Sisältöoikeuksien hallinnan käyttäminen luettelossa tai kirjastossa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Voit käyttää SharePoint Foundation 2010 sivustojen sisältöoikeuksien hallinnan (IRM) avulla voit hallita ja suojata luetteloista ja kirjastoista ladattavia tiedostoja.

Sisältö

Tietoja sisältöoikeuksien hallinnasta

Tietoja siitä, kuinka sisältöoikeuksien hallinta voi suojata sisältöä

Tietoja siitä, kuinka sisältöoikeuksien hallinta ei suojaa sisältöä

Sisältöoikeuksien hallinnan käyttäminen SharePoint-luetteloissa ja -kirjastoissa

Sisältöoikeuksien hallinnan ottaminen käyttöön luettelossa tai kirjastossa

Tietoja sisältöoikeuksien hallinnasta

Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) avulla voit rajoittaa toimia, joita käyttäjät voivat tehdä SharePoint-luettelosta tai -kirjastosta ladatulle tiedostolle. Sisältöoikeuksien hallinta salaa ladattavat tiedostot ja määrittää, että vain tietyt käyttäjät ja ohjelmat voivat purkaa tiedostojen salauksen. Sisältöoikeuksien hallinta voi myös rajoittaa sellaisten käyttäjien oikeuksia, jotka saavat lukea tiedoston. Käyttäjiä voi esimerkiksi estää tulostamasta tiedostoa tai kopioimasta tiedoston tekstejä.

Luetteloiden ja kirjastojen luottamuksellisen sisällön levittämistä voi rajoittaa sisältöoikeuksien hallinnalla. Jos esimerkiksi luot asiakirjakirjaston, jossa jaetaan tietoja kehitteillä olevasta tuotteesta, ja asiakirjakirjasto on tarkoitettu vain tietyille markkinointiosaston edustajille, voit estää heitä jakamasta sisältöä yrityksen muille työntekijöille sisältöoikeuksien hallinnan avulla.

Voit käyttää SharePoint Foundation 2010 -sivustossa IRM koko luetteloa tai kirjastoa sijaan yksittäisiä tiedostoja. Tämä on helppo sisältöoikeuksien hallinta suojaa koko joukon asiakirjoja ja tiedostoja. Sisältöoikeuksien hallinta auttaa voidaan valvoa yrityksen käytäntöjä, jotka ohjaavat käyttöä ja luottamuksellisten tietojen jakamista organisaatiossa.

Tietoja siitä, kuinka sisältöoikeuksien hallinta voi suojata sisältöä

Sisältöoikeuksien hallinta voi suojata käyttöoikeuksiltaan rajoitettua sisältöä seuraavilla tavoilla:

 • auttaa estämään valtuutettua lukijaa kopioimasta, muokkaamasta, tulostamasta, faksaamasta tai kopioimasta ja liittämästä sisältöä luvattomaan käyttöön

 • auttaa estämään valtuutettua lukijaa kopioimasta sisältöä Microsoft Windowsin Print Screen -toiminnolla

 • auttaa estämään luvatonta lukijaa tarkastelemasta sisältöä, jos palvelimesta ladattu sisältö lähetetään sähköpostitse

 • asettaa sisällön käyttämiselle aikarajoituksen, jonka umpeuduttua käyttäjän täytyy todentaa käyttöoikeutensa ja ladata sisältö uudelleen

 • auttaa valvomaan käytäntöjä, joilla yhtiön luottamuksellisten tai yksityisten tietojen levittämistä hallitaan.

Tietoja siitä, kuinka sisältöoikeuksien hallinta ei suojaa sisältöä

Sisältöoikeuksien hallinta ei voi suojata käyttöoikeuksiltaan rajoitettua sisältöä seuraavilta toimilta:

 • tietojen poistaminen, varastaminen tai siirtäminen troijalaisella, näppäinpainalluksia kirjaavalla ohjelmalla, tietyillä vakoiluohjelmilla tai muilla haittaohjelmilla

 • Menetys tai vaurio tietokonevirusten toiminnan aiheuttamalta

 • sisällön kirjoittaminen näytöstä paperille tai muuhun tietovälineeseen

 • näytön sisällön kopioiminen digi- tai filmikameralla

 • sisällön kopioiminen kolmannen osapuolen näytönsieppausohjelmilla

 • sisällön metatietojen (sarakearvojen) kopioiminen kolmannen osapuolen näytönsieppausohjelmalla tai kopioimalla ja liittämällä.

Sivun alkuun

Sisältöoikeuksien hallinnan käyttäminen SharePoint-luetteloissa ja -kirjastoissa

IRM-suojauksen otetaan käyttöön tiedostoja luettelon tai kirjaston tasolla. Kun sisältöoikeuksien hallinnan ottaminen käyttöön luettelossa tai kirjastossa, voit suojata kaikki tiedostotyyppi-luettelossa tai kirjastossa, jossa suojaus on asennettu kaikkiin edusta-verkko-palvelimiin. Suojauksen on ohjelma, joka ohjaa salausta ja salauksen oikeuksien hallinnalla suojatun tiedoston tietyn tiedostomuodon. SharePoint Foundation 2010 ei ole mitään suojaustoiminnot. Jos organisaatiosi aikoo suojata tiedostot luetteloissa ja kirjastoissa sisältöoikeuksien hallinnan avulla, palvelimen järjestelmänvalvoja on asennettava suojaustoiminnot minkä tahansa tiedoston, jonka haluat hallita oikeudet.

Kun sisältöoikeuksien hallinta otetaan käyttöön kirjastossa, kyseisen kirjaston kaikkien tiedostojen käyttöoikeuksia hallitaan. Kun sisältöoikeuksien hallinta otetaan käyttöön luettelossa, vain luettelokohteisiin liitettyjen tiedostojen käyttöoikeuksia hallitaan. Varsinaisten luettelokohteiden käyttöoikeuksia ei hallita.

Kun käyttäjät lataavat tiedostoja luettelosta tai kirjastosta, jossa sisältöoikeuksien hallinta on otettu käyttöön, tiedosto salataan. Vain valtuutetut käyttäjät voivat tarkastella salattuja tiedostoja. Kukin käyttöoikeuksiltaan rajoitettu tiedosto sisältää myös myöntämiskäyttöoikeuden, joka asettaa rajoituksia tiedostoa tarkasteleville käyttäjille. Tavallisia rajoituksia ovat tiedoston määrittäminen vain luku -tilaan, tekstin kopioimisen estäminen, tiedoston paikallisen tallentamisen estäminen ja tiedoston tulostamisen estäminen. Asiakasohjelmat, jotka voivat lukea sisältöoikeuksien hallinnan tukemia tiedostotyyppejä, valvovat näiden rajoitusten toteutumista käyttöoikeuksiltaan rajoitetun tiedoston sisältämien myöntämiskäyttöoikeuksien avulla. Tällä tavalla käyttöoikeuksiltaan rajoitetun tiedoston suojaus säilyy myös sen jälkeen, kun tiedosto on ladattu palvelimesta.

Rajoitukset, joita käytetään tiedostoon, kun se ladataan luettelosta tai kirjastosta perustuvat yksittäisen käyttäjän käyttöoikeuksia sivustossa, joka sisältää haluamasi tiedoston. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, miten IRM-käyttöoikeuksia vastaavia oikeuksia SharePoint Foundation 2010 sivustoissa.

SharePoint Foundation 2010 Käyttöoikeudet

Sisältöoikeuksien hallinnan käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hallinta, WWW-sivuston hallinta

Täydet oikeudet (asiakasohjelman määrittämät): tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle tavallisesti oikeuden lukea, muokata, kopioida ja tallentaa käyttöoikeuksiltaan rajoitettua sisältöä sekä muuttaa käyttöoikeuksiltaan rajoitetun sisällön käyttöoikeuksia.

Muokkaa kohteita, Luetteloiden hallinta, Lisää ja mukauta sivuja

Muokkaa-, Kopioi- ja Tallenna: käyttäjä voi tulostaa tiedoston vain, jos Salli käyttäjien tulostaa asiakirjoja -valintaruutu on valittuna luettelon tai kirjaston Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) asetukset -sivulla.

Näytä kohteet

Luku: käyttäjä voi lukea tiedoston, mutta ei kopioida tai muokata sen sisältöä. Käyttäjä voi tulostaa tiedoston vain, jos Salli käyttäjien tulostaa asiakirjoja -valintaruutu on valittuna luettelon tai kirjaston Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) asetukset -sivulla.

Muut

Muilla käyttöoikeuksilla ei ole suoria vastaavuuksia sisältöoikeuksien hallinnan käyttöoikeuksien kanssa.

Sivun alkuun

Sisältöoikeuksien hallinnan ottaminen käyttöön luettelossa tai kirjastossa

Windows Server 2008:n Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) tukee sisältöoikeuksien hallintaa SharePoint-sivustoissa. Mitään erillis-tai lisäasennuksia ei tarvita.

Ennen sisältöoikeuksien hallinnan käyttöönottoa luettelossa tai kirjastossa se on ensin otettava käyttöön sivuston keskitetyssä hallinnassa. Palvelimen järjestelmänvalvojan täytyy myös asentaa kaikkiin WWW-edustapalvelimiin suojaustoiminnot jokaista sellaista tiedostotyyppiä varten, jonka organisaation henkilöt haluavat suojata sisältöoikeuksien hallinnalla.

Sisältöoikeuksien hallinnan ottaminen käyttöön luettelossa tai kirjastossa edellyttää vähintään kirjaston tai luettelon Suunnittelijan käyttöoikeuksia.

 1. Siirry luetteloon tai kirjastoon, johon haluat määrittää sisältöoikeuksien hallinnan.

 2. Valitse valintauhan Kirjasto-välilehdestä Kirjaston asetukset (jos käsittelet luetteloa, valitse Luettelo-välilehdestä Luettelon asetukset).

 3. Valitse Käyttöoikeudet ja hallinta -kohdassa Sisältöoikeuksien hallinta.
  Jos Sisältöoikeuksien hallinta -linkki ei tule näkyviin, sitä ei ehkä ole otettu käyttöön sivustossa. Ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan sisältöoikeuksien hallinnan käyttöönoton mahdollisuudesta. Sisältöoikeuksien hallinta -linkki ei näy kuvakirjastoissa.

 4. Ota käyttöoikeuksien rajoittaminen käyttöön tästä luettelosta tai kirjastosta ladattavissa asiakirjoissa valitsemalla Sisältöoikeuksien hallinnan (IRM, Information Rights Management) asetukset -sivun Rajoita tämän kirjaston asiakirjojen oikeuksia lataamisen yhteydessä -valintaruutu.

 5. Kirjoita käytännölle kuvaava nimi Käyttöoikeuskäytännön otsikko ‑kohtaan, jotta käytäntö erottuu myöhemminkin muista käytännöistä. Voit kirjoittaa esimerkiksi Luottamuksellista yritystietoa, jos otat rajoitetut käyttöoikeudet käyttöön luettelossa tai kirjastossa, joka sisältää luottamuksellisia asiakirjoja.

 6. Kirjoita Käyttöoikeuskäytännön kuvauskuvaus, joka näkyy käyttäjät voivat käyttää luetteloon tai kirjastoon, jossa kerrotaan, miten käsiteltävä tämän luettelon tai kirjaston tiedostoissa. Esimerkiksi voit kirjoittaa keskustella vain muiden työntekijöiden kanssa tämän asiakirjan sisällön Jos haluat rajoittaa asiakirjojen sisäinen työntekijöiden tiedot.

 7. Jos haluat ottaa käyttöön muita rajoituksia tämän luettelon tai kirjaston asiakirjoissa, toimi seuraavasti:

Toiminto

Toteutus:

Salli tiedostojen tulostaminen luettelosta tai kirjastosta

Valitse Salli käyttäjien tulostaa asiakirjoja -valintaruutu.

Antaa vähintään kohteiden tarkastelemisoikeuksia käyttävien henkilöiden suorittaa upotettua koodia tai makroja asiakirjassa.

Valitse Salli käyttäjille sisällön käyttäminen ohjelmallisesti -valintaruutu.

Huomautus: Jos valitset tämän asetuksen, käyttäjät voivat suorittaa koodia asiakirjan sisällön purkamiseen.

Käyttäjiltä edellytetään käyttöoikeuksien todentamista määritetyin välein.

Valitse tämä asetus, jos haluat asettaa sisällön käytölle tietyn aikarajoituksen. Jos valitset tämän asetuksen, käyttäjille myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat, kun määritetty määrä päiviä on kulunut. Heidän täytyy tällöin palata palvelimeen, todentaa käyttöoikeutensa ja ladata tiedot uudelleen.

Valitse Käyttäjien käyttöoikeuksien vahvistusväli -valintaruutu ja määritä, kuinka monta päivää asiakirjaa voi tarkastella.

Käyttäjiä estetään lataamasta sellaisia asiakirjoja tähän luetteloon tai kirjastoon, jotka eivät tue sisältöoikeuksien hallintaa.

Jos valitset tämän asetuksen, käyttäjiä estetään lataamasta seuraavia tiedostotyyppejä luetteloon tai kirjastoon:

 • Tiedostotyypit, joita ei ole vastaavia sisältöoikeuksien hallinnan suojaustoimintoja kaikkiin edusta-verkko-palvelimiin asennettuna.

 • Tiedostotyypit, joitaSharePoint Foundation 2010ei voi poistaa.

 • Tiedostotyypit, joilla on IRM-suojaus toisessa ohjelmassa

Valitse Älä salli käyttäjien ladata palvelimelle asiakirjoja, joiden käyttöoikeuksien hallintaa ei tueta -valintaruutu.

Käyttöoikeuksien rajoitukset poistetaan tästä luettelosta tai kirjastosta tiettynä päivänä.

Valitse Tämän kirjaston asiakirjojen käyttöoikeuksien rajoittaminen lopetetaan -valintaruutu ja kirjoita haluamasi päivämäärä.

 1. Kun olet valinnut haluamasi asetukset, valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×