SharePoint-luetteloihin linkitettyjen taulukoiden käyttäminen offline-tilassa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Accessin avulla voit työskennellä offline-tilassa tiedoilla, jotka on linkitetty SharePoint-luetteloihin. Tämä voi olla hyödyllistä, esimerkiksi jos sinun täytyy olla toimiston ulkopuolella tai täytyy jatkaa työskentelyä, kun palvelin ei ole käytettävissä tai hukannut yhteyksiä palvelimeen.

Yleiskatsaus

Ennen kuin voit käsitellä offline-tilassa tietoja SharePoint-sivustosta, ensin sinun on luotava Access-taulukot ja SharePoint-luetteloiden väliset linkit. Voit päivittää tai analysointia Accessin avulla voi tehdä sitten luetteloita offline-tilassa. Kun olet taas, voit synkronoida tiedot, niin, että tietokanta ja luettelot päivitetään. Jos tietokannassa on kyselyissä ja raporteissa, voit käyttää niitä linkitettyjen tietojen analysointia varten.

Jos päivität tietoja offline-tilassa, voit synkronoida muutokset Access muodostaa yhteyden palvelimeen uudelleen. Jos tietojen ristiriitoja ilmenee, esimerkiksi, jos joku päivittää palvelimessa samalla, kun tietueen eri henkilön päivittää saman tietueen offline-tilassa, Ratkaise ristiriita, kun synkronoit.

Voit linkittää Access-taulukot luetteloihin usealla eri tavalla. Voit esimerkiksi siirtää tietokannan SharePoint-sivustoon, joka linkittää myös sivuston luetteloiden tietokannan taulukot. Tai voit viedä tietoja SharePoint-sivuston taulukkonäkymän luettelosta Access-taulukkoon. Voit käyttää raportin esimerkiksi Accessissa yhteenvetoja tiedoista. Saat lisätietoja linkittäminen SharePoint-tietoihin Accessista tuominen tai linkittäminen SharePoint-luetteloon.

Accessin SharePoint-luetteloiden käyttäminen offline-tilassa

Alkuun Access 2010: ssä, offline-tilassa linkitetty SharePoint-luetteloihin on enemmän Access ylläpitämä automaattista prosessia. Jos Access ei pysty muodostamaan yhteyttä SharePoint-sivustoon, jossa linkitetty SharePoint-luettelot ovat esimerkiksi koska olet Internet-yhteys katkesi, Access siirtyy offline-tilaan. Näytön oikeassa reunassa Access-ikkunan tilarivillä Jos näkyviin tulee sanoma, Kaikki SharePoint-taulukoiden yhteys on katkaistu. Jos valitset Tiedosto > tiedot näkyy myös samanlainen sanoma, joka ilmaisee, että taulukot on katkennut. Kun olet offline-tilassa, voit edelleen Lisää, Muokkaa ja poista välimuistiin tallennetut paikallisen kopion SharePoint-luettelon tietojen tiedot.

Accessin säilyy ja yritä uudelleen säännöllisin väliajoin linkitettyjen luetteloiden avulla SharePoint-palvelimeen. Kun Access etäyhteys yhteyden SharePoint-sivustoon, näyttöön tulee sanomapalkki, jossa kysytään, haluatko offline-tilassa tietojen synkronoiminen palvelimen kanssa valintanauhan alapuolella.

Valitse Synkronoi SharePoint-palvelimeen uudelleen.

Valitse Synkronoi ja Accessin uudelleenyhdistämisiä linkitetty SharePoint-luettelot ja sitten yrittää yhdistää muutokset tiedot.

Ristiriitaisten tietomuutosten ratkaiseminen

Ristiriitoja ilmenee, kun kaksi käyttäjää muutosten tekeminen luettelon tietojen tai rakenteen samaa osaa. Valitse yhteystietoluetteloonsa muutosten onnistuu ensin käyttäjä, joka lähettää muutoksen, mutta toinen käyttäjä saa ilmoituksen ristiriidasta.

Esimerkiksi käyttäjä A muuttuu toimipaikka-sarakkeen kolmannen rivin Dallas Seattle ja samanaikaisesti, voit siirtyä solun Dallas Houston. Käyttäjän A muutosten lähetetään palvelimeen ensin perään tekemäsi muutokset. Palvelin ilmoittaa ristiriidasta, ja voit ratkaista ristiriidan.

Huomautus: Ristiriitoja ilmenee myös silloin, kun käyttäjät muokata samalla rivillä eri soluissa.

Et voi tehdä muutoksia tietueen, joka on ristiriita, kunnes ratkaiset ristiriidan.

Jos Access havaitsee tietojen ristiriitoja synkronoitaessa SharePoint-palvelimen kanssa offline-muutoksia, näkyviin tulee Ristiriidan ratkaisu -valintaikkuna.

Tietojen ristiriitojen Ristiriidan ratkaisu-valintaikkunan käytettävissä olevat vaihtoehdot avulla.

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Näytössä ristiriita tai virhe Ratkaise ohittaa tietueeseen tehdyt muutokset, valitse Hylkää omat muutokset. Tekemäsi muutokset menetetään.

 • Kaikki odottavat ristiriitojen ja virheiden ratkaiseminen Ratkaise ohittaa kaikki luetteloon tekemäsi muutokset, valitse Hylkää kaikki omat muutokset.

 • Voit ratkaista näytössä ristiriita tai virhe tekemällä muutokset valitsemalla Uudelleen omat muutokset. Mahdollisessa, jos olet ja toisen käyttäjän muuttaa samassa sarakkeessa muutokset korvaa toisen käyttäjän tekemät muutokset. Jos muokkaat eri sarakkeisiin, tekemäsi muutokset yhdistetään toisen käyttäjän tekemät muutokset.

 • Voit korjata kaikki odottavat ristiriitojen ja virheiden tekemällä muutokset valitsemalla Uudelleen kaikki omat muutokset.

 • Voit tarkastella tietoja seuraava ristiriita tai virhe, valitse valintaikkunan oikeassa yläkulmassa Seuraava .

 • Voit tarkastella tietoja edellisen ristiriita tai virhe valitsemalla Edellinen -valintaikkunan oikeassa yläkulmassa.

 • Ristiriitojen ja virheiden ratkaiseminen voi tehdä myöhemmin, valitse valintaikkunan otsikkorivin valitsemalla Sulje .

Huomautuksia

 • Tiedot-ruudukossa näkyvät kaikki sarakkeet nykyinen näkymä-ryhmässä. Jos sarakkeet eivät ole näkyvissä, Selaa vaakavierityspalkin tai vetämällä valintaikkunan leventää ruudukon tiedot oikeaan reunaan.

  Lähennä sarakkeen sisällön valitsemalla tiedot-ruudukon sarake. Tekemäsi muutokset ja toisen käyttäjän tekemät muutokset näkyvät Kentän tiedot -valintaikkunassa. Valintaikkunan kannattaa myös tarkasteluun RTF-muotoilua muutokset.

 • Tiedot-ruudukon näkyy poistettu rivi, sen sijaan, että tietorivin, jos sinä tai muut käyttäjä poistaa rivin. Jos toinen käyttäjä poistaa rivin, valintaikkuna ei näy käyttäjän tai päivämäärä ja kellonaika poisto. Lisäksi voit voi yrittää muutoksia.

Verkkopalvelun ja SharePoint-taulukoiden välimuistiasetusten määrittäminen

Uusien tietokantojen oletusasetus Access 2010:ssä ja uudemmissa versioissa on verkkopalvelujen ja SharePointiin linkitettyjen taulukoiden tallentaminen välimuistiin. Jos haluat muuttaa tätä ominaisuutta ja käytä sen sijaan ongelma, joka on luotu Access 2007: ssä, valitse Tiedosto > Avaa Accessin asetukset -valintaikkunassa asetukset . Valitse asetukset-kohdasta välimuistiin tallentaminen Web-palvelu ja SharePoint-taulukoitaAvoinna olevan tietokannan .

 • Käytä välimuistin muotoa, joka on yhteensopiva Microsoft Access 2010:n ja uudempien versioiden kanssa Valitse tämä asetus, niin Access tallentaa linkitetyistä tiedoista kopion välimuistiin. Tämä asetus voi parantaa suorituskykyä käytettäessä linkitettyjä tietoja. Linkitettyjen tietojen lataaminen ja tarkastelu on nopeampaa, kun tämä asetus on käytössä. Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat käyttää Access 2007:ssä ollutta välimuistitoimintaa.

 • Tyhjennä välimuisti suljettaessa Valitse tämä asetus, niin Access poistaa paikalliset välimuistiin tallennetut tiedot muistista, kun tietokanta suljetaan.

 • Älä tallenna välimuistiin Valitse tämä asetus, niin Access ei tallenna tiedoista paikallista kopiota, kun käytät linkitettyjä SharePoint-tietolähteitä.

  Huomautus: Tyhjennä välimuisti suljettaessa- ja Älä tallenna välimuistiin -asetukset eivät ole käytettävissä, jos poistat Käytä välimuistin muotoa, joka on yhteensopiva Microsoft Access 2010:n ja uudempien versioiden kanssa -asetuksen käytöstä.

Voinko työskennellä offline-tilassa manuaalisesti Access 2010: ssä ja sitä korkeamman?

Jotta hallitset manuaalinen käsitteleminen offline-tilassa linkitetty SharePoint-tiedoilla Access 2010: ssä tai uudempi versio, sinun on Poista avoinna olevan tietokannan käyttöoikeudet-kohdan Käytä välimuistimuotoa, joka on yhteensopiva Microsoft Access 2010: ssä ja uudemmissa versioissa -asetus Asetukset-valintaikkuna Katso edellisen osan etsiminen ja määritä kyseistä vaihtoehtoa.

Huomautus: Sinulta saatetaan pyytää suljettava ja avattava uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen tietokannan.

Kun olet poistanut Käytä välimuistimuotoa, joka on yhteensopiva Microsoft Access 2010: ssä ja uudemmissa versioissa -asetusta, näet Web linkitetyn luettelo ryhmän komennot näkyvät Ulkoiset tiedot -välilehdessä.

Näet komentoja, kuten Työskentele offline-tilassa, Synkronoi, Linkitä luettelot ja muiden tässä ryhmässä. Nämä ovat samoja on Access 2007: ssä Ulkoiset tiedot -välilehden SharePoint-luettelot -ryhmän komentoja.

Jos haluat käyttää offline-tilassa SharePoint-luettelotietojen tässä tilassa, valitsemalla Offline.

Voit synkronoida offline-luetteloiden tietojen palvelimesta, valitsemalla Synkronoi.

Linkitetyt taulukot uudelleen, kun työskentelet offline-tilassa, valitse Käyttää online-tilaan.

Sivun alkuun

Access 2007: llä?

Jos haluat suorittaa tämän toimenpiteen Linkitä ensin Access-taulukot SharePoint-luetteloihin.

Huomautus: Jos sinulla on tietokannassa, jossa on jo julkaistu SharePoint-sivustossa, ensin on tietokannan paikallisen kopion tallentaminen ja siirtää luetteloita offline-tilaan.

 1. Avaa tietokanta, joka on linkitetty SharePoint-luetteloihin.

 2. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden SharePoint-luettelot -ryhmästä Työskentele offline-tilassa.

Huomautus: Jos Työskentele offline-tilassa painike ei ole käytettävissä, joko taulukoissa ei ole linkitetty SharePoint-luetteloihin tai noudatit jo luettelotiedot offline-tilassa.

 1. Avaa tietokanta, joka on linkitetty SharePoint-luetteloihin.

 2. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden SharePoint-luettelot -ryhmässä Synkronoi.

Jos ristiriitoja ilmenee offline-tilassa tekemäsi muutoksen ja muutokset, jotka joku tehty palvelimessa, näyttöön tulee Ristiriidan ratkaisu -valintaikkuna.

Valintaikkunassa näkyvät tietoja ristiriidasta, kuten miksi virhe on tapahtunut ja tarjoaa vaihtoehtoja, voit tehdä Lähetä tiedot uudelleen tai hylätä muutokset. Jos virheitä on useita, voit tarkastella kunkin virheen tietoja napsauttamalla valintaikkunan Edellinen - ja Seuraava -painikkeita. Virheitä voidaan ratkaista vain hylkäämällä muutokset.

Ratkaise virheet -valintaikkunassa tiedot-ruudukko näyttää kaikki sarakkeet nykyinen näkymä-ryhmässä. Ristiriitaisen rivin tiedot ruudukko näyttää tekemäsi muutoksen. Et voi muokata arvoja, mutta voit valita kunkin sarakkeen, niin saat näkyviin tarkempia.

 • Ratkaise virheet -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat säilyttää valitun kohteen palvelimessa tehdyt muutokset, valitse Hylkää omat muutokset.

  • Jos haluat yrittävät lähettää muutokset uudelleen valitun kohteen, valitse Yritä tallentaa omat muutokset.

   Tilanteen mukaan joudut ehkä odotettava, kunnes ongelma on ratkennut. Esimerkiksi jos et voi synkronoida tekemäsi muutokset verkon yhteysongelma vuoksi, odota, yhteys on muodostettu uudelleen.

  • Jos haluat säilyttää kaikki kohteet-palvelimessa tehdyt muutokset, valitse Hylkää kaikki omat muutokset.

  • Jos haluat yrittää lähettää muutokset uudelleen kaikki kohteet, valitse Uudelleen kaikki omat muutokset.

   Tilanteen mukaan joudut ehkä odotettava, kunnes ongelma on ratkennut. Esimerkiksi jos et voi synkronoida tekemäsi muutokset verkon yhteysongelma vuoksi, odota, yhteys on muodostettu uudelleen.

   Huomautukset: 

   • Jos tämä virhe voi ratkaista vain hylkäämällä muutokset, muutokset uudelleen painikkeet eivät välttämättä ole käytettävissä.

   • Voit sulkea valintaikkunan tekemättä mitään toimia, mutta voit voi jättää tai Päivitä luettelo tai tehdä muutoksia lasketun sarakkeen, ennen kuin voit ratkaista tämän ongelman.

Kun olet taas linkitetyt taulukot, tietoihin tai objekteihin tekemäsi muutokset synkronoidaan.

 1. Avaa tietokanta, joka on linkitetty SharePoint-luetteloihin.

 2. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden SharePoint-luettelot -ryhmästä Työskentele online-tilassa.

  Huomautus: Jos haluat hylätä offline-tilassa tekemäsi muutokset, valitse Hylkää muutoksetSharePoint-luettelot -ryhmässä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×