Office
Kirjaudu sisään

SharePoint-sivuston sivujen luominen

Microsoft SharePoint Designer 2010:ssä voit nopeasti ja helposti lisätä sivuja SharePoint-sivustoon ja mukauttaa näitä sivuja selaimessa tai SharePoint Designerissä. Kun luot uuden sivun, voit valita luotavan sivun tyypin muutamasta vaihtoehdosta: WWW-osa-sivu, ASPX-sivu tai HTML-sivu.

Huomautus:  On olemassa vielä yksi sivun tyyppi, julkaisusivu, jota käytetään usein sivustojen julkaisemiseen Microsoft SharePoint Server 2010:ssä. Lisätietoja julkaisusivuista on Katso myös -osassa.

Tässä artikkelissa kuvataan sivuston sivujen luominen SharePoint Designer 2010:ssä.

Sisältö

Sivustoon lisättävien sivujen tyypit

WWW-osa-sivun luominen

Sivun luominen perustyylisivusta

Itsenäisten ASPX- tai HTML-sivujen luominen

Seuraavat vaiheet

Sivustoon lisättävien sivujen tyypit

Kun käsittelet sivustoa SharePoint Designer 2010:ssä, lisäät usein sivuja, jotka tukevat sivuston rakennetta tai toimintoja. Useimmissa tapauksissa haluat lisätä sivuja mukautetuille näkymille ja lomakkeille. Kun luot luettelon tai kirjaston uuden näkymän tai lomakkeen yhteenvetosivulta SharePoint Designer 2010:ssä, luodaan uusi sivuston sivu automaattisesti (tunnetaan myös luettelonäkymäsivuna tai luettelolomakesivuna). Lisätietoja luettelonäkymistä ja luettelolomakkeista on Katso myös -osassa.

Näiden lisäksi voit lisätä sivustoon sivuja muihinkin tarkoituksiin, kuten luoda näkymiä ja lomakkeita muille tietolähteille tai määrittää sivuja, joihin sivuston käyttäjät voivat lisätä mukautettuja WWW-osia. Näissä tapauksissa voit luoda uusia sivuston sivuja SharePoint Designer 2010:ssä. Voit luoda kolmenlaisia sivuja, jotka kuvataan seuraavassa.

Sivutyyppi

Kuvaus

WWW-osa-sivu

Luo ASPX-sivun, jossa on WWW-osa-vyöhykkeitä, johon voidaan lisätä WWW-osia selaimella. Uudella sivulla on sama ulkoasu ja toiminta kuin muullakin sivustolla. Sivun reunukset ja siirtymisosat esimerkiksi liitetään automaattisesti sivuston perussivuun. Kun luot uuden WWW-osa-sivun, voit valita useasta WWW-osa-sivumallista, joissa kussakin on erilainen WWW-osa-vyöhykkeiden asettelu.

ASPX-sivu

Luo tyhjän ASPX- eli ASP.NET-WWW-sivun. Jos luot ASPX-sivun, sinun on lisättävä tarvittavat WWW-osa-vyöhykkeet ja sivuelementit, jotta sivu toimii odotetusti. Jos luot ASPX-sivun SharePoint Designerin Sivuston sivut -komennolla, sitä ei liitetä perussivuun eikä se täten sisällä muun sivuston ulkoasua ja toimintoja, kuten reunuksia ja siirtymistä.

HTML-sivu

Luo sivustoon tyhjän HTML-sivun. Luomaasi HTML-sivua ei voi tarkastella suoraan sivustossa, koska siinä ei ole SharePoint-sivustojen edellyttämää ASP-koodia. Sivun avulla sivustoon voidaan kuitenkin tallentaa HTML-tiedostoja.

Huomautus: Microsoft SharePoint Server 2010 ja Microsoft SharePoint Foundation 2010 tarjoavat vuorovaikutteista ja yhteistyötä käyttävää sisältöä Microsoft ASP.NET -tekniikan avulla sellaisilla tavoilla, joihin esimerkiksi kiinteät HTML-sivustot eivät pysty. Kun lisäät sivun SharePoint-sivustoon, kannattaa lähes aina lisätä WWW-osa-sivu tai ASPX-sivu, koska ne kumpikin ovat kaikkia SharePointin toimintoja tukevia ASP.NET-sivuja.

Sivun alkuun

WWW-osa-sivun luominen

WWW-osa-sivu on ASPX-sivu, jossa on WWW-osa-vyöhykkeitä. Kukin WWW-osa-vyöhyke toimii WWW-osan säilönä. WWW-osa-vyöhyke voidaan määrittää hallitsemaan WWW-osan järjestelyä ja muotoa. Kun luot WWW-osa-sivun SharePoint Designer 2010:ssä, voit valita useasta mahdollisesta asettelusta. Kun olet luonut WWW-osa-sivun, voit järjestellä WWW-osa-vyöhykkeitä uudelleen, lisätä tietonäkymiä, lomakkeita ja muita WWW-osia ja niin edelleen. Sivuston vierailijatkin voivat lisätä ja poistaa WWW-osia, jos heillä on sivuston muokkausoikeudet.

WWW-osa-sivu yhdistetään myös sivuston perussivuun, ja näin ollen se sisältää sivuston reunukset, siirtymisen ja muut jaetut elementit, jolloin se näyttää muiden sivuston sivujen kaltaiselta.

Huomautus:  Jos haluat lisätä sivun SharePoint-sivustoon, sinun on oltava sellaisen sivustoryhmän jäsen, jolla on oikeus lisätä ja muokata sivuja. Tämä oikeus sisältyy oletusarvon mukaan Täydet oikeudet- ja Suunnittelija-käyttöoikeustasoihin.

Luo WWW-osa-sivu avaamalla sivusto SharePoint Designer 2010:ssä ja tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse siirtymisruudustaSivuston sivut.

 2. Valitse Sivut-välilehden Uusi-ryhmästä WWW-osa-sivu.

 3. Valitse WWW-sivu-osan asettelu näkyvissä olevien esikatselukuvien perusteella.
  Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een

 4. Uusi WWW-osa-sivu luodaan sivuston sivujen valikoimaan.
  Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een

 5. Nimeä sivu tarvittaessa uudelleen napsauttamalla sen nimeä (oletusarvo on Nimetön_1.aspx).

 6. Muokkaa sivua napsauttamalla sivua uudelleen, mikä avaa yhteenvetosivun, ja valitsemalla Muokkaa tiedostoa.

 7. Sivu avautuu SharePoint Designer 2010:n sivueditoriin, jossa voit lisätä sivulle näkymiä, lomakkeita ja muita WWW-osia.
  Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een

Sivun alkuun

Sivun luominen perustyylisivusta

Voit luoda uuden ASPX-sivun olemassa olevan perustyylisivun pohjalta SharePoint Designer 2010:ssä. Jos luo uuden sivuston sivun tällä tavalla, sinun on tehtävä muutama lisätoimi, ennen kuin voit lisätä sisältöä sivulle. Sinun on esimerkiksi etsittävä sivun sisällön lisäämiskohdan pääpaikkamerkki. Tämän jälkeen sinun on lisättävä ja mukautettava tarpeitasi vastaava uusi WWW-osa-vyöhykkeiden ulkoasu.

Huomautus:  Jos haluat suorittaa nämä toimet, sinun on otettava pyydettävä sivuston järjestelmänvalvojaa sallimaan sivuston perustyylisivun muokkaaminen. Uuden sivuston sivun luominen tällä tavalla tuottaa sivustoon myös mukautetun sivun, mitä ei ehkä haluta suorituskykysyistä.

Jos haluat luoda sivuston sivun perustyylisivusta, avaa sivusto SharePoint Designer 2010:ssä ja tee seuraavat toimet:

 1. Valitse siirtymisruudustaPerustyylisivut.

 2. Korosta uudessa sivuston sivussa käytettävä perustyylisivu.

 3. Valitse Perustyylisivut-välilehden Uusi-ryhmästä Uusi sivu perustyylisivun perusteella.
  Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een

  Huomautus:  Voit myös napsauttaa perustyylisivua hiiren kakkospainikkeella ja valita pikavalikosta Uusi sivun perustyylisivusta tai luoda uuden sivun perustyylisivusta Tiedosto-välilehdessä.

 4. Valitse Perustyylisivun valitseminen -valintaikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Jos haluat käyttää nykyistä sivuston perustyylisivuksi määritettyä perustyylisivua, valitse Oletusperustyylisivu.

  • Jos haluat käyttää nykyistä sivuston mukautetuksi perustyylisivuksi määritettyä perustyylisivua, valitse Mukautettu perustyylisivu.

  • Jos haluat käyttää omavalintaista perustyylisivua, jota ei ole määritetty sivuston oletusperustyylisivuksi eikä mukautetuksi perustyylisivuksi, valitse Määrätty perustyylisivu. Voit etsiä ja valita haluamasi perustyylisivun valitsemalla Selaa. (Perustyylisivun on oltava samassa sivustokokoelmassa, jossa senhetkinen sivusto on.)

 5. Kun olet valmis, valitse OK.

 6. Kirjoita sivuston sivun nimi Uusi WWW-osa-sivu -valintaikkunassa ja valitse sivun sijainti.

 7. Avaa sivu lisäasetustilassa valitsemalla Kyllä.

 8. Sivu avautuu SharePoint Designer 2010:n sivueditorissa, jossa voit lisätä sivulle näkymiä, lomakkeita ja muita WWW-osia.

 9. Etsi sisällön paikkamerkki, johon haluat lisätä mukautettua sisältöä.

Huomautus:  Jos haluat lisätä WWW-osia sivun pääosaan, käytät todennäköisesti PlaceHolderMain-sisältöpaikkamerkkiä. Jos haluat lisätä sisältöä tähän paikkamerkkiin, napsauta tekstin PlaceHolderMain (perus) oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Luo mukautettu sisältö..

Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een
Sisältöalue muuttuu muokattavaksi, minkä osoittaa sisällön paikkamerkin vieressä oleva teksti (Mukautettu).

 1. Voit nyt lisätä mukautettua sisältöä sivulle. Voit esimerkiksi lisätä mukautettuja näkymiä, lomakkeita, WWW-osia ja WWW-osa-vyöhykkeitä.

Sivun alkuun

Itsenäisten ASPX- tai HTML-sivujen luominen

Joskus voit haluta luoda itsenäisen ASPX- tai HTML-sivun WWW-sivun tai perustyylisivuun liitetyn sivun asemesta. Voit esimerkiksi haluta ASPX-sivun, joka toimii ponnahdusikkunana tai tukee sivuston toista sivua. Voit haluat luoda HTML-sivun, joka on ladattavissa sivustosta.

Luo itsenäinen ASPX- tai HTML-sivu avaamalla sivusto SharePoint Designer 2010:ssä ja tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse siirtymisruudustaSivuston sivut.

 2. Valitse Sivut-välilehden Uusi-ryhmästä Sivu ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Luo sivustoon itsenäinen ASPX-sivu valitsemalla ASPX.

  • Luo sivustoon itsenäinen HTML-sivu valitsemalla HTML.

Huomautus:  Koska HTML-sivuissa ei ole SharePointin edellyttämää ASP.NET-tekniikkaa, sivu ei ehkä näy oikein sivustossa.

 1. Uusi sivu luodaan sivuston sivujen valikoimaan.
  Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een

 2. Nimeä sivu uudelleen tarvittaessa napsauttamalla sivun nimeä.

 3. Muokkaa sivua napsauttamalla sivua uudelleen, mikä avaa yhteenvetosivun, ja valitsemalla Muokkaa tiedostoa.

 4. Avaa sivu lisäasetustilassa valitsemalla Kyllä.

  Huomautus:  Lisäasetustila on SharePoint Designer 2010:n sivun muokkaustila, jolla voit muokata sivuston sivun koko sisällön, joka mukauttaa sivustokokoelman sivun.

 5. Sivu avataan SharePoint Designer 2010:n sivueditorissa, jossa voit lisätä tekstiä, kuvia ja linkkejä ja ASPX-sivuissa myös näkymiä, lomakkeita ja muita WWW-osia.
  Sivujen lisääminen SharePoint Designer 2010:een

 6. Voit käyttää tätä itsenäistä sivua sellaisenaan tai, jos kyseessä on ASPX-sivu, voit liittää sen sivuston perustyylisivuun. Lisätietoja sivuston sivujen liittämisestä perustyylisivuihin on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Seuraavat vaiheet

Voit lisätä SharePoint-sivustoon niin monta sivuston sivua kuin haluat. Voit luoda sivuja isännöimään mukautettuja näkymiä, lomakkeita ja muita WWW-osia, joita sivuston vierailijat käyttävät. Kun sivuston osa perustuu perustyylisivuun, voit valita useasta eri perustyylisivusta. Lisätietoja perustyylisivuista on Katso myös -osassa.

Sivuston sivujen lisäksi voit määrittää julkaisemista tukevan sivuston, jossa sivuston käyttäjät voivat luoda julkaisusivuja, jotka perustuvat sivustossa luotuihin sivun asetteluihin ja perustyylisivuihin. Julkaiseminen on Microsoft SharePoint Server 2010:n toiminto. Lisätietoja on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×