Replikoitua tietokantaa ei voi tallentaa Access 2007 -muodossa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Ongelman ilmenemistapa

Microsoft Office Access 2007-ohjelmassa Accessin aiemmissa versioissa luodut replikoidut tieto kannat (. MDB-muoto) ei voi tallentaa uuteen. ACCDB-tiedosto muoto. Vaihto ehto näkyy himmennettynä (ei käytettävissä), kun yrität käyttää Tallenna tieto kanta nimellä -komentoa (napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja napsauta sitten Tallenna nimellä-kohdan vieressä olevaa nuolta).

Syy

Haluamasi. ACCDB-tiedosto muoto ei tue replikointia.

Ratkaisu

Käytä replikoitua tieto kantaa. MDB-tiedosto muoto

Voit jatkaa replikoidun tieto kannan käyttöä. MDB-tiedosto muoto. Replikointi toimintoa tuetaan edelleen. MDB-tiedosto muoto.

Tieto kannan luominen uudelleen manuaalisesti Office Access 2007-tiedosto muodossa

Jos päätät, että uusi tiedosto muoto tarjoaa etuja, jotka ovat suuremmat kuin replikoinnista saatavat hyödyt, voit luoda uuden tieto kannan Office Access 2007-muodossa ja luoda replikoidun tieto kannan manuaalisesti uudelleen.

Huomautus: Tämä menetelmä toimii missä tahansa replikoidussa tieto kannassa, mutta jos käsittelet täyttä replikaa, joka on synkronoitu replikajoukon kaikkien muiden replikoiden kanssa, kaikki tiedot ja projektit, jotka eivät ole jo replikassa, eivät ole uudessa tieto kannassa.

Ennen kuin aloitat tieto kannan luomisen uudelleen, varmista, että kaikki replikan piilotetut ja järjestelmä objektit ovat näkyvissä. Näin varmistat, että voit käyttää replikan replikakohtaisia kenttiä, kun luot sen uudelleen.

 1. Avaa replika, jonka haluat muuntaa. Sinun on avattava replika käyttämällä samaa käyttö oikeus versiota, jota käytettiin alun perin replikan luomiseen, piilotettujen ja järjestelmä kenttien näyttämiseksi.

 2. Napsauta Työkalut-valikosta Asetukset. Asetukset-valintaikkuna avautuu.

 3. Valitse näkymä -väli lehden Näytä -osassa piilotetut objektit ja järjestelmä objektit. Ota uudet asetukset käyttöön valitsemalla OK ja sulje Asetukset-valinta ikkuna.

Tieto kannan luominen manuaalisesti uudelleen

 1. Luo tyhjä tieto kanta ja avaa se.

  Huomautus: Accessissa luodaan uusi, tyhjä taulukko nimeltä Taulukko1. Poista tämä taulukko – voit tehdä sen sulkemalla sen heti, ennen kuin teet siihen muutoksia. Napsauta sen objekti väli lehteä hiiren kakkos painikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Sulje .

 2. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo-ryhmässä Access.

  Näyttöön tulee Nouda ulkoiset tiedot-käytä tieto kantaa- valinta ikkuna.

 3. Etsi replikoitu tieto kanta valitsemalla Selaa .

 4. Valitse replikoitu tieto kanta, joka sisältää tieto kanta objektit, jotka haluat luoda uudelleen uuteen tieto kantaan, ja valitse sitten Avaa.

 5. Valitse Nouda ulkoiset tiedot – käytä tieto kantaa- valinta ikkunassa tuo taulu koita, kyselyitä, lomakkeita, raportteja, makroja ja moduuleja nykyiseen tieto kantaanja valitse sitten OK.

 6. Valitse tieto kanta objektit, jotka haluat tuoda uuteen tieto kantaan. Jos haluat tuoda kaikki objektit, valitse Valitse kaikki jokaisessa väli lehdessä.

  Tärkeää    Älä valitse tässä vaiheessa mitään taulukkoja. Voit luoda taulut uudelleen myöhemmässä vaiheessa.

 7. Kun olet lopettanut objektien valitsemisen, tuo ne valitsemalla OK .

  Ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla voit halutessasi tallentaa tuonti vaiheet myöhempää käyttöä varten. Jos haluat tehdä näin, valitse Tallenna tuonti vaiheet -valinta ruutu, kirjoita tarvittavat tiedot ja valitse sitten Tallenna tuonti.

 8. Avaa replikoitu tieto kanta Office Access 2007-ohjelmassa. Luo jokaisesta replikoidun tieto kannan taulukosta taulukon luova kysely, joka ottaa kaikki vanhan taulukon tiedot ja luo uuden tieto kannan taulukon, jossa on samat tiedot.

  Huomautus: Jos s_GUID on perusavain (ja muiden taulu koiden viite avaimet viittaavat siihen), lisää s_GUID-kenttä uuteen taulukkoon. Jos s_GUID-kenttää ei käytetä perusavaimeksi, sen säilyttäminen uudessa taulukossa ei ole perusteltua. Älä kopioi s_Lineage-ja s_Generation-kenttiä uuteen taulukkoon.

  S_GUID-, s_Lineage-ja s_Generation-kentät on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää nämä kentät, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Varmista, että replikoidussa tieto kannassa kaikki taulut ovat suljettuina.

  2. Napsauta siirtymis ruudun yläreunaa hiiren kakkos painikkeella ja valitse siirtymis asetukset. Siirtymis asetukset-valinta ikkuna avautuu.

  3. Valitse näyttö asetukset -osassa Näytä järjestelmä objektitja valitse sitten OK.

   Toimintaohjeet

   1. Luo kysely ja valitse taulukot, jotka sisältävät uuden taulukon tietueet, jotka haluat lisätä uuteen taulukkoon.

    Toimintaohjeet

    1. Valitse Luo-välilehden Muut-ryhmässä Kyselyn rakennenäkymä.

    2. Valitse Näytä taulukko -valinta ikkunassa väli lehti, jossa luetellaan taulukot, joiden tietoja haluat käsitellä.

    3. Kaksoisnapsauta niiden objektien nimiä, jotka haluat lisätä kyselyyn, ja valitse sitten Sulje.

    4. Lisää kenttiä kentän riville rakenneruudukko.

    5. Jos haluat tarkastella kyselyn tuloksia, napsauta Näytä -valikkoa ja valitse sitten taulukko näkymä.

   2. Valitse kysely Rakennenäkymä-kohdan rakenne -väli lehden kysely laji -ryhmästä Tee taulukko. Näkyviin tulee Uusi taulukko -valintaikkuna.

   3. Kirjoita taulukon nimi -ruutuun luotavan tai korvattavan taulukon nimi.

   4. Valitse toinen tieto kantaja kirjoita sitten tieto kannan polku, johon haluat sijoittaa uuden taulukon, tai valitse Selaa ja Etsi tieto kanta.

   5. Valitse OK.

   6. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita. Tämä tekee uudesta taulukosta.

    Huomautus: Luomasi uusi taulukko ei peri alkuperäisen taulukon kentän ominaisuuksia tai perusavain-asetusta.

 9. Luo uuden tieto kannan jokaiselle taulukolle sama indeksi ja perusavain, joita käytetään replikan taulukossa.

  Toimintaohjeet

  1. Avaa taulukko rakenne näkymässä.

  2. Valitse ikkunan yläosasta kenttä, jolle haluat luoda indeksi.

  3. Napsauta ikkunan alaosassa indeksoitu -ominaisuus-ruutua ja valitse sitten Kyllä (kaksoisarvot OK) tai Kyllä (ei kaksoisarvoja).

  4. Valitse kenttä tai kentät, jotka koostuvat perusavainta.

  5. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Perusavain.

 10. Luo uuden tieto kannan jokaiselle taulukolle ne yhteydet, jotka olivat olemassa replikan taulukossa.

  Toimintaohjeet

  Kun luot yhteyden taulukkojen välille, yhdistetyillä kentillä ei tarvitse olla samoja nimiä. Yhdistetyillä kentillä on kuitenkin oltava sama tietotyyppi, ellei perusavainkenttä ole Laskuri kenttä. Voit sovittaa Laskuri-kentän luku kentän kanssa vain, jos molempien kenttien kentän koko -ominaisuus on sama. Voit esimerkiksi sovittaa Laskuri-kentän ja luku-kentän, jos molempien kenttien kentän koko -ominaisuus on Pitkä kokonaisluku. Silloinkin, kun molemmat vastaavat kentät ovat luku kenttiä, niillä on oltava sama kentän koko -ominaisuus asetus.

  Yksi-moneen-tai yksi-yhteen-yhteyden määrittäminen

  1. Sulje kaikki avoimet taulut. Avointen Taulukkojen välisiä yhteyksiä ei voi luoda tai muokata.

  2. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä/piilota-ryhmästä Yhteydet.

  3. Jos et ole vielä määrittänyt tieto kannan yhteyksiä, Näytä taulukko -valinta ikkuna tulee automaattisesti näkyviin.

   Jos haluat lisätä toisiinsa liitettävät taulukot, ja Näytä taulukko -valinta ikkuna ei ole näkyvissä, käynnistä se: Napsauta rakenne -väli lehden Näytä tai Piilota -ryhmässä Näytä taulukko -painiketta.

  4. Kaksoisnapsauta niiden taulu koiden nimiä, jotka haluat yhdistää, ja sulje sitten Näytä taulukko -valinta ikkuna. Jos haluat luoda yhteyden taulukon ja itsensä välille, Lisää taulukko kahteen kertaan.

  5. Vedä yhdistettämäsi kenttä yhdestä taulukosta toisen taulukon liittyvään kenttään.

   Jos haluat vetää useita kenttiä, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kutakin kenttää ja vedä ne sen jälkeen.

   Useimmissa tapa uksissa voit vetää perusavainkentän (joka näkyy lihavoituna) yhdestä taulukosta vastaavaan kenttään (usein samannäköisellä nimellä) nimeltä viiteavain toiseen taulukkoon.

  6. Muokkaa yhteyksiä -valinta ikkuna tulee näkyviin. Tarkista kahdessa sarakkeessa näkyvien kenttien nimet ja varmista, että ne ovat oikein. Voit muuttaa niitä tarvittaessa.

   Voit tarvittaessa valita yhteys asetukset.

  7. Luo yhteys napsauttamalla Luo -painiketta.

  8. Toista vaiheet 4 – 7 kunkin yhdistetettävän taulukko parin kohdalla.

   Kun suljet Yhteydet-ikkuna, Microsoft Accessissa kysytään, haluatko tallentaa asettelun. Riippumatta siitä, tallennetaanko asettelu vai ei, luomasi yhteydet tallentuvat tieto kantaan.

  Monta-moneen-yhteyden määrittäminen

  1. Luo kaksi taulukkoa, joissa on monta-moneen-yhteys.

  2. Luo kolmas taulukko eli liittämis taulukko ja lisää liittämis taulukkoon uudet kentät, joilla on samat määritelmät kuin kahden muun taulukon perusavainkentillä. Liittämis taulukon Perusavainkentät toimivat viite avaimina. Voit lisätä liittämis taulukkoon muita kenttiä samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun taulukkoon.

  3. Valitse liittämis taulukosta perusavain, jos haluat sisällyttää perusavainkentät muista kahdesta taulukosta. Esimerkiksi tilaus tiedot-liittämis taulukossa perusavain koostuu tilaus tunnus-ja ProductID-kentistä.

   Toimintaohjeet

   1. Avaa taulukko rakennenäkymässä.

   2. Valitse kenttä tai kentät, jotka haluat määrittää perusavaimeksi.

    Jos haluat valita yhden kentän, valitse haluamasi kenttä napsauttamalla rivivalitsin.

    Jos haluat valita useita kenttiä, pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta sitten kunkin kentän rivin valitsinta.

   3. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Perusavain.

    Huomautus: Jos haluat, että monikenttäisen perusavaimen kenttien järjestys poikkeaa taulukon kenttien järjestyksestä, tuo näkyviin indeksi-ikkuna napsauttamalla indeksit -painiketta Näytä/Piilota -ryhmässä ja järjestä sitten kenttien nimet uudelleen indeksi nimeltä PrimaryKey.

  4. Määritä yksi-moneen-yhteys kahden päätaulukon ja liittämis taulukon väliltä.

 11. Tallenna uusi tieto kanta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×