Selitteen tai muokkausruudun lisääminen laskentataulukkoon

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos haluat selventää, kuinka tiedot pitää kirjoittaa, voit lisätä selitteen. Yksinkertainen nimi, esimerkiksi Puhelin, kertoo muille mitä lisätä soluun. Voit kirjoittaa myös monimutkaisempia ohjeita selitteisiin.

Voit lisätä selitteitä lomakkeisiin ja ActiveX-komponentteihin.

Selitteen lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

 1. Valitse Kehitystyökalut, valitse Lisääja valitse sitten tarran Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa selitteen vasemman yläkulman.

 3. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muotoile ohjausobjektia.

 1. Valitse Kehitystyökalut ja valitse Lisääja ActiveX-komponentit-kohdasta otsikon Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa selitteen vasemman yläkulman.

 3. Valitse Suunnittelutila Painikkeen kuva .

 4. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa selitteen vasemman yläkulman.

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa selitettä hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen hakuruutuun. Tässä taulukossa on yhteenveto ominaisuuksista.

  Yhteenveto selitteiden ominaisuuksista toiminnallisen luokan mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleiset:

Ohjausobjektin lataaminen työkirjaa avattaessa (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva)

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu

Visible (lomake)

Tekstifunktiot:

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Ohjausobjektia kuvaileva teksti

Caption (lomake)

Tekstin tasaamistapa ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle tai oikeaan reunaan)

TextAlign (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin lopussa

WordWrap (lomake)

Koko ja sijainti:

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan.

AutoSize (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

BackColor (lomake)

Taustan tyyli (läpinäkyvä tai peittävä)

BackStyle (lomake)

Reunan väri

ReunanVäri (lomake)

Reunan tyyli (ei mitään tai yksirivinen)

ReunanTyyli (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö ohjausobjektin reunalle varjo

Shadow (Excel)

Reunan ulkoasu (normaali, kohotettu, upotettu tai uurrettu)

SpecialEffect (lomake)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta

Picture (lomake)

Kuvan sijainti sen selitteeseen nähden (vasemmalla, yläpuolella, oikealla jne.)

PicturePosition (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Ohjausobjektin pikanäppäin

Accelerator (lomake)

Mukautettu hiirikuvake

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä vie hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva)

MousePointer (lomake)

 1. Valitse Kehitystyökalut ja valitse Lisääja ActiveX-komponentit-kohdasta Tekstiruudun Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa muokkausruudun vasemman yläkulman.

 3. Voit muokata ActiveX-komponenttia valitsemalla Suunnittelutila Painikkeen kuva .

 4. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa muokkausruutua hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen hakuruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto muokkausruutujen ominaisuuksista toiminnallisen luokan mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleiset:

Ohjausobjektin lataaminen työkirjaa avattaessa (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva)

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu

Visible (lomake)

Tekstifunktiot:

Onko valinnan laajentamisen perusyksikkönä sana vai merkki.

AutoWordSelect (lomake)

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Säilyykö valittu teksti korostettuna, vaikka ohjausobjektissa ei olisi kohdistusta.

HideSelection (lomake)

IME (Input Method Editor) -editorin oletusarvoinen suorituksenaikainen tila.

IMEMode (lomake)

Muuttuuko ohjausobjektin koko siten, että näytetään kokonaiset vai osittaiset tekstirivit.

IntegralHeight (lomake)

Suurin merkkimäärä, jonka käyttäjä voi kirjoittaa.

MaxLength (lomake)

Tukeeko ohjausobjekti useita tekstirivejä.

MultiLine (lomake)

Todellisten merkkien asemesta näytettävät paikkamerkit, esimerkiksi tähti (*).

PasswordChar (lomake)

Voiko käyttäjä valita tekstirivin napsauttamalla kohtaa tekstin vasemmalla puolella.

SelectionMargin (lomake)

Ohjausobjektin teksti.

Text (lomake)

Tekstin tasaamistapa ohjausobjektin sisällä (vasempaan reunaan, keskelle tai oikeaan reunaan)

TextAlign (lomake)

Rivittyykö ohjausobjektin sisältö automaattisesti rivin lopussa

WordWrap (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Muuttuuko ohjausobjektin koko automaattisesti sisällön mukaan

AutoSize (lomake)

Korkeus tai leveys pisteinä

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

BackColor (lomake)

Taustan tyyli (läpinäkyvä tai peittävä)

BackStyle (lomake)

Reunan väri

ReunanVäri (lomake)

Reunan tyyppi (ei mitään tai yksiviivainen).

ReunanTyyli (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö ohjausobjektin reunalle varjo

Shadow (Excel)

Reunan ulkoasu (normaali, kohotettu, upotettu tai uurrettu)

SpecialEffect (lomake)

Käytetäänkö automaattisesti sarkainta, kun käyttäjä on kirjoittanut ohjausobjektiin suurimman sallitun määrän merkkejä.

AutoTab (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Onko vedä ja pudota -ominaisuus käytössä.

DragBehavior (lomake)

Valinnan toiminta siirryttäessä ohjausobjektiin (valitaanko kaikki).

EnterFieldBehavior (lomake)

ENTER-näppäimen painamisen vaikutus (luodaanko uusi rivi vai siirtyykö kohdistus).

EnterKeyBehavior (lomake)

Mukautettu hiirikuvake

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä vie hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva)

MousePointer (lomake)

Sallitaanko sarkaimet muokkausalueessa.

TabKeyBehavior (lomake)

Vain muokkausruuduissa:

Onko ohjausobjektissa pystysuuntaisia vierityspalkkeja, vaakasuuntaisia vierityspalkkeja vai molempia.

ScrollBars (lomake)

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset ja valitse sitten Muokkaa valintanauhaa.

 2. Valitse Päävälilehdet-kohdan Kehitystyökalut-valintaruutu ja valitse sitten OK.

Selite kertoo solun tai muokkausruudun tarkoituksen, näyttää lyhyet ohjeet tai sisältää otsikon tai kuvauksen. Selite voi myös näyttää kuvaavan kuvan. Käytä selitettä ohjeiden joustavaan sijoittamiseen, tekstin korostukseen tai kun yhdistetyt solut tai tietty solun sijainti ei ole käytännöllinen.

Muokkausruutu on suorakulmainen ruutu, johon voit kirjoittaa tekstiä tai soluun sidottuja tietoja tai muokata tai tarkastella tällaisia tietoja. Muokkausruutu voi olla myös staattinen ja näyttää tietoja, joita käyttäjät voivat vain lukea. Voit käyttää muokkausruutua, kun haluat lisätä soluun tekstiä tai näyttää irrallaan sijaitsevan objektin. Jos haluat säilyttää laskentataulukon ruudukon tai taulukon asettelun, voit käyttää muokkausruutua sellaisten tietojen esittämiseen tai tarkastelemiseen, jotka eivät ole riippuvaisia rivien tai sarakkeiden reunoista.

Selite lomakeohjausobjektissa:

Esimerkki lomakkeen seliteohjausobjektista

ActiveX-ohjausobjektiselite:

Esimerkki ActiveX-selitekomponentista

ActiveX-tekstiruutukomponentti

Esimerkki ActiveX-tekstiruutukomponentista

Huomautus: 

 • Kun haluat luoda muokkausruudun, jossa salasanan merkkejä edustavat paikkamerkit, käytä PasswordChar-ominaisuutta. Varmista, että suojaat linkitetyn solun tai muun sijainnin, jossa teksti sijaitsee. Käytä vahvoja salasanoja, joissa on isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja symboleita, esimerkiksi Y6dh!et5, ei Talo27. Salasanojen pitää olla yli 8 merkin pituisia, mielellään 14 merkin pituisia.

  Älä unohda salasanaasi. Jos kuitenkin unohdat salasanasi, emme voi auttaa sinua sen muistamisessa. Officella ei ole yleisavainta lukitusten poistamiseen. Säilytä salasanat turvallisesti eri paikassa kuin suojeltavia tietoja.

 • Voit luoda monirivisen vieritettävän muokkausruudun, jossa on vaaka- ja pystysuuntaiset vierityspalkit, aseta MultiLine-arvoksi True, AutoSize- ja WordWrap-arvoiksi False, ScrollBars-arvoksi 3 ja LinkedCell-arvoksi sen solun osoite (esimerkiksi D1), jonka haluat sisältävän tekstin. Käyttäjä voi lisätä uuden rivin painamalla CTRL+ENTER- tai VAIHTO+ENTER-näppäinyhdistelmää, joka luo linkitettyyn soluun tallennetun erikoismerkin.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×