Sisällön lisääminen ja lähteiden asettaminen pitoon eDiscovery-keskuksessa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

eDiscovery-tapaukseen liittyvää sisältöä, kuten oikeudenkäynnin, valvontojen ja tutkimusten mahdollista näyttöä, voidaan hallita eDiscovery-joukossa. Jokaiseen tapaukseen voi liittyä useita eDiscovery-joukkoja. Sisällytettävän lähdesisällön voi myös suodattaa tekijän tai lähettäjän, päivämäärävälin tai haun avainsanojen mukaan.

Kun sisältölähteen on tapausta, aseta se pitoon niin, että kopio säilytetään. Tämä sisältää SharePoint-sivustoja, tiedostoja tai sivuja. SharePoint Servervoivat myös sisältää sisällön tukevista jaetuille. Kun kohteita asetetaan pitoon, voit jatkaa henkilöiden työstää tiedostoja ilman häiriöitä. Sisältöä, joka hallitsee käytäntöjä ei päättyy, kun se asetetaan pitoon.

Kun olet määrittänyt sisältölähteet, voit suorittaa kyselyjä ja viedä viranomaisille toimitettavan sisällön. Vientiin sisältyy EDRM (Electronic Data Reference Model) -standardin mukainen lataustiedosto.

Huomautus:  Kun sisältölähteet tai kyselyt on lisätty eDiscovery-tapaukseen, sivuston alueellisia asetuksia ei tueta.

eDiscovery-joukon luominen sisältölähteiden hallintaan

Tämä toimenpide luo eDiscovery-joukon ja lisää siihen sisältölähteitä. Sisältö voidaan myös asettaa pitoon noudattamalla seuraavaa Sisältölähteiden asettaminen pitoon -menettelyä.

eDiscovery-lähteiden lisääminen ja hallinta

Huomautus:  Jos haluat sisällyttää tapaukseen lähteitä, ne on ensin indeksoitava SharePointin hakupalvelun avulla. Pyydä lisätietoja siltä henkilöltä, joka vastaa sisällytettävien sivustojen ja postilaatikoiden hallinnasta.

 1. Jos tapaus ei ole auki, valitse eDiscovery-keskuksessa Tapaukset ja napsauta sen jälkeen tapausta, johon haluat lisätä sisältölähteet.

 2. Valitse eDiscovery-joukot-kohdassa Uusi kohde.

 3. Kirjoita eDiscovery-joukon nimi, kuten Johdon viestintä.

 4. Valitse Lähteet-kohdan vierestä Lisää ja hallitse lähteitä.

 5. Kirjoita sijainnit-sisältöä, jota haluat käyttää tietolähteenä URL-osoite. SharePoint Servervoit myös kirjoittaa tiedoston jakaminen-osoite. Voit lisätä sisältöä on indeksoitava haku.

 6. Valitse Tallenna.

 7. Kirjoita Suodatin-kohdan kenttään avainsanat, joilla haluat rajata lähdettä.

 8. Rajaa sisältöä päivämääräalueen avulla kirjoittamalla Alkamispäivä ja Päättymispäivä.

 9. Jos haluat rajoittaa tuloksia tiedoston tekijän tai luettelokohteen tai sähköpostiviestin lähettäjän perusteella, kirjoita nimet tai sähköpostiosoitteet Kirjoittaja/lähettäjä -kenttään.

 10. Napsauta Käytä suodatinta -painiketta.

 11. Varmista, että olet valinnut oikean sisällön, valitsemalla Esikatsele tuloksia.

 12. Valitse Tallenna.

Huomautus: Voit lisätä ja poistaa sisältölähteitä eDiscovery-joukon luomisen jälkeen. Katsele eDiscovery-joukossa olevia sisältölähteitä valitsemalla Lähteet.

Sivun alkuun

Sisältölähteiden asettaminen pitoon

Huomautus:  Jos haluat sisällyttää tapaukseen lähteitä, ne on ensin indeksoitava SharePointin hakupalvelun avulla. Pyydä lisätietoja siltä henkilöltä, joka vastaa sisällytettävien sivustojen ja postilaatikoiden hallinnasta.

 1. Jos tapaus ei ole auki, valitse eDiscovery-keskuksessa Tapaukset ja napsauta sen jälkeen pitoon asetettavaa tapausta.

 2. Valitse eDiscovery-joukot-kohdassa Uusi kohde.

 3. Kirjoita eDiscovery-joukon nimi, kuten Johdon viestintä.

 4. Valitse Lähteet-kohdan vierestä Lisää ja hallitse lähteitä.

 5. Kirjoita sijainnit-sisältöä, jota haluat käyttää tietolähteenä URL-osoite. SharePoint Servervoit myös kirjoittaa tiedoston jakaminen-osoite. Voit lisätä sisältöä on indeksoitava haku.

 6. Valitse Tallenna.

 7. Kirjoita Suodatin-kohdan kenttään avainsanat, joilla haluat rajata lähdettä.

 8. Rajaa sisältöä päivämääräalueen avulla kirjoittamalla Alkamispäivä ja Päättymispäivä.

 9. Jos haluat tarkentaa hakua tiedoston tai muun kohteen tekijän mukaan tai sähköpostiviestien lähettäjän mukaan, kirjoita nimet tai sähköpostiosoitteet Tekijä/lähettäjä-kenttään.

 10. Napsauta Käytä suodatinta -painiketta.

 11. Valitse Ota pitotoiminto käyttöön.

 12. Varmista, että olet valinnut oikean sisällön, valitsemalla Esikatsele tuloksia.

 13. Valitse Tallenna.

Huomautus:  Kun olet asettanut sisällön pitoon, saat tapauksen sisältölähteiden luettelon näkyviin valitsemalla Lähteet.

Sisältölähteiden poistaminen pidosta

 1. Jos tapaus ei ole auki, valitse eDiscovery-keskuksessa Tapaukset ja napsauta sen jälkeen tapausta, jonka pidon haluat poistaa.

 2. Valitse eDiscovery-joukot.

 3. Valitse lähteet-kohdassa nimi, jonka pidon haluat poistaa lähde.

 4. Valitse Poista pitotoiminto käytöstä.

Sivun alkuun

EDiscovery-joukon poistaminen tapauksesta

 1. Jos tapaus ei ole auki, valitse eDiscovery-keskuksessa Tapaukset ja napsauta sen jälkeen tapausta, josta haluat poistaa eDiscovery-joukon.

 2. Valitse eDiscovery-joukko napsauttamalla sen vasemmalla puolella, jolloin sen nimen viereen ilmestyy valintamerkki.

 3. Tuo Avaa valikko näkyviin napsauttamalla kolmea pistettä

 4. Valitse Poista kohde.

 5. Kun sovellus kysyy, lähetetäänkö kohde Roskakoriin, valitse OK.

Sivun alkuun

Lisätietoja pidoista

 • Seuraavantyyppistä sisältöä voi asettaa pitoon tapausta varten:

  • asiakirjat

  • luettelot (myös blogit ja wikisisältö)

  • sivut (myös blogeja ja wikisisältöä isännöivät sivut)

  • Valitse SharePoint Server, sisältö, haku indeksoi jaettujen tiedostojen.

 • Kun asetat eDiscovery-joukon sisältölähteitä pitoon, jokaisen lähteen pitotila näkyy sisältölähteiden luettelon Pitotoiminnon tila -sarakkeessa. Jokainen pitotilan arvo on kuvattu seuraavassa taulukossa.

  • Pidossa   Ilmaisee, että koko sisältölähde on pidossa. Tämä arvoon näkyvissä, kun Suodatin-kohdan ruutu on tyhjä ja Pitotoiminto on käytössä eDiscovery-joukon lähteissä. Tulos on, että kaikki määritetyn lähteen sisältö asetetaan pitoon.

  • Pitotoiminnossa suodattimen kanssa   Ilmaisee, että ne sisältölähteen kohteet, jotka ovat Suodatin-kohdan alapuolella olevassa ruudussa määritettyjen ehtojen mukaisia, ovat pidossa ja että Pitotoiminto on käytössä eDiscovery-joukon lähteissä. Tuloksena on, että määritetyn lähteet sisällöt, jotka ovat hakuehtojen mukaisia, asetetaan pitoon.

  • Ei ole pidossa   Ilmaisee, että sisältölähde ei ole pidossa.

  • Ei voi asettaa pitoon   Ilmaisee, että sisältölähdettä ei voi asettaa pitoon.

  • Epäonnistui   Ilmaisee, että pyyntö asettaa sisältölähde pitoon epäonnistui.

  • Käsitellään   Ilmaisee, että pitopyyntöä käsitellään. Tämä tila tulee näkyviin, kun valitset Ota pitotoiminto käyttöön -vaihtoehdon ja valitset sitten Tallenna eDiscovery-joukossa. Päivitä muutaman hetken kuluttua eDiscovery-joukon sivu, niin tämä arvo korvataan jollakin aiemmista arvoista.

 • Kun SharePoint-sivuston asetetaan pitoon, et voi poistaa sovelluksen-sivustosta.

 • Kun SharePoint-sivusto asetetaan pitoon, luodaan palautuskirjasto, jos sitä ei vielä ole. Käyttäjät voivat edelleen käsitellä sisältöä, mutta käyttäjien muokatessa sisältöä siitä säilytetään kopio sellaisena kuin sisältö oli, kun pito otettiin käyttöön. Tavalliset käyttäjät, joilla on tyypilliset käyttöoikeudet, eivät näe palautuskirjastoa. Vain käyttäjät, joilla verkko sovellustason käyttöoikeudet, tai käyttäjät, joille on myönnetty tietyt käyttöoikeudet, voivat tarkastella palautuskirjastoa.

 • Jos käyttäjä yrittää muuttaa tai poistaa pidossa olevan sivuston sisältöä, SharePoint tarkistaa ensin, onko sisältö muuttunut pitoon asettamisen jälkeen. Jos kyse on ensimmäisestä muutoksesta pitoon asettamisen jälkeen, SharePoint kopioi sisällön palautuskirjastoon ja antaa sitten käyttäjän muuttaa tai poistaa alkuperäistä sisältöä.

 • Käyttäjä saa virhesanoman, jos hän yrittää poistaa kirjaston, luettelon tai sivustokokoelman, joka on pidossa. Käyttäjä saa virhesanoman myös, jos hän yrittää poistaa pidossa olevan tiedoston sisältävän kansion. Jos käyttäjä haluaa poistaa kansion, jossa on vähintään yksi pidossa oleva tiedosto, hänen täytyy poistaa pidossa olevat tiedostot, ennen kuin hän voi poistaa kansion.

 • Jos haluat tallentaa sivuston sisällön kaikki versiot, kaikki sisältö-versiot, ota sivuston tiedostokirjastojen tiedostoversiointi käyttöön. Jos tiedosto on poistettu pidossa olevasta sivustosta ja tiedostoversiointi on käytössä, kaikki poistetun tiedoston versiot säilytetään. Jos tiedostoversiointi ei ole käytössä, säilytetään vain se sisältöversio, joka oli ajantasainen pidon käyttöönottohetkellä. Jos sisältöä muutetaan useita kertoja pidon käyttöönoton jälkeen, sisällön väliversioita ei säilytetä, jotta tallennustilaa voidaan käyttää tehokkaammin. Suurinta osaa sivuston sisällöstä ei yleensä muuteta, eikä muuttamatonta sisältöä kopioida palautuskirjastoon.

 • Jos poistat sivuston pitoon, kaikki tiedostot kohteessa säilyttämisen pidä kirjaston poistetaan (siirtää ensimmäisen tason roskakoriin) 7 seitsemän päivän poistaminen pitoon. Tämä johtuu siitä ajastintyön säilyttämistä pitoon kirjaston suoritetaan kerran seitsemän päivää ja tunnistaa kohteet, jos haluat poistaa. Tiedostot poistetaan ajastintyö suoritetaan, kun pitoon poistetaan sivustosta seuraavan kerran.

Lisätietoja eDiscoverystä

Lisätietoja eDiscovery-tapauksista on seuraavissa artikkeleissa:

Skenaario: eDiscovery SharePoint Server 2013: n ja Exchange Server 2013: n

eDiscovery-tapausten suunnittelu ja hallinta

eDiscovery-kyselyjen luominen ja suorittaminen

Etsiminen ja avainsanojen käyttäminen eDiscoveryssa

eDiscovery-sisällön vienti ja raporttien luominen

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×