Sisältöoikeuksien hallinnan käyttäminen luettelossa tai kirjastossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit käyttää sisältöoikeuksien hallintaa (IRM, Information Rights Management) Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivustoissa luetteloista tai kirjastoista ladattujen tiedostojen hallintaan ja suojaamiseen.

Artikkelin sisältö

Sisältöoikeuksien hallinnan ominaisuudet

Sisältöoikeuksien hallinnan käyttäminen SharePoint-luettelot ja kirjastot

Sisältöoikeuksien hallinta luettelossa tai kirjastossa

Mitä on sisältöoikeuksien hallinta?

Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) avulla voidaan rajoittaa toimintoja, joita käyttäjä voi suorittaa SharePoint-luetteloista tai -kirjastoista ladatuille tiedostoille. IRM salaa ladatut tiedostot ja rajoittaa niiden käyttäjien ja ohjelmien joukkoa, joiden sallitaan purkaa tiedostojen salaus. IRM voi myös rajoittaa niiden käyttäjien oikeuksia, joiden sallitaan lukea tiedostoja: se voi estää esimerkiksi kopioiden tulostamisen tai tekstin kopioimisen tiedostosta.

Käyttämällä IRM-toimintoa luetteloissa tai kirjastoissa voit rajoittaa arkaluontoisten tietojen leviämistä. Jos luot esimerkiksi asiakirjakirjaston, jossa jaetaan tietoja uusista tuotteista valikoiduille markkinointiedustajille, voit estää näitä henkilöitä jakamasta tätä sisältöä toisille yrityksen työntekijöille.

Office SharePoint Server 2007 -sivustossa voit määrittää sisältöoikeuksien hallinnan käytettäväksi kokonaisessa luettelossa tai kirjastossa yksittäisten tiedostojen asemesta. Tämä helpottaa yhdenmukaisen suojauksen varmistamista koko asiakirja- tai tiedostojoukolle. Sisältöoikeuksien hallinta auttaa siis organisaatiota valvomaan yrityksen luottamuksellisten tai yksityisomistuksessa olevien tietojen hallintaa ja levittämistä koskevia käytäntöjä.

Tietoja siitä, kuinka sisältöoikeuksien hallinta voi suojata sisältöä

Sisältöoikeuksien hallinta voi suojata käyttöoikeuksiltaan rajoitettua sisältöä seuraavilla tavoilla:

 • auttaa estämään valtuutettua lukijaa kopioimasta, muokkaamasta, tulostamasta, faksaamasta tai kopioimasta ja liittämästä sisältöä luvattomaan käyttöön

 • auttaa estämään valtuutettua lukijaa kopioimasta sisältöä Microsoft Windowsin Print Screen -toiminnolla

 • auttaa estämään luvatonta lukijaa tarkastelemasta sisältöä, jos palvelimesta ladattu sisältö lähetetään sähköpostitse

 • asettaa sisällön käyttämiselle aikarajoituksen, jonka umpeuduttua käyttäjän täytyy todentaa käyttöoikeutensa ja ladata sisältö uudelleen

 • auttaa valvomaan käytäntöjä, joilla yhtiön luottamuksellisten tai yksityisten tietojen levittämistä hallitaan.

Tietoja siitä, kuinka sisältöoikeuksien hallinta ei suojaa sisältöä

Sisältöoikeuksien hallinta ei voi suojata käyttöoikeuksiltaan rajoitettua sisältöä seuraavilta toimilta:

 • tietojen poistaminen, varastaminen tai siirtäminen troijalaisella, näppäinpainalluksia kirjaavalla ohjelmalla, tietyillä vakoiluohjelmilla tai muilla haittaohjelmilla

 • tietokonevirusten aiheuttama tietojen menettäminen tai vioittuminen

 • sisällön kirjoittaminen näytöstä paperille tai muuhun tietovälineeseen

 • näytön sisällön kopioiminen digi- tai filmikameralla

 • sisällön kopioiminen kolmannen osapuolen näytönsieppausohjelmilla

 • sisällön metatietojen (sarakkeiden arvojen) kopioimiselta muiden valmistajien näytönkaappausohjelmilla tai kopioi ja liitä -toiminnolla.

Sivun alkuun

Miten IRM toimii SharePoint-luetteloissa ja -kirjastoissa

IRM-suojausta sovelletaan tiedostoihin luettelon tai kirjaston tasolla. Kun IRM otetaan käyttöön luettelossa tai kirjastossa, sillä voidaan suojata kaikkia niitä luettelon tai kirjaston sisältämiä tiedostotyyppejä, joille on asennettu suojaustoiminto edusta-Web-palvelimiin. Suojaustoiminto on tiedostomuotokohtainen ohjelma, jolla hallitaan sisältöoikeuksien hallinnan piiriin kuuluvien tiedostojen salausta ja salauksen purkamista.

Office SharePoint Server 2007 sisältää suojaustoiminnot seuraaville tiedostotyypeille:

 • Microsoft Office InfoPath -lomakkeet

 • seuraavien Microsoft Office -sovellusten 97 - 2003-tiedostomuodot: Word, Excel ja PowerPoint

 • Office Open XML -tiedostomuodot sovelluksille Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ja Microsoft Office PowerPoint 2007

 • XML Paper Specification (XPS) -tiedostomuoto

Jos organisaatiosi aikoo käyttää sisältöoikeuksien hallintaa muiden kuin edellä lueteltujen tiedostotyyppien suojaamiseen, palvelimen järjestelmänvalvojan on asennettava suojaustoiminnot näille lisätiedostomuodoille.

Kun sisältöoikeuksien hallinta otetaan käyttöön kirjastossa, kyseisen kirjaston kaikkien tiedostojen käyttöoikeuksia hallitaan. Kun sisältöoikeuksien hallinta otetaan käyttöön luettelossa, vain luettelokohteisiin liitettyjen tiedostojen käyttöoikeuksia hallitaan. Varsinaisten luettelokohteiden käyttöoikeuksia ei hallita.

Kun käyttäjät lataavat tiedostoja luettelosta tai kirjastosta, jossa sisältöoikeuksien hallinta on otettu käyttöön, tiedosto salataan. Vain valtuutetut käyttäjät voivat tarkastella salattuja tiedostoja. Kukin käyttöoikeuksiltaan rajoitettu tiedosto sisältää myös myöntämiskäyttöoikeuden, joka asettaa rajoituksia tiedostoa tarkasteleville käyttäjille. Tavallisia rajoituksia ovat tiedoston määrittäminen vain luku -tilaan, tekstin kopioimisen estäminen, tiedoston paikallisen tallentamisen estäminen ja tiedoston tulostamisen estäminen. Asiakasohjelmat, jotka voivat lukea sisältöoikeuksien hallinnan tukemia tiedostotyyppejä, valvovat näiden rajoitusten toteutumista käyttöoikeuksiltaan rajoitetun tiedoston sisältämien myöntämiskäyttöoikeuksien avulla. Tällä tavalla käyttöoikeuksiltaan rajoitetun tiedoston suojaus säilyy myös sen jälkeen, kun tiedosto on ladattu palvelimesta.

Kun tiedosto ladataan luettelosta tai kirjastosta, siihen sovellettavat rajoitukset perustuvat käyttäjän oikeuksiin siinä Office SharePoint Server -sivustossa, johon tiedosto on tallennettu. Seuraavasta taulukosta ilmenee, miten Office SharePoint Server 2007 -sivustojen käyttöoikeudet vastaavat IRM-käyttöoikeuksia.

Office SharePoint Server 2007käyttöoikeudet

Sisältöoikeuksien hallinnan käyttöoikeudet:

Käyttöoikeuksien hallinta, Web-sivuston hallinta

Täydet oikeudet (asiakasohjelman määrittämät): Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle tavallisesti oikeuden lukea, muokata, kopioida ja tallentaa käyttöoikeuksiltaan rajoitettua sisältöä sekä muuttaa käyttöoikeuksiltaan rajoitetun sisällön käyttöoikeuksia.

Muokkaa kohteita, Luetteloiden hallinta, Lisää ja mukauta sivuja

Muokkaa, Kopioi ja Tallenna: Käyttäjä voi tulostaa tiedoston vain, jos Salli käyttäjien tulostaa asiakirjoja -valintaruutu on valittuna luettelon tai kirjaston Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) asetukset -sivulla.

Näytä kohteet

Luku: Käyttäjä voi lukea asiakirjan, mutta ei kopioida tai muokata sen sisältöä. Käyttäjä voi tulostaa kohteen vain, jos Salli käyttäjien tulostaa asiakirjoja -valintaruutu on valittuna luettelon tai kirjaston Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) asetukset -sivulla.

Muut

Muilla käyttöoikeuksilla ei ole suoria vastaavuuksia sisältöoikeuksien hallinnan käyttöoikeuksien kanssa.

Sivun alkuun

Sisältöoikeuksien hallinnan ottaminen käyttöön luettelossa tai kirjastossa

Ennen kuin sisältöoikeuksien hallinnan voi ottaa käyttöön luetteloissa ja kirjastoissa, Service Pack 2 -päivitetty Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) -asiakasohjelma täytyy asentaa SharePoint-sivuston jokaiseen Web-edustapalvelimeen. Sisältöoikeuksien hallinta täytyy myös ottaa käyttöön sivuston keskitetyssä hallinnassa. Palvelimen järjestelmänvalvojan täytyy myös asentaa kaikkiin Web-edustapalvelimiin suojaustoiminnot jokaista sellaista tiedostotyyppiä varten, jonka organisaation henkilöt haluavat suojata sisältöoikeuksien hallinnalla.

Sisältöoikeuksien hallinnan ottaminen käyttöön luettelossa tai kirjastossa edellyttää, että sinut on määritetty vähintään kirjaston tai luettelon Suunnittelija-käyttöoikeustasoon.

 1. Jos luettelo tai kirjasto ei ole valmiiksi avoimena, napsauta sen nimeä pikakäynnistyspalkissa.

  Jos luettelon tai kirjaston nimi ei tule näyttöön, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten luettelon tai kirjaston nimi.

  1. Asetukset valikossa Asetukset-valikko - Luettelonasetukset tai kirjaston olet avaamassa tyypin asetukset.

   Valitse esimerkiksi asiakirjakirjaston osalta Asiakirjakirjaston asetukset.

 2. Valitse Käyttöoikeudet ja hallinta -kohdasta Sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management).

  Huomautus: Jos Sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management) -linkki ei ole näkyvissä, sisältöoikeuksien hallintaa ei välttämättä ole otettu käyttöön sivustossa. Selvitä järjestelmänvalvojalta, onko sisältöoikeuksien hallinta mahdollista ottaa käyttöön sivustossa. Sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management) -linkki ei ole käytettävissä kuvakirjastoissa.

 3. Ota käyttöoikeuksien rajoittaminen käyttöön tästä luettelosta tai kirjastosta ladattavissa asiakirjoissa valitsemalla Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) asetukset -sivun Rajoita tämän kirjaston asiakirjojen oikeuksia lataamisen yhteydessä -valintaruutu.

 4. Kirjoita käytännölle kuvaava nimi Käyttöoikeuskäytännön otsikko -kohtaan, jotta käytäntö erottuu myöhemminkin muista käytännöistä.

  Voit kirjoittaa esimerkiksi Luottamuksellista yritystietoa, jos otat rajoitetut käyttöoikeudet käyttöön luettelossa tai kirjastossa, joka sisältää luottamuksellisia asiakirjoja.

 5. Kirjoita kuvaus Käyttöoikeuskäytännön kuvaus -kohtaan. Kuvauksessa luettelon tai kirjaston käyttäjiä opastetaan siitä, kuinka luettelon tai kirjastojen asiakirjoja on tarkoitus käyttää.

  Voit kirjoittaa esimerkiksi Tästä asiakirjasta saa keskustella vain muiden työntekijöiden kanssa, jos haluat rajoittaa asiakirjojen tietojen käyttöoikeuden vain yrityksen omille työntekijöille.

 6. Jos haluat ottaa käyttöön muita rajoituksia tämän luettelon tai kirjaston asiakirjoissa, noudata seuraavan taulukon ohjeita.

  Toimi:

  Toimet:

  Käyttäjät voivat tulostaa tämän luettelon tai kirjaston asiakirjoja.

  Valitse Salli käyttäjien tulostaa asiakirjoja -valintaruutu.

  Antaa vähintään kohteiden tarkastelemisoikeuksia käyttävien henkilöiden suorittaa upotettua koodia tai makroja asiakirjassa.

  Valitse Salli käyttäjille sisällön käyttäminen ohjelmallisesti -valintaruutu.

  Huomautus: Jos valitset tämän asetuksen, käyttäjät voivat purkaa asiakirjan sisällön suorittamalla koodin.

  Käyttäjiltä edellytetään käyttöoikeuksien todentamista määritetyin välein.

  Valitse tämä asetus, jos haluat asettaa sisällön käytölle tietyn aikarajoituksen. Jos valitset tämän asetuksen, käyttäjille myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat, kun määritetty määrä päiviä on kulunut. Heidän täytyy tällöin palata palvelimeen, todentaa käyttöoikeutensa ja ladata tiedot uudelleen.

  Valitse Käyttäjien käyttöoikeuksien vahvistusväli -valintaruutu ja määritä, kuinka monta päivää asiakirjaa voi tarkastella.

  Käyttäjiä estetään lataamasta sellaisia asiakirjoja tähän luetteloon tai kirjastoon, jotka eivät tue sisältöoikeuksien hallintaa.

  Jos valitset tämän asetuksen, käyttäjiä estetään lataamasta seuraavia tiedostotyyppejä luetteloon tai kirjastoon:

  • tiedostotyyppejä, joita vastaavia IRM-suojaustoimintoja ei ole asennettu kaikkiin edusta-Web-palvelimiin

  • tiedostotyyppejä, joiden salausta Office SharePoint Server 2007 ei voi purkaa

  • tiedostotyyppejä, jotka on suojattu sisältöoikeuksien hallinnalla toisessa sovelluksessa.

  Valitse Älä salli käyttäjien ladata palvelimelle asiakirjoja, joiden käyttöoikeuksien hallintaa ei tueta -valintaruutu.

  Käyttöoikeuksien rajoitukset poistetaan tästä luettelosta tai kirjastosta tiettynä päivänä.

  Valitse Tämän kirjaston asiakirjojen käyttöoikeuksien rajoittaminen lopetetaan -valintaruutu ja kirjoita haluamasi päivämäärä.

 7. Kun olet valinnut haluamasi asetukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×