Sarjojen projektiarvot

Jos haluat ennustaa seuraavan vuoden kulut tai projektin odotetut tulokset tieteellisissä kokeiluissa, voit käyttää Microsoft Office Exceliä, kun haluat luoda automaattisesti tulevat arvot, jotka perustuvat olemassa oleviin tietoihin tai luovat automaattisesti ekstrapoloitu arvo, joka perustuu lineaariseen trendiin tai kasvun trendi laskentaan.

Voit täyttää joukon arvoja, jotka sopivat yksinkertaiseen lineaariseen trendiin tai eksponentiaalisen kasvun trendiin, käyttämällä täyttökahva-tai sarja -komentoa. Jos haluat laajentaa monimutkaisia ja epälineaarisia tietoja, voit käyttää laskenta taulukko funktioita tai regressioanalyysi työkalua analyysi Työkalut-apuohjelmassa.

Lineaarisessa sarjassa askel arvo tai sarjan ensimmäisen ja seuraavan arvon välinen erotus lisätään aloitus arvoon ja lisätään sitten kuhunkin seuraavaan arvoon.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu lineaarinen sarja

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Jos haluat täyttää lineaarisen trendin sarjan, toimi seuraavasti:

 1. Valitse ainakin kaksi solua, joissa on trendin aloitusarvot.

  Jos haluat lisätä trendi sarjan tarkkuutta, valitse Lisää aloitus arvoja.

 2. Vedä täyttö vipu siihen suunnassa, johon haluat lisätä arvoja tai vähentää arvoja.

  Jos esimerkiksi solujen C1: E1 valitut aloitus arvot ovat 3, 5 ja 8, vedä täyttö kahvalla oikealle, jos haluat lisätä trendi arvoja, tai vedä se vasemmalle, jos haluat täyttää pienenevillä arvoilla.

Vihje: Jos haluat määrittää manuaalisesti, miten sarja luodaan, tai jos haluat käyttää näppäimistöä sarjan täyttämiseen, valitse sarja -komento (Aloitus -väli lehti, muokkaus ryhmä, täyttö -painike).

Kasvu sarjassa aloitus arvo kerrotaan vaiheen arvolla, jotta saat sarjan seuraavan arvon. Seuraava tuote ja sitä seuraavat tuotteet kerrotaan sitten vaiheen arvolla.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu kasvu sarja

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Voit täyttää kasvu trendiä koskevan sarjan seuraavasti:

 1. Valitse ainakin kaksi solua, joissa on trendin aloitusarvot.

  Jos haluat lisätä trendi sarjan tarkkuutta, valitse Lisää aloitus arvoja.

 2. Pidä hiiren kakkos painiketta painettuna, vedä täyttö vipu siihen suuntaan, johon haluat lisätä arvoja tai vähentämällä arvoja, vapauta hiiren painike ja valitse sitten pikavalikkokasvu suuntaus .

Jos esimerkiksi solujen C1: E1 valitut aloitus arvot ovat 3, 5 ja 8, vedä täyttö kahvalla oikealle, jos haluat lisätä trendi arvoja, tai vedä se vasemmalle, jos haluat täyttää pienenevillä arvoilla.

Vihje: Jos haluat määrittää manuaalisesti, miten sarja luodaan, tai jos haluat käyttää näppäimistöä sarjan täyttämiseen, valitse sarja -komento (Aloitus -väli lehti, muokkaus ryhmä, täyttö -painike).

Kun napsautat sarja -komentoa, voit määrittää manuaalisesti, miten lineaarinen suuntaus-tai kasvu trendi luodaan, ja sitten käyttää näppäimistöä arvojen täyttämiseen.

 • Lineaarisessa sarjassa aloitus arvoja käytetään pienimmän neliö summan algoritmissa (y = mx + b) sarjan luomi seksi.

 • Kasvu sarjassa aloitus arvoja käytetään eksponentiaalisen käyrän algoritmissa (y = b * m ^ x) sarjan luomi seksi.

Kummassakin tapa uksessa vaiheen arvo ohitetaan. Luodut sarjat vastaavat trendi-funktion tai kasvu-funktion palauttamia arvoja.

Jos haluat täyttää arvot manuaalisesti, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu, josta haluat aloittaa sarjan. Solussa on oltava sarjan ensimmäinen arvo.

  Kun napsautat sarjat -komentoa, tulokseksi saatavat sarjat korvaavat alkuperäiset valitut arvot. Jos haluat tallentaa alkuperäiset arvot, kopioi ne toiselle riville tai toiseen sarakkeeseen ja luo sarja valitsemalla kopio idut arvot.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Täyttö ja valitse sitten Sarjat.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat täyttää sarjan laskenta taulukon alaspäin, valitse sarakkeet.

  • Jos haluat täyttää sarjan koko laskenta taulukossa, valitse rivit.

 4. Kirjoita askeleen arvo -ruutuun arvo, jonka verran haluat suurentaa sarjaa.

Sarjan tyyppi

Vaiheen arvon tulos

Lineaarinen

Vaiheen arvo lisätään ensimmäiseen aloitus arvoon ja lisätään sitten kuhunkin seuraavaan arvoon.

Kasvu

Ensimmäinen Aloitus arvo kerrotaan vaiheen arvolla. Seuraava tuote ja sitä seuraavat tuotteet kerrotaan sitten vaiheen arvolla.

 1. Valitse tyyppi-kohdassa lineaarinen tai kasvu.

 2. Kirjoita Pysäytä arvo -ruutuun arvo, jonka haluat pysäyttää sarjan.

Huomautus: Jos sarjassa on useampi kuin yksi aloitus arvo ja haluat Excelin tuottavan trendin, valitse suuntaus -valinta ruutu.

Kun sinulla on aiemmin luotuja tietoja, joiden trendiä haluat ennustaa, voit luoda kaavion suuntaviiva. Jos sinulla on esimerkiksi Excelissä kaavio, jossa näkyy myynti tiedot vuoden ensimmäisten kuukausien ajalta, voit lisätä kaavioon trendi viivan, joka sisältää myynnin yleisen trendin (kasvaa tai vähenee tai tasainen) tai joka esittää tulevien kuukausien suunnitellun trendin.

Tässä ohjeessa oletetaan, että olet jo luonut aiemmin luotuihin tietoihin perustuvan kaavion. Jos et ole vielä tehnyt sitä, katso aihetta kaavion luominen.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Napsauta arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviiva tai liukuva keskiarvo.

 3. Valitse asettelu -väli lehden analyysi -ryhmästä trendi viivaja valitse sitten haluamasi regressio trendi viivan tai liukuvan Keski arvon tyyppi.

 4. Jos haluat asettaa asetukset ja muotoilla regressio trendi viivaa tai liukuvan Keski arvon, napsauta trendi viivaa hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta muotoilu trendi viiva .

 5. Valitse haluamasi trendi viivan asetukset, viivat ja tehosteet.

  • Jos valitset polynominen, kirjoita järjestys -ruutuun riippumattoman muuttujan suurin potenssi.

  • Jos valitset liukuva Keski arvo, kirjoita kausi -ruutuun kausien määrä liukuvan Keski arvon laskemista varten.

Huomautukset: 

 • Perustuu sarjaan -ruudussa luetellaan kaikki kaavion arvo sarjat, jotka tukevat trendi viivoja. Jos haluat lisätä trendi viivan toiseen sarjaan, napsauta nimeä ruudussa ja valitse sitten haluamasi asetukset.

 • Jos lisäät liukuvan keskiarvon pistekaavioon, liukuva keskiarvo perustuu x-arvojen järjestykseen kaaviossa. Jos haluat saada haluamasi tuloksen, sinun on ehkä lajiteltava x-arvot ennen liukuvan Keski arvon lisäämistä.

Jos haluat suorittaa monimutkaisempaa regressio analyysia, kuten jäännöstä ja piirtämistä, voit käyttää analyysi Työkalut-apuohjelman regressio analyysi työkalua. Lisä tietoja on kohdassa analyysi työkalujen lataaminen.

Excelin verkkoversio voit määrittää Projectin arvot käyttämällä laskenta taulukko funktioita tai voit luoda lukujen lineaarisen trendin napsauttamalla ja vetämällä täyttö kahvalla. Kasvu trendiä ei voi luoda täyttö kahvalla.

Seuraavassa kerrotaan, miten voit luoda Excelin verkkoversio lukujen lineaarisen trendin täyttö kahvojen avulla:

 1. Valitse ainakin kaksi solua, joissa on trendin aloitusarvot.

  Jos haluat lisätä trendi sarjan tarkkuutta, valitse Lisää aloitus arvoja.

 2. Vedä täyttö vipu siihen suunnassa, johon haluat lisätä arvoja tai vähentää arvoja.

  Lineaarisen sarjan täyttäminen

ENNUSTE-funktion käyttäminen    ENNUSTE-funktio laskee tai ennustaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen avulla. Ennustettu arvo on annetun x-arvon y-arvo. Ennuste perustuu tunnettujen x- ja y-arvojen lineaariseen regressioon. Tämän funktion avulla voit ennustaa tulevaa myyntiä, varasto vaatimuksia ja kuluttajatrendejä.

SUUNTAUS-tai kasvu-funktion käyttäminen    SUUNTAUS-ja kasvu-funktiot voivat ekstrapoloida tulevia y-arvoja, jotka laajentavat nykyistä tietoa parhaiten kuvaavan suoran viivan tai eksponentiaalisen käyrän. He voivat myös palauttaa vain y-arvot niiden tunnettujen x-arvojen perusteella, jotka sopivat parhaiten sopivan viivan tai käyrän mukaan. Jos haluat piirtää olemassa olevia tietoja kuvaavan viivan tai käyrän, käytä suuntaus-tai kasvu-funktion palauttamia nykyisiä x-ja y-arvoja.

LINREGR-tai LOGREGR-funktion käyttäminen    Voit käyttää LINREGR-tai LOGREGR-funktiota suoran viivan tai eksponentiaalisen käyrän laskemiseen olemassa olevista tiedoista. LINREGR-funktio ja LOGREGR-funktio palauttavat erilaisia regressio tilastoja, mukaan lukien parhaan sovituksen viivan kaltevuus ja leikkaus piste.

Seuraava taulukko sisältää linkkejä, joiden avulla saat lisä tietoja näistä laskenta taulukko funktioista.

Funktio

Kuvaus

ENNUSTE

Projektin arvot

SUUNTAUS

Projektin arvot, jotka sopivat suoraan trendi viivaan

KASVU

Eksponentiaaliseen käyrään sopivat Project-arvot

LINREGR

Suoran viivan laskeminen olemassa olevista tiedoista

LOGREGR

Eksponentiaalisen käyrän laskeminen olemassa olevista tiedoista

Tarvitsetko lisäohjeita?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×