Resurssien kustannusten syöttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office Project 2007 laskee resurssien kustannukset useiden tekijöiden ja resurssilajien perusteella.

Valitse seuraavista haluamasi:

Tietoja resurssien kustannusten syöttämisestä

Työresurssin kustannusten syöttäminen

Työresurssi käyttökertakustannusten syöttäminen

Tehtävän tai projektin kiinteiden kustannusten syöttäminen

Kustannusresurssin kustannusten syöttäminen

Lisää korvaus materiaaliresurssille

Lisää käyttökertakustannuksia kustannukset materiaaliresurssi

Tietoja resurssien kustannusten syöttämisestä

Microsoft Office Project laskee tavalliseen perusteella resurssien kustannukset ja ylityömäärän prosenttien, käyttökertakustannuksia, kiinteät kustannukset tai kustannusresurssi (esimerkiksi matka- tai ravintolakulu) kustannukset, jotka on varattu tehtäviin. Ennen kuin voit tallentaa muutokset ja perusaikataulutietojen Yritysresurssin, resurssi on avattava muokattavaksi.

Eri kustannuslajit toimivat eri tavoin sen mukaan, onko resurssi työresurssi (henkilö), materiaaliresurssi (esimerkiksi sementtiä tai puutavaraa) vai kustannusresurssi (esimerkiksi matka- tai ravintolakulu). Työresurssien ajan yksikössä arvonlisäveroprosentin mukaan. Materiaaliresurssit ja kustannusresurssit on nopeus otetaan käyttöön muissa määritetyissä yksiköissä (kuten tonni, kuutioita tai valitun valuutan mittayksiköt) kohden.

Huomautus: Tässä artikkelissa ei käsitellä projektibudjetin luomista budjettiresurssien avulla. Lisätietoja budjettiresursseista saat napsauttamalla Katso myös -osan linkkejä.

Sivun alkuun

Työresurssin kustannusten syöttäminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Resurssitaulukko.

 2. Valitse Resurssin nimi -kenttä, valitse resurssi tai kirjoita uusi nimi resurssille.

 3. Kirjoita resurssin tuntihinnat Normaali korvaus- ja Ylityökorvaus-kenttiin.

  Jos nämä kentät eivät ole näkyvissä, voit siirtyä niihin painamalla SARKAINTA.

Voit määrittää kullekin resurssille useamman kuin yhden normaalikorvauksen ja ylityökorvauksen:

 1. Valitse resurssi ja valitse Resurssitiedot Painikkeen kuva kustannukset -välilehti.

 2. Valitse Kustannustaulukot ja valitse A (Oletus) -välilehti.

 3. Kirjoita Voimassa-sarakkeeseen päivämäärä, jolloin korvausmuutos tulee voimaan.

 4. Kirjoita Normaali korvaus- ja Ylityökorvaus-sarakkeisiin resurssin tuntihinnat.

 5. Voit määrittää jonain muuna päivänä voimaan tulevan korvausmuutoksen kirjoittamalla tai valitsemalla uuden päivämäärän sekä uuden normaalin korvauksen ja uuden ylityökorvauksen uusille kustannustaulukoiden riveille.

 6. Voit määrittää samalle resurssille lisää tuntihintoja valitsemalla B-välilehden ja toistamalla sitten vaiheet 3–5.

Huomautus: 

 • Microsoft Office Project laskee kokonaiskustannukset sen jälkeen, kun korvausperusteiset resurssit, kustannukset, joilla on käyttökertakustannuksia, ja kustannusresurssit on varattu tehtäviin.

 • Resurssin normaalikorvauksen muuttaminen vaikuttaa myös sellaisten tehtävien kokonaiskustannuksiin, jotka ovat 100-prosenttisesti valmiita mutta joissa kyseinen resurssi on varattuna.

 • Kun olet kirjoittanut useita korvaukset yksittäisen resurssin kustannustaulukoiden avulla, voit muuttaa minkä tahansa tehtävän, resurssin Resurssikustannukset käyttämällä eri kustannustaulukko. Jos haluat muuttaa tietyn tehtävän, Tehtävien käyttö-näkymän Kustannustaulukko Valitse resurssi on varattu tehtävään, ja valitse sitten Varaustiedot Painikkeen kuva . Valitse Kustannustaulukko -luettelosta Kustannustaulukko, jota haluat käyttää.

Sivun alkuun

Työresurssin käyttökertakustannusten syöttäminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Resurssitaulukko.

 2. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja valitse Tieto.

 3. Kirjoita Kust./Käyttö-kenttään kustannusarvo.

  Jos tämä kenttä ei ole näkyvissä, voit siirtyä siihen painamalla SARKAINTA.

Voit määrittää kullekin resurssille useamman kuin yhden käyttökertakustannuksen:

 1. Valitse resurssi ja valitse Resurssitiedot Painikkeen kuva kustannukset -välilehti.

 2. Valitse Kustannustaulukot ja valitse A (Oletus) -välilehti.

 3. Kirjoita Voimassa-sarakkeeseen päivämäärä, jolloin korvausmuutos tulee voimaan.

 4. Kirjoita Käyttökertakust.-sarakkeeseen käyttökertakustannus.

 5. Voit syöttää jonain muuna päivänä voimaan tulevan käyttökertakustannuksen kirjoittamalla tai valitsemalla uuden päivämäärän ja uuden käyttökertakustannuksen uusille kustannustaulukoiden riveille.

 6. Voit määrittää samalle resurssille lisää kustannuksia valitsemalla B-välilehden ja toistamalla sitten vaiheet 3–5.

Microsoft Office Project laskee kokonaiskustannukset sen jälkeen, kun korvausperusteiset resurssit, kustannukset, joilla on käyttökertakustannuksia, ja kustannusresurssit on varattu tehtäviin.

Huomautus: Kun olet lisännyt useita kustannuksia yksittäisen resurssin kustannustaulukoiden avulla, voit muuttaa minkä tahansa tehtävän Resurssikustannukset käyttämällä eri kustannustaulukko. Jos haluat muuttaa tietyn tehtävän, Tehtävien käyttö-näkymän Kustannustaulukko Valitse resurssi on varattu tehtävään, ja valitse sitten Varaustiedot Painikkeen kuva . Valitse Kustannustaulukko -luettelosta Kustannustaulukko, jota haluat käyttää.

Sivun alkuun

Tehtävän tai projektin kiinteiden kustannusten syöttäminen

Kiinteitä kustannuksia syötetään tehtäville, ei resursseille.

 1. Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavio.

 2. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja valitse Kustannus.

 3. Valitse Tehtävän nimi -kentästä tehtävä, jolle haluat syöttää kiinteät kustannukset.

 4. Kirjoita Kiinteät kustannukset -kenttään kustannusarvo.

Voit syöttää kiinteitä kustannuksia myös koko projektille. Voit tehdä niin esimerkiksi silloin, kun haluat nähdä vain projektin kokonaiskustannukset (tehtäväkohtaisten kustannusten asemesta) tai kun haluat lisätä projektiin lisäkustannuksia (esimerkiksi sähkö- tai vesikustannuksia).

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Näytä-välilehti.

 2. Valitse Jäsennysasetukset-kohdassa oleva Projektiyhteenvetotehtävä-valintaruutu ja valitse OK.

 3. Valitse Tehtävän nimi -kentästä projektin yhteenvetotehtävä.

 4. Kirjoita Kiinteät kustannukset -kenttään projektin kustannukset.

Sivun alkuun

Kustannusresurssin kustannusten syöttäminen

Kustannusresurssi voit käyttää kustannukset tehtävään määrittämällä tehtävän kustannukset-kohde (kuten matka- tai majoitus). Toisin kuin kiinteät kustannukset voit käyttää jokin muu luku kustannusresurssien tehtävään. Kustannusresurssit avulla voit määrittää tarkemmin kun otat käyttöön erityyppiset kustannukset tehtäviin.

Ennen kustannuksen syöttämistä kustannusresurssille kustannusresurssi on luotava:

 1. Valitse Näytä-valikosta Resurssitaulukko.

 2. Kirjoita Resurssinimi -kenttään (esimerkiksi majoitus) kustannusresurssin nimi ja valitse Resurssitiedot Painikkeen kuva .

 3. Valitse Resurssin tiedot -valintaikkunan Yleiset-välilehden Laji-luettelosta Kustannus.

Kun kustannusresurssi on luotu, voit varata kustannusresurssin tehtävään. Kun kustannusresurssi on varattu tehtävään, voit syöttää kustannukset resurssivaraukselle käyttämällä Tehtävien käyttö -näkymää.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tehtävien käyttö.

 2. Valitse tehtävä, johon kustannusresurssi on varattu ja valitse sitten Varaustiedot Painikkeen kuva .

 3. Kirjoita kustannusarvo Varaustiedot-valintaikkunan Yleiset-välilehden Kustannus-ruutuun.

 4. Valitse OK.

Kun kustannus on lisätty käyttämällä tehtävään varattua kustannusresurssia, kustannusresurssin määrä voi muuttua sen mukaan, kuinka kustannusresurssia käytetään.

Huomautukset: 

 • Toisin kuin kiinteät kustannukset, kustannusresurssit luodaan resurssilajina ja määritetään sen jälkeen tehtävään.

 • Toisin kuin työresurssien kustannusresurssit ei voi olla käytetty kalenteri. Jos kustannusresurssi varaaminen tehtävään ja lisää valuutta-arvon tiettynä päivänä, että sisältö kuuluu ulkopuolella tehtävän nykyisen alku tai päättymispäivä, Project 2007 säätää kustannukset resurssivaraus päivämäärän sisältämään päivämäärä. Esimerkiksi jos sinulla on tehtävä, joka alkaa elokuun 1 ja päättyy elokuun 15 ja määrität kustannusresurssin, jonka arvo on 500 euroa elokuussa 21-, tehtävän päättymispäivämäärän sovitetaan elokuussa 21 vastaamaan kustannukset resurssien osalta. Tämä ominaisuus sisältyy Infrastruktuurin Project 2007: n päivitys.

 • Jos useita arvoja kustannusresurssi on arvioitu ajan kuluessa, todellinen arvot poikkeavat arvioiden Project 2007 korvaa arvioiden todellisia arvoja. Ongelman resurssin kustannusten eroaa muiden resurssityypit, koska kustannusresurssien ei ole sidottu todellinen työ. Tämä ominaisuus sisältyy Infrastruktuurin Project 2007: n päivitys.

 • Kustannusresurssien valuutta-arvo ei ole riippuvainen sen tehtävän työmäärästä, johon ne on varattu.

Sivun alkuun

Materiaaliresurssin kustannusten syöttäminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Resurssitaulukko.

 2. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja valitse Tieto.

 3. Valitse Resurssin nimi -kenttä materiaaliresurssi tai kirjoita uuden materiaaliresurssin nimi.

 4. Jos kyseessä on uusi materiaaliresurssi, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Laji-kenttäMateriaali .

  2. Kirjoita mittayksikön nimi Materiaaliselite-kenttään, esimerkiksi l (litra), m (metri) tai kpl (kappale).

 5. Kirjoita Normaali korvaus -kenttään korvaus.

  Jos tämä kenttä ei ole näkyvissä, voit siirtyä siihen painamalla SARKAINTA.

Voit määrittää materiaaliresurssille useamman kuin yhden korvauksen:

 1. Valitse Resurssitiedot Painikkeen kuva ja valitse sitten kustannukset -välilehti.

 2. Valitse Kustannustaulukot ja valitse A (Oletus) -välilehti.

 3. Kirjoita Normaali korvaus -sarakkeeseen korvaus.

 4. Kirjoita seuraavalle riville arvo tai prosentteina ilmaistu muutos Normaali korvaus -sarakkeen edelliseen arvoon nähden. Kirjoita esimerkiksi +10 %, jos haluat ilmaista, että korvaus on 10 % edellistä korvausta suurempi.

 5. Kirjoita Voimassa-sarakkeeseen päivämäärä, jolloin korvausmuutos tulee voimaan.

 6. Voit määrittää lisää korvauksia valitsemalla B-välilehden ja toistamalla sitten vaiheet 3–5.

Huomautus: 

 • Määritä materiaaliresurssikustannukset, jos haluat Microsoft Office Projectin laskevan materiaaliresurssikustannukset materiaaliresurssihintojen perusteella. Voit määrittää tehtävälle esimerkiksi materiaaliresurssin nimeltä "sementti", jonka yksikköhinta on 100 € tonnia kohden, valitsemalla resurssilajin Materiaali ja kirjoittamalla tai valitsemalla resurssin nimen Sementti, selitteen tonnia ja valitsemalla sitten normaalin hinnan 100 €.

 • Syötä materiaaliresurssille useita hintoja, jos käytät saman materiaalin eri lajeja tai jos materiaalien hintamuutoksia on määritettävä tietyille päivämäärille. Voit esimerkiksi syöttää usean eri mattolajin hintoja tai sisällyttää hintojen korotuksia tai alennuksia, joita oletat ilmenevän tietyissä projektin vaiheissa, käyttämällä Kustannustaulukko-välilehtiä.

Sivun alkuun

Materiaaliresurssin käyttökertakustannusten syöttäminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Resurssitaulukko.

 2. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja valitse Tieto.

 3. Valitse Resurssin nimi -kentästä materiaaliresurssi tai kirjoita uuden materiaaliresurssin nimi.

 4. Jos kyseessä on uusi materiaaliresurssi, valitse Laji-kenttäMateriaali.

 5. Jos kyseessä on uusi materiaaliresurssi, kirjoita mittayksikön nimi Materiaaliselite-kenttään, esimerkiksi l (litra), m (metri) tai kpl (kappale).

 6. Kirjoita Kust./Käyttö-kenttään kustannusarvo.

  Jos tämä kenttä ei ole näkyvissä, voit siirtyä siihen painamalla SARKAINTA.

Voit määrittää kullekin resurssille useamman kuin yhden käyttökertakustannuksen:

 1. Valitse Resurssitiedot Painikkeen kuva ja valitse sitten kustannukset -välilehti.

 2. Jos kyseessä on uusi materiaaliresurssi, valitse Laji-ruudusta Materiaali.

 3. Kirjoita uuden materiaaliresurssin mittayksikön nimi Materiaaliselite-ruutuun.

 4. Valitse Kustannukset-välilehti ja valitse Kustannusarvotaulukot-kohdassa A (Oletus) -välilehti.

 5. Kirjoita Käyttökertakust.-sarakkeeseen kustannusarvo.

 6. Kirjoita seuraavalle riville arvo tai prosentteina ilmaistu muutos Käyttökertakust.-sarakkeen edelliseen arvoon nähden.

 7. Kirjoita Voimassa-sarakkeeseen päivämäärä, jolloin kustannusmuutos tulee voimaan.

 8. Voit määrittää lisää käyttökertakustannuksia valitsemalla B-välilehden ja toistamalla sitten vaiheet 5–7.

Huomautus: 

 • Syötä materiaaliresurssille yksi käyttökertakustannus, jos haluat määrittää kyseiselle materiaaliresurssille vain yhden käyttökertakustannuksen etkä halua sisällyttää tulevia kustannusmuutoksia.

 • Syötä materiaaliresurssille useita käyttökertakustannuksia, jos haluat määrittää kyseiselle resurssille useita käyttökertakustannuksia tai sisällyttää tulevat käyttökertakustannusten muutokset.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×