Sähköisten käyntikorttien yhteystietojen luominen ja jakaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Sähköinen käyntikortti Microsoft Office Outlook 2007 -ohjelman uusi Sähköiset käyntikortit -toiminto tekee yhteystietojen luomisesta ja jakamisesta helppoa. Sähköinen käyntikortti on yhteystiedon näkymä, jossa ovat yhteystiedon tietyt osat ja joka mahdollistaa tietojen jakamisen muille tutussa muodossa.

Kun käyttäjä luo uuden yhteystiedon tai käyntikortin, järjestelmä luo annettujen tietojen perusteella myös toisen näkymän. Lisäksi kaikki yhteystietoon tai sähköiseen käyntikorttiin tehtävät muutokset vaikuttavat myös toiseen näkymään.

Sähköinen käyntikortti muistuttaa paperista käyntikorttia, ja sen voi jakaa yhtä helposti.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Sähköisten käyntikorttien edut

Yhteystietojen tarkasteleminen sähköisinä käyntikortteina

Näin vastaanottaja näkee sähköisen käyntikortin

Sähköisten käyntikorttien luominen

Yhteystiedon tai sähköisen käyntikortin tallentaminen

Sähköisten käyntikorttien lähettäminen muille

Sähköisten käyntikorttien suunnitteleminen

Sähköisen käyntikortin sisällyttäminen sähköpostin allekirjoitukseen

Sähköisten käyntikorttien edut

 • Yhteisten tietokenttien ansiosta uusien yhteystietojen luominen ja tallentaminen tapahtuu nopeasti, ja virheiden määrä vähenee. yhteystietolomake ovat kaikki yhteystiedot ja sähköisessä käyntikortissa vain tiettyyn tarkoitukseen tarvittavat tiedot.

 • Yhteystietojen Käyntikortit-näkymässä voi käyttää elementtejä, kuten yrityksen logoja, valokuvia ja värejä, joiden avulla yhteystiedot on helpompi erottaa toisistaan.

 • Voit jakaa yhteystietoja tutussa ja käytännöllisessä muodossa lisäämällä lähettämiisi viesteihin sähköisen käyntikortin.

 • Monipuoliset suunnitteluvaihtoehdot mahdollistavat korttien asettelun, tekstin koon ja tekstin värin mukauttamisen sekä valokuvien ja yrityksen logojen käyttämisen.

 • Voit lähettää yhteystietosi muille sisällyttämällä sähköisen käyntikortin sähköpostiviestisi allekirjoitukseen, automaattisesti tai vain halutessasi.

Sivun alkuun

Yhteystietojen tarkasteleminen sähköisinä käyntikortteina

Outlookissa on useita yhteystietojen näkymiä, jotta tietoja voi etsiä ja tarkastella haluamallaan tavalla. Office Outlook 2007 -ohjelmassa yhteystietojen oletusnäkymä on Käyntikortit. Tässä näkymässä kaikki yhteystiedot ovat Outlookin ikkunassa paperisia käyntikortteja muistuttavassa muodossa. Tarvittava yhteystieto on helppo löytää aakkosellisesta hakemistosta.

Tässä osassa

Käyntikortit-näkymän kortissa olevien yhteystietojen lisääminen

Käyntikortit-näkymässä olevien korttien lukumäärän muuttaminen

Kortin koon muuttaminen Käyntikortit-näkymässä

Siirtyminen Käyntikortit-näkymään

Yhteystietojen oletusnäkymän muuttaminen

Käyntikortit-näkymän kortissa olevien yhteystietojen lisääminen

Käyntikortit-näkymässä on näkyvissä yhteystiedot, yritysten logot ja muotoilut, yksilöidyt taustat ja asettelut sekä valokuvat tai muut kuvat. Näiden muotoilutoimintojen ansiosta yhteystiedot on helppo erottaa toisistaan. Kerrallaan näkyvissä olevien korttien määrä vaihtelee käyttäjän valintojen ja Outlookin ikkunan koon mukaan.

Sijoittamalla kentät manuaalisesti kortin muokkaamisen aikana voit valita, mitkä tiedot tulevat näkyviin Käyntikortit-näkymän korttiin. Voit muokata sekä oman korttisi että muilta saamiesi korttien tietoja. Jos Käyntikortit-näkymän kortissa ei ole tilaa kaikille haluamillesi yhteystiedoille, voit avata yhteystietolomake kaksoisnapsauttamalla korttia ja täyttää siihen loput yhteystiedot.

Käyntikortit-näkymässä olevien korttien lukumäärän muuttaminen

Voit muuttaa Käyntikortit-näkymässä kerrallaan näkyvissä olevien sähköisten käyntikorttien lukumäärää muuttamalla korttien kokoa. Jos haluat nähdä mahdollisimman monta korttia, laajenna Outlookin ikkuna mahdollisimman suureksi.

Kortin koon muuttaminen Käyntikortit-näkymässä

 1. Valitse Yhteystiedot-näkymän siirtymisruudussa Mukauta nykyistä näkymää.

 2. Valitse Mukauta näkymää: Käyntikortit -valintaikkunassa Muut asetukset.

 3. Muuta Kortin kentät -kohdassa Kortin koko % -ruudussa olevaa lukua. Pienempi numero lisää ja suurempi numero vähentää näkyvissä olevien korttien määrää.

 4. Valitse OK.

  Voit valita Muut asetukset myös Näytä-valikon kautta. Valitse Nykyinen näkymä ja valitse sitten Mukauta nykyistä näkymää.

Jos käytät Microsoft IntelliMouse -osoitinlaitetta, voit muuttaa näkyvissä olevien korttien lukumäärää pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja vierittämällä IntelliMouse-kiekkopainiketta. Saat näkyviin vähemmän ja isompia kortteja vierittämällä kiekkopainiketta eteenpäin tai enemmän ja pienempiä kortteja vierittämällä kiekkopainiketta taaksepäin.

Juuri luomasi näkymä on nyt oletusarvon mukainen Käyntikortit-näkymä myös Office Outlook 2007 -ohjelman sulkemisen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen, kunnes muutat näkymää.

Voit myös tarkastella Käyntikortit-näkymän kortteja Yhteystiedot-näkymässä vierittämällä korttiluetteloa ja käyttämällä korttien oikealla puolella olevaa aakkosellista hakemistoa.

Siirtyminen Käyntikortit-näkymään

Vaikka Käyntikortit-näkymä on yhteystietojen oletusnäkymä, olet saattanut sulkea Outlookin ollessasi jossakin muussa yhteystietojen näkymässä. Kun suljet Outlookin, ohjelma tallentaa viimeksi käyttämäsi näkymän, ja tämä näkymä tulee näkyviin, kun käynnistät Outlookin uudelleen, kunnes muutat näkymää.

 • Valitse Office Outlook 2007 -ohjelman Yhteystiedot-näkymän siirtymisruudun Nykyinen näkymä -kohdasta Käyntikortit.

  Siirtymisruutu ei ole näkyvissä

  Siirtymisruutu on voitu pienentää tai poistaa käytöstä.

  • Valitse Näytä-valikosta Siirtymisruutu ja valitse sitten Normaali.

Yhteystietojen oletusnäkymän muuttaminen

Kun suljet Outlookin, ohjelma tallentaa viimeksi käyttämäsi näkymän, ja tämä näkymä tulee näkyviin, kun käynnistät Outlookin uudelleen, kunnes muutat näkymää. Yleensä eniten käyttämäsi näkymä pysyy oletusnäkymänä, kunnes muutat näkymää ennen Outlookin sulkemista.

 1. Valitse Yhteystiedot-näkymän siirtymisruudun Nykyinen näkymä -kohdasta haluamasi näkymä.

 2. Lopeta Outlook ja käynnistä se uudelleen.

  Siirtymisruutu ei ole näkyvissä

  Siirtymisruutu on voitu pienentää tai poistaa käytöstä.

  • Valitse Näytä-valikosta Siirtymisruutu ja valitse sitten Normaali.

Sivun alkuun

Näin vastaanottajat näkevät sähköiset käyntikortit

Sähköisiä käyntikortteja voidaan sisällyttää sähköpostiviesteihin ja lähettää halutut yhteystiedot selkeässä ja yksilöllisessä muodossa. Vastaanottajat näkevät sähköisen käyntikortin tai vain .vcf-tiedoston sen mukaan, mitä sähköpostisovellusta he käyttävät.

.vcf-liite viestin otsikossa

Kun vastaanottaja kaksoisnapsauttaa .vcf-liitetiedostoa, näkyviin tulee yhteystietolomake, jonka hän voi tallentaa yhteystietoluetteloonsa.

Vastaanottajat, jotka käyttävät Office Outlook 2007     -ohjelmaa, näkevät sähköisen käyntikortin osana viestiä samalla tavalla kuin lähettäjäkin. Vastaanottaja voi napsauttaa korttia hiiren kakkospainikkeella ja tallentaa kortin tiedot Outlookin yhteystietoluetteloon.

Vastaanottajat, jotka käyttävät Outlookin aiempaa versiota tai muuta HTML-viestejä tukevaa sähköpostisovellusta    , näkevät sähköisen kortin osana viestiä. Tällaiset kortit ovat kuitenkin vain kuvia, joten kortin tietoja ei voi tallentaa napsauttamalla korttia. Vastaanottajat saavat kuitenkin myös .vcf-liitetiedoston, joka sisältää sähköisen käyntikortin kortin tiedot. Vastaanottajat voivat avata .vcf-tiedoston ja tallentaa tiedot yhteystietoluetteloonsa.

Vastaanottajat, jotka lukevat sähköpostinsa tekstimuodossa    , eivät näe sähköisen käyntikortin kuvaa viestissä, mutta vastaanottavat .vcf-liitetiedoston, jonka avulla yhteystiedot voi tallentaa yhteystietoluetteloon.

Sivun alkuun

Sähköisten käyntikorttien luominen

Kun luot uuden yhteystiedon yhteystietolomake avulla tai tallennat joltakulta saamasi yhteystietolomakkeen, samoja tietoja voi tarkastella myös sähköisenä käyntikorttina. Voit luoda yhteystiedon ja muokata sitä kummassa tahansa näkymässä, ja joka tapauksessa perustiedot ovat sen jälkeen sekä yhteystietolomakkeessa että sähköisessä käyntikortissa. Kun tiedot tarvitsee kirjoittaa vain kerran (tai tallentaa suoraan toisesta kortista), virheitä tulee vähemmän.

Kun esimerkiksi vastaanotat jonkun lähettämän sähköisen käyntikortin ja tallennat kortin Outlookin yhteystietoihin, kortin tiedot sisältyvät myös yhteystietolomakkeeseen ja muihin yhteystietonäkymiin. Kun päivität tiedot yhdessä näkymässä, ne päivitetään oletusarvon mukaan myös muihin näkymiin.

Kun luot uuden yhteystiedon avaamalla uuden yhteystietolomakkeen ja kirjoittamalla yhteystiedot, vastaavat kentät täytetään automaattisesti myös sähköiseen käyntikorttiin.

Sähköisessä käyntikortissa on osa yhteystietolomakkeen tiedoista

1. Yhteystietolomake, joka sisältää Jon Morrisin tiedot.

2. Käyntikortin muokkaaminen -valintaikkuna, jossa on esitäytettynä vastaavat Jon Morrisin tiedot.

Uuden sähköisen käyntikortin luominen

Tässä osassa

Vastaanotetusta sähköisestä käyntikortista

Olemassa olevasta tai tyhjästä sähköisestä käyntikortista

Vastaanotetusta sähköisestä käyntikortista

Tämä on nopea tapa lisätä uusi yhteystieto Outlookiin. Kun tallennat sähköpostiviestin sähköisen käyntikortin, luot uuden yhteystiedon. Jos sinulla on jo samanniminen yhteystieto, voit tallentaa kaksoiskappaleen uudeksi yhteystiedoksi tai päivittää alkuperäisen yhteystiedon.

Voit tehdä muutoksia tallennettuun korttiin noudattamalla uuden sähköisen käyntikortin luomista käsitteleviä ohjeita kohdassa Olemassa olevasta tai tyhjästä sähköisestä käyntikortista.

 1. Napsauta korttia avoimessa viestissä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Lisää Outlook-yhteystietoihin. Uusi yhteystieto tulee näkyviin yhteystietolomakkeeseen.

 2. Valitse Yhteystieto-välilehden Toiminnot-ryhmästä Tallenna ja sulje.

 3. Jos sinulla on jo samanniminen yhteystieto, Outlook havaitsee kaksoiskappaleen. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Lisää uusi yhteystieto.

   Tämä luo kaksoiskappaleen sekä yhteystietolomakkeesta että sähköisestä käyntikortista.

  • Valitse Päivitä valitun yhteyshenkilön tiedot.

   Olemassa olevat yhteystietojen kaksoiskappaleet tulevat näkyviin. Valitse päivitettävä yhteystieto kaksoisnapsauttamalla sitä ja päivitä sitten yhteystietolomakkeen tiedot ja tallenna lomake.

Uudet yhteystiedot tallennetaan nyt Yhteystiedot-näkymään, ja tiedot ovat käytettävissä myös sähköisessä käyntikortissa ja muissa näkymissä. Voit tehdä muutoksia yhteystietoihin ennen tallentamista ja tallentamisen jälkeen.

 • Voit myös napsauttaa viestin otsikossa olevaa .vcf-liitetiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valita pikavalikosta yhteystiedon lisäämisen tai jonkin muun vaihtoehdon.

 • Jos valitset yhteystietolomakkeen Tallenna ja luo uusi -vaihtoehdon, avoin yhteystieto tallennetaan ja näkyviin tulee uusi, tyhjä yhteystietolomake.

Olemassa olevasta tai tyhjästä sähköisestä käyntikortista

Voit luoda uuden sähköisen käyntikortin tyhjästä kortista tai käyttää olemassa olevaa korttia uuden kortin mallina. Voit muuttaa haluamiasi tietoja ja voit myös muuttaa elementtien asettelua ja muotoilua. Uuden kortin luominen toisen kortin pohjalta on nopea tapa luoda osittain samoja tietoja sisältävä sähköinen käyntikortti. Voit esimerkiksi luoda kolme korttia: yhden työskentelyä, yhden tuttavia ja yhden yhdistystoimintaa varten.

Kun luot uuden sähköisen käyntikortin, luot myös uuden yhteystiedon. Kun tallennat uuden kortin, Outlook luo uuden yhteystiedon yhteystietoluetteloon. Sinulla voi olla useita samannimisiä yhteystietoja. Kun tallennat uuden kortin samalla nimellä, kortti lisätään yhteystietoihin ja se näkyy luettelossa muiden samannimisten korttien kanssa.

Käyntikortit-näkymän avulla samannimisistä korteista näkee riittävästi tietoa, jotta ne erottaa toisistaan.

Voit aloittaa muokkaamalla olemassa olevan yhteystietolomakkeen tietoja, ennen kuin kohdistat ja muotoilet tekstin Käyntikortin muokkaaminen -valintaikkunassa. Voit myös muokata kaikkia tietoja, jotka ovat näkyvissä Käyntikortin muokkaaminen -valintaikkunassa. Kaikki asetukset mahdollistavat uusien tietojen lisäämisen saman tien. Jos valitset ensimmäisen vaihtoehdon, tee muutokset ennen seuraavien vaiheiden suorittamista.

Käyntikortin muokkaaminen -valintaikkuna

1. Ennen kuin lisäät yhteystiedon tai muutat sitä, valitse kortin asettelu ja taustakuva. Lisää haluamasi kuvat ja muu grafiikka. Nämä elementit helpottavat asettamaan tekstiä, kun alat lisätä tietoja.

2. Kun valitset Lisää, näkyviin tulee luettelo vakiokentistä. Kun valitset kentän, se lisätään Kentät-luetteloon. Käytettävissä on myös neljä mukautettavaa kenttää.

3. Kun valitset kentän, kirjoita kentän teksti Muokkaa-kohdassa olevaan ruutuun. Kun kirjoitat tekstiä, teksti tulee näkyviin kortin esikatseluruutuun.

4. Voit halutessasi määrittää lisätietoja, kuten kotipuhelinnumeron tai työpaikan osoitteen. Voit käyttää kenttien nimiä tai nimetä kentät itse.

5. Tyhjä rivi -kentät mahdollistavat tyhjien rivien lisäämisen korttiin.

6. Voit siirtää valittuja kortin kenttiä ylös- tai alaspäin napsauttamalla nuolipainikkeita.

Voit tehdä muutoksia olemassa olevaan sähköiseen käyntikorttiin tai luoda uuden kortin tyhjästä kortista seuraavasti:

 • Asettelun ja taustan valitseminen   

  1. Valitse Yhteystiedot-näkymässä Uusi.

  2. Avaa Käyntikortin muokkaaminen -ruutu napsauttamalla yhteystietolomakkeen käyntikorttia.

  3. Valitse asettelu Kortin rakenne -osan Asettelu-luettelosta. Vain teksti -asettelu on käytettävissä kortille, jossa ei ole kuvia eikä logoja.

   Kun aloitat, Outlookin oletusarvon mukainen korttiasettelu on näkyvissä Kortin rakenne -osan vieressä olevassa esikatseluruudussa. Voit halutessasi käyttää tätä kuvaa ja asetteluvaihtoehtoja uudessa kortissa.

  4. Jos haluat määrittää kortin taustavärin, valitse Tausta ja valitse sitten väri.

   Huomautus: Jos käytät kuvaa kortin taustana, kuvan tulisi olla samankokoinen kuin kortti (248 kuvapistettä x 148 kuvapistettä). (Kortilla on yksi kuvapistereuna kaikilla sivuilla.)

  5. Jos haluat lisätä kuvan, kuten yrityksen logon, voit etsiä, lisätä ja kohdistaa kuvan kuva-asetusten avulla.

   Voit poistaa oletuskuvan tai jonkin muun kuvan kortista valitsemalla Asettelu-luettelosta Vain teksti.

 • Yhteystietojen lisääminen   

  1. Valitse Kentät-luettelosta kenttä tai tyhjä rivi sen kohdan yläpuolelle, johon haluat lisätä tekstiä.

  2. Valitse Lisää, valitse Nimi ja valitse sitten Koko nimi.

   Vihje: Kentät-luettelossa on näkyvissä vain tiedon laji. Kun olet kirjoittanut kenttään tekstin, teksti tulee näkyviin Kentät-luettelon esikatseluruutuun.

  3. Kirjoita Muokkaa-kohtaan kortin nimi.

  4. Jos haluat nimelle otsikon, valitse otsikkoluettelosta Vasen tai Oikea.

   Otsikon avulla voi selventää kortissa olevan tiedon lajia ja Vasen tai Oikea ilmoittaa, onko otsikko tiedon vasemmalla vai oikealla puolella. Jos sähköisen käyntikortin tietue on esimerkiksi Jon Morris, omistaja, Jon Morris on nimi ja omistaja on nimen otsikko.

  5. Kirjoita nimen otsikko Otsikko-ruutuun.

   Kenttien nimet ovat tarkoituksenmukaisia ja tuttuja otsikoita.

  6. Jatka tietojen lisäämistä korttiin vaiheiden 1–5 mukaisesti.

  7. Voit poistaa kentän kortista valitsemalla kentän ja valitsemalla sitten Poista.

  8. Voit lisätä tyhjiä rivejä valitsemalla kentän, jonka alapuolelle haluat tyhjää tilaa, valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten Tyhjä rivi.

   Oletusarvon mukaan kortin tyhjät rivit ovat Tyhjä rivi -kenttiä. Kun lisäät korttiin tietoja, voit lisätä uusia tietokenttiä Tyhjä rivi -kenttien väliin. Tämä tapahtuu esimerkiksi valitsemalla Tyhjä rivi, valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten kentän. Kenttä tulee näkyviin tyhjän rivin alapuolelle.

  9. Voit kohdistaa kortin tekstin valitsemalla kentän ja siirtämällä kenttiä Kentät-luettelon alla olevien Ylös- ja Alas-nuolien avulla.

  10. Jos haluat muotoilla tekstiä, käytä Muokkaa-kohdan muotoilupainikkeita. Käyntikortin muokkaaminen -valintaikkunan tekstinmuotoilutyökalurivi

   Vaihtoehtoja ovat:

   • Tekstin koon muuttaminen

   • Värillisen tekstin käyttäminen

   • Tekstin tasaaminen vasemmalle, oikealle tai keskelle

  11. Kun olet lisännyt korttiin tiedot haluamasi tiedot, valitse OK.

   Jos valitset Palauta kortin tiedot ja muotoilut, kortin muotoilut palautetaan Outlookin oletusmuotoiluihin ja tiedot yhteystietolomakkeen oletuskenttien tietoihin.Sivun alkuun

Yhteystiedon tai sähköisen käyntikortin tallentaminen

Kun vastaanotat yhteystiedon sähköisenä käyntikorttina tai yhteystietolomake (.vcf-tiedostona) sähköpostiviestin mukana, voit napsauttaa korttia tai .vcf-liitetiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valita jonkin vaihtoehdon pikavalikosta. Jos sinulla on jo samanniminen yhteystieto, ohjelma pyytää valitsemaan kaksoiskappaleiden käsittelytavan. Voit joko päivittää aiemman yhteystiedon tai luoda uuden. 

Tallenna vastaanottamasi sähköinen käyntikortti

 1. Napsauta viestissä olevaa korttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Lisää Outlook-yhteystietoihin. Tämä avaa kortin Yhteystiedot-näkymän yhteystietolomakkeessa.

 2. Valitse Yhteystiedot-välilehden Toiminnot-ryhmästä Tallenna ja sulje.

  • Jos luotuna on jo samanniminen yhteystieto, kun valitset Tallenna ja sulje, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voit valita joko uuden yhteystiedon lisäämisen tai valitun yhteystiedon päivittämisen.

  • Voit myös valita Toiminnot-ryhmästä Tallenna ja luo uusi, mikä tallentaa yhteystiedon ja avaa sitten uuden, tyhjän yhteystietolomakkeen.

Vastaanotetun .vcf-tiedoston tallentaminen

 1. Kaksoisnapsauta viestin otsikossa olevaa .vcf-liitetiedostoa. Tämä avaa kortin Yhteystiedot-näkymän yhteystietolomakkeessa.

 2. Valitse Yhteystiedot-välilehden Toiminnot-ryhmästä Tallenna ja sulje.

  • Jos luotuna on jo samanniminen yhteystieto, kun valitset Tallenna ja sulje, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voit valita joko uuden yhteystiedon lisäämisen tai valitun yhteystiedon päivittämisen.

  • Voit myös valita Toiminnot-ryhmästä Tallenna ja luo uusi, mikä tallentaa yhteystiedon ja avaa sitten uuden, tyhjän yhteystietolomakkeen.

Sivun alkuun

Sähköisten käyntikorttien lähettäminen muille

Sähköinen käyntikortti helpottaa yhteystietojen jakamista. Käyntikortteja voi lisätä nopeasti viesteihin, ja vastaanottaja tunnistaa ne heti. Voit lähettää yrityksen tai itse mukauttamasi sähköisen käyntikortin. Voit myös lähettää jonkun muun yhteystiedot sähköisenä käyntikorttina ja välittää kortteja. Kaikissa tapauksissa HTML-muotoisen viestin vastaanottaja näkee kortin ja voi tallentaa yhteystiedon nopeasti.

.vcf-liite viestin otsikossa

Kun vastaanottaja kaksoisnapsauttaa .vcf-liitetiedostoa, näkyviin tulee yhteystietolomake, jonka hän voi tallentaa yhteystietoluetteloonsa.

Tässä osassa

Näin muut näkevät sähköiset käyntikortit

Sähköisen käyntikortin lisääminen viestiin

Näin muut näkevät sähköiset käyntikortit

Henkilöt, jotka käyttävät Office Outlook 2007 -ohjelmaa     Sähköinen käyntikortti näkyy vastaanottajalle osana viestiä samalla tavalla kuin lähettäjällekin. Vastaanottaja voi napsauttaa korttia hiiren kakkospainikkeella ja tallentaa tiedot Outlookin yhteystietoluetteloon.

Henkilöt, jotka käyttävät Outlookin aiempaa versiota tai muuta HTML-viestejä tukevaa sähköpostisovellusta     Vastaanottajat näkevät sähköisen kortin osana viestiä. Tällaiset kortit ovat kuitenkin vain kuvia. Vastaanottajat saavat myös .vcf-liitetiedoston, joka sisältää kortin tiedot. Vastaanottajat näkevät sähköisen kortin osana viestiä.

Sähköpostiviestit vain teksti-tarkastelevat     Sähköisen käyntikortin vastaanottajat ei voi käyttää viestin, mutta he saavat .vcf-liitetiedostossa, joka sisältää yhteyshenkilön tietoja, joita he voivat tallentaa yhteystietoluetteloon.

Sähköisen käyntikortin lisääminen viestiin

 1. Valitse uuden viestin Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Käyntikortti ja valitse nimi luettelosta.

 2. Jos haluamasi nimi ei ole näkyvissä, valitse Muut käyntikortit, valitse nimi Tallennettu nimellä -luettelosta ja valitse sitten OK.

  • Käyntikortti-valikossa on näkyvissä kymmenen yhteystiedon nimeä, joita on viimeksi käytetty lisättäessä sähköinen käyntikortti viestiin.

  • Voit lisätä viestiin useita sähköisiä käyntikortteja.

  • Erotat samannimiset kortit toisistaan valitsemalla Käyntikortti-valikosta Muut käyntikortit. Kortin tiedot, kuten kortin esikatselu, tulevat näkyviin Käyntikortin lisääminen -valintaikkunaan.

  • Jos vedät käyntikortin Käyntikortit-näkymästä uuteen viestiin, vain .vcf-tiedosto liitetään viestiin, kun viesti lähetetään. Liitetty .vcf-tiedosto avaa yhteystietolomakkeen, jonka vastaanottaja voi tallentaa yhteystietoluetteloonsa. Jos vastaanottaja käyttää Office Outlook 2007 -ohjelmaa, sähköinen käyntikortti näkyy yhteystietolomakkeessa.

Sivun alkuun

Sähköisten käyntikorttien suunnitteleminen

Nyt kaikki voi olla käyntikorttia, olipa viimeistellä ammattimaisen yrityksen kortti, creative yksi, joka ilmaisee, että sivuja suunnitteluun ja jotain epävirallisemmaksi, joka kuvastaa sopivan. Riippumatta siitä, mitä valintasi voit suunnitella sähköinen käyntikortti, joka vastaa parhaiten sinun tai organisaatiosi. Ja voit määrittää useita suunnitteleminen käyntikortin henkilökohtainen tai muuhun tarkoitukseen.

Yhteisen muotoilun käyttäminen koko organisaatiossa

Yrityksen tai ryhmän käyntikorttien yhdenmukaisuuden voi varmistaa luomalla sähköisen käyntikortin "mallin". Mallin voi luoda paperisten käyntikorttien näköiseksi tai suunnitella kokonaan uudelleen. Työntekijät tai muut organisaation jäsenet voivat muotoilla korttiaan tarpeen mukaan.

Alla on joitakin sähköisten käyntikorttien suunnittelussa käytettävissä olevia suunnittelutoimintoja ja -vaihtoehtoja. Vaiheittaiset ohjeet korttien luomiseen ovat aiemmissa osissa.

Asettelun suunnitteleminen

 • Voit valita jonkin kuudesta kortin asettelusta. Voit sijoittaa kuvan (tai Office Outlook 2007 -ohjelman oletusarvoisen logon) oikealle, vasemmalle, ylös tai alas tai käyttää pelkkää tekstiä. Voit myös käyttää taustakuvaa.

 • Taustavärin avulla kortin voi saada erottumaan muista. Voit valita värejä lukuisista vaihtoehdoista tai määrittää haluamasi värit.

 • Korttiin voi lisätä kuvia useimmissa tiedostomuodoissa, kuten .bmp-, .jpg- ja .wmf-muodoissa. Kuvat, kuten yrityksen logot ja henkilökohtaiset valokuvat, tekevät kortista persoonallisemman.

 • Kun olet lisännyt kuvia, voit muuttaa niiden kokoa ja sijaintia.

Tietojen sommitteleminen

 • Tavallisimmille tiedoille, kuten työpuhelinnumerolle, organisaatiolle, sähköpostiosoitteelle ja tehtävänimikkeelle, on omat kenttänsä.

 • Voit myös luoda uusia kenttiä haluamillesi tiedoille.

 • Jotkin kentät, kuten osoite, ovat monirivisiä. Myös mukautetut kentät voivat olla monirivisiä.

 • Otsikot helpottavat tietojen tunnistamista. Tietolajin käytettävissä olevien otsikoiden luettelo on Lisää-valikossa. Halutessasi voit myös luoda mukautettuja otsikoita.

 • Tyhjiä rivejä käytetään lisäämään korttiin tyhjää tilaa, mikä parantaa kortin luettavuutta ja mahdollistaa tietojen järjestämisen ja ryhmittelyn. Jos kortissasi on esimerkiksi useita puhelinnumeroita, voit lisätä tyhjän rivin puhelinnumerojen ylä- ja alapuolelle, jotta puhelinnumerot erottuvat selvästi muista tiedoista.

 • Kortin ulkonäköä voi hienosäätää muuttamalla fonttien väriä tai kokoa.

  Huomautus: Kaikki yhteystiedot eivät välttämättä näy sähköisessä käyntikortissa, vaikka tiedot olisikin kirjoitettu yhteystietolomake. Korttia suunnitellessasi voit katsoa esikatseluruudusta, mahtuvatko kaikki tiedot korttiin.

Sivun alkuun

Sähköisen käyntikortin sisällyttäminen sähköpostin allekirjoitukseen

Lisäämällä sähköisen käyntikortin sähköpostin allekirjoitukseen voit automaattisesti sisällyttää yhteystietosi kaikkiin lähettämiisi viesteihin. Voit myös käyttää allekirjoituksena pelkkää sähköistä käyntikorttia. Vastaanottajat voivat napsauttaa korttia (tai .vcf-tiedostoa) hiiren kakkospainikkeella ja tallentaa kortin yhteystietoluetteloon.

Sähköinen käyntikortti osana viestin allekirjoitusta

1. Kun lähetät viestin, jonka allekirjoituksessa on sähköinen käyntikortti, yhteystiedot lähetetään .vcf-liitetiedostossa. Näin muidenkin sähköpostisovellusten käyttäjät voivat tarkastella yhteystietoja ja tallentaa ne.

2. Kortti näkyy allekirjoituksessa.

3. Kun vastaanotat viestin, jonka allekirjoituksessa on kortti, napsauta allekirjoituksessa olevan kortin kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisää yhteystietoihin, jolloin näkyviin tulee kyseisen yhteystiedon yhteystietolomake. Voit sitten tarkastella yhteystietoa tai tallentaa sen.

Yritys saattaa esimerkiksi haluta, että kaikki työntekijät sisällyttävät tärkeimmät yhteystietonsa sähköpostiviesteihin. Kun yritys on suunnitellut kortin ulkoasun, työntekijät voivat kirjoittaa siihen yhteystietonsa, sisällyttää kortin allekirjoitukseen ja määrittää allekirjoitukset lisättäväksi automaattisesti kaikkiin työsähköpostitilin kautta lähetettyihin sähköpostiviesteihin.

Allekirjoituksia ja sähköisiä käyntikortteja voi olla useita, jotta eri tarkoituksia kuten työ- ja kotiasioita varten voidaan luoda eri allekirjoituksia.

Voit lisätä viesteihin sähköisen käyntikortin sisältävän allekirjoituksen luomalla ensin allekirjoituksen ja lisäämällä sen sitten viesteihin. Voit lisätä allekirjoituksen manuaalisesti jokaiseen viestiin tai suunnitella oletusallekirjoituksen, joka lisätään automaattisesti kaikkiin lähetettäviin viesteihin.

Tässä osassa

Allekirjoituksen luominen ja sähköisen käyntikortin sisällyttäminen allekirjoitukseen

Allekirjoituksen lisääminen viestiin

Allekirjoituksen luominen ja sähköisen käyntikortin sisällyttäminen allekirjoitukseen

 1. Valitse uuden viestin Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Allekirjoitus ja valitse Allekirjoitukset.

 2. Valitse Viestin allekirjoitus -välilehdestä Uusi.

 3. Kirjoita allekirjoituksen nimi ja valitse OK.

 4. Kirjoita Allekirjoituksen muokkaaminen -ruutuun haluamasi allekirjoituksen teksti.

 5. Voit muotoilla tekstiä valitsemalla tekstin ja käyttämällä haluamiasi muotoilupainikkeita.

  Huomautus: Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, jos sähköpostiviestiesi oletusmuoto on vain teksti.

 6. Voit lisätä sähköisen käyntikortin asettamalla kohdistimen siihen kohtaan allekirjoitusta, johon haluat lisätä kortin, valitsemalla Käyntikortti ja valitsemalla sitten yhteystiedon nimen Tallennettu nimellä -luettelosta. Valitse sitten OK.

 7. Voit lisätä kuvan asettamalla kohdistimen siihen kohtaan allekirjoitusta, johon haluat lisätä kuvan, valitsemalla Lisää kuva, valitsemalla kuvan ja valitsemalla sitten OK.

 8. Voit lisätä hyperlinkin asettamalla kohdistimen siihen kohtaan allekirjoitusta, johon haluat lisätä linkin, valitsemalla Lisää hyperlinkki, valitsemalla hyperlinkin ja valitsemalla sitten OK.

 9. Valitse Valitse oletusallekirjoitus -kohdan Sähköpostitili-luettelosta sähköpostitili, jonka viesteihin haluat lisätä automaattisen allekirjoituksen.

 10. Tee Uudet viestit -luettelossa jokin seuraavista:

  • Jos haluat lisätä allekirjoituksen automaattisesti kaikkiin valitsemastasi sähköpostitilistä lähetettäviin viesteihin, valitse allekirjoitus luettelosta.

  • Jos et halua lisätä allekirjoitusta automaattisesti kaikkiin lähetettäviin viesteihin, valitse luettelosta ei mitään.

   Voit myös lisätä allekirjoituksia manuaalisesti yksittäisiin viesteihin.

 11. Jos haluat sisällyttää allekirjoituksen vastauksiin ja välitettyihin viesteihin, valitse allekirjoitus Vastatut/välitetyt-luettelosta. Jos et halua, valitse ei mitään.

 12. Kun allekirjoitus on valmis, valitse OK.

Allekirjoituksen lisääminen viestiin

Voit sisällyttää oletusallekirjoituksen kaikkiin lähteviin viesteihin tai lisätä allekirjoituksen manuaalisesti yksittäisiin lähteviin viesteihin.

Tee jokin seuraavista:

 • Allekirjoituksen lisääminen automaattisesti   

  1. Valitse uuden viestin Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Allekirjoitus ja valitse Allekirjoitukset.

  2. Valitse Sähköpostin allekirjoitus -välilehden Valitse muokattava allekirjoitus -luettelosta haluamasi allekirjoitus.

  3. Valitse Valitse oletusallekirjoitus -kohdan Uudet viestit -luettelosta haluamasi allekirjoitus.

  4. Jos haluat sisällyttää allekirjoituksen vastauksiin ja välitettyihin viesteihin, valitse allekirjoitus Vastatut/välitetyt-luettelosta. Jos et halua, valitse ei mitään.

  5. Valitse OK.

 • Allekirjoituksen lisääminen manuaalisesti   

  1. Valitse uuden viestin Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmässä Allekirjoitus ja valitse sitten lisättävä allekirjoitus.

   Voit myös määrittää allekirjoituksen asetuksia avoimen viestin Lisää-välilehdessä, kun olet valinnut Vastaa, Vastaa kaikille tai Välitä.

  2. Jos haluamasi allekirjoitus ei ole näkyvissä, valitse Allekirjoitukset, valitse allekirjoituksen nimi Valitse muokattava allekirjoitus -luettelosta ja valitse OK.

  3. Valitse viestissä Allekirjoitus ja valitse sitten allekirjoituksen nimi.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×