Siirtyminen ja tietojen tarkasteleminen PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunassa

SharePoint-sivustossa olevassa PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunassa voi olla useita kohteita tai vain yksi. Useimmiten Raporttinäkymät-ikkuna sisältää tuloskortin sekä joitakin suodattimia, kaavioita ja ruudukkoja. Kukin tuloskortti ja raportti on lisätty Raporttinäkymät-ikkunaan WWW-osana. Voit siirtyä raportissa ja suorittaa toimintoja WWW-osassa. Raporttinäkymät-ikkuna voi sisältää useita sivuja.

Alla olevan esimerkin Raporttinäkymät-ikkunassa on suodatin, linkkejä muille sivuille, tuloskortti, analyysipalkkikaavio, KPI-tietoraportti ja ympyräkaavio. Kukin tuloskortti ja raportti on oma WWW-osansa, joista kullakin on oma valikkonsa. WWW-osien ohjausobjektien kohdalla näkyy Raporttinäkymät-ikkunan sivuissa avattavan luettelon symboli ( Raporttinäkymät-ikkunan WWW-osan avattavan valikon symboli ).

Joskus WWW-osassa suoritetut toiminnot vaikuttavat jonkin toisen WWW-osan tuloksiin. Alla olevassa esimerkissä KPI-tieto-raportin tulokset koskevat Myyntisummat-tuloskortissa korostettuna näkyvää kohdetta (TIETOKONEET – tavoitesumma).

PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkuna, jossa on tuloskortti ja siihen liittyvä KPI-tietoraportti

Voit tarkastella ja etsiä tietoja helposti Raporttinäkymät-ikkunan tuloskorttien ja raporttien avulla. Voit siirtyä tuloskorteissa sekä analyysikaavioissa ja -ruudukoissa eri tietotasojen välillä, kun haluat tarkastella yksityiskohtaisempia tai yleisempiä tietoja tai kun haluat vaihtaa raporttien eri näkymien välillä. Näin voit tarkastella myös muita kuin Raporttinäkymät-ikkunassa näkyviä tietoja. Lisäksi voit tarkastella raportteja erillisissä ikkunoissa sekä viedä raportteja PowerPointiin tai Exceliin.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja

Siirtyminen Raporttinäkymät-ikkunassa

Siirtyminen Raporttinäkymät-ikkunan osissa

Tuloskorttien ja raporttien käyttäminen

Raporttinäkymät-ikkunan sivujen välillä siirtyminen

Tuloskortti- tai raporttinäkymän ominaisuuksien käyttäminen

Tarkasteltavien tietojen valitseminen suodattimien avulla

WWW-osien valikoiden käyttäminen

Raporttinäkymät-ikkunan tietojen käyttäminen

Raporttien pikavalikoiden käyttäminen

Uudessa selainikkunassa avattuun kaavioon tehtyjen muutosten kumoaminen

Raporttinäkymän palauttaminen

Video: tietojen tutkiminen PerformancePointin raporteissa ja tuloskorteissa

Siirtyminen Raporttinäkymät-ikkunassa

PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunoiden todellinen etu on niiden vuorovaikutteisuus. Siirtymällä Raporttinäkymät-ikkunan eri osissa ja tarkastelemalla kunkin tuloskortin ja raportin tietoja saat hyvin yksityiskohtaisen käsityksen organisaation suorituskyvystä.

Siirtyminen Raporttinäkymät-ikkunan osissa

Voit valita hiirellä tuloskortin tai raportin, jonka tietoja haluat tarkastella. Jos Raporttinäkymät-ikkunan sivu on suurempi kuin selainikkuna, voit vierittää Raporttinäkymät-ikkunaa vaaka- ja pystyvierityspalkeilla vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas. Kun napsautat raporttia hiiren kakkospainikkeella, näet sen pikavalikon. Alla olevassa esimerkissä on analyysikaavion pikavalikko.

PerformancePointin palkkikaavion valikko, joka avataan napsauttamalla hiiren kakkospainiketta

Tuloskorttien ja raporttien käyttäminen

Useimmat raportit ovat ainakin jonkin verran vuorovaikutteisia. Jos esimerkiksi napsautat ympyräkaavion lohkoa, näyttöön saattaa avautua uusi ympyräkaavio ja tarkempia tietoja valitsemastasi lohkosta. Jos napsautat solua, joka kuuluu KPI-tietoraporttiin kuuluvaan tuloskorttiin,KPI-tietoraporttipäivittyy ja siinä näkyvät vain valittuun soluun liittyvät tiedot. Seuraavan esimerkin KPI-tiedot-raportissa näkyvät tuloskortista valitun TIETOKONEET-solun tulokset.

PerformancePointin tuloskortti ja siihen liittyvä KPI-tiedot-raportti

Sivun alkuun

Raporttinäkymät-ikkunan sivujen välillä siirtyminen

Jos Raporttinäkymät-ikkuna sisältää useamman kuin yhden sivun, voit siirtyä sivulta toiselle napsauttamalla sivujen linkkejä, jotka sijaitsevat Raporttinäkymät-ikkunassa näkyvän sivun yläosassa. Tämän artikkelin alussa olevassa Raporttinäkymät-ikkunassa on kolme sivua: Myyntisummat, Myyntikatteet ja Parhaimmat myymälät ja tuotteet. Näiden sivujen linkit ovat aivan Raporttinäkymät-ikkunan yläosassa ikkunan nimen vieressä. Käytössä oleva sivu näkyy aina tavallisena tekstinä, kun taas muut sivut näkyvät hyperlinkkeinä.

Sivun alkuun

Tuloskortti- tai raporttinäkymän ominaisuuksien käyttäminen

Raporttinäkymät-ikkunan jokainen avattavan valikon symboli Raporttinäkymät-ikkunan WWW-osan avattavan valikon symboli on merkki siitä, että käytettävissä on valikko tai jokin muu ohjausobjekti, kuten suodatin.

Tarkasteltavien tietojen valitseminen suodattimien avulla

Kun avaat suodattimia sisältävän Raporttinäkymät-ikkunan ensimmäistä kertaa, näkyvissä on alkuperäiset suodatinvalinnat sisältävä näkymä, mutta voit muuttaa näkymää käyttämällä suodatinohjausobjekteja. Alla olevassa esimerkissä on kaksi suodatinta, joista toinen on aikaa ja toinen tuotteita varten. Voit muuttaa Aika-suodatinta napsauttamalla avattavan luettelon symbolia Raporttinäkymät-ikkunan WWW-osan avattavan valikon symboli . Näyttöön tulee luettelo, joka sisältää kaikki valittavissa olevat suodatinvaihtoehdot. Jos valitset jonkin toisen ajanjakson, kaikki Raporttinäkymät-ikkunaan liittyvät raportit päivittyvät ja näyttävät valitsemasi vuoden tiedot. Alla olevassa esimerkissä on valittu Edellinen vuosi.

Voit halutessasi suodattaa tietoja vieläkin enemmän. Voit esimerkiksi suodattaa näkyviin vain tietyn tuotteen tai voit verrata tietyn tuotteen suorituskykyä kaikkien käytettävissä olevien tuotteiden suorituskykyyn. Tässä esimerkissä on valittu Kaikki, Tietokoneet jaKamerat ja videokamerat. Näillä valinnoilla käyttäjä voi verrata, kuinka paljon tietokoneita sekä kameroita ja videokameroita on myyty edellisenä vuonna suhteessa kaikkiin tuotteisiin.

Valintaikkuna, jossa on valittu "Kaikki", "Tietokoneet" ja "Kamerat ja videokamerat"

Vihje:  Jos haluat tarkastella kaikkien tuotteiden tietoja, valitse Kaikki. Jos haluat tarkastella vain tiettyjä tuotteita, poista Kaikki-valintaruudun valinta ja valitse vain sinua kiinnostavat tuotteet.

Sivun alkuun

WWW-osien valikoiden käyttäminen

Jokaisella WWW-osalla on oma valikkonsa. Voit tuoda näkyviin WWW-osassa käytettävissä olevat ohjausobjektit napsauttamalla WWW-osan yläkulmassa olevaa avattavan valikon symbolia Raporttinäkymät-ikkunan WWW-osan avattavan valikon symboli . Alla olevassa esimerkissä näkyvät tuloskortissa käytettävissä olevat ohjausobjektit. Voit avata valikon uuteen ikkunaan, palauttaa sen alkuperäiseen näkymään ja, jos raporttityyppi sallii viemisen, viedä sen PowerPointiin tai Exceliin. Jos käyttöoikeutesi riittävät, voit lisäksi poistaa tuloskortin, muokata sitä tai muuttaa sen yhteyksiä. Avaa uudessa ikkunassa on hyödyllinen ohjausobjekti, koska se mahdollistaa raportin yksityiskohtaisen tarkastelemisen sekä käsittelyn eristetyssä tilassa siten, että siihen tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäiseen Raporttinäkymät-ikkunaan.

Seuraavassa esimerkissä on tuloskortin WWW-osan valikko.

PerformancePointin tuloskortti, jossa näkyy hiiren kakkospainikkeella avattava valikko

Sivun alkuun

Raporttinäkymät-ikkunan tietojen käyttäminen

Raporttinäkymät-ikkuna voi sisältää yhden tai usean tuloskortin tai muun raportin. Toiminnot, joita raportissa voi suorittaa, määräytyvät raportin tyypin mukaan. Lisätietoja raporttityypeistä on artikkelissa Tietoja PerformancePointin raporttityypeistä.

Raporttien pikavalikoiden käyttäminen

Raporttinäkymät-ikkunan jokaisella raportilla on omat ohjausobjektinsa, joista useimpia voi käyttää napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Voit esimerkiksi napsauttaa hiiren kakkospainiketta missä tahansa analyysikaaviossa tai -ruudukossa, valita kohdan Raporttityyppi ja muuttaa sitten raporttityypin. Voit myös tehdä muotoilumuutoksia ja suodattaa näkyvissä olevia tietoja. Voit siirtyä tietojen eri yksityiskohtatasojen välillä napsauttamalla arvopisteitä, kuten seuraavassa viivakaaviossa, tai napsauttamalla yksittäisiä palkkeja, kuten analyysikaaviossa. Lisäksi voit valita ympyräkaavion lohkon, josta haluat tarkastella tarkempia tietoja. Saat selville, mitkä osat ovat vuorovaikutteisia, liikuttamalla hiiren osoitinta raportissa. Kun hiiren osoitin muuttuu, voit napsauttaa kohdetta, jonka kohdalla osoitin on.

Viivakaavio, jossa näkyy yhteenvetotiedot

Napsauta kaavion arvoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirry alirakenteeseen. Tämä lataa tarkasteltavaksesi käytettävissä olevien dimensioiden luettelon.

Siirry alirakenteeseen -valikko PerformancePointin viivakaaviossa

Myös tuloskortit ovat erittäin vuorovaikutteisia. Voit esimerkiksi napsauttaa useaa eri tuloskortin kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja voit suorittaa seuraavia toimintoja riippuen siitä, miten tuloskortti on määritetty:

  • Voit siirtyä eri tietotasoilla halutessasi nähdä yksityiskohtaisempia tai yleisempiä tietoja.

  • Suodata tietoja

  • Etsi luokan (esimerkiksi kanavakohtaisen myynnin) kymmenen parasta kohdetta

  • Analysoi tietoarvo hajautuspuussa

Seuraavassa esimerkissä on tuloskortin pikavalikko, jonka saat näkyviin napsauttamalla tuloskorttia hiiren kakkospainikkeella.

PerformancePointin tuloskortti, jossa näkyy hiiren kakkospainikkeella avattava valikko

Huomautus:  Satunnaisesti, kun useita tuloskortin rivejä tai sarakkeita laajennetaan ja sen jälkeen tiivistetään, laajenna/tiivistä-toiminto ei välttämättä toimi odotetusti. Jos näin tapahtuu, käytä WWW-osien valikkoa palauttamaan tuloskortti alkuperäiseen näyttöönsä.

Sivun alkuun

Uudessa selainikkunassa avattuun kaavioon tehtyjen muutosten kumoaminen

Napsauta selainikkunan Edellinen-painiketta. Tämä kumoaa näkymässä viimeksi tekemäsi muutoksen. Napsauta painiketta toistuvasti, kunnes näytössä on haluamasi näkymä. Tästä on hyötyä, jos olet tehnyt useita muutoksia, mutta et kuitenkaan halua palauttaa kaaviota alkuperäiseen asuunsa.

Vihje:  Jos Edellinen-painike ei ole aktiivinen, raportti näkyy raportin oletusnäkymässä.

Sivun alkuun

Raporttinäkymän palauttaminen

Voit palauttaa raportin alkuperäisen näkymän jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Jos tarkastelet raporttia sen alkuperäisessä sijainnissa Raporttinäkymät-ikkunassa   , avaa WWW-osavalikko ja valitse Palauta näkymä.

  • Jos tarkastelet raporttia uudessa selainikkunassa   , napsauta selaimen Päivitä-painiketta (tai paina F5-näppäintä). Tämä palauttaa analyysikaavion Raporttinäkymät-ikkunan oletusnäkymän ja lisäksi sovittaa kaavion koon automaattisesti uuteen selainikkunaan.

Sivun alkuun

Video: tietojen tutkiminen PerformancePointin raporteissa ja tuloskorteissa

Video opettaa tutkimaan PerformancePointin raporttien ja tuloskorttien tietoja, porautumaan tietoihin ja suodattamaan tietoja. Video tukee tämän artikkelin tietoja.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×