Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

Sääntöjen vahvistamisen ja muotoilemisen lisäksi voit lisätä lomakemalleihin sääntöjä ja suorittaa siten muita toimintoja, kuten vaihtaa näkymiä, asettaa kenttään arvon, tehdä tietoyhteydelle kyselyn tai lähettää tietoja tietoyhteyden kautta. Voit esimerkiksi laatia lomakkeen niin, että käyttäjien lomakkeeseen kirjoittamat tiedot tallennetaan automaattisesti SharePointiin ilman Lähetä-painikkeen napsauttamista tai käyttäjät siirretään automaattisesti näkymästä toiseen, kun painiketta napsautetaan.

Säännöt voivat aktivoitua lomakekenttään tehdyistä muutoksista, toistuvan osan tai rivin lisäämisestä toistuvaan taulukkoon tai lomakkeen avaamisesta tai lähetyksestä. Säännöt tarkistavat ehdot lomakkeessa olevien tietojen, käyttäjäroolin tai kentän arvon perusteella. Ne voidaan suorittaa myös ilman ehtojen määrittämistä.

Kuhunkin sääntöön voi lisätä useita toimintoja. Voit esimerkiksi lisätä säännön painikkeeseen, joka lähettää syötetyt tiedot ja vaihtaa sen jälkeen näkymään, jossa vahvistetaan tietojen lähetys.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Toimintosääntöjen tyypit ja esimerkkejä

Viestin näyttäminen

Kentän tai kaavan arvon näyttäminen

Näkymien vaihtaminen

Kentän arvon määrittäminen

Tietokysely

Tietojen lähettäminen

Uuden täytettävän lomakkeen avaaminen

Lomakkeen sulkeminen

Tietojen lähettäminen WWW-osaan

Allekirjoitusrivin täyttäminen

Datayhteydet

Toimintosäännön lisääminen

Lisää sääntö ‑painikkeen käyttäminen

Säännöt-tehtäväruudun käyttäminen

Kyselyiden tai tietojen lähettämisen parametrien määrittäminen

Tietojen syöttämismuodot

Lisää ehtoihin liittyviä tilanteita

Toimintosääntöjen tyypit ja esimerkkejä

Viestin näyttäminen

Voit lisätä säännön, joka avaa valintaruudun, jos lomakkeen tietty ehto täyttyy. Näkyviin voi tulla viesti, jos käyttäjä syöttää esimerkiksi kuluraporttilomakkeeseen määrätyn summan ylittävän arvon. Viestien näyttämisen toimintoja tuetaan vain InfoPath Filler -lomakkeissa.

Kentän tai kaavan arvon näyttäminen

Tämän toiminnon avulla voit lisätä säännön, joka näyttää kentän tai laskutoimituksen arvon lomakkeen muiden kenttien arvojen perusteella. Käyttäjä voi esimerkiksi saada tiedon siitä, että hotellikuluissa saapumispäivän on oltava ennen uloskirjautumispäivää käyttäjän antamien päivämäärien perusteella. Kentän tai kaavan arvon näyttämiseen perustuvia toimintoja tuetaan vain InfoPath Filler -lomakkeissa.

Näkymien vaihtaminen

Näkymiä voidaan vaihtaa, kun painiketta napsautetaan. Tällöin käyttäjät voivat selata kahta tai useampaa näkymää napsauttamalla Edellinen tai Seuraava. Voit myös lisätä säännön, joka vaihtaa näkymää, kun lomake avataan. Näkymiä voidaan vaihtaa esimerkiksi lomakkeen avaavan käyttäjän roolin perusteella. Näkymien vaihtamisen toiminnot ovat käytettävissä vain painikkeissa ja lomakkeen lataamisessa.

Kentän arvon määrittäminen

Kun asetat kentän arvon säännön avulla, voit muuttaa lomakkeen arvoja dynaamisesti. Esimerkiksi kulujen seurantalomakkeessa, jossa käyttäjät syöttävät kuluerän ja summan, Yhteensä-kentän avulla voidaan seurata syötettyjen kulujen kokonaismäärää. Sen sijaan, että käyttäjät joutuvat syöttämään kaikkien kulujen yhteenlasketun summan manuaalisesti, määritetty kentän summatoiminto voi asettaa Yhteensä-kentän arvon automaattisesti.

Tietokysely

Tietokyselytoiminnon avulla voit tehdä tietokyselyn ulkoiseen tietolähteeseen. Voit esimerkiksi lisätä kyselyn, joka käynnistää tietokantakyselyn ja noutaa työntekijätiedot, kun käyttäjä kirjoittaa työntekijänumeronsa lomakkeeseen.

Tietojen lähettäminen

Tietojen lähettämisen toimintosääntö lähettää kaikki lomakkeen tiedot. Voit tietojen lähettämistoiminnon avulla esimerkiksi lisätä lupahakemuslomakemalliin säännön, joka lähettää lomakkeen tiedot sekä verkkopalveluun että tietokantaan, kun käyttäjä napsauttaa lomakkeen Lähetä-painiketta.

Uuden täytettävän lomakkeen avaaminen

Uuden täytettävän lomakkeen avaamisen avulla voit lisätä säännön, joka avaa lomakkeesta uuden kappaleen, joka perustuu tähän lomakemalliin tai toiseen lomakemalliin. Voit esimerkiksi lisätä tämän säännön lupahakemuslomakemalliin seuraavia tarkoituksia varten: Jos kulukentän arvo ylittää kiinteän summan, sääntö avaa uuden lomakkeen, joka edellyttää kulujen erittelyä. Uuden täytettävän lomakkeen avaamisen toimintoja tuetaan vain InfoPath Filler -lomakkeissa.

Lomakkeen sulkeminen

Lomakkeen sulkemistoiminnon avulla voit lisätä säännön, joka sulkee lomakkeen määritetyn tapahtuman jälkeen. Voit esimerkiksi lisätä säännön, joka sulkee lomakkeen, kun käyttäjä lähettää lomakkeen ja ulkoinen tietolähde vahvistaa, että lomakkeen lähetys on onnistunut. Lomakkeen sulkemisen toiminnot ovat käytettävissä vain painikkeissa.

Tietojen lähettäminen WWW-osaan

Voit määrittää lomakkeen lähettämään tiedot SharePointin WWW-osiin lisäämällä toiminnon, joka lähettää tiedot WWW-osaan. Kun InfoPath-selainlomake on InfoPath-lomakkeen WWW-osassa SharePoint-sivulla ja yhteys on määritetty toiselle WWW-osalle, tämä sääntö aloittaa tietojen lähetyksen InfoPath-lomakkeessa yhdistettyyn WWW-osaan. Jotta tämä sääntötoiminto toimii oikein, lomakkeen kentät on ylennettävä WWW-osan yhteysparametreiksi. SharePoint-luettelolomakkeissa kaikki kentät ylennetään automaattisesti yhteysparametreiksi.

Allekirjoitusrivin täyttäminen

Allekirjoitusrivin täyttämistoiminnon avulla voit lisätä säännön, joka käynnistyessään avaa määritetyn allekirjoitusrivin ohjauksen käyttäjän allekirjoitusta varten. Jos esimerkiksi lomakkeessa on allekirjoitusrivin ohjausobjekti ja lisäät lähetyspainikkeeseen allekirjoitusrivin täyttämistoiminnon, käyttäjää pyydetään täyttämään allekirjoitusrivin ohjausobjekti, kun hän napsauttaa lähetyspainiketta.

Datayhteydet

Jos toimintosäännön, jolla tietoja kysellään, tiedot lähetetään tai tiedot lähetetään WWW-osaan, haluttu datayhteys kannattaa olla valmiina ennen säännön lisäämistä. Lisätietoja ulkoisista datayhteyksistä on artikkelissa Datayhteyksien yleiskatsaus.

Toimintosäännön lisääminen

Lisää sääntö ‑painikkeen käyttäminen

Valmiiksi määritettyjä sääntöjä voidaan lisätä valitsemalla Lisää sääntö.

 1. Napsauta ohjausobjektia, johon haluat lisätä toiminnon.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Säännöt-ryhmästä Lisää sääntö.

Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

 1. Napsauta Jos-sarakkeessa ehtotyyppiä, jonka säännön on täytettävä (esimerkiksi On tyhjä).

 2. Napsauta Toiminnot-sarakkeessa toimintoa, kuten Lähetä tiedot. Lisätietoja saatetaan pyytää valitun ehdon mukaan.

 3. Toimi seuraavasti sen mukaan, minkä toimintotyypin lisäät Säännön tiedot -ikkunasta:

Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

 • Viestin näyttäminen

  • Kirjoita Viesti-kenttään viestin teksti ja valitse sitten OK.

 • Kentän tai kaavan arvon näyttäminen

  1. Kirjoita lauseke lausekeruutuun tai luo lauseke valitsemalla Funktio Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten lausekeruudun vieressä ja valitse sitten OK.

   Lisätietoja kaavoista on artikkelissa Funktioiden ja kaavojen lisääminen.

 • Näkymien vaihtaminen

  • Napsauta Säännön tiedot -valintaikkunassa näkymää, johon käyttäjä siirretään, kun toiminto käynnistetään Näkymä-ruudussa.

 • Kentän arvon määrittäminen

  1. Napsauta Kenttä Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten -painiketta Kenttä-ruudun vieressä.

  2. Valitse kenttä napsauttamalla.

  3. Valitse OK.

  4. Kirjoita Arvo-ruutuun arvo tai syötä kaava valitsemalla sen vieressä Funktio Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten .

   Huomautus:  Lisätietoja kaavoista on artikkelissa Funktioiden ja kaavojen lisääminen.

 • Tietokysely

  • Napsauta tietojen vastaanottoyhteyttä Datayhteys-kentässä tai lisää uusi datayhteys valitsemalla Lisää.

   Lisätietoja datayhteyksistä on artikkelissa Datayhteyksien yleiskatsaus.

 • Tietojen lähettäminen

  • Napsauta tietojen lähetysyhteyttä Datayhteys-kentässä tai lisää uusi datayhteys valitsemalla Lisää.

   Lisätietoja datayhteyksistä on artikkelissa Datayhteyksien yleiskatsaus.

 • Uuden täytettävän lomakkeen avaaminen

  • Kirjoita mallin tunnus tai lomakemallin sijainti Lomakemallin tunnus tai sijainti -ruutuun ja valitse sitten OK.

 • Lomakkeen sulkeminen

  • Valitse OK, jos kyseessä on selainlomake. Jos kyseessä on Filler-lomake, voit myös valita Jos muutoksia ei ole tallennettu, kehota käyttäjää tallentamaan -valintaruudun, jotta käyttäjiä pyydetään tallentamaan lomake ennen sulkemista.

 • Tietojen lähettäminen WWW-osaan

  1. Valitse Ominaisuuden ylentäminen ja valitse kentät, jotka tulee ylentää WWW-osan yhteysparametreiksi.

  2. Valitse Lisää SharePointin WWW-osan yhteysparametrien luettelon vieressä, jotta saat näkyviin Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunan.

  3. Napsauta kenttää.

  4. Kirjoita parametrin nimi Parametrin nimi -ruutuun.

  5. Valitse OK.

  6. Ylennä muita kenttiä toistamalla vaiheet 2–5.

 • Allekirjoitusrivin täyttäminen

  Tärkeää:  Ennen kuin lisäät allekirjoitusrivin täyttämissäännön, varmista, että olet lisännyt allekirjoitusrivin ohjausobjektin lomakkeeseen, jotta lomakkeessa on säännön tarvitsema allekirjoitusrivi.

  1. Napsauta Allekirjoita ensimmäinen allekirjoitusrivi, jossa -kohdan luettelosta ilmaisutapaa, jonka perusteella määritetään lomakkeessa allekirjoitettava rivi.

   Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

  2. Kirjoita on sama kuin -ruutuun ehto tai valitse Funktio Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten , jos haluat käyttää ehtona funktiota.

  3. Ilmaise, käytetäänkö oletusarvoista allekirjoituskuvaa ja onko allekirjoitusrivi isäntätiedostossa, ja valitse sitten OK.

   Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista on artikkelissa Digitaaliset allekirjoitukset InfoPath 2010:ssä.

 • Valitse Älä käsittele jäljellä olevia sääntöjä, jos tämän säännön ehto täyttyy -valintaruutu, jos haluat, että muiden sääntöjen käsittely lopetetaan.

Säännöt-tehtäväruudun käyttäminen

Lisää toimintosääntö Säännöt-tehtäväruudusta seuraavasti:

 1. Napsauta ohjausobjektia, johon haluat lisätä toimintosäännön.

 2. Jos Säännöt-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Aloitus-välilehden Säännöt-ryhmästä Hallitse sääntöjä.

Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

 1. Valitse Uusi.

Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

 1. Valitse Toiminto.

 2. Kirjoita säännölle nimi Tiedot-tekstiruutuun.

Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

 1. Valitse Ehto-kohdassa Ei mitään.

 2. Valitse oikea asetukset seuraavasti:

  • Jos säännön ehto perustuu kenttään:

   1. Napsauta kenttää tai valitse Valitse kenttä tai ryhmä.

   2. Valitse operaattori, esimerkiksi on yhtä suuri kuin.

   3. Kirjoita operaattorin ehdot.

  • Jos säännön ehto perustuu lausekkeeseen:

   1. Valitse Lauseke.

   2. Kirjoita lauseke.

    Lisätietoja on artikkelissa Funktioiden ja kaavojen lisääminen.

Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten

 1. Lisää toinen ehto valitsemalla Ja ja toistamalla vaihe 7. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi ehdot, valitse OK.

Huomautus:  Kun olet lisännyt toisen ehdon, Ja-painikkeen tilalle tulee ruutu. Jätä ja valituksi, jos kelpoisuussääntö toteutuu vain, kun sekä ensimmäinen ehto että kaikki sen jälkeiset ehdot toteutuvat. Jos haluat, että kelpoisuussäännön toteutumiseen riittää, että yksi ehdoista toteutuu, valitse tai.

 1. Valitse Säännöt -tehtäväruudussa Lisää ja valitse sitten lisättävän toimintosäännön tyyppi.

 2. Toimi seuraavasti sen mukaan, minkä toimintotyypin lisäät.

  • Viestin näyttäminen

   • Kirjoita Viesti-kenttään viestin teksti ja valitse sitten OK.

  • Kentän tai kaavan arvon näyttäminen

   • Kirjoita haluamasi lauseke lausekeruutuun tai luo lauseke valitsemalla Funktio Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten lausekeruudun vieressä ja valitse sitten OK.

    Lisätietoja on artikkelissa Funktioiden ja kaavojen lisääminen.

  • Näkymien vaihtaminen

   • Napsauta Säännön tiedot -valintaikkunassa näkymää, johon käyttäjä siirretään, kun toiminto käynnistetään Näkymä-ruudussa.

  • Kentän arvon määrittäminen

   1. Valitse Kenttä-ruudun vieressä Kenttä Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten .

   2. Valitse haluamasi kenttä napsauttamalla.

   3. Valitse OK.

   4. Kirjoita Arvo-ruutuun haluamasi arvo tai syötä kaava valitsemalla Funktio Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten .

    Lisätietoja kaavoista on artikkelissa Funktioiden ja kaavojen lisääminen.

  • Tietokysely

   • Napsauta haluamaasi tietojen vastaanottoyhteyttä Datayhteys-kentässä tai lisää uusi datayhteys valitsemalla Lisää.

    Lisätietoja datayhteyksistä on artikkelissa Datayhteyksien yleiskatsaus.

  • Tietojen lähettäminen

   • Napsauta haluamaasi tietojen lähetysyhteyttä Datayhteys-kentässä tai lisää uusi datayhteys valitsemalla Lisää.

    Lisätietoja datayhteyksistä on artikkelissa Datayhteyksien yleiskatsaus.

  • Uuden täytettävän lomakkeen avaaminen

   • Kirjoita mallin tunnus tai lomakemallin sijainti Lomakemallin tunnus tai sijainti -ruutuun ja valitse sitten OK.

  • Lomakkeen sulkeminen

   • Valitse OK, jos kyseessä on verkkolomake. Jos kyseessä on Filler-lomake, valitse Jos muutoksia ei ole tallennettu, kehota käyttäjää tallentamaan -valintaruutu, jotta käyttäjiä pyydetään tallentamaan lomake ennen sulkemista.

  • Tietojen lähettäminen WWW-osaan

   1. Valitse Ominaisuuden ylentäminen ja valitse kentät, jotka tulee ylentää WWW-osan yhteysparametreiksi.

   2. Valitse SharePointin WWW-osan yhteysparametrien luettelon vieressä Lisää, jotta saat näkyviin Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunan.

   3. Napsauta kenttää.

   4. Kirjoita parametrille nimi Parametrin nimi -ruutuun.

   5. Valitse OK.

   6. Ylennä muita kenttiä toistamalla vaiheet 2–5.

  • Allekirjoitusrivin täyttäminen

   Huomautus:  Ennen kuin lisäät allekirjoitusrivin täyttämissäännön, varmista, että olet lisännyt allekirjoitusrivin ohjausobjektin lomakkeeseen, jotta lomakkeessa on säännön tarvitsema allekirjoitusrivi.

   1. Napsauta Allekirjoita ensimmäinen allekirjoitusrivi, jossa -kohdan luettelosta ilmaisutapaa, jonka perusteella määritetään lomakkeessa allekirjoitettava rivi.

   2. Kirjoita on sama kuin -ruutuun ehto tai valitse Funktio Sääntöjen lisääminen muiden toimintojen tekemistä varten , jos haluat käyttää ehtona funktiota.

   3. Ilmaise, käytetäänkö oletusarvoista allekirjoituskuvaa ja onko allekirjoitusrivi isäntätiedostossa, ja valitse sitten OK.

    Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista on artikkelissa Digitaaliset allekirjoitukset InfoPath 2010:ssä.

 3. Valitse Älä käsittele jäljellä olevia sääntöjä, jos tämän säännön ehto täyttyy -valintaruutu, jos haluat, että muiden sääntöjen käsittely lopetetaan valitun säännön käsittelyn jälkeen.

Kyselyiden tai tietojen lähettämisen parametrien määrittäminen

Tietojen lähettäminen ja datatoimintojen kysely aktivoi datayhteyden tietojen lähettämistä tai vastaanottamista varten. Jos kyseessä on tietokysely, voit määrittää kyselyn tiedot lisäämällä kentän arvon asetuksen toimintosäännön ja siten halutun kyselykentän arvon.

Tietojen syöttämismuodot

Toimintosääntöjä voi määrittää myös käyttäjän tekstinkenttään syöttämiin tekstimuotoihin perustuviksi. Jos esimerkiksi haluat kerätä postinumeroita, varmista, että käyttäjä antaa postinumeron oikeassa muodossa. Jos taas haluat käyttäjän antavan sähköpostiosoitteen, määritä syöttämismuoto, jossa on tekstiä, erikoismerkki @ ja toimialueen jälkiliite, esimerkiksi .com.

Valitse tällöin ehtoa luodessasi Operaattori‑luettelosta Vastaa kaavaa ja valitse sitten Valitse kaava. Saat näkyviin Tietojen syöttämismuoto -valintaikkunan, jossa voit valita jonkin valmiiksi määritetyistä vakiokaavoista. Jos mikään kaavoista ei vastaa tarpeitasi, voit käyttää mukautettua kaavaa.

Lisää ehtoihin liittyviä tilanteita

Seuraavassa esitellään lisää tapoja, joita voit määrittää käyttää toimintosäännön ehtojen määrittämisessä.

 • Säännön määrittäminen lausekkeen perusteella

Lauseke muodostuu arvoista, kentistä tai ryhmistä, funktioista ja operaattoreista. Voit määrittää kentän arvon lausekkeella esimerkiksi tilanteessa, jossa haluat lisätä lomakkeeseen automaattisesti nykyisen päivämäärän tai laskea yhteen kuluraporttiin lisättyjen arvojen yhteissumman.

 1. Valitse Lauseke.

 2. Kirjoita lauseke toiseen ruutuun.

Lisätietoja funktioista ja kaavoista on artikkelissa Funktioiden ja kaavojen lisääminen.

 • Säännön määrittäminen tietolohkon allekirjoituksen perusteella

Jos lomakkeessa edellytetään digitaalista allekirjoitusta, lähetyspainike kannattaa ehkä poistaa käytöstä, jos lomaketta ei ole allekirjoitettu. Voit esimerkiksi aktivoida tietojen lähetystoiminnon, kun käyttäjä on lisännyt digitaalisen allekirjoituksen. Tätä toimintoa tuetaan vain InfoPath Filler -lomakkeissa.

 1. Valitse Valitse allekirjoitettava tietolohko.

 2. Napsauta Allekirjoitettavan tietolohkon valitseminen ‑valintaruudussa allekirjoitettavaa tietolohkoa ja valitse sitten OK.

 3. Napsauta haluamaasi ehtoa toisessa ruudussa ja sitten tarvittavia ehtoja kolmannessa ruudussa.

Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista on artikkelissa Digitaaliset allekirjoitukset InfoPath 2010:ssä.

 • Säännön määrittäminen käyttäjän roolin perusteella

Jos lomakkeessa on useita näkymiä, kuten järjestelmänvalvojan näkymä ja vain luettava näkymä, voit luoda lomakkeen lataussäännön, joka vaihtaa näkymää nykyisen käyttäjän roolin mukaan.

 1. Valitse Käyttäjän nykyinen rooli.

 2. Valitse operaattori, esimerkiksi on yhtä suuri kuin.

 3. Valitse rooli tai aloita käyttäjäroolien hallinta valitsemalla Hallitse rooleja.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×