Replikoitua tietokantaa ei voi tallentaa Access 2007 -muodossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Ilmenemistapa

Valitse Microsoft Office Access 2007replikoida Accessin aiemmissa versioissa luotuja tietokantoja (. MPD-muodossa) ei voi tallentaa uuden. ACCDB-tiedostomuotoon. Vaihtoehto näkyy himmennettynä (ei käytettävissä), kun yrität käyttää Tallenna tietokanta nimellä -komentoa (Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä-kohdan vieressä olevaa nuolta).

Syy:

.ACCDB-tiedostomuoto ei tue replikointia.

Ratkaisu:

Käytä replikoitua tietokantaa .MDB-tiedostomuodossa.

Voit jatkaa replikoidun tietokannan käyttämistä .MDB-tiedostomuodossa. Replikointitoimintoa tuetaan edelleen .MDB-tiedostomuotoa varten.

Luo tietokanta uudelleen manuaalisesti Office Access 2007 -tiedostomuodossa.

Jos päätät, että uuden tiedostomuodon hyödyt voittavat replikoinnista saatavat hyödyt, voit luoda uuden tietokannan Office Access 2007 -muodossa ja luoda replikoidun tietokannan manuaalisesti uudelleen.

Huomautus: Tämä toimii missä tahansa replikoidussa tietokannassa, mutta jos et käytä täydellistä replikaa, joka on synkronoitu replikajoukon kaikkien muiden replikoiden kanssa, tiedot ja projektit, joita ei vielä ole replikassa, eivät tule uuteen tietokantaan.

Varmista, että replikan kaikki piilotetut objektit ja järjestelmäobjektit ovat näkyvissä, ennen kuin aloitat tietokannan uudelleenluonnin. Näin varmistetaan, että voit käyttää replikan replikakohtaisia kenttiä, kun luot sen uudelleen.

 1. Avaa replika, jonka haluat muuntaa. Replika on avattava sillä Accessin versiolla, jolla se alun perin luotiin, jotta piilotetut ja järjestelmän kentät tulisivat näkyviin.

 2. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset. Asetukset-valintaikkuna avautuu.

 3. Valitse Näytä-välilehden Näytä-osasta Piilotetut objektit ja Järjestelmäobjektit. Ota uudet asetukset käyttöön valitsemalla OK ja sulje sitten Asetukset-valintaikkuna.

Tietokannan luominen uudelleen manuaalisesti

 1. Luo tyhjä tietokanta ja avaa se.

  Huomautus: Access luo uuden, tyhjän taulukon, jonka nimi on Taulukko1. Poista tämä taulukko – voit tehdä sen sulkemalla taulukon heti, ennen kuin teet siihen muutoksia. Napsauta sen objektivälilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Sulje.

 2. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo-ryhmästä Access.

  Näyttöön tulee Nouda ulkoiset tiedot - Access-tietokanta.

 3. Valitse Selaa ja etsi replikoitu tietokanta.

 4. Napsauta sitä replikoitua tietokantaa, joka sisältää ne tietokantaobjektit, jotka haluat luoda uudelleen uuteen tietokantaan, ja valitse sitten Avaa.

 5. Valitse Nouda ulkoiset tiedot - Access-tietokanta -valintaikkunassa Tuo taulukot, kyselyt, lomakkeet, raportit, makrot ja moduulit nykyiseen tietokantaan ja valitse sitten OK.

 6. Valitse tietokantaobjektit, jotka haluat tuoda uuteen tietokantaan. Jos haluat tuota kaikki objektit, valitse jokaisessa välilehdessä Valitse kaikki.

  Tärkeää    Älä valitse taulukoita tässä vaiheessa. Taulukot luodaan uudelleen myöhemmin.

 7. Kun olet valinnut objektit, tuo ne valitsemalla OK.

  Ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla voit tallentaa tuontivaiheet myöhempää käyttöä varten. Valitse Tallenna tuontivaiheet -valintaruutu, kirjoita asiaankuuluvat tiedot ja valitse sitten Tallenna tuonti.

 8. Avaa replikoitu tietokanta Office Access 2007 -ohjelmassa. Luo jokaista replikoitua tietokantaa varten taulukon luova kysely, joka hakee kaikki vanhan taulukon tiedot ja luo uuteen tietokantaan taulukon, jossa on samat tiedot.

  Huomautus: Jos s_GUID on perusavain (ja muiden taulukoiden viiteavaimet viitata), Sisällytä s_GUID-kenttä uuteen taulukkoon. Jos s_GUID-kenttää ei käytetä perusavaimena, ei ole syytä säilyttää uuteen taulukkoon. S_Lineage ja s_Generation-kenttiä ei kopioi uuteen taulukkoon.

  s_GUID-, s_Lineage- ja s_Generation-kentät on piilotettu oletusarvon mukaan. Jos haluat näyttää nämä kentät, tee seuraavat toimet:

  1. Varmista, että kaikki taulukot on suljettu replikoidussa tietokannassa.

  2. Napsauta siirtymisruudun yläreunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siirtymisasetukset. Näyttöön tulee Siirtymisasetukset-valintaikkuna.

  3. Valitse Näyttöasetukset-osasta Näytä järjestelmäobjektit ja valitse sitten OK.

   Toimintaohjeet

   1. Luo kysely ja valitse taulukot, jotka sisältävät uuteen taulukkoon sijoitettavat tietueet.

    Toimintaohjeet

    1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

    2. Valitse Näytä taulukko -valintaikkunasta ne taulukot sisältävä välilehti, joita haluat käyttää kyselyssä.

    3. Kaksoisnapsauta kunkin kyselyyn lisättävän objektin nimeä ja valitse lopuksi Sulje.

    4. Lisää kentät rakenneruudukkoKenttä-riville.

    5. Voit katsella kyselyn tuloksia valitsemalla Näytä-valikosta Taulukkonäkymä.

   2. Valitse kyselyn Rakennenäkymä Rakenne-välilehden Kyselyn laji -ryhmässä Taulukon luova kysely. Näyttöön tulee Taulukon luova kysely -valintaikkuna.

   3. Kirjoita Taulukon nimi -ruutuun sen taulukon nimi, jonka haluat luoda tai korvata.

   4. Valitse Muu tietokanta ja kirjoita sen tietokannan polku, johon haluat sijoittaa uuden taulukon, tai valitse Selaa ja etsi tietokanta.

   5. Valitse OK.

   6. Valitse rakenne -välilehden tulokset -ryhmässä Suorita. Näin saat uuteen taulukkoon.

    Huomautus: Luomasi uusi taulukko ei peri alkuperäisen taulukon kenttien ominaisuuksia tai perusavain asetusta.

 9. Luo uuden tietokannan jokaista taulukkoa varten sama indeksi ja perusavain, joita käytetään replikan taulukossa.

  Toimintaohjeet

  1. Avaa taulukko rakennenäkymässä.

  2. Valitse ikkunan yläosasta kenttä, jolle haluat luoda indeksi.

  3. Valitse ikkunan alaosasta Indeksoitu-ominaisuusruutu ja valitse Kyllä (kaksoisarvot sallittuja) tai Kyllä (ei kaksoisarvoja).

  4. Valitse perusavaimen muodostava kenttä tai kentät.

  5. Valitse Rakenne -välilehden Työkalut-ryhmässä Perusavain.

 10. Uuden tietokannan kullekin taulukolle, jotka olivat sen taulukon yhteyksien luominen.

  Toimintaohjeet

  Kun luot taulukon välisen suhteen, ei ole liittyvät kentät, joilla on sama nimi. Kuitenkin kenttien on oltava sama tietotyyppi , ellei perusavainkentän Laskuri-kenttä. Voit verrata laskurikentän lukukenttään vain, jos molemmat vastaavat kentät kentän koko -ominaisuuden on sama. Voit esimerkiksi vastaa Laskuri-kenttä ja lukukentän kentän koko -ominaisuuden molempien kenttien on Pitkä kokonaisluku. Vaikka molemmat vastaavat kentät ovat numerokentät, ne on oltava sama koko -ominaisuuden asetus.

  Määritä yksi-moneen tai yksi-yhteen-yhteyden

  1. Sulje avoimet taulukot. Et voi luoda tai muuttaa avoimien taulukoiden yhteyksiä.

  2. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Yhteydet.

  3. Jos et ole vielä määrittänyt yhtään yhteyttä tietokantaan, Näytä taulukko -valintaikkuna tulee automaattisesti näyttöön.

   Jos haluat lisätä taulukoita, jotka haluat yhdistää, eikä näytössä ole Näytä taulukko -valintaikkunaa, avaa se: Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota-ryhmän Näytä taulukko -painike.

  4. Kaksoisnapsauta niiden taulukoiden nimiä, joiden välille haluat määrittää yhteyksiä, ja sulje Näytä taulukko -valintaikkuna. Jos haluat luoda yhteyden taulukon ja sen itsensä välille, lisää taulukko Yhteydet-ikkunaan toiseen kertaan.

  5. Vedä yhdistettävä kenttä hiirellä toisesta taulukosta toisen taulukon vastaavan kentän päälle.

   Jos haluat vetää useita kenttiä, pidä CTRL-näppäin alhaalla, valitse kentät ja vedä ne sen jälkeen.

   Useimmiten joudut vetämään perusavainkentän (näkyy lihavoituna) toisesta taulukosta toisen taulukon vastaavaan (ja usein samannimiseen) kenttään, jota kutsutaan toisen taulukon viiteavain.

  6. Muokkaa yhteyksiä -valintaikkuna tulee näyttöön. Tarkista, että kahdessa sarakkeessa näkyvät kenttien nimet ovat oikein. Voit muuttaa niitä tarvittaessa.

   Määritä tarvittaessa yhteyden asetukset.

  7. Luo yhteys valitsemalla Luo-painike.

  8. Toista vaiheet 4–7 jokaisen sellaisten taulukoiden parin kohdalla, jotka haluat yhdistää.

   Kun suljet Yhteydet-ikkuna, Microsoft Access kysyy, haluatko tallentaa Yhteydet-ikkunan asettelun. Vaikka et tallenna asettelua, luomasi yhteydet tallennetaan tietokantaan.

  Monta-moneen-yhteyden määrittäminen

  1. Luo taulukot, joiden välille haluat määrittää monta-moneen-yhteys.

  2. Luo kolmas taulukko (liittämistaulukko) ja lisää siihen kummastakin taulukosta kentät, joilla on samat määritykset kuin taulukoiden perusavainkentillä. Perusavainkentät toimivat liittämistaulukossa viiteavaimina. Voit lisätä liittämistaulukkoon myös muita kenttiä kuten mihin tahansa muuhunkin taulukkoon.

  3. Aseta liittämistaulukon perusavaimeksi muiden taulukoiden perusavainkentät. Esimerkiksi Tilaustiedot-liittämistaulukon perusavainkenttä koostuisi Tilaustunnus- ja Tuotetunnus-kentistä.

   Toimintaohjeet

   1. Avaa taulukko rakennenäkymässä.

   2. Valitse taulukon kenttä tai kentät, jotka haluat asettaa perusavaimeksi.

    Voit valita yhden kentän napsauttamalla haluamasi kentän rivivalitsin.

    Voit valita monta kenttää pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla kunkin kentän rivinvalitsinta.

   3. Valitse Rakenne -välilehden Työkalut-ryhmässä Perusavain.

    Huomautus: Jos haluat, että monikenttäisen perusavaimen kenttien järjestys ei ole sama kuin kyseisten kenttien järjestys taulukossa, tuo indeksi-ikkuna näyttöön valitsemalla Näytä tai piilota -ryhmän Indeksit-painike ja järjestä sitten kenttien nimet uudelleen Perusavain-nimistä indeksi varten.

  4. Määritä yksi-moneen-yhteys ensisijainen taulukot ja yksi-moneen-taulukon välille.

 11. Tallenna uusi tietokanta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×