Sen määrittäminen, toimiiko apuohjelmien keskitetty käyttöönotto Office 365 -organisaatiossa

Keskitetty käyttöönotto on suositeltu ja eniten ominaisuuksia sisältävä tapa useimmille asiakkaille, kun Officen apuohjelmia halutaan ottaa käyttöön käyttäjille ja ryhmille Office 365 -organisaatiossa. Jos olet Office 365 -järjestelmänvalvoja, voit näiden ohjeiden avulla määrittää, täyttävätkö vuokraaja ja käyttäjäsi vaatimukset, jotta voit käyttää keskitettyä käyttöönottoa.

Saattaa kestää jopa 24 tuntia, ennen kuin apuohjelma on kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Vaatimukset

Keskitetty apuohjelmien käyttöönotto edellyttää, että käyttäjillä on Exchange Online, aktiiviset Exchange Online -postilaatikot sekä Office 365 ProPlus. Keskitetyn käyttöönottotoiminnon erityiset käyttövaatimukset ovat seuraavat:

 • Käyttäjien on käytettävä Office ProPlus 2016 -versiota seuraavissa käyttöjärjestelmissä:

  • Windows: Office-koontiversio 16.0.8067 tai uudempi

  • Mac: Office-koontiversio 15.34.17051500 tai uudempi

 • Outlookissa heidän on käytettävä yhtä seuraavista versioista:

  • 2013 Click to Run -versio: 15.0.4819.1000 tai uudempi versio

  • 2013 MSI -versio: 15.0.4937.1000 tai uudempi versio*

  • 2016 Click to Run -versio: 16.0.7726.5702 tai uudempi versio

  • 2016 MSI -versio: 16.0.4494.1000 tai uudempi versio*

  *Outlookin MSI-versiossa järjestelmänvalvojan asentamat apuohjelmat näkyvät asianmukaisessa valintanauhassa Outlookissa, mutta apuohjelmaa ei näytetä Omat apuohjelmat -osassa.

 • Hakemiston on oltava liitettynä Azure Active Directoryyn.

 • Käyttäjien on kirjauduttava Office 2016:een organisaation tunnuksella.

 • Käyttäjän Exchange-postilaatikossa on oltava käytössä OAuth.

Keskitetty käyttöönotto ei tue seuraavia:

 • Apuohjelmat, joiden kohteena on Word, Excel tai PowerPoint Office 2013:ssa

 • Paikallinen hakemistopalvelu

 • Apuohjelman käyttöönotto SharePointissa

 • Apuohjelman käyttöönotto Office Online Serverissa

 • COM-komponentin tai Visual Studio Tools for Office (VSTO) -apuohjelmien käyttöönotto

 • Office 365:n käyttöönotot, jotka eivät sisällä Exchangea, kuten Office 365 Business

Asiakkaan vaatimukset

Seuraavassa taulukossa esitetään asiakkaat, jotka tällä hetkellä tukevat Keskitetty käyttöönotto -ominaisuutta.

Office-sovellus

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

valintamerkki

valintamerkki

valintamerkki

Excel

valintamerkki

valintamerkki

valintamerkki

PowerPoint

valintamerkki

valintamerkki

valintamerkki

Outlook

valintamerkki

valintamerkki

valintamerkki

Office Onlinea tuetaan kaikissa Office 365 Business -palvelupaketeissa. Office 365 ProPlus -käyttöönottoja tuetaan vain työpöytäsovelluksissa. Office 365 ProPlus -version käyttäminen edellyttää, että käyttäjällä on Office 365 -tili ja tilille on myönnetty käyttöoikeus. Lisätietoja on artikkelissa Office 365 ProPlusin yleiskatsaus.

Office 365:n keskitetyn käyttöönoton yhteensopivuuden tarkistaminen

Office 365:n keskitetyn käyttöönoton yhteensopivuuden tarkistamisen avulla voit tarkistaa, onko vuokraajasi käyttäjät määritetty käyttämään keskitettyä käyttöönottoa Wordia, Exceliä ja PowerPointia varten. Outlook-tuki ei edellytä yhteensopivuuden tarkistamista. Voit ladata yhteensopivuuden tarkistamisen täältä.

Voit suorittaa yhteensopivuuden tarkistamisen seuraavasti:

 1. Käynnistä PowerShell.exe-ikkuna järjestelmänvalvojana.

 2. Suorita <Import-Module O365CompatibilityChecker> -komento ilman sulkeita.

 3. Suorita ilman sulkeita <Invoke-CompatibilityCheck> -komento, joka kysyy TenantDomain -arvot (esimerkiksi TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) ja TenantAdmin -tunnistetiedot ja pyytää sitten lupaa.

Huomautus: Vuokraajan käyttäjämäärän mukaan tarkistus voi kestää minuutteja tai tunteja.

Kun työkalun suoritus on päättynyt, se tuottaa luetteloerottimilla erotetussa muodossa (.csv) olevan kohdetiedoston. Tiedosto tallennetaan oletusarvoisesti kohteeseen C:\windows\system32. Kohdetiedosto sisältää seuraavat tiedot:

 • Käyttäjänimi

 • Käyttäjätunnus (käyttäjän sähköpostiosoite)

 • Keskitetyn käyttöönoton valmius – Jos muut ehdot täyttyvät

 • Office-tuote – Office-tuote, jota varten on käyttöoikeus

 • Office aktivoitu – Jos Office on aktivoitu

 • Tuettu postilaatikko – Jos käytössä on OAuth-postilaatikko

Sen selvittäminen, onko Office 365 ProPlus asennettu

Yksinkertaisin tapa tunnistaa, onko käyttäjällä Office 365 ProPlus asennettuna ja onko sitä käytetty lähiaikoina, on käyttää Microsoft Officen aktivointiraporttia, joka on käytettävissä kohdassa Office 365 -hallintakeskus. Raportissa on luettelo kaikista käyttäjistä, jotka ovat aktivoineet Office 365 ProPlusin viimeisten 7 päivän, 30 päivän, 90 päivän tai 180 päivän aikana. Keskitetyn käyttöönoton kannalta Windowsin tai Macin työpöydän aktivoinnit ovat raportin tärkeimmät sarakkeet. Voit viedä raportin Exceliin. Lisätietoja raportista on kohdassa Office 365:n raportit hallintakeskuksessa – Microsoft Office -aktivoinnit.

Jos et halua käyttää aktivointiraporttia, voit pyytää käyttäjää avaamaan tietokoneessa Office-sovelluksen, kuten Wordin, ja valitsemaan sitten Tiedosto > Tili. Tuotetiedot-kohdassa pitäisi näkyä Tilaustuote ja Microsoft Office 365 ProPlus seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Näyttökuva Tuotetiedot-osan osasta Office-sovelluksessa. Tässä näkyy, että sovellus on Office 365 ProPlus -tilaustuote.

Lisäohjeita Office 365 ProPlusia varten on kohdassa Vinkkejä Office 365 ProPlusin vianmääritykseen.

Exchange-vaatimukset

Microsoft Exchange tallentaa apuohjelman luettelot organisaation vuokraajaan. Apuohjelmat käyttöön ottavan järjestelmänvalvojan ja apuohjelmat saavien käyttäjien on käytettävä Exchange Server-versiota, joka tukee OAuth-todennusta. Oletusarvoisesti Exchange Multi-Tenantin ja Dedicated VNextin käyttöönotot tukevat OAuthia. Exchangen erilliset vanhat ja hybridityyppiset paikalliset käyttöönotot voidaan määrittää siten, että ne tukevat OAuthia. Tämä ei kuitenkaan ole oletusmääritys.

Selvitä organisaation Exchange-järjestelmänvalvojalta, mikä määritys on käytössä. Käyttäjäkohtainen OAuth-yhteys voidaan tarkistaa käyttämällä PowerShellin cmdlet-komentoa Test-OAuthConnectivity.

Käyttäjä- ja ryhmämääritykset

Keskitetyn käyttöönoton ominaisuus tukee tällä hetkellä valtaosaa ryhmiä, joita Azure Active Directory tukee. Tämä sisältää Office 365 -ryhmät, jakeluluettelot ja käyttöoikeusryhmät.

Huomautus: Käyttöoikeusryhmiä, joissa sähköposti ei ole käytössä, ei tueta tällä hetkellä.

Seuraavassa taulukossa esitetään, mitä määrityksiä tuetaan keskitetyssä käyttöönotossa sillä oletuksella, että käyttäjät tukevat edellä mainittuja asiakas- ja palvelinvaatimuksia. Keskitetty käyttöönotto tukee ylimmän tason ryhmien käyttäjiä tai ryhmiä, joilla ei ole ylätason ryhmiä. Se ei tue käyttäjiä sisäkkäisissä ryhmissä tai ryhmissä, joilla on ylätason ryhmiä.

Määritys apuohjelmaan

Tuettu

Käyttäjä suoran määrityksen kautta

Kyllä

Käyttäjä ryhmämäärityksen kautta

Kyllä, jos ryhmä on ylätason ryhmä (sillä ei ole ylätason ryhmiä)

Ei, jos ryhmä on sisäkkäinen ryhmä (sillä on ylätason ryhmiä)

Kaikki vuokraajassa

Kyllä

Tutustu seuraavaan esimerkkiin, jossa Katri, Seija ja Myyntiosasto-ryhmä määritetään apuohjelmaan. Koska Länsirannikon myyntiosasto on sisäkkäinen ryhmä, Perttiä ja Teemua ei määritetä apuohjelmaan.

Kaaviossa näkyy ruutu Myyntiosasto. Se sisältää nimet Jaakko ja Teemu, ja se on liitetty alapuolella olevaan ruutuun, jonka otsikko on Länsirannikon myynti. Ruutu sisältää nimet Pertti ja Reima. Valitun ruudun vieressä näkyy punainen X. Nimet Katri ja Seija ovat kaavion oikeassa yläkulmassa.

Käyttäjä

Järjestelmänvalvojan apuohjelman määritystapa

Määritetty apuohjelmalle?

Jaakko

Myyntiosasto-ryhmän kautta

Kyllä, Myyntiosastolla ei ole ylätason ryhmiä

Teemu

Myyntiosasto-ryhmän kautta

Kyllä, Myyntiosastolla ei ole ylätason ryhmiä

Katri

Käyttäjän suora määritys

Kyllä

Seija

Käyttäjän suora määritys

Kyllä

Pertti

Määritys ei ole mahdollista

Ei, Länsirannikon myyntiosasto on sisäkkäinen ryhmä

Reima

Määritys ei ole mahdollista

Ei, Länsirannikon myyntiosasto on sisäkkäinen ryhmä

Sen tarkistaminen, sisältääkö ryhmä sisäkkäisiä ryhmiä

Helpoin tapa tunnistaa, onko ryhmässä sisäkkäisiä ryhmiä, on tarkastella ryhmän yhteystietokorttia Outlookissa. Jos kirjoitat ryhmän nimen sähköpostin Vastaanottaja-kenttään ja napsautat sitten ryhmän nimeä, kun se on määritetty, saat näkyviin, onko ryhmässä käyttäjiä tai sisäkkäisiä ryhmiä. Alla olevassa esimerkissä testiryhmän Outlook-yhteystietokortin Jäsenet-välilehdessä ei näy käyttäjiä ja siinä näkyy vain kaksi aliryhmää.

Näyttökuva Testiryhmä-nimisen ryhmän Outlookin yhteystietokortin Jäsenet-välilehdestä. Aliryhmä 1 ja Aliryhmä 2 näkyvät jäseninä.

Voit tehdä vastakkaisen kyselyn avaamalla ryhmän ja tarkistamalla, onko se jäsenenä toisessa ryhmässä. Alla olevassa esimerkissä Outlook-yhteystietokortin Jäsenyys-välilehdessä näkyy, että Aliryhmä 1 on Testiryhmän jäsen.

Näyttökuva Outlookin yhteystietokortin Jäsenyys-välilehdestä, jossa on ryhmä nimeltä Aliryhmä 1, ja Aliryhmä 1 on jäsenenä ryhmässä nimeltä Testiryhmä.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää Azure Active Directory Graph API -sovellusliittymää ja suorittaa kyselyitä saadaksesi näkyviin luettelon ryhmässä olevista ryhmistä. Lisätietoja on artikkelissa Toiminnot ryhmissä | Graph API -viite.

Yhteyden ottaminen Microsoftin tukeen

Jos itselläsi tai organisaatiosi käyttäjillä ilmenee ongelmia apuohjelman lataamisessa keskitetysti käyttöön otettujen Office Online -sovellusten (kuten Word Onlinen tai Excel Onlinen) käytön aikana, sinun on ehkä otettava yhteys Microsoftin tukeen (katso ohjeet). Ilmoita tukipalvelupyynnössä seuraavat tiedot Office 365 -ympäristöstäsi.

Käyttöympäristö

Virheenkorjaustietoja

Office Online

 • Charles- tai Fiddler-lokit

 • Vuokraajan tunnus (kato ohjeet)

 • Korrelaatiotunnus. Tarkastele jonkin Office-sivun lähdettä, etsi Korrelaatiotunnus-arvo ja lähetä se:

  <input name=”wdCorrelationId” type=”hidden” value=”{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}”>

  <input name=”user_id” type=”hidden” value=”1003bffd96933623”> </form>

RTF-asiakkaat (Windows, Mac)

 • Charles- tai Fiddler-lokit

 • Asiakassovelluksen koontiversionumerot (mieluiten Tiedosto/Tili-näyttökuvana)

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Officen apuohjelmien käyttöönotto Office 365 -hallintakeskuksen avulla

Apuohjelmien hallinta keskitetyn käyttöönoton PowerShell-cmdlet-komentojen avulla

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×