Siirtymisruudun mukauttaminen ja lukitseminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Access-tietokannan käytettävyyttä voi parantaa mukauttaminen ja valvominen sisältö ja organisaation siirtymisruudun. Mukautettu siirtyminen voi auttaa parantamaan tehokkuutta ryhmittely, korostamalla tai piilottamisen, objektien. Tässä artikkelissa asiakirjojen tavalla mukauttaminen ja parantaa mukaan helpompaa käyttäjät löytävät vain tietokantaobjektien siirtymisruudun hallitseminen, ne on käytettävä.

Huomautus: Tämän artikkelin tiedot eivät koske Access-verkkosovelluksissa.

Tämän artikkelin sisältö

Yleistä

Ennen aloittamista

Siirtymisruudun mukauttaminen

Siirtymisruudun hallitseminen makron avulla

Kohteen rakennenäkymän poistaminen käytöstä

Tietokantaobjektin piilottaminen

Yleistä

Kulkevan näytön laitaan siirtymisruudun tarjoaa käyttöliittymän tietokannan objektien ja tarjoaa useita ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjäkokemuksen mukauttamiseen.

Siirtymisruudun kohteet

Siirtymisruudussa kohteet lajitellaan ryhmiin. Voit määrittää, miten kohteet ryhmitellään, määrittämällä luokan, kuten Objektin tyyppi tai Luontipäivämäärä. Edellisessä kuvassa on esitetty Objektin tyyppi -luokan Kaikki Access-objektit -ryhmä sekä joitakin objektityyppiryhmiä, kuten Taulukot ja Kyselyt.

Mukautetut luokat ja ryhmät

Voit myös luoda mukautettuja luokkia, joiden sisään voit luoda mukautettuja ryhmiä. Mukautetuissa ryhmissä voit luoda pikakuvakkeita, jotka osoittavat tietokannan objekteihin.

Oletetaan esimerkiksi, että tietokannassa on useita raportteja ja että luot raportteja vaihtelevin väliajoin, kuten päivittäin tai vuosineljänneksittäin. Voit luoda Raportit-luokan ja luoda sitten Päivittäin-, Viikoittain-, Kuukausittain-, Vuosineljänneksittäin- ja Vuosittain-ryhmät. Sen jälkeen voit luoda kuhunkin ryhmään pikakuvakkeita sopiviin raportteihin.

Voit luoda useita pikakuvakkeita tietokantaobjektiin, kun kukin pikakuvake on eri mukautetussa ryhmässä.

Luokkien ja ryhmien näyttäminen ja piilottaminen

Siirtymisasetukset-valintaikkunan avulla voit näyttää tai piilottaa siirtymisruudun luokkia ja ryhmiä.

Voit käyttää myös makrotoimintoja Access avaa siirtymisruudun luokkia näyttömuoto tietokannan ohjausobjektiin.

 • AsetaNäytettävätLuokat    Tällä toiminnolla voit näyttää tai piilottaa luokan. Voit näyttää tai piilottaa vain yhden luokan kerrallaan tällä toiminnolla. Jos kuitenkin haluat näyttää tai piilottaa useita yksittäisiä luokkia, voit käyttää tätä toimintoa useita kertoja makrossa.

 • LukitseSiirtymisruutu    Tällä toiminnolla voit lukita siirtymisruudun. Tämä estää siirtymisruudun kohteiden tahattoman lisäämisen, siirtämisen tai poistamisen.

  Huomautus: Siirtymisruudun lukitseminen ei estä käyttäjiä kopioimasta tietokantaobjekteja leikepöydälle.

Siirtyminen luokkaan tai ryhmään automaattisesti tietokannan avautuessa

Voit siirtyä luokkaan tai ryhmään käyttämällä SiirryKohteeseen-makrotoimintoa. Jos käytät tätä makrotoimintoa AutoExec-makrossa, voit automaattisesti siirtyä luokkaan tai ryhmään, kun tietokanta avautuu.

Rakennenäkymän poistaminen käytöstä

Mukautettujen luokkien ja ryhmien kohteet ovat itse asiassa pikakuvakkeita, jotka osoittavat tietokannan objekteihin.

Siirtymisruudun pikakuvakkeilla on Poista rakennenäkymän pikakuvakkeet käytöstä -ominaisuus, jonka asetuksen voit määrittää. Napsauta pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta joko Objektin ominaisuudet tai (taulukossa) Taulukon ominaisuudet ja valitse sitten Poista rakennenäkymän pikakuvakkeet käytöstä ‑valintaruutu. Jos tämä ominaisuus on käytössä, pikakuvakkeella ei voi avata sen kohdeobjektia rakennenäkymässä eikä asettelunäkymässä. Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön lomakkeeseen osoittavassa pikakuvakkeessa, käyttäjät eivät voi muuttaa lomakkeen rakennetta tai asettelua käyttämällä pikakuvaketta.

Tietokantaobjektien piilottaminen

Siirtymisruudun valmiiksi määritetyt luokat ja ryhmät eivät näytä pikakuvakkeita, vaan todellisia tietokantaobjekteja. Näitä ryhmiä ovat muun muassa seuraavat:

 • Kaikki valmiiksi määritetyn luokan ryhmät.

 • Minkä tahansa mukautetun luokan Määrittämättömät objektit -ryhmä.

Tietokantaobjekteilla ei ole Poista rakennenäkymän pikakuvakkeet käytöstä -ominaisuutta. Voit estää rakennemuutokset piilottamalla tietokantaobjektit ja luomalla niihin osoittavat pikakuvakkeet mukautetuissa luokissa ja ryhmissä.

Ennen aloittamista

Käyttämällä näiden toimintojen yhdistelmää voit tehokkaasti hallita siirtymisruudun järjestystä ja parantaa käytettävyyttä. Nämä toiminnot eivät estä tunkeilijoita tekemästä ei-toivottuja muutoksia tietokantaan. Nämä toiminnot eivät myöskään estä tietojen luvatonta käyttöä. Ota seuraavat asiat huomioon:

Käytettävyysominaisuudet voidaan ohittaa.   

 • Jos hallitset siirtymisruutua ja lukitset sen makron avulla, muista, että käyttäjät voivat poistaa makron käytöstä käynnistyksen yhteydessä pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna.

 • Vaikka siirtymisruudun pikakuvakkeissa on Poista rakennenäkymän pikakuvakkeet käytöstä -ominaisuus, itse tietokantaobjekteilla ei sitä ole. Voit piilottaa tietokantaobjekteja sisältävät luokat ja ryhmät sekä itse objektit, mutta käyttäjät voivat tuoda ne esiin.

Ota käyttäjä huomioon.   

 • Kun suunnittelet tietokannan siirtymisjärjestelmää, työskentele yhdessä tietokannan käyttäjien kanssa. Jos yhteistyö ei käytännössä ole mahdollisesta, huomioi käyttäjien tarpeet suunnitteluprosessissa.

 • Käytettävissä olevien resurssien mukaan suunnittelussa kannattaa käyttää kohderyhmiä ja toteuttaa käytettävyystestejä suunnittelun aikana.

Tavoitteena ei ole turvallisuus.   

 • Näiden siirtymisruudun hallintatoimintojen käyttöönoton tavoitteena on parantaa tietokannan käytettävyyttä. Toiminnot eivät paranna tietokannan turvallisuutta.

Sivun alkuun

Siirtymisruudun mukauttaminen

Siirtymisasetukset-valintaikkunan avulla voit mukauttaa siirtymisruutua.

Siirtymisasetukset-valintaikkuna

Prosessi kulkee suurin piirtein seuraavasti:

 1. Luo mukautettu luokka. Accessissa on valmiiksi määritetty mukautettu luokka: Mukautettu. Voit nimetä luokan uudellaan ja lisätä tai poistaa ryhmiä tarpeen mukaan. Voit myös luoda uusia mukautettuja luokkia.

 2. Luo mukautettu ryhmä. Kun olet luonut uuden luokan, luo luokkaan vähintään yksi mukautettu ryhmä.

 3. Määritä objektit mukautettuun ryhmään luomalla pikakuvakkeita. Vedä tai kopioi ja liitä halutut tietokantaobjektit siirtymisruudusta mukautettuun ryhmään. Voit vetää tai kopioida objekteja erityisestä ryhmästä, jonka nimi on Määrittämättömät objektit ja jonka Access luo aina, kun luot mukautetun luokan.

  Huomautukset: 

  • Kun lisäät mukautettuun ryhmään tietokantaobjektin Määrittämättömät objektit -ryhmästä, Access luo objektille pikakuvakkeen – itse objektia ei siirretä eikä kopioida.

  • Jos nimeät mukautetun ryhmän pikakuvakkeen uudelleen tai poistat sen, muutokset eivät vaikuta itse objektiin, vaan vain sen pikakuvakkeeseen.

  • Voit luoda tietokantaobjektiin niin monta pikakuvaketta kuin haluat. Kussakin ryhmässä on oltava vain yksi pikakuvake tiettyyn tietokantaobjektiin.

 4. Näytä tai piilota mukautetun luokan ryhmät tai objektit. Kun olet täyttänyt mukautetun ryhmän tai mukautetut ryhmät, voit piilottaa Määrittämättömät objektit -ryhmän ja muut ryhmät, joita et halua näyttöön. Voit myös piilottaa yksittäisiä objekteja.

  Voit lisäksi käyttää AsetaNäytettävätLuokat-makrotoimintoa, jos haluat näyttää tai piilottaa luokan. Makron avulla voit näyttää tai piilottaa luokat riippumatta Siirtymisasetukset-valintaikkunan asetuksista. Lisätietoja on osiossa Siirtymisruudun hallitseminen makron avulla.

Mukautetun luokan luominen

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Siirtymisasetukset-valintaikkunan Luokat-luettelosta Lisää kohde.

  Luetteloon tulee uusi luokka. Seuraavassa kuvassa on uusi mukautettu luokka:

  Uusi mukautettu luokka siirtymisruudussa

 3. Kirjoita uuden luokan nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Vihje: Yritä keksiä nimi, joka on merkityksellinen tietokannan käyttäjille. Nimen luonnin jälkeen pane merkille, että oikeanpuoleisen luettelon otsikko muuttuu vastaamaan antamaasi nimeä. Jos annat uuden luokan nimeksi esimerkiksi Oma valikkonäyttö, oikeanpuoleisen luettelon otsikoksi tulee Ryhmät: "Oma valikkonäyttö". Huomaa myös, että luettelo sisältää ryhmän, jonka nimi on Määrittämättömät objektit. Access luo kyseisen ryhmän oletusarvon mukaan. Ryhmä sisältää kaikki tietokannan objektit, ja näiden objektien avulla mukautettu ryhmä täytetään.

  Kun olet luonut mukautetun luokan, luo luokkaan yksi tai useita ryhmiä. Voit luoda ryhmiä niin paljon kuin tarvitset. Pidä Siirtymisasetukset-valintaikkuna avoinna ja noudata seuraavia ohjeita.

Mukautetun ryhmän luominen

 1. Valitse ryhmät: ”ryhmänimi” -luettelosta Lisää ryhmä ja kirjoita ryhmälle nimi. Toista tämä prosessi niin usein kuin haluat. Esimerkiksi Oma valikkonäyttö saattaa olla kolmelle – lomakkeita, raportteja ja kyselyt. Käyttäjien tai Omat asetukset tarpeisiin Määritä ryhmiä, jotka olet lisännyt.

 2. Anna Määrittämättömät objektit -valintaruudun olla valittuna ja valitse sitten OK.

  Access sulkee Siirtymisasetukset-valintaikkunan ja lisää uuden mukautetun ryhmän siirtymisruutuun, mutta uusi ryhmä ei ole vielä näkyvissä.

 3. Voit tehdä uudesta ryhmästä näkyvän ja lisätä ryhmään objekteja tekemällä seuraavat toimet.

Jos haluat lisätä kohteen uuteen mukautettuun ryhmään, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikossa Lisää ryhmään ja valitse sitten Uusi ryhmä.

Määritä objektit mukautettuun ryhmään luomalla pikakuvakkeita.

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse uusi luokka valikon yläosasta.

  Luokkaa varten luomasi ryhmä tai ryhmät näkyvät valikon alaosassa samoin kuin Määrittämättömät objektit -ryhmä.

 2. Vedä kohteita Määrittämättömät objektit -ryhmästä mukautettuun ryhmään.

  Jos haluat siirtää useita kohteita, pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun napsautat objekteja, ja vedä ne sitten mukautettuun ryhmään.

Näytä tai piilota mukautetun luokan ryhmät tai objektit.

Voit piilottaa jotkin tai kaikki mukautetun luokan ryhmät ja jotkin tai kaikki ryhmän objektit. Muista jatkossa seuraavat asiat:

 • Kohteita voidaan piilottaa Accessissa kahdella tavalla. Voit piilottaa pikakuvakkeen ryhmässä siirtymisruudun komennoilla tai voit määrittää tietokantaobjektin Piilotettu-ominaisuuden niin, että pikakuvakkeet objektiin piilotetaan kaikissa avoimen tietokannan ryhmissä ja luokissa mukaan lukien valmiiksi määritetyissä luokissa ja ryhmissä.

 • Voit tehdä piilotetuista objekteista ja ryhmistä täysin näkymättömiä tai voit näyttää ne siirtymisruudussa himmennettyinä kuvakkeina, jotka eivät ole käytettävissä. Tee valinta valitsemalla Siirtymisasetukset-valintaikkunan Näytä piilotetut objektit -valintaruutu tai poistamalla sen valinta. Tämän valintaruudun avulla voit myös poistaa objektin piilotuksen eli palauttaa sen.

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit tehdä kummankin näistä toimista.

Luokan ryhmän piilottaminen

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa sen ryhmän otsikkoriviä, jonka haluat piilottaa, ja valitse sitten Piilota.

  Voit myös piilottaa ryhmän Siirtymisasetukset -valintaikkunan avulla. Avaa-valintaikkuna (katso seuraavan osion ohjeita, jos et tiedä miten) ja poista ryhmät: ”luokka” -luettelosta ryhmä, johon haluat piilottaa vieressä oleva valintaruutu.

Piilotetun ryhmän palauttaminen luokkaan

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoriviä ja valitse sitten pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Luokat-luettelosta luokka, joka sisältää piilotetun ryhmän.

 3. Valitse Ryhmät: "luokka" -luettelon piilotetun ryhmän vieressä oleva valintaruutu.

 4. Valitse OK.

Pikakuvakkeen tai objektin piilottaminen ryhmässä

 • Napsauta pikakuvaketta tai objektia siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Piilota tässä ryhmässä.

  Huomautus: Tämä komento ei ole käytettävissä mukautetun luokan Määrittämättömät objektit -ryhmän objekteille.

Objektin piilottaminen kaikissa luokissa ja ryhmissä

 1. Napsauta piilotettavaa objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Objektin ominaisuudet tai (taulukossa) Taulukon ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Objektin_nimi Ominaisuudet -valintaikkuna, ja Access liittää objektin nimen valintaikkunan otsikkoon. Jos avaat esimerkiksi lomakkeen, jonka nimi on Tilaukset, valintaikkunan otsikoksi tulee Tilaukset Ominaisuudet. Valintaikkuna on seuraavassa kuvassa.

  Tietokantaobjektin Ominaisuudet-valintaikkuna Accessissa

 2. Valitse Piilotettu-valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Piilotetun objektin palauttaminen (piilotuksen poistaminen)

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Näyttöasetukset -kohdassa Näytä piilotetut objektit -valintaruutu.

 3. Valitse OK ja palaa siirtymisruutuun.

  Ruudussa näkyy himmennetty kuvake kaikkia piilotettuja objekteja varten.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos piilotit pikakuvakkeen ryhmässä, napsauta pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista piilotus tässä ryhmässä.

  • Jos piilotit objektin kaikissa luokissa ja ryhmissä määrittämällä Piilotettu-ominaisuuden, napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella, valitse Objektin ominaisuudet tai (taulukossa) Taulukon ominaisuudet ja poista sitten Piilotettu-valintaruudun valinta.

Mukautettujen ryhmien pikakuvakkeiden poistaminen ja palauttaminen

Mukautetut ryhmät saattavat muuttua ajan myötä käyttäjien ja yrityksen tarpeiden muuttuessa. Voit lisätä tai poistaa ryhmän pikakuvakkeita milloin tahansa.

Pikakuvakkeen poistaminen mukautetusta ryhmästä

 • Napsauta poistettavaa pikakuvaketta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

Pikakuvakkeen palauttaminen mukautettuun ryhmään

 1. Jos Määrittämättömät objektit -ryhmä on piilotettuna, näytä se.

  Määrittämättömät objektit -ryhmän näyttäminen

  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

  2. Valitse Ryhmät: luokka -ruudussa Määrittämättömät objektit -kohdan vieressä oleva valintaruutu.

 2. Vedä tai kopioi ja liitä haluamasi objekti Määrittämättömät ryhmät -ryhmästä mukautettuun ryhmään.

Mukautetun ryhmän pikakuvakkeen uudelleennimeäminen

 1. Napsauta poistettavaa pikakuvaketta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

 2. Kirjoita pikakuvakkeen uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Siirtymisruudun hallitseminen makron avulla

Accessissa on useita makrotoimintoja, joilla voit hallita siirtymisruutua. Makrotoiminnolla voit tehdä seuraavat toimet:

 • Luokkien näyttäminen tai piilottaminen valikoivasti

 • Tahattomien muutosten estäminen lukitsemalla siirtymisruutu

 • Luokkaan tai ryhmään siirtyminen

 • Siirtymisruudun piilottaminen

Nämä toiminnot voidaan tehdä milloin tahansa. Voit lisätä ne aiemmin luotuun makroon tai luoda niille uuden makron. Lisätietoja käyttöliittymän hallintaan käytettävien makrojen luomisesta on artikkelissa Käyttöliittymämakron luominen.

Jos haluat suorittaa makrotoiminnot automaattisesti, kun tietokanta avautuu, sijoita toiminnot AutoExec-nimiseen makroon.

Siirtymisruudun ulkoasun hallitseminen makrotoimintojen avulla

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat luoda uuden makron, valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Makro.

  • Jos haluat lisätä toimintoja aiemmin luotuun makroon, napsauta makroa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Näytä kaikki toiminnot.

 3. Valitse makrojen suunnittelunäkymän avattavasta luettelosta AsetaNäytettävätLuokat. Toiminto tulee näkyviin makrojen suunnittelunäkymässä.

 4. Valitse asetus Näytä-ruudussa. Valitse Kyllä, jos haluat näyttää luokan siirtymisruudussa. Valitse Ei, jos et halua näyttää luokkaa siirtymisruudussa.

 5. Valitse Luokka-ruudussa näytettävän tai piilotettavan luokan nimi.

 6. Toista vaiheet 3–5 jokaiselle luokalle, jota haluat hallita makron avulla.

 7. Valitse makrojen suunnittelunäkymän avattavasta luettelosta LukitseSiirtymisruutu. Toiminto tulee näkyviin makrojen suunnittelunäkymässä.

 8. Määritä arvo Lukitse-argumentille. Valitse Kyllä, jos haluat lukita siirtymisruudun.

Luokkaan tai ryhmään siirtyminen makrotoiminnon avulla

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat luoda uuden makron, valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Makro.

  • Jos haluat lisätä toiminnon aiemmin luotuun makroon, napsauta makroa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Näytä kaikki toiminnot.

 3. Valitse makrojen suunnittelunäkymän avattavasta luettelosta SiirryKohteeseen. Toiminto tulee näkyviin makrojen suunnittelunäkymässä.

 4. Valitse Luokka-ruudussa sen luokan nimi, johon haluat siirtyä.

 5. Jos haluat siirtyä tiettyyn ryhmään luokassa, napsauta Ryhmä-ruudussa olevaa nuolta ja valitse sitten sen ryhmän nimi, johon haluat siirtyä.

Siirtymisruudun piilottaminen makrotoiminnolla

Jos haluat luoda oman siirtymisjärjestelmän, voit piilottaa siirtymisruudun käyttämällä SuoritaKomento-makrotoimintoa ja IkkunaPiilota-argumenttia.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat luoda uuden makron, valitse Luo-välilehden Makrot ja koodi -ryhmässä Makro.

  • Jos haluat lisätä toiminnon aiemmin luotuun makroon, napsauta makroa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Näytä kaikki toiminnot.

 3. Valitse makrojen suunnittelunäkymän avattavasta luettelosta SuoritaValikkokomento. Toiminto tulee näkyviin makrojen suunnittelunäkymässä.

 4. Valitse Komento-ruudussa IkkunaPiilota.

Voit ottaa käyttöön tai poistaminen käytöstä siirtymisruudun näyttäminen myös käyttäminen Accessin asetukset -valintaikkunassa Näytä siirtymisruutu -valintaruutu. Jos käytät suorittaavalikossakomento makrotoiminto Ikkunapiilota -argumenttia, se piilottaa siirtymisruudun onko Näytä siirtymisruutu -valintaruutu on valittuna tai poistettu.

Sivun alkuun

Kohteen rakennenäkymän poistaminen käytöstä

Siirtymisruudussa voit pikakuvakkeen Poista rakennenäkymän pikakuvakkeet käytöstä -ominaisuuden avulla hallita, voiko käyttäjä avata kohdeobjektin pikakuvakkeen avulla rakennenäkymässä vai asettelunäkymässä.

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella pikakuvaketta, josta haluat poistaa rakennenäkymän, ja valitse sitten Objektin ominaisuudet tai (taulukossa) Taulukon ominaisuudet.

 2. Valitse Objektin_nimi Ominaisuudet -valintaikkunassa Poista rakennenäkymän pikakuvakkeet käytöstä ‑valintaruutu.

Sivun alkuun

Tietokantaobjektin piilottaminen

 1. Napsauta piilotettavaa objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Objektin ominaisuudet tai (taulukossa) Taulukon ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Objektin_nimi Ominaisuudet -valintaikkuna, ja Access liittää objektin nimen valintaikkunan otsikkoon. Jos avaat esimerkiksi lomakkeen, jonka nimi on Tilaukset, valintaikkunan otsikoksi tulee Tilaukset Ominaisuudet. Valintaikkuna on seuraavassa kuvassa.

  Tietokantaobjektin Ominaisuudet-valintaikkuna Accessissa

 2. Valitse Piilotettu-valintaruutu.

 3. Valitse OK.

Piilotetun objektin palauttaminen (piilotuksen poistaminen)

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja valitse pikavalikosta Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Näyttöasetukset -kohdassa Näytä piilotetut objektit -valintaruutu.

 3. Valitse OK ja palaa siirtymisruutuun. Ruudussa näkyy himmennetty kuvake kaikkia piilotettuja objekteja varten.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos piilotit pikakuvakkeen tai objektin vain ryhmästä, napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista piilotus tässä ryhmässä.

  • Jos piilotit objektin kaikissa luokissa ja ryhmissä määrittämällä Piilotettu-ominaisuuden, napsauta objektia hiiren kakkospainikkeella, valitse Näkymän ominaisuudet ja poista sitten Piilotettu-valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×