Ryhmätyö kokousten aikana

Office Live Meeting Web Accessissa on käytettävissä useita tapoja, joilla voit tehdä ryhmätyötä kokouksen muiden osallistujien kanssa. Voit esimerkiksi

 • tehdä ryhmätyödioihin huomautuksia piirtämällä tai kirjoittamalla.

 • sallia kahdenkeskiset keskustelut osallistujille tai antaa puheenvuoron yksittäiselle osallistujalle

 • vastaanottaa kysymyksiä osallistujilta ja vastata niihin

 • kirjoittaa jaettuja muistiinpanoja kaikkien nähtäväksi ja antaa muiden tehdä niihin lisäyksiä tai muokkauksia.

Useimmat näistä ominaisuuksista ovat automaattisesti esittäjien käytettävissä, mutta osallistujia varten ne täytyy ottaa käyttöön manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Kokousten ja osallistujien hallinta.

Huomautusten lisääminen ryhmätyödioihin

Voit tehostaa ja selventää esitystäsi tekemällä ryhmätyödioihin merkintöjä huomautustyökaluilla. Voit myös antaa muille osallistujille oikeuden olla vuorovaikutuksessa paitsi sinun kanssasi myös keskenään.

Käytettävissä ovat seuraavat huomautustyökalut:

 • Osoitin – Suuri punainen piste, jolla huomio kiinnitetään dian eri alueisiin.

 • Tekstin kirjoitus – Tämän avulla voit lisätä diaan muistiinpanoja tai kommentteja.

 • Muodon piirtäminen – Tämän avulla voit piirtää diaan viivoja, nuolia ja muotoja.

 • Korostuksen piirtäminen –Tämän avulla voit piirtää diaan väritaustan. Jälki muistuttaa korostuskynän jälkeä.

 • Merkin piirtäminen – Tämän avulla voit lisätä diaan nuolen, valintamerkin tai X-merkin.

Voit tyhjentää kaikki huomautukset tai osan huomautuksista, jotka sinä ja muut osallistujat lisäätte dioihin kokouksen aikana.

Voit määrittää osallistujille käyttöoikeuksia, jotka sallivat huomautusten tekemisen dioihin. Lisätietoja on kohdassa Kokousten ja osallistujien hallinta.

Osoitin-huomautustyökalun käyttäminen

 1. Napsauta alemman työkalurivin Näytä osoitin -painiketta.

 2. Napsauta esityksen alueessa dian kohtaa, johon haluat osoittaa. Voit siirtää osoitinta napsauttamalla ja vetämällä sitä dian alueessa.

Tekstin kirjoitus -huomautustyökalun käyttäminen

 1. Napsauta alemman työkalurivin Tekstin kirjoitus -painiketta.

 2. Voit myös napsauttaa Avaa tekstityökalupalkki -painiketta ja valita diaan kirjoitettavan tekstin muotoilun.

 3. Voit myös napsauttaa Valitse väri -painiketta ja valita diaan kirjoitettavan tekstin värin.

 4. Napsauta esityksen alueessa dian kohtaa, johon haluat lisätä tekstiä, ja kirjoita teksti.

Muodon piirtäminen -huomautustyökalun lisääminen

 1. Napsauta alemman työkalurivin Muodon piirtäminen -painiketta.

 2. Voit myös napsauttaa Valitse muoto luettelosta -painiketta ja valita diaan piirrettävän viivan tai muodon tyypin.

 3. Voit myös napsauttaa Valitse väri -painiketta ja valita diaan piirrettävän viivan tai muodon värin.

 4. Napsauta esityksen alueessa dian kohtaa, josta haluat aloittaa piirtämisen, ja luo viivoja ja muotoja vetämällä osoitinta.

Korostuksen piirtäminen -huomautustyökalun käyttäminen

 1. Napsauta alemman työkalurivin Korostuksen piirtäminen -painiketta.

 2. Napsauta esityksen alueessa dian kohtaa, josta haluat aloittaa korostuksen, ja vedä osoitin korostettavan alueen yli.

Merkin piirtäminen -huomautustyökalun käyttäminen

 1. Napsauta alemman työkalurivin Merkin piirtäminen -painiketta.

 2. Voit myös napsauttaa Valitse merkki luettelosta -painiketta ja valita lisättävän merkin tyypin. Lisättävä merkki voi olla esimerkiksi nuoli, valintamerkki tai X-merkki.

 3. Napsauta esityksen alueessa dian kohtaa, johon haluat lisätä merkin.

Huomautuksen tyhjentäminen diasta

 1. Napsauta alemman työkalurivin Poista huomautukset -painiketta.

 2. Napsauta esityksen alueessa huomautusta, jonka haluat tyhjentää.

Dian kaikkien huomautusten tyhjentäminen

 1. Napsauta alemman työkalurivin Tyhjennä kaikki huomautukset -painiketta.

 2. Valitse Vahvista huomautusten tyhjentäminen -valintaikkunassa OK.

Keskustelutoiminnon käyttäminen

Keskustelutoiminnon avulla osallistujat voivat käydä lyhyitä kahdenkeskisiä keskusteluita erillään muusta ryhmästä. Keskustelutoiminnosta on hyötyä myös esittäjille, jotka voivat keskustella kätevästi osallistujien kanssa kokouksen aikana. Jos sallit keskustelutoiminnon käyttämisen osallistujille, he voivat keskustella keskenään. Voit kuitenkin estää yksittäisiä osallistuja keskustelemasta kanssasi.

Voit määrittää osallistujille käyttöoikeuksia, jotka sallivat osallistumisen keskusteluihin. Lisätietoja on kohdassa Kokousten ja osallistujien hallinta.

Jos keskustelu aloitetaan sellaisen osallistujan kanssa, joka esittää kysymyksen tai nostaa kätensä, keskusteluoikeuksia ei tarvitse määrittää.

Kahdenkeskinen keskusteleminen osallistujan kanssa

 1. Valitse pääkomentopalkista Osallistujat.

 2. Napsauta sen osallistujan nimeä Osallistujat-ruudussa hiiren kakkospainikkeella, jonka kanssa haluat aloittaa keskustelun. Valitse sitten Keskustelu.

 3. Kirjoita Kahdenkeskinen keskustelu -ikkunaan viesti, jonka haluat lähettää osallistujalle. Valitse sitten Lähetä. Keskusteluistunto jatkuu, kunnes jompikumpi osapuoli sulkee Kahdenkeskinen keskustelu -ikkunan.

Osallistujan estäminen käymästä kahdenkeskistä keskustelua kanssasi

 1. Valitse pääkomentopalkista Osallistujat.

 2. Napsauta sen osallistujan nimeä Osallistujat-ruudussa hiiren kakkospainikkeella, jota haluat estää aloittamasta keskusteluistuntoa kanssasi. Valitse sitten Estä keskustelu.

Kysymysten hallinta

Kysymysten hallinnan avulla voit lukea osallistujien esittämiä kysymyksiä ja vastata niihin. Kysymysten hallinta yksilöi jokaisen kysymyksen kysyjän ja esittämisajankohdan mukaan. Voit vastata kysymyksiin seuraavasti:

 • Vastaa kysymykseen yksityisesti.

 • Vastaa kysymykseen ja anna kaikille osallistujille oikeus lukea kysymys ja vastaus (kysymyksen esittäjän henkilöllisyys ei kuitenkaan ole näkyvissä).

 • Esittäjä voi hylätä kysymyksen.

Kysymysten hallinta tulee näkyviin myös, kun osallistuja nostaa kätensä. Voit reagoida nostettuun käteen seuraavilla tavoilla:

 • Aloita kahdenkeskinen keskustelu osallistujan kanssa.

 • Anna puheenvuoro osallistujalle, jotta tämä voi kirjoittaa kaikkien osallistujien konsoleissa näkyvän viestin (samalla tavalla kuin keskusteluistunnon ikkunassa).

 • Hylkää nostettu käsi sen merkiksi, että et ehdi puuttua asiaan.

Voit tarkastella lokia, jossa on kokouksen kaikki kysymys- ja vastaustiedot, vapaasti kokouksen aikana ja kokouksen jälkeen. Voit määrittää sellaiset käyttöoikeudet, että osallistujat voivat kysyä kysymyksiä. Lisätietoja on kohdassa Kokousten ja osallistujien hallinta. Esittäjänä voit myös kysyä kysymyksiä muilta esittäjiltä ja nostaa kätesi. Lisätietoja kysymysten kysymisestä ja käden nostamisesta on kohdassa Ryhmätyö kokousten aikana.

Kysymysten hallinnan tuominen näkyviin

 1. Valitse pääkomentopalkista Kysymykset ja vastaukset.

 2. Valitse Kysymykset ja vastaukset -ruudun Hallinta-välilehti.

Vastaaminen kysymykseen

 1. Napsauta kysymysten hallinnassaKysymykset-kohdassa kysymystä, johon haluat vastata. Pallon sisällä oleva kysymysmerkki osallistujan nimen vasemmalla puolella on merkki siitä, että osallistuja on esittänyt kysymyksen.

 2. Kirjoita vastaus kysymykseen Henkilön [osallistuja] kysymys -kohtaan.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Lähetä vastaus vain kysymyksen esittäneelle osallistujalle valitsemalla Lähetä yksityisviesti.

  • Näytä kysymys ja vastaus kaikkien osallistujien Kysymykset ja vastaukset -ruudussa valitsemalla Lähetä kaikille.

  • Hylkää kysymys valitsemalla Poista.

Puheenvuoron antaminen osallistujalle, joka on esittänyt kysymyksen

 1. Napsauta kysymysten hallinnassaKysymykset-kohdassa sen osallistujan esittämää kysymystä, jolle haluat antaa puheenvuoron.

 2. Valitse Anna puheenvuoro.

Reagoiminen nostettuun käteen

 1. Napsauta kysymysten hallinnassa Kysymykset-kohdassa nostettua kättä, johon haluat reagoida. Käden kuvake osallistujan nimen vasemmalla puolella on merkki siitä, että osallistuja on nostanut kätensä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Aloita keskustelu osallistujan kanssa valitsemalla Keskustelu.

  • Anna puheenvuoro osallistujalle valitsemalla Anna puheenvuoro.

  • Hylkää nostettu käsi valitsemalla Poista.

Kysymyslokin tarkasteleminen

 • Valitse kysymysten hallinnassaNäytä loki.

Kysymyslokin tyhjentäminen

 • Valitse kysymysten hallinnassaTyhjennä loki.

Jaettujen muistiinpanojen käyttäminen

Voit tehdä muistiinpanoja kokouksen aikana ja jakaa ne ryhmän kanssa Jaetut muistiinpanot -toiminnolla. Jaetut muistiinpanot näkyy ikkunassa, jonka kaikki osallistujat voivat tuoda näkyviin napsauttamalla ylemmän työkalurivin Jaetut muistiinpanot -painiketta. Esittäjänä voit tarkastella ja muokata jaettuja muistiinpanoja.

Voit määrittää osallistujille muistiinpanojen tarkastelu-, tallennus- (vain Windows-pohjaisten asiakasohjelmien käyttäjät) ja muokkausoikeudet tai pelkät tarkastelu- ja tallennusoikeudet tai jättää oikeudet kokonaan myöntämättä. Lisätietoja on kohdassa Kokousten ja osallistujien hallinta.

Huomautus: Live Meeting Web Accessissa ei ole käytettävissä jaettujen muistiinpanojen tallennusominaisuutta, mutta esittäjät ja osallistujat voivat tallentaa jaetut muistiinpanot kopioimalla ja liittämällä ne tekstinkäsittelysovellukseen, kuten Notepadiin.

Jaettujen muistiinpanojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

 1. Napsauta ylemmän työkalurivin Jaetut muistiinpanot -painiketta.

 2. Tarkastele tai muokkaa muistiinpanoja Jaetut muistiinpanot -ikkunassa.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×