SiirräTietokanta-makrotoiminto

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

SiirräTietokanta -toiminnolla Tuo ja vie tiedot nykyisen Access-tietokanta (.mdb tai .accdb) tai Access-projekti (.adp) ja toisen tietokannan välillä. Microsoft Office Access 2007 tietokantoja voit myös linkittää taulukon nykyisen Access-tietokannan toisesta tietokannasta. Linkitetyn taulukon, jossa on pääsy taulukon tiedot itse taulukon pysyy tietokanta.

Huomautus: Tämä toiminto ei ole sallittua, jos tietokanta ei ole luotettu. Lisätietoja makrojen ottaminen käyttöön saat tämän artikkelin Katso myös -osan linkkejä.

Asetukset

SiirräTietokanta-toiminnolla on seuraavat argumentit.

Toiminnon argumentti

Kuvaus

Siirtolaji

Tehtävän siirron laji. Valitse Makron muodostin -ruudun Toiminnon argumentit -osan Siirtolaji-ruutuun Tuonti, Vienti tai Linkittäminen. Oletusarvo on Tuonti.

Huomautus: Linkittäminen-siirtolajia ei tueta Access-projekteja (.adp) varten.

Tietokannan laji

Sen tietokannan laji, josta tuodaan, johon viedään tai johon linkitetään. Voit valita Tietokannan laji -ruutuun Microsoft Access tai jonkin muista tietokannan lajeista. Oletusarvo on Microsoft Access.

Tietokannan nimi

Sen tietokannan nimi, josta tuodaan, johon viedään tai johon linkitetään. Anna koko polku. Tämä on pakollinen argumentti.

Jos tietokanta on sellainen, että siinä käytetään erillisiä tiedostoja jokaista taulukkoa kohti, kirjoita tiedoston sisältävä hakemisto. Tällaisia tietokantoja ovat esimerkiksi FoxPro-, Paradox- ja dBASE-tietokannat. Kirjoita tiedoston nimi Lähde-argumenttiin (tuontia tai linkittämistä varten) tai Kohde-argumenttiin (vientiä varten).

Kirjoita koko Open Database Connectivity (ODBC) yhteysmerkkijonoODBC-tietokannat.

Jos haluat nähdä esimerkin yhteysmerkkijonosta, linkitä ulkoinen taulukko Accessiin:

  1. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo-ryhmästä Access.

  2. Kirjoita Nouda ulkoiset tiedot -valintaikkunan Tiedostonimi-ruutuun lähdetietokannan polku.

  3. Valitse Linkitä tietolähteeseen luomalla linkitetty taulukko ja valitse OK.

  4. Valitse Linkitä taulukoita -valintaikkunassa taulukko ja valitse OK.

Avaa linkitetty taulukko Rakennenäkymä ja tarkastele taulukon ominaisuudet valitsemalla Rakenne-välilehden Työkalut-kohdassa Ominaisuusikkuna. Kuvaus-ominaisuusasetuksen teksti on tämän taulukon yhteysmerkkijono.

Lisätietoja ODBC-yhteysmerkkijonoista on ohjetiedostossa tai tätä lajia olevan ODBC-tietokannan ODBC-ohjaimen muussa dokumentaatiossa.

Objektin laji

Tuotavan tai vietävän objektin laji. Jos valitset Tietokannan laji -argumentin arvoksi Microsoft Access, voit valita Objektin laji -ruutuun Taulukko, Kysely, Lomake, Raportti, Makro, Moduuli, Tietokantasivu, Palvelinnäkymä, Kaavio, Tallennettu toimintosarja tai Funktio. Oletusarvo on Taulukko. Jos valitset jotain muuta lajia olevan tietokannan tai jos valitset Siirtolaji-ruutuun Linkittäminen, sovellus ei ota huomioon tätä argumenttia.

Jos viet valintakysely Access-tietokantaan, vie kyselyn tulosjoukko valitsemalla tämän argumentin arvoksi Taulukko ja vie itse kysely valitsemalla Kysely. Jos viet hakukyselyn johonkin toista lajia olevaan tietokantaan, sovellus ei ota huomioon tätä argumenttia ja vie kyselyn tulosjoukon.

Lähde

Sen taulukon, hakukyselyn tai Access-objektin nimi, jonka haluat tuoda, viedä tai linkittää. Joidenkin tietokantojen, esimerkiksi FoxPro-, Paradox- tai dBASE-tietokantojen, yhteydessä kyseessä on tiedostonimi. Sisällytä tiedostonimeen tiedostotunniste (esimerkiksi .dbf). Tämä on pakollinen argumentti.

Kohde

Tuodun, viedyn tai linkitetyn taulukon, hakukyselyn tai Access-objektin nimi kohdetietokannassa. Joidenkin tietokantojen, esimerkiksi FoxPro-, Paradox- tai dBASE-tietokantojen, yhteydessä kyseessä on tiedostonimi. Sisällytä tiedostonimeen tiedostotunniste (esimerkiksi .dbf). Tämä on pakollinen argumentti.

Jos valitset Siirtolaji-argumentin arvoksi Tuonti ja Objektin laji -argumentin arvoksi Taulukko, Access luo tuodun taulukon tiedot sisältävän uuden taulukon.

Jos tuot taulukon tai objektin, Access lisää nimeen numeron, jos nimi on sama kuin jokin olemassa oleva nimi. Jos tuot esimerkiksi Työntekijät-nimisen taulukon tai objektin ja Työntekijät-niminen taulukko tai objekti on jo olemassa, Access vaihtaa tuodun taulukon tai muun objektin nimeksi Työntekijät1.

Jos viet tietoja Access-tietokantaan tai johonkin muuhun tietokantaan, Access korvaa automaattisesti samannimisen olemassa olevan taulukon tai muun objektin.

Vain rakenne

Määrittää, tuodaanko vai viedäänkö vain tietokantataulukon rakenne ilman sen tietoja. Valitse Kyllä tai Ei. Oletusarvo on Ei.

Huomautuksia

Voit tuoda ja viedä taulukoita Accessin ja muun tyyppisiä tietokantoja. Voit myös viedä Accessin hakukyselyjen muun tyyppisiä tietokantoja. Access vie muodossa olevan taulukon kyselyn tulosjoukon. Voit tuoda ja viedä Access-tietokannan objekti, jos molemmat tietokannat ovat Accessissa.

Jos tuot taulukon toisesta Access-tietokannasta (.mdb tai .accdb), joka on linkitetty taulukko kyseisessä tietokannassa, se on tuonnin jälkeen edelleen linkitetty. Tämä tarkoittaa sitä, että linkki tuodaan eikä itse taulukkoa.

Jos tietokannan käytössä tarvitaan salasana, näyttöön tulee valintaikkuna, kun suoritat makron. Kirjoita salasana valintaikkunaan.

SiirräTietokanta-toiminto vastaa Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo- ja Vie-kohtien komentoja. Käyttämällä näitä komentoja voit valita tietojen lähteen, esimerkiksi Access-tietokannan tai muunlajisen tietokannan, laskentataulukon tai tekstitiedoston. Jos valitset tietokannan, näyttöön tulee yksi tai useita valintaikkunoita, joissa valitaan tuotavan tai vietävän objektin laji (Access-tietokantoja varten), objektin nimi ja muita asetuksia sen mukaan, minkä tietokannan tuot tai viet tai mihin tietokantaan linkität. SiirräTietokanta-toiminnon argumentit vastaavat näiden valintaikkunoiden asetuksia.

Jos haluat antaa linkitetyn dBASE-taulukon indeksitiedot, linkitä ensin taulukko:

  1. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo-ryhmästä Lisää.

  2. Valitse dBASE-tiedosto.

  3. Kirjoita dBASE-tiedoston polku Nouda ulkoiset tiedot -valintaikkunan Tiedostonimi-ruutuun.

  4. Valitse Linkitä tietolähteeseen luomalla linkitetty taulukko ja valitse sitten OK.

  5. Määritä indeksit valintaikkunoissa tätä komentoa varten. Access tallentaa indeksitiedot erityiseen informaatiotiedostoon (.inf), joka on Microsoft Office -kansiossa.

  6. Sen jälkeen voit poistaa linkin linkitettyyn taulukkoon.

Kun seuraavan kerran linkität tähän dBASE-taulukkoon käyttämällä SiirräTietokanta-toimintoa, Access käyttää määrittämiäsi indeksitietoja.

Huomautus: Jos teet kyselyn linkitetystä taulukosta tai suodatat sen, kyselyssä tai suodattimessa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Jos haluat suorittaa SiirräTietokanta-toiminnon Visual Basic for Applications (VBA) -moduulissa, käytä DoCmd-objektin TransferDatabase-menetelmää.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×