Ryhmän tehtävät -Web-osa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Ryhmän tehtävät Verkko-osa voidaan lisätä mukautettu Web-osa-sivun Microsoft Office Project Web Access. Verkko-osassa voit tarkastella tehtäviä, jotka on määritetty Ryhmän varausvaranto. Jos olet kyseisen ryhmän jäsen, voit määrittää itse sitten tämän sivun avulla tehtäville.

Koska Ryhmän tehtävät on käytettävissä Web-osana, voit mukauttaa sivun eri ominaisuuksia siten, että ne sisältävät juuri tarvitsemasi tiedot, ja lisäksi voit määrittää Ryhmän tehtävät -näkymän muiden käyttäjien käytettäväksi muualta Office Project Web Access -ohjelmassa.

Ryhmän tehtävät -taulukon avulla

  • voit tarkastella ryhmällesi varattuja tehtäviä, lukea tehtävän kommentteja ja tarkastella suunniteltuja alkamis- ja päättymispäiviä sekä tilanneilmaisinta

  • voit lajitella taulukon tiedot minkä tahansa sarakeotsikon mukaan napsauttamalla otsikon nimeä

  • voit varata ryhmän tehtäviä itsellesi valitsemalla tehtävän nimen vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Varaa tehtävä minulle -painikkeen.

Ryhmän tehtävät -Web-osan yhteiset mukautetut ominaisuudet

Seuraavassa taulukossa on kuvattu yksilöllinen ominaisuudet ryhmän tehtävät Web-osa, jossa voit tarkastella tai muuttaa sen jälkeen, kun olet lisännyt verkko-osan lisääminen sivulle. Valitse ryhmän tehtävät-verkko-osan Muokkaa -valikossa Muokkaa jaettua verkko-osaa. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä Project Web Access -osassa.

Ominaisuus

Kuvaus:

Näytä projektin nimi

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää projektien nimet näkymässä lueteltujen varausten kanssa. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa projektien nimet. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä vain nykyiset tehtävät

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää kuluvan aikajakson varaukset. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat näyttää kaikki varaukset, sekä menneet että tulevat. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Kohteita sivua kohden

Kirjoita kullakin sivulla näytettävien varausten määrä. Oletusarvon mukaan sivulla näytetään 30 kohdetta.

Ryhmän sisennysleveys

Kirjoita, kuinka paljon luokkaan ryhmitellyt varaukset pitäisi sisentää. Oletusarvon mukaan ryhmittelyjä sisennetään 30 kuvapistettä.

Keston muoto

Valitse kestojen aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, päivät tai viikot. Keston oletusmuotona on Päivät.

Työmuoto

Valitse työn aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, päivät tai viikot. Työajan oletusmuotona on Päivät.

Päivämäärän muoto

Valitse päivämäärien muoto, esimerkiksi Lyhyt päivämäärä/kellonaika tai Viikonpäivä/päivämäärä. Päivämäärän oletusmuotona on Lyhyt päivämäärä.

Näytä valikkorivi

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Web-osan valikkorivin, joka sisältää Toiminnot-, Siirry-, Asetukset- ja Näytä-valikot sekä Varaa tehtävä minulle -painikkeen. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tämän valikkorivin. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä työkalurivi

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Web-osan työkalurivin. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tämän työkalurivin. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu ei ole valittuna.

Project Web Access -URL-osoite

Jos tätä Web-osaa käytetään Project Web Accessin kontekstin ulkopuolella, kirjoita se Project Serverin Web-osoite, joka sisältää tämän Web-osan tiedot.

Web-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

  • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

  • WWW-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

  • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko Web-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko Web-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, voiko verkko-osa on näkyvissä, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Jos valintaruutu on tyhjä, Web-osa on näkyvissä vain, kun suunnittelet sivun ja on liitteen (piilotettu) liitetään otsikko.

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle.

Alue

Määrittää alueen, jossa WWW-osan sisältävä WWW-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Kun lisäät tyhjä alue, joka on tilattu ylhäältä alas Web-osa-vyöhykkeen indeksi on 1. Kun lisäät toisen Web-osan vyöhyke alareunaan, sen vyöhykkeen indeksi on 2. Jos haluat siirtää toiseen verkko-osan alueen alkuun, kirjoita 1ja kirjoita sitten ensimmäinen WWW-osan 2 .

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa WWW-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää tiedot, jotka on sallittu viedään Web-osan taso.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

  • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista Web-sivuun.

  • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista Web-sivuun. Tämä on oletusarvo.

  • Siirtyminen Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×