Sähköpostin toimitusongelmaraportit Office 365:ssä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Jos lähettämäsi sähköpostiviestin toimittamisessa esiintyy jokin ongelma, Office 365 lähettää sähköpostiviestin tiedottaakseen asiasta sinulle. Samasi sähköposti on ilmoitus toimituksen tilasta, joka tunnetaan myös nimellä ilmoitus viestin toimituksen epäonnistumisesta. Yleisintä tyyppiä kutsutaan ilmoitukseksi toimituksen epäonnistumisesta (NDR), ja siinä kerrotaan, että viestiä ei ole lähetetty. Toimitusongelma voi johtua jostakin niin yksinkertaisesta syystä kuin sähköpostiosoitteessa olevasta kirjoitusvirheestä. NDR:t sisältävät koodin, joka ilmaisee, miksi sähköpostiasi ei toimitettu, ratkaisuvaihtoehtoja sähköpostisi toimittamiseksi, linkin lisätietojen hakemiseksi netistä sekä teknisiä lisätietoja järjestelmänvalvojille. Katso Lisätietoja NDR-sähköpostin sisällöstä.

Etsi NDR-koodini ja ohjeita sähköpostini lähettämiseksi

Seuraavassa taulukossa on mainittu yleisimmät laajennetut NDR-koodit (joita kutsutaan myös laajennetuiksi tilakoodeiksi)tavallisimmille palautusviesteille ja NDR-viesteille, joita voi esiintyä Office 365:ssä.

NDR-koodi

Kuvaus

Mahdollinen syy

Lisätietoja

4.4.316

Yhteys evätty [viesti=vastakevirhe koodi 10061]

Office 365 yrittää lähettää viestiä sähköpostipalvelimeen, joka ei ole Office 365:n piirissä, mutta yhdistäminen palvelimeen ei onnistu ulkoisen palvelimen verkkoyhteysongelman vuoksi.

Tämä virhe merkitsee lähes aina ongelmaa vastaanottavassa palvelimessa tai Office 365:n ulkopuolisessa verkossa. Virheilmoituksessa pitäisi näkyä virheilmoituksen aiheuttavan palvelimen tai palvelun IP-osoite. Sen avulla voit selvittää osapuolen, joka on vastuussa ongelman korjaamisesta.

4.4.7

Message expired

Jonossa oleva viesti on vanhentunut. Lähettävä palvelin on yrittänyt välittää tai toimittaa viestin, mutta toimintoa ei suoritettu ennen viestin vanhentumisajan täyttymistä. Sanoma voi myös tarkoittaa, että viestiotsikoiden enimmäismäärä on saavutettu etäpalvelimessa tai että jokin muu protokollan aikakatkaisu on ilmennyt siirrettäessä tietoja etäpalvelimen kanssa.

Tämä sanoma tarkoittaa yleensä sitä, että vastaanottavassa palvelimessa on ongelma. Tarkista, että vastaanottajan osoite on oikea, ja määritä, onko vastaanottava palvelin määritetty oikein viestien vastaanottamista varten.

Voit ehkä joutua pienentämään viestiotsikossa olevien vastaanottajien määrää sitä isäntää varten, josta saat tämän virheen. Jos lähetät viestin uudelleen, se sijoitetaan jonoon uudelleen. Jos vastaanottava palvelin on saatavilla, viesti lähetetään.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 4.4.7) Office 365:ssä.

4.5.3

Too many recipients

Viestillä on yli 200 SMTP-kirjekuoren vastaanottajaa samalta toimialueelta.

Kirjekuoren vastaanottajaon alkuperäinen, laajentamaton vastaanottaja, jota käytetään RCPT TO -komennossa, kun viesti siirretään SMTP-palvelimesta toiseen. Kun Office 365 palauttaa tämän virheen, lähettävän palvelimen on jaettava kirjekuoren vastaanottajien määrä pienempiin paloihin (paloittelu) ja lähetettävä viesti uudelleen.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

IPv6-protokollaa käyttäen lähetettävän viestin on kuljettava SPF- tai DKIM-todennuksen kautta.

Lisätietoja on artikkelissa Saapuvien anonyymien IPv6-sähköpostiviestien tuki.

4.7.500–699

Access denied, please try again later

Epäilyttävien tehtävän havaitsi ja lähettäminen on rajoitettu tilapäisesti arviointia varten.

Jos tämä toiminta on sallittua, tämä rajoitus poistetaan pian.

4.7.850–899

Access denied, please try again later

Kyseisessä IP-osoitteessa on havaittu epäilyttävää toimintaa, ja sen käyttöä on tilapäisesti rajoitettu jatkoarvioinnin ajaksi.

Jos tämä toiminta on sallittua, tämä rajoitus poistetaan pian.

5.1.0

Sender denied

Tämän NDR-ilmoituksen yleinen syy on tilanne, jossa Microsoft Outlook-sovellusta käytetään sähköpostiviestin tallentamiseen tiedostoksi, minkä jälkeen joku avaa viestin offline-tilassa ja vastaa siihen. Viestin ominaisuus säilyttää vain legacyExchangeDN -määritteen, kun Outlook toimittaa viestin, jolloin haku saattaa epäonnistua.

Vastaanottajan osoitteen muoto on virheellinen tai vastaanottaja ei voi selvittää oikein. Tämän virheen ratkaisemisen ensimmäinen vaihe on vastaanottajan osoitteen tarkistaminen ja viestin lähettäminen uudelleen.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.1.0) Office 365:ssä.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Tämä virhe voi johtua seuraavista seikoista:

 • Lähettäjä on antanut vastaanottajan sähköpostiosoitteen väärin.

 • Kohdesähköpostijärjestelmässä ei ole vastaanottajia.

 • Vastaanottajan postilaatikko on siirretty, eikä Outlookin lähettäjän tietokoneen vastaanottajavälimuistia ole päivitetty.

 • Vastaanottajan postilaatikon Active Directory -toimialuepalvelulla on virheellinen vanha toimialuenimi.

Tämä virhe ilmenee yleensä, kun viestin lähettäjä antaa vastaanottajan sähköpostiosoitteen virheellisesti. Lähettäjän tulisi tarkistaa vastaanottajan sähköpostiosoite ja lähettää viesti uudelleen. Tämä virhe voi ilmetä myös, jos vastaanottajan sähköpostiosoite oli oikea aiemmin, mutta se on muuttunut tai se on poistettu kohdesähköpostijärjestelmästä.

Jos viestin lähettäjä on samassa organisaatiossa kuin vastaanottaja ja vastaanottajan postilaatikko on yhä olemassa, tarkista, onko vastaanottajan postilaatikko siirretty uuteen sähköpostipalvelimeen. Jos on, Outlook ei ehkä ole päivittänyt vastaanottajavälimuistia oikein. Pyydä lähettäjää poistamaan vastaanottajan osoite Outlookinsa vastaanottajavälimuistista ja luomaan sitten uusi viesti. Alkuperäisen viestin lähettäminen uudelleen aiheuttaa samaan virheen.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (5.1.1–5.1.20) Office 365:ssä.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Tili on estetty liiallisen roskapostin lähettämisen vuoksi. Tämä ongelma ilmenee yleensä silloin, kun tiliä on käytetty luvattomasti tietojen kalastelun tai haittaohjelman kautta.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.1.8) Office 365:ssä.

5.2.121

Recipient's per hour message receive limit from specific sender exceeded.

Lähettäjä on ylittänyt viestien enimmäismäärän, jonka hän saa lähettää tunnissa tietylle vastaanottajalle Office 365:ssä.

Automaattisen postitusohjelman tai lähettäjän on yritettävä myöhemmin uudelleen ja vähennettävä viestien määrää, joka lähetetään tunnissa tietylle vastaanottajalle.

Tämä rajoitus auttaa estämään sen, että Office 365 -käyttäjien postilaatikot täyttyvät nopeasti suuresta määrästä viestejä, jotka ovat peräisin virheellisesti toimivista automaattisista ilmoitusjärjestelmistä tai muista yhden lähettäjän postimyrskyistä.

5.2.122

Recipient's per hour message receive limit exceeded.

Office 365 -vastaanottaja on ylittänyt viestien määrän, jonka hän voi vastaanottaa tunnissa kaikilta lähettäjiltä.

Automaattisen postitusohjelman tai lähettäjän on yritettävä myöhemmin uudelleen ja vähennettävä viestien määrää, joka lähetetään tunnissa tietylle vastaanottajalle.

Tämä rajoitus auttaa estämään sen, että Office 365 -käyttäjien postilaatikot täyttyvät nopeasti suuresta määrästä viestejä, jotka ovat peräisin virheellisesti toimivista automaattisista ilmoitusjärjestelmistä tai muista postimyrskyistä.

5.3.190

Journaling on-premises messages to Office 365 not supported when Journaling Archive is disabled.

Paikallisten viestien lokiin kirjaamista Office 365:een ei tueta tässä organisaatiossa, koska se ei ole ottanut lokiin kirjaamisen arkistoa käyttöön Office 365 -asetuksissaan.

Lokiin kirjaamisen sääntö määritetään organisaation paikallisessa ympäristössä, jotta paikalliset viestit kirjataan lokiin Office 365:een, mutta lokiin kirjaamisen arkisto on poistettu käytöstä. Jotta tämä skenaario toimii, organisaation Office 365 -järjestelmänvalvojan on joko otettava lokiin kirjaamisen arkisto käyttöön tai muutettava lokiin kirjaamisen sääntöä, jotta viestit kirjataan lokiin toiseen sijaintiin.

5.4.1

Relay Access Denied

Virheen luonut sähköpostipalvelin ei hyväksy postia vastaanottajan toimialueelle. Tämä virhe johtuu yleensä sähköpostipalvelimen tai DNS:n määritysvirheestä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.4.1) Office 365:ssä.

5.4.6

Routing loop detected

Määritysvirhe on aiheuttanut sähköpostisilmukan. Oletusarvoisesti sähköpostisilmukan 20 iteraatiokerran jälkeen Exchange keskeyttää silmukan ja luo NDR-ilmoituksen viestin lähettäjälle.

Tämä virhe ilmenee, kun viestin toimittaminen luo vastauksena toisen viestin. Kyseinen viesti luo sitten kolmannen viestin, ja prosessi toistuu luoden silmukan. Järjestelmäresurssien ylikuormittumisen estämiseksi Exchange keskeyttää sähköpostisilmukan 20 iteraatiokerran jälkeen. Sähköpostisilmukat syntyvät yleensä lähettävän sähköpostipalvelimen, vastaanottavan postipalvelimen tai kummankin määritysvirheen takia. Tarkista lähettäjän ja vastaanottajan postilaatikkosääntöjen määrityksistä, onko sähköpostiviestien automaattinen edelleenlähetys käytössä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (5.4.6–5.4.20) Office 365:ssä.

5.6.11

Invalid characters

Sähköpostiohjelma on lisännyt) lähettämääsi viestiin virheellisiä merkkejä (pelkkiä rivinsiirtomerkkejä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.6.11) Office 365:ssä.

5.7.1

Delivery not authorized

Viestin lähettäjä ei voi lähettää viestejä vastaanottajalle.

Tämä virhe ilmenee, kun lähettäjä yrittää lähettää viestin vastaanottajille, mutta lähettäjällä ei ole oikeutta tehdä sitä. Tämä ilmenee usein silloin, kun lähettäjä yrittää lähettää viestin jakeluryhmälle, joka on määritetty hyväksymään vain kyseisen jakeluryhmän jäseniltä tai muilta valtuutetuilta lähettäjiltä tulevat viestit. Lähettäjän on pyydettävä oikeutta lähettää viestejä vastaanottajalle.

Tämä virhe voi ilmetä myös, jos Exchange-siirtosääntö hylkää siirtosäännössä määritettyjä ehtoja vastaavan viestin.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.1) Office 365:ssä.

5.7.1

Unable to relay

Lähettävällä sähköpostijärjestelmällä ei ole oikeutta lähettää viestiä sähköpostijärjestelmään, jossa kyseinen sähköpostijärjestelmä ei ole viestin lopullinen kohde.

Tämä virhe ilmenee, kun lähettävä sähköpostijärjestelmä yrittää lähettää anonyymin viestin vastaanottavaan sähköpostijärjestelmään eikä vastaanottava sähköpostijärjestelmä hyväksy viestejä vähintään yhdelle toimialueelle, joka on määritetty vähintään yhdelle vastaanottajalle. Tämän virheen yleisimmät syyt ovat seuraavat:

 • Kolmas osapuoli yrittää käyttää vastaanottavaa sähköpostijärjestelmää roskapostin lähettämiseen, ja vastaanottava sähköpostijärjestelmä hylkää yrityksen. Roskapostin luonteen mukaan lähettäjän sähköpostiosoite on ehkä väärennetty, ja tuloksena saatu NDR-ilmoitus on ehkä lähetetty pahaa-aavistamattoman lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. Tätä tilannetta on vaikea välttää.

 • Toimialueen MX-tietue osoittaa vastaanottavaan sähköpostijärjestelmään, jossa kyseistä toimialuetta ei hyväksytä. Tietystä toimialuenimestä vastuussa olevan järjestelmänvalvojan on korjattava MX-tietue tai määritettävä vastaanottava sähköpostijärjestelmä hyväksymään kyseiseen toimialueeseen lähetetyt viestit tai tehtävä molemmat toimet.

 • Lähettävällä sähköpostijärjestelmällä tai asiakkaalla, jonka pitäisi käyttää vastaanottavaa sähköpostijärjestelmää viestien välittämiseen, ei ole tarvittavia oikeuksia tehdä sitä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.1) Office 365:ssä.

5.7.1

Client was not authenticated

Lähettävä sähköpostijärjestelmä ei tehnyt todennusta vastaanottavan sähköpostijärjestelmän kanssa. Vastaanottava sähköpostijärjestelmää edellyttää todennusta ennen viestin lähettämistä.

Tämä virhe ilmenee, jos vastaanottava palvelin on todennettava ennen viestin lähettämistä, eikä lähettävä sähköpostijärjestelmä ole tehnyt todennusta vastaanottavan sähköpostijärjestelmän kanssa. Lähettävän sähköpostijärjestelmän järjestelmänvalvojan on määritettävä lähettävä sähköpostijärjestelmä tekemään todennus vastaanottavan sähköpostijärjestelmän kanssa, jotta viestin toimitus onnistuu.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.1) Office 365:ssä.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Viestin lähettäjän viesti hylätään, koska vastaanottajan osoite on määritetty hylkäämään sen oman organisaation ulkopuolelta lähetetyt viestit. Vain vastaanottajan organisaation sähköpostin järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.12) Office 365:ssä.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Lähettäjällä ei ole oikeutta lähettää viestejä jakeluryhmälle, koska lähettäjää ei ole ryhmän sallittujen lähettäjien luettelossa. Ryhmän asetusten mukaan myös ryhmän omistaja on ehkä lisättävä sallittujen lähettäjien luetteloon, jotta hän voi lähettää viestejä ryhmälle.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.124) Office 365:ssä.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Vastaanottajan osoite on ryhmäjakeluluettelo, joka on määritetty hylkäämään sen oman organisaation ulkopuolelta lähetetyt viestit. Vain vastaanottajan organisaation sähköpostin järjestelmänvalvoja tai ryhmän omistaja voi muuttaa tätä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.133) Office 365:ssä.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Vastaanottajan osoite on postilaatikko, joka on määritetty hylkäämään sen oman organisaation ulkopuolelta lähetetyt viestit. Vain vastaanottajan organisaation sähköpostin järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.134) Office 365:ssä.

5.7.13 tai 135

Sender was not authenticated for public folder

Vastaanottajan osoite on julkinen kansio, joka on määritetty hylkäämään sen oman organisaation ulkopuolelta lähetetyt viestit. Vain vastaanottajan organisaation sähköpostin järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.13 tai 5.7.135) Office 365:ssä.

5.7.136

Sender was not authenticated

Vastaanottajan osoite on postin käyttäjä, joka on määritetty hylkäämään sen oman organisaation ulkopuolelta lähetetyt viestit. Vain vastaanottajan organisaation sähköpostin järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 5.7.136) Office 365:ssä.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Lähettävällä IPv6-osoitteella on oltava käänteinen DNS-tietue, jotta sähköpostin lähettäminen IPv6-protokollaa käyttäen on mahdollista.

Lisätietoja on artikkelissa Saapuvien anonyymien IPv6-sähköpostiviestien tuki.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Lähettävä tili on estetty havaitun roskapostitoiminnan takia.

Lisätietoja on artikkelissa Sähköpostin toimitusongelmien korjaaminen (virhekoodi 451 5.7.500-699 (ASxxx)) Office 365:ssä

Varmista, että tilin ongelmat on korjattu, ja palauta sen tunnistetiedot. Jos haluat palauttaa tämän tilin oikeuden lähettää sähköpostia, ota yhteys tukeen tavallisen kanavasi kautta.

5.7.502

Access denied, banned sender

Lähettävä tili on estetty havaitun roskapostitoiminnan takia.

Varmista, että tilin ongelmat on korjattu, ja palauta sen tunnistetiedot. Jos haluat palauttaa tämän tilin oikeuden lähettää sähköpostia, ota yhteys tukeen tavallisen kanavasi kautta.

5.7.503

Access denied, banned sender

Lähettävä tili on estetty havaitun roskapostitoiminnan takia.

Varmista, että tilin ongelmat on korjattu, ja palauta sen tunnistetiedot. Jos haluat palauttaa tämän tilin oikeuden lähettää sähköpostia, ota yhteys tukeen tavallisen kanavasi kautta.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Vastaanottajan osoite, johon olet muodostamassa yhteyttä, ei ole kelvollinen.

Tarkista vastaanottajan sähköpostiosoite ja yritä uudelleen.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Vastaanottaja, johon olet muodostamassa yhteyttä, ei kelpaa.

Jos uskot, että tämä on virhe, ota yhteys tukeen.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Palvelin yrittää esitellä itsensä (HELO RFC 821:n mukainen HELO-merkkijonon) palvelimeksi, johon se yrittää muodostaa yhteyden, sen sijaan, että se esittäisi oman täydelliseen pätevän toimialuenimensä.

Tämä ei ole sallittua, ja se on tyypilliselle roskapostirobotille ominaista toimintaa.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

Vastaanottajan organisaatio on estänyt IP-osoitteen, josta yrität lähettää.

Ota yhteys vastaanottajaan ongelman ratkaisemista varten.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Lähettäjän IPv6-alue on yrittänyt lähettää liikaa viestejä liian lyhyenä ajanjaksona.

Ei käytettävissä

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Lähettäjän toimialue 5322.From-osoitteessa ei läpäise DMARC-tarkistusta.

Ei käytettävissä

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Lähettäjä yrittää lähettää viestin vastaanottajalle IPv6-protokollaa käyttäen, mutta vastaanottaja ei hyväksy IPv6-viestejä.

Ei käytettävissä

5.7.511

Access denied, banned sender

Tili, jolta yrität lähettää, on estetty.

Lisätietoja on artikkelissa Käyttäjän, toimialueen tai IP-osoitteen poistaminen estolistalta roskapostiviestin lähettämisen jälkeen.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Viesti on lähetetty ilman kelvollista Lähettäjä-sähköpostiosoitetta.

Vain Office 365. Jokaisessa viestissä on oltava kelvollinen sähköpostiosoite Lähettäjä-otsikkokentässä. Tämän osoitteen muotoilu sisältää kulmasulkeet sähköpostiosoitteen ympärillä, esimerkiksi <security@contoso.com>. Ilman tätä osoitetta Office 365 hylkää viestin.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Vastaanottajan toimialue on lisännyt lähettävän IP-osoitteen mukautettuun estettyjen käyttäjien luetteloonsa.

Toimialue, joka vastaanotti sähköpostiviestin, on estänyt lähettäjän IP-osoitteen. Jos epäilet, että IP-osoitteesi on lisätty vastaanottajan toimialueen mukautettuun estettyjen käyttäjien luetteloon vahingossa, sinun on otettava yhteyttä heihin suoraan ja pyytää heiltä osoitteesi poistamista estettyjen käyttäjien luettelosta.

5.7.606–649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP-osoite, jolta yrität lähettää, on estetty.

Varmista, että noudatat sähköpostin toimitettavuuden parhaita käytäntöjä, ja varmista, että IP-osoitteesi maine ei ole heikentynyt haavoittuvuuden tai vahingollisen liikenteen takia. Jos uskot saavasi tämän viestin virheellisesti, voit pyytää poistamistasi tästä luettelosta itsepalveluportaalissa. Lisätietoja on artikkelissa Omien tietojen poistaminen Office 365:n estettyjen lähettäjien luettelosta itsepalveluportaalin avulla.

5.7.700–749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Suurin osa tältä vuokraajalta tulevasta liikenteestä on havaittu epäilyttäväksi, ja siksi vuokraajan lähetysmahdollisuus on estetty.

Varmista, että kaikki haavoittuvuudet ja avoimet välitykset on ratkaistu, ja ota sitten yhteys tukeen tavallisen kanavasi kautta.

Mitä NDR sisältää?

Exchangen NDR-ilmoitukset ovat helppolukuisia ja -tajuisia sähköpostin käyttäjille ja järjestelmänvalvojille. NDR-ilmoituksia on eri muotoisia. Uudentyyppinen NDR-ilmoitus sisältää ongelman kuvauksen arkipäiväistetyllä kielellä sekä korjausohjeet. Seuraavassa kuvassa on esitelty tämäntyyppisen NDR:n muoto.

Toimitusvirheraportin (DSN) uusi muotoilu Office 365:ssa

Uudentyyppisten NDR-ilmoitusten on tarkoitus auttaa tavanomaista sähköpostin käyttäjää ratkaisemaan ongelman välittömästi. Jos ratkaisu ei ole mahdollista, NDR-ilmoitus sisältää järjestelmänvalvojille olennaisia tietoja sekä linkin ohjeaiheisiin. Uudentyyppisissä Office 365:n NDR-ilmoituksissa on seuraavat kentät.

Kenttä

Kuvaus

Office 365 -logo   

Tämä osoittaa, että Office 365 on luonut NDR-ilmoituksen. Logo ei tarkoita sitä, että virhe johtuisi Office 365:stä. Viesti kertoo, mitkä sanomien päätepisteet tai palvelut ovat osallisena sähköpostin lähetyksessä. Tämä ei ole aina ollut selvää aiemmantyyppisissä NDR-ilmoituksissa.

Syy   

Tämä osio sisältää tiedot, miksi viestiä ei lähetetty.

Korjausvastaavan ilmaisin   

Tässä osiossa ongelmaa voi tarkastella yhdellä silmäyksellä. Lisäksi se sisältää tiedon siitä, kuka ongelman voi korjata. Kuvassa näkyy kolme tavallista Office 365:n sähköpostin lähetyksessä mukana olevaa tahoa – lähettäjä, Office 365 ja vastaanottaja. Punaisella merkitty alue osoittaa kohdan, jossa ongelma ilmenee.

Korjausohje   

Tämä osio on tarkoitettu loppukäyttäjälle tai sähköpostin lähettäjälle, joka vastaanottaa NDR-ilmoituksen. Siinä kerrotaan, miten ongelman voi korjata.

Lisätietoja sähköpostin järjestelmänvalvojille    

Tämä osio sisältää yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta ja sen ratkaisusta sekä tekniset tiedot ja linkin verkkoartikkeliin, joka sisältää tarkempia viitetietoja.

Viestin siirräntävälit   

Tämä osio sisältää viestin ajoitusta ja järjestelmäviitteitä sisältäviä tietoja, joilla järjestelmänvalvoja voi seurata viestin siirräntävälejä tai palvelin-palvelin-polkua. Tämän tiedon avulla järjestelmänvalvoja pystyy nopeasti tunnistamaan ongelmat viestin siirräntäväleissä.

NDR-ilmoituksissa, joissa ei ole käytetty uusinta muotoa, tieto on voitu jakaa kahteen osioon: käyttäjätiedot ja järjestelmänvalvojille tarkoitetut diagnostiikkatiedot. Seuraavassa kuvassa on esitelty yhdenlainen Exchange Onlinen NDR-ilmoitus.

Toimituksen epäonnistumisraportti, jossa näkyy käyttäjän ja järjestelmänvalvojan diagnostiikkatiedot

Käyttäjän tiedot

Joidenkin NDR-ilmoitusten käyttäjätieto-osio näkyy ensimmäisenä ja sen päätarkoitus on tarjota yhteenveto siitä, mikä meni pieleen. Tekstin tarkoituksena on auttaa viestin lähettäjää selvittämään, miksi viesti hylättiin ja miten viestin saisi mahdollisesti lähetettyä uudelleen onnistuneesti. Lueteltuna on kaikkien vastaanottajien sähköpostiosoitteet sekä epäonnistumisen syy kunkin vastaanottajan sähköpostiosoitteen alapuolella. Tässä osiossa voi myös olla viestin hylänneen sähköpostipalvelimen nimi.

Vianmääritystiedot järjestelmänvalvojille

Järjestelmänvalvojat, jotka haluavat tehdä vianmäärityksen viestin toimitusongelmaa koskien, voivat lukea lisätietoja Vianmääritystiedot järjestelmänvalvojille -osiosta. Tässä osiossa on tarkempia tietoja viestin toimituksen aikana tapahtuneesta virheestä, NDR:n luoneesta palvelimesta ja viestin hylänneestä palvelimesta. Tässä osiossa käytetään seuraavaa muotoa:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Kenttä

Kuvaus

Luontipalvelin   

Tässä kentässä on NDR:n luoneen SMTP-postipalvelimen nimi. Jos lähettäjän sähköpostiosoitteen alla ei ole etäpalvelinta, luontipalvelin on sama kuin palvelin, joka hylkäsi alkuperäisen sähköpostiviestin. Kun etäsähköpostipalvelin tiedostaa ja hyväksyy viestin mutta hylkää sen myöhemmin esimerkiksi sisältörajoitusten vuoksi, etäpalvelin luo NDR:n. Jos etäsähköpostipalvelin ei tiedosta tai hyväksy viestiä, Exchange Onlinen lähettävä palvelin luo NDR:n.

<Hylätty vastaanottaja>   

Tämä arvo on vastaanottajan sähköpostiosoite. Jos toimitus epäonnistui useille vastaanottajille, tässä näkyy kunkin vastaanottajan sähköpostiosoite. Kunkin hylätyn vastaanottajan osalta näytetään myös seuraavat tiedot:

Kenttä

Kuvaus

<Etäpalvelin>   

Tämä arvo on viestin hylänneen sähköpostipalvelimen nimi. Jos vastaanottava palvelin tiedostaa alkuperäisen viestin onnistuneesti mutta hylkää sen myöhemmin, etäpalvelimen arvoa ei ole.

<Laajennettu tilakoodi>   

Tämän arvon määrittää alkuperäisen viestin hylännyt sähköpostipalvelin ja siinä kerrotaan viestin hylkäämisen syy. Koodit on määritetty artikkelissa RFC 3463, ja ne käyttävät muotoa abc x.y.z, jossa paikkamerkin arvot ovat kokonaislukuja. Esimerkiksi 5.x.x-koodi tarkoittaa pysyvää virhettä ja 4.x.x-koodi tarkoittaa tilapäistä virhettä. Vaikka ulkoinen sähköpostipalvelin usein luokin laajennetun tilakoodin, Exchange Online käyttää laajennetun tilakoodin arvoa määrittääkseen käyttäjän tiedot -osiossa näytettävän tekstin.

<SMTP-vastaus>   

Tämän arvon palauttaa alkuperäisen viestin hylännyt sähköpostipalvelin. Tekstissä kerrotaan selitys laajennetulle tilakoodiarvolle. Teksti on aina US-ASCII-muodossa.

Alkuperäisen viestin otsikot   

Tässä osiossa on hylätyn viestin otsikkokentät. Otsikkokentissä voi olla diagnoosille hyödyllistä tietoa, kuten polku, jota viesti kulki ennen sen hylkäämistä tai vastaako To -kentän arvo hylätyn vastaanottajan arvoa.

Exchangen NDR:n tulkitseminen

Esimerkki: Oletetaan, että vastaanotat Exchangen NDR:n, jossa on seuraavat tiedot:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

Käyttäjän tiedot -osiosta selviää, että vastaanottaja on Jani Vasala, ja viestin hylännyt sähköpostipalvelin on mail.contoso.com, joka ei ole Exchange Online- tai Exchange Online Protection -sähköpostipalvelin.

Vianmääritystiedot järjestelmänvalvojille -osiosta selviää, että alpineskihouse.com yritti yhdistää palvelimeen mail.contoso.com toimittaakseen viestin vastaanottajalle jani@contoso.com. Palvelin mail.contoso.com kuitenkin palautti virheen 530 5.7.1 Client was not authenticated. Vaikka bigfish.com loi toimitusongelmaraportin (DNR), mail.contoso.com hylkäsi viestin, joten ongelman selvittäminen ja korjaaminen on contoso.com-järjestelmänvalvojien vastuulla. Tämä virhe viittaa siihen, että palvelin mail.contoso.com on määritetty hylkäämään anonyymit sähköpostiviestit Internetistä.

Vaikka alkuperäisen viestin otsikot on jätetty pois tästä esimerkistä niiden pituuden ja monimutkaisuuden vuoksi, seuraavissa otsikkokentissä on yleensä hyödyllistä tietoa:

 • To:   Tämä kenttä voi olla hyödyllinen, jos sähköpostiosoitteessa oli kirjoitusvirhe.

 • Received:   Näissä kentissä on tietoa viestin polusta ja viimeisestä siirtymästä, jonka yhteydessä DSN luotiin, jos tietoa on vaikea määrittää toimitusongelmaraportin (NDR:n) Generating server -arvosta.

 • Received-SPF:   Jos tämä arvo on muuta kuin pass, tarkista toimialueesi Sender Policy Framework (SPF) DNS -tietue. Lisätietoja on artikkelissa Mukautettujen DNS-tietueiden lisääminen tai muokkaaminen Office 365:ssä.

Tarvitsetko vielä apua NDR-ilmoitusten tai tilailmoitusten osalta?

Hanki ohjeita Office 365:n keskustelupalstoilta Järjestelmänvalvojat: kirjaudu sisään ja luo huoltopyyntö Järjestelmänvalvojat: soita tukeen
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×