Resurssien työmäärien ja käytettävyyden tarkasteleminen Project-Työpöytä sovelluksessa

Resurssien työmäärien ja käytettävyyden tarkasteleminen Project-Työpöytä sovelluksessa

Office 365 -tilaus, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Projektipäällikkönä yksi tehtäväsi tärkeimmistä näkökohdista on valvoa kunkin resurssin varauksia, jotta voit tasapainottaa resurssien työmäärät tehokkaasti. Jotkin resurssit saattavat olla ylivarattuja ja toiset alivarattuja. Voit tarkastella, kuinka tehokkaasti resurssit käytetään projektissa ja tarvitseeko sinun tehdä mukautuksia näyttämällä resurssien työmäärä- ja käytettävyystiedot Microsoft Projectissa.

Toimintaohjeet

Resurssin työmäärien tarkasteleminen Resurssien käyttö -näkymän avulla

Yrityksen resurssien käytettävyyden tarkasteleminen Project Onlinen avulla

Yksittäisten työmäärien näyttäminen kaavion avulla

Ylivarattujen resurssien luettelon näyttäminen

Ylivarattujen resurssien ryhmitteleminen

Käytettävissä olevien resurssien löytäminen

Resurssin työmäärien tarkasteleminen Resurssien käyttö -näkymän avulla

 1. Napsauta Tehtävä- tai Resurssi-välilehdessä Resurssien käyttö avattavasta Näkymä-valikosta.

 2. Tarkastele resurssien nimiä ja niille varattuja tehtäviä Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osassa.

 3. Tarkastele näkymän aika-asteikko-osaa, jotta näet, miten työ on varattu valitulle ajanjaksolle.

Monissa resurssi näkymissä, mukaan lukien resurssien käyttö-näkymässä, ylivaratut resurssit näkyvät punaisina. Ylivaraus tapahtuu aina, kun resurssin enimmäismäärä ylittyi tietyn ajan kuluessa. Resurssi taulukoissa ylivarattujen resurssien ilmaisin kenttä sisältää myös resurssien tasaamis ilmaisimen, joka osoittaa, että resurssi tasataan. Tarkista, onko ilmaisinta olemassa, tarkistamalla tehtävä varaukset ja arvioidakseen, onko Ylivaraus hyväksyttävissä.

Oletetaan esimerkiksi, että kahden tehtävän kesto on neljä tuntia ja että ne kumpikin alkavat ja loppuvat samaan aikaan. Jos varaat kummatkin tehtävät Teemulle, hän on periaatteessa ylivarattu, koska Teemu työskentelee 200-prosenttisesti neljä tuntia kestävän kahden tehtävän aikana. Jos tasaaminen on määritetty päivästä päivään perusteella, Teemun aikaa ei tarvitse kuitenkaan tasata, koska hänen koko työpäivänsä ei ylitä kahdeksan tunnin kokonaistyökapasiteettia.

Huomautus: Nykyisin avatun projektin tehtävien resurssivarausten lisäksi Resurssien käyttö -näkymässä näytetään myös resurssivarausten yhteenveto. Resurssivarausten yhteenveto osoittaa, kuinka paljon resurssin työmäärästä on varattu yhteensä kaikkiin muihin projekteihin. Resurssivarausten yhteenveto näytetään vain, jos olet muodostanut yhteyden Microsoft Project Serveriin ja yrityksen projekti on avattu. Jos et halua, että varausrivien yhteenveto vaikuttaa Resurssien käyttö -näkymässä näytettyihin kokonaismääriin, voit valita varausrivien yhteenvedon ja painaa sitten DELETE-näppäintä.

Voit myös näyttää Resurssien käyttö -näkymän ja muokata sitä, jotta näet kaikki resurssivaraukset ja niiden työvarauksen prosenttiluvun taulukossa. Tässä näkymässä näytetään kaikki varaukset resurssin mukaan ja se, miten täysimittaisesti nämä resurssit varataan, tehtävien varaamiseksi ajan kuluessa.

 1. Napsauta Tehtävä- tai Resurssi-välilehdessä Resurssien käyttö avattavasta Näkymä-valikosta.

 2. Napsauta Muotoile-välilehdessä Lisää tietoja.

 3. Napsauta Käytettävissä olevat kentät ‑luettelostaVarauksen prosenttiluku, ja napsauta sitten Näytä.

 4. Tarkista näkymän aika-asteikko-osa. % ALLOC. rivi, jonka olet juuri lisännyt, voit nähdä, kuinka monta prosenttia resurssin käytettävissä olevasta summasta työaika on varattu valitulle ajan jaksolle. Lisäksi näkymän aika-asteikon osa näyttää sekä resurssin ylivaratun työmäärän että sen varaus prosentin punaisena, joten voit määrittää tarkalleen, milloin resurssi on ylivarattu.

Vihje: Voit lähentää aika-asteikossa näkyvää ajanjaksoa (voit esimerkiksi muuttaa näkymän päivistä tunteihin) napsauttamalla ikkunan oikeassa alakulmassa Lähennä (+). Vastaavasti voit loitontaa ajanjaksoa (voit esimerkiksi muuttaa näkymän päivistä viikoiksi) napsauttamalla Loitonna (-).

Yrityksen resurssien käytettävyyden tarkasteleminen Project Onlinen avulla

Voit etsiä Project Onlinen avulla yli- tai alivarattuja resursseja joko yhdessä tai useammassa projektissa sekä tarkastella resurssin käytettävyyskaaviota ja -taulukkoa.

 1. Napsauta Project Onlinen Projektikeskus-kohdassa Resurssit vasemmanpuoleisessa valikossa.

 2. Valitse resurssi tai resurssit, joiden käytettävyystietoja haluat tarkastella, valitsemalla niiden nimen viereinen valintaruutu ja napsauta sitten Resurssit-välilehdessä Kapasiteettien suunnitteluSiirry-osassa.

  Voit valita vierekkäisiä resursseja luettelossa pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja samalla napsauttamalla ensimmäistä ja sitten viimeistä resurssia. Jos haluat valita erillään olevia resursseja, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta kutakin resurssia.

 3. Valitse Käytettävyys-välilehden Näkymät-osassa resurssinäkymä.

  • Voit näyttää tehtävän ryhmiteltynä ensin resurssien mukaan ja sitten niiden projektien mukaan, joissa resurssia käytetään, valitsemalla Työskentele resurssin mukaan.

  • Voit näyttää tehtävän ryhmiteltynä niiden projektien mukaan, joissa resurssia käytetään, valitsemalla Resurssien käyttö projektin mukaan.

  • Voit näyttää, kuinka kauan resurssi on käytettävissä työtä varten tiettynä ajanjaksona, valitsemalla Jäljellä oleva käytettävyys.

  • Voit näyttää työmäärän, jolle resurssi on varattu, valitsemalla Resurssien käyttö.

 4. Jos valitsit useita resursseja edellisellä sivulla, napsauta kaavion selitettä niiden resurssien valitsemiseksi, jotka haluat näyttää kaaviossa.

  Kaavion alla olevassa Tiedot-taulukossa on aika-asteikko, joka näyttää, mille työmäärälle resurssi on varattu määritettynä ajanjaksona.

Vihje: Jos haluat nähdä kaaviossa eri päivämääräalueen, napsauta Käytettävyys-välilehdessä Määritä päivämääräalueet ja valitse sitten uudet päivämäärät Määritä päivämääräalue -ruuduissa.

Yksittäisten työmäärien näyttäminen kaavion avulla

Resurssikaavio-näkymässä on yksittäisen resurssin työmäärän ja käytettävyyden kaaviopalkkinäkymä. Voit tämän näkymän ansiosta nähdä nopeasti, onko valittu resurssi yli- tai alivarattu määritettynä ajanjaksona. Näet myös tehtäville varatut yksiköt prosenttilukuna ja resurssin käytettävyyden enimmäismäärän.

 1. Valitse Resurssi-välilehdessä Näkymä-osan Resurssikaavio-näkymä.

 2. Voit tarkastella ensimmäisen resurssin nimeä Resurssikaavio-näkymässä vierittämällä vasemmalle tai oikealle vasemmassa ikkunassa.

  Jos resurssin nimi on lueteltu punaisella, resurssi on ylivarattu. Mustalla luetellut resurssit on varattu joko tarkalleen tai ne alittavat niiden täyden kapasiteetin.

 3. Voit nähdä palkkikaaviosta yli- tai alivarauksen tason.

  Siniset palkit (oletusarvo) ilmaisevat varatun työmäärän, joka vastaa tai alittaa resurssin enimmäiskäyttöasteen ja työaikakäytettävyyden tällä ajanjaksolla. Punaiset palkit (oletusarvo) ilmaisevat, että resurssi on ylivarattu, koska se on ylittänyt niiden enimmäiskäyttöasteen ja työajan käytettävyytensä tiettynä ajanjaksona.

 4. Tarkastele suurinta varauksen prosenttilukua näytettynä ajanjaksona eli resurssin huippukäyttöastetta ajanjaksolla.

  Huippuarvot on lueteltu kaavion alareunassa.

 5. Voit tarkastella seuraavan resurssin palkkikaaviota painamalla joko PAGE DOWN -näppäintä tai käyttämällä vierityspalkkia tai nuolinäppäimiä.

Sivun alkuun

Ylivarattujen resurssien luettelon näyttäminen

Voit tarkastella vain ylivarattujen resurssien luetteloa näyttämällä Resurssitaulukko-näkymän tai Resurssien käyttö -näkymän ja suodattamalla sitten näkyviin ylivaratut resurssit.

 1. Napsauta Näkymä-osassa Resurssitaulukko tai Resurssien käyttö avattavasta valikosta.

 2. Napsauta Näkymä-välilehdessä avattavaa Suodatin-valikkoa Tiedot-osassa ja napsauta sitten Ylivaratut resurssit.

 3. Jos haluat nähdä jälleen resurssien koko luettelon, napsauta avattavaa Suodatin-valikkoa ja napsauta sitten Ei suodatinta.

Huomautus: Vaikka et suodattaisi ylivarattuja resursseja, voit helposti nähdä, mitkä resurssit on ylivarattu, koska niiden nimet näkyvät punaisella missä tahansa resurssinäkymässä. Myös Resurssiluettelo- ja Resurssien käyttö -näkymissä ilmaisinkenttä näyttää tasattavat ylivaratut resurssit.

Voit myös näyttää ylivaraukset tehtävänäkymässä, vaikka ne eivät näykään siinä punaisella resurssinäkymien tapaan. Jos työskentelet tehtävänäkymässä, voit selata kutakin tehtävää, johon liittyy resurssin ylivarauksia, vaikka tehtävänäkymä ei näytäkään, mitkä resurssit (tai kuinka monta resurssia) on ylivarattu.

Napsauta missä tahansa tehtävänäkymässä, kuten Gantt-kaavio tai Verkkokaavio, Resurssi-välilehden Taso-osassa Seuraava ylivaraus.

Ylivarattujen resurssien ryhmitteleminen

Voit Resurssitaulukko- tai Resurssien käyttö -näkymässä tarkastella ylivarattuja ryhmäresursseja. Voit myös ryhmitellä resurssit niiden huippukäyttöasteen mukaan, joka osoittaa niiden varausten enimmäisprosenttiluvun tehtäviin projektin aikana. Kun tarkastelet ylivarattuja resursseja niiden ylivarausten laajuuden mukaan, pystyt paremmin keskittymään ensin kaikkein laajimmin ylivarattuihin resursseihin.

 1. Napsauta Näkymä-osassa Resurssitaulukko tai Resurssien käyttö.

 2. Napsauta Näkymä-välilehden avattavaa Ryhmittelyperuste-valikkoa ja napsauta sitten Uusi ryhmittelyperuste.

 3. Valitse Kenttänimi-ruudussa Ylivarattu.

 4. Valitse Järjestys-ruudussa Nouseva tai Laskeva.

  Jos napsautat Nouseva, ei-ylivarattujen resurssien ryhmä näkyy ensin ja ylivarattujen resurssien ryhmä näkyy toisena.

 5. Voit luoda sisäkkäisen huippukäyttöaste-ryhmän napsauttamalla Lajitteluperuste-ruutua ja napsauttamalla sitten Huippuarvo.

 6. Kirjoita ryhmittelyn nimi ja napsauta sitten Käytä.

  Tämä näkymä on ryhmitelty määritystesi mukaan. Kaikki resurssit, joiden mikä tahansa varaus ylittää huippuarvoista 100 prosenttia projektin missä tahansa vaiheessa ryhmitellään kohtaan Ylivarattu: Kyllä. Jos määrität huippuarvojen sisäkkäisen ryhmittelyn, sinulla voi olla otsikoiden alapuolella lisäryhmittelyjä, kuten Huippuarvo: 200%, Huippuarvo: 300% jne.

 7. Jos haluat nähdä resurssit lueteltuna alkuperäisessä järjestyksessään Ryhmittelyperuste-ruudussa, napsauta [Ei ryhmää].

Käytettävissä olevien resurssien löytäminen

Jos sinulla on ylivarattuja resursseja, haluat ehkä määrittää ne projektin resurssit, joilla on aikaa käytettävissä, jotta voit jakaa työmäärän tasaisemmin. Tästä kapasiteetista on hyötyä myös, jos sinulla on muita varaamattomia tehtäviä ja haluat selvittää, kuka voi ottaa lisää työtä.

Resurssin käytettävyys lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Resurssin käytettävyys = Resurssin kapasiteetti - (resurssivarausten + kalenteripoikkeusten yhteenveto)

Resurssivarauksen yhteenveto on resurssin suorittaman kaiken työn summa ja kalenteripoikkeukset ovat resurssipohjaisen kalenterin mitä tahansa poikkeuksia.

Jos haluat etsiä resursseja, jotka voivat työskennellä työtunteja varten, voit näyttää ja muokata resurssien käyttö-näkymää, jos haluat nähdä, kuinka paljon aikaa (tunteja, päiviä tai viikkoja) resurssi on käytettävissä muihin tehtäviin. Voit käyttää tätä näkymää myös jakamaan työn uudelleen ylivaratuista resursseista alijaettuihin resursseihin.

 1. Napsauta Näkymä-osassa Resurssien käyttö.

 2. Valitse Muotoile-välilehden Tiedot-osassa Jäljellä oleva käytettävyys -ruutu.

 3. Tarkastele Jälj. oleva käyt. (jäljellä oleva käytettävyys) -riviltä jäljellä olevaa käytettävyyttä edustavaa työmäärää tai alivarausta jokaisella ajanjaksolla.

Voit myös näyttää ja muokata resurssi kaavio-näkymää, jos haluat tarkastella yksittäisen resurssin työmäärän palkki kaaviota, jonka avulla voit selvittää, ketkä voivat työskennellä tehtävän lisä tunteina. Voit tarkastella yhden alikohdistetun resurssin tietoja kerrallaan resurssi kaavio-näkymässä. Käytettävissä olevan työn määrä näkyy aika jaksolta.

 1. Napsauta Näkymä-osassa Resurssikaavio.

 2. Napsauta Muotoile-välilehdessä avattavaa Kaavio-valikkoa ja valitse sitten Työn käytettävyys.

 3. Tarkastele valitun resurssin osalta palkkikaaviossa näkyvää käytettävissä olevaa työmäärää. Selaa aika-asteikkoa, jotta näet alivaraukset eri ajanjaksoina.

 4. Tarkastele valitun resurssin käytettävissä olevaa aikaa kaavion alaosassa.

 5. Voit siirtyä seuraavaan resurssiin, jolla on käytettävissä olevaa aikaa, painamalla PAGE DOWN tai käyttämällä vierityspalkkia tai nuolinäppäimiä vasemmanpuoleisessa ruudussa.

Sivun alkuun

Nämä ohjeet koskevat Microsoft Project 2007:ää.

Artikkelin sisältö

Resurssin työmäärien tarkasteleminen Resurssien käyttö -näkymän avulla

Yrityksen resurssien käytettävyyden tarkasteleminen Project Onlinen avulla

Yksittäisten työmäärien näyttäminen kaavion avulla

Ylivarattujen resurssien luettelon näyttäminen

Ylivarattujen resurssien ryhmitteleminen

Käytettävissä olevien resurssien löytäminen

Resurssin työmäärien tarkasteleminen Resurssien käyttö -näkymän avulla

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssien käyttö.

 2. Tarkastele resurssien nimiä ja niille varattuja tehtäviä Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osassa.

 3. Tarkastele näkymän aika-asteikko-osaa, jotta näet, miten työ on varattu valitulle ajanjaksolle.

Monissa resurssi näkymissä, mukaan lukien resurssien käyttö-näkymässä, ylivaratut resurssit näkyvät punaisina. Ylivaraus tapahtuu aina, kun resurssin enimmäismäärä ylittyi tietyn ajan kuluessa. Resurssi taulukoissa ylivarattujen resurssien ilmaisin kenttä sisältää myös resurssien tasaamis ilmaisimen Resurssien tasausilmaisin , joka osoittaa, että resurssi tasataan. Tarkista, onko ilmaisinta olemassa, tarkistamalla tehtävä varaukset ja arvioidakseen, onko Ylivaraus hyväksyttävissä.

Oletetaan esimerkiksi, että kahden tehtävän kesto on neljä tuntia ja että ne kumpikin alkavat ja loppuvat samaan aikaan. Jos varaat kummatkin tehtävät Teemulle, hän on periaatteessa ylivarattu, koska Teemu työskentelee 200-prosenttisesti neljä tuntia kestävän kahden tehtävän aikana. Jos tasaaminen on määritetty päivästä päivään perusteella, Teemun aikaa ei tarvitse kuitenkaan tasata, koska hänen koko työpäivänsä ei ylitä kahdeksan tunnin kokonaistyökapasiteettia.

Huomautus: Nykyisin avatun projektin tehtävien resurssivarausten lisäksi Resurssien käyttö -näkymässä näytetään myös resurssivarausten yhteenveto. Resurssivarausten yhteenveto osoittaa, kuinka paljon resurssin työmäärästä on varattu yhteensä kaikkiin muihin projekteihin. Resurssivarausten yhteenveto näytetään vain, jos olet muodostanut yhteyden Microsoft Officen Project Serveriin ja yrityksen projekti on avattu. Jos et halua, että varausrivien yhteenveto vaikuttaa Resurssien käyttö -näkymässä näytettyihin kokonaismääriin, voit valita varausrivien yhteenvedon ja painaa sitten DELETE-näppäintä.

Voit myös näyttää Resurssien käyttö -näkymän ja muokata sitä, jotta näet kaikki resurssivaraukset ja niiden työvarauksen prosenttiluvun taulukossa. Tässä näkymässä näytetään kaikki varaukset resurssin mukaan ja se, miten täysimittaisesti nämä resurssit varataan, tehtävien varaamiseksi ajan kuluessa.

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssien käyttö.

 2. Napsauta Muotoile-valikossa Tietotyylit.

 3. Napsauta Käytettävissä olevat kentät ‑luettelostaVarauksen prosenttiluku, ja napsauta sitten Näytä.

 4. Tarkista näkymän aika-asteikko-osa. % ALLOC. rivi, jonka olet juuri lisännyt, voit nähdä, kuinka monta prosenttia resurssin käytettävissä olevasta summasta työaika on varattu valitulle ajan jaksolle. Lisäksi näkymän aika-asteikon osa näyttää sekä resurssin ylivaratun työmäärän että sen varaus prosentin punaisena, joten voit määrittää tarkalleen, milloin resurssi on ylivarattu.

Vihje: Voit lähentää aika-asteikon näytetyn ajan jaksoa (Voit esimerkiksi muuttaa näkymää päivistä tunteina) valitsemalla lähennä Painikkeen kuva . Voit myös loitontaa aika jaksoa (Voit esimerkiksi muuttaa näkymää päivistä viikoiksi) valitsemalla loitonna Painikkeen kuva .

Yrityksen resurssien käytettävyyden tarkasteleminen Project Onlinen avulla

Voit etsiä Project Onlinen avulla yli- tai alivarattuja resursseja joko yhdessä tai useammassa projektissa sekä tarkastella resurssin käytettävyyskaaviota ja -taulukkoa.

 1. Napsauta Project Onlinen Projektikeskus-kohdassa Resurssit vasemmanpuoleisessa valikossa.

 2. Valitse resurssi tai resurssit, joiden käytettävyystietoja haluat tarkastella, valitsemalla niiden nimen viereinen valintaruutu ja napsauta sitten Resurssit-välilehdessä Kapasiteettien suunnitteluSiirry-osassa.

  Voit valita vierekkäisiä resursseja luettelossa pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja samalla napsauttamalla ensimmäistä ja sitten viimeistä resurssia. Jos haluat valita erillään olevia resursseja, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta kutakin resurssia.

 3. Valitse Käytettävyys-välilehden Näkymät-osassa resurssinäkymä.

  • Voit näyttää tehtävän ryhmiteltynä ensin resurssien mukaan ja sitten niiden projektien mukaan, joissa resurssia käytetään, valitsemalla Työskentele resurssin mukaan.

  • Voit näyttää tehtävän ryhmiteltynä niiden projektien mukaan, joissa resurssia käytetään, valitsemalla Resurssien käyttö projektin mukaan.

  • Voit näyttää, kuinka kauan resurssi on käytettävissä työtä varten tiettynä ajanjaksona, valitsemalla Jäljellä oleva käytettävyys.

  • Voit näyttää työmäärän, jolle resurssi on varattu, valitsemalla Resurssien käyttö.

 4. Jos valitsit useita resursseja edellisellä sivulla, napsauta kaavion selitettä niiden resurssien valitsemiseksi, jotka haluat näyttää kaaviossa.

  Kaavion alla olevassa Tiedot-taulukossa on aika-asteikko, joka näyttää, mille työmäärälle resurssi on varattu määritettynä ajanjaksona.

Vihje: Jos haluat nähdä kaaviossa eri päivämääräalueen, napsauta Käytettävyys-välilehdessä Määritä päivämääräalueet ja valitse sitten uudet päivämäärät Määritä päivämääräalue -ruuduissa.

Yksittäisten työmäärien näyttäminen kaavion avulla

Resurssikaavio-näkymässä on yksittäisen resurssin työmäärän ja käytettävyyden kaaviopalkkinäkymä. Voit tämän näkymän ansiosta nähdä nopeasti, onko valittu resurssi yli- tai alivarattu määritettynä ajanjaksona. Näet myös tehtäville varatut yksiköt prosenttilukuna ja resurssin käytettävyyden enimmäismäärän.

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssikaavio.

 2. Tarkastele Resurssikaavio-näkymässä ensimmäisen resurssin nimeä.

  Jos resurssin nimi on lueteltu punaisella, resurssi on ylivarattu. Mustalla luetellut resurssit on varattu joko tarkalleen tai ne alittavat niiden täyden kapasiteetin.

 3. Voit nähdä palkkikaaviosta yli- tai alivarauksen tason.

  Siniset palkit (oletusarvo) ilmaisevat varatun työmäärän, joka vastaa tai alittaa resurssin enimmäiskäyttöasteen ja työaikakäytettävyyden tällä ajanjaksolla. Punaiset palkit (oletusarvo) ilmaisevat, että resurssi on ylivarattu, koska se on ylittänyt niiden enimmäiskäyttöasteen ja työajan käytettävyytensä tiettynä ajanjaksona.

 4. Tarkastele suurinta varauksen prosenttilukua näytettynä ajanjaksona eli resurssin huippukäyttöastetta ajanjaksolla.

  Huippuarvot on lueteltu kaavion alareunassa.

 5. Voit tarkastella seuraavan resurssin palkkikaaviota painamalla joko PAGE DOWN -näppäintä tai käyttämällä vierityspalkkia tai nuolinäppäimiä.

Sivun alkuun

Ylivarattujen resurssien luettelon näyttäminen

Voit tarkastella vain ylivarattujen resurssien luetteloa näyttämällä Resurssitaulukko-näkymän tai Resurssien käyttö -näkymän ja suodattamalla sitten näkyviin ylivaratut resurssit.

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssiluettelo tai Resurssien käyttö.

 2. Napsauta näkymässä Suodatin ja napsauta sitten Ylivaratut resurssit.

 3. Jos haluat nähdä jälleen resurssien koko luettelon, napsauta Suodatin ja napsauta sitten Kaikki resurssit.

Huomautus: Vaikka et suodattaisi ylivarattuja resursseja, voit helposti nähdä, mitkä resurssit on ylivarattu, koska niiden nimet näkyvät punaisella missä tahansa resurssinäkymässä. Myös resurssi taulukko-ja resurssien käyttö-näkymissä ilmaisin kenttään ilmestyy ilmaisin Resurssien tasausilmaisin , joka ilmaisee, että ylivaratut resurssit tasataan.

Voit myös näyttää ylivaraukset tehtävänäkymässä, vaikka ne eivät näykään siinä punaisella resurssinäkymien tapaan. Jos työskentelet tehtävänäkymässä, voit selata kutakin tehtävää, johon liittyy resurssin ylivarauksia, vaikka tehtävänäkymä ei näytäkään, mitkä resurssit (tai kuinka monta resurssia) on ylivarattu.

 1. Osoita missä tahansa tehtävänäkymästä, kuten Gantt-kaavio tai Verkkokaavio, Näkymä-valikossa Työkalurivit, ja napsauta sitten Resurssienhallinta.

 2. Valitse resurssin hallinta -työkalu riviltä Siirry seuraavaan ylivaraamis Painikkeen kuva .

Ylivarattujen resurssien ryhmitteleminen

Voit Resurssitaulukko- tai Resurssien käyttö -näkymässä tarkastella ylivarattuja ryhmäresursseja. Voit myös ryhmitellä resurssit niiden huippukäyttöasteen mukaan, joka osoittaa niiden varausten enimmäisprosenttiluvun tehtäviin projektin aikana. Kun tarkastelet ylivarattuja resursseja niiden ylivarausten laajuuden mukaan, pystyt paremmin keskittymään ensin kaikkein laajimmin ylivarattuihin resursseihin.

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssiluettelo tai Resurssien käyttö.

 2. Osoita Projekti-valikosta Ryhmittelyperuste ja napsauta sitten Mukauta ryhmittelyperustetta.

 3. Napsauta Kenttänimi-ruudussa Ylivarattu.

 4. Napsauta Järjestys-ruudussa Nouseva tai Laskeva.

  Jos napsautat Nouseva, ei-ylivarattujen resurssien ryhmä näkyy ensin ja ylivarattujen resurssien ryhmä näkyy toisena.

 5. Voit luoda sisäkkäisen huippukäyttöaste-ryhmittelyn napsauttamalla Lajitteluperuste-ruutua ja napsauttamalla sitten Huippuarvot.

 6. Tallenna tämä ryhmittely napsauttamalla Tallenna. Voit kirjoittaa ryhmittelyn nimen ja halutessasi näytettävän ryhmittelyn Ryhmittelyperuste-valikossa valitsemalla Näytä valikossa -valintaruudun. Napsauta OK, jos haluat sulkea Tallenna ryhmä -valintaikkunan.

  Tämä näkymä on ryhmitelty määritystesi mukaan. Kaikki resurssit, joiden mikä tahansa varaus ylittää huippuarvoista 100 prosenttia projektin missä tahansa vaiheessa ryhmitellään kohtaan Ylivarattu: Kyllä. Jos määrität huippuarvojen sisäkkäisen ryhmittelyn, sinulla voi olla otsikoiden alapuolella lisäryhmittelyjä, kuten Huippuarvo: 200%, Huippuarvo: 300% jne.

 7. Jos haluat nähdä resurssit lueteltuna alkuperäisessä järjestyksessään Ryhmittelyperuste-ruudussa, napsauta Ei ryhmää.

Käytettävissä olevien resurssien löytäminen

Jos sinulla on ylivarattuja resursseja, haluat ehkä määrittää ne projektin resurssit, joilla on aikaa käytettävissä, jotta voit jakaa työmäärän tasaisemmin. Tästä kapasiteetista on hyötyä myös, jos sinulla on muita varaamattomia tehtäviä ja haluat selvittää, kuka voi ottaa lisää työtä.

Resurssin käytettävyys lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Resurssin käytettävyys = Resurssin kapasiteetti - (resurssivarausten + kalenteripoikkeusten yhteenveto)

Resurssivarauksen yhteenveto on resurssin suorittaman kaiken työn summa ja kalenteripoikkeukset ovat resurssipohjaisen kalenterin mitä tahansa poikkeuksia.

Jos haluat etsiä resursseja, jotka voivat työskennellä työtunteja varten, voit näyttää ja muokata resurssien käyttö-näkymää, jos haluat nähdä, kuinka paljon aikaa (tunteja, päiviä tai viikkoja) resurssi on käytettävissä muihin tehtäviin. Voit käyttää tätä näkymää myös jakamaan työn uudelleen ylivaratuista resursseista alijaettuihin resursseihin.

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssien käyttö.

 2. Osoita Muotoile-valikossa Tiedot ja napsauta sitten Jäljellä oleva käytettävyys.

 3. Tarkastele Jälj. oleva käyt. (jäljellä oleva käytettävyys) -riviltä jäljellä olevaa käytettävyyttä edustavaa työmäärää tai alivarausta jokaisella ajanjaksolla.

Voit myös näyttää ja muokata resurssi kaavio-näkymää, jos haluat tarkastella yksittäisen resurssin työmäärän palkki kaaviota, jonka avulla voit selvittää, ketkä voivat työskennellä tehtävän lisä tunteina. Voit tarkastella yhden alikohdistetun resurssin tietoja kerrallaan resurssi kaavio-näkymässä. Käytettävissä olevan työn määrä näkyy aika jaksolta.

 1. Napsauta Näkymä-valikossa Resurssikaavio.

 2. Osoita Muotoile-valikossa Tiedot ja napsauta sitten Työn käytettävyys.

 3. Tarkastele valitun resurssin osalta palkkikaaviossa näkyvää käytettävissä olevaa työmäärää. Selaa aika-asteikkoa, jotta näet alivaraukset eri ajanjaksoina.

 4. Tarkastele valitun resurssin käytettävissä olevaa aikaa kaavion alaosassa.

 5. Voit siirtyä seuraavaan resurssiin, jolla on käytettävissä olevaa aikaa, painamalla PAGE DOWN tai käyttämällä vierityspalkkia tai nuolinäppäimiä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×