Sarjojen projektiarvot

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Haluat ehkä luoda ensi vuoden kustannusennusteen tai arvioida tieteellisen tutkimussarjan odotettuja tuloksia. Microsoft Office Excelin avulla voit luoda automaattisesti tulevia arvoja, jotka perustuvat olemassa oleviin tietoihin. Voit myös luoda automaattisesti ekstrapoloituja arvoja, jotka perustuvat lineaarisen trendin tai kasvavan trendin laskutoimituksiin.

Voit täyttää arvosarjojen, jotka sopivat yksinkertainen Lineaarisen trendin tai eksponentiaalisen kasvavan trendin täyttökahva tai Sarjat -komentoa käyttämällä. Laajenna monimutkaisia ja nonlinear tietoja, voit laskentataulukkofunktioita tai regressioanalyysi -työkalun-analyysin Analyysityökalut apuohjelman.

Lineaarisessa sarjassa askeleen arvo, eli sarjan ensimmäisen ja sitä seuraavan arvon erotus, lisätään aloitusarvoon ja sen jälkeen kaikkiin seuraaviin arvoihin.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu lineaarinen sarja:

1; 2

3; 4; 5

1; 3

5; 7; 9

100; 95

90; 85

Täytä lineaarista trendiä noudattava sarja seuraavasti:

 1. Valitse ainakin kaksi solua, joissa on trendin aloitusarvot.

  Jos haluat trendisarjoihin lisää tarkkuutta, valitse lisää aloitusarvoja.

 2. Täytä sarja kasvavilla arvoilla tai pienenevillä arvoilla vetämällä täyttökahvaa haluamaasi suuntaan.

  Jos esimerkiksi solujen C1–E1 valitut aloitusarvot ovat 3, 5 ja 8, voit täyttää sarjan kasvavilla trendiarvoilla vetämällä täyttökahvaa oikealle tai pienenevillä arvoilla vetämällä sitä vasemmalle.

Vihje: Jos haluat ohjata manuaalisesti sarjan luomista tai käyttää näppäimistöä sarjan täyttämisessä, valitse Sarjat-komento (Aloitus-välilehti, Muokkaaminen-ryhmä, Täyttö-painike).

Kasvavassa sarjassa sarjan seuraava arvo saadaan kertomalla aloitusarvo askeleen arvolla. Tulos ja sitä seuraavat arvot kerrotaan sitten askeleen arvolla.

Alkuperäinen valinta:

Laajennettu kasvava sarja:

1; 2

4; 8; 16

1; 3

9; 27; 81

2; 3

4,5; 6,75; 10,125

Täytä kasvavaa trendiä noudattava sarja seuraavasti:

 1. Valitse ainakin kaksi solua, joissa on trendin aloitusarvot.

  Jos haluat trendisarjoihin lisää tarkkuutta, valitse lisää aloitusarvoja.

 2. Pidä hiiren kakkospainiketta alhaalla, vedä täyttökahva niiden solujen suuntaan, jotka haluat täyttää kasvavilla arvoilla tai pienenevillä arvoilla, vapauta hiiren painike ja valitse pikavalikkoKasvava trendi.

Jos esimerkiksi solujen C1–E1 valitut aloitusarvot ovat 3, 5 ja 8, voit täyttää sarjan kasvavilla trendiarvoilla vetämällä täyttökahvaa oikealle tai pienenevillä arvoilla vetämällä sitä vasemmalle.

Vihje: Jos haluat ohjata manuaalisesti sarjan luomista tai käyttää näppäimistöä sarjan täyttämisessä, valitse Sarjat-komento (Aloitus-välilehti, Muokkaaminen-ryhmä, Täyttö-painike).

Kun napsautat Sarjat-komentoa, voit ohjata manuaalisesti lineaarisen trendin tai kasvavan trendin luomista ja käyttää näppäimistöä arvojen täyttämiseen.

 • Lineaarinen sarja luodaan aloitusarvojen pohjalta pienimmän neliösumman menetelmällä (y=mx+b).

 • Kasvava sarja luodaan aloitusarvojen pohjalta eksponentiaalisen käyrän menetelmällä (y=b*m^x).

Kummassakaan tapauksessa askeleen arvoa ei oteta huomioon. Luodut sarjat ovat yhtäpitäviä SUUNTAUS-laskentataulukkofunktion tai KASVU-funktion palauttamien arvojen kanssa.

Täytä arvot manuaalisesti toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse solu, jolla haluat aloittaa sarjan. Solun on sisällettävä sarjan ensimmäinen arvo.

  Kun napsautat Sarjat-komentoa, alkuperäiset valitut arvot korvautuvat saaduilla sarjoilla. Jos haluat tallentaa alkuperäiset arvot, kopioi ne eri riviin tai sarakkeeseen. Luo sitten sarjat valitsemalla kopioidut arvot.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Täyttö ja valitse sitten Sarjat.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Täytä sarja ylhäältä alas valitsemalla Sarakkeissa.

  • Täytä sarja vasemmalta oikealle valitsemalla Riveillä.

 4. Kirjoita Askeleen arvo -muokkausruutuun arvo, jonka verran haluat suurentaa sarjaa.

Sarjan laji:

Askeleen arvon laskumenetelmä:

Lineaarinen

Askeleen arvo lisätään aloitusarvoon ja sen jälkeen kaikkiin seuraaviin arvoihin.

Kasvu

Aloitusarvo kerrotaan askeleen arvolla. Tulos ja sitä seuraavat arvot kerrotaan sitten askeleen arvolla.

 1. Valitse Laji-valikosta Lineaarinen tai Kasvava.

 2. Kirjoita Loppuarvo-muokkausruutuun arvo, johon haluat lopettaa sarjan.

Huomautus: Jos sarjassa on useita aloitusarvoja ja haluat Excelin luovan trendin, valitse Trendi-valintaruutu.

Jos käytössäsi on tietoja, joiden perusteella haluat ennustaa trendin, voit luoda kaavioon suuntaviiva. Jos Excel-kaavio sisältää esimerkiksi myyntitietoja useiden kuukausien ajalta, voit lisätä trendiviivan, joka osoittaa myynnin yleisen trendin (suurenee, pienenee tai tasainen) tai joka näyttää tulevien kuukausien odotetun trendin.

Tässä toimintosarjassa oletetaan, että olet jo luonut kaavion, joka perustuu olemassa olevia tietoja. Jos et ole tehnyt niin, aiheessa luoda kaavion.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviiva tai liukuva keskiarvo.

 3. Valitse Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmässä Trendiviiva ja valitse sitten haluamasi regressiotrendiviiva tai liukuva keskiarvo.

 4. Voit määrittää asetukset ja muotoilla regressiotrendiviivaa tai liukuvaa keskiarvoa napsauttamalla trendiviivaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Muotoile trendiviiva.

 5. Valitse haluamasi trendiviivan asetukset, viivat ja tehosteet.

  • Jos valitset Polynominen, kirjoita Asteluku-ruutuun riippumattoman muuttujan suurin potenssi.

  • Jos valitset Liukuva keskiarvo, kirjoita Kausi-ruutuun kausien määrä liukuvan keskiarvon laskemista varten.

Huomautukset: 

 • Pohjautuu sarjaan -ruudussa ovat kaavion kaikki ne arvosarjat, joissa voi olla trendiviivoja. Jos haluat lisätä trendiviivan johonkin muuhun sarjaan, valitse nimi ruudusta ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Jos lisäät liukuvan keskiarvon pistekaavioon, liukuva keskiarvo perustuu kaavion x-arvojen piirtojärjestykseen. Jotta saisit haluamasi tuloksen, x-arvot on ehkä lajiteltava ennen liukuvan keskiarvon lisäämistä.

ENNUSTE-funktion käyttäminen    ENNUSTE-funktio laskee tai ennustaa tulevaisuuden arvon käyttämällä tunnettuja arvoja. Ennustettu arvo on annetun x-arvon y-arvo. Ennuste perustuu tunnettujen x- ja y-arvojen lineaariseen regressioon. Tällä funktiolla voit ennustaa tulevaa myyntiä, varastotarvetta ja kulutustrendejä.

SUUNTAUS- tai KASVU-funktion käyttäminen    SUUNTAUS- ja KASVU-funktiot voivat ekstrapoloida tulevia y-arvoja, jotka pidentävät tietoihin parhaiten sopivaa suoraa tai eksponentiaalista käyrää. Ne voivat myös palauttaa vain viivan tai käyrän tunnettuihin x-arvoihin perustuvat y-arvot. Jos haluat piirtää tietoja kuvaavan viivan tai käyrän, käytä SUUNTAUS- ja KASVU-funktioiden palauttamia x- ja y-arvoja.

LINREGR- tai LONGREGR-funktion käyttäminen    LINREGR- ja LONGREGR-funktion avulla voit laskea suoran viivan tai eksponentiaalisen käyrän olemassa olevista tiedoista. LINREGR- ja LONGEGR-funktiot palauttavat useita regressiotilastoja, mukaan lukien pisteisiin parhaiten sopivan viivan kulmakertoimen ja leikkauspisteen.

Saat lisätietoja näistä laskentataulukon toiminnoista seuraavan taulukon linkeistä.

Funktio:

Kuvaus

ENNUSTE

Arvojen ennustaminen

TRENDI

Funktio ennustaa arvoja, jotka sopivat suoraan trendiviivaan.

KASVU

Funktio ennustaa arvoja, jotka sopivat eksponentiaaliseen käyrään.

LINREGR

Funktio laskee annetuista tiedoista suoran viivan.

LOGREGR

Funktio laskee annetuista tiedoista eksponentiaalisen käyrän.

Jos sinun on suoritettava monimutkainen regressioanalyysi, mukaan lukien laskeminen ja regressioanalyysityökaluja, voit käyttää analyysityökalu-analyysin Analyysityökalut apuohjelman. Lisätietoja on artikkelissa Analyysityökalujen lataaminen.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×