SharePoint-sivuston asetusten hallinta

SharePoint-sivuston asetusten hallinta

Kun olet luonut sivuston SharePoint Online tai SharePoint Server, voit muuttaa sivuston asetuksia, tietoja ja käyttö oikeuksia. Tässä esitetyt kuva ukset perustuvat SharePoint-sivustoon, jotka on luotu käyttämällä tavallisia käyttö liittymä komponentteja. Jos sivuston omistaja tai suunnittelija on muuttanut ulkoasua radikaalisti, et ehkä näe samaa tässä esitellyn asia. Saat lisä tietoja SharePoint järjestelmänvalvojalta.

Huomautukset: 

Näin voit muuttaa logon, otsikon ja muut SharePoint Online ryhmä-tai viestintä sivuston asetuksia. Jos haluat SharePoint Online perinteisen käyttö kokemuksen tai SharePoint Server 2016, 2013 ja 2010, katso 2016, 2013, 2010 -väli lehti. Jos käyttö liittymä ei vastaa näkemääsi, Katso lisä tietoja kohdasta asetusten vian määritys.

Tärkeää: Jos haluat tehdä muutoksia logon, otsikon, kuva uksen ja muiden asetusten kanssa, sinulla on oltava omistajan tai suunnittelijan oikeudet SharePoint-sivustossa. Lisä tietoja on kohdassa sivuston käyttö oikeuksien hallinta.

SharePoint tiimi-tai viestintäsivuston logon muuttaminen

SharePoint Online ryhmä sivustot, jotka on yhdistetty Office 365 ryhmään, käyttävät samaa logoa kuin Office 365 ryhmä, johon ne on yhdistetty. Kun muutat ryhmään liittyvän SharePoint-ryhmäsivuston logoa, myös vastaavan Office 365 -ryhmän logo muuttuu. SharePoint Online viestintä-tai SharePoint Online ryhmä-sivuston logon muuttamis prosessi, joka ei ole yhteydessä Office 365 ryhmään, on sama. Tässä tapa uksessa vain sivuston logo muuttuu.

SharePoint Server 2019 ryhmä sivustoja ja viestintä sivustoja ei ole liitetty ryhmään, mutta ne käyttävät samaa tapaa sivuston logon muuttamiseen.

Jos käyttö liittymä ei vastaa tätä, sinulla voi olla SharePoint Classic-käyttö kokemus tai vanhempi versio. Katso 2016-, 2013-ja 2010 -väli lehti, jossa on ohjeet asetusten muuttamiseen.

Tärkeää: Jos haluat muuttaa logon, otsikon, kuva uksen ja muut asetukset, sinulla on oltava omistajan tai suunnittelijan oikeudet SharePoint-sivustossa. Lisä tietoja on kohdassa sivuston käyttö oikeuksien hallinta.

 1. Siirry SharePoint tiimi-tai viestintäsivustoon.

 2. Valitse oikeassa yläkulmassa Asetukset Asetukset-kuvake ja valitse sitten sivuston tiedot.

  Sivuston tiedot

 3. Valitse sivuston logon alapuolella Muuta.

  Tiimi-tai viestintäsivuston logon vaihto

 4. Selaa ja valitse uusi logo, valitse Avaa,

  Logon poimiminen Resurssienhallinnassa

  ja valitse sitten Tallenna.

  Muutetun logon tallentaminen

Nimen, kuvauksen, tietosuojatason ja sivuston luokituksen muuttaminen

Tärkeää: Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, sinulla on oltava omistajan tai suunnittelijan oikeudet SharePoint-sivustossa. Lisä tietoja on kohdassa sivuston käyttö oikeuksien hallinta.

Nämä asetukset ovat vain ryhmään liitetyllä ryhmäsivustolla.

 1. Siirry SharePoint ryhmäsivustoon.

 2. Valitse oikeassa yläkulmassa Asetukset Asetukset-kuvake ja valitse sitten sivuston tiedot.

  Sivuston tiedot

 3. Muuta haluamasi kentät:

  • Ryhmäsivuston nimi (pakollinen)

  • Kuvaus (valinnainen)

  • Tieto suoja-asetukset (valinnainen): Julkinen tarkoittaa, että kaikki organisaation käyttäjät näkevät sisällön ja voivat liittyä jäseneksi. Yksityinen tarkoittaa, että jäsenyys vaatii sivuston omistajan hyväksynnän ja että vain jäsenet voivat tarkastella sisältöä. Tämä ei näy viestintäsivustossa.

  • Ryhmäsivuston luokittelu (valinnainen): käytetään sivuston luokittelemiseen käyttämällä esimerkiksi sisäisiä, luottamuksellisia, liike toiminnan kannalta edullisia vaikutuksia, yrityksen liike toimintaa. Nämä arvot voivat koskea tietojen arkaluonteisuutta tai tiedon elin kaarta. Ne määrittää ja luo järjestelmänvalvojasi. Lisä tietoja on kohdassa sivuston luomisen hallinta SharePoint Onlinessa. Tämä vaihto ehto ei ehkä ole käytettävissä sivustossa.

  SharePoint-sivuston tietoruutu

Nämä ovat yleisimmät sivustojen asetukset. Voit muuttaa sivuston muita asetuksia ja vaihtoehtoja valitsemalla Näytä kaikki sivuston asetukset. Tämä tuo näkyviin perinteisen SharePointsivuston asetukset -sivun.

Sivuston rakenteen käyttäminen

Valitse sivuston ulkoasu, jos haluat käyttää yhtenäistä toiminto joukkoa tai konfiguraatioita, kuten teeman määrittäminen, sivuston siirtymis linkkien lisääminen tai luettelon luominen tiettyyn sivustoon, jossa on tietty joukko sarakkeita ja asetuksia.

 • Siirry SharePoint ryhmäsivustoon.

 • Valitse oikeassa yläkulmassa Asetukset Asetukset-kuvake Asetukset-kuvake sivuston mallit.

 • Valitse malli, jota haluat käyttää, ja valitse Käytä sivustossa.

  Rakenteen käyttäminen SharePoint-sivustossa

Sivuston käyttöoikeuksien hallinta

Sivuston käyttöoikeustasot perustuvat SharePoint-käyttöoikeusryhmiin. SharePoint-käyttöoikeusryhmän jäsenet voivat joko vierailla sivustossa muokkaamatta sitä (sivuston vierailijat), muokata sivustoa (sivuston jäsenet) tai hallita sivustoa täysin (sivuston omistajat).

Tärkeää: Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, sinulla on oltava omistajan oikeudet SharePoint-sivustossa.

 1. Siirry SharePoint ryhmäsivustoon.

 2. Valitse ikkunan oikeassa yläkulmassa Asetukset Asetukset-kuvake .

 3. Valitse Sivuston käyttöoikeudet.

  Sivuston käyttöoikeudet -ruutu

Henkilöiden kutsuminen SharePoint ryhmäsivustoon

Jos haluat, että käyttäjät voivat käyttää sivustoasi, voit joko lisätä jäseniä sivustoon liittyvään Office 365 ryhmään tai jakaa sivuston muiden kanssa lisäämättä niitä Office 365 ryhmään. Lisä tietoja sivuston käyttö oikeuksista on kohdassa tietoja SharePointin käyttö oikeus tasoista.

Jos haluat, että käyttäjät voivat käyttää sivustoasi, valitse SharePoint OnlineKutsu henkilöitä ja valitse jokin seuraavista:

 • Lisää jäseniä ryhmään , jos haluat lisätä jäseniä sivustoon liittyvään Office 365 ryhmään. Tämä on suositeltu menetelmä. Valitse Lisää jäseniä, kirjoita nimi tai sähköpostiosoite ja napsauta Tallenna. Office 365 -ryhmään lisätyt jäsenet lisätään SharePointin Sivuston jäsenet -käyttöoikeusryhmään oletusarvoisesti, ja he voivat muokata sivustoa. He saavat myös täydet käyttöoikeudet Office 365 -ryhmän resursseihin, kuten ryhmäkeskusteluihin ja kalenteriin.

 • Valitse Jaa vain sivusto, jos haluat jakaa sivuston muille lisäämättä heitä Office 365 -ryhmään, joka on liitetty sivustoon. Kirjoita käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite, napsauta alanuolta ja valitse SharePoint-käyttöoikeustaso ja valitse sitten Lisää. Kun jaat sivuston, käyttäjät saavat sivuston käyttöoikeuden, mutta he eivät voi käyttää Office 365 -ryhmän resursseja, kuten ryhmäkeskusteluja tai kalenteria.

  Käyttäjien kutsuminen SharePoint-sivustoon

Valitse SharePoint Server 2019Jaa sivusto. Kirjoita Jaa sivusto-paneeliin niiden käyttäjien tai ryhmien nimet, joille haluat jakaa sivuston.

Jaa sivusto-paneeli SharePoint 2019

Sivuston käyttöoikeuksien muuttaminen

Voit muuttaa yksittäisen henkilön tai ryhmän käyttöoikeustasoa napsauttamalla alanuolta kyseisen henkilön tai ryhmän SharePoint-käyttöoikeustason vieressä ja valitsemalla Täydet oikeudet, jos haluat lisätä käyttäjän tai ryhmän Sivuston omistajat -ryhmään, tai Luku, jos haluat lisätä käyttäjän tai ryhmän Sivuston vierailijat -ryhmään.

Huomautus: Saat näkyviin kaikki sivustoosi liittyvän Office 365 -ryhmän jäsenet ja heidän SharePoint-käyttöoikeustasonsa valitsemalla jäsenet sivuston oikeassa yläkulmassa.

Sivuston käyttöoikeuksien poistaminen

Jos haluat poistaa SharePoint Online henkilön, joka ei ole sivustoon liittyvän Office 365-ryhmän jäsen, napsauta kyseisen ryhmän SharePoint käyttö oikeus tason vieressä olevaa alanuolta ja valitse Poista.

Huomautus: Poista-vaihtoehto on käytettävissä vain sellaisten henkilöiden tai ryhmien kohdalla, joilla ei ole Office 365 -ryhmän jäsenyyttä.

Voit poistaa käyttäjiä sivustoosi liittyvästä Office 365 -ryhmästä valitsemalla jäsenet sivuston oikeassa yläkulmassa, napsauttamalla käyttöoikeustason vieressä olevaa alanuolta haluamasi jäsenen kohdalla ja napsauttamalla Poista ryhmästä.

Sivuston käyttöoikeuksien poistaminen

Käyttöoikeuksien lisäasetukset

Jos olet sivuston omistaja, näet Käyttöoikeuksien lisäasetukset -linkin, jonka kautta voit määrittää lisää SharePoint-käyttöoikeusasetuksia. Saat lisätietoja artikkelista Tietoa SharePointin käyttöoikeustasoista.

SharePoint Online-sivuston lisä asetukset ja-rajoitukset

Asetusten vian määritys

 • Yleisin asetusten muuttamiseen liittyvä ongelma ei koske oikeita käyttö oikeuksia. Jos et ole varma, mitä oikeuksia sinulla on, tarkista asia SharePoint-, Network-tai Office 365-järjestelmänvalvojalta.

 • Jos sinulla on käyttö oikeudet, varmista, että käyttämäsi SharePoint-versio on käytössä. Lisä tietoja on Ohje aiheessa käytössä olevan SharePoint-version selvittäminen. Jos sinulla on sivusto, joka on luotu SharePoint Onlinen vanhemmalla versiolla, se voi käyttää perinteistä ulkoasua. Jos haluat muuttaa logoa, kuvausta tai muita asetuksia, katso 2016-, 2013-ja 2010 -väli lehti. SharePoint Online Classic-käyttö liittymä käyttää samaa käyttö liittymää SharePoint 2016-asetuksissa.

Voit muuttaa logon, otsikon ja muut asetukset SharePoint palvelimissa 2016, 2013 tai 2010. Jos haluat SharePoint Online ryhmä-tai viestintä sivustot, katso online, 2019 -väli lehti.

SharePoint Server -sivuston otsikon, kuvauksen ja logon muuttaminen

Omistaja tai käyttäjä, jolla on täydet oikeudet, voi muuttaa SharePoint palvelin-sivuston otsikkoa, kuvausta ja logoa.

 1. Siirry sivustolle.

 2. Valitse ikkunan oikeassa yläkulmassa Asetukset Asetukset-kuvake tai vasemmassa yläkulmassa Sivuston toiminnot Painikkeen kuva .

 3. Valitse Sivuston asetukset.

  Sivuston asetukset -vaihtoehto Asetukset-painikkeen alla
 4. Valitse Käyttötuntuma-kohdasta Otsikko, kuvaus ja logo. Sivuston asetukset, joissa on otsikko, kuvaus, logo valittuna

 5. Päivitä Otsikko-kenttä. Voit lisätä Kuvaus-kenttään valinnaisen sivuston kuvauksen tai muokata kuvausta.

  Otsikon, kuvauksen ja logon asetussivu
 6. SharePoint 2016 tai 2013: valitse Logo ja kuvaus -kohdassa toinen seuraavista vaihtoehdoista:

  Valitse TIETOKONEESTA, etsi kuva selaamalla ja valitse Avaa.

  Valitse SHAREPOINTISTA, etsi kuva selaamalla SharePoint-sivustolta ja valitse Lisää.

  SharePoint 2010: lisää Logo ja kuvaus -kohdassa kuvaan URL-osoite logona käytettäväksi.

  Otsikon, logon ja kuvauksen asetussivu
 7. Lisää valinnainen kuvaus tai vaihtoehtoinen teksti. Tallenna napsauttamalla OK.

Sivuston käyttöoikeuksien hallinta

Sivuston käyttöoikeustasot perustuvat SharePoint-käyttöoikeusryhmiin. Käyttöoikeusryhmän jäsenet voivat joko vierailla sivustossa muokkaamatta sitä (sivuston vierailijat), muokata sivustoa (sivuston jäsenet) tai hallita sivustoa täysin (sivuston omistajat).

Voit antaa käyttäjille sivuston käyttöoikeudet joko lisäämällä jäseniä ryhmään, joka on liitetty sivustoon (ensisijainen menetelmä), tai jakamalla sivuston muiden kanssa lisäämättä heitä ryhmään.

Jos haluat kutsua henkilöitäsivustoosi, voit kutsua henkilöitä sivuston jakaminen -painikkeen avulla. Lisätietoja on artikkelissa Sivuston jakaminen.

Jos haluat lisätä henkilöitä ryhmään, voit luoda ryhmän tai käyttää aiemmin luotua ryhmää ja lisätä jäseniä ryhmään. Ryhmillä on eritasoiset käyttö oikeus tasot, jotka kaikilla ryhmän jäsenillä on, joten on helpompaa hallita käyttäjiä ja niiden käyttö oikeuksia. Lisä tietoja on Ohje aiheessa SharePoint-ryhmien luominen ja hallinta.

Sivuston käyttöoikeuksien muuttaminen

Voit muuttaa yksittäisen henkilön tai ryhmän käyttöoikeustasoa napsauttamalla alanuolta kyseisen henkilön tai ryhmän käyttöoikeustason vieressä ja valitsemalla Täydet oikeudet, jos haluat lisätä käyttäjän tai ryhmän Sivuston omistajat -ryhmään, tai Luku, jos haluat lisätä käyttäjän tai ryhmän Sivuston vierailijat-ryhmään.

Huomautus: Saat näkyviin kaikki sivustoosi liittyvän Office 365 -ryhmän jäsenet ja heidän käyttöoikeustasonsa valitsemalla jäsenet sivuston oikeassa yläkulmassa.

Sivuston käyttöoikeuksien poistaminen

Jos haluat poistaa käyttäjän sivustoosi liittyvästä ryhmästä, toimi seuraavasti:

 1. Siirry sivustolle.

 2. Valitse ikkunan oikeassa yläkulmassa Asetukset Asetukset-kuvake tai vasemmassa yläkulmassa Sivuston toiminnot Painikkeen kuva .

 3. Valitse Sivuston asetukset.

  Sivuston asetukset -vaihtoehto Asetukset-painikkeen alla
 4. Valitse Käyttäjät ja käyttöoikeudet -kohdassa Sivuston käyttöoikeudet.

  Käyttäjät ja käyttöoikeudet -valikkovaihtoehto
 5. Napsauta Sivuston käyttöoikeudet -kohdassa ryhmää, josta haluat poistaa jäsenen.

 6. Valitse käyttäjä, jonka haluat poistaa.

 7. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista käyttäjät ryhmästä.

 8. Valitse OK.

Käyttöoikeuksien lisäasetukset

Lisätietoja käyttöoikeuksien toiminnasta ja käytettävissä olevista asetuksista annetaan artikkelissa Tietoja SharePointin käyttöoikeustasoista.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×