Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word näppäimistön ja näytönlukijaa asiakirjalle saa yhtenäisen ulkoasun tekemällä kappaleet, jotka näyttävät siltä kuin haluat. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit määrittämisestä olevan tilan määrää ennen ja sen jälkeen kunkin kappaleen ja sen Sisennykset ja rivien kokoa.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Avaa asiakirja, ja valitse sitten kappale, jonka kappalevälin haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko asiakirjalle, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Voit määrittää kappaleen etäisyyden, paina Alt + P, SB. Voit kuunnella:-kohdan ennen välit ”. Ylä- ja alaspäin osoittava nuoli näppäimet, kunnes kuulet pisteen arvo tai kirjoita pisteen arvo haluat (esimerkiksi 6 tai 18) ja paina sitten Enter-näppäintä. Pisteen pienemmät arvot edustavat vähemmän tilaa.

 3. Määritä välistys kappaleen jälkeen, paina Alt + P, SA. Voit kuunnella:-kohdan kappaleen jälkeen ”. Ylä- ja alaspäin osoittava nuoli näppäimet, kunnes kuulet pisteen arvo tai kirjoita pisteen arvo haluat (esimerkiksi 6 tai 18) ja paina sitten Enter-näppäintä.

Lisää vaihtoehtoja kappalevälin määrittämiseen

 • Voit nopeasti määrittämällä rivivälin valitun kappaleen Wordissa paina Alt + H, K. Voit kuunnella: ”rivi- ja kappaleväli”. Ylä- ja alanuolinäppäimien avulla luettelosta yleisimpien riviväli kokoisille ja ota se käyttöön painamalla Enter.

 • Jos haluat määrittää kappalevälin omaksi oletuskappaleväliksesi, toimi seuraavasti:

  1. Valitse asiakirjasta, jotkin teksti, jonka kappaleväli, jota haluat käyttää riviväli.

  2. Avaa kappale -valintaikkuna painamalla Alt + H, s.

  3. Kappaleväli oletusnäkymäksi, paina Alt + D.

  4. Microsoft Word -valintaikkunassa ylä- ja alanuolilla voit valita vain tässä asiakirjassa tai kaikki asiakirjat -vaihtoehdon, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  5. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten kappale haluat määrittää sisennyksen. Voit halutessasi määrittää kappaleen sisennystä koko asiakirjan painamalla Ctrl + A.

 2. Määritä vasemman sisennyksen koon, paina Alt + P, IL. Voit kuunnella: ”kappale-, vasen sisennys”. Ylä- ja alanuolilla tai kirjoita haluamasi arvo (esimerkiksi .25 tai .5) ja paina sitten Enter.

 3. Määritä oikea sisennys koon, paina Alt + P, infrapunasignaalia Voit kuunnella: ”kappale-, oikea sisennys”. Ylä- ja alanuolilla tai kirjoita haluamasi arvo (esimerkiksi .25 tai .5) ja paina sitten Enter.

Lisää vaihtoehtoja sisennyksen määrittämiseen

 • Jos haluat nopeasti lisätä ensimmäisen rivin sisennyksen vain yhdelle kappaleelle, siirrä kohdistin kappaleen ensimmäisen rivin alkuun, ja paina sitten sarkainta. Kun käytät ensimmäisen rivin sisennystä, kappaleen ensimmäistä riviä sisennetään enemmän kuin muita kappaleen rivejä.

 • Jos haluat määrittää jonkin valitsemasi sisennyksen oletussisennykseksi, toimi seuraavasti:

  1. Valitse asiakirjasta, jotkin teksti, jossa on kappaleen sisennyksen, jota haluat käyttää sisennyksen oletusarvon.

  2. Avaa kappale -valintaikkuna painamalla Alt + H, s.

  3. Kappaleen sisennyksen oletusnäkymäksi, paina Alt + D.

  4. Valitse Microsoft Word -valintaikkunan ylä- ja alanuolilla voit valita vain tässä asiakirjassa tai kaikki asiakirjat -vaihtoehdon, paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  5. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Osoitteisto-tyyppiseksi tulostamista varten-toiminnolla peilattu sisennys, jossa kappaleiden sisennykset toistensa peilikuvia vastakkaisten sivujen. Vasen sisennys tulee sisällä sisennystä ja oikea sisennys muuttuu ulkopuolella sisennystä. Jos haluat ottaa käyttöön peilattu sisennys:

  1. Valitse asiakirjan tekstiä, joka on kappaleen sisennyksen, jonka haluat peilikuvat aukeaman sivuilla.

  2. Avaa kappale -valintaikkuna painamalla Alt + H, s.

  3. Peilikuva sisennykset käyttöön painamalla Alt + M.

  4. Sulje kappale -valintaikkuna painamalla SARKAINTA, kunnes kuulla ”OK”, ja paina sitten Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word for Mac näppäimistön ja VoiceOver-valmiin Mac OS-Näytönlukuohjelman asiakirjalle saa yhtenäisen ulkoasun tekemällä kappaleet, jotka näyttävät siltä kuin haluat.

Voit määrittää kutakin kappaletta edeltävän ja kunkin kappaleen jälkeisen tilan sekä kappaleiden sisennykset. Voit myös luoda sisennyksen ainoastaan kappaleen ensimmäiseen riviin tai luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei sisennetä, mutta kaikki seuraavat rivit sisennetään.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjassa kappaleet, joille haluat määrittää välistyksen.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Tee jokin seuraavista Välistys-ryhmän asetuksien avulla:

  • Jos haluat määrittää välistyksen ennen kappaletta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet nykyisen välistyksen koon ja ”Ennen, muokkaa tekstiä”.

  • Jos haluat määrittää välistyksen kappaleen jälkeen, paina Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet senhetkisen välistyksen koon ja ”Jälkeen, muokkaa tekstiä”.

  Kirjoita Ennen- tai Jälkeen-kenttiin pistearvo, esimerkiksi 6 tai 18 (pienempi pistearvo merkitsee vähemmän tilaa).

 4. Sulje Kappale-valintaikkuna ja siirry takaisin asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Rivivälin määrittäminen

 1. Jos haluat muuttaa kappaleen riviväliä, valitse muotoiltava kappale ja avaa Kappale-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M.

 2. Valitse rivivälin asetus painamalla Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Riviväli” ja sen jälkeen jonkin rivivälin asetuksista. Avaa asetuksien luettelo painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi asetuksen. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Jos valitset mukautettavan asetuksen, kuten Useita, määritä välistys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen rivivälin ja ”Mitta”. Kirjoita rivinväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse kappaleet, joista haluat sisentää kappaleen ensimmäisen rivin.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Sisennä kappaleen ensimmäinen rivi käyttämällä Sisennys-ryhmän asetuksia. Paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet: ”Mukautettu, ponnahdusikkunapainike.” Valitse asetus painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet viestin: ”Ensimmäinen rivi.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Määritä ensimmäisen rivin sisennys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen sisennyksen ja ”Sisennys”. Kirjoita arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Huomautus: Kaikki seuraavat kappaleet, jotka kirjoitat, sisennetään.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse kappaleet, joista haluat sisentää kaikki paitsi kappaleen ensimmäisen rivin (riippuva sisennys).

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Luo riippuva sisennys käyttämällä Sisennys-ryhmän asetuksia. Paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet: ”Mukautettu, ponnahdusikkunapainike.” Valitse asetus painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet viestin: ”Riippuva.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Määritä sisennys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen sisennyksen ja ”Sisennys”. Kirjoita arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjassa kappaleet, joiden sisennystä vasemmalle tai oikealle haluat suurentaa tai pienentää.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Tee jokin seuraavista Sisennys-ryhmän asetusten avulla:

  • Jos haluat muokata sisennystä vasemmalta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Ennen tekstiä.”

  • Jos haluat muokata sisennystä oikealta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Tekstin jälkeen.”

  Määritä sisennys kirjoittamalla luku tuumina. Sisennyksen koko ilmoitetaan.

 4. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

VoiceOver-valmiin iOS-Näytönlukuohjelman kanssa Word for iOS avulla voit muuttaa kappaleiden ja rivien.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Katso tietoja pikanäppäimistä artikkelista Word for iPhonen pikanäppäimet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat määrittää rivivälin.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Poista väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”poistaa tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Voit vain siirtyä tilaa ennen ja jälkeen kappaleen käyttöön tai poistaminen käytöstä, jotta Lisää tilaa on käytettävissä vain, jos ei ole välilyöntiä ennen tai jälkeen kappaleen jo ja poistaa tilaa asetus on käytettävissä, jos ennen tai jälkeen kappaleen ei tällä hetkellä tilaa vain.

Rivivälin määrittäminen

 1. Asiakirjassa Valitse kappale, jonka riviväliä haluat määrittää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”riviväli-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Säilytä sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä rivin välistysarvot: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2.5ja 3.0. Kun kuulet haluamasi arvo kaksinkertainen napauttamalla näyttöä riviväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”määräten sisennystä-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes ”ensimmäinen rivi-painikkeesta” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”-painike kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”määräten sisennystä-painike” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”riippuva painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Voit siirtyä valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella nykyisen valintanauhan välilehden nimi.

 3. Jos haluat valita Aloitus-välilehden valintanauhasta, kaksoisnapauta näyttöä, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus-välilehti” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat suurentaa sisennystä, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulla ”Suurenna sisennystä- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat pienentää sisennystä, sipaisemalla oikealle, kunnes ”Pienennä sisennystä” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Word for Android käyttäminen Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, jos haluat muuttaa kappaleiden ja rivien.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Poista väliä kappaleen painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”poistaa tilaa kohdassa painikkeen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Voit vain siirtyä tilaa ennen ja jälkeen kappaleen käyttöön tai poistaminen käytöstä, jotta Lisää tilaa on käytettävissä vain, jos ei ole välilyöntiä ennen tai jälkeen kappaleen jo ja poistaa tilaa asetus on käytettävissä, jos ennen tai jälkeen kappaleen ei tällä hetkellä tilaa vain.

Rivivälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes ”rivin välistys yhdistelmäruudun” kuunnella, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Säilytä sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä rivin välistysarvot: 1.0, 1,15, 1,5, 2.0, 2.5ja 3.0. Kun kuulet haluamasi arvo kaksinkertainen napauttamalla näyttöä riviväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”määräten sisennys-valikosta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”ensimmäinen viiva, joka ei ole valittuna, Vaihda”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat muotoilla rivivälin.

 2. Siirry valintanauhan, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, lisää vaihtoehtoja vaihtaa” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kaksoisnapauttamalla näyttöä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle kunnes kuulet ”Aloitus-välilehden” ja sitten kaksoisnapauta näytön.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”Muotoilu-valikosta kappale- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulla ”määräten sisennys-valikosta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”riippuvan, ei ole valittuna, Vaihda”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjasta, kappale, jonka haluat sisentää.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat suurentaa sisennystä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Suurenna sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Pienentää sisennystä, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Pienennä sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Narratorilla Windows valmiin Näytönlukuohjelman Word Mobile avulla voit muuttaa kappaleiden ja rivien.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Aseta kohdistin mihin tahansa kappaletta, jonka haluat määrittää rivivälin.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Swip e oikealle, kunnes kuulla ”Lisää asetuksia- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Valitse Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”kappalemuotoilun” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Lisää tilaa ennen kappaletta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat lisätä kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Lisää tilaa kappaleen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa väliä kappaleen sipaisemalla oikealle kunnes kuulet ”Poista väliä kappaleen- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Jos haluat poistaa kappaleen jälkeen välilyönti, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”poistaa tilaa kappaleen jälkeen” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Huomautus: Voit vain siirtyä tilaa ennen ja jälkeen kappaleen käyttöön tai poistaminen käytöstä, jotta Lisää tilaa on käytettävissä vain, jos ei ole välilyöntiä ennen tai jälkeen kappaleen jo ja poistaa tilaa asetus on käytettävissä, jos ennen tai jälkeen kappaleen ei tällä hetkellä tilaa vain.

Rivivälin määrittäminen

 1. Siirrä kohdistin kohtaan osoittamalla mitä tahansa kappaleen riviväli, jonka haluat määrittää.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”kohteet”.

 3. Swip e oikealle, kunnes kuulla ”Lisää asetuksia- ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet nykyisen välilehden, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Aloitus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Valitse Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”kappalemuotoilun” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”riviväli-painiketta”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 8. Pidä sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä rivin välistysarvot. Kun kuulet haluamasi arvo kaksinkertainen napauttamalla näyttöä riviväli.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Ulkoisen näppäimistön pikanäppäinten käyttö Word Mobile for Windows 10:ssä

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Näytönlukuohjelman kanssa Word Online avulla voit luoda asiakirjan viimeistellyn ulkoasun tekemällä kappaleet, jotka näyttävät siltä kuin haluat. Emme ole testanneet Narrator, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit määrittämisestä olevan tilan määrää ennen ja sen jälkeen kunkin kappaleen ja sen Sisennykset ja rivien kokoa.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on Word Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Word Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Word Online).

Sisältö

Määritä kappale- ja riviväli

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten kappale haluat määrittää riviväliä siirtämällä kohdistin kappaleen alkuun ja painamalla VAIHTO + Ctrl + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Jos haluat määrittää koko asiakirjaan kappaleväli, painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + A.

 2. Voit määrittää kappaleen etäisyyden, paina Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten P, SB. Voit kuunnella: ”välit ennen”. Ylä- ja alaspäin osoittava nuoli näppäimet, kunnes kuulet pisteen arvo tai kirjoita pisteen arvo haluat (esimerkiksi 6 tai 18) ja paina sitten Enter-näppäintä. Pisteen pienemmät arvot edustavat vähemmän tilaa.

 3. Määritä sen välit kappaleen jälkeen, painamalla Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten P, SA. Voit kuunnella: ”kappaleen jälkeen”. Ylä- ja alaspäin osoittava nuoli näppäimet, kunnes kuulet pisteen arvo tai kirjoita pisteen arvo haluat (esimerkiksi 6 tai 18) ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat määrittää valitun kappaleen riviväli painamalla Alt + Windows-näppäintä ja paina sitten H, 02. Voit kuunnella: ”riviväli”. Paina Enter-näppäintä, ylä- ja alanuolinäppäimien avulla luettelosta yleisimpien riviväli kokoisille ja ota se käyttöön painamalla Enter.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

 1. Avaa asiakirja ja valitse sitten kappale haluat määrittää sisennyksen siirtämällä kohdistin kappaleen alkuun ja painamalla VAIHTO + Ctrl + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Voit halutessasi määrittää kappaleen sisennyksen koko asiakirjan painamalla Ctrl + A.

 2. Määritä vasemman sisennyksen koon, paina Alt + Windows-näppäin, P, IL. Voit kuunnella: ”Voit sisentää vasemmalle”. Voit määrittää haluamasi arvo ylä- ja alanuolinäppäimien tai kirjoita arvo (esimerkiksi .25 tai .5) ja paina sitten Enter.

 3. Määritä oikea sisennys koon, paina Alt + Windows-näppäin, P, IL. Voit kuunnella: ”Voit sisentää oikealle”. Voit määrittää haluamasi arvo ylä- ja alanuolinäppäimien tai kirjoita arvo (esimerkiksi .25 tai .5) ja paina sitten Enter.

 4. Jos haluat lisätä kappaleen ensimmäisen rivin sisennys, siirrä kohdistin kappaleen ensimmäisen rivin alkuun ja paina SARKAINTA. Ensimmäisen rivin sisennys kappaleen ensimmäistä riviä on sisennetty enemmän kuin kappaletta muut viivat.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×