Sarakkeen lisääminen taulukkonäkymään tai sarakkeen poistaminen taulukkonäkymästä

Microsoft Office Access 2007 -ohjelmassa sarakkeita voidaan lisätä taulukkonäkymään ja poistaa taulukkonäkymästä useilla tavoilla. Lisäksi voidaan määrittää sarakkeiden tietotyypit. Voit myös lisätä kenttiä tehtäväruudusta tai avata taulukkonäkymän pohjana olevan taulukon ja lisätä kentän rakennenäkymässä. Tässä ohjeaiheessa selitetään, kuinka näitä tapoja käytetään.

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka jotkin, mutta ei kaikkia, taulukkonäkymän käsittelyssä tarvittavat toimet tehdään.

Lisätietoja taulukkonäkymien luomisesta ja käyttämisestä on artikkelissa Tyhjän taulukkonäkymän avaaminen.

Valitse haluamasi toimet

Taulukkonäkymien sarakkeiden perusteet

Sarakkeen lisääminen käyttämällä taulukkonäkymää

Sarakkeen poistaminen käyttämällä taulukkonäkymää

Sarakkeen lisääminen käyttämällä rakennenäkymää

Sarakkeen poistaminen käyttämällä rakennenäkymää

Tietotyyppien määrittäminen Accessissa syötettäessä tietoja

Niiden tietotyyppien määrittäminen, joita taulukkonäkymä ei johda

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön memo-kenttää varten

Sarakkeen muuntaminen hakukentäksi

Taulukkonäkymien sarakkeiden perusteet

Taulukkonäkymä on tietokantataulukon sisältämien tietojen tai kyselyn palauttamien tulosten visuaalinen esitys. Taulukkonäkymän sarake vastaa tietokantaulukon kenttää. Kun lisäät taulukkonäkymään sarakkeen tai poistat taulukkonäkymästä sarakkeen, lisäät tai poistat taulukkonäkymän pohjana olevan taulukon kentän. Jos kenttä sisältää tietoja, myös ne poistetaan.

Uusia ominaisuuksia sarakkeiden käsittelemistä varten

Office Access 2007 -ohjelman avulla taulukon kentän lisääminen tai poistaminen on aiempaa nopeampaa ja helpompaa, koska nyt nämä toimet voidaan tehdä taulukkonäkymässä. Oletusarvon mukaan kaikki taulukkonäkymän taulukot sisältävät nyt tyhjän sarakkeen, jonka nimi on Lisää uusi kenttä. Sarake lisätään syöttämällä tietoja tämän sarakeotsikon alapuolella olevaan ensimmäiseen tyhjään soluun. Voit myös liittää tietoja tyhjään sarakkeeseen. Sarakkeita ei enää tarvitse lisätä tai poistaa käyttämällä rakennenäkymää, mutta rakennenäkymää voidaan kuitenkin edelleen käyttää tähän tarkoitukseen.

Lisäksi yleisimpiä tietotyyppejä ei enää tarvitse määrittää uutta saraketta varten. Oletusarvon mukaan tietokantataulukon kenttien on sisällettävä tietyntyyppisiä tietoja, kuten tekstiä, päivämääriä ja kellonaikoja, lukuja ja niin edelleen. Yleensä tietotyypit määritetään tietokannan taulukoiden suunnittelun yhteydessä. Nyt Access kuitenkin johtaa useimmat tietotyypit, kun syötät tietoja ensimmäisen kerran uuteen sarakkeeseen. Jos kirjoitat esimerkiksi nimen uuden taulukon ensimmäiseen kenttään, Access määrittää kentälle Teksti-tietotyypin. Jos liität päivämäärän, Access määrittää kentälle Pvm./klo-tietotyypin ja niin edelleen. Jos liität tietojen yhdistelmän, esimerkiksi useiden maiden/alueiden postinumerot, Access valitsee tiedot parhaiten säilyttävän tietotyypin, joka on yleensä Teksti-tietotyyppi. Lisätietoja on jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Tietotyyppien määrittäminen Accessissa syötettäessä tietoja.

Huomautus: Taulukkonäkymän avulla ei voi määrittää kaikkia käytettävissä olevia tietotyyppejä. Muista myös, että relaatiotietokannat noudattavat tiettyjä rakennesääntöjä.

Lisätietoja taulukkonäkymän käyttämisestä ja tietotyyppien määrittämisestä on artikkelissa Tyhjän taulukkonäkymän avaaminen. Jos et ole perehtynyt relaatiotietokantojen rakennesääntöihin, katso Tietokannan suunnittelun perusteet.

Seuraavassa kerrotaan, kuinka taulukoihin lisätään sarakkeita ja kuinka taulukoista poistetaan sarakkeita käyttämällä taulukkonäkymää ja rakennenäkymää.

Sivun alkuun

Sarakkeen lisääminen käyttämällä taulukkonäkymää

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka taulukkonäkymän avulla taulukkoon lisätään sarake, kuinka sarakkeelle annetaan nimi ja kuinka tietoja syötetään. Kun jatkat ohjeen lukemista, muista että ohjeissa lisätään kenttä taulukkonäkymän pohjana olevaan taulukkoon ja muutetaan taulukkonäkymän pohjana olevan taulukon kenttää.

 1. Etsi siirtymisruudusta taulukko, johon haluat lisätä kentän, ja kaksoisnapsauta sitä.

  Access avaa taulukon taulukkonäkymään.

 2. Vieritä taulukkonäkymän oikeaan tai vasempaan reunaan (Windowsin aluekohtaisten ja kieliasetusten mukaan) ja etsi tyhjä sarake.

  Oletusarvon mukaan tyhjän sarakkeen sarakeotsikossa näkyvät sanat Lisää uusi kenttä. Seuraavassa kuvassa on tyypillinen tyhjä sarake.

  Uusi kenttä taulukkonäkymässä

 3. Kaksoisnapsauta sarakeotsikkoa ja kirjoita uuden kentän nimi.

  TAI

  Napsauta sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Nimeä sarake uudelleen. Kirjoita sitten kentälle nimi.

 4. Kirjoita tietoja otsikon alapuolella olevalle ensimmäiselle tyhjälle riville.

  TAI

  Liitä kenttään tietoja aloittaen ensimmäisestä tyhjästä solusta.

  Tallenna tekemäsi muutokset.

  Access määrittää kentälle tietotyypin sen mukaan, minkälaisia tietoja syötät. Jos syötät esimerkiksi nimen, Access määrittää tietotyypiksi Teksti.

  Lisätietoja siitä, kuinka Access määrittää tietotyypit, on jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Tietotyyppien määrittäminen Accessissa syötettäessä tietoja. Tietoja tietotyyppien määrittämisestä manuaalisesti on myös jäljempänä tämän artikkelin kohdassa Niiden tietotyyppien määrittäminen, joita taulukkonäkymä ei johda.

Sivun alkuun

Sarakkeen poistaminen käyttämällä taulukkonäkymää

Ota huomioon seuraavat tärkeät asiat, ennen kuin poistat taulukkonäkymästä sarakkeen:

Sarakkeen poistaminen taulukkonäkymässä

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen sarakkeen otsikkoriviä, jonka haluat poistaa.

 2. Valitse pikavalikosta Poista sarake.

 3. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä.

 4. Tallenna tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Sarakkeen lisääminen käyttämällä rakennenäkymää

Jos olet käyttänyt Accessin aiempia versioita, olet todennäköisesti käyttänyt rakennenäkymää. Työkalua ei ole muutettu Office Access 2007 -ohjelmassa. Rakennenäkymän käyttäminen on joustavampaa kuin taulukkonäkymän, koska voit määrittää kaikki käytettävissä olevat tietotyypit ja voit luoda hakukentän poistumatta rakennenäkymästä.

Sarakkeen lisääminen rakennenäkymässä

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat muuttaa, ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

  TAI

  Valitse Accessin tilarivillä Rakennenäkymä.

 2. Valitse Kentän nimi -sarakkeesta tyhjä rivi ja kirjoita uuden kentän nimi.

 3. Valitse uuden sarakkeen tietotyyppi kentän nimen vieressä olevasta Tietotyyppi-sarakkeesta.

 4. Tallenna tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Sarakkeen poistaminen käyttämällä rakennenäkymää

Säännöt, jotka koskevat sarakkeen poistamista taulukkonäkymässä, koskevat myös rakennenäkymän käyttämistä: Jos sarake poistetaan, kaikki sen tiedot poistuvat. Lisäksi ennen perusavain- tai hakukentän poistamista on poistettava kyseisten kenttien yhteydet.

Lisätietoja on artikkeleissa Tietokannan suunnittelun perusteet, Perusavaimen lisääminen, määrittäminen tai muuttaminen ja Useiden arvojen tallentamisen sallivan hakukentän lisääminen tai muuttaminen.

Sarakkeen poistaminen rakennenäkymässä

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat muuttaa, ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

  TAI

  Valitse Accessin tilarivillä Rakennenäkymä.

 2. Valitse poistettava kenttä (rivi).

 3. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Poista rivit.

  TAI

  Paina DEL-näppäintä.

 4. Tallenna tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Tietotyyppien määrittäminen Accessissa syötettäessä tietoja

Kun luot tyhjän taulukkonäkymän, Access määrittää tietotyypin jokaiselle kentälle, kun syötät kenttään ensimmäisen kerran tietoja. Seuraavassa taulukossa on lueteltu syötettävien tietojen eri tyypit ja Accessin käyttämät tietotyypit.

Huomautus: Liite- tai OLE-objekti-tietotyyppejä ei voi määrittää syöttämällä kenttään tietoja, eikä Rich Text -muokkauksen tukea voi ottaa käyttöön syöttämällä kenttään tietoja.

Tietoja näiden tietotyyppien määrittämisestä ja Rich Text -muokkauksen käyttöönotosta on artikkelissa Tyhjän taulukkonäkymän avaaminen.

Seuraavasta taulukosta käy ilmi, kuinka Access määrittää kentän tietotyypin, kun syötät tietoja taulukkonäkymässä.

Jos syötät:

Office Access 2007 luo kentän seuraavalla tietotyypillä:

Joonas

Teksti

Tekstilohko tai tekstiä ja numeroita; enemmän kuin 256 merkkiä.

Memo

Huomautus: Rich Text -muotoilua ei voi ottaa käyttöön käyttämällä taulukkonäkymää. Lisäksi jos otat käyttöön memo-kenttää varten Vain liittäminen -ominaisuuden, Access piilottaa oletusarvon mukaan tekstin, kun kohdistin siirretään kyseiseen kenttään.

Tietoja Rich Text -muotoilun käyttöönotosta on artikkelissa Tietojen syöttäminen Rich Text -muotoa tukevaan ohjausobjektiin tai sarakkeeseen tai Rich Text -muotoa tukevan ohjausobjektin tai sarakkeen tietojen muokkaaminen.

http://www.contoso.com

Access tunnistaa seuraavat Internet-protokollat: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Huomautus: Access tunnistaa protokollan ja määrittää Hyperlinkki-tietotyypin vain, jos protokollan perässä ei ole välilyöntiä.

Hyperlinkki

50000

Luku, pitkä kokonaisluku

50 000

Luku, pitkä kokonaisluku

50 000,99

Luku, kaksinkertainen

50000,389

Luku, kaksinkertainen

31.12.2006

Access muotoilee päivämäärä- ja aikatiedot Windowsin aluekohtaisten ja kieliasetusten perusteella.

Näytä, kuinka asetukset määritetään tai kuinka niitä muutetaan

Microsoft Windows Vista

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Jos käytät Ohjauspaneelissa oletusnäkymää, kaksoisnapsauta Aika-, kieli- ja alueasetukset -kohtaa.

  TAI

  Jos käytät klassista näkymää, kaksoisnapsauta

  Aluekohtaiset ja kieliasetukset -kohtaa.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 3. Valitse Muotoilut-välilehden Nykyinen muoto -kohdasta Mukauta tätä muotoa.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 4. Valitse välilehti, joka sisältää asetukset, joita haluat muuttaa, ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esimerkiksi muuttaa osan luvun muodosta tai koko luvun muodon, valitse Numerot-välilehti ja muuta haluamaasi asetusta. Jos tarvitset asetuksen ohjeita, napsauta Ohje-painiketta (?) ja napsauta sitten asetusta.

Microsoft Windows XP (klassinen näkymä)

 1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa Aluekohtaiset ja kieliasetukset.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 3. Napsauta Standardit ja muotoilut -kohdan Mukauta-painiketta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 4. Valitse välilehti, joka sisältää asetukset, joita haluat muuttaa, ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esimerkiksi muuttaa osan luvun muodosta tai koko luvun muodon, valitse Numerot-välilehti ja muuta asetusta. Jos tarvitset asetuksen ohjeita, napsauta Ohje-painiketta (?) ja napsauta sitten asetusta.

Microsoft Windows XP (luokiteltu näkymä)

 1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  Näyttöön tulee Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset.

  Näyttöön tulee Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset -valintaikkuna.

 3. Valitse Muuta numeroiden, päivämäärän ja kellonajan esittämistapa.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 4. Napsauta Standardit ja muotoilut -kohdan Mukauta-painiketta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Valitse välilehti, joka sisältää asetukset, joita haluat muuttaa, ja tee haluamasi muutokset. Jos haluat esimerkiksi muuttaa osan luvun muodosta tai koko luvun muodon, valitse Numerot-välilehti ja muuta haluamaasi asetusta. Jos tarvitset asetuksen ohjeita, napsauta Ohje-painiketta (?) ja napsauta sitten asetusta.

.

Pvm./klo

31. joulukuuta 2006

Huomautus: Kirjoita tai liitä enemmän kuin päivän nimi, jotta Access pystyisi johtamaan Pvm./klo-tietotyypin. Jos kirjoitat esimerkiksi "tiistai", Access valitsee Teksti-tietotyypin. Päivän lisäksi on syötettävä kuukausi, jotta Access johtaisi Pvm./klo-tietotyypin.

Pvm./klo

10:50:23

Pvm./klo

10:50:00

Pvm./klo

17:50

Pvm./klo

$12,50

Access tunnistaa Windowsin aluekohtaisissa ja kieliasetuksissa määritetyn valuuttasymbolin.

Näytä, kuinka asetukset määritetään tai kuinka niitä muutetaan

Microsoft Windows Vista

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Jos käytät Ohjauspaneelissa oletusnäkymää, kaksoisnapsauta Aika-, kieli- ja alueasetukset -kohtaa.

  TAI

  Jos käytät klassista näkymää, kaksoisnapsauta

  Aluekohtaiset ja kieliasetukset -kohtaa.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 3. Napsauta Standardit ja muotoilut -kohdan Mukauta-painiketta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 4. Valitse Rahayksikkö-välilehti ja valitse Rahayksikön tunnus -luettelosta tunnus, jota haluat käyttää. Jos tarvitset asetuksen ohjeita, napsauta Ohje-painiketta (?) ja napsauta sitten asetusta.

Microsoft Windows XP (klassinen näkymä)

 1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  Näyttöön tulee Ohjauspaneeli.

 2. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa Aluekohtaiset ja kieliasetukset.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 3. Napsauta Standardit ja muotoilut -kohdan Mukauta-painiketta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 4. Valitse Rahayksikkö-välilehti ja valitse Rahayksikön tunnus -luettelosta tunnus, jota haluat käyttää. Jos tarvitset asetuksen ohjeita, napsauta Ohje-painiketta (?) ja napsauta sitten asetusta.

Microsoft Windows XP (luokiteltu näkymä)

 1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkin Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  Näyttöön tulee Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset.

  Näyttöön tulee Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset -valintaikkuna.

 3. Valitse Muuta numeroiden, päivämäärän ja kellonajan esittämistapa.

  Näyttöön tulee Aluekohtaiset ja kieliasetukset -valintaikkuna.

 4. Napsauta Standardit ja muotoilut -kohdan Mukauta-painiketta.

  Näyttöön tulee Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Valitse Rahayksikkö-välilehti ja valitse Rahayksikön tunnus -luettelosta tunnus, jota haluat käyttää. Jos tarvitset asetuksen ohjeita, napsauta Ohje-painiketta (?) ja napsauta sitten asetusta.

Valuutta

21,75

Luku, kaksinkertainen

123,00%

Luku, kaksinkertainen

3.46E+03

Luku, kaksinkertainen


Sivun alkuun

Niiden tietotyyppien määrittäminen, joita taulukkonäkymä ei johda

Oletusarvon mukaan joitakin toimia ei voi tehdä käyttämällä taulukkonäkymää:

 • Liite- tai OLE-objekti-tietotyyppiä ei voi määrittää liittämällä tietoja tyhjään soluun.

 • Rich Text -muokkausta ei voi ottaa käyttöön memo-kenttää varten liittämällä tietoja. Jos haluat ottaa Rich Text -muokkauksen käyttöön, määritä kentälle asetus rakennenäkymässä.

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka nämä toimet tehdään.

Toimet on kuvattu tarkemmin artikkelissa Tyhjän taulukkonäkymän avaaminen.

Liite- tai OLE-objekti-tietotyypin määrittäminen

 1. Jos tyhjä sarake (nimeltään Lisää uusi kenttä) ei ole vielä valittuna taulukkonäkymässä, valitse se.

 2. Napsauta otsikon alapuolella olevaa ensimmäistä tyhjää tietoriviä.

 3. Valitse Taulukko-välilehden Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmän avattavan Tietotyyppi-luettelon nuolta ja valitse tietotyyppi.

  Tietotyyppien luettelo

 4. Tallenna tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön memo-kenttää varten

Voit lisätä memo-kentän taulukkoon käyttämällä taulukkonäkymää, mutta jos haluat ottaa memo-kentälle käyttöön Rich Text -muokkauksen, käytä rakennenäkymää. Seuraavassa kerrotaan, kuinka nämä toimet tehdään.

Memo-kentän lisääminen taulukkoon

 1. Jos tyhjä sarake (nimeltään Lisää uusi kenttä) ei ole vielä valittuna taulukkonäkymässä, valitse se.

 2. Napsauta otsikon alapuolella olevaa ensimmäistä tyhjää tietoriviä.

 3. Valitse Taulukko-välilehden Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmän avattavan Tietotyyppi-luettelon nuolta ja valitse tietotyyppi.

 4. Tallenna tekemäsi muutokset ja jatka seuraavaan vaiheeseen, jossa Rich Text -muokkaus otetaan käyttöön.

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön memo-kenttää varten

 1. Siirry taulukon taulukkonäkymästä taulukon rakennenäkymään. Accessissa on useita tapoja tehdä tämä toimi:

  Jos käytät objektivälilehtiä, napsauta avoimen taulukkonäkymän välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Rakennenäkymä.

  TAI

  Valitse Accessin tilarivillä Rakennenäkymä.

  TAI

  Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkonäkymän pohjana olevaa taulukkoa ja valitse Rakennenäkymä.

 2. Valitse memo-kenttä rakennenäkymässä.

 3. Napsauta Kentän ominaisuudet -ruudun Yleiset-välilehdessä Tekstin muoto -kohdan vieressä olevassa solussa olevaa nuolta ja valitse sitten luettelosta Rich Text.

  Näyttöön tulee vahvistussanoma, joka kysyy, haluatko muuntaa sarakkeen Rich Text -muotoon. Muunna sarake valitsemalla Kyllä.

 4. Tallenna tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Sarakkeen muuntaminen hakukentäksi

Oletusarvon mukaan taulukkonäkymän avulla uutta saraketta ei voi muuntaa hakukentäksi. Hakukentässä näkyy tietoja toisesta lähteestä  – joko taulukosta tai kohteiden luettelosta – luettelona. Oletusarvon mukaan Access näyttää hakutiedot avattavassa luetteloruudussa, mutta se voi myös käyttää lomakkeessa luetteloruutua (luetteloa, jota ei voi avata eikä sulkea).

Voit luoda kahdenlaisia hakukenttiä: taulukkoon perustuvia luetteloita ja arvoluetteloita. Taulukkoon perustuvat luettelot hakevat tietoja toisesta taulukosta käyttämällä kyselyä, ja arvoluettelo näyttää valmiiksi koodattujen arvojen joukon. Seuraavassa kerrotaan, kuinka kumpaakin lajia olevia luetteloita luodaan.

Hakukentän lisääminen

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella uuden taulukkonäkymän pohjana olevaa taulukkoa ja valitse Rakennenäkymä.

  TAI

  Valitse Accessin tilarivillä Rakennenäkymä.

  Taulukko avautuu rakennenäkymään.

 2. Valitse muunnettava kenttä.

  TAI

  Valitse Kentän nimi -sarakkeesta tyhjä rivi ja kirjoita uuden kentän nimi.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Hakusarake.

  TAI

  Napsauta rakennenäkymän Tietotyyppi-sarakkeen alanuolta ja valitse Ohjattu hakukentän luominen.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Taulukkoon perustuvan luettelon luominen    

   1. Valitse Haluan, että kohteen hakusarake arvot haetaan taulukosta tai kyselystä ja valitse Seuraava.

   2. Valitse Näkymä-kohdassa vaihtoehto, valitse luettelosta taulukko tai kysely ja valitse sitten Seuraava.

    Jos haluat esimerkiksi käyttää taulukon arvoja hakukentässä, valitse Taulukot. Jos haluat käyttää kyselyä, valitse Kyselyt. Jos haluat nähdä tietokannan kaikkien taulukoiden ja kyselyjen luettelon, valitse Molemmat.

   3. Siirrä ne kentät, joiden haluat näkyvän hakuluettelossa, Käytettävissä olevat kentät -ruudusta Valitut kentät -ruutuun ja valitse sitten Seuraava.

   4. Voit valita edellisessä vaiheessa valitsemillesi kentille yhden tai useita lajitteluvalintoja. Valitse sen jälkeen Seuraava.

   5. Voit muuttaa hakuluettelon jokaisen sarakkeen leveyttä. Valitse sen jälkeen Seuraava.

   6. Voit kirjoittaa Minkä selitteen haluat antaa kohteelle hakusarake -kohdassa nimen muokkausruutuun.

   7. Voit valita Salli useita arvoja -valintaruudun.

    Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit valita ja tallentaa luettelosta enemmän kuin yhden kohdan.

   8. Valitse Valmis. Jos Access kehottaa tallentamaan taulukon, valitse Kyllä.

    Access lisää hakukyselyn uuteen taulukkoon. Oletusarvon mukaan kysely noutaa määrittämäsi kentät sekä perusavaimen arvot lähdetaulukon osalta. Sen jälkeen Access määrittää hakukentän tietotyypin siten, että se vastaa lähdetaulukon perusavainkentän tietotyyppiä. Jos lähdetaulukon perusavainkenttä käyttää esimerkiksi Laskuri-tietotyyppiä, Access määrittää hakukentän tietotyypiksi Luku.

   9. Palaa taulukkonäkymään, siirry hakukenttään ja valitse luettelosta jokin kohta.

  • Arvoihin perustuvan luettelon luominen    

   1. Valitse Haluan määrittää arvot itse ja valitse sitten Seuraava.

   2. Kirjoita Sarakkeiden määrä -ruutuun luettelossa näkyvien sarakkeiden määrä, siirry ensimmäiseen tyhjään soluun ja kirjoita jokin arvo.

    Kun kirjoitat ensimmäisen arvon, solun alapuolelle tulee toinen tyhjä solu.

   3. Kun olet kirjoittanut ensimmäisen arvon, siirrä kohdistus seuraavaan soluun käyttämällä sarkain- tai alanuolinäppäintä ja kirjoita toinen arvo.

   4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes olet luonut luettelon, ja valitse sitten Seuraava.

   5. Halutessasi voit kirjoittaa uuden kentän nimen. Valitse sen jälkeen Valmis.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×