Sisällön tekeminen haettavaksi

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Sisältöä voidaan näyttää eri lähteistä, kuten sarakkeista, kirjastoista ja sivuilta. Sivuston omistaja päättää, sisällytetäänkö sisältö hakutuloksiin. Sisältöoikeuksilla on myös merkitystä hakutulosten näkymisessä. Käyttäjät löytävät parhaiten tarvitsemansa asiakirjat ja sivustot, jos he tietävät, miten oikeudet ja hakuasetukset toimivat.

Sisältö

Jotta sisältö on käytettävissä hakutuloksissa suunnitteleminen

Haun asetukset ja käyttöoikeudet

Näytä tai piilota hakutuloksissa sivuston sisällön

Näyttää tai piilottaa sisältö luetteloista ja kirjastoista hakutuloksissa

Valitse, haluatko sisällyttää ASPX-sivujen sisällön hakutulokset

Jättää pois sisällön sarakkeissa hakutuloksista

Liittyvät tehtävät

Sisällön suunnitteleminen hakutuloksissa näytettäväksi

Sivuston omistajana voit asetuksilla hallita, näkyykö sisältö hakutuloksissa. Sisältö näkyy monissa paikoissa, kuten sivustoissa, luetteloissa, kirjastoissa, WWW-osissa ja sarakkeissa. Oletusarvon mukaan uudessa sivustossa, luettelossa, kirjastossa, WWW-osien sivussa tai sarakkeessa oleva sisältö indeksoidaan ja näkyy hakutuloksissa. Kohteille, luetteloille, kirjastoille ja sivustoille määritetyt käyttöoikeudet vaikuttavat myös siihen, näkeekö lukija hakutulosten sisältöä.

Sivuston ja sisällön omistajat voivat ehkä valita, sisällytetäänkö sisältöä hakutuloksiin. Oletusarvon mukaan sivuston sisältö näkyy hakutuloksissa. Jos sivuston omistaja tai järjestelmänvalvoja määrittää, että sivuston sisältö ei näy hakutuloksissa, muilla hakutulosasetuksilla, kuten luettelojen, kirjastojen, ASPX-sivujen ja sarakkeiden asetuksilla, ei ole merkitystä.

Jos taas sivuston järjestelmänvalvoja tai omistaja estää luettelon tai kirjaston sisältöä näkymästä hakutuloksissa, sarakkeiden pois jättämisellä ei olisi mitään merkitystä. Tehokkaan suunnittelun edellytyksenä on, että tiedetään, mitkä asetukset periytyvät ylemmiltä tasoilta.

Sivun alkuun

Tietoja hakuasetuksista ja oikeuksista

Yksi sivuston omistajan velvollisuuksista on valvoa, ketkä voivat käyttää sisältöä. Voit antaa joillekin henkilöille oikeuden lukea ja muuttaa sisältöä, joillekin henkilöille vain oikeuden lukea sisältöä ja estää joitakin henkilöiltä sisällön käytön kokonaan. Tätä varten käytettävissä on käyttöoikeusryhmiä, joille on annettu tietyt käyttöoikeustasot. Sivuston omistaja voi antaa käyttäjille sivuston tai sisällön käyttöoikeuden määrittämällä heitä yhteen tai useampaan käyttöoikeusryhmään. Käyttämällä käyttöoikeusasetuksia yhdessä hakutulosasetusten kanssa sivuston omistaja voi hallita, voivatko käyttäjät tarkastella sisältöä hakutuloksissa.

Oletetaan esimerkiksi, että Esko laatii tarjouspyyntöä Microsoft Office Wordissa ja tekee yhteistyötä 10 hengen ryhmän kanssa. Hänen työryhmäsivustossaan on 50 käyttäjää, jotka kaikki ovat sivuston jäseniä. Esko ei ole valmis siihen, että koko työryhmä näkisi tarjouspyynnön. Siksi hän asettaa työryhmäsivustoon lataamansa tarjouspyynnön käyttöoikeudet siten, että vain mainittu 10 hengen ryhmä voi tarkastella ja muokata sitä. Ennen kuin hän antaa kaikille 50 hengelle lukuoikeuden, vain asiakirjan tarkasteluun valtuutetut 10 henkeä näkevät asiakirjan hakutuloksissa. Tätä kutsutaan käyttäjäkohtaiseksi suodatukseksi.

Käyttöoikeuksia voidaan määrittää luetteloille, sivustoille, näkymille ja WWW-osille, ja niitä voidaan muokata järjestelmänvalvojan parhaaksi katsomalla tavalla. Käyttöoikeudet voivat myös olla riippuvaisia muista oikeuksista. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten käyttäjä näkee hakutuloksen. Siksi kannattaa tutustua SharePointin käyttöoikeusmalliin tai sivustosi tai organisaatiosi käyttöoikeusmalliin tai suunnitella sivustosi käyttöoikeusmallia ennen sisällön lisäämistä.

Huomautus: Viimeksi lataamiasi tiedostoja voi välittömästi näy hakutuloksissa. Tämä voi johtua, jonka hakukone on määritetty aikaväli. Kun sisältöä selataan se näkyy hakutuloksissa.

Sivun alkuun

Sivuston sisällön näyttäminen tai piilottaminen hakutuloksissa

Sivuston omistajana voit valita, onko sivuston sisältö näkyy hakutuloksissa. Oletusarvon mukaan kaikki sivuston sisältö näkyy hakutuloksissa. Henkilö, joka on tarkasteleminen hakutuloksia on oltava oikeus tarkastella sen sisältöä.

Huomautus:  Jos haluat muuttaa tätä asetusta, sinulla on oltava Käyttöoikeuksien hallinta -käyttöoikeustaso. Tämä käyttöoikeustaso on sisällytetty ”Sivuston nimi” -omistajaryhmään.

 1. Siirry sivustoon, jonka sisällön näkymisen hakutuloksissa haluat sallia tai estää.

 2. Valitse Sivuston toiminnotja valitse sitten Sivuston asetukset.

 3. Valitse Sivuston hallinta ‑kohdasta Näkyvyys hauissa ja offline-tilassa.

 4. Sivuston sisällön indeksoinninosan Salli tämän sivuston hakutuloksissa, valitse Kyllä , jos haluat sallia näkyvän voit estää sisällön näkymisen Hae hakutulosten tai ei -sivuston sisältöä tulokset.

  Huomautus: Kun estät sivuston sisältö näkyy hakutuloksissa, sen alisivustojen sisältö ei ole automaattisesti estetty näkymisen sivuston hakutuloksissa. Estämään alisivusto näkyy hakutuloksissa sivuston sisällöstä on tehtävä seuraavat toimet alisivuston: Indeksoinnin sivuston sisältö -osan Salli tämän sivuston hakutuloksissa, valitse ei.

Luettelojen tai kirjastojen sisällön näyttäminen tai piilottaminen hakutuloksissa

Sivuston omistajana voit päättää, sisällytetäänkö sivustosi luetteloiden ja kirjastojen kohteet hakutuloksiin. Oletusarvon mukaan kaikki luetteloiden ja kirjastojen kohteet näkyvät hakutuloksissa.

Huomautus: Voit muuttaa asetusta, jos sinulla on luetteloiden hallinta-käyttöoikeustaso. Suunnittelu ja ”Nimi” omistaja-ryhmät sisältää tähän käyttöoikeustasoon. Jos sinulla ei ole luetteloiden käyttöoikeudet-valikoista tässä kuvatut eivät ole käytettävissä.

 1. Siirry sivustoon, joka sisältää muutettavan luettelon tai kirjaston.

 2. Paikanna ja napsauta luetteloa tai kirjastoa, jota haluat mukauttaa.

 3. Valitse Sivuston toiminnotja valitse sitten Sivuston asetukset.

 4. Valitse Sivuston hallinta ‑kohdasta Sivuston kirjastot ja luettelot.

 5. Valitse luettelosta jokin kohde, kuten Mukauta Jaetut asiakirjat.

 6. Valitse Luettelon asetukset ‑sivun Yleiset asetukset ‑kohdasta Lisäasetukset.

 7. Valitse Hae-osan Sallitaanko tämän Tiedostokirjasto-kohteen sisällön näkyminen hakutuloksissa ‑kohdassa Kyllä, jos haluat sisällyttää kaikki luettelon tai kirjaston kohteet hakutuloksiin, tai Ei, jos haluat jättää kaikki kohteet pois hakutuloksista.

Sivun alkuun

ASPX-sivujen sisällön sisällyttäminen hakutuloksiin

Sivuston omistajana voit hallita, sisällytetäänkö ASPX-sivujen sisältö hakutuloksiin. Kun luot sivuston, monet sisältösivut luodaan automaattisesti, kuten default.aspx, WWW-osien valikoiman allitems.aspx, ilmoitusluettelon muokkauslomake editform.aspx ja niin edelleen. Voit myös luoda mukautettuja ASPX-sivuja. Jos ASPX-sivulla näkyvässä WWW-osassa on sellaisen luettelon tai kirjaston tietoja, jonka käyttö on rajoitettujen (hienosäädettävien) käyttöoikeuksien alaista, sivuston minkään ASPX-sivun sisältöä ei oletusarvoisesti sisällytetä hakutuloksiin. Tästä estää luvattomien käyttäjien pääsyn sisältöön.

Oletetaan esimerkin vuoksi, että 50 jäsenen työryhmäsivuston Jaetut asiakirjat ‑WWW-osassa näkyy viisi asiakirjaa. Yksi asiakirjoista on rajoitettujen käyttöoikeuksien alainen eli vain harvat henkilöt ovat oikeutettuja näkemään sen. Kyseisen sivuston sisältö piilotetaan automaattisesti hakutuloksissa, jolloin hakuja tekevät henkilöt eivät näe tätä sisältöä. Tämä estää ASPX-sivun sisällön tahattoman paljastumisen henkilöille, joille se ei ole tarkoitettu.

Käytettävissä on toiminto, jolla tämän asetuksen voi ohittaa, jolloin kaikki hakutulosten sisältö on näkyvissä oikeuksista riippumatta. Tällöin hakutuloksissa näkyy kaikki sisältö, mutta luvattomat käyttäjät eivät ehkä pääse käsiksi varsinaisiin asiakirjoihin. Toinen vaihtoehto on olla sisällyttämättä mitään ASPX-sisältöä hakutuloksiin riippumatta sen käyttöoikeuksista.

Huomautus:  Jos haluat muuttaa tätä asetusta, sinulla on oltava Käyttöoikeuksien hallinta -käyttöoikeustaso. Tämä käyttöoikeustaso on sisällytetty ”Sivuston nimi” -omistajaryhmään.

 1. Siirry sivustoon, jonka WWW-osia haluat hallita hakutuloksissa.

 2. Valitse Sivuston toiminnotja valitse sitten Sivuston asetukset.

 3. Valitse Sivuston hallinta ‑kohdasta Näkyvyys hauissa ja offline-tilassa.

 4. Indeksointi ASPX sivun sisältö-Valitse tämä sivusto ei sisällä tarkasti rajattuja käyttöoikeuksia-osassa. Määritä sivuston ASPX sivun indeksoinnin toiminnan , valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Asetus

Kuvaus

Älä indeksoi verkko-osia, jos tämä sivusto sisältää yksityiskohtaisempia käyttöoikeuksia

Kun ASPX-sivun käyttöoikeudet poikkeavat ylätason sivustosta, mitään sivuston sisällöstä ei näy hakutuloksissa.

Indeksoi aina kaikki tämän sivuston verkko-osat

Sivuston kaikkien ASPX-sivujen sisältö näytetään hakutuloksissa riippumatta määritetyistä käyttöoikeuksista.

Älä koskaan indeksoi tämän sivuston mitään verkko-osia

Sivuston kaikkien ASPX-sivujen sisältö piilotetaan hakutuloksissa riippumatta määritetyistä käyttöoikeuksista.

Sivun alkuun

Sarakkeiden sisällön jättäminen pois hakutuloksista

Sivuston omistajana voit hallita, näkyykö luetteloiden tai kirjastojen tiettyjen sarakkeiden sisältö hakutuloksissa. Oletusarvon mukaan kaikki sisältö näkyy hakutuloksissa. Tästä asetuksesta on hyötyä, kun haluat estää luottamuksellisten tietojen näkymisen hakutuloksissa.

Huomautus: Voit muuttaa asetusta, jos sinulla on käyttöoikeuksien hallinta-käyttöoikeustaso. Tähän käyttöoikeustasoon sisältyy ”nimi” omistaja-ryhmän.

 1. Siirry sivustoon, joka sisältää luettelon tai kirjaston.

 2. Valitse Sivuston toiminnotja valitse sitten Sivuston asetukset.

 3. Valitse Sivuston hallinta ‑kohdasta Etsittävät sarakkeet.

 4. Valitse Haun indeksoinnista pois jätetyt sarakkeet ‑osan Jätetty pois ‑kohdassa sen sarakkeen nimen vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat jättää pois hakutuloksista.


  Huomautus: Näytössä näkyvät sarakkeet kuuluvat käsiteltävään sivustoon.

Sivun alkuun

Liittyvät tehtävät

Haun käyttöalueen määrittäminen

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×