Sähköpostin vaiheistettu siirto Office 365:een – huomioitavia seikkoja

Office 365 -käyttöönoton yhteydessä voit siirtää käyttäjien postilaatikoiden sisällön vanhasta sähköpostijärjestelmästä Office 365:een. Jos siirto tehdään vaiheittain pidemmän ajan kuluessa, käytetään nimitystä vaiheistettu siirto. Vaiheistettua siirtoa kannattaa käyttää seuraavissa tapauksissa:

 • Vanhana sähköpostijärjestelmänä on Microsoft Exchange Server 2003 tai Microsoft Exchange Server 2007.

  Huomautus: Vaiheistettua siirtoa ei voi käyttää Exchange 2013- tai Exchange 2010 -postilaatikoiden siirrossa Office 365:een. Tällöin kannattaa käyttää valmistelusiirtoa tai yhdistelmäympäristön sähköpostisiirtoa.

 • Postilaatikoita on yli 2 000.

Jos vaiheistettu siirto ei ole omaan tilanteeseesi sopiva, tutustu artikkeliin Eri tapoja siirtää sähköposti Office 365:een, jossa on esitelty eri vaihtoehtoja.

Huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat:

 • Vaiheistettua siirtoa varten sinun on synkronoitava paikallisen Active Directory -toimialueen ja Office 365:n tilit käyttämällä Azure Active Directory -synkronointia.

 • Paikallisen Exchange-organisaation ensisijaisen toimialuenimen on oltava Office 365 -organisaatiolle vahvistettu toimialue.

 • Voit siirtää vain käyttäjien postilaatikoita ja resurssipostilaatikoita. Muut vastaanottajatyypit, kuten jakeluryhmät, yhteystiedot ja sähköpostin käyttäjät, siirretään Office 365:een hakemistosynkronoinnin avulla.

 • Poissaoloviestit eivät siirry käyttäjän postilaatikon mukana. Jos käyttäjä ottaa Poissa-toiminnon käyttöön ennen siirtoa, toiminto on siirretyssä postilaatikossa edelleen käytössä, mutta poissaoloviesti näkyy tyhjänä. Kun postilaatikkoon lähetetään viestejä, lähettäjät eivät saa poissaoloilmoitusta. Jotta poissaoloviestit lähtevät lähettäjille asianmukaisesti, käyttäjän on luotava poissaoloviesti uudelleen, kun sähköpostilaatikon siirto on tehty.

 • Jos vanhassa sähköpostijärjestelmässä on ollut käytössä yhteysrajoituksia, yhteyksien määrää kannattaa lisätä, jotta siirto saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti. Palvelimessa tai palomuurissa on tyypillisesti asiakas-/palvelinyhteyksien kokonaismäärän rajoitus sekä käyttäjäkohtaisia ja IP-osoitekohtaisia rajoituksia. Jos yhteyksiä ei ole rajoitettu, tämän kohdan voi ohittaa.

Käyttäjiin vaikuttavia tekijöitä

 • Järjestelmänvalvojilla on pääsy sähköpostiin        Jotta sähköpostit voitaisiin siirtää, sinulla on oltava vanhassa sähköpostijärjestelmässä pääsy käyttäjien postilaatikoihin.

 • Käyttäjien on luotava uusi Outlook-profiili        Kun sähköpostit on siirretty ja paikalliset tilit muunnettu sähköpostia käyttäviksi tileiksi, käyttäjien on luotava uusi Office 365 -profiili Outlookiin. Tämän jälkeen Outlook muodostaa automaattisesti yhteyden Office 365:een.

Kuinka vaiheistettu siirto toimii?

Seuraavassa kuvassa on esitetty vaiheistetun siirron päävaiheet ja niiden vaikutukset käyttäjiin:

Prosessi sähköpostien vaiheistettuun siirtoon Exchangesta Office 365:een

Seuraavassa kuvataan lähemmin oheisen kuvan mukaista vaiheistettua siirtoa:

 1. Järjestelmänvalvoja synkronoi käyttäjäluettelon paikallisen ympäristön ja Office 365:n välillä.

  Vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa Vaiheistettuun siirtoon valmistautuminen.

 2. Järjestelmänvalvoja luo CSV-tiedoston, jossa kukin siirtoerässä siirrettävän paikallisen postilaatikon käyttäjä on omalla rivillään.

  Vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa Siirrettävien postilaatikoiden luettelon luominen.

 3. Järjestelmänvalvoja luo vaiheistetun siirron siirtoerän ja suorittaa sen Exchange-hallintakeskuksessa siirron hallintanäkymässä.

  Vaiheittaiset ohjeet ovat kohdissa Office 365:n yhdistäminen sähköpostijärjestelmään, Postilaatikoiden siirtäminen ja Vaiheistetun siirron siirtoerän käynnistäminen.

  Kun järjestelmänvalvoja on käynnistänyt siirtoerän, Exchange Online suorittaa seuraavat asiat:

  • Tarkistaa, että hakemistosynkronointi on käytössä.

  • Tarkistaa, että Office 365 -organisaatiossa on kutakin CSV-tiedostossa mainittua käyttäjää vastaava sähköpostin käyttäjä. Järjestelmä luo sähköpostin käyttäjät Office 365:een hakemistosynkronoinnin tuloksena.

  • Muuntaa Office 365:n sähköpostin käyttäjän Exchange Online -postilaatikoksi kunkin siirtoerään sisältyvän käyttäjän osalta.

  • Käynnistää ensimmäisen synkronoinnin. Exchange Online käsittelee enintään N siirtopyyntöä kerrallaan. N tarkoittaa samanaikaisten siirtojen enimmäismäärää, jonka järjestelmänvalvoja on määrittänyt luodessaan siirtoerässä käytettävän siirron päätepistettä. Ensimmäinen synkronointi suoritetaan oletusarvoisesti 20 postilaatikolle kerrallaan, ja synkronointi jatkuu, kunnes kaikki siirtoerän postilaatikot on siirretty.

  • Määrittää postin edelleenlähetyksen. Paikallisen postilaatikon TargetAddress-ominaisuus määritetään Exchange Online -postilaatikon sähköpostiosoitteeseen. Näin varmistetaan, että järjestelmä lähettää paikalliseen postilaatikkoon lähetetyn postin edelleen vastaavaan Exchange Online -postilaatikkoon.

 4. Kun Exchange Online on luonut Exchange Online -postilaatikon ja määrittänyt kunkin CSV-tiedostossa mainitun käyttäjän postin edelleenlähetyksen, se lähettää tilaviestin järjestelmänvalvojalle. Tilaviestissä ilmoitetaan siirrettyjen ja siirtämättä jääneiden postilaatikoiden määrä. Viestissä on linkki tarkempaa tietoa sisältäviin siirron tilastotietoihin ja virheraportteihin. Tässä vaiheessa käyttäjät voivat aloittaa Exchange Online -postilaatikkonsa käytön.

 5. Ensimmäisen synkronoinnin yhteydessä Exchange Online siirtää kaikki sähköpostiviestit, yhteystiedot ja kalenterimerkinnät paikallisista postilaatikoista Exchange Online -postilaatikoihin. Exchange Online lähettää lopullisen siirtoraportin, kun tietojen siirto on valmis.

 6. Kun siirtoerä on suoritettu ja järjestelmänvalvoja on tarkistanut, että kaikki erän postilaatikot ovat siirtyneet asianmukaisesti, järjestelmänvalvoja voi muuntaa paikalliset postilaatikot sähköpostin käyttäjiksi.

  Vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa Paikallisten sähköpostilaatikoiden muuntaminen sähköpostin käyttäjiksi.

 7. Jos käyttäjä avaa postilaatikkonsa Outlookilla, automaattinen hakupalvelu yrittää muodostaa yhteyden paikalliseen postilaatikkoon. Kun paikalliset postilaatikot on muunnettu sähköpostin käyttäjiksi, automaattinen hakupalvelu pystyy sähköpostin käyttäjää hyödyntäen yhdistämään Outlookin Exchange Online -postilaatikkoon, kun käyttäjä luo uuden Outlook-profiilin.

 8. Järjestelmänvalvoja luo muita siirtoeriä, ja kokoaa niille kullekin omat CSV-tiedostonsa.

 9. Järjestelmänvalvoja suorittaa muut siirtoerät.

 10. Järjestelmänvalvoja selvittää mahdolliset ongelmatilanteet. Kun kaikki erään sisältyvät paikalliset postilaatikot on siirretty, järjestelmänvalvoja poistaa siirtoerän.

  Vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa Vaiheistetun siirron siirtoerän poistaminen.

 11. Käyttäjät voivat käyttää Exchange Online -postilaatikoitaan.

 12. Järjestelmänvalvoja viimeistelee siirtymän Exchange Onlineen ja Office 365:een suorittamalla tietyt siirron jälkeiset määritykset, joita ovat esimerkiksi

  • käyttöoikeuksien määrittäminen Office 365 -käyttäjille

  • MX-tietueiden määrittäminen osoittamaan Office 365 -organisaatioon niin, että sähköposti toimitetaan suoraan Exchange Online -postilaatikoihin

  • automaattisen haun DNS-tietueen luominen Office 365 -organisaatioon.

  Vaiheittaiset ohjeet ovat kohdissa Sähköpostin reitittäminen suoraan Office 365:een ja Siirron jälkitoimien suorittaminen.

  Järjestelmänvalvoja voi poistaa paikalliset Exchange Server -palvelimet käytöstä. (Valinnainen vaihe)

  Huomautus: Jos kertakirjautuminen otetaan käyttöön, on erittäin suositeltavaa säilyttää vähintään yksi Exchange Server -palvelin, jotta voit käyttää paikallisten sähköpostin käyttäjien postimääritteiden hallinnassa Exchange-järjestelmänhallintaa (Exchange 2003) tai Exchange-hallintakonsolia tai Exchange-palvelimen hallintaliittymää (Exchange 2007). Jos käytössä on Exchange 2007, ylläpidettävässä Exchange Server -palvelimessa on oltava asennettuna Keskitinkuljetus-, Client Access- ja Postilaatikko-palvelinroolit.

Valmiina aloittamaan?

Jos Office 365 -siirtoon liittyvät määritykset vaikuttavat selviltä, ryhdy suorittamaan seuraavia tehtäviä:

 • Synkronoi ja luo paikalliset käyttäjät Office 365:ssä käyttämällä Microsoft Azure Active Directory -synkronointityökalua tai Microsoft Azure Active Directory (AAD Sync) -synkronointipalvelua.

 • Avaa Exchange-hallintakeskus ja määritä Exchange Server.

 • Muuta organisaation MX-tietueet osoittamaan Office 365:een, kun siirto on tehty. Muut postijärjestelmät löytävät sähköpostijärjestelmän sijainnin MX-tietueen tietojen perusteella. Kun MX-tietuetta muutetaan, muut postijärjestelmät ryhtyvät lähettämään sähköpostia suoraan uusiin Office 365 -postilaatikoihin.

Jotta sähköpostin vaiheistettu siirto onnistuisi asianmukaisesti, sinun on hyvä olla perehtynyt seuraavien toimintojen läpivientiin:

 • hakemistosynkronoinnin toiminnallisuuden tarkistaminen ja tarvittavien määritysten tekeminen

 • Outlook Anywheren toiminnallisuuden tarkistaminen ja tarvittavien määritysten tekeminen

 • vähintään yhden siirrettävien postilaatikoiden luettelon luominen Excelissä

 • ohjattujen, vaiheittain etenevien toimintojen käyttäminen Office 365:ssä siirtoprosessia määritettäessä ja käynnistettäessä

 • organisaation DNS-tietueiden (esimerkiksi automaattisen haun ja MX-tietueiden) lisääminen tai muokkaaminen

 • paikallisten sähköpostilaatikoiden muuntaminen sähköpostia käyttäviksi postilaatikoiksi.

Jos olet valmis aloittamaan vaiheistetun sähköpostin siirron, toimi artikkelissa Sähköpostin vaiheistettu siirto Office 365:een annettujen ohjeiden mukaisesti.

Katso myös

Eri tapoja siirtää sähköposti Office 365:een

Vaiheistettu siirto Office 365:een PowerShellin avulla

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×