Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word 2016:ta näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman kanssa, kun haluat muuttaa kappeleiden välejä ja sisennyksiä, jotta asiakirjasi saa viimeistellyn ulkoasun.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä ohjeartikkelista Windowsin Microsoft Wordin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Avaa asiakirja, ja valitse sitten kappale, jonka kappalevälin haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko asiakirjalle, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Paina Alt + H, P, G. Word 2016 sijoittaa kohdistuksen Sisennykset ja välit -välilehden kappale -valintaikkunan. Kuulet nimi-valintaikkunan.

 3. Jos haluat määrittää kappaletta edeltävän välin, paina näppäinyhdistelmää Alt+B. Käytä ylä- ja alanuolinäppäimiä Ennen-ruudussa, kunnes kuulet haluamasi pistearvon, tai kirjoita haluamasi pistearvo (esimerkiksi 6 tai 18). (Mitä pienempi pistearvo, sitä vähemmän tilaa.)

  Huomautus: Lukija saattaa sanoa ”Tuntematon näppäin”, kun käytät ylä- tai alanuolinäppäintä pistearvojen selaamiseen.

 4. Voit määrittää välistys kappaleen jälkeen, paina Alt + F. Jälkeen -ruutuun käyttämällä YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ- ja nuolinäppäimiä alaspäin, kunnes kuulet valinta tai haluamasi pisteen arvo (esimerkiksi 6 tai 18).

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla sarkainta useita kertoja, jolloin pääset OK-painikkeeseen. Paina välinäppäintä. Kohdistin palaa asiakirjaan.

Lisää vaihtoehtoja kappalevälin määrittämiseen

 • Jos haluat määrittää kappalevälin omaksi oletuskappaleväliksesi, toimi seuraavasti:

  1. Kun olet tehnyt kappalevälivalintasi Sisennykset ja välit -välilehdellä, paina näppäinyhdistelmää ALT+D.

  2. Valitse Microsoft Word -valintaikkunassa ylä- ja alanuolinäppäimillä joko Vain tässä asiakirjassa- tai Kaikissa asiakirjoissa -vaihtoehto, siirry OK-painikkeeseen painamalla sarkainta useita kertoja, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Jos haluat määrittää rivivälin valitulle kappaleelle Wordissa nopeasti, toimi seuraavasti:

  1. Paina Sisennykset ja välit -välilehdellä näppäinyhdistelmää Alt+N.

  2. Valitse Riviväli-luettelosta ylä- ja alanuolinäppäimillä jokin usein käytetty riviväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

 1. Avaa asiakirja, ja valitse sitten kappale, jonka sisennyksen haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko asiakirjalle, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Paina Alt+H, P+G. Word tekee Kappale-valintaikkunan Sisennykset ja välit -välilehdestä aktiivisen.

 3. Jos haluat määrittää vasemman sisennyksen, paina Alt+L. Määritä haluamasi arvo käyttämällä Vasemmalla-ruudussa ylä- tai alanuolinäppäimiä tai kirjoittamalla arvo (esimerkiksi .25 tai .5).

 4. Määritä oikea sisennys koon, paina Alt + R. Oikea -ruutuun voit määrittää arvon, ylä- ja nuoli alas-näppäimillä tai kirjoita arvo (esimerkiksi.25 tai.5 Prosenttimittaa

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla sarkainta useita kertoja, jolloin pääset OK-painikkeeseen. Paina välinäppäintä.

Lisää vaihtoehtoja sisennyksen määrittämiseen

 • Jos haluat määrittää jonkin valitsemasi sisennyksen oletussisennykseksi, toimi seuraavasti:

  1. Kun olet tehnyt valintasi Kappale-valintaikkunassa, paina näppäinyhdistelmää Alt+D.

  2. Valitse Microsoft Word -valintaikkunassa ylä- ja alanuolinäppäimillä joko Vain tässä asiakirjassa- tai Kaikissa asiakirjoissa -vaihtoehto, siirry OK-painikkeeseen painamalla sarkainta useita kertoja, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Osoitteisto-tyyppiseksi tulostaminen Käytä peilattu sisennys-toimintoa, jonka vasemmalle ja oikealle sisennykset toistensa peilikuvat, yksi sisällä määritettyä sisennystä ja määritettyä ulkopuolellasisennystä. Lisättyäsi Sisennykset ja välit -välilehden sisennykset valintaan painamalla Alt + M Peilikuva sisennyksiä -valintaruutu.

 • Jos haluat nopeasti lisätä ensimmäisen rivin sisennyksen vain yhdelle kappaleelle, siirrä kohdistin kappaleen ensimmäisen rivin alkuun, ja paina sitten sarkainta. Kun käytät ensimmäisen rivin sisennystä, kappaleen ensimmäistä riviä sisennetään enemmän kuin muita kappaleen rivejä.

Kappalevälin ja sisennysten määrittämisen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitelty käteviä pikanäppäimiä, joilla voit määrittää kappalevälit ja kappaleiden sisennykset.

Toiminto

Näppäin

Avaa Kappale-valintaikkunan Sisennykset ja välit -välilehti

Alt+H, P+G

Määritä kappaletta edeltävä väli

Alt+B

Määritä kappaleen jälkeinen väli

Alt+F

Määritä vasen sisennys

Alt+L

Määritä oikea sisennys

Alt+R

Aseta valittu väli tai sisennys oletusarvoksi

Alt+D

Rivivälin määrittäminen

Alt+N

Valitse peilikuvasisennykset

Alt+M

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Anna asiakirjallesi viimeistelty ulkoasu muotoilemalla kappaleet haluamaasi muotoon käyttämällä Word 2016 for Macia näppäimistön ja Mac OS:n sisäänrakennetun VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla.

Voit määrittää kutakin kappaletta edeltävän ja kunkin kappaleen jälkeisen tilan sekä kappaleiden sisennykset. Voit myös luoda sisennyksen ainoastaan kappaleen ensimmäiseen riviin tai luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei sisennetä, mutta kaikki seuraavat rivit sisennetään.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjassa kappaleet, joille haluat määrittää välistyksen.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Tee jokin seuraavista Välistys-ryhmän asetuksien avulla:

  • Jos haluat määrittää välistyksen ennen kappaletta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet nykyisen välistyksen koon ja ”Ennen, muokkaa tekstiä”.

  • Jos haluat määrittää välistyksen kappaleen jälkeen, paina Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet senhetkisen välistyksen koon ja ”Jälkeen, muokkaa tekstiä”.

  Kirjoita Ennen- tai Jälkeen-kenttiin pistearvo, esimerkiksi 6 tai 18 (pienempi pistearvo merkitsee vähemmän tilaa).

 4. Sulje Kappale-valintaikkuna ja siirry takaisin asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Rivivälin määrittäminen

 1. Jos haluat muuttaa kappaleen riviväliä, valitse muotoiltava kappale ja avaa Kappale-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M.

 2. Valitse rivivälin asetus painamalla Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Riviväli” ja sen jälkeen jonkin rivivälin asetuksista. Avaa asetuksien luettelo painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi asetuksen. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Jos valitset mukautettavan asetuksen, kuten Useita, määritä välistys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen rivivälin ja ”Mitta”. Kirjoita rivinväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse kappaleet, joista haluat sisentää kappaleen ensimmäisen rivin.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Sisennä kappaleen ensimmäinen rivi käyttämällä Sisennys-ryhmän asetuksia. Paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet: ”Mukautettu, ponnahdusikkunapainike.” Valitse asetus painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet viestin: ”Ensimmäinen rivi.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Määritä ensimmäisen rivin sisennys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen sisennyksen ja ”Sisennys”. Kirjoita arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Huomautus: Kaikki seuraavat kappaleet, jotka kirjoitat, sisennetään.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse kappaleet, joista haluat sisentää kaikki paitsi kappaleen ensimmäisen rivin (riippuva sisennys).

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Luo riippuva sisennys käyttämällä Sisennys-ryhmän asetuksia. Paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet: ”Mukautettu, ponnahdusikkunapainike.” Valitse asetus painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet viestin: ”Riippuva.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Määritä sisennys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen sisennyksen ja ”Sisennys”. Kirjoita arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjassa kappaleet, joiden sisennystä vasemmalle tai oikealle haluat suurentaa tai pienentää.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Tee jokin seuraavista Sisennys-ryhmän asetusten avulla:

  • Jos haluat muokata sisennystä vasemmalta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Ennen tekstiä.”

  • Jos haluat muokata sisennystä oikealta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Tekstin jälkeen.”

  Määritä sisennys kirjoittamalla luku tuumina. Sisennyksen koko ilmoitetaan.

 4. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin pikanäppäimet Mac-tietokoneelle

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

VoiceOver-valmiin iOS-Näytönlukuohjelman kanssa Word for iOS avulla voit muuttaa kappaleiden ja rivien.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Katso tietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for iPhonen pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytössäsi on iPhone. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat erota iPadista.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat määrittää rivivälin.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Poista väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”poistaa tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Voit vain siirtyä tilaa ennen ja jälkeen kappaleen käyttöön tai poistaminen käytöstä, jotta Lisää tilaa on käytettävissä vain, jos ei ole välilyöntiä ennen tai jälkeen kappaleen jo ja poistaa tilaa asetus on käytettävissä, jos ennen tai jälkeen kappaleen ei tällä hetkellä tilaa vain.

Rivivälin määrittäminen

 1. Asiakirjassa Valitse kappale, jonka riviväliä haluat määrittää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”riviväli-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Säilytä sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä rivin välistysarvot: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2.5ja 3.0. Kun kuulet haluamasi arvo kaksinkertainen napauttamalla näyttöä riviväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”määräten sisennystä-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes ”ensimmäinen rivi-painikkeesta” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”määräten sisennystä-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”riippuva painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suurentaa sisennystä, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulla ”Suurenna sisennystä- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat pienentää sisennystä, sipaisemalla oikealle, kunnes ”Pienennä sisennystä” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Word for Android käyttäminen Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, jos haluat muuttaa kappaleiden ja rivien.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Poista väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”poistaa tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Voit vain siirtyä tilaa ennen ja jälkeen kappaleen käyttöön tai poistaminen käytöstä, jotta Lisää tilaa on käytettävissä vain, jos ei ole välilyöntiä ennen tai jälkeen kappaleen jo ja poistaa tilaa asetus on käytettävissä, jos ennen tai jälkeen kappaleen ei tällä hetkellä tilaa vain.

Rivivälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”rivin välistys yhdistelmäruudun” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Säilytä sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä rivin välistysarvot: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2.5ja 3.0. Kun kuulet haluamasi arvo kaksinkertainen napauttamalla näyttöä riviväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”määräten sisennys-valikosta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”ensimmäinen viiva, joka ei ole valittuna, Vaihda”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”määräten sisennys-valikosta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”riippuvan, ei ole valittuna, Vaihda”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suurentaa sisennystä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Suurenna sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Pienentää sisennystä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Pienennä sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman Word Mobile avulla voit muuttaa kappaleiden ja rivien.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kappaletta, jonka haluat määrittää rivivälin.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Swip e oikealle, kunnes kuulla ”komento-valikoiman Lisää asetuksia-painiketta”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Poista väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”poistaa tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Voit vain siirtyä tilaa ennen ja jälkeen kappaleen käyttöön tai poistaminen käytöstä, jotta Lisää tilaa on käytettävissä vain, jos ei ole välilyöntiä ennen tai jälkeen kappaleen jo ja poistaa tilaa asetus on käytettävissä, jos ennen tai jälkeen kappaleen ei tällä hetkellä tilaa vain.

Rivivälin määrittäminen

 1. Siirrä kohdistin kohtaan osoittamalla mitä tahansa kappaleen riviväli, jonka haluat määrittää.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Swip e oikealle, kunnes kuulla ”komento-valikoiman Lisää asetuksia-painiketta”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”riviväli-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Säilytä sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä rivin välistysarvot: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2.5ja 3.0. Kun kuulet haluamasi arvo kaksinkertainen napauttamalla näyttöä riviväli.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Ulkoisen näppäimistön pikanäppäinten käyttö Word Mobile for Windows 10:ssä

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Käytä Word Online Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman kappaleiden Sisennykset ja välit ja luoda tiedostojen viimeistellyn ulkoasun.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word Onlinen pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Kun käytössäsi on Word Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Word Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Word Online).

Sisältö

Määritä kappale- ja riviväli

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten kappale haluat määrittää riviväliä siirtämällä kohdistin kappaleen alkuun ja painamalla VAIHTO + Ctrl + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Jos haluat määrittää koko asiakirjaan kappaleväli, painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + A.

 2. Painamalla Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten H, P, G. Word Onlinen sijoittaa kohdistuksen kappale -valintaikkunan. Voit määrittää, että nimi-valintaikkunan.

 3. Voit määrittää kappaleen etäisyyden, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”välit ennen”. Käytä ylänuolta ja alanuolinäppäimien, kunnes kuulet arvopisteen arvon tai kirjoita (esimerkiksi 6 tai 18) kohdan arvo. (Pienemmät pisteen arvot edustavat vähemmän tilaa).

  Huomautus: Narrator voi vastaajaan ”tuntemattoman avaimen” kuin käyttää ylä- ja alanuolilla voit selata pisteiden arvot

 4. Määritä välistys kappaleen jälkeen, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”kappaleen jälkeen”. Käytä ylänuolta ja alanuolinäppäimien, kunnes kuulet valinta tai haluamasi pisteen arvo haluat (esimerkiksi 6 tai 18).

 5. Jos haluat määrittää valitun kappaleen riviväli, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”riviväli”. Käytä ylänuolta ja alanuolinäppäimien avulla usein käytettyjen riviväli koot luettelosta.

 6. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Kohdistuksen palauttaa asiakirjaan.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten kappale haluat määrittää sisennyksen siirtämällä kohdistin kappaleen alkuun ja painamalla VAIHTO + Ctrl + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Voit halutessasi määrittää kappaleen sisennyksen koko asiakirjan painamalla Ctrl + A.

 2. Painamalla Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten H, P, G. Word Onlinen sijoittaa kohdistuksen kappale -valintaikkunan. Voit määrittää, että nimi-valintaikkunan.

 3. Voit määrittää koon vasenta sisennystä, painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet: ”sisennys ennen tekstiä”. Voit määrittää arvon, jota haluat käyttää ylänuolta ja alanuolinäppäimien tai kirjoita haluamasi arvo (esimerkiksi .25 tai .5).

 4. Määritä oikea sisennys kokoa, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”sisennys tekstin jälkeen”. Voit määrittää arvon, jota haluat käyttää ylänuolta ja alanuolinäppäimien tai kirjoita haluamasi arvo (esimerkiksi .25 tai .5).

 5. Lopeta kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”-painiketta, ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ.

 6. Jos haluat lisätä kappaleen ensimmäisen rivin sisennys, siirrä kohdistin kappaleen ensimmäisen rivin alkuun ja paina SARKAINTA. Ensimmäisen rivin sisennys kappaleen ensimmäistä riviä on sisennetty enemmän kuin kappaletta muut viivat.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×