Sivujen asettelu

Reunusten muokkaaminen

Reunusten muokkaaminen

Wordissa voit mukauttaa reunusten asetuksia tai valita esimääritetyt reunusasetukset. Word määrittää automaattisesti kunkin sivun reunusten leveydeksi noin 2,5 cm. Voit määrittää reunukset myös vastakkaisille sivuille, suurentaa reunusta asiakirjan sidontaa varten ja muuttaa reunusten mittaustapaa.

 1. Valitse Asettelu > Reunukset.

 2. Valitse haluamasi reunusten määritys.

 3. Jos haluamaasi määritystä ei näy, valitse Mukautetut reunukset ja määritä omat reunukset.

Reunukset

Mitä haluat tehdä?


Katso video

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmässä Reunukset, jolloin reunusvalikoima avautuu.

  Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmässä Reunusvalikoima ja

 2. Valitse haluamasi reunustyyppi.

  Huomautus: Jos asiakirjassa on useita osia, uutta reunustyyppiä käytetään vain nykyiseen osaan. Jos asiakirjassa on useita osia ja olet valinnut useita osia, uutta reunustyyppiä käytetään kaikissa valitsemissasi osissa.

Voit helposti muuttaa oletusreunukset. Kun muutat ne, uudet oletusasetukset tallennetaan asiakirjan perustana olevaan malliin. Tämän jälkeen kaikissa kyseiseen malliin perustuvissa uusissa asiakirjoissa käytetään automaattisesti uusia reunusasetuksia.

 1. Valitse Reunukset uuden reunuksen valinnan jälkeen, ja valitse sitten Mukautetut reunukset.

 2. Valitse Sivun asetukset -valintaikkunassa Aseta oletukseksi.

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmässä Reunukset, jolloin reunusvalikoima avautuu.

  Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmässä Reunusvalikoima ja

 2. Valitse reunusvalikoiman alaosassa Mukautetut reunukset.

  Sivun asetukset -valintaikkuna

 3. Määritä Sivun asetukset -valintaikkunaan uudet reunusten arvot.

Lisää reunuksiin liittyviä vinkkejä

 • Muuta oletusreunukset valitsemalla Reunukset uuden reunuksen valinnan jälkeen, ja valitse sitten Mukautetut reunukset. Valitse Sivun asetukset -valintaikkunassa Aseta oletukseksi. Uudet oletusasetukset tallennetaan asiakirjan perustana olevaan malliin. Kaikissa kyseiseen malliin perustuvissa uusissa asiakirjoissa käytetään automaattisesti uusia reunusasetuksia.

 • Voit muuttaa asiakirjan joidenkin osien reunuksia valitsemalla tekstin ja kirjoittamalla sitten uudet reunuksen asetukset Sivun asetukset -valintaikkunaan. Valitse Käytä kohteeseen -ruudussa Valittu teksti. Microsoft Word lisää osanvaihdot automaattisesti uusia reunusasetuksia käyttävän tekstilohkon alkuun ja loppuun. Jos asiakirja on jo jaettu osiin, voit valita jonkin osan tai useampia osia ja muuttaa sitten reunuksia.

 • Useimmat tulostimet vaativat vähimmäisreunuksen, koska ne eivät pysty tulostamaan aivan paperin reunaan. Jos yrität määrittää reunukset liian kapeiksi, Microsoft Word näyttää seuraavan viestin: Vähintään yksi reunus on sijoitettu tulostusalueen ulkopuolelle.

  Estä tekstin leikkautuminen ja levennä reunuksia automaattisesti valitsemalla Korjaa. Jos ohitat viestin ja yrität tulostaa asiakirjan sellaisena kuin se on, Word näyttää toisen viestin ja kysyy, haluatko jatkaa.

  Reunusten vähimmäisasetus määräytyy tulostimen, tulostinohjaimen ja paperin koon mukaan. Tarkista reunusten vähimmäisasetus tulostimen käyttöoppaasta.

Määritä kaksipuolisten asiakirjojen, kuten kirjojen tai lehtien, vastakkaiset sivut käyttämällä peilikuvareunuksia. Kun valitset peilikuvareunukset, vasemman ja oikean sivun reunukset ovat toistensa peilikuvia. Sisäreunukset ovat siis yhtä leveitä ja ulkoreunukset yhtä leveitä.

 • Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset > Peilikuva.

  Reunusvalikoima, jossa on korostettu peilikuva-vaihtoehto

Huomautus: Muuta reunusleveyttä valitsemalla reunusvalikoiman alaosassa Mukautetut reunukset. Kirjoita uudet arvot Sisä- ja Ulko-ruutuihin.

Sidontareunus lisää ylimääräisen välin sidottavan asiakirjan sivu-, ylä- tai sisäreunukseen. Sidontareunuksen avulla varmistetaan, ettei tekstiä jää piiloon sidonnan vuoksi.

Peilikuva- ja sidontareunusten kuva

1. Sidontareunukset

2. Vastakkaisten sivujen peilikuvareunukset

Sidontareunuksen määrittäminen

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset.

 2. Valitse Mukautetut reunukset.

 3. Kirjoita Sidontareunus-ruutuun sidontareunuksen leveys.

 4. Valitse Reunuksen sijainti -kohdassa Vasen tai Ylä.

  Huomautus: Reunuksen sijainti -ruutu ei ole käytettävissä, kun Peilikuvareunus-, 2 sivua arkille- tai Kirjataitto-valinta on käytössä. Näitä asetuksia varten reunuksen sijainti määritetään automaattisesti.

Word voi näyttää tekstin rajat osoittavat viivat asiakirjassa.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset, ja valitse sitten Näytä tekstin rajat -valintaruutu Näytä asiakirjan sisältö -kohdan alta.

  Sivun reunukset näkyvät asiakirjassa pisteviivoina.

Huomautus: Voit tarkastella sivun reunuksia joko tulostusasettelunäkymässä tai WWW-asettelunäkymässä ja tekstin rajat eivät näy tulostetulla sivulla.

Mitä haluat tehdä?

Microsoft Word tarjoaa useita sivun reunusasetuksia. Voit käyttää oletus sivun reunuksia tai voit määrittää omat asetukset.

 • Reunusten lisääminen sidontaa varten     Sidontareunus lisää ylimääräisen välin sidottavan asiakirjan sivu- tai yläreunukseen. Sidontareunuksen avulla varmistetaan, ettei tekstiä jää piiloon sidonnan vuoksi.

Peilikuva- ja sidontareunusten kuva

1. Sidontareunukset

2. Vastakkaisten sivujen peilikuvareunukset

 • Vastakkaisten sivujen reunusten määrittäminen     Määritä kaksipuolisten asiakirjojen, kuten kirjojen tai lehtien, vastakkaiset sivut käyttämällä peilikuvareunuksia. Tällöin vasemman ja oikean sivun reunukset ovat toistensa peilikuvia (sisäreunukset ovat siis yhtä leveitä ja ulkoreunukset yhtä leveitä).

  Huomautus: Voit määrittää sidontareunukset asiakirjaan, jossa on peilikuvareunukset, jos asiakirjaan tarvitaan ylimääräistä tilaa sidonnan vuoksi.

 • Kirjataiton lisääminen     Voit luoda kirjasen käyttämällä Kirjataitto-asetusta Sivun asetukset -valintaikkunassa. Voit samaa asetusta käyttämällä luoda ruokalistan, kutsun, tapahtumaohjelman tai minkä tahansa yhtä keskitaittoa käyttävän asiakirjatyypin.

Yhtä keskitaittoa käyttävä kirjanen

1. Word lisää yhden keskitaiton

Kun olet määrittänyt asiakirjan kirjaseksi, voit muokata sitä tavallisen asiakirjan tapaan eli lisätä tekstiä, kuvia ja muita visuaalisia elementtejä.

 • Useimmat tulostimet vaativat vähimmäisreunuksen, koska ne eivät pysty tulostamaan aivan paperin reunaan. Jos yrität määrittää reunukset liian kapeiksi, Microsoft Word näyttää seuraavan viestin: Vähintään yksi reunus on sijoitettu tulostusalueen ulkopuolelle.

  Estä tekstin leikkautuminen ja levennä reunuksia automaattisesti valitsemalla Korjaa. Jos ohitat viestin ja yrität tulostaa asiakirjan sellaisena kuin se on, Word näyttää toisen viestin ja kysyy, haluatko jatkaa.

 • Reunusten vähimmäisasetus määräytyy tulostimen, tulostinohjaimen ja paperin koon mukaan. Tarkista reunusten vähimmäisasetus tulostimen käyttöoppaasta.

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse haluamasi reunustyyppi. Jos haluat yleisimmin käytetyn reunusleveyden, valitse Normaali.

  Huomautus: Kun napsautat haluamaasi reunustyyppiä, koko asiakirja muuttuu automaattisesti valitsemasi reunustyypin mukaiseksi.

 3. Voit myös määrittää omat reunusasetukset. Valitse Reunukset ja Mukautetut reunukset. Kirjoita uudet reunusarvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-ruutuihin.

 • Muuta oletusreunukset valitsemalla Reunukset uuden reunuksen valinnan jälkeen, ja valitse sitten Mukautetut reunukset. Napsauta Sivun asetukset -valintaikkunassa Oletus-painiketta, ja valitse sitten Kyllä. Uudet oletusasetukset tallennetaan asiakirjan perustana olevaan malliin. Kaikissa kyseiseen malliin perustuvissa uusissa asiakirjoissa käytetään automaattisesti uusia reunusasetuksia.

 • Voit palauttaa alkuperäiset reunusasetukset valitsemalla Reunukset ja Mukautetut reunukset. Muuta Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-kohtiin reunuksen asetukseksi 1". Napsauta sitten Oletus-painiketta ja valitse Kyllä.

 • Voit muuttaa asiakirjan joidenkin osien reunuksia valitsemalla tekstin ja kirjoittamalla sitten uudet reunuksen asetukset Sivun asetukset -valintaikkunaan. Valitse Käytä kohteeseen -ruudussa Valittu teksti. Microsoft Word lisää osanvaihdot automaattisesti uusia reunusasetuksia käyttävän tekstilohkon alkuun ja loppuun. Jos asiakirja on jo jaettu osiin, voit valita jonkin osan tai useampia osia ja muuttaa sitten reunuksia.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Wordin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset, ja valitse sitten Näytä tekstin rajat -valintaruutu Näytä asiakirjan sisältö -kohdan alta.

  Sivun reunukset näkyvät asiakirjassa pisteviivoina.

Huomautus: Voit tarkastella sivun reunuksia joko tulostusasettelunäkymässä tai WWW-asettelunäkymässä ja tekstin rajat eivät näy tulostetulla sivulla.

Kun valitset peilikuvareunukset, vasemman ja oikean sivun reunukset ovat toistensa peilikuvia. Sisäreunukset ovat siis yhtä leveitä ja ulkoreunukset yhtä leveitä.

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset > Peilikuva.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Reunukset > Mukautetut reunukset, ja kirjoita haluamasi leveydet Sisä- ja Ulko-ruutuihin.

Sidontareunusasetuksella lisätään ylimääräinen väli sidottavan asiakirjan sivu- tai yläreunukseen. Sidontareunuksen avulla varmistetaan, ettei tekstiä jää piiloon sidonnan vuoksi.

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset > Mukautetut reunukset.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Useita sivuja -luettelosta Normaali.

 3. Kirjoita Sidontareunus-ruutuun sidontareunuksen leveys.

 4. Valitse Reunuksen sijainti -kohdassa Vasen tai Ylä.

  Huomautus: Reunuksen sijainti -ruutu ei ole käytettävissä, kun Peilikuvareunus-, 2 sivua arkille- tai Kirjataitto-valinta on käytössä. Näitä asetuksia varten reunuksen sijainti määritetään automaattisesti.

 1. Korosta luomasi tekstiruutu napsauttamalla sitä.

 2. Valitse valintanauhan Muotoile-välilehti.

 3. Napsauta Koko-ryhmän vasemmassa alakulmassa olevaa pientä painiketta.

 4. Valitse Muotoile tekstiruutua -ikkunassa Tekstiruutu-välilehti.

 5. Sisäinen reunus -osassa voit mukauttaa reunukset haluamaasi kokoon.

 6. Valitse OK.

Jos tässä artikkelissa ei vastattu kysymykseesi, voit keskustella Microsoftin virtuaalisen edustajan tai henkilön kanssa milloin tahansa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×