Ryhmän kehyksen tai kehyksen lisääminen laskentataulukkoon

Excel for Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Käyttämällä ryhmän kehystä tai kehystä voit ryhmitellä toisiinsa liittyviä ohjausobjekteja (esimerkiksi valintapainikkeita, valintaruutuja tai toisiinsa liittyviä sisältöjä) visuaalisesti yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ryhmän kehykset ja kehysohjausobjektit ovat suorakulmaisia objekteja, joihin voi halutessaan liittää selitteitä. Ryhmän kehyksen tai kehysohjausobjektin avulla voit ryhmitellä yhteen sellaiset lomakkeen ohjausobjektit, jotka liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi asiakkaan tilauslomakkeessa tällaisia voisivat olla nimi, osoite ja asiakastilin numero. Tilauslomakkeessa myös esimerkiksi saatavilla olevat nimikkeet voitaisiin ryhmitellä yhteen.

Ryhmän kehys (lomakkeen ohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin ryhmäruutuohjausobjektista

Kehysohjausobjekti (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-ryhmäruutukomponentista

Ohjausobjektin tyypin, jota haluat käyttää

 1. Varmista, että Kehitystyökalut -välilehti on käytettävissä.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Muokkaa valintanauhaa.

  2. Valitse Mukauta valintanauhaa-kohdassa päävälilehdet avattavasta luettelosta.

  3. Valitse Kehitystyökalut -valintaruutu ja valitse sitten OK.

  4. Varmista, että olet suunnittelutilassa. Valitse Kehitystyökalut -välilehdessä Suunnittelutila Painikkeen kuva .

 2. Kehitystyökalut -välilehden Lisääja valitse sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta ryhmän kehyksen Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa ryhmän kehyksen vasemman yläkulman.

 4. Sijoita toisiinsa liittyvät ohjausobjektit Ryhmän kehys -ohjausobjektin sisään.

  Esimerkiksi:

  1. Valintaruudut, jotka edustavat ostettavissa olevia toisiinsa liittyviä tuotteita.

  2. Selitteet ja muokkausruudut, joihin voidaan kirjoittaa nimi- ja osoitetietoja.

  3. Valintapainikkeet, jotka edustavat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja (esimerkiksi Pieni, Normaali tai Suuri).

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muotoile ohjausobjektia.

 1. Varmista, että Kehitystyökalut -välilehti on käytettävissä.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Muokkaa valintanauhaa.

  2. Valitse Mukauta valintanauhaa-kohdassa päävälilehdet avattavasta luettelosta.

  3. Valitse Kehitystyökalut -valintaruutu ja valitse sitten OK.

  4. Varmista, että olet suunnittelutilassa. Valitse Kehitystyökalut -välilehdessä Suunnittelutila Painikkeen kuva .

 2. Valitse Kehitystyökalut -välilehden Lisääja sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Lisää ohjausobjekteja Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -valintaikkunassa tietokoneessasi käytettävissä olevien ohjausobjektien luettelosta Microsoft Forms 2.0 Frame.

 4. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa kehysohjausobjektin vasemman yläkulman.

 5. Voit määrittää Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin. Lisätietoja kullekin ominaisuudelle ominaisuus ja paina F1-näppäintä Visual Basic-ohjeaiheeseen. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic Help haku -ruutuun.

  Tässä taulukossa on yhteenveto toimintoluokkien mukaan käytettävissä olevat ominaisuudet.

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Koko ja sijainti:

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Reunan väri.

ReunanVäri (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Varjo (Excel)

Reunan ulkoasu (litteä, kohotettu, upotettu tai uurrettu)

SpecialEffect (lomake)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Taustakuvan sijainti (vasen yläreuna, oikea yläreuna, keskellä jne.).

PictureAlignment (lomake)

Kuinka taustakuva näkyy ohjausobjektissa (rajattuna, venytettynä vai zoomattuna).

PictureSizeMode (lomake)

Asetetaanko ohjausobjektiin kuvasta useita kopioita vierekkäin.

PictureTiling (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain kehyksissä:

Käytettävän reunan tyyppi (yksiviivainen vai ei lainkaan).

BorderStyle (lomake)

Onko ohjausobjektissa pystysuuntaisia vierityspalkkeja, vaakasuuntaisia vierityspalkkeja vai molempia.

ScrollBars (lomake)

Toiminto, joka suoritetaan, kun käyttäjä poistuu kehyksen tai sivun viimeisestä ohjausobjektista (kaikkien lomakkeiden tai nykyisen lomakkeen).

Cycle (lomake)

Näkyvätkö vierityspalkit silloinkin, kun niitä ei tarvita.

KeepScrollBarsVisible (lomake)

Sen alueen korkeus tai leveys pisteinä, jota voi tarkastella vierityspalkkeja vierittämällä.

ScrollHeight, ScrollWidth (lomake)

Pisteinä ilmaistu etäisyys loogisen lomakkeen vasemmasta reunasta tai yläreunasta kehyksen vasempaan reunaan tai yläreunaan.

ScrollLeft, ScrollTop (lomake)

Kuinka paljon kehyksen sisältämän kuvan kokoa muutetaan.

Zoom (lomake)

Huomautukset: 

 • Jos tarkoituksena on käyttää kehysohjausobjektia usein, lisää se Tallennetut ohjausobjektit -laskentataulukkoon ja tallenna sitten laskentataulukko uudelleen käyttämistä varten. Kun seuraavan kerran tarvitset kehysohjausobjektia, avaa laskentataulukko ja kopioi ohjausobjekti siihen laskentataulukon lomakkeeseen, jota muokkaat.

 • Kaikki kehyksen valintapainikkeet ovat oletusarvon mukaan toisensa poissulkevia.

 • Voit käyttää kehyksen sisällä myös vaihtopainiketta, jos ryhmästä on tarkoitus valita vähintään yksi vaihtoehto. Voit esimerkiksi luoda tilauslomakkeen, jossa kunkin saatavilla olevan nimikkeen edessä on vaihtopainike.

Ohjausobjektin tyypin, jota haluat käyttää

 1. Varmista, että Kehitystyökalut -välilehti on käytettävissä.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten Lomakkeen ohjausobjektit -kohdasta Ryhmän kehys Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa ryhmän kehyksen vasemman yläkulman.

 4. Sijoita toisiinsa liittyvät ohjausobjektit Ryhmän kehys -ohjausobjektin sisään.

  Esimerkiksi:

  1. Valintaruudut, jotka edustavat ostettavissa olevia toisiinsa liittyviä tuotteita.

  2. Selitteet ja muokkausruudut, joihin voidaan kirjoittaa nimi- ja osoitetietoja.

  3. Valintapainikkeet, jotka edustavat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja (esimerkiksi Pieni, Normaali tai Suuri).

 5. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet napsauttamalla ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Muotoile ohjausobjektia.

 1. Jos Kehitystyökalut-välilehti ei ole näkyvissä, tuo se näkyviin.

  Kehitystyökalut-välilehden tuominen näyttöön

  1. Napsauta Microsoft Office ‑painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Excelin asetukset.

  2. Valitse Käyttäjän asetukset -luokasta Excelin käyttämisen perusasetukset -kohdasta Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse OK.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehdet Ohjausobjektit-ryhmästä Lisää ja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Lisää ohjausobjekteja Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -valintaikkunassa tietokoneessasi käytettävissä olevien ohjausobjektien luettelosta Microsoft Forms 2.0 Frame.

 4. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa kehysohjausobjektin vasemman yläkulman.

 5. Muokkaa ActiveX-komponentin, varmista, että olet suunnittelutilassa. Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä Suunnittelutila Painikkeen kuva otetaan käyttöön.

 6. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin. Lisätietoja kullekin ominaisuudelle ominaisuus ja paina F1-näppäintä Visual Basic-ohjeaiheeseen. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic Help haku -ruutuun.

  Tässä taulukossa on yhteenveto toimintoluokkien mukaan käytettävissä olevat ominaisuudet.

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Teksti:

Fontin määritteet (lihavointi, kursivointi, koko, yliviivaus, alleviivaus ja paksuus).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (lomake)

Ohjausobjektia kuvaileva kuvausteksti.

Caption (lomake)

Koko ja sijainti:

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Reunan väri.

ReunanVäri (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Varjo (Excel)

Reunan ulkoasu (litteä, kohotettu, upotettu tai uurrettu)

SpecialEffect (lomake)

Kuva:

Ohjausobjektissa näytettävä bittikartta.

Picture (lomake)

Taustakuvan sijainti (vasen yläreuna, oikea yläreuna, keskellä jne.).

PictureAlignment (lomake)

Kuinka taustakuva näkyy ohjausobjektissa (rajattuna, venytettynä vai zoomattuna).

PictureSizeMode (lomake)

Asetetaanko ohjausobjektiin kuvasta useita kopioita vierekkäin.

PictureTiling (lomake)

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain kehyksissä:

Käytettävän reunan tyyppi (yksiviivainen vai ei lainkaan).

BorderStyle (lomake)

Onko ohjausobjektissa pystysuuntaisia vierityspalkkeja, vaakasuuntaisia vierityspalkkeja vai molempia.

ScrollBars (lomake)

Toiminto, joka suoritetaan, kun käyttäjä poistuu kehyksen tai sivun viimeisestä ohjausobjektista (kaikkien lomakkeiden tai nykyisen lomakkeen).

Cycle (lomake)

Näkyvätkö vierityspalkit silloinkin, kun niitä ei tarvita.

KeepScrollBarsVisible (lomake)

Sen alueen korkeus tai leveys pisteinä, jota voi tarkastella vierityspalkkeja vierittämällä.

ScrollHeight, ScrollWidth (lomake)

Pisteinä ilmaistu etäisyys loogisen lomakkeen vasemmasta reunasta tai yläreunasta kehyksen vasempaan reunaan tai yläreunaan.

ScrollLeft, ScrollTop (lomake)

Kuinka paljon kehyksen sisältämän kuvan kokoa muutetaan.

Zoom (lomake)

Huomautukset: 

 • Jos tarkoituksena on käyttää kehysohjausobjektia usein, lisää se Tallennetut ohjausobjektit -laskentataulukkoon ja tallenna sitten laskentataulukko uudelleen käyttämistä varten. Kun seuraavan kerran tarvitset kehysohjausobjektia, avaa laskentataulukko ja kopioi ohjausobjekti siihen laskentataulukon lomakkeeseen, jota muokkaat.

 • Kaikki kehyksen valintapainikkeet ovat oletusarvon mukaan toisensa poissulkevia.

 • Voit käyttää kehyksen sisällä myös vaihtopainiketta, jos ryhmästä on tarkoitus valita vähintään yksi vaihtoehto. Voit esimerkiksi luoda tilauslomakkeen, jossa kunkin saatavilla olevan nimikkeen edessä on vaihtopainike.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×