Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 550 5.7.1) Office 365:ssä

Päivitetty viimeksi 23. lokakuuta 2015

Oletko joskus lähettänyt sähköpostia Outlookissa tai Outlook Web Appissa ja saanut Exchange NDR -virheviestin, jossa kerrotaan syitä, joiden vuoksi sähköpostia ei voitu lähettää? Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka toimia, kun saat toimituksen epäonnistumista koskevan ilmoituksen (NDR), jossa on toimituksen tilailmoituksen (DSN) virhekoodi 5.7.1 tai Exchange NDR 5.7.1.

Sähköpostin käyttäjän ohjeen painike Painike järjestelmänvalvojan yleiseen ohjeeseen

Nämä tiedot koskevat myös Exchange Onlinen ja Office 365:n virhekoodeja 5.7.0–5.7.999. DSN-virhekoodille 5.7.1 on useita mahdollisia syitä, joiden ratkaisut ovat jäljempänä tässä ohjeessa.

Sähköpostin käyttäjän ohje tilanteessa, jossa käyttäjä sai sähköpostin lähetettyään ilmoituksen Exchange NDR 5.7.1 tai 5.7.0–5.7.999

Voit saada näitä virheviestejä useasta syystä. Yleensä tämä virhe tarkoittaa sitä, että organisaatiossasi on käytössä jokin sähköpostin suojausasetus, jonka vuoksi viestisi ei saavu perille vastaanottajalle. Syy voi olla jokin seuraavista:

 • Sinulla ei ole oikeutta lähettää viestejä kyseiselle vastaanottajalle.

 • Sinulla ei ole oikeutta lähettää viestejä jakeluryhmään tai johonkin sen aliryhmistä.

 • Sinun ja vastaanottajan välissä on sähköpostipalvelin, jonka kautta sinulla ei ole oikeutta lähettää sähköpostia.

 • Viestisi on reititetty väärään sähköpostipalvelimeen.

Vihjeitä DSN-virhekoodeja 5.7.1 tai 5.7.0–5.7.999 aiheuttavan ongelman ratkaisemiseen

Useimmissa tapauksissa et voi ratkaista tätä ongelmaa itse. Joko vastaanottajan tai hänen sähköpostinsa järjestelmänvalvojan on päivitettävä sähköpostiasetuksia. Voit kuitenkin kokeilla muutamaa ratkaisua.

Jos kyseessä on organisaatiosi ulkopuolinen vastaanottaja    - Voit ehdottaa, että vastaanottaja pyytää sähköpostin järjestelmänvalvojaa määrittämään postilaatikon niin, että se hyväksyy lähettämäsi sähköpostit.

Jos lähetyksen kohteena on sisäinen jakeluryhmä    - Sinulla ei ehkä ole oikeutta lähettää viestejä ryhmään tai johonkin sen aliryhmään. Tällöin NDR-viestissä on niiden rajoitettujen ryhmien nimet, joihin sinulla ei ole oikeutta lähettää viestejä. Pyydä rajoitetun ryhmän omistajalta, että tämä myöntää sinulle oikeuden lähettää viestejä ryhmään. Jos et tiedä kuka ryhmän omistaja on, voit selvittää sen Outlook Web Appissa tai Outlookissa seuraavasti.

 1. Valitse NDR 5.7.1 -viesti.

 2. Valitse Outlook Web Appissa ryhmän nimi Vastaanottaja-riviltä. Valitse Outlookissa ryhmän nimi kaksoisnapsauttamalla sitä.

 3. Valitse Outlook Web Appin valintaikkunassa Omistaja. Valitse Outlookissa Yhteyshenkilö.

Jos lähetyksen kohteena on suuri jakeluryhmä    - Ryhmissä, joissa on enemmän kuin 5 000 jäsentä, on automaattisesti käytössä seuraavat kolme rajoitusta:

 • Ryhmän valvojan on hyväksyttävä siihen lähetetyt viestit.

 • Ryhmään ei voi lähettää suurikokoisia viestejä. Tällöin saat kuitenkin jonkun muun NDR-viestin kuin viestin 5.7.1. Katso lisätietoja artikkelista Exchange Online Limits (Exchange Online -palvelun rajoitukset).

Voit ratkaista ongelman liittymällä ryhmään tai pyytämällä ryhmän omistajaa tai valvojaa hyväksymään viestisi. Viittaa tämän artikkelin kohtaan Jos olet rajoitetun jakeluryhmän omistaja   .

Jos mikään aiemmista vaiheista ei sovellu ongelmaasi tai ongelma ei ratkennut, ota yhteys vastaanottajan sähköpostin järjestelmänvalvojaan ja viittaa tämän artikkelin kohtaan Jos olet Office 365 -sähköpostin järjestelmänvalvoja   .

Jos olet rajoitetun jakeluryhmän omistaja

Jos joku sai NDR 5.7.1 -viestin lähetettyään viestin jakeluryhmääsi ja haluat, että hän voi lähettää viestejä ryhmääsi, kokeile jotakin seuraavista vaiheista.

Poista lähettäjää koskeva rajoitus    - Voit myöntää lähettäjälle oikeuden lähettää viestejä ryhmääsi muuttamalla ryhmän asetuksia jollakin seuraavista tavoista:

 • Lisää lähettäjän sähköpostiosoite ryhmän sallittujen lähettäjien luetteloon.

 • Jos rajoitus koskee lähettäjää siksi, että hän on organisaatiosi ulkopuolinen henkilö, voit määrittää ryhmän hyväksymään viestejä ulkopuolisilta lähettäjiltä.

 • Jos olet määrittänyt siirtosäännön, joka rajoittaa tiettyjä lähettäjiä tai lähettäjäryhmiä, voit muuttaa sääntöä niin, että se hyväksyy lähettäjän viestit.

Suuria ryhmiä koskevat rajoitukset    - Ryhmissä, joissa on enemmän kuin 5 000 jäsentä, on automaattisesti käytössä seuraavat kolme rajoitusta:

 • Ryhmän valvojan on hyväksyttävä siihen lähetetyt viestit.

 • Ryhmään ei voi lähettää suuria viestejä (jos tämä on ongelman syy, saat kuitenkin jonkun muun NDR-viestin). Katso lisätietoja artikkelista Exchange Online Limits (Exchange Online -palvelun rajoitukset).

Voit ratkaista lähettäjän ongelman hyväksymällä hänen viestinsä tai lisäämällä hänet ryhmään.

Jakeluryhmien hallinta   

Office 365 -sähköpostin järjestelmänvalvojan ohje Exchangen NDR-viesteille 5.7.1 tai 5.7.0–5.7.999

Jos edeltävän osion vaiheet eivät ratkaisseet lähettäjän ongelmaa, ratkaisuun vaaditaan todennäköisesti vastaanottajan sähköpostin järjestelmänvalvojan toimenpiteitä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vastaanottajan, jakeluryhmän, organisaation tai toimialueen asetusten uudelleenmäärittämistä.

Kuinka korjaan ongelman, joka aiheuttaa ilmoituksen Exchange NDR 5.7.1- tai 5.7.0–5.7.999?

Jos olet sähköpostin järjestelmänvalvoja ja tarvitset apua 5.7.1 Exchange NDR -ongelman ratkaisemiseen, etsi tästä ongelmaasi vastaava osio ja noudata siinä annettuja ohjeita.

Jos kyseessä on organisaatiosi ulkopuolinen lähettäjä    - Määritä vastaanottaja tai sähköpostipalvelimet hyväksymään ulkoisten tai anonyymien lähettäjien sähköposteja.

Kun ulkoiset käyttäjät yrittävät lähettää sähköpostia Office 365:n sähköpostia käyttäviin julkisiin kansioihin    - Kun ulkoiset käyttäjät yrittävät lähettää sähköpostiviestejä Office 365:n sähköpostia käyttäviin julkisiin kansioihin, he saavat NDR-viestin, jossa on seuraava virhekoodi:

Etäpalvelin palautti '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; todennus vaaditaan [Stage: CreateMessage]>'

Voit muuttaa toimintatapaa niin, että sähköpostia käyttävät julkiset kansiot voivat hyväksyä sähköpostia ulkoisilta lähettäjiltä. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Yhdistä Exchange Online -palveluun PowerShellillä. Katso ohjeet tämän tekemiseen artikkelista Connect to Exchange Online using remote PowerShell (Yhdistä Exchange Online -palveluun PowerShellillä).

 2. Lisää anonyymille tilille oikeudet julkisiin kansioihin. Voit tehdä tämän suorittamalla seuraavan komennon:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Katso Knowledge Base -artikkelista 2984402.

Jos kyseessä on organisaatiosi ulkopuolinen käyttäjä ja hänen sähköpostipalvelimensa IP-osoite on lisätty Microsoftin estettyjen luetteloon    - Tällaisissa tapauksissa lähettäjän saaman NDR-viestin Diagnostiikkaa järjestelmänvalvojille -osiossa seuraavanlaiset tiedot:

5.7.1 Palvelu ei ole käytettävissä; Asiakkaan isännöintipalvelu [xxx.xxx.xxx.xxx] on estetty Estoluettelossa 1; Pyydä luettelosta poistamista välittämällä tämä viesti edelleen osoitteeseen delist@messaging.microsoft.com

Välitä NDR-viesti luettelosta poistamista varten osoitteeseen delist@messaging.microsoft.com.

Toimialue ei ole täysin rekisteröity Office 365 -palveluun    - Jos toimialuetta ei ole rekisteröity täysin, kokeile seuraavaa:

 • Tarkista, että toimialueesi tila on Aktiivinen Office 365 -portaalissa osoitteessa https://portal.office.com.

 • Lisätietoja toimialueen lisäämisestä Office 365 -palveluun on artikkelissa Toimialueet Office 365:ssä.

 • Toimialuetarkistuksen ongelmien ratkaisemisesta on lisätietoja Microsoft Knowledge Base -artikkelissa 2515404.

Virheellinen MX-tietue    - Jos MX-tietue on virheellinen, kokeile seuraavaa:

 1. Tarkista lähettäjän ja vastaanottajan toimialueet virheellisten tai vanhentuneiden MX-tietueiden varalta valitsemalla kehittynyt vianmääritys > Exchange Online -testi Microsoft Office 365:n tuki- ja palautusavustajassa. Lisätietoja tuki- ja palautusavustajasta on artikkelissa Korjaa Office 365:n tuki- ja palautusavustajaan liittyviä Outlook- ja Office 365 -ongelmia.

 2. Tarkista käyttämästäsi toimialuerekisteripalvelusta tai DNS-isännöintipalvelusta, että toimialueesi MX-tietue on oikea. Exchange Onlineen rekisteröidyn toimialueen MX-tietueen syntaksi on <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Vahvista MX-tietue ja lähtevien yhdistin -koe kohdassa Office 365 > Postinkulun määrittäminen toiminnossa Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Tarkista, että toimialueellesi on määritetty vain yksi MX-tietue. Microsoft ei tue useampaa kuin yhtä MX-tietuetta Exchange Onlineen rekisteröidyille toimialueille.

Virheellinen SPF-tietue    - Toimialueesi SPF (The Sender Policy Framework ) -tietue voi olla puutteellinen ja se ei ehkä sisällä kaikkia toimialueeseesi kuuluvia sähköpostin lähteitä. Lisätietoja SPF-tietueen tarkistamisesta on artikkelissa Customize an SPF Record to Validate Outbound Email Sent from Your Domain (Mukauta SPF-tietue vahvistamaan toimialueeltasi lähtevä sähköpostiviesti).

Sekä paikallisia että pilviympäristöjä sisältävien yhdistelmäkokoonpanojen määritysongelmat    - Jos toimialueesi kuuluu Exchangen ja Exchange Onlinen yhdistelmäkokoonpanoon, tarkista seuraavat seikat.

Vaikka yhdistelmäkokoonpanon ohjattu toiminto määrittää saapuvien ja lähtevien yhdistimet automaattisesti Exchange Online Protection (EOP) -palvelussa, voit tarkistaa, että yhdistimien asetukset ovat oikein. Jos yhdistelmäkokoonpanossa käytetyt yhdistimet on määritetty virheellisesti, Exchange-järjestelmänvalvojan on suoritettava yhdistelmäkokoonpanon ohjattu toiminto uudestaan paikallisessa Exchange-järjestelmässä.

Tarkista kokoonpanossa käytetyn saapuvan yhdistimen määritykset. Lisätietoja on Microsoft Knowledge Base -artikkelissa 2827473.

Tarkista yhdistelmäkokoonpanossa käytetyn lähtevän yhdistimen määritykset seuraavia ohjeita noudattamalla.

 1. Avaa Office 365 -portaali osoitteessa at https://portal.microsoftonline.com ja valitse Järjestelmänvalvoja > Exchange.

 2. Valitse Exchangen hallintakeskuksessa Postinkulku > Yhdistimet. Valitse Lähtevät yhdistimet -kohdasta yhdistelmäkokoonpanossa käytetty yhdistin ja valitse Muokkaa. Tarkista seuraavat tiedot:

  • Toimitus      Jos Ohjaa posti lähtevän postin välittäjäpalvelinten kautta on valittuna, varmista, että oikeat IP-osoitteet tai täydellinen toimialuenimi on määritetty. Jos Vastaanottajan toimialueeseen liittyvä MX-tietue on valittuna, varmista, että toimialueen MX-tietue osoittaa oikeaan sähköpostipalvelimeen.

   Voit testata MX-tietuetta ja sähköpostin lähettämistä Exchange Online -organisaatiostasi käyttämällä työkalua Vahvista MX-tietue ja lähtevien yhdistin -koe kohdassa Office 365 > Postinkulun määrittäminen toiminnossa Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Laajuus      Jos sinun on reititettävä saapuva internet-sähköposti paikalliseen Exchange-organisaatioosi, Toimialueet-kohdassa on oltava kaikki paikallisessa organisaatiossasi käytetyt sähköpostitoimialueet. Käyttämällä arvossa tähtimerkkiä (*) voit lisäksi reitittää kaiken lähtevän internet-sähköpostin paikallisen organisaation kautta.

Katso lisätietoja yhdistelmäkokoonpanojen siirtojen reitityksestä artikkelista Transport Routing in Exchange 2013 Hybrid Deployments.

Tarvitsetko vielä apua?

Hanki ohjeita Office 365:n keskustelupalstoilta Järjestelmänvalvojat: Kirjaudu sisään ja luo palvelupyyntö Järjestelmänvalvojat: Soita tukeen

Katso myös

Mitä ovat Exchange Onlinen ja Office 365:n Exchange NDR -toimitusongelmaraportit.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×