Office
Kirjaudu sisään

SharePoint Designer 2010:n uudet ominaisuudet

SharePoint Designer 2010:llä voit luoda SharePoint-ympäristössä tehokkaita, monipuolisia ja uudelleenkäytettäviä prosessisovelluksia, jotka integroivat ulkoisia tietoja. SharePoint Designer 2010:llä voit luoda yhdistelmäsovelluksia määrittämällä tai luomalla osia, kuten tietolähteitä, luetteloita, sisältötyyppejä, näkymiä, lomakkeita, työnkulkuja ja ulkoisia sisältötyyppejä. Koodin kirjoittamista ei edellytetä. Lisäksi SharePoint Designer 2010 sisältää nyt kaikki SharePoint-ratkaisujen keskeisten osien luomiseen tarvittavat työkalut. Voit nyt luoda ratkaisusi tarvitsematta mitään muuta kuin SharePoint Designerin.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Uudistettu käyttöliittymä

Tiedosto-välilehti

Sivuston yhteenvetosivu

Siirtymisruutu

Valikoimasivut

Yhteenvetosivut

Luettelo- ja sisältötyyppieditorit

Siirtymispalkki

Valintanauha

Zoomaa sisältöön -painike

Kaikki tiedostot -näkymä

Työnkulut

Uudelleenkäytettävät työnkulut

Työnkulkujen vieminen

Kytkentäsarakkeet

Työnkulkujen liittäminen sisältötyyppeihin

Sivustotyönkulut

SharePoint Serverin työnkulkujen muokkaaminen

Mukautetun hyväksyntäprosessin luominen

Tekeytymisvaiheet

Visio-integrointi

Työnkulun visualisointi

InfoPath-lomakkeet

Alivaiheet ja uudet työnkulkutoiminnot

Näkymät ja lomakkeet

XSLT-luettelonäkymä-WWW-osa

Jaetut XSLT-mallit, puhdas koodi ja parantunut suorituskyky

Mukautusten kumoaminen poistamalla XSLT käytöstä

Tietonäkymien luominen valintanauhan avulla

Ehdollisen muotoilun lisääminen valintanauhasta

Näkymätyylien jakaminen ja käyttäminen valintanauhasta

Tietonäkymien tuki (AJAX)

Liittyvien kohteiden näkymät

Mukautetut toiminnot

InfoPath-lomakkeet

Ulkoiset sisältötyypit ja yritystietopalvelut

Ulkoiset sisältötyypit

Ulkoisten sisältötyyppien luominen SharePoint Designer 2010:ssä

Ulkoiset luettelot

Ulkoiset luettelot SharePoint Workspacessa

Ulkoiset luettelot Outlookissa

Yritystietosarakkeet, työnkulku ja Word

Sen hallinta, missä ja miten SharePoint Designer 2010:tä käytetään

Verkkosovelluksen ja sivustokokoelman hallintasivut

Sivujen mukauttaminen edellyttää oletusarvon mukaan laajempia käyttöoikeuksia

Uudet sivunmuokkausominaisuudet: oletustila ja lisäasetustila

Sivuston sivut

Sivuston sivujen palauttaminen aiemmiksi versioiksi on helppoa

Päivittäminen myöhemmin on helppoa

Uudistettu käyttöliittymä

SharePoint Designer 2010:n käyttöliittymä on uudistettu täysin, ja se tukee nyt erilaisten SharePoint-osien käsittelyä aiempaakin monipuolisemmin. Nyt kaikki sivustojen ja ratkaisujen tärkeät osat – luettelot ja sisältötyypit, näkymät ja lomakkeet, työnkulut, tietolähteet ja ulkoiset sisältötyypit sekä sivujen asettelut ja perustyylisivut – on helppo löytää. Lisäksi näet helposti, mitkä osat liittyvät yhteen. Esimerkiksi luettelon yhteenvetosivulla näet heti kaikki luettelon sisältämät näkymät, lomakkeet, työnkulut, sisältötyypit ja mukautetut toiminnot.

Tiedosto-välilehti

Kun käynnistät SharePoint Designer 2010:n, voit aloittaa ohjelman käytön Tiedosto-välilehdestä. Tässä välilehdessä voit avata aiemmin luotuja sivustoja ja luoda uusia sivustoja. Voit myös avata sivuja tai sivustoja, joita olet viimeksi työstänyt, sekä lisätä uusia osia sivustoon, jota parhaillaan työstät.

Sivuston yhteenvetosivu

Jokaisella sivustolla on oma yhteenvetosivunsa asetusten muuttamista ja sivuston ominaisuuksien hallintaa varten.Voit määrittää esimerkiksi käyttöoikeuksia suoraan SharePoint Designer 2010:ssä. Jokainen yhteenvetosivu näyttää myös liittyvät osat – voit esimerkiksi tarkastella sivustosi alisivustoja ja siirtyä niihin helposti.

Siirtymisruutu

Siirtymisruudun avulla löydät nopeasti ratkaisusi luomiseen käyttämäsi sivuston kaikki tärkeät osat ja voit siirtyä niihin nopeasti. Kun tarvitset luetteloita ja sisältötyyppejä tietoja mallintaessasi tai kun suunnittelet ratkaisujesi työnkulkuja, siirtymisruudusta löydät kaikki tarvittavat osat helposti.

Valikoimasivut

Valikoimasivujen avulla voit tarkastella ja muokata ratkaisusi tärkeitä osia. Kun napsautat osaa siirtymisruudussa, näyttöön tulee valikoima, jossa näkyvät kaikki nykyisen sivuston sisältämät valitsemaasi osaa vastaavat osat. Voit esimerkiksi tuoda nopeasti näyttöön sivuston kaikki työnkulut tai sivuston kaikki luettelot. Voit muokata osaa napsauttamalla sitä valikoimasivulla.

Yhteenvetosivut

Portaalia muistuttavassa yhteenvetosivunäkymässä voit tarkastella kaikkia yksittäisiä elementtejä, joista osa muodostuu. Esimerkiksi sisältötyypin yhteenvetosivulla näet kaikki sisältötyypin lomakkeet ja työnkulut. Vastaavasti luettelon yhteenvetosivulla näet luettelon sisältötyypin sekä kaikki luettelon näkymät, lomakkeet, mukautetut toiminnot ja työnkulut. Yhteenvetosivulla voit muokata osan asetuksia, kuten osan nimeä tai käyttöoikeuksia, sekä lisäksi itse osaa.

Luettelo- ja sisältötyyppieditorit

SharePoint Designer 2010:ssä voit muokata kaikkia tärkeitä SharePoint-ratkaisun rakenneosia, kuten luetteloita ja sisältötyyppejä. Koska tietojen mallintamiseen käytetään luetteloita ja sisältötyyppejä, nämä elementit muodostavat yleensä ratkaisun tärkeimmän osan. SharePoint Designer 2010 sisältää luetteloiden ja sisältötyyppien muokkaamiseen tarkoitetun koko sivun editorin, jossa voit muokata luetteloiden ja sisältötyyppien sarakkeita ja asetuksia nopeasti yhdessä paikassa joutumatta siirtymään sivujen välillä, kuten selainta käyttäessäsi.

Siirtymispalkki

Kun siirryt sivustossasi eri osien välillä, siirtymispalkistä näet osien väliset yhteydet sekä näet, missä sivuston osassa kulloinkin olet. Siirtymispalkin linkkipolut edustavat kohtia sivustohierarkiassa. Voit käyttää myös Seuraava- ja Edellinen-painikkeita, siirtymishistorian näyttävää Viimeisimmät sivut -valikkoa sekä solmujen avattavia valikoita, joissa näkyvät hierarkian kaikkien sivujen tai osien alasivut tai aliosat.

Valintanauha

Tilannekohtaisten välilehtiensä ansiosta valintanauha helpottaa SharePoint Designer 2010:n käyttämistä ja parantaa työskentelyn tuottavuutta. Jos esimerkiksi käytät sivueditorin tietonäkymää, valintanauhassa näkyvät vain ne välilehdet, joissa ovat tietonäkymässä tarvittavat työkalut ja asetukset. Voit esimerkiksi määrittää ehdollisia muotoiluja ja asynkronisia päivityksiä, suodattaa ja lajitella tietoja sekä lisätä ja poistaa sarakkeita helposti yhdellä napsautuksella.

Zoomaa sisältöön -painike

On tavallista, että yhdellä SharePoint-sivulla on paljon erilaisia osia, kuten sisällön paikkamerkkejä, WWW-osavyöhykkeitä, ohjausobjekteja ja monia muita sivun osia. Kun käsittelet SharePoint-sivua, yleensä työstät kerrallaan vain yhtä osaa, kuten paikkamerkkiä, WWW-osaa tai tietonäkymää. Voit zoomata haluamaasi sisältöön valitsemalla osan ja valitsemalla sitten valintanauhastaZoomaa sisältöön. Zoomattuasi sisältöön vain valitsemasi osa näkyy sekä rakennenäkymässä että koodinäkymässä, joten sivun muut osat tai koodi eivät häiritse työskentelyä.

Kaikki tiedostot -näkymä

Uudessa SharePoint Designer 2010:n käyttöliittymässä on tärkeää, että kaikki SharePoint-ratkaisun tärkeät osat ovat helposti käsiteltävissä. Jos totuit käyttämään kansioluetteloa SharePoint Designerin aiemmissa versioissa, Kaikki tiedostot -näkymässä voit yhä käyttää sivustosi tiedostoja ja kansioita samalla tavalla.

Sivun alkuun

Työnkulut

SharePoint Designer 2010:ssä työnkulkuihin on tehty useita parannuksia. Useita erilaisia prosesseja tehostavien työnkulkujen luominen on nyt aiempaakin nopeampaa. Lisäksi uusien rakenneosien ansiosta erittäin joustavat työnkulut tekevät monimutkaisten liiketoimintaprosessien ja älykkään yrityslogiikan mallintamisesta helppoa.

Uudelleenkäytettävät työnkulut

SharePoint Designer 2010:ssä voit nyt luoda työnkulkuja, jotka ovat helposti käytettävissä uudelleen. Voit luoda tällaisen työnkulun sivustokokoelman pääsivustoon, josta sen voi nopeasti liittää mihin tahansa sivustokokoelman luetteloon tai kirjastoon. Voit luoda uudelleenkäytettävän työnkulun myös mihin tahansa sivustokokoelman alisivustoon. Tällöin työnkulku on käytettävissä uudelleen tässä alisivustossa.

Työnkulkujen vieminen

Uudelleenkäytettävän työnkulun voi myös viedä sivustokokoelmasta, ladata toiseen sivustokokoelmaan ja aktivoida sen käyttöön siellä. SharePoint Designer 2010 tukee työnkulkujen viemistä ratkaisupaketteina tai .wsp-tiedostoina.

Kytkentäsarakkeet

Jos uudelleenkäytettävä työnkulku edellyttää, että luettelo tai kirjasto, johon työnkulku on liitetty, sisältää tietyt sarakkeet, nämä sarakkeet voidaan lisätä kytkentäsarakkeina. Kun uudelleenkäytettävä työnkulku liitetään luetteloon tai kirjastoon, kytkentäsarakkeet lisätään kyseiseen luetteloon tai kirjastoon automaattisesti.

Työnkulkujen liittäminen sisältötyyppeihin

Kun luot uudelleenkäytettävän työnkulun, voit suodattaa työnkulun ja käyttää suodatusehtona haluamaasi sisältötyyppiä. Sen jälkeen voit liittää uudelleenkäytettävän työnkulun selaimessa joko tähän samaan sisältötyyppiin tai mihin tahansa tästä sisältötyypistä periytyvään sisältötyyppiin. Jos liität työnkulun sivustosisältötyyppiin, työnkulku on kaikkien tätä sisältötyyppiä edustavien kohteiden käytettävissä kaikissa luetteloissa ja kirjastoissa, joihin tämä sisältötyyppi on liitetty.

Sivustotyönkulut

Sivustotyönkulku on koko sivustoa koskeva prosessi. Sivustotyönkulku liitetään yksittäisen luettelon, kirjaston tai sisältötyypin asemesta kokonaiseen sivustoon. Useimmista työnkuluista poiketen sivustotyönkulkua ei kohdisteta vain tiettyyn luettelon kohteeseen. Voit aloittaa sivustotyönkulun tai tarkistaa meneillään olevien sivustotyönkulkujen tilan selaimessa valitsemalla Sivuston toiminnot -valikostaSivustotyönkulut.

SharePoint Serverin työnkulkujen muokkaaminen

SharePoint Serverin kolme suosituinta työnkulkua – Hyväksyntä, Palautteen kerääminen ja Allekirjoitusten kerääminen – on uudistettu, ja ne ovat nyt täysin mukautettavissa SharePoint Designer 2010:ssä. Näiden tehtäväpohjaisten työnkulkujen tehtäviä voi nyt muokata työnkulkueditorissa. Prosessin kutakin tehtävää voi muokata yksitellen, tai prosessia voi muokata kokonaisuutena. Voit esimerkiksi määrittää ehtoja lisäämällä, mitä tapahtuu, kun tehtävät määritetään käyttäjille, kun tehtävät vanhenevat tai kun tehtävät on saatu päätökseen.

Mukautetun hyväksyntäprosessin luominen

SharePoint Designer 2010 sisältää kolme uutta hyväksyntätoimintoa: Määritä hyväksynnän kohde, Määritä palautekohde ja Yleinen tehtäväprosessi. SharePoint Server 2010:n Hyväksyntä-, Palautteen kerääminen- ja Allekirjoitusten kerääminen -työnkulut perustuvat näihin toimintoihin. Uudet toiminnot kattavat hyväksyntäprosessin kaikki tehtävät, joten myös sellaisten työnkulkuprosessien luominen on helppoa, joissa useat käyttäjät työskentelevät yhdessä ja työstävät samaa tiedostoa yhtä aikaa.

Tekeytymisvaiheet

SharePoint Designerin edellisessä versiossa työnkulku perustui aina työnkulun aloittaneen käyttäjän käyttöoikeuksiin. SharePoint Designer 2010 tukee nyt tekeytymisvaiheiden määrittämistä, joten voit halutessasi määrittää, että työnkulku käyttää työnkulun luoneen käyttäjän käyttöoikeuksia työnkulun aloittaneen käyttäjän oikeuksien asemesta. Tekeytymisvaiheista on paljon hyötyä hyväksyntä- ja julkaisemisskenaarioissa, joissa sisältöä hyväksyttäväksi lähettävien henkilöiden käyttöoikeudet eroavat sisältöä hyväksyvien henkilöiden oikeuksista.

Visio-integrointi

Organisaatiossa voi työskennellä analyytikko, jonka tehtävänä on olla selvillä prosesseista, joita työnkuluilla hallitaan. Analyytikko voi käyttää sekä SharePoint Designer 2010:tä että Visio Professional 2010:tä ja luoda työnkuluista graafiset luonnokset Visiossa. Visio Professional 2010 sisältää työnkulun ehtoja ja toimintoja edustavat muodot sisältävän Microsoft SharePoint -työnkulkumallin. Voit aloittaa käyttämällä Visiota ja viedä sitten tiedot SharePoint Designeriin, tai voit aloittaa SharePoint Designerissa ja viedä sitten tiedot Visioon. Voit myös tehdä eri työvaiheita kummassakin sovelluksessa ja viedä tietoja sovellusten välillä menettämättä työnkulun asetuksia.

Työnkulun visualisointi

Voit tarkistaa käynnissä olevan työnkulun tilan Työnkulun tila -sivulla. Kun työnkulku visualisoidaan, työnkulusta luodaan automaattisesti Visio-kaavio, joka tulee näkyviin Työnkulun tila -sivun Visio-WWW-osaan. Työnkulun visualisoinnissa näkyy reaaliaikainen näkymä meneillään olevasta työnkulun vaiheesta. Työnkulkujen visualisointi edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Visio Professional 2010 ja että palvelimessa ovat käynnissä Visio-grafiikkapalvelut.

InfoPath-lomakkeet

Jos palvelimessa on käynnissä SharePoint Server 2010 (ei pelkästään SharePoint Foundation 2010), kaikki työnkulkulomakkeet – liittämislomake, aloituslomake ja tehtävälomakkeet – ovat nyt InfoPath 2010 -lomakkeita. Voit halutessasi muuttaa InfoPath-lomakkeiden ulkoasua ja asettelua helposti. Voit myös lisätä InfoPath-lomakkeisiin kelpoisuuden tarkistussääntöjä. Voit muokata työnkulkulomaketta InfoPath 2010:ssä napsauttamalla lomaketta, jolloin InfoPath avautuu suoraan SharePoint Designer 2010:ssä.

Alivaiheet ja uudet työnkulkutoiminnot

SharePoint Designer 2010 sisältää useita uusia rakenneosia, kuten alivaiheita ja uusia työnkulkutoimintoja. Jos esimerkiksi työnkulku on liitetty tiedostokirjastoon tai jos se on suodatettu käyttäen Tiedosto-sisältötyyppiä, näkyviin tulee tilannekohtaisten Tiedostojoukko-toimintojen ryhmä. Tiedostojoukko on SharePoint Server 2010:n uusi ominaisuus, joka mahdollistaa tiedostoryhmän käsittelemisen yhtenä yksikkönä. Tiedostojoukolle määritetty työnkulkutoiminto käynnistyy tiedostojoukon jokaisessa kohteessa. Muita uusia työnkulkutoimintoja ovat merkkijonojen ja päivämäärien käsittelemiseen tarkoitetut apuohjelman toiminnot, Active Directorya henkilön esimiehen etsimiseen käyttävä uusi suhdetoiminto sekä uudet luettelotoiminnot, joiden avulla työnkulku voi määrittää luetteloiden kohteille käyttöoikeuksia.

Sivun alkuun

Näkymät ja lomakkeet

Tässä SharePoint-versiossa on useita uusia luetteloissa käytettäviä näkymä- ja lomakeominaisuuksia, kuten XSLT-luettelonäkymä-WWW-osa ja InfoPath-lomakkeet. Voit nyt entistäkin joustavammin valita, kuinka käyttäjät voivat käyttää tietoja ratkaisusi näkymissä ja lomakkeissa.

XSLT-luettelonäkymä-WWW-osa

Kaikki SharePoint 2010 -tuotteiden vakioluettelonäkymät ovat nyt tietonäkymiä – tai täsmällisemmin: XSLT-luettelonäkymä-WWW-osia. Voit nyt mukauttaa helposti minkä tahansa vakioluettelonäkymän SharePoint Designer 2010:ssä. Voit esimerkiksi lisätä mihin tahansa luettelonäkymään ehdollisen muotoilun. Kun olet mukauttanut luettelonäkymän SharePoint Designer 2010:ssä, voit yhä muokata näkymää myös kaikilla selaimen komennoilla. Voit esimerkiksi lisätä tai poistaa sarakkeita tai suodattaa ja lajitella tietoja. XSLT-luettelonäkymä on täysin mukautettavissa sekä SharePoint Designerissa että selaimessa.

Jaetut XSLT-mallit, puhdas koodi ja parantunut suorituskyky

XSLT-luettelonäkymä-WWW-osa käyttää jaettuja XSLT-tyylisivuja, jotka sijaitsevat palvelimen _layouts-hakemistossa. Kaikki palvelimen vakioluettelonäkymät käyttävät samaa jaettujen XSLT-mallien joukkoa. XSLT-luettelonäkymä käyttää tiettyä mallia kunkin kentän (tai sarakkeen) muotoilemiseen, tiettyä mallia rivin muotoilemiseen ja tiettyä mallia taulukon muotoilemiseen. Kun mukautat XSLT-luettelonäkymän ulkoasun, luot korvaavat XSLT-mallit vain niitä malleja varten, joita muokkaat. Jos esimerkiksi korostat kentän, luot XSLT-mallin, joka korvaa vain kyseisen kentän jaetun mallin. Näin ollen XSLT-luettelonäkymän käsitteleminen koodinäkymässä on aiempaa helpompaa ja myös suorituskyky on aiempaa parempi silloin, kun näkymä avataan selaimessa.

Mukautusten kumoaminen poistamalla XSLT käytöstä

Jos mukautat XSLT-luettelonäkymä-WWW-osan ja päätät myöhemmin, että haluat kumota muutokset, tai jos XSL:ssä ilmenee ongelmia, joita ei voi korjata, voit palauttaa XSLT-luettelonäkymä-WWW-osan tilaan, jossa se oli ennen mukautuksia. Kun palautat XSLT-luettelonäkymä-WWW-osan XSLT-mallin aiempaan tilaan, malli palaa käyttämään palvelimessa olevia jaettuja XSLT-malleja. Voit palauttaa koko näkymän tai vain tietyt XSLT-mallit, kuten tietyn kohteen mallin.

Tietonäkymien luominen valintanauhan avulla

Tietonäkymä on tehokas työkalu, jonka avulla voit tarkastella ja muokata useista eri tietolähteistä peräisin olevia tietoja. Tiedot voivat sijaita joko SharePoint-luetteloissa tai SharePointin ulkopuolella. Käyttämällä valintanauhaa voit lisätä tietonäkymän helposti vain muutamalla napsautuksella. Sen jälkeen voit mukauttaa tietonäkymää käyttämällä valintanauhan Luettelonäkymän työkalut -osan (XSLT-luettelonäkymä-WWW-osa) työkaluja tai Tietonäkymän työkalut -osan (Tietolomake-WWW-osa) työkaluja.

Ehdollisen muotoilun lisääminen valintanauhasta

Käyttämällä ehdollista muotoilua voit tehostaa tietonäkymiä korostamalla tiedot, jotka ovat työryhmällesi erityisen tärkeitä. Ehdollisen muotoilun sääntöjä voi nyt lisätä tietonäkymiin suoraan valintanauhasta.

Näkymätyylien jakaminen ja käyttäminen valintanauhasta

Voit helposti jakaa luettelonäkymiesi mukautettuja tyylejä muiden sivustokokoelmien kanssa lataamalla tyylit (.XSL-tiedostot) sivustokokoelman pääsivustossa sijaitsevaan tyylikirjastoon. Kaikki, joilla on vaaditut käyttöoikeudet, voivat käyttää SharePoint Designer 2010:tä ja lisätä mukauttamiasi tyylejä omiin luettelonäkymiinsä vain yhdellä napsautuksella.

Tietonäkymien tuki (AJAX)

Tietonäkymät sisältävät useita tietojen käyttämistä helpottavia ominaisuuksia, kuten sivutuksen, sarakeotsikoiden mukaan suodattamisen ja lajittelemisen sekä suoramuokkauksen. Voit ottaa kunkin näkymän asynkronisen päivittämisen käyttöön, jos haluat, että koko sivun päivittämistä selaimessa ei enää edellytetä – vain tietonäkymä päivitetään. Voit myös määrittää tietojen automaattisen päivittämisen aikavälin tai lisätä tietonäkymään painikkeen, jota napsauttamalla käyttäjät voivat päivittää näkymän manuaalisesti.

Liittyvien kohteiden näkymät

SharePoint Designer 2010 helpottaa sellaisten raporttinäkymätyyppisten sivujen luomista, joilla näkyvät kaikki tiettyyn kohteeseen liittyvät tiedot. Ensin luot kahden luettelon tietojen välille ylä- ja alatason kohteiden välisen yhteyden käyttämällä hakusarakkeita. Sen jälkeen voit käyttää kaikissa SharePoint 2010 -tuotteissa hakusarakeasetuksia, jotka luovat viite-eheyden näiden luetteloiden välille. Tällöin mikään alatason kohde ei jää ilman vastaavaa ylätason kohdetta eikä päinvastoin. Lopuksi voit luoda SharePoint Designer 2010:n valintanauhan avulla liittyvien kohteiden näkymiä, joissa näkyvät kaikki kummankin luettelon toisiinsa liittyvät ala- ja ylätason kohteet.

Mukautetut toiminnot

SharePoint Designer 2010 tekee tarvittavien toimintojen löytämistä helppoa. Voit lisätä mukautetun toiminnon haluamasi luettelokohteen valikkoon, joten käyttäjä voi aloittaa työnkulun nopeasti suoraan luettelokohteen valikosta. Voit myös lisätä mukautettuja toimintoja luettelon lomake- ja näkymäsivujen valintanauhan painikkeiksi. Mukautetut toiminnot helpottavat ratkaisujen käyttämistä, koska tarvittavat toiminnot ovat tilanteen mukaan nopeasti käytettävissä.

InfoPath-lomakkeet

SharePoint Server 2010:ssä luettelot voivat nyt käyttää InfoPath-lomakkeita Uusi kohde-, Näytä kohde- ja Muokkaa kohdetta -lomakkeiden luomiseen. InfoPathissa voit tehdä merkittäviäkin muutoksia lomakkeiden ulkoasuun ja asetteluun helposti. Lisäksi InfoPath-lomakkeet sisältävät hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten muotoilusääntöjä ja kelpoisuuden tarkistussääntöjä. Voit luoda lomakkeita joustavasti, koska kukin lomakkeeseen liitetty sisältötyyppi voi nyt sisältää oman lomakejoukkonsa. Kun haluat luoda lomakkeita InfoPathilla, voit käynnistää InfoPath 2010:n suoraan SharePoint Designer 2010:n valintanauhasta.

Sivun alkuun

Ulkoiset sisältötyypit ja yritystietopalvelut

SharePoint 2010 -tuotteet ja Office 2010 sisältävät uusia ominaisuuksia, joiden avulla ulkoisia liiketoimintatietoja ja -prosesseja voidaan integroida osaksi Office- ja SharePoint-käyttöliittymää. Tällaisia ominaisuuksia ovat useat SharePoint-ympäristön uudet ominaisuudet, palvelut ja työkalut. Yritystietopalveluiden avulla voidaan yhdistää ulkoisia tietoja Microsoft SQL Serveristä, WWW-palveluista tai .NET-kokoonpanoista. Lisäksi voit muodostaa yhteyden ulkoisiin tietoihin asiakkaasta tai palvelimesta online- ja offline-tilassa sekä luoda, lukea, päivittää ja poistaa ulkoisten tietolähteiden tietoja.

Ulkoiset sisältötyypit

SharePointin edellisessä versiossa oli käytössä käsite nimeltä yritystietoyksikkö, joka merkitsi yritystietoluettelossa käytettävissä olevaa ulkoista yritystietotyyppiä. Yksikkö saattoi olla esimerkiksi Asiakas tai Tilaus. Nyt tätä yksikköä kutsutaan ulkoiseksi sisältötyypiksi. SharePointin sisältötyypit voivat sisältää työnkulkuja ja käytäntöjä. Vastaavasti ulkoiset sisältötyypit voivat sisältää niihin liitettyjä toimintoja. Toiminto ei ole työnkulku tai käytäntö, vaan se määrittää, voivatko käyttäjät luoda, lukea, päivittää, poistaa tai etsiä ulkoisen sisältötyypin esiintymiä. Sisältötyypeille ja ulkoisille sisältötyypeille on yhteistä se, että ne määrittävät tietojen rakenteen (kentät ja kenttätyypit) lisäksi myös tietoihin liittyvät toiminnot.

Ulkoisten sisältötyyppien luominen SharePoint Designer 2010:ssä

SharePointin edellinen versio ei tukenut sovellusmäärityksen luomista yritystietoluettelossa. Nyt SharePoint Designer 2010 sisältää työkalut, joiden avulla voit muodostaa yhteyden ulkoisiin tietoihin, luoda ulkoisia sisältötyyppejä, julkaista ulkoisia sisältötyyppejä palvelimessa olevaan yritystietoluetteloon sekä muodostaa automaattisesti ulkoisen luettelon ja kaikki lomakkeet, joita ulkoinen lomake edellyttää. SharePoint Designer 2010 tukee ulkoisten tietojen tuomista SharePointiin toimialasovelluksista, kuten SAPista tai Siebelista, niin ettei koodia tarvitse kirjoittaa.

Ulkoiset luettelot

Ulkoiset luettelot ovat yritystietopalveluratkaisujen perusrakenneosia. Ulkoinen luettelo näyttää samalta ja toimii lähes samoin kuin mikä tahansa SharePoint-luettelo. Erona on kuitenkin se, että ulkoisen luettelon tiedot sijaitsevat ulkoisessa tietolähteessä. Ulkoisten luetteloiden ansiosta käyttäjät voivat lukea ja kirjoittaa ulkoisia tietoja käyttäen tuttua SharePoint-ympäristöä. Voit luoda ulkoisen luettelon ja sen lomakkeet suoraan SharePoint Designer 2010:ssä. Ulkoisen luettelon luominen luo myös näkymät (XSLT-luettelonäkymä-WWW-osan avulla) ja lomakkeet (XSLT-luettelolomake-WWW-osan avulla) selainta varten sekä mukautettavan Outlook 2010 -lomakkeen ja InfoPath 2010 -lomakkeet. InfoPath-lomaketta voidaan käyttää oletusarvoisten XSLT-näkymien ja -lomakkeiden asemesta katseltaessa ja muokattaessa ulkoisen luettelon tietoja selaimessa. Outlook-lomakkeen avulla ulkoiset tiedot näytetään Outlook 2010:ssä.

Ulkoiset luettelot SharePoint Workspacessa

Kun olet luonut ulkoisen luettelon, voit palvelimen valintanauhan Muodosta yhteys kohteeseen SharePoint Workspace -painiketta napsauttamalla määrittää luettelon käyttöön SharePoint Workspace 2010:ssä. SharePoint Workspacessa voit tarkastella ja muokata ulkoisia tietoja suoraan asiakkaassa sekä silloin, kun yhteys on muodostettuna, että silloin, kun yhteyttä ei ole. Yritystietopalvelut sisältää asiakastietokoneeseen asennettavan välimuisti- ja synkronointimoduulin, joka varmistaa, että tiedot päivitetään ja synkronoidaan taustajärjestelmän kanssa. SharePoint Workspace tukee myös virheiden ja ristiriitojen ratkaisua. Kun yhdistät ulkoisen luettelon SharePoint Workspaceen, tietojen SharePoint Workspacessa tarkastelemista ja muokkaamista varten tarkoitetut InfoPath 2010 -lomakkeet luodaan automaattisesti.

Ulkoiset luettelot Outlookissa

Voit yhdistää ulkoisen luettelon myös Outlook 2010:een. Kun luot ulkoisen sisältötyypin SharePoint Designer 2010:ssä, voit määrittää sille Officen alkuperäisen kohdetyypin, kuten yhteystiedon tai tehtävän, minkä jälkeen ulkoiset tiedot näyttävät samalta ja toimivat samoin kuin muutkin Outlook-yhteystiedot ja -tehtävät. Jos esimerkiksi ulkoinen luettelo on asiakasluettelo ja haluat näyttää ulkoiset tiedot Outlookissa, voit määrittää ulkoisen sisältötyypin Outlook-yhteystiedoksi, koska asiakastiedot muistuttavat Outlook-yhteystietoja. Kun yhdistät ulkoisen luettelon Outlookiin, voit luoda, päivittää ja poistaa ulkoisia tietoja suoraan Outlookissa täsmälleen samalla tavoin kuin luot ja päivität alkuperäisiä Outlook-yhteystietoja..

Yritystietosarakkeet, työnkulku ja Word

Luotuasi ulkoisen sisältötyypin voit lisätä luetteloon tai kirjastoon yritystietosarakkeen. Yritystietosarake on liitetty ulkoiseen sisältötyyppiin, ja se vastaa kyseisen ulkoisen sisältötyypin kenttää. Jos tiedostokirjasto käyttää mallinaan Word-tiedostoa, voit muokata mallia Wordissa lisäämällä pikaosia, jotka ovat yritystietosarakkeisiin sidottuja sisältöohjausobjekteja. Kun käyttäjä luo uuden Word-malliin perustuvan tiedoston, ulkoiset tiedot näkyvät tiedostossa sisältöohjausobjekteissa. Sisältöohjausobjektit sallivat automaattisesti ulkoisten tietojen ominaisuuksien valitsemisen. SharePoint Designer 2010:ssä voit lisäksi luoda tähän tiedostokirjastoon liitetyn työnkulun, joka lukee ulkoisen luettelon tiedot ja kirjoittaa tiedot siihen. SharePoint Designerissa vakiotyönkulkuluettelon toiminnot on erityisesti suunniteltu toimimaan ulkoisten tietojen kanssa.

Sivun alkuun

Sen hallinta, missä ja miten SharePoint Designer 2010:tä käytetään

Jos olet IT-asiantuntija ja vastaat SharePoint-hallinnasta organisaatiossasi, voit ottaa SharePoint Designer 2010 :n käyttöön organisaatiossasi laajasti ja hallita helposti, missä ja miten käyttäjät organisaatiossasi käyttävät SharePoint Designeria. Uusi SharePoint Designer 2010:n sivunmuokkaustuki merkitsee sitä, että tehokkaiden sivujen ja raporttinäkymien luominen ei oletusarvon mukaan edellytä mukautetun sivun luomista.

Verkkosovelluksen ja sivustokokoelman hallintasivut

Jos olet palvelimen järjestelmänvalvoja, käytettävissäsi on uusi keskitetyn hallinnan sivu, joka on tarkoitettu vain SharePoint Designer 2010 -asetusten hallintaan. Jos olet sivustokokoelman järjestelmänvalvoja, käytettävissäsi on vastaava sivu sivustokokoelman pääsivuston Sivuston asetukset -osassa. Voit nyt määrittää jokaisen verkkosovelluksen tai sivustokokoelman osalta, sallitko käyttäjille SharePoint Designerin käyttämisen, sivujen, perustyylisivujen ja sivuasettelujen mukauttamisen tai Kaikki tiedostot -näkymän käyttämisen.

Sivujen mukauttaminen edellyttää oletusarvon mukaan laajempia käyttöoikeuksia

Sivujen mukauttaminen edellyttää nyt laajempia käyttöoikeuksia kuin aiemmassa versiossa: oletusarvon mukaan vain sivustokokoelman järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sivuja, perustyylisivuja ja sivuasetteluja tai käyttää Kaikki tiedostot -näkymää. Tämä merkitsee, että useimmat käyttäjät eivät näe siirtymisruudussa Perustyylinäkymät-, Sivuasettelut- ja Kaikki tiedostot -solmuja. Sen sijaat käyttäjät voivat luoda ratkaisuja luomalla WWW-osasivuja ja tallentamalla ne Sivuston sivut -kirjastoon. Näin verkkosovelluksen tai sivustokokoelman tyyli ja ulkoasu voidaan helposti säilyttää yhtenäisenä ja organisaation tuotekuvan mukaisena.

Uudet sivunmuokkausominaisuudet: oletustila ja lisäasetustila

SharePoint Designer 2010:ssä keskeistä on tietonäkymien, lomakkeiden, työnkulkujen ja muiden osien luominen ja määrittäminen, ei niinkään HTML:n muokkaaminen tai muut WWW-suunnitteluun liittyvät tehtävät. Tästä syystä WWW-osasivujen muokkaustila on nyt aiempaa yksinkertaisempi ja intuitiivisempi. Oletustilassa sivujen muokkaaminen muistuttaakin sisällön lisäämistä wiki-sivulle. Käyttäjät voivat lisätä tietonäkymiä ja lomakkeita, kirjoittaa tekstiä ja lisätä muuta sisältöä pääsisällön paikkamerkin (PlaceHolderMain) sisään, mutta sivun muut osat on lukittu muokkauksilta. Tässä tilassa kaikki mukautettu sisältö sijaitsee piilotetussa WWW-osassa, joten oletustilassa sivua ei voi mukauttaa. Lisäasetustilassa sivu on puolestaan täysin mukautettavissa ja sivun kaikkia osia voi muokata. Oletusarvon mukaan vain sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi muokata sivuja lisäasetustilassa.

Sivuston sivut

Edellisessä versioissa saatoit miettiä, mitä tapahtuu, jos käyttäjät tallentavat tiedostoja sivuston pääkansioon tai muuttavat sivuston kansiorakennetta. SharePoint Designer 2010:ssä oletusarvon mukaan useimmat käyttäjät eivät voi käyttää sivuston Kaikki tiedostot -näkymä. Kaikki luodut sivut sijaitsevat Sivuston sivut -tiedostokirjastossa. Sivuston sivut -kirjasto on keskitetty paikka, johon käyttäjät voivat helposti luoda ja tallentaa ratkaisuissaan tarvitsemiaan tiedostoja.

Sivuston sivujen palauttaminen aiemmiksi versioiksi on helppoa

Sivuston sivut -kirjasto tukee versionhallintaa, joten jos sivu vahingoittuu, voit helposti palauttaa sen aiemman version. SharePoint Designer 2010:ssä jokaisella SharePoint-sivulla on sivun versiohistorian näyttävä yhteenvetosivu. Yhteenvetosivulla voit palauttaa aiemman version suoraan valintanauhan komentoa käyttäen.

Päivittäminen myöhemmin on helppoa

Mukautetut sivut voivat vaikeuttaa päivitysprosessia. Kun käyttöön päivitettiin esimerkiksi Office SharePoint Server 2007, mukautetut sivut eivät automaattisesti muuntuneet uuden version näköisiksi ja mukaisiksi, vaan mukautukset oli tuotettava uudessa sivuversiossa manuaalisesti uudelleen. Koska SharePoint Designer 2010:n sisältämät sovellusten luonti- ja mukautusominaisuudet eivät edellytä sivujen muokkaamista, voit ottaa SharePoint Designer 2010:n laajasti käyttöön ja olla varma, että tulevat SharePoint-päivitykset voidaan tehdä helposti ja turvallisesti, koska suuria määriä mukautettuja sivuja ei ole.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×