Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Rivivälin ja kappaleen sisennyksen määrittäminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word 2016:ta näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman kanssa, kun haluat muuttaa kappeleiden välejä ja sisennyksiä, jotta asiakirjasi saa viimeistellyn ulkoasun.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä ohjeartikkelista Windowsin Microsoft Wordin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Avaa asiakirja, ja valitse sitten kappale, jonka kappalevälin haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko asiakirjalle, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Paina Alt+H, sitten P ja G. Word 2016 sijoittaa kohdistimen Kappale-valintaikkunan Sisennykset ja välit -välilehteen. Kuulet valintaikkunan nimen.

 3. Jos haluat määrittää kappaletta edeltävän välin, paina näppäinyhdistelmää Alt+B. Käytä ylä- ja alanuolinäppäimiä Ennen-ruudussa, kunnes kuulet haluamasi pistearvon, tai kirjoita haluamasi pistearvo (esimerkiksi 6 tai 18). (Mitä pienempi pistearvo, sitä vähemmän tilaa.)

  Huomautus: Lukija saattaa sanoa ”Tuntematon näppäin”, kun käytät ylä- tai alanuolinäppäintä pistearvojen selaamiseen.

 4. Jos haluat määrittää kappaleen jälkeisen välin, paina näppäinyhdistelmää Alt+F. Käytä ylä- ja alanuolinäppäimiä Jälkeen-ruudussa, kunnes kuulet haluamasi pistearvon, tai kirjoita haluamasi pistearvo (esimerkiksi 6 tai 18).

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla sarkainta useita kertoja, jolloin pääset OK-painikkeeseen. Paina välinäppäintä. Kohdistin palaa asiakirjaan.

Lisää vaihtoehtoja kappalevälin määrittämiseen

 • Jos haluat määrittää kappalevälin omaksi oletuskappaleväliksesi, toimi seuraavasti:

  1. Kun olet tehnyt kappalevälivalintasi Sisennykset ja välit -välilehdellä, paina näppäinyhdistelmää ALT+D.

  2. Valitse Microsoft Word -valintaikkunassa ylä- ja alanuolinäppäimillä joko Vain tässä asiakirjassa- tai Kaikissa asiakirjoissa -vaihtoehto, siirry OK-painikkeeseen painamalla sarkainta useita kertoja, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Jos haluat määrittää rivivälin valitulle kappaleelle Wordissa nopeasti, toimi seuraavasti:

  1. Paina Sisennykset ja välit -välilehdellä näppäinyhdistelmää Alt+N.

  2. Valitse Riviväli-luettelosta ylä- ja alanuolinäppäimillä jokin usein käytetty riviväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

 1. Avaa asiakirja, ja valitse sitten kappale, jonka sisennyksen haluat määrittää. Jos haluat määrittää kappalevälin koko asiakirjalle, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

 2. Paina Alt+H, P+G. Word tekee Kappale-valintaikkunan Sisennykset ja välit -välilehdestä aktiivisen.

 3. Jos haluat määrittää vasemman sisennyksen, paina Alt+L. Määritä haluamasi arvo käyttämällä Vasemmalla-ruudussa ylä- tai alanuolinäppäimiä tai kirjoittamalla arvo (esimerkiksi .25 tai .5).

 4. Jos haluat määrittää oikean sisennyksen, paina Alt+R. Määritä haluamasi arvo käyttämällä Oikealla-ruudussa ylä- tai alanuolinäppäimiä tai kirjoittamalla arvo (esimerkiksi .25 tai .5).

 5. Sulje Kappale-valintaikkuna painamalla sarkainta useita kertoja, jolloin pääset OK-painikkeeseen. Paina välinäppäintä.

Lisää vaihtoehtoja sisennyksen määrittämiseen

 • Jos haluat määrittää jonkin valitsemasi sisennyksen oletussisennykseksi, toimi seuraavasti:

  1. Kun olet tehnyt valintasi Kappale-valintaikkunassa, paina näppäinyhdistelmää Alt+D.

  2. Valitse Microsoft Word -valintaikkunassa ylä- ja alanuolinäppäimillä joko Vain tässä asiakirjassa- tai Kaikissa asiakirjoissa -vaihtoehto, siirry OK-painikkeeseen painamalla sarkainta useita kertoja, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Jos haluat tulostaa tekstin kirjan tyylisenä, käytä Peilikuvasisennykset-toimintoa, jolloin vasen ja oikea sisennys ovat identtiset. Toinen sisennyksistä on nimeltään Sisäpuolella ja toinen Ulkopuolella. Kun olet valinnut sisennykset Sisennykset ja välit -välilehdellä, valitse Peilikuvasisennykset-valintaruutu painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M.

 • Jos haluat nopeasti lisätä ensimmäisen rivin sisennyksen vain yhdelle kappaleelle, siirrä kohdistin kappaleen ensimmäisen rivin alkuun, ja paina sitten sarkainta. Kun käytät ensimmäisen rivin sisennystä, kappaleen ensimmäistä riviä sisennetään enemmän kuin muita kappaleen rivejä.

Kappalevälin ja sisennysten määrittämisen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitelty käteviä pikanäppäimiä, joilla voit määrittää kappalevälit ja kappaleiden sisennykset.

Toiminto

Näppäin

Avaa Kappale-valintaikkunan Sisennykset ja välit -välilehti

Alt+H, P+G

Määritä kappaletta edeltävä väli

Alt+B

Määritä kappaleen jälkeinen väli

Alt+F

Määritä vasen sisennys

Alt+L

Määritä oikea sisennys

Alt+R

Aseta valittu väli tai sisennys oletusarvoksi

Alt+D

Rivivälin määrittäminen

Alt+N

Valitse peilikuvasisennykset

Alt+M

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Asiakirjan tekstin lisääminen tai muokkaaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Windowsin Microsoft Word 2016:n pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Anna asiakirjallesi viimeistelty ulkoasu muotoilemalla kappaleet haluamaasi muotoon käyttämällä Word 2016 for Macia näppäimistön ja Mac OS:n sisäänrakennetun VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla.

Voit määrittää kutakin kappaletta edeltävän ja kunkin kappaleen jälkeisen tilan sekä kappaleiden sisennykset. Voit myös luoda sisennyksen ainoastaan kappaleen ensimmäiseen riviin tai luoda riippuvan sisennyksen, jossa kappaleen ensimmäistä riviä ei sisennetä, mutta kaikki seuraavat rivit sisennetään.

Huomautukset: 

Sisältö

Kappalevälin määrittäminen

 1. Valitse asiakirjassa kappaleet, joille haluat määrittää välistyksen.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Tee jokin seuraavista Välistys-ryhmän asetuksien avulla:

  • Jos haluat määrittää välistyksen ennen kappaletta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet nykyisen välistyksen koon ja ”Ennen, muokkaa tekstiä”.

  • Jos haluat määrittää välistyksen kappaleen jälkeen, paina Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet senhetkisen välistyksen koon ja ”Jälkeen, muokkaa tekstiä”.

  Kirjoita Ennen- tai Jälkeen-kenttiin pistearvo, esimerkiksi 6 tai 18 (pienempi pistearvo merkitsee vähemmän tilaa).

 4. Sulje Kappale-valintaikkuna ja siirry takaisin asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Rivivälin määrittäminen

 1. Jos haluat muuttaa kappaleen riviväliä, valitse muotoiltava kappale ja avaa Kappale-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M.

 2. Valitse rivivälin asetus painamalla Ctrl+Optio+Oikea nuoli -näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Riviväli” ja sen jälkeen jonkin rivivälin asetuksista. Avaa asetuksien luettelo painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi asetuksen. Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Jos valitset mukautettavan asetuksen, kuten Useita, määritä välistys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen rivivälin ja ”Mitta”. Kirjoita rivinväli.

Kappaleiden sisennysten määrittäminen

Ainoastaan kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse kappaleet, joista haluat sisentää kappaleen ensimmäisen rivin.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Sisennä kappaleen ensimmäinen rivi käyttämällä Sisennys-ryhmän asetuksia. Paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet: ”Mukautettu, ponnahdusikkunapainike.” Valitse asetus painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet viestin: ”Ensimmäinen rivi.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Määritä ensimmäisen rivin sisennys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen sisennyksen ja ”Sisennys”. Kirjoita arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Huomautus: Kaikki seuraavat kappaleet, jotka kirjoitat, sisennetään.

Kaikkien paitsi kappaleen ensimmäisen rivin sisentäminen

 1. Valitse kappaleet, joista haluat sisentää kaikki paitsi kappaleen ensimmäisen rivin (riippuva sisennys).

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Luo riippuva sisennys käyttämällä Sisennys-ryhmän asetuksia. Paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet: ”Mukautettu, ponnahdusikkunapainike.” Valitse asetus painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Paina sitten ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet viestin: ”Riippuva.” Valitse painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Määritä sisennys painamalla sarkainta. Kuulet nykyisen sisennyksen ja ”Sisennys”. Kirjoita arvo tuumina, esimerkiksi 0,5.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Koko kappaleen sisennyksen suurentaminen tai pienentäminen

 1. Valitse asiakirjassa kappaleet, joiden sisennystä vasemmalle tai oikealle haluat suurentaa tai pienentää.

 2. Voit muotoilla kappaletta painamalla näppäinyhdistelmää Optio+Komento+M. Kappale-valintaikkuna aukeaa, ja Sisennykset ja välit -välilehti on aktiivinen.

 3. Tee jokin seuraavista Sisennys-ryhmän asetusten avulla:

  • Jos haluat muokata sisennystä vasemmalta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Ennen tekstiä.”

  • Jos haluat muokata sisennystä oikealta, paina Ctrl+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Tekstin jälkeen.”

  Määritä sisennys kirjoittamalla luku tuumina. Sisennyksen koko ilmoitetaan.

 4. Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Word 2016:ssa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word 2016 for Macin näppäinoikotiet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×