Sisällysluettelon muotoileminen ja mukauttaminen

Sisällysluettelon muotoileminen ja mukauttaminen

Kun olet luonut sisällysluettelon Wordissa, voit muokata sen ulkoasua. Voit esimerkiksi muuttaa asettelua, muuttaa tekstimuotoilua, valita näytettävien otsikkotasojen määrän ja valita, näytetäänkö otsikoiden ja sivunumeroiden välissä pisteviivat.

Katso sisällysluettelon mukauttamisen perusohjeet alla olevasta Sisällysluettelon asettelun muuttaminen -kohdasta.

Seuraavassa on joitakin muita tapoja, joilla voit muokata sisällysluetteloa.

Tekstin muotoileminen:

Kohdan tason muuttaminen:

Täytemerkkien lisääminen:

Näytettävien tasojen määrän muuttaminen:

Sisällysluettelon asettelun muuttaminen

 1. Valitse valintanauhan Viittaukset-välilehdestä Sisällysluettelo > Mukautettu sisällysluettelo.

  Mukautettu sisällysluettelo
 2. Tee haluamasi muutokset Sisällysluettelot-valintaikkunassa. Näet, miltä ne näyttävät Esikatselu- ja WWW-esikatselu-ruuduissa.

  • Jos haluat lisätä pistetäytemerkin tai pisteviivan kunkin otsikon ja sivunumeron väliin, napsauta ensin Täytemerkki-luetteloa ja valitse sitten pisteviiva. Voit valita myös viivatäytemerkin tai poistaa täytemerkin kokonaan ja jättää sen tilalle vain tyhjän välilyönnin.

   Muuta sisällysluettelon täytemerkki katkoviivaksi tai pisteiksi.
  • Jos haluat muuttaa sisällysluettelon yleistä ulkoasua, napsauta Muotoilut-luetteloa ja valitse sopiva muotoilu.

  • Jos haluat muuttaa sisällysluettelon tasojen määrää, napsauta ensin Näytä tasot -kohtaa ja valitse sitten haluamasi tasojen määrä.

  Sisällysluettelo-valintaikkuna

  Vihje: ”Tasot” tässä yhteydessä viittaa omiin otsikkotasoihisi. Saatat käyttää otsikkoa 1 pääotsikoissa ja otsikkoa 2 pääotsikoiden alaosioissa. Voit halutessasi käyttää näiden osioiden sisällä enemmän alitasoja kuin sisällysluettelossa.

 3. Valitse OK.

Mitä muuta haluaisit tehdä?

Voit muuttaa sisällysluettelon tekstin ulkoasua muuttamalla sisällysluettelon kunkin tason tyyliä.

 1. Valitse valintanauhan Viittaukset-välilehdestä Sisällysluettelo > Mukautettu sisällysluettelo.

 2. Valitse Sisällysluettelo-valintaikkunasta Muokkaa. Jos Muokkaa-painike näkyy himmennettynä, vaihda Muotoilut-kohtaan Mallista-vaihtoehto.

  Käytä Sisällysluettelo-valintaikkunaa sisällysluettelon ulkonäön mukauttamiseen.
 3. Valitse Tyylit-luettelosta muutettava taso ja valitse sitten Muokkaa.

  Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa voit päivittää sisällysluettelosi tekstin ulkoasun.
 4. Tee Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa haluamasi muutokset ja valitse OK.

 5. Toista vaiheet 3 ja 4 kaikissa haluamissasi sisällysluettelon tasoissa.

Word muistaa nämä mukautukset aina, kun asiakirjan sisällysluettelo päivitetään.

Jos haluat muuttaa sisällysluettelon yksittäisen kohdan sisennystä, siirry asiakirjassa vastaavan otsikon kohdalle ja muuta otsikon tasoa.

 1. Napsauta otsikkoa, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä haluamasi otsikkotaso.
  Tyylivalikoiman Otsikko 1

 3. Valitse Viittaukset-välilehdessä Päivitä taulukko.
  Päivitä sisällysluettelo

 4. Valitse ensin Päivitä koko luettelo ja sitten OK.

Jos olet jo lisännyt sisällysluettelon asiakirjaan, seuraava toimenpide korvaa sen uudella sisällysluettelolla, jossa on samat tiedot sekä pistetäytemerkit tai pisteviivat otsikoiden ja sivunumeroiden välissä.

 1. Valitse Viittaukset > Sisällysluettelo > Mukautettu sisällysluettelo.

  Mukautettu sisällysluettelo

 2. Valitse Sisällysluettelo-valintaikkunassa Täytemerkki-luettelosta pisteviiva.

  Sisällysluettelo-valintaikkunan pistetäytemerkkivaihtoehto

Voit muuttaa sisällysluettelossa näkyvien otsikkotasojen määrää vaihtamalla nykyisen sisällysluettelon luetteloon, jossa on haluttu määrä tasoja. Nopeampi mutta teknisempi tapa on muokata kenttäkoodeja.

 1. Valitse Viittaukset > Sisällysluettelo > Mukautettu sisällysluettelo.

  Mukautettu sisällysluettelo

 2. Valitse Sisällysluettelo-valintaikkunan Näytä tasot -luettelosta haluamasi tasojen määrä ja valitse OK.

  Sisällysluettelo-valintaikkuna

  Jos esimerkiksi valitset 2, kaikki Otsikko 1- ja Otsikko 2 -tyylillä muotoillut otsikot näkyvät sisällysluettelossa.

 3. Kun ohjelma kysyy, haluatko korvata nykyisen sisällysluettelon, valitse Kyllä.

Word lisää kentät automaattisesti tiettyjä komentoja käytettäessä. Kun esimerkiksi käytät Lisää sivunumerot -komentoa, Word lisää Page-kentän. Kun käytät Luo sisällysluettelo -komentoa, Word lisää TOC-kentän.

Voit muuttaa sisällysluettelossa näkyviä numerotasoja nopeasti muokkaamalla kenttäkoodin tietoja.

 1. Napsauta sisällysluetteloa ja paina sitten Alt+F9-näppäinyhdistelmää. Kenttäkoodin tiedot näkyvät aaltosulkeissa ja näyttävät tältä:

  TOC-kenttäkoodi

 2. Muuta lainausmerkkien sisällä olevia numeroita. Jos esimerkiksi haluat, että luettelossa näkyy vain kaksi tasoa, muuta "1-3" muotoon "1-2".

 3. Tuo sisällysluettelo takaisin näkyviin painamalla Alt+F9-näppäinyhdistelmää uudelleen.

 4. Saat tekemäsi muutokset näkyviin, kun päivität sisällysluettelon (Viittaukset > Päivitä taulukko).

Lisätietoja kenttäkoodeista on artikkelissa Wordin kenttäkoodit.

Katso sisällysluettelon muokkaamisen perusohjeet alla olevasta Mukautetun sisällysluettelon lisääminen -kohdasta.

Seuraavassa on joitakin muita tapoja, joilla voit muokata sisällysluetteloa.

Tekstin muotoileminen:

Kohdan tason muuttaminen:

Täytemerkkien lisääminen:

Näytettävien tasojen määrän muuttaminen:

Mukautetun sisällysluettelon lisääminen

Jos asiakirjassa on jo sisällysluettelo, tämä toimenpide korvaa sen mukauttamillasi tiedoilla.

 1. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Sisällysluettelo ja valitse sitten Lisää sisällysluettelo.

  Lisää sisällysluettelo

  Sisällysluettelo-valintaikkuna avautuu.

  Sisällysluettelo-valintaikkuna

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat lisätä pistetäytemerkin tai pisteviivan kunkin otsikon ja sivunumeron väliin, napsauta ensin Täytemerkki-luetteloa ja valitse sitten pisteviiva.

   Voit valita myös viivatäytemerkin.

  • Jos haluat muuttaa sisällysluettelon yleistä ulkoasua, napsauta Muotoilut-luetteloa ja valitse sopiva muotoilu.

   Näet Tulostuksen esikatselu -ruudussa, miltä eri muodot näyttävät.

  • Jos haluat muuttaa sisällysluettelon tasojen määrää, napsauta ensin Näytä tasot -kohtaa ja valitse sitten haluamasi tasojen määrä.

Mitä muuta haluaisit tehdä?

Seuraavassa on joitakin lisätapoja, joilla voit muokata sisällysluetteloa. Saat vaiheittaiset ohjeet valitsemalla haluamasi vaihtoehdon alla olevasta luettelosta.

Jotta voit muuttaa Wordin luoman sisällysluettelon muotoilua, sinun on muutettava sisällysluettelon kunkin tason tyyliä. Tämä ei liity tyyleihin, joita käytit asiakirjan otsikoissa.

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset tyyliin, Word käyttää kyseistä tyyliä aina, kun se päivittää sisällysluettelon.

 1. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Sisällysluettelo ja valitse sitten Lisää sisällysluettelo.

 2. Valitse Sisällysluettelo-valintaikkunassa Muokkaa.

  Sisällysluettelo-valintaikkuna

 3. Valitse Tyylit-luettelosta muutettava taso ja valitse sitten Muokkaa.

  Muokkaa-painike

 4. Tee Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa haluamasi muutokset ja valitse OK.

 5. Toista vaiheet 3 ja 4 kaikissa haluamissasi sisällysluettelon tasoissa.

Jos haluat muuttaa sisällysluettelon yksittäisen kohdan sisennystä, sinun on siirryttävä asiakirjassa vastaavan otsikon kohdalle ja muutettava otsikon tasoa.

 1. Napsauta otsikkoa, jota haluat muuttaa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä otsikkotyyliä, joka vastaa haluamaasi tasoa.

  Vaihtoehtoinen teksti

 3. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Päivitä taulukko.

  Vaihtoehtoinen teksti

 4. Valitse ensin Päivitä koko luettelo ja sitten OK.

Jos olet jo lisännyt sisällysluettelon asiakirjaan, seuraava toimenpide korvaa sen uudella sisällysluettelolla, jossa on samat tiedot sekä pistetäytemerkit tai pisteviivat otsikoiden ja sivunumeroiden välissä.

 1. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Sisällysluettelo ja valitse sitten Lisää sisällysluettelo.

  Vaihtoehtoinen teksti

 2. Valitse Sisällysluettelo-valintaikkunassa Täytemerkki-luettelosta pisteviiva.

  Sisällysluettelo-valintaikkunan pistetäytemerkkivaihtoehto

 1. Valitse Viitteet-välilehden Sisällysluettelo-ryhmässä Sisällysluettelo.

  Vaihtoehtoinen teksti

 2. Valitse Mukautettu sisällysluettelo.

 3. Valitse Sisällysluettelo-valintaikkunan Näytä tasot -luettelosta sisällysluetteloon haluamasi tasojen määrä.

  Sisällysluettelo-valintaikkunan Näytä tasot -luettelo

  Jos esimerkiksi valitset 2, kaikki Otsikko 1- ja Otsikko 2 -tyylillä muotoillut otsikot näkyvät sisällysluettelossa.

 4. Kun ohjelma kysyy, haluatko korvata nykyisen sisällysluettelon, valitse Kyllä.

Onko sinulla Wordia koskeva kysymys, johon täältä ei löytynyt vastausta?

Esitä kysymys Word Answers -keskustelupalstalla

Auta kehittämään Wordia

Onko sinulla Wordin sisällysluetteloa (tai muuta ominaisuutta) koskevia parannusehdotuksia? Tutustu Wordin User Voice -sivustoon ja kerro ehdotuksesi!

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sisällysluettelon päivittäminen

Sisällysluettelon muotoileminen ja mukauttaminen Word 2016 for Macissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×