Sisältöhaun verkko-osan määrittäminen SharePointissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit näyttää sisältöä SharePoint Classic-sivuilla määrittämällä yksinkertaisia ja edistyneitä kyselyjä sisältö haun verkko-osassa.

Tämä WWW-osa on suunniteltu klassisille sivuille. Jos et käytä perinteisiä sivuja, tutustu korostettuun sisältö-verkko-osaan.

Tietoja sisältöhaun verkko-osasta

Kun vierailijat siirtyvät sivulle, joka sisältää sisältöhaun verkko-osan, verkko-osa hakee automaattisesti kyselyn. Hakutulokset näkyvät sisältöhaun verkko-osassa. Useimmissa tapauksissa vierailijat eivät edes tiedä, että heidän tarkastelemansa sisällön näyttämiseen käytetään hakutekniikkaa. Vierailijoille sivu näyttää ja tuntuu samalta kuin mikä tahansa verkkosivu.

Määrittelemällä kyselyn sisältöhaun verkko-osassa voit määrittää, mitä sisältöä vierailijan näkevät, kun he siirtyvät sisältöhaun verkko-osan sisältävälle sivulle. Sisältöhaun verkko-osan kysely on oletusarvoisesti määritetty näyttämään sivuston kolme viimeksi muutettua kohdetta. Määrittelemällä kyselyn voit muuttaa sisältöhaun verkko-osassa näytettävien kohteiden lukumäärän ja näytettävän sisällön. Voit esimerkiksi määrittää kyselyn niin, että sisältöhaun verkko-osa näyttää tietyn luettelon yhdeksän luettelokohdetta tai viimeisimmät kuusi vierailijan tiedostokirjastoon luomaa asiakirjaa.

Sivun alkuun

Sisältöhaun verkko-osan lisääminen

 1. Varmista, että olet SharePointin Suunnittelija-ryhmän jäsen sivustossa, johon haluat lisätä verkko-osan.

 2. Siirry sivulle, jolle haluat lisätä verkko-osan.

 3. Valitse Asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. -kohdasta Muokkaa sivua.

 4. Valitse Lisää verkko-osa vyöhykkeessä, johon haluat lisätä verkko-osan.

 5. Valitse Luokat-luettelosta Koottu sisältö.

 6. Valitse Osat-luettelosta Sisältöhaku > Lisää.

Sivun alkuun

Yksinkertaisen kyselyn määrittäminen sisältöhaun verkko-osassa sisällön näyttämiseksi

Jos kysely, jonka haluat sisältöhaun verkko-osan tekevän, on yksinkertainen (jos haluat esimerkiksi rajoittaa hakutulokset tuloslähteeseen tai tiettyyn tunnisteeseen), sinun tarvitsee luultavasti käyttää vain PERUSTIEDOT-välilehden määritysasetuksia.

PERUSTIEDOT-välilehti sisältöhaun verkko-osan kyselyä määritettäessä

 1. Varmista, että olet SharePointin Suunnittelija-ryhmän jäsen sivustossa, joka sisältää sisältöhaun verkko-osan.

 2. Siirry sivulle, joka sisältää muokattavan sisältöhaun verkko-osan.

 3. Valitse Asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. -kohdasta Muokkaa sivua.

 4. Napsauta verkko-osassa Sisältöhaun verkko-osa -valikon nuolta ja valitse sitten Muokkaa verkko-osaa.

 5. Valitse verkko-osan työkaluruudun Ominaisuudet-osan Hakuehdot-kohdassaVaihda kyselyä.

  Yllä olevassa kuvassa näkyvä valintaruutu avautuu. Ruudussa voit määrittää kyselyn seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.

Valitse kysely

Valitse Hallitse haku tuloksia , jotta voit määrittää haettavan sisällön.

Rajoita tuloksia sovelluksen mukaan

Voit rajoittaa tulokset tiettyyn sivustoon, kirjastoon, luetteloon tai URL-osoitteeseen.

Rajoittaminen tunnisteen mukaan

Voit rajoittaa tulokset sisältöön, joka on merkitty termillä.

Valitse jokin seuraavista:

Älä rajoita tunnisteen mukaan

Termit eivät rajoita hakutuloksia.

Rajoita nykyisen sivun siirtymistermin mukaan

Hakutulokset rajoittuvat sisältöön, jonka tunnisteena on nykyisen sivun siirtymistermi. Siirtymistermi näkyy helpossa muodossa olevan URL-osoitteen viimeisenä osana. Tällä vaihtoehdolla on merkitystä vain sivustoissa, joissa on käytössä hallittu siirtyminen.

Rajoita nykyisen ja alatason siirtymisen mukaan

Hakutulokset rajoittuvat sisältöön, jonka tunnisteena on nykyisen sivun siirtymistermi (näkyy helpossa muodossa olevan URL-osoitteen viimeisenä osana), ja sisältöön, jonka tunnisteina ovat nykyisen siirtymistermin alitermit. Tällä vaihtoehdolla on merkitystä vain sivustoissa, joissa on käytössä hallittu siirtyminen.

Huomautus: Skenaariossa, jossa on usean sivuston jaettu julkaisuoikeus, tämä valinta toimii vain, kun Valitse kysely -valikosta valitsemasi tuloslähde on se luettelon tuloslähde, jonka loit yhdistäessäsi julkaisusivuston luetteloon.

Rajoita tämän tunnisteen mukaan

Hakutulokset rajoittuvat sisältöön, jonka tunnisteena on ruutuun kirjoittamasi teksti.

Sivun alkuun

Tarkennetun kyselyn määrittäminen sisällön näyttämiseksi sisältöhaun verkko-osassa

Jos kysely, johon haluat lisätä CSWP:N ongelman, on kehittynyt, jos haluat esimerkiksi käyttää keyword Query Language (KQL)-syntaksi viittausta, sinun on käytettävä perusasetukset-väli lehden lisä asetukset- tilassa käytettävissä olevia määritys asetuksia.

Kun määrität kyselyn lisä asetukset-tilassa, voit käyttää myös kysely muuttujia . Kyselymuuttujat ovat paikkamerkkejä, jotka korvataan arvoilla, kun kysely suoritetaan. Kyselymuuttujia ovat esimerkiksi {User.Name}, joka toimii sivua tarkastelevan käyttäjän nimen paikkamerkkinä, tai {URLToken.1}, joka on URL-osoitteen oikealta vasemmalle laskien ensimmäisen arvon paikkamerkki.

 1. Varmista, että olet SharePointin Suunnittelija-ryhmän jäsen sivustossa, joka sisältää sisältöhaun verkko-osan.

 2. Siirry sivulle, joka sisältää muokattavan sisältöhaun verkko-osan.

 3. Valitse Asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. -kohdasta Muokkaa sivua.

 4. Valitse verkko-osan työkaluruudun Ominaisuudet-osan Hakuehdot-kohdassaVaihda kyselyä.

 5. Valitse avautuvassa valintaruudussa Vaihda mukautettuun tilaan.

 6. Määritä kysely seuraavissa taulukoissa kuvatulla tavalla:

PERUSTIEDOT-välilehti

Valitse kysely

Määritä, mitä sisältöä haetaan, valitsemalla tuloslähde.

Avainsanasuodatin

Voit lisätä kyselyyn kyselymuuttujia käyttämällä avainsanasuodattimia. Luettelo käytettävissä olevista kysely muuttujista on kohdassa kysely muuttujat SharePoint Server 2013.

Voit valita esimääritetyt kyselymuuttujat avattavasta luettelosta ja lisätä ne sitten kyselyyn valitsemalla Lisää avainsanasuodatin.

Ominaisuussuodatin

Ominaisuussuodatinten avulla voit hakea sellaisten hallittujen ominaisuuksien sisältöä, jotka on määritelty hakurakenteessa kyseltäviksi.

Voit valita hallitut ominaisuudet avattavasta Ominaisuussuodatin-luettelosta. Lisää suodatin hakuun valitsemalla Lisää ominaisuussuodatin.

Huomautus: Mukautetut hallitut ominaisuudet eivät näy Ominaisuussuodatin-luettelossa. Jos haluat lisätä mukautetun hallitun ominaisuuden kyselyysi, kirjoita Kyselyn teksti -ruutuun mukautetun hallitun ominaisuutesi nimi ja sitten kyselyehto, kuten OmaMukautettuVäriominaisuus:Vihreä

Kyselyteksti:

Kirjoita kysely keyword Query Language (KQL)-kielenavulla tai muodosta kysely avain sana suodatin -ja ominaisuus suodatin -luetteloiden avulla.

Avainsanakysely voi sisältää vapaamuotoisia avainsanoja, ominaisuussuodattimia tai operaattoreita. Kirjoita kyselymuuttujat aaltosulkeisiin. Kyselymuuttujat korvautuvat todellisella arvolla, kun kysely suoritetaan.

Avainsanakyselyjen enimmäispituus on 2 048 merkkiä.

TARKENNUKSET-välilehti

Käytä tätä välilehteä, jos haluat, että hakutulokset rajoittuvat kohteisiin, joilla on vähintään yksi tarkennusarvo. Hallitut ominaisuudet, jotka on otettu käyttöön tarkennuksina hakurakenteessa, on mainittu Valitse tarkennukset -osassa. Valitse tarkennusarvo luettelosta ja lisää se kyselyyn valitsemalla Lisää.

Jos haluat nähdä hakutulokset ryhmänä yhden tai usean hallitun ominaisuuden perusteella, valitse Näytä lisää. Tämä on hyödyllistä silloin, kun yhdelle kohteelle on useita variantteja ja haluat ryhmitellä ne yhden tuloksen alle.

LAJITTELU-välilehti

Tässä välilehdessä voit määrittää, miten hakutulokset lajitellaan. Hallitut ominaisuudet, jotka on määritelty hakurakenteessa lajiteltaviksi, on mainittu avattavassa Lajitteluperuste-valikossa. Valitse luettelosta hallittu ominaisuus ja valitse sitten Laskeva tai Nouseva. Voit lisätä lajittelutasoja valitsemalla Lisää lajittelutaso.

Jos valitsit Lajitteluperuste-luettelosta vaihtoehdon Järjestys, voit valita lajittelussa käytettävän lajittelumallin Luokitusmalli-luettelosta. Voit myös lisätä sääntöjä ja ehtoja valitsemalla kohdan Lisää dynaaminen lajittelusääntö.

ASETUKSET-välilehti

Kyselysäännöt

Valitse kyselysääntöjä käytettäessä.

URL-osoitteen uudelleenkirjoitus

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kohdetietosivulla olevan URL-osoitteen uudelleenkirjoituksen olevan suhteellinen jokaisen luettelokohteen osalta tavalla, jonka määritit yhdistäessäsi julkaisusivuston luetteloon. Jos valitset Älä kirjoita URL-osoitteita uudelleen, luettelokohteiden URL-osoitteet osoittavat suoraan yhdistetyn luettelon kirjastokohteisiin.

Lataamisen toiminta

Valitse, milloin sisältö haun verkko-osan palauttamat haku tulokset näkyvät verkko sivulla. Oletus asetus on asynkroninen vaihto ehto: ongelma kysely selaimesta. Kyselyt annetaan loppu käyttäjien selaimelta sen jälkeen, kun koko sivu on vastaanotettu (asynkroninen). Jos valitset synkronisen vaihto ehdon, Synkronoi-vaihto ehto: palvelimen ongelma kysely, kyselyt myönnetään palvelimesta ja haku tulokset sisällytetään sivun vasta ukseen, joka on lähetetty takaisin SharePointista (synkroninen). Synkronisen lataamisen ansiosta haku on alttiina sivustojenvälisiin pyyntöjen väärennös hyökkäyksille. Valitse tämä vaihto ehto vain  sen jälkeen, kun olet huolellisesti harkinnut, voidaanko tätä haavoittuvuutta hyödyntää.

Prioriteetti

Valitse prioriteetti sisällölle, jonka tämä verkko-osa näyttää suhteessa muihin haun verkko-osiin. Jos SharePoint on kuormittunut, kyselyt tehdään niiden prioriteetin perusteella.

Välimuisti

Valitse yksi Active Directory -käyttöoikeusryhmä, jos haluat hakutulosten tallentuvan välimuistiin ryhmän käyttäjiä varten. Kun käyttöoikeusryhmän hakutulokset tallennetaan välimuistiin, sivut latautuvat tavallista nopeammin.

Huomautus: Valitse vain sellainen käyttöoikeusryhmä, jossa hakutulokset ovat täysin samat kaikille ryhmän käyttäjille. Lisätietoja saat artikkelista Nopeuta sivun latautumista sisältöhaun verkko-osan välimuistiominaisuuden avulla.

TESTI-välilehti

Tässä välilehdessä voi esikatsella sisältöhaun verkko-osan lähettämiä kyselytietoja.

Kyselyteksti:

Näyttää sisältöhaun verkko-osan suorittaman kyselyn.

Näytä lisätietoja valitsemalla Näytä lisää.

Kyselymalli

Näyttää kyselyssä käytettävän kyselymallin sisällön.

Tarkennusperuste

Näyttää kyselyssä käytettävät tarkennukset TARKENNUKSET-välilehden määritysten mukaisesti.

Ryhmittelyperuste

Näyttää hallittavan ominaisuuden ryhmitellyt hakutulokset TARKENNUKSET-välilehden määritysten mukaisesti.

Käytettävät kyselysäännöt

Näyttää, mitä kyselysääntöjä kyselyssä käytetään.

Kyselymallin muuttujat

Näyttää kyselyssä käytettävät kyselymuuttujat ja nykyisellä sivulla käytettävien muuttujien arvot. Jos haluat esikatsella tuloksia, valitse Testaa kyselyä.

Jos haluat testata, miten kysely vaikuttaa eri käyttäjän segmenttien termeihin, valitseLisää käyttäjän segmentin termi. Jos haluat esikatsella tuloksia, valitse Testaa kyselyä.

Kyselyteksti:

Näyttää sisältöhaun verkko-osan hakutuloksen hakeman kyselyn.

Sivun alkuun

Sisällön näkymisen hallinta sisältöhaun verkko-osassa

Jotta voit hallita sisällön näyttöasua sisältöhaun WWW-osassa, sinun on mukautettava näyttömalleja. Lisä tietoja mukautetun näyttö mallin luomisesta on artikkelissa SharePoint 2013 Design Manageriin näyttö mallit

Sivun alkuun

Vihjeitä sisältöhaun verkko-osan määrittämiseen sivun latautumisen nopeuttamiseksi

Sisältöhaun verkko-osa tarjoaa useita vaihtoehtoja kyselyn määrittämiseen. Mutta jos määrität verkko-osan käyttämään monimutkaista kyselyä, SharePoint tekee enemmän töitä kyselyn ratkaisemiseksi, mikä voi osaltaan pidentää sivun latautumisaikaa. Hakukielessä tätä kutsutaan kyselyn viiveen kasvamiseksi.

Seuraavien vinkkien avulla voit tehdä kyselyistä yksinkertaisempia ja nopeuttaa sivun latautumisaikaa:

 • Vältä useiden TAI-operaattoreiden käyttöä. TAI-operaattorit tekevät kyselyistä monimutkaisempia kuin JA-operaattorit. Jos kyselysi sisältää TAI-operaattoreita, yritä muuttaa kyselyä ja käyttää niiden sijaan JA-operaattoreita.

 • Vältä yleismerkkioperaattorin (*) käyttöä. Yritä sen sijaan määrittää kysely käyttämään tarkkaa vastinetta.

 • Vältä avainsanalauseiden käyttöä. Yritä sen sijaan käyttää yhtä avainsanaa.

 • Vältä sellaisten kyselymuuttujien käyttöä, jotka sisältävät käyttäjän ominaisuuksia tai termin ja termijoukon ominaisuuksia. Katso lisätietoja ja esimerkkejä näistä ominaisuuksista artikkelista Kyselymuuttujat SharePoint Server 2013:ssa.

 • Vältä lisäämästä mukautettua lajittelua, kuten lajittelutasoja ja dynaamisia lajittelusääntöjä. Yritä sen sijaan käyttää oletusarvoisia lajitteluasetuksia avattavista Lajittele- ja Luokitusmalli-valikoista LAJITTELU-välilehdellä.

 • Jos et käytä kyselysääntöjä, valitse Älä käytä kyselysääntöjäASETUKSET-välilehdeltä.

 • Jos et käytä sisältöhaun verkko-osaa tuoteluettelon sisällön näyttämiseen, valitse Älä kirjoita URL-osoitteita uudelleenASETUKSET-välilehdeltä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Hakutulosten verkko-osan asetusten muuttaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×