SharePoint Designer 2010:n lopetetut toiminnot

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Seuraavassa on luettelo SharePoint Designer 2007:n toiminnoista, jotka on lopetettu SharePoint Designer 2010:ssä.

Sisältö

Etäkohteeseen ja sisällön siirtämiseen käyttäminen

Toimi SharePoint aiempien versioiden kanssa

Microsoft Script Editor (MSE)

Avustaja-asetukset

Kertakirjautuminen

Asettelutaulukoiden

Teemat

Näkymät: Raportit, siirtyminen ja hyperlinkit

Siirtymisnäkymä

Hyperlinkit-näkymässä

Raporttinäkymä

Tietokannan lisäominaisuuksia

FTP

Sivujen mukauttaminen

Dynaaminen Verkkomallit

Web-pakkauksen tiedostot

Etäsivustojen ja sisällön siirtämisen käyttäminen

SharePoint Designer 2010 on tarkoitettu käyttäjille, jotka työskentelevät — voit suunnitella ja julkaista – SharePoint Foundation 2010: n ja SharePoint Server 2010: n sivustoista. Tämä on VAIHTO syötteenä SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, joka on tarkoitettu palvelimen ympäristöstä riippumattomalla tavalla Web-sivuston luominen ja hallinta-työkalun edeltäjä.

Tärkeimmät SharePoint Designer 2010:n muutokset liittyvät tähän painopisteen muutokseen. SharePoint Designer 2010:stä on esimerkiksi poistettu vanhat toiminnot, jotka liittyvät WWW-etäsivustoihin julkaisemiseen ja yhdistämiseen ja WWW-sivustojen ja WWW-sisällön siirron hallintaan.

  • Sivustoa ei voi tuoda toisesta palvelimesta tai tiedostosijainnista SharePoint Designer 2010:ssä.

  • Et voi luoda, muokata tai julkaista levypohjaista sivustoa tai käsitellä etäsivustoja SharePoint Designer 2010:ssä. SharePoint Designerin käyttöliittymän levypohjaisten sivustojen käyttämistä tukeneet elementit, esimerkiksi Käytä Microsoft ASP.NET Development Serveriä ‑esikatseluasetus, on poistettu.

  • SharePoint Designer 2010:ssä ei voi suorittaa palvelimen hallintatehtäviä, kuten varmuuskopiointia ja palauttamista, sisällön siirtämistä tai muita hallintatehtäviä, jotka koskevat koko sivustoa. Tee nämä toimet keskitetyssä hallinnassa.

SharePointin aiempien versioiden käyttäminen

SharePoint Designer 2010 on suunniteltu käytettäväksi yhdessä SharePoint Foundation 2010:n ja SharePoint Server 2010:n kanssa. Sitä ei voi käyttää SharePointin aiempien versioiden kanssa.

Jos sinun on avattava Windows SharePoint Services 2007- tai Microsoft Office SharePoint Server 2007 ‑sivusto, voit tehdä sen asentamalla SharePoint Designer 2007:n. Huomaa, että tämä edellyttää 32-bittistä Microsoft Office 2010 ‑versiota.

Microsoft Script Editor (MSE)

Office SharePoint Designer 2007:ssä ja Microsoft FrontPagen aiemmissa versioissa voit lisätä tekstiä, muokata HTML-tunnisteita ja muokata Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ‑koodia tietokantasivuissa Microsoft Script Editor (MSE) ‑ohjelmalla. MSE:llä voi myös luoda ja muokata komentosarjoja. Script Editorilla voit myös tarkastella sivun ulkoasua sellaisena kuin se olisi näkynyt selaimessa. Microsoft SharePoint Designer 2010:ssä ei ole Microsoft Script Editoria.

Avustaja-asetukset

Avustaja-asetukset-toiminto on poistettu Microsoft SharePoint Designer 2010:stä.

Office SharePoint Designer 2007:n avustaja-asetuksilla määritettiin rajoitettu käyttöoikeustila, avustajatila, ja otettiin se käyttöön. Käyttäjät, jotka avasivat sivuston Office SharePoint Designer 2007:ssä muokkausta varten, voivat käyttää eri komentoja ja ominaisuuksia sen mukaan, mihin avustajaryhmään he kuuluivat ja mitä muokkausrajoituksia kyseiselle avustajaryhmälle oli määritetty.

SharePoint Designer 2010:ssä voit rajoittaa tiettyjen SharePoint Designer ‑toimintojen käyttöoikeutta uuden SharePoint Designer ‑asetukset ‑sivun avulla.

Kertakirjautuminen

Kertakirjautuminen (SSO) ‑tunnistusmenetelmä on SharePoint 2010:ssä korvattu suojatulla säilöpalvelulla. Suojattu säilöpalvelu on väitetiedot tunnistava käyttöoikeuksien tunnistuspalvelu, joka tallentaa sovellustunnuksiin liittyvät tunnistetiedot suojattuun tietokantaan. Näiden sovellustunnusten perusteella voi määrittää käyttöoikeuksia ulkoisille lähteille.

Asettelutaulukot

Office FrontPage 2003:ssa ja Office SharePoint Designer 2007:ssä WWW-sivuasetteluita voitiin luoda asettelutaulukoiden ja -solujen avulla.

Tehokkaat CSS (cascading style sheets) -asettelutoiminnot ovat korvanneet asettelutaulukkotoiminnot Microsoft SharePoint Designer 2010:ssä. Asettelutaulukoiden luomiseen ja muokkaamiseen liittyvät komennot on poistettu SharePoint 2010 Designer -käyttöliittymästä.

Jos avaat SharePoint Designer 2010:ssä WWW-sivun, jossa on asettelutaulukko, asettelutaulukko toimii oikein. Et kuitenkaan voi lisätä uutta asettelutaulukkoa SharePoint Designer 2010:ssä.

Teemat

Teemojen rakennetta on SharePoint 2010:ssä muutettu niiden luomisen yksinkertaistamiseksi. Windows SharePoint Services 3.0:ssa luodut teemat eivät ole yhteensopivia SharePoint Foundation 2010:n kanssa. Jos päivität Windows SharePoint Services 3.0:sta SharePoint Foundation 2010:een, visuaalisen päivityksen kautta voit jatkaa sivustojen käyttämistä vanhalla käyttöliittymällä. On kuitenkin suositeltavaa käyttää SharePoint Foundation 2010:n uutta käyttöliittymää, kun luot uusia teemoja ja otat niitä käyttöön sivustoissa.

Näkymät: raportit, siirtyminen ja hyperlinkit

SharePoint Designer 2010 sisältää muutoksia raportti-, siirtymis- ja hyperlinkkinäkymiin.

Siirtymisnäkymä

Siirtymisnäkymä ja Siirtyminen-tehtäväruutu on korvattu ikkunan vasemmassa reunassa olevalla siirtymisruudulla, jossa näkyvät sivuston muodostavat osat, esimerkiksi luettelot, kirjastot, sisältötyypit, tietolähteet ja työnkulut. Jos haluat muokata jotakin osaa, esimerkiksi ilmoitusluetteloa, avaa Luettelot ja kirjastot. Siirryt valikoimasivuun, jossa näkyvät kaikki luettelot ja kirjastot. Lisäksi käytössäsi on siirtymispalkki, josta voit tarkistaa sijaintisi sivustohierarkiassa, siirtyä eteen- tai taaksepäin tai tuoda näkyviin viimeksi käyttämiäsi sivuja.

Hyperlinkkinäkymä

Hyperlinkit-näkymässä on poistettu SharePoint Designer 2010: stä. Voit tarkistaa katkenneista linkeistä, käyttämättömät sivuja, CSS tyylin taulukoiden käyttö ja perustyylisivun käyttö käyttämällä SharePoint Designer 2010: ssä Virheentarkistus-ominaisuuksia. Hyperlinkit uudelleen -komennon myös on poistettu.

Raporttinäkymä

SharePoint Designer 2010:ssä on muutettu tapaa, jolla raportteja käytetään, ja siitä on poistettu raportteja.

Tietokantatoiminnot

SharePoint Designer 2010:ssä on uusia työkaluja, joilla voit muodostaa yhteyden ulkoisiin tietoihin, luoda ulkoisia sisältötyyppejä, julkaista ulkoisia sisältötyyppejä palvelimessa olevaan yritystietoluetteloon sekä muodostaa automaattisesti ulkoisen luettelon ja kaikki lomakkeet, joita ulkoinen lomake edellyttää.

Tietojen hallintaan tehtyjen muutosten takia seuraavia Microsoft FrontPagen ja Office SharePoint Designer 2007:n tietokantatoimintoja ei tueta SharePoint Designer 2010:ssä:

  • Ohjattu tietokantaliittymän luominen

  • Sivustoasetukset-valintaikkunan Tietokanta-välilehti.

  • Ohjattu tietokantakyselyjen tulosten luominen

Huomautus: Kun tarkastelet verkkosivulle tai jos käytät rakennenäkymässä SharePoint Designer 2010: ssä voit avata aiemmin luodun tietokannan tulokset-sivulla, tietokannan tulokset WebBot muodostetaan HTML-kommentti.

Etsi A Tietolähteen tehtäväruudussa on poistettu.

FTP

FrontPageen kuului oma FTP-asiakas, jolla pystyi muodostamaan yhteyden palvelimiin, joissa ei käytetä Microsoft FrontPage ‑palvelinlaajennuksia. Ohjelmaan kuuluva FTP-asiakas mahdollisti WWW-etäpalvelimessa olevien sivustojen avaamisen ja koko sivuston julkaisemisen tai yksittäisten tiedostojen hallitsemisen FTP:n kautta. Koska SharePoint Designer 2010 on tarkoitettu SharePoint-sivustojen käsittelyyn ja tällaisten sivustojen palvelimissa on jo valmiina kaikki tarvittava koodi, FTP-asiakasta ei enää tarvita ja se on poistettu.

Sivujen mukauttaminen

Sivujen mukauttaminen edellyttää nyt suurempia oikeuksia kuin edellisessä versiossa. Oletusarvoisesti vain sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sivuja, päätyylisivuja, sivuasetteluja tai käyttää Kaikki tiedostot -näkymää. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat käyttäjät eivät näe siirtymisruudussa Päätyylisivut-, Sivuasettelut- ja Kaikki tiedostot -solmuja. Sen sijaan käyttäjät kehittävät sovelluksia luomalla ja tallentamalla WWW-osien sivuja Sivuston sivut -kirjastoon. Tämän ansiosta yhdenmukaisen ulkoasun ja yhdenmukaisten brändäysominaisuuksien säilyttäminen kaikissa verkkosovelluksissa ja sivustokokoelmissa sujuu helposti.

Dynaamiset WWW-mallit

Dynaamiset WWW-mallit on korvattu SharePoint Designer 2010:ssä perustyylisivuilla.

WWW-pakettitiedostot

SharePoint Designer 2010 ei tuo WWW-pakkaustiedostoja.

Web-pakkauksen voi olla verkkosivujen, malleja, Web osat, teemat, kuvia, tyylisivut ja muita osia. Web-paketit ovat .cab-tiedostojen (kanssa .fwp tiedostotunnisteet), jonka avulla tuominen ja vieminen Web-sivustosta.

Voit käyttää pakkaustoimintoja kahdella muulla tavalla SharePoint-sivustoa käytettäessä:

  • Voit käyttää mukautettua sivustomallia. Mukautetut sivustomallit tallennetaan SharePoint-tietokantaan .stp-tiedostoina.

  • Voit käyttää SharePoint Foundation 2010 -ratkaisurakennetta.

Ratkaisu on esikunnista Uudelleenkäytettävän paketti, joka sisältää ominaisuuksia, Sivustomääritysten ja kokoonpanojen sivustot, joita käytetään ja ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yksitellen. Voit käyttää ratkaisuja pakkaaminen ja mukautettuja ominaisuuksia, Sivustomääritysten, malleja, verkko-osien ja kokoonpanojen otetaan käyttöön.

SharePoint Foundation 2010 ‑ratkaisurakenteessa voit koota kaikki SharePoint Foundation 2010:n laajennustoiminnot ratkaisutiedostoon. Ratkaisutiedosto on CAB-tiedosto, jonka tunniste on .wsp. Ratkaisutiedoston avulla voit ottaa WWW-osa-pakkauksen sisällön käyttöön. Tämä sisältää kokoelmat, luokkaresurssit, .dwp-tiedostot ja muut paketin komponentit.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×