SharePoint Designer 2010:n käytön aloittaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft SharePoint Designer 2010 on sivustojen ja sovellusten luomiseen tarkoitettu ohjelma, jolla voit luoda ja mukauttaa SharePoint Foundation 2010- ja Microsoft SharePoint Server 2010 -sivustoja. SharePoint Designer 2010 -ohjelmalla voit luoda paljon tietoja sisältäviä verkkosivustoja, muodostaa tehokkaita työnkulkuja hyödyntäviä ratkaisuja sekä suunnitella sivustosi ulkoasun ja käyttöliittymän.

Napsauttamalla seuraavia artikkelien, videoiden ja muiden resurssien linkkejä saat lisätietoja SharePoint Designer 2010:stä. Seuraavassa on tietoja perustehtävistä, joita voit suorittaa SharePoint Designer 2010:ssä.

Käytön aloittaminen -logo

Toiminto

Resurssi

Haluatko tietoja uusista ominaisuuksista?   

Tutustu tämän version uusiin ominaisuuksiin ja niiden käyttämiseen.

SharePoint Designer 2010:n uudet ominaisuudet

Haluatko löytää 2007-versiosta tutut valikot ja komennot?   

Tästä taulukosta näet 2007-version valikoiden ja työkalurivin komentojen uudet sijainnit.

Microsoft Office -sovellusten komentojen sijaintiopas

Oletko uusi SharePoint Designerin käyttäjä?   

Lue SharePoint Designer 2010 -ohjelman ominaisuuksista ja siitä, miten voit hyödyntää ohjelmaa omassa organisaatiossasi.

SharePoint Designer 2010:n esittely

Etsitkö koulutusresursseja itsellesi ja muille työryhmäsi jäsenille?   

Opi käyttämään uutta versiota tehokkaasti harjoittelemalla SharePoint Designer 2010 -ohjelman käyttöä.

Microsoft Office-koulutus

Perustehtävät SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa

SharePoint-sivustojen avaaminen ja luominen

Luetteloiden, kirjastojen ja tietoyhteyksien luominen

Mukautettujen näkymien ja lomakkeiden luominen

Mukautettujen työnkulkujen luominen

Sivustojen sivujen, perustyylisivujen ja sivuasetteluiden suunnitteleminen

Tallentaminen mallina

SharePoint-sivustojen avaaminen ja luominen

Voit avata SharePoint Designer 2010 -ohjelmalla palvelimessa sijaitsevia aiemmin luotuja SharePoint-sivustoja ja mukauttaa niitä. Lisäksi voit luoda SharePoint-sivustomalleihin perustuvia sivustoja tai uusia, tyhjiä sivustoja, jotka luot alusta alkaen itse.

Sivustojen avaaminen

Voit avata aiemmin luodun sivuston valitsemalla Tiedosto-välilehdestä Sivustot ja tekemällä sitten jonkin seuraavista toimista:

 • Jos haluat selata palvelimessa käytettävissä olevia sivustoja, valitse Avaa sivusto.

 • Jos haluat avata oman sivuston ja mukauttaa sitä, valitse Mukauta omaa sivustoa.

 • Jos haluat valita sivuston, jota olet käsitellyt aiemmin, valitse sivusto Viimeisimmät sivustot -kohdasta.

Sivustojen luominen

Voit luoda uuden sivuston valitsemalla Tiedosto-välilehdestä Sivustot ja tekemällä sitten jonkin seuraavista toimista:

 • Jos haluat luoda uuden, tyhjän SharePoint-sivuston, valitse Uusi tyhjä WWW-sivusto.

 • Jos haluat luoda omaan sivustoosi alisivuston, valitse Lisää alisivusto omaan sivustoon.

 • Jos haluat luoda SharePoint-malliin perustuvan uuden sivuston, valitse Sivustomallit.

Huomautus: Sivustojen SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa avaamisen ja luomisen lisäksi voit avata SharePoint-sivuston myös selaimessa ja sitten tarvittaessa SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa käyttämällä Sivuston toiminnot -valikon, valintanauhan ja muiden SharePoint-sijaintien vaihtoehtoja.

Sivun alkuun

Luetteloiden, kirjastojen ja tietoyhteyksien luominen

SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit luoda luetteloita ja kirjastoja, jotka toimivat usein SharePoint-sivustojen tietolähteinä. Voit luoda myös tietoyhteyksiä XML-tiedostoihin, ulkoisiin tietokantoihin sekä verkkopalveluihin.

SharePoint-luettelot ja -kirjastot

Voit luoda SharePoint-luettelon tai -kirjaston valitsemalla Siirtyminen-ruudusta Luettelot ja kirjastot ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista Luettelot ja kirjastot -välilehden vaihtoehdoista:

 • Jos haluat luoda tyhjän luettelon alusta alkaen itse, valitse Mukautettu luettelo.

 • Jos haluat luoda SharePoint-luettelomalliin perustuvan luettelon, valitse SharePoint-luettelo.

 • Jos haluat luoda SharePoint-kirjastomalliin perustuvan kirjaston, valitse Asiakirjakirjasto.

 • Jos haluat luoda ulkoiseen sisältötyyppiin perustuvan ulkoisen luettelon, valitse Ulkoinen luettelo. (Jäljempänä on lisätietoja ulkoisista sisältötyypeistä.)

 • Jos haluat luoda tuotuun laskentataulukkoon perustuvan luettelon, valitse Luettelo laskentataulukosta.

Tietoyhteydet

Voit luoda tietoyhteyden valitsemalla Siirtyminen-ruudusta Tietolähteet ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista Tietolähteet-välilehden vaihtoehdoista.

 • Jos haluat luoda tietoyhteyden useaan tietolähteeseen, valitse Linkitetty tietolähde.

 • Jos haluat luoda tietoyhteyden OLE DB- tai ODBC-protokollaa tukevaan tietokantaan, valitse Tietokantayhteys.

 • Jos haluat luoda SOAP (Simple Object Access Protocol) -protokollaa käyttävään XML-verkkopalveluun, valitse SOAP-palveluyhteys.

 • Jos haluat luoda tietoyhteyden REST (Representational State Transfer) -siirtoa käyttävään palvelinpuolen komentosarjaan, valitse REST-palveluyhteys.

 • Jos haluat luoda tietoyhteyden XML-lähdetiedostoon, valitse XML-tiedostoyhteys.

Ulkoiset sisältötyypit

Käyttämällä ulkoisia sisältötyyppejä voit muodostaa yhteyksiä ulkoisiin yritystietolähteisiin ja integroida lähteet SharePoint-sivustoon ja tuettuihin asiakassovelluksiin. Kun luot ulkoisen sisältötyypin, voit luoda ulkoisia luetteloita, jotka sallivat käyttäjien käyttää tietoja ikään kuin ne sijaitsisivat missä tahansa SharePoint-luettelossa tai -kirjastossa.

Voit luoda ulkoisen sisältötyypin seuraavien vaiheiden mukaisesti.

 1. Valitse Siirtyminen-ruudusta Ulkoiset sisältötyypit.

 2. Valitse Ulkoiset sisältötyypit -välilehdessä Ulkoinen sisältötyyppi ja suunnittele sitten ulkoisen sisältötyypin toiminnot, kentät ja muut ominaisuudet.

Sivun alkuun

Mukautettujen näkymien ja lomakkeiden luominen

SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit luoda tietolähteille mukautettuja näkymiä ja lomakkeita, jotka toimivat kyseisten tietolähteiden tietojen luku- ja kirjoituskäyttöliittymänä.

Näkymät

Näkymä on mukautettava tietolähteen tiedot näyttävä näyttö, jonka voi lisätä mille tahansa SharePoint-sivulle. SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit luoda luettelonäkymiä (jotka käyttävät XSLT-luettelonäkymä-WWW-osaa) ja tietonäkymiä (jotka käyttävät Tietolomake-WWW-osaa). Voit luoda luettelo- tai tietonäkymän suorittamalla seuraavat vaiheet.

 • Valitse Siirtyminen-ruudussa Luettelot ja kirjastot, valitse luettelo, jolle haluat luoda näkymän, ja valitse sitten Luettelon asetukset -välilehdessä Luettelonäkymä.

  Huomautus: Tämä luo näkymän, joka on liitetty luetteloon tai kirjastoon. Käyttäjät näkevät näkymän ja voivat mukauttaa sitä valitsemalla SharePointin valintanauhasta Hallitse näkymiä.

 • Valitse Siirtyminen-ruudusta Sivuston sivut, muokkaa sivua, jolle haluat luoda näkymän, valitse Lisää-välilehti, valitse Tietonäkymä ja valitse sitten SharePoint-luettelo tai -kirjasto, jonka tiedot haluat näyttää näkymässä.

Lomakkeet

Lomake on sellaisen tietolähteen mukautettava näyttö, jota käytetään tietojen lähettämiseksi takaisin tietolähteeseen. SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit luoda luettelo- ja tietolomakkeita (molemmat käyttävät Tietolomake-WWW-osaa). Voit luoda luettelo- tai tietolomakkeen suorittamalla seuraavat vaiheet.

 • Valitse Siirtyminen-ruudussa Luettelot ja kirjastot, valitse luettelo, jolle haluat luoda lomakkeen, ja valitse sitten Luettelon asetukset -välilehdessä Luettelolomake.

 • Valitse Siirtyminen-ruudussa Sivuston sivut, muokkaa sivua, jolle haluat luoda lomakkeen, valitse Lisää-välilehti, valitse Uusi kohdelomake, Muokkaa kohdelomaketta tai Näytä kohdelomake ja valitse lomakkeen tietolähde.

Huomautus: SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit käyttää lomaketyökaluja ja lisäksi luoda ja mukauttaa SharePoint-lomakkeita Microsoft InfoPath 2010 -ohjelmassa.

Sivun alkuun

Mukautettujen työnkulkujen luominen

SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit hallita liiketoimintaprosesseja käyttämällä monipuolisesti mukautettavia työnkulkuja. Työnkuluilla voidaan hallita sekä sovellusprosesseja että ihmisten välisiä yhteistyöprosesseja. Voit luoda työnkulkuja käyttämällä useita eri vaihtoehtoja.

Työnkulkujen luominen SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa

Työnkulkuja luodessasi voit valita, haluatko luoda SharePoint-luetteloon tai -kirjastoon perustuvan työnkulun, mihin tahansa luetteloon tai kirjastoon sovellettavan uudelleenkäytettävän työnkulun vai sivuston työnkulun, jota voidaan käyttää sivustotasolla.

Voit luoda työnkulkuja valitsemalla Siirtyminen-ruudusta Työnkulut ja suorittamalla sitten Työnkulut-välilehdessä jonkin seuraavista toimista:

 • Valitse Luettelon työnkulku ja valitse luettelo, johon haluat liittää työnkulun.

 • Valitse Uudelleenkäytettävä työnkulku, jos haluat luoda työnkulun, joka voidaan liittää mihin tahansa luetteloon tai kirjastoon.

 • Valitse Sivuston työnkulku, jos haluat luoda työnkulun, jota voidaan käyttää sivustotasolla.

Kun olet luonut työnkulun, määritä työnkulun ehdot, toiminnot ja vaiheet työnkulun suunnittelutoiminnolla. Tehtävien suunnittelutoiminnolla voit hallita kuhunkin tehtävään liittyviä tapahtumia.

Työnkulkujen tuominen Microsoft Visio 2010 -ohjelmasta

Työnkulkujen SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa luomisen lisäksi voit tuoda Microsoft Visio 2010 -ohjelmassa luodun työnkulun käyttämällä ohjelman sisältämiä työnkulkukaavaimia ja -malleja.

Voit tuoda työnkulun valitsemalla Siirtyminen-ruudusta Työnkulut ja suorittamalla sitten Työnkulut-välilehdessä jonkin seuraavista toimista:

 1. Valitse Tuo Visiosta ja etsi sitten tiedostojärjestelmästä tai SharePoint-tiedostokirjastosta Visio Workflow Interchange -tiedosto (.vwi).

 2. Liitä työnkulku luetteloon tai määritä, että työnkulku on uudelleenkäytettävä, ja valitse Valmis.

 3. SharePoint Designerin työnkulun mukauttaminen

Sivun alkuun

Sivustojen sivujen, perustyylisivujen ja sivuasetteluiden suunnitteleminen

SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa voit luoda ja mukauttaa sivustojen sivuja, perustyylisivuja ja sivuasetteluita. Vaikka kukin sivu palvelee tiettyä tarkoitusta, sivuja voidaan muokata samalla tavalla. Voit lisätä ja poistaa tekstiä, kuvia, linkkejä, taulukoita, WWW-osia, palvelinohjausobjekteja ja muita objekteja. Voit myös muuttaa sivustojen ulkoasua tai lisätä niille yrityksellesi tunnusomaisia ulkoasuominaisuuksia lisäämällä perustyylisivuille ja sivuasetteluihin tyylimäärityksiä ja CSS (Cascading Style Sheet) -sivuja.

Sivuston sivut

Voit luoda sivuston sivun valitsemalla Siirtyminen-ruudusta Sivuston sivut ja suorittamalla sitten Sivut-välilehdessä jonkin seuraavista toimista:

 • Valitse Web-osa-sivu, jos haluat luoda sivun, jolla on otsikko- ja leipäteksti-WWW-osat ja joka lisäksi on liitetty sivuston perustyylisivuun.

 • Valitse Sivu ja valitse ASPX tai HTML, jos haluat luoda tyhjän sivuston sivun, jota ei liitetä sivuston perustyylisivuun.

Perustyylisivut

 • Valitse Siirtyminen-ruudusta Perustyylisivut, valitse Perustyylisivut-välilehti ja valitse Tyhjä perustyylisivu.

Sivuasettelut

 • Valitse Siirtyminen-ruudusta Sivuasettelut, valitse Sivuasettelut-välilehti, valitse Uusi sivuasettelu ja valitse sisältötyyppiryhmä ja nimi, joihin sivuasettelu perustuu.

Huomautus: Oletusarvon mukaan perustyylisivut ja sivuasettelut ovat kaikilta käyttäjiltä sivustokokoelman järjestelmänvalvojaa lukuun ottamatta poissa käytöstä. Jos et näe perustyylisivujen tai sivuasettelujen tarkastelu- tai muokkausvaihtoehtoa SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa, ota yhteyttä sivuston järjestelmänvalvojaan ja pyydä tätä ottamaan nämä toiminnot käyttöön.

Sivun alkuun

Tallentaminen mallina

Kun olet mukauttanut sivustosi, voit tallentaa sivuston tai osia siitä mallina, jonka perusteella muut organisaatiosi jäsenet voivat luoda luetteloita, näkymiä, työnkulkuja, sivuston sivuja tai muita elementtejä.

Mallia käyttämällä voit tehdä sivustoon lisämukautuksia myös eri ympäristössä, kuten selaimessa tai Microsoft Visual Studiossa. Malliasi käyttämällä mukautuksia voivat tehdä myös muut käyttäjät.

Voit käyttää tätä ominaisuutta valitsemalla Tallenna mallina -vaihtoehdon SharePoint Designer 2010 -ohjelmassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×