Sisällön kohdistaminen tietyille käyttäjäryhmille

Sisällön kohdistaminen tietyille käyttäjäryhmille

SharePointin luetteloiden tai tiedostokirjastojen kohteet voidaan näyttää kohdennetusti vain tiettyjen ryhmien tai käyttäjäryhmien jäsenille. Käyttäjäryhmän voi määrittää SharePointin ryhmien, jakeluluetteloiden tai käyttöoikeusryhmien perusteella. Yleisen käyttäjäryhmän voi taas luoda sääntöpohjaisen järjestelmän avulla.

Päivitetty 3. tammikuuta 2017 asiakaspalautteen perusteella.

Yleistä

Käyttäjäryhmien avulla voit näyttää sisältöä tietyille käyttäjille, esimerkiksi luetteloiden ja kirjastojen kohteita, siirtymislinkkejä ja muuta sisältöä. Tästä on hyötyä, kun haluat esitellä tietoja, joita vain tietyt käyttäjät tarvitsevat. Voit lisätä tiedostokirjastoon esimerkiksi sisältöä, joka on vain lakiosaston käyttäjien nähtävissä.

Mikä tahansa SharePointin luettelon tai kirjaston kohde voidaan kohdentaa tietylle käyttäjäryhmälle. Voit tehdä tämän Sisältökysely-verkko-osalla. Myös muita verkko-osia ja niiden sisältöjä voidaan kohdetaan käyttäjäryhmille.

Voit kohdentaa käyttäjäryhmille myös sivuston siirtymislinkkejä. Linkkien kohdentaminen helpottaa käyttöä, sillä tällä tavoin käyttäjät näkevät vain heille itselleen olennaiset siirtymislinkit.

Voit määrittää käyttäjäryhmiä seuraavien avulla:

 • SharePoint-ryhmät

 • jakeluluettelot

 • käyttöoikeusryhmät

 • yleiset käyttäjäryhmät.

  Yleiset käyttäjäryhmät ovat SharePoint-järjestelmänvalvojien ylläpitämiä sääntöpohjaisia käyttäjäryhmiä.

Kuka tahansa käyttäjä, jolla on Osallistuja-oikeudet, voi määrittää käyttäjäryhmän, kunhan sen nimi on tiedossa. Voit hakea käyttäjäryhmää nimen, tunnuksen tai kuvauksen perusteella valitsemalla Käyttäjäryhmät-luettelosta Selaa ei mitään .

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston kohteiden kohdentaminen käyttäjäryhmälle

Seuraavassa saat ohjeet siihen, miten voit kohdentaa kaikki kohteet tietystä luettelosta, jonka tyyppi on tiedostokirjasto. Sisältö-verkko-osan avulla voit myös näyttää kaikki kohteet sivustosta ja sen alisivustoista tai näyttää kohteet kaikista sivustokokoelman sivuista. Tämän jälkeen voit luoda kyselyn, jolla sisällytetään mukaan kohdennus, jonka määrität sivustojen tai sivustokokoelman kohteille.

Luettelon tai kirjaston kohteiden kohdentaminen tietylle käyttäjäryhmälle käsittää kolme vaihetta, jotka esitellään alla.

Vaihe 1: ota käyttäjäryhmäkohdennus käyttöön luettelossa tai kirjastossa

Kun otat käyttäjäryhmälle kohdentamisen käyttöön luettelossa tai kirjastossa, voit kohdentaa kaikkia niiden kohteita käyttäjäryhmille.

Huomautus: Jos käyttäjäryhmälle kohdennus on jo käytössä SharePointin luettelossa tai kirjastossa, näet Kohdekäyttäjäryhmät-sarakkeen.

 1. Napsauta sitä luetteloa tai kirjastoa, joka sisältää haluamasi kohdennettavan kohteen.

 2. Valitse SharePoint OnlinessaAsetukset ja sitten Luetteloasetukset tai Tiedostokirjaston asetukset.

  Asetusvalikko, jossa Kirjaston asetukset on valittuna tai Asetukset-valikko, jossa Luetteloasetukset on korostettuna

  Jos käytät SharePoint 2016:ta, 2013:a, 2010:tä tai 2007:ää, valitse luettelon tai kirjaston työkaluriviltä Asetukset ja sitten Luetteloasetukset tai Tiedostokirjaston asetukset.

  Valintanauhan Luetteloasetukset tai SharePoint-kirjaston Asetukset-painike valintanauhassa.

 3. Valitse Yleiset asetukset -kohdasta Käyttäjäryhmälle kohdistuksen asetukset.

  Käyttäjäryhmälle suuntaamisen asetukset Yleistä-kohdassa kirjaston tai luettelon asetussivulla
 4. Valitse Ota käyttäjäryhmälle kohdistaminen käyttöön -valintaruutu.

  Käyttäjäryhmälle suuntaamisen käyttöönoton valintaruutu

Vaihe 2: määritä kohteiden kohdekäyttäjäryhmä

Kun olet ottanut käyttäjäryhmälle kohdistamisen käyttöön luettelossa tai kirjastossa, voit määrittää sen yksittäisten kohteiden näyttämisen haluamillesi kohderyhmille.

 1. Jos käytät SharePoint Onlinea, napsauta sellaisen kohteen vasemmalla puolella, jonka käyttäjäryhmää haluat muokata, napsauta tietokuvaketta Tiedot- tai Avaa tietoruutu -painike ja valitse sitten ominaisuuksien vierestä Muokkaa kaikkia.

  Jos käytät SharePoint 2016:ta, 2013:a, 2010:tä tai 2007:ää, napsauta nuolta tai kolmea pistettä (...) luettelon tai kirjaston kohteen vieressä ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia tai Ominaisuudet. Joissain SharePoint-versioissa sinun täytyy ehkä napsauttaa uudelleen kolmea pistettä (...)

 2. Lisää haluamasi käyttäjäryhmät Kohdekäyttäjäryhmät-luettelossa.

  Asiakirjan ominaisuudet ja käyttäjäryhmä täytettynä

  Huomautus: Jos luettelossa tai kirjastossa on käytössä sisällön hyväksyntä tai työnkulku, kohde täytyy ehkä käsitellä hyväksyntäprosessin mukaisesti.

 3. Valitse Tallenna.

Vaihe 3: kohteen näyttäminen SharePoint 2016:n, 2013:n, 2010:n tai 2007:n verkko-osassa

Jos haluat näyttää SharePointin luettelon tai kirjaston tietylle käyttäjäryhmälle, voit käyttää Sisältökysely-verkko-osaa. Sisältökysely-verkko-osan avulla voit luoda kyselyn, joka suodattaa luetteloiden ja kirjastojen kohteita.

Huomautus: SharePoint Onlinessa verkko-osat eivät ole ehkä näkyvissä.

Tässä esimerkissä näytetään, miten voit näyttää tietyn luettelon kaikki kohteet kohdekäyttäjäryhmälle. Luettelotyyppi on tiedostokirjasto.

 1. Valitse sivulla, jolla haluat näyttää kohteen, Painikkeen kuva tai Asetukset SharePoint 2016:n Asetukset-painike otsikkorivillä. ja valitse sitten Muokkaa sivua.

 2. Jos käytät SharePoint 2010:tä, 2013:a tai 2016:ta, napsauta Lisää-välilehteä ja napsauta sitten Verkko-osa.

  Verkko-osan lisääminen

  Jos käytät SharePoint 2007:ää, valitse Lisää WWW-osa ja valitse sitten Oletus-kohdasta Sisältökysely-Web-osa.

  Valitse Koottu sisältö -kohdasta Sisältökysely.

  Sisältökyselyn WWW-osan lisääminen

  Huomautus: Jos sisältökyselyä ei ole olemassa, pyydä ohjeita SharePoint-järjestelmänvalvojaltasi.

 3. Valitse Lisää.

 4. Jos käytät SharePoint 2010:tä, 2013:a tai 2016:ta, napsauta alanuolta Verkko-osan muokkausvalikon alanuoli verkko-osan oikealla puolella ja valitse sitten valikosta Muokkaa WWW-osaa.

  Jos käytät SharePoint 2007:ää, avaa verkko-osan työkalu-ruutu valitsemalla Muokkaa ja sitten Muokkaa jaettua Web-osaa.

  Verkko-osa-valikko Muokkaa verkko-osaa -kohdan valitsemista varten
 5. Toimi Kysely-työkaluruudussa seuraavasti:

  Sisältökyselyn WWW-osan ominaisuuksien luettelo, jossa on kolme kuvaselitettä
  1. Valitse Näytä seuraavan luettelon kohteet: ja määritä sitten luettelon sijainti.

   Huomautus: Tässä esimerkissä määritämme tietyn luettelon. Voit laajentaa kattavuutta siten, että sisällytät mukaan kohteita useiden sivustojen luetteloista. Voit tehdä tämän napsauttamalla asetuksia.

  2. Valitse Luettelotyyppi-kohdassa sen luettelon tyyppi, johon kohde kuuluu. Tämä on pakollinen asetus. Valitse tässä esimerkissä asetukseksi Tiedostokirjasto. Vain valitsemasi luettelotyyppien kohteet käsitellään kyselyssä

  3. Toimi Kohdentaminen käyttäjäryhmälle -kohdassa alla annettujen ohjeiden mukaisesti.

   Tehtävä

   Tee näin

   Näytä vaiheessa 2 (määritä kohteiden kohdekäyttäjäryhmä) määrittämäsi luettelokohteet kohdekäyttäjäryhmälle, kun nykyinen käyttäjä kuuluu käyttäjäryhmään.

   Valitse Käytä käyttäjäryhmäsuodatusta -valintaruutu. Tämä on pakollista, jotta kysely toimii oikein.

   Näytä myös sellaiset luettelon kohteet, joille ei ole määritetty kohdekäyttäjäryhmää. Nämä kohteet näytetään kaikille.

   Valitse Sisällytä kohdentamattomat kohteet -valintaruutu. Tämä on vapaaehtoista.

   Kun sivu näytetään, verkko-osan sisältö näytetään vain niille käyttäjille, jotka kuuluvat määrittämiisi käyttäjäryhmiin.

Sivun alkuun

Verkko-osan kohdistaminen tietylle käyttäjäryhmälle

SharePointin verkko-osia voidaan näyttää kohdennetusti vain tiettyjen ryhmien tai käyttäjäryhmien jäsenille. Tällä tavalla voit luoda räätälöityjä sivuja tietyille ryhmille.

Huomautus: Kuten kaikilla muillakin verkko-osilla, Sisältökysely-verkko-osalla on Kohdekäyttäjäryhmät-luettelo työkaluruudun lisäasetusten kohdassa. Tämä asetus määrittää, onko verkko-osa itsessään näkyvissä nykyiselle käyttäjälle. Jos se ei ole näkyvissä, millään muilla asetuksilla ei ole merkitystä.

Käyttäjäryhmän voi määrittää SharePointn ryhmän, jakeluluettelon, käyttöoikeusryhmän tai yleisen käyttäjäryhmän perusteella.

 1. Valitse sivulla, jolla haluat näyttää kohteen, Painikkeen kuva tai Asetukset SharePoint 2016:n Asetukset-painike otsikkorivillä. ja valitse sitten Muokkaa sivua.

 2. Jos käytät SharePoint 2010:tä, 2013:a tai 2016:ta, napsauta alanuolta Verkko-osan muokkausvalikon alanuoli verkko-osan oikealla puolella ja valitse sitten Muokkaa WWW-osaa.

  Verkko-osa-valikko Muokkaa verkko-osaa -kohdan valitsemista varten

  Jos käytät SharePoint 2007:ää, avaa verkko-osan työkalu-ruutu valitsemalla Muokkaa ja sitten Muokkaa jaettua Web-osaa.

 3. Lisää lisäasetustenKohdekäyttäjäryhmät-luetteloon haluamiesi käyttäjäryhmien nimet.

  WWW-osan ominaisuuksien lisäasetusosa, jossa käyttäjäryhmä on korostettuna

Kun sivu näytetään, verkko-osa näytetään vain niille käyttäjille, jotka kuuluvat määrittämiisi käyttäjäryhmiin.

Sivun alkuun

Siirtymislinkin kohdentaminen käyttäjäryhmälle

SharePoint-palvelimen siirtymislinkin voi kohdentaa siten, että se näytetään vain tietyn ryhmän tai käyttäjäryhmän jäsenille. Sivuston siirtymisasetusten muokkaamiseen tarvitaan vähintään Suunnittelija-tason oikeudet.

 1. Valitse sivulla, jolla haluat näyttää kohteen, Painikkeen kuva tai Asetukset SharePoint 2016:n Asetukset-painike otsikkorivillä. > Sivuston asetukset ja valitse sitten Ulkoasu-kohdasta Siirtyminen, tai valitse Muokkaa siirtymisnäkymää.

 2. Valitse Sivuston siirtymisasetukset -sivun Rakenteellinen siirtyminen: muokkaaminen ja lajitteleminen -kohdasta Lisää linkki.

  Siirtymisasetusten rakenteellinen siirtyminen, jossa Lisää linkki on korostettuna
 3. Anna siirtymislinkin valintaikkunassa linkin otsikko ja URL-osoite. Lisää sitten haluamiesi käyttäjäryhmien nimet käyttäjäryhmien luetteloon.

  Siirtymislinkin ominaisuudet ja OK korostettuna.

  Voit antaa URL-osoitteen kopioimalla linkin ensin leikepöydälle napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Kopioi linkki. Jos tämä ei ole mahdollista selaimessasi, siirry sivulle, jolle haluat linkittää, ja kopioi sen osoite osoiteriviltä.

Kun sivu näytetään, siirtymislinkki näytetään vain niille käyttäjille, jotka kuuluvat määrittämiisi käyttäjäryhmiin.

Aloitusnäyttö, jossa on käyttäjäryhmälle suunnattu linkki, WWW-osa ja tiedostoja
Kohdekäyttäjäryhmä näkee lisäksi seuraavat kohteet: 1. kohdennetut tiedostot, 2. kohdennettu Uutissyöte-verkko-osa ja 3. kohdennettu linkki.
Aloitussivu, jossa käyttäjäryhmälle suunnatut kohteet näkyvät kohdistamattoman käyttäjäryhmän mukaan
Muut näkevät vain sen sisällön, jota ei ole kohdennettu.

Sivun alkuun

Anna palautetta

Oliko tästä artikkelista apua? Jos oli, kerro siitä meille tämän sivun alareunassa. Jos ei, kerro, mitä pidit vaikeana tai mitä puuttui. Nimeä käyttämäsi SharePoint-versio, käyttöjärjestelmä ja selain. Käytämme palautettasi tosiasioiden tarkistukseen, lisäämme tietoja ja päivitämme artikkelin.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×