Sähköpostin vaiheistettu siirto Office 365:een

Voit siirtää käyttäjien postilaatikoiden sisällöt Exchange 2003- tai Exchange 2007 -sähköpostista Office 365:een vaiheittain pidemmän ajan kuluessa vaiheistetun siirron avulla.

Tämä artikkeli sisältää ohjeet sähköpostin vaiheistetun siirron suorittamista varten. Siirtoprosessin yleiskuvaus on artikkelissa Sähköpostin vaiheittainen siirto Office 365:een – huomioitavia seikkoja. Kun olet lukenut kyseisen artikkelin huolellisesti, voit aloittaa postilaatikoiden siirtämisen sähköpostijärjestelmästä toiseen tämän artikkelin ohjeiden avulla.

Windows PowerShell-ohjeita on kohdassa Vaiheistettu siirto Office 365:een PowerShellin avulla.

Siirtotehtävät

Vaiheistettuun siirtoon sisältyvät tehtävät ovat seuraavat:

 1. Vaiheistettuun siirtoon valmistautuminen

 2. Toimialueen omistajuuden vahvistaminen

 3. Käyttäjien lisääminen Office 365:een hakemistosynkronoinnin avulla

 4. Siirrettävien postilaatikoiden luettelon luominen

 5. Office 365:n yhdistäminen sähköpostijärjestelmään

 6. Postilaatikoiden siirtäminen

 7. Vaiheistetun siirron siirtoerän käynnistäminen

 8. Paikallisten sähköpostilaatikoiden muuntaminen sähköpostin käyttäjiksi

 9. Sähköpostin reitittäminen suoraan Office 365:een

 10. Vaiheistetun siirron siirtoerän poistaminen

 11. Siirron jälkitoimien suorittaminen

Vaiheistettuun siirtoon valmistautuminen

Ennen kuin postilaatikot voidaan siirtää Office 365:een vaiheistetulla siirrolla, Exchange Server -ympäristöön on tehtävä muutamia muutoksia.

Vaiheistettuun siirtoon valmistautuminen

 1. Määritä Outlook Anywhere paikallisessa Exchange Server -ympäristössä     Sähköpostin siirtopalvelussa käytetään Outlook Anywherea (tunnetaan myös nimellä RPC over HTTP), ja sen avulla muodostetaan yhteys paikalliseen Exchange Serveriin. Lisätietoja Outlook Anywheren määrittämisestä Exchange 2007:ssä ja Exchange 2003:ssa on seuraavissa artikkeleissa:

  Tärkeää: Outlook Anywhere -määrityksessä on käytettävä luotetun varmennemyöntäjän myöntämää varmennetta. Outlook Anywherea ei voi määrittää itse allekirjoitetulla varmenteella. Lisätietoja on artikkelissa SSL:n määrittäminen Outlook Anywheressa.

 2. Valinnainen vaihe: Varmista, että pystyt muodostamaan yhteyden Exchange-organisaatioon Outlook Anywherea käyttämällä     Testaa yhteys jollakin seuraavista tavoista:

 3. Määritä oikeudet     Paikallisella käyttäjätilillä, jolla muodostat yhteyden paikalliseen Exchange-organisaatioosi (josta käytetään myös nimitystä siirtämisen järjestelmänvalvojatili), täytyy olla riittävät oikeudet käyttää niitä postilaatikoita, jotka haluat siirtää Office 365:een. Tätä käyttäjätiliä käytetään, kun yhdistät Office 365:n sähköpostijärjestelmääsi myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.

 4. Järjestelmänvalvojalla on oltava seuraavat oikeudet postilaatikoiden siirtämistä varten:

  • Hänellä on oltava FullAccess-oikeudet kaikkiin paikallisiin postilaatikoihin sekä WriteProperty-oikeudet paikallisten käyttäjätilien TargetAddress-ominaisuuden muokkausta varten.

   tai

  • Hänellä on oltava Receive As -oikeudet siinä paikallisten postilaatikoiden tietokannassa, johon käyttäjien postilaatikot tallennetaan, sekä WriteProperty-oikeudet paikallisten käyttäjätilien TargetAddress-ominaisuuden muokkausta varten.

  Näiden oikeuksien määritysohjeet ovat artikkelissa Exchange-oikeuksien määrittäminen postilaatikoiden siirtämiseksi Office 365:een.

 5. Poista yhdistetty viestiliikenne käytöstä     Jos yhdistetty viestiliikenne on käytössä siirrettävissä paikallisissa postilaatikoissa, poista se käytöstä ennen siirtoa. Voit ottaa sen takaisin käyttöön, kun siirto on tehty. Vaiheittaiset ohjeet ovat yhdistetyn viestiliikenteen käytöstä poistamista kuvaavassa artikkelissa.

Toimialueen omistajuuden vahvistaminen

Siirron yhteydessä luodaan kunkin paikallisen postilaatikon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -osoitteen perusteella sähköpostiosoite uudelle Office 365 -postilaatikolle. Jos haluat tehdä vaiheistetun siirron, paikallisen toimialueen omistajuus Office 365 -organisaatiossa on vahvistettava.

Voit vahvistaa paikallisen toimialueen omistajuuden ohjatulla toimialuetoiminnolla

 1. Huomautus: Seuraavien vaiheiden suorittamiseen tarvitset Office 365:n yleisen järjestelmänvalvojan oikeudet.

  Kirjaudu Office 365:een antamalla työpaikan tai oppilaitoksen tili.

 2. Valitse Määritys > Toimialueet.

 3. Käynnistä ohjattu toimialuetoiminto valitsemalla toimialueiden hallinnan sivulla Lisää toimialue Lisää-kuvake .

 4. Valitse Lisää toimialue Office 365:een -sivulla Määritä toimialuenimi ja vahvista omistajuus.

 5. Kirjoita paikallisen Exchange-organisaation toimialueen nimi (esimerkiksi Contoso.com) ja valitse sitten Seuraava.

 6. Valitse Vahvista, että omistat toimialueen <toimialueesi nimi> -sivun luettelosta oma DNS (Domain Name System) -isännöintipalvelusi. Tarvittaessa voit myös valita Yleiset ohjeet.

 7. Toimi oman DNS-isännöintipalveluntarjoajasi ohjeiden mukaisesti. Toimialueen omistajuus vahvistetaan yleensä TXT-tietueella.

  Voit tarkistaa vuokraamasi Office 365 -palvelun TXT- tai MX-tiedot myös artikkelissa Office 365 DNS -tietueisiin tarvittavan tiedon kokoaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Kun olet lisännyt TXT- tai MX-tietueen, odota noin 15 minuuttia ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

 8. Kun valitset Office 365:n ohjatussa toimialuetoiminnossa Valmis, tarkista nyt, näyttöön avautuu vahvistussivu. Valitse Valmis.

  Jos vahvistussivu ei tule näkyviin, odota hetki ja yritä uudelleen.

  Älä jatka ohjatun toimialuetoiminnon seuraavaan vaiheeseen. Olet nyt vahvistanut, että omistat paikallisen Exchange-organisaation toimialueen, joten olet valmis jatkamaan sähköpostin siirtoprosessia.

Käyttäjien lisääminen Office 365:een hakemistosynkronoinnin avulla

Hakemistosynkronoinnin avulla voit luoda kaikki Office 365 -organisaation paikalliset käyttäjät.

Kun käyttäjät on luotu, heille on annettava käyttöoikeudet. Käyttäjien luomisen jälkeen sinulla on 30 päivää aikaa käyttöoikeuksien lisäämiseen. Vaiheittaiset ohjeet käyttöoikeuksien lisäämistä varten ovat kohdassa Siirron jälkitoimien suorittaminen.

Uusien käyttäjien luominen

 • Voit synkronoida ja luoda paikalliset käyttäjät Office 365:ssä käyttämällä Microsoft Azure Active Directoryn synkronointityökalua tai Microsoft Azure Active Directory -synkronointipalveluja (AAD Sync). Kun postilaatikot on siirretty Office 365:een, hallinnoit käyttäjätilejä paikallisessa organisaatiossa ja ne synkronoituvat Office 365 -organisaation kanssa. Lisätietoja on artikkelissa Hakemistointegrointi.

Siirrettävien postilaatikoiden luettelon luominen

Kun olet määrittänyt käyttäjät, joiden paikalliset postilaatikot siirretään Office 365:een, luo siirtoerä käyttämällä CSV-tiedostoa. Office 365 hyödyntää siirrossa tätä tiedostoa. CSV-tiedostoon on lisätty paikallisten postilaatikoiden tiedot riveittäin.

Huomautus: Vaiheistetulla siirrolla Office 365:een siirrettävien postilaatikoiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Yhden siirtoerän CSV-tiedostossa voi olla enintään 2 000 riviä. Jos siirrettäviä postilaatikoita on yli 2 000, voit luoda uusia siirtoeriä luomalla lisää CSV-tiedostoja.

Tuetut määritteet

Vaiheistetun siirron CSV-tiedosto tukee seuraavia kolmea määritettä. Kukin CSV-tiedoston rivi vastaa yhtä postilaatikkoa, ja siihen on sisällyttävä kaikkien oheisten määritteiden arvot.

Määrite

Kuvaus

Pakollinen?

EmailAddress

Määrittää paikallisen sähköpostilaatikon ensisijaisen SMTP-sähköpostiosoitteen, esimerkiksi marjak@contoso.com.

Käytä paikallisen postilaatikon ensisijaista SMTP-osoitetta. Älä käytä Office 365:n käyttäjätunnusta. Jos paikallisen toimialueen nimi on esimerkiksi contoso.com ja Office 365:n sähköpostitoimialue on service.contoso.com, CSV-tiedoston sähköpostiosoitteissa on käytettävä toimialuenimeä contoso.com.

Pakollinen

Password

Salasana, joka määritetään uudelle Office 365 -postilaatikolle. Office 365 -organisaatiota koskevat salasanarajoitukset koskevat myös CSV-tiedostoon sisällytettäviä salasanoja.

Valinnainen

ForceChangePassword

Määrittää, pitääkö käyttäjän vaihtaa salasana, kun hän kirjautuu ensimmäistä kertaa uuteen Office 365 -postilaatikkoon. Määritä tämän parametrin arvoksi True tai False.

Huomautus: Jos järjestelmässä on siirrytty kertakirjautumiseen ottamalla Active Directory Federation Services (AD FS -liittoutumispalvelut) 2.0 (AD FS 2.0) tai uudempi käyttöön paikallisessa organisaatiossa, ForceChangePassword-määritteen arvon on oltava False.

Valinnainen

CSV-tiedoston muoto

Seuraavasta esimerkistä näet, millaiselta CSV-tiedosto muodoltaan näyttää. Tässä esimerkissä kolme paikallista postilaatikkoa siirretään Office 365:een.

CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä eli otsikkorivillä luetellaan seuraavilla riveillä määritettyjen määritteiden tai kenttien nimet. Määritteiden nimet erotellaan toisistaan pilkuilla.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Otsikkorivin alla olevat rivit edustavat kukin yhtä käyttäjää ja sisältävät käyttäjän postilaatikon siirtämisessä tarvittavat tiedot. Kullakin rivillä määritteiden arvojen on oltava otsikkorivin määritenimien mukaisessa järjestyksessä.

Voit luoda CSV-tiedoston millä tahansa tekstieditorilla tai esimerkiksi Excelillä. Tallenna tiedosto .csv- tai .txt-tiedostomuodossa.

Huomautus: Jos CSV-tiedosto sisältää erikoismerkkejä tai muita kuin ASCII-merkkejä, tallenna CSV-tiedosto käyttämällä UTF-8-koodausta tai jotakin muuta Unicode-koodausta. Joissakin sovelluksissa CSV-tiedoston tallentaminen UTF-8-koodausta tai muuta Unicode-koodausta käyttämällä voi olla helpompaa, kun tietokoneen järjestelmän kieli vastaa CSV-tiedoston kieltä.

Office 365:n yhdistäminen sähköpostijärjestelmään

Siirron päätepiste sisältää asetukset ja tunnistetiedot, joita tarvitaan sen paikallisen palvelimen yhdistämiseen, joka sisältää Office 365 -käyttöä varten siirrettävät postilaatikot. Vaiheistetussa siirrossa luodaan Outlook Anywhere -siirtopäätepiste. Samaa siirron päätepistettä käytetään kaikkiin siirtoeriin.

Siirron päätepisteen luominen

 1. Siirry Exchange-hallintakeskukseen.

 2. Kun Exchange-hallintakeskus on auki, valitse Vastaanottajat > Siirto.

 3. Valitse Lisää Lisää-kuvake > Siirron päätepisteet.

  Valitse siirron päätepiste.
 4. Valitse Siirron päätepisteet -sivulla Uusi Uusi kuvake .

 5. Valitse Valitse siirron päätepisteen tyyppi -sivulla Outlook Anywhere > Seuraava.

 6. Anna Kirjoita paikallisen tilin tunnistetiedot -sivulla seuraavat tiedot:

  • Sähköpostiosoite      Kirjoita tähän minkä tahansa paikallisen siirrettävän Exchange-organisaation käyttäjän sähköpostiosoite. Office 365 testaa yhteyden käyttäjän postilaatikkoon.

  • Käyttöoikeuksilla varustettu tili      Kirjoita sellaisen tilin käyttäjänimi (toimialue\käyttäjänimi-muodossa tai sähköpostiosoitteena), johon on määritetty tarvittavat järjestelmänvalvojan oikeudet paikallisessa organisaatiossa. Office 365 tunnistaa kyseisen tilin avulla siirron päätepisteen ja testaa tilin oikeudet yrittämällä käyttää määritetyn sähköpostiosoitteen postilaatikkoa.

  • Riittävin käyttöoikeuksin varustetun tilin salasana     Kirjoita tähän järjestelmänvalvojaoikeuksin varustetun tilin salasana.

 7. Valitse Seuraava ja toimi seuraavasti:

  • Jos Office 365 saa yhteyden lähdepalvelimeen, yhteysasetukset tulevat näkyviin. Valitse Seuraava.

   Outlook Anywheren päätepisteen varmistettu yhteys.
  • Jos testiyhteys lähdepalvelimeen ei onnistu, anna seuraavat tiedot:

   • Exchange-palvelin     Anna paikallisen Exchange Serverin täydellinen toimialuenimi. Tämä on postilaatikkopalvelimesi isäntänimi, esimerkiksi EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-välityspalvelin     Anna Outlook Anywheren RPC-välityspalvelimen täydellinen toimialuenimi. Yleensä välityspalvelin on sama kuin Outlook Web Appin URL-osoite. Nimi voi olla esimerkiksi mail.contoso.com. Kyseinen nimi on myös sen välityspalvelimen URL-osoite, jota Outlook käyttää muodostaessaan yhteyden Exchange Serveriin.

 8. Anna Kirjoita yleistiedot -sivulla siirron päätepisteen nimi. Se voi olla esimerkiksi Test5-endpoint. Jätä kaksi muuta ruutua tyhjäksi. Tässä tapauksessa niissä käytetään oletusarvoja.

  Siirron päätepisteen nimi.
 9. Luo siirron päätepiste valitsemalla Uusi.

  Jos haluat vahvistaa, että Exchange Online on yhdistetty paikalliseen palvelimeen, voit suorittaa esimerkin 4 Test-MigrationServerAvailability-komennon.

Postilaatikoiden siirtäminen

Voit luoda ja suorittaa siirtoerän, jolla postilaatikot siirretään Office 365:een.

Vaiheistetun siirron siirtoerän luominen

Vaiheistetussa siirrossa postilaatikot siirretään erissä niin, että kukin luomasi CSV-tiedosto vastaa yhtä erää.

Vaiheistetun siirron siirtoerän luominen

 1. Avaa Exchange-hallintakeskus ja valitse Vastaanottajat > Siirto.

 2. Valitse Uusi Uusi kuvake > Siirrä Exchange Onlineen.

  Valitse Siirrä Exchange Onlineen
 3. Valitse Valitse siirron tyyppi -sivulla Vaiheistettu siirto > Seuraava.

 4. Valitse Valitse käyttäjät -sivulla Selaa ja valitse sitten kyseisessä siirtoerässä käytettävä CSV-tiedosto.

  Kun olet valinnut CSV-tiedoston, Office 365 tarkistaa sen ja varmistaa seuraavat asiat:

  • Office 365 tarkistaa, että tiedosto ei ole tyhjä.

  • Office 365 tarkistaa, että tiedostossa käytetään CSV-muotoilua (tiedoston arvot on erotettu luetteloerottimella).

  • Tiedostossa on enintään 2 000 riviä.

  • Tiedoston otsikkorivillä on vaadittava EmailAddress-sarake.

  • Kaikilla riveillä on sama määrä sarakkeita kuin otsikkorivillä.

  Jos tarkistuksessa ilmenee puutteita, näkyviin tulee virheilmoitus, jossa kerrotaan virheen syy. Tee tarvittavat korjaukset CSV-tiedostoon ja luo siirtoerä lähettämällä tiedosto uudelleen. Kun järjestelmä on todennut CSV-tiedoston asianmukaiseksi, CSV-tiedostoon listattujen käyttäjien lukumäärä näytetään siirrettävien postilaatikoiden määränä.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Tarkista Vahvista siirron päätepiste -sivulla siirron päätepisteen tiedot ja valitse Seuraava.

  Uusi siirtoerä, jossa on vahvistettu päätepiste.
 7. Kirjoita Siirtokokoonpano-sivulle siirtoerän nimi (ei saa sisältää välilyöntejä tai erikoismerkkejä) ja valitse Seuraava. Kun siirtoerä on luotu, määrittämäsi nimi näkyy siirtosivulla siirtoerien luettelossa.

 8. Valitse Käynnistä erä -sivulla jompikumpi seuraavista:

  • Käynnistä erä automaattisesti     Siirtoerä käynnistyy heti, kun uusi siirtoerä on tallennettu. Käynnistyvän erän tilana on Synkronoidaan.

  • Käynnistä erä myöhemmin manuaalisesti     Siirtoerä luodaan, mutta sitä ei käynnistetä. Erän tilaksi määritetään Luotu. Kun haluat käynnistää siirtoerän, valitse se siirron hallintanäkymässä ja valitse sitten Käynnistä.

 9. Voit luoda siirtoerän valitsemalla Uusi.

  Uusi siirtoerä tulee näkyviin siirron hallintanäkymään.

Vaiheistetun siirron siirtoerän käynnistäminen

Jos olet luonut siirtoerän ja määrittänyt sen manuaalisesti käynnistettäväksi, voit käynnistää sen Exchangen hallintakeskuksessa.

Vaiheistetun siirron siirtoerän käynnistäminen

 1. Avaa Exchange-hallintakeskus ja valitse Vastaanottajat > Siirto.

 2. Valitse haluamasi erä siirron hallintanäkymässä ja valitse sitten Käynnistä.

 3. Jos siirtoerän käynnistäminen onnistuu, sen tilatieto muuttuu siirron hallintanäykymässä tilaksi Synkronoidaan.

  Siirtoerää synkronoidaan

Siirtovaiheen toimivuuden tarkistaminen

Voit seurata synkronoinnin tilaa siirron hallintanäkymässä. Jos synkronoinnissa ilmenee virheitä, niihin liittyvää lisätietoa on lokitiedostossa.

Voit myös varmistaa, että käyttäjät luodaan oikeaan kohteeseen (Office 365 -hallintakeskus) siirron edetessä.

Paikallisten sähköpostilaatikoiden muuntaminen sähköpostin käyttäjiksi, jotta siirretyt käyttäjät pääsevät käyttämään sähköpostia

Kun sähköpostilaatikkoerä on siirretty, sinun on järjestettävä käyttäjille pääsy sähköposteihinsa. Kun käyttäjän sähköpostilaatikko on siirretty, hänellä on paikallinen postilaatikko ja Office 365 -postilaatikko. Jos käyttäjällä on Office 365 -postilaatikko, hän ei saa enää uutta postia paikalliseen postilaatikkoonsa.

Koska kaikkia siirtoja ei ole vielä tehty, kaikkia käyttäjiä ei voi vielä ohjata Office 365 -sähköpostin käyttäjiksi. Kuinka sitten toimia käyttäjien kanssa, joilla on kummatkin postilaatikot? Näiden käyttäjien osalta kannattaa tehdä muutos, jossa jo siirretyt paikalliset postilaatikot muunnetaan sähköpostin käyttäjiksi. Kun muunnat postilaatikon sähköpostin käyttäjäksi, voit ohjata käyttäjän käyttämään Office 365 -sähköpostia paikallisen postilaatikon sijaan.

Paikalliset postilaatikot kannattaa muuntaa sähköpostin käyttäjiksi myös siksi, että tällöin Exchange Online -postilaatikoiden välityspalvelinosoitteet voidaan säilyttää ennallaan kopioimalla ne sähköpostin käyttäjille. Tämän jälkeen voit hallita pilvipohjaisia käyttäjiä paikallisesta organisaatiosta Active Directoryn avulla. Samoin jos päätät poistaa paikallisen Exchange-organisaation, kun kaikki postilaatikot on siirretty Exchange Onlineen, sähköpostin käyttäjille kopioimasi välityspalvelinosoitteet säilyvät paikallisessa Active Directoryssa.

Seuraavista artikkeleista saat lisätietoja postilaatikoiden muuntamisesta sähköpostin käyttäjiksi ja voit ladata komentosarjoja tähän tarkoitukseen:

Valinnainen vaihe: Siirron vaiheiden toistaminen

Voit suorittaa erät samanaikaisesti tai yksi kerrallaan. Valitse sopiva toimintatapa sen mukaan, millaisessa aikataulussa siirrot on hyvä tehdä ja kuinka ehdit avustamaan käyttäjiä siirron viimeistelyssä. Muista, että kunkin siirtoerän enimmäiskoko on 2 000 postilaatikkoa.

Kun olet siirtänyt kaikki käyttäjät Office 365:een, sähköpostia voidaan ryhtyä lähettämään suoraan Office 365:een ja vanha sähköpostijärjestelmä voidaan poistaa käytöstä.

Valinnainen vaihe: Sähköpostiviiveiden ehkäiseminen

Tämä vaihe ei ole välttämätön, mutta jos jätät sen tekemättä, voit joutua odottamaan hieman pidempään, ennen kuin sähköpostit tulevat näkyviin uusiin Office 365 -postilaatikoihin.

Kun oman organisaatiosi ulkopuoliset käyttäjät lähettävät sinulle sähköpostia, heidän sähköpostijärjestelmänsä ei tarkista lähetyskohdetta joka kerta erikseen. Järjestelmät tallentavat sen sijaan oman sähköpostijärjestelmäsi sijainnin DNS-palvelimesi TTL-asetuksen eli elinaika-asetuksen mukaisesti. Jos vaihdat sähköpostijärjestelmän sijaintia, ennen kuin TTL-asetuksessa määritetty aika umpeutuu, lähettäjän sähköpostijärjestelmä yrittää lähettää viestit vanhaan sijaintiin, ennen kuin se huomaa sijainnin muuttuneen. Tämä saattaa aiheuttaa viiveitä postien toimituksessa. Voit ehkäistä tällaisia ongelmia pienentämällä TTL-arvoa, jonka DNS-palvelin antaa oman organisaatiosi ulkopuolisille palvelimille. Tällöin muiden organisaatioiden palvelimet päivittävät sähköpostijärjestelmäsi sijainnin useammin.

Kun aikaväliksi määritetään pienempi arvo, esimerkiksi vähintään 3 600 sekuntia (yksi tunti), useimmat sähköpostijärjestelmät pyytävät sijaintipäivitystä kerran tunnissa. Suosittelemme, että määrität TTL-arvoksi tämän tai sitä pienemmän arvon ennen sähköpostin siirron aloittamista. Näin sinulle sähköpostia lähettävillä järjestelmillä on aikaa käsitellä muutos. Kun olet sitten viimein siirtynyt kokonaan Office 365:een, voit palauttaa TTL-arvoksi pidemmän ajan.

TTL-asetusta muokataan sähköpostijärjestelmäsi MX (mail exchanger) -tietueessa. Se sijaitsee julkisessa DNS-järjestelmässäsi. Jos sinulla on useita MX-tietueita, sinun täytyy muokata kaikkien niiden TTL-arvoksi 3 600 sekuntia tai vähemmän.

Jos tarvitset apua DNS-asetusten määrittämiseen, tutustu Office 365:n DNS-oppaaseen.

Sähköpostin reitittäminen suoraan Office 365:een

Sähköpostijärjestelmät määrittävät viestien toimitussijainnin DNS-järjestelmän MX-tietueen perusteella. Sähköpostin siirtoprosessin aikana MX-tietue osoittaa paikalliseen sähköpostijärjestelmään. Kun kaikkien käyttäjien sähköpostit on siirretty Office 365:een, MX-tietue täytyy päivittää osoittamaan Office 365:een. Tämä auttaa takaamaan sen, että saapuvat sähköpostit toimitetaan Office 365 -postilaatikoihin. Kun muokkaat MX-tietuetta, voit myös poistaa vanhan sähköpostijärjestelmän käytöstä, kun olet valmis.

Olemme koonneet käyttöösi MX-tietueen muokkausohjeita, jotka kattavat useimmat DNS-palveluntarjoajat. Jos oman DNS-palveluntarjoajasi ohjeita ei ole annettu tai haluat lukea yleisluonteiset ohjeet, tutustu MX-tietueiden yleisohjeisiin.

Asiakkaiden ja kumppaneiden sähköpostijärjestelmiltä saattaa kestää jopa 72 tuntia tunnistaa muuttunut MX-tietueesi. Odota vähintään 72 tuntia, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Vaiheistetun siirron siirtoerän poistaminen

Kun olet muuttanut MX-tietuetta ja varmistanut, että kaikki sähköposti reitittyy Office 365 -postilaatikoihin, voit poistaa vaiheistetun siirron siirtoerät. Tarkista seuraavat asiat ennen siirtoerän poistamista:

 • Kaikki erään sisältyvät käyttäjät käyttävät omia Office 365 -postilaatikoitaan. Kun erä on poistettu, paikallisiin Exchange Server -postilaatikoihin lähetettyjä viestejä ei kopioida enää vastaaviin Office 365 -postilaatikoihin.

 • Office 365 -postilaatikot on synkronoitu ainakin kerran sen jälkeen, kun posteja on ryhdytty toimittamaan niihin suoraan. Varmista, että siirtoerän edellinen synkronointi on tehty sen jälkeen, kun postien suora toimittaminen Office 365 -postilaatikkoihin on aloitettu.

Kun poistat vaiheistetun siirron siirtoerän, siirtopalvelu tyhjentää ensin siirtoerään liittyvät tietueet ja poistaa sitten koko erän. Erä poistetaan siirron hallintanäkymässä olevasta siirtoerien luettelosta.

Vaiheistetun siirron siirtoerän poistaminen

 1. Kun Exchange-hallintakeskus on auki, valitse Vastaanottajat > Siirto.

 2. Valitse haluamasi erä siirron hallintanäkymässä ja valitse sitten Poista.

  Erän poistaminen saattaa kestää muutaman minuutin.

 3. Kun Exchange-hallintakeskus on auki, valitse Vastaanottajat > Siirto.

 4. Tarkista, että siirtoerää ei enää näy siirron hallintanäkymässä.

Siirron jälkitoimien suorittaminen

Kun olet siirtänyt postilaatikot Office 365:een, sinun täytyy suorittaa muutamat jälkitoimet.

Siirron jälkitoimien suorittaminen

 1. Aktivoi siirrettyjen tilien Office 365 -käyttäjätilit määrittämällä käyttöoikeudet.    Jos et määritä käyttöoikeutta, postilaatikko poistetaan käytöstä, kun aktivointiaika (30 päivää) päättyy. Saat ohjeet käyttöoikeuksien määrittämiseen oikeassa paikassa (Office 365 -hallintakeskus) ohjeartikkelista Käyttöoikeuden määrittäminen käyttäjille Office 365 for Business -ratkaisussa.

 2. Luo automaattisen haun DNS-tietue, jotta käyttäjät pääsevät helposti postilaatikoihinsa.    Kun kaikki paikalliset postilaatikot on siirretty Office 365:een, voit määrittää automaattisen haun DNS-tietueen Office 365 -organisaatiollesi, jotta käyttäjät voivat muodostaa helposti yhteyksiä uusiin Office 365 -postilaatikoihin Outlookilla ja mobiiliasiakasohjelmistoilla. Tämän uuden automaattisen haun DNS-tietueen täytyy käyttää samaa nimitilaa, jota käytät Office 365 -organisaatiossasi. Jos pilvipalvelun nimitilasi on esimerkiksi cloud.contoso.com, sinun täytyy luoda automaattisen haun DNS-tietue nimeltä autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 käyttää CNAME-tietuetta Outlookin ja mobiiliasiakasohjelmistojen automaattisessa hakupalvelussa. Automaattisen haun CNAME-tietueen täytyy sisältää seuraavat tiedot:

  • Alias:autodiscover

  • Target:autodiscover.outlook.com

  Lisätietoja on artikkelissa DNS-tietueiden luominen Office 365:tä varten, kun hallitset itse DNS-tietueita.

 3. Poista paikalliset Exchange-palvelimet käytöstä.    Kun olet varmistanut, että kaikki sähköposti reitittyy suoraan Office 365 -postilaatikoihin, kaikki siirrot on tehty ja paikallista sähköpostiorganisaatiota ei ole enää tarpeen ylläpitää, voit poistaa Exchangen asennuksen.

  Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

  Huomautus: Exchangen käytöstä poistamisella voi olla tahattomia vaikutuksia. Tämän vuoksi suosittelemme, että otat yhteyttä Microsoftin tukeen, ennen kuin poistat paikallisen Exchange-organisaation käytöstä.

Katso myös

Sähköpostin vaiheittainen siirto Office 365:een – huomioitavia seikkoja

Eri tapoja siirtää sähköposti Office 365:een

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×