Office
Kirjaudu sisään

SharePoint Onlinen mukautusten, ratkaisujen ja sovellusten suunnitteleminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Ulkoasu ja mukauttaminen SharePoint Online on erilainen kuin ulkoasu ja mukauttaminen SharePoint Server-tuotteiden. SharePoint Onlinen päivitetään säännöllisesti uusia ominaisuuksia ja nämä päivitykset, jotka voivat vaikuttaa tietyntyyppisiä mukautukset. Kuitenkin olemassa on suositeltavaa mukauttaminen ja ulkoasu tekniikoita käytettävissä tänään, nopeuttaa oman ulkoasu ja mukauttaminen vaatimukset. Esimerkiksi jos teet rakennemuutoksia perustyylisivua on tärkeää pysyt ajan tasalla jatkuvaa tuotepäivityksiä käytetään SharePoint Onlinessa. Katso Office 365-ohjeet ja seurata Office 365-blogion helpointa ajantasaiset tiedot.

Microsoft julkaisee ohjelmistopäivityksiä SharePoint Onlineen paljon useammin kuin SharePoint Server -tuotteisiin. Päivitykset voivat vaikuttaa perustyylisivuihin tehtyihin mukautuksiin. Käytännössä aiemmat mukautukset on otettava uudelleen käyttöön päivitetyillä sivuilla. Sivuston pitäminen ajan tasalla on mahdollista, mutta SharePoint Onlinessa se edellyttää säännöllisiä ylläpitotoimia.

Olen aiemmin mukauttanut SharePoint Server -tuotteita. Miten mukautukset tehdään SharePoint Onlinessa?

SharePoint Server -tuotteiden mukautustavat eivät välttämättä toimi SharePoint Onlinessa. Esimerkiksi jotkin SharePoint Serverin mukautus- ja laajennustavat perustuvat siihen, että käyttöympäristöä ei päivitetä jatkuvasti toisin kuin SharePoint Onlinea. SharePoint Onlinea parannetaan jatkuvasti, ja päivitykset saattavat vaikuttaa mukautettuihin tiedostoihin. Seuraavassa on kuvattu muutamia yleisiä SharePoint-mukautuksia ja niiden eroja yksityisten SharePoint-käyttöönottojen ja SharePoint Online -palvelun välillä.

Mukautustyyppi   

SharePoint Server   

SharePoint Online   

Työnkulku   

Aloita valmiista työnkuluista.

SharePoint Designer tai Visual Designer

Päivitykset eivät korvaa valmiisiin työnkulkuihin tehtyjä muutoksia.

Lisämukautukset korvataan, kun päivityksiä julkaistaan.

Ylä- ja alatunniste   

SharePoint Designer ja mukautetut sivut

Ei vastinetta, mukautettuja sivuja on ylläpidettävä jatkuvasti

Sisältölohkot   

Sisältö kyselyn perusteella (rajoittamaton)

Sisältö kyselyn perusteella (rajoitettu)

Yleinen ulkoasu (värit, logot tms.)   

Eristetyt ratkaisut, mukautetut perustyylisivut

Kootut ulkoasut tai sovellusmallin kautta lisätyt tyylit

Siirtyminen   

Aloita valmiilla työkaluilla.

Rakenteellinen, hallittu ja hakuperusteinen navigointi

Aloita valmiilla työkaluilla.

SharePoint Onlinen siirtymisasetukset

Mukautukset: yksinkertaisesta monimutkaiseen

SharePoint Onlinen mukautukset vaihtelevat yksinkertaisista tehtävistä selainpohjaisista muutoksista, voit käyttää nopeasti selaimessa, sivuston komentojen ja toimintojen avulla luotaviin mukautettuihin sovelluksiin:

 1. Mukauttaminen selaimella    SharePoint Onlinen selainpohjaisten asetusten avulla voit tehdä yksinkertaisia mukautuksia, esimerkiksi muuttamalla sivuston otsikkoa ja logoa, päivittämällä siirtymislinkkejä, vaihtamalla sivuston teemaa, muuttamalla sivujen sisältöä tai muokkaamalla luetteloiden ja kirjastojen näkymiä. Selainpohjaiset mukautukset ovat helpoin tapa mukauttaa sivustoa, ja niiden tekeminen vaatii vain vähän teknistä osaamista.

 2. Mukauttaminen tuetuilla työkaluilla ja sovelluksilla    Voit tehdä laajoja mukautuksia tuettujen SharePoint-työkalujen avulla. Office-sovelluksilla, kuten Access 2013:lla, Excel 2013:lla ja Visio 2013:lla, voit luoda sivustoon dynaamisia ja monipuolisia sivuja. Access 2013:ssa voit luoda SharePoint-sovelluksia myös koodittomina ratkaisuina.

 3. Mukautusten käyttämällä remote valmistelu    SharePoint Onlinen voit mukautetun CSOM-koodin SharePoint-sovellusten valmistelu SharePoint-sivustokokoelmassa, -sivustoja ja alisivustoja ja logo. Tämän sivuston valmistelu kuvion kutsutaan remote valmistelu.

 4. Mukautusten lisääminen insfor SharePointin avulla    Uutta Cloud sovellusmallia SharePoint Onlinen avulla voit lisätä sovelluksia sivustojen ja on työsähköpostiin eristetyt ratkaisut suositellut korvaa. Voit käyttää aiemmin kolmannen osapuolen sovellusten tai luoda omia. Sovellusten lisääminen sivustoon, kun haluat mukauttaa tiettyjen toimintojen tai tiedot. Voit esimerkiksi lisätä sovellukset, jotka yleisiä tehtäviä, kuten aika- ja kulujen seuranta. Tai voit sovellukset ja etä-toiminnon avulla sivustoja koskevat yrityksen tunnuksen osat. Voit myös lisätä sovellukset, että Näytä uutisia tai tietoja kolmannen osapuolen tarjoajien tai, joka yhdistää sosiaalisen sivustot.

  • Kolmannen osapuolen sovellukset    Kolmannen osapuolen sovelluksia on saatavilla SharePoint-kaupassa, joka on SharePoint Online -sivustoissa käytettävissä oleva Office.com-isännöity sovelluskauppa. Valitse sovellukset, jotka haluat ottaa käyttöön vuokraajaympäristössäsi. Järjestelmänvalvojat voivat myös hankkia tiettyjen sovellusten käyttöoikeudet kaikille organisaation käyttäjille (edellyttää vähintään sivuston omistajan käyttöoikeuksia).

  • Mukautetut sovellukset    Organisaation voit Kehitä omia sovelluksia SharePoint online-tilassa ja tarkastella niitä offline-käyttäjille Sovellushakemisto-sivuston kautta. Jos tiedät, miten voit luoda web-sovelluksen, valitse osaat SharePoint-sovelluksen luominen. Voit käyttää mitä tahansa kielissä, kuten HTML-, JavaScript-, PHP- tai .NET- ja että tuttuja web-Kehitystyökalut, kuten Microsoft Visual Studio. Lisätietoja on artikkelissa Aloita kehittäminen SharePoint-sovellukset.

Eristettyjen ratkaisujen käyttäminen

Eristettyjen ratkaisujen ole vähennetty SharePoint Onlinessa edustavan arkkitehtuuri ei ole taloudellisesti skaalattava yli jaetussa usean vuokraajan-ympäristössä. Työmäärään tarvitse säilyttää eristetyt ratkaisut kaikissa sivustoissa asiakkaalle on erittäin suuri. Vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten remote valmistelu on samanlainen ominaisuuksia ilman jatkuvaa Ylläpitovaatimukset.

Uuteen palveluun siirretyt aiemmat eristetyt ratkaisut toimivat edelleen rajoitetun ajan, mutta Microsoft keskittyy tarjoamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja SharePoint Online -ympäristössä ja suosittelee korvaamaan nykyiset eristetyt ratkaisut vaihtoehtoisilla menetelmillä, kuten verkkosovelluksilla. Huomaa, että SharePoint Onlinen jatkuvat päivitykset saattavat vaikuttaa joidenkin eristettyjen ratkaisujen toimintaan.

Uusi pilvisovellusmalli ja SharePoint-sovellukset tarjoavat moderneja ratkaisuja perinteisille SharePoint-sivustojen mukautus- ja valmistelutavoille.

Voit suorittaa kaikenlaisia mukauttaminen SharePoint-sovellukset avulla voit valmistella sivuston mukauttaminen yrityksen sivuston ja hallita tasolla mukauttaminen: nimeltään remote valmistelukuvion. Kun SharePoint-kehittäjille kehitetty perinteisesti SharePoint-ominaisuus framework, sivustomallit, Verkkomallit ja Sivustomääritysten valmistelu sivustojen ja sivustokokoelmien, remote valmistelu kuvio näyttää, miten voit luoda mukautettuja sovelluksia SharePointin , valmistella sivuston mukauttaminen ja tehdä muita sivuston valmistelun tehtävät.

Sovellusten edut

SharePoint-sovellukset tarjoavat useita etuja eristettyihin ratkaisuihin verrattuna. Sovellusten avulla SharePoint-sivustojen loppukäyttäjille suunnattuja ominaisuuksia voidaan laajentaa kasvattamatta järjestelmänvalvojien hallintatyön määrää. Sovellukset ovat helposti käyttäjien löydettävissä ja lisättävissä. Lisäksi SharePoint Online -sovellukset integroituvat sulavasti pilvipohjaisiin resursseihin ja tarjoavat eristettyjä ratkaisuja joustavampia ominaisuuksia.

Saat lisätietoja ohjeita siitä, milloin kannattaa valita kehittää mukautettujen sovellusten sijaan eristettyjen ratkaisujen SharePoint-ratkaisuihin verrattuna SharePoint-sovellukset. Katso myös, Aloita kehittäminen SharePoint-sovellukset, SharePoint-ratkaisun Pack-paketitja SharePoint-kuvioiden ja käytännöistä Github.

Esimerkkejä yleisistä SharePoint Online -mukautuksista

Organisaatiolle sopivimman mukautus- tai ohjelmistokehitystavan valitseminen on helpompaa, kun pohdit mukautustarpeita etukäteen ja päätät, millaisia ratkaisuja haluat kehittää.

SharePoint-sivustossa voi päästä samaan lopputulokseen monella eri tavalla. Jos haluat esimerkiksi luoda paljon mukautetun luettelon, voit määrittää luettelon ja sen näkymät selaimessa muuttamalla luettelon asetuksia. Voit ehkä tehdä jopa kaikki tarvittavat mukautukset tällä tavalla.

Mukauttaminen kannattaa aloittaa selainpohjaisista mukautuksista, sillä niillä voi päästä samaan tulokseen kuin tuetuilla työkaluilla ja sovelluksilla.

Sisältö   

Mukautukset: yksinkertaisesta monimutkaiseen

Voinko edelleen luoda eristettyjä ratkaisuja?

Mukautustarpeet (ja toteutusvihjeitä)

Ratkaisujen ja sovellusten toimittaminen käyttäjille

Kumppanien ratkaisuihin ja palveluihin tutustuminen

Sivuston käyttötuntuman muuttaminen   

Kokeile ensin selainpohjaisia vaihtoehtoja:

Kokeile sitten koodittomia ratkaisuja:

Harkitse lopuksi mukautettua koodia vaativia ratkaisuja:

Sivuston asetukset ‑sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

Suunnittelun hallinnan avulla voit hyödyntää HTML-, CSS- ja JavaScript-kieliä (JavaScript on käytettävissä vain julkaisusivustoissa):

 • HTML-perustyylisivujen ja sivuasettelujen suunnitteleminen haluamassasi HTML-muokkausohjelmassa

 • HTML-tiedoston muuntaminen ASP.NET-perustyylisivuksi

 • keskeisten toimintojen, kuten hakukentän tai siirtymisohjausobjektin, lisääminen sivuille katkelmagalleriasta

 • mukautetun käyttöliittymäkokemuksen suunnitteleminen eri laitteille laitekanavia luomalla.

Lisätietoja suunnittelun hallinnan avulla, katso MSDN: sivuston rakenteen kehittäminen SharePoint 2013: n.

InfoPath Designerilla voit tehdä seuraavat toimet:

 • luettelolomakkeiden, työnkulkulomakkeiden ja lomakekirjaston lomakkeiden mukauttaminen

 • uusien asettelujen, värien, logojen ja teemojen käyttäminen lomakkeissa.

Lisätietoja InfoPathin käyttämisestä on artikkelissa InfoPath 2010:n ja 2013:n sisällön hakeminen.

Kehitä SharePoint-sovelluksia, jotka sisältävät sovelluksen osia tai mukautettuja käyttöliittymätoimintoja, kuten valintanauha- tai valikkokomentoja.

Visual Studiolla voit tehdä seuraavat toimet:

 • mukautettujen sivujen luominen sivustoon

 • mukautettujen valintanauhalaajennusten luominen

 • mukautettujen ohjausobjektien luominen valintaikkunaan tai valintanauhaan

 • mukautettujen ratkaisujen ottaminen käyttöön toimintoina.

Huomautus: Yritä mahdollisuuksien mukaan mukauttaa sivustoa käyttämällä mukautettuja CSS-osia ja teemoja mukautettujen perustyylisivujen sijaan. Mukautetut perustyylisivut estävät uusien käyttöliittymätoimintojen päivittämisen asiakasjärjestelmiin. Tästä voi seurata odottamattomia kustannuksia, kun organisaation ympäristö päivitetään.

Sivustojen ulkoasun tai tietojen mukauttaminen   

Kokeile ensin selainpohjaisia vaihtoehtoja:

Kokeile sitten koodittomia ratkaisuja:

Harkitse lopuksi mukautettua koodia vaativia ratkaisuja:

Sivuston yksittäisten sivujen mukauttaminen:

 • tekstin, kuvien, videoiden ja muiden objektien lisääminen ja muokkaaminen

 • verkko-osien lisääminen ja muokkaaminen

 • uusien luetteloiden ja kirjastojen lisääminen ja mukauttaminen

 • mukautettujen näkymien ja lomakkeiden luominen luetteloihin ja kirjastoihin

 • sisällön ja julkaisusivujen luominen ja muokkaaminen

 • toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

Integroi ulkoisia tietoja sivustoihin lisäämällä kolmansien osapuolten SharePoint-sovelluksia. Lisätietoja on artikkelissa Sovelluksen ostaminen SharePoint-kaupasta.

Luo SharePoint-sovelluksia Access 2013:ssa. Lisätietoja on artikkelissa Access-sovellusten luominen.

SharePoint Designerilla voit tehdä seuraavat toimet:

 • tekstin, kuvien, komentosarjojen ja verkko-osien lisääminen sivuihin

 • sivustojen ja verkko-osien sivujen luominen ja mukauttaminen

 • mukautettujen toimintojen lisääminen

 • mukautetun siirtymisen lisääminen.

Microsoft InfoPath 2013:lla voit tehdä seuraavat toimet:

 • tekstin, kuvien ja linkkien lisääminen luettelo- ja työnkulkulomakkeisiin

 • mukautettujen tietoyhteyksien ja toimintojen lisääminen luettelo- ja työnkulkulomakkeisiin.

Lisätietoja InfoPathin käyttämisestä on artikkelissa InfoPath 2010:n ja 2013:n sisällön hakeminen.

Tuetuilla Microsoft Office ‑sovelluksilla voit tehdä seuraavat toimet:

 • tietoja, kaavioita ja visualisointeja sisältävien työkirjojen julkaiseminen Excel 2013:lla ja Excel Servicesillä

 • tietojen visualisointien julkaiseminen Visio 2013:lla ja Visio Servicesillä.

Lisää JavaScript-koodia sivuston sivuille komentosarjaeditorin verkko-osan avulla.

Kehitä SharePoint-sovelluksia, jotka sisältävät tietojen näyttämiseen suunniteltuja sovelluksen osia.

Visual Studiolla voit tehdä seuraavat toimet:

 • mukautettujen sivujen luominen sivustoon

 • mukautettujen verkko-osien luominen

Eri tietolähteistä peräisin olevan sisällön näyttäminen   

Kokeile ensin selainpohjaisia vaihtoehtoja:

Kokeile sitten koodittomia ratkaisuja:

Harkitse lopuksi mukautettua koodia vaativia ratkaisuja:

 • sisältöä ulkopuolisista sivustoista tai tietolähteistä keräävien verkko-osien lisääminen

 • eri tietolähteistä peräisin olevien luettelonäkymien ja -lomakkeiden mukauttaminen.

Näytä ja visualisoi tietoja useista eri tietolähteistä Excel 2013:n ja Excel Servicesin avulla.

Luo Access 2013:ssa monipuolisia, tietokantapohjaisia koodittomia ratkaisuja, joiden taustatietokantana toimii SQL Server.

Integroi ulkoisia tietoja sivustoihin lisäämällä kolmansien osapuolten SharePoint-sovelluksia. Lisätietoja on artikkelissa Sovelluksen ostaminen SharePoint-kaupasta.

Määritä yritystietopalveluja ja muodosta yhteys tietolähteisiin, kuten SQL Azure -tietokantoihin tai Windows Communication Foundation -verkkopalveluihin.

InfoPath 2013:lla voit näyttää tietoja seuraavia kohteita sisältävistä luetteloista ja kirjastoista:

 • mukautetut luettelolomakkeet

 • mukautetut lomakekirjaston lomakkeet

 • mukautetut lomakepohjaiset sovellukset.

Lisätietoja InfoPathin käyttämisestä on artikkelissa InfoPath 2010:n ja 2013:n sisällön hakeminen.

Integroi ja näytä tietoja kehittämällä mukautettuja SharePoint-sovelluksia.

Visual Studiolla voit tehdä seuraavat toimet:

 • mukautettujen luettelomääritysten luominen

 • mukautettujen sivujen luominen sivustoon

 • mukautettujen verkko-osien luominen

 • mukautettujen ohjausobjektien luominen valintaikkunaan tai valintanauhaan.

Ratkaisujen ja sovellusten toimittaminen käyttäjille

Kun olet kehittänyt ratkaisun tai mukautetun sovelluksen, haluat todennäköisesti ottaa sen käyttöön SharePoint Online -ympäristön sivustoissa tai sivustokokoelmissa. Voit toimia esimerkiksi seuraavasti:

 • Jos ratkaisu on mukautettu luettelo tai erityinen sivusto tai sivu, voit jakaa käyttäjille linkin kyseiseen sivustoon tai sivulle.

 • Jos olet kehittänyt mukautetun SharePoint- tai Office-sovelluksen, voit toimittaa sen käyttäjille lataamalla sovelluksen sovellushakemistosivustoon. Lisätietoja mukautettujen sovellusten toimittamisesta käyttäjille on artikkelissa Mukautettujen yrityssovellusten toimittaminen SharePoint Online -ympäristöön sovellushakemiston avulla.

 • Jos lisäät kolmannen osapuolen sovelluksen SharePoint Storesta, voit toimittaa sen SharePoint Online -ympäristön kaikkien sivustokokoelmien käyttäjille hankkimalla käyttöoikeudet kaikille organisaation käyttäjille. Vaihtoehtoisesti voit hankkia käyttöoikeuksia vain tarpeen mukaan ja määrittää sitten käyttöoikeudet niitä tarvitseville käyttäjille. Lisätietoja on artikkeleissa Sovelluksen ostaminen SharePoint Storesta ja SharePoint Online -ympäristön sovellusten käyttöoikeuksien hallinta.

 • Jos haluat sallia käyttäjien hankkia sovelluksia SharePoint Storesta tai rajoittaa sovellusten hankkimista, tutustu artikkeliin SharePoint Store -asetusten määrittäminen.

 • Voit tarjota käyttäjille myös mukautettuja ratkaisuja. Eristettyjä ratkaisuja sisältävien sivustojen ylläpitäminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi, kun SharePoint Onlineen julkaistaan uusia päivityksiä.

Kumppanien ratkaisuihin ja palveluihin tutustuminen

Jos olet kiinnostunut ‑palveluista ja ‑sovelluksista Microsoftin yhteistyökumppanien tuottamista SharePoint Online, Selaa Microsoft AppSourceOffice 365-sovellukset. Saatavilla on myös monia kehittämä lajittelemisesta SharePoint Online yhteisön, kuten Microsoft, MVP, kumppaneiden ja asiakkaiden Office 365: n Kehitystyökalut kuvioiden ja käytännöt Github sivustonAvaa lähde-ratkaisuja.

Saat lisätietoja ohjeita siitä, milloin kannattaa valita kehittää mukautettujen sovellusten sijaan eristettyjen ratkaisujen SharePoint-ratkaisuihin verrattuna SharePoint-sovellukset. Katso myös, Aloita kehittäminen SharePoint-sovellukset, SharePoint-ratkaisun paketteja, SharePoint Onlinen säätäminen ohjeetja SharePoint-kuvioiden ja käytännöistä Github.

Sivun alkuun

Palaa artikkeliin SharePoint Onlinen suunnitteluopas Office 365 for Business -tilaajille.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×