Relaatiokyselyjen suunnittelutyökalu (Power Pivot)

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kun tuot SQL Serverin relaatiotietoja Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa -apuohjelmalla, voit muodostaa kyselyn vuorovaikutteisesti käyttämällä relaatiokyselyjen suunnittelutyökalua. Työkalun avulla voit luoda kyselyn, joka määrittää Microsoft SQL Server- ja Microsoft Azure SQL Database -relaatiotietokannoista sekä Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse -sovelluksesta noudettavat tiedot. Graafisen kyselyjen suunnittelutyökalun avulla voit tutkia metatietoja, muodostaa kyselyn vuorovaikutteisesti ja tarkastella kyselyn tuloksia.  Tekstipohjaisen kyselyjen suunnittelutyökalun avulla voit tarkastella graafisella kyselyjen suunnittelutyökalulla muodostettua kyselyä tai muokata kyselyä. Voit myös tuoda aiemmin muodostetun kyselyn tiedostosta tai raportista.

 1. Avaa PowerPivot-ikkuna.

 2. Valitse Nouda ulkoiset tiedot > Tietokannasta > SQL Serveristä.

 3. Määritä ohjatussa taulukon tuontitoiminnossa palvelimen nimi, tunnistetiedot ja tietokanta. Valitse Seuraava.

 4. Valitse Kirjoita kysely, joka määrittää tuotavat tiedot. Valitse Seuraava.

 5. Avaa relaatiokyselyjen suunnittelutyökalu valitsemalla Rakenne.

Voit halutessasi kirjoittaa kyselyn SQL-kielellä käyttämällä tekstieditoria. Voit siirtyä tekstipohjaiseen kyselyjen suunnittelutyökaluun valitsemalla työkaluriviltä Muokkaa tekstinä. Kun kyselyä on muokattu tekstipohjaisessa kyselyjen suunnittelutyökalussa, graafista kyselyjen suunnittelutyökalua ei enää voi käyttää.

Huomautus: Jotta voit määrittää kyselyn Oracle-, OLE DB-, ODBC- ja Teradata-tietolähdetyypeille, sinun on käytettävä tekstipohjaista kyselyjen suunnittelutyökalua.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Graafinen kyselyjen suunnittelutyökalu

Graafisella kyselyjen suunnittelutyökalulla voit tarkastella tietokannan taulukoita ja näkymiä sekä muodostaa vuorovaikutteisesti SQL-kielisen SELECT-lausekkeen määrittämään tietokantataulukot ja -sarakkeet, joista raportin tietojoukon tiedot noudetaan. Voit valita tietojoukkoon sisällytettävät kentät ja määrittää halutessasi suodattimet, jotka rajoittavat tietojoukon tietoja. Voit määrittää, että suodattimia käytetään parametreina, ja antaa suodattimen arvon suorituksen aikana. Jos valitset useita taulukoita, kyselyjen suunnittelutyökalu määrittää kahden taulukon välisiä suhteita.

Graafinen kyselyjen suunnittelutyökalu on jaettu kolmeen alueeseen. Kyselyjen suunnittelutyökalun asettelu muuttuu sen mukaan, käyttääkö kysely taulukoita tai näkymiä vai tallennettuja toimintosarjoja tai taulukkoarvoisia funktioita.

SQL Server Parallel Data Warehouse ei tue tallennettuja toimintosarjoja eikä taulukkoarvoisia funktioita.

Seuraavassa kuvassa näkyy graafinen kyselyjen suunnittelutyökalu, kun sitä käytetään taulukkojen tai näkymien kanssa.

Relaatiokyselyjen suunnittelutyökalu

Seuraavassa kuvassa näkyy graafinen kyselyjen suunnittelutyökalu, kun sitä käytetään tallennettujen toimintosarjojen tai taulukkoarvoisten funktioiden kanssa.

rs_relational_graphical_SP

Seuraavassa taulukossa kuvataan kunkin ruudun toiminnot.

Ruutu

Funktio

Tietokantanäkymä

Näyttää tietokannan rakenteen mukaan järjestetyn taulukoiden, näkymien, tallennettujen toimintosarjojen ja taulukkoarvoisten funktioiden hierarkkisen näkymän.

Valitut kentät

Näyttää valittujen kohteiden tietokannan kentän nimien luettelon Tietokantanäkymä-ruudussa. Kentistä tulee tietojoukon kenttäkokoelma.

Funktion parametrit

Näyttää tallennettujen toimintosarjojen tai taulukkoarvoisten funktioiden syöttöparametrien luettelon Tietokantanäkymä-ruudussa.

Suhteet

Näyttää luettelon suhteista, joihin viitataan taulukoiden tai näkymien tietyistä kentistä Tietokantanäkymä-ruudussa, tai manuaalisesti luotujen suhteiden luettelon.

Käytössä olevat suodattimet

Näyttää taulukoiden ja näkymien kenttä- ja suodatinehtojen luettelon tietokantanäkymässä.

Kyselyn tulokset

Näyttää automaattisesti muodostetun kyselyn tulosjoukon mallitiedot.

Tietokantanäkymä-ruutu

Tietokantanäkymä-ruudussa näkyy sellaisten tietokantaobjektien metatiedot, joihin sinulla on tarkasteluoikeudet. Ne määräytyvät tietolähdeyhteyden ja tunnistetietojen mukaan. Hierarkkisessa näkymässä tietokantaobjektit näkyvät tietokantarakenteen mukaan järjestettyinä. Laajentamalla kunkin rakenteen solmua voit tarkastella taulukoita, näkymiä, tallennettuja toimintosarjoja ja taulukkoarvoisia funktioita. Laajentamalla taulukon tai näkymän voit tuoda sarakkeet näkyviin.

Valitut kentät -ruutu

Valitut kentät -ruudussa näkyvät tietojoukon kentät sekä kyselyyn sisällytettävät ryhmät ja koosteet.

Seuraavat asetukset ovat näkyvissä:

 • Valitut kentät   Näyttää tietokannan kentät, jotka olet valinnut tai taulukoiden tai näkymien tallennettujen toimintosarjojen tai taulukkoarvoisten funktioiden syöttöparametrien. Kentät, jotka näkyvät tässä ruudussa muuttuvat dataset kentän kokoelmasta.

 • Voit tarkastella tietojoukon kenttäkokoelmaa Raportin tiedot -ruudussa.

 • Ryhmittele ja koosta   Vaihtaa ryhmittelyn ja koosteiden käyttöä kyselyssä. Jos poistat ryhmittely- ja koosteominaisuuden käytöstä, kun olet lisännyt ryhmittelyn ja koosteet, ne poistetaan. Teksti (ei mitään) tarkoittaa, että ryhmittelyä ja koosteita ei käytetä. Jos otat ryhmittely- ja koosteominaisuuden uudelleen käyttöön, edellinen ryhmittely ja edelliset koosteet palautetaan.

 • Poista kenttä   Poistaa valitun kentän.

Ryhmittele ja koosta

Kyselyt tietokantoihin, joissa on suuri taulukko, saattavat palauttaa liian suuren tietorivien joukon, josta ei ole hyötyä. Kyselyt vaikuttavat myös sen verkon suorituskykyyn, jossa suurta tietomäärää siirretään. Tietorivien määrän rajoittamista varten kysely voi sisältää SQL-koosteita (koostefunktioita), jotka muodostavat yhteenvedon tietokantapalvelimen tiedoista.

Koosteet muodostavat tiedoista yhteenvetoja, ja tiedot on ryhmitelty yhteenvetotietoja toimittavan koosteen tukemista varten. Kun käytät koostefunktiota kyselyssä, muut kyselyn palauttamat kentät ryhmitellään automaattisesti ja kysely sisältää GROUP BY -SQL-lauseen. Voit muodostaa yhteenvedon tiedoista lisäämättä koostefunktiota käyttämällä vain Ryhmittele ja koosta -luettelon Ryhmittelyperuste-valintaa. Useat koostefunktiot sisältävät version, jossa käytetään DISTINCT-avainsanaa. DISTINCT-avainsanan sisällyttäminen poistaa kaksoiskappaleet.

Microsoft SQL Server käyttää Transact-SQL:ää ja Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse käyttää SQL:ää SQL-kielen molemmat murteet tukevat kyselyjen suunnittelutyökalun sisältämiä lauseita, avainsanoja ja koostefunktioita.

Seuraavassa taulukossa on luettelo koostefunktioista sekä niiden lyhyet kuvaukset.

Kooste

Kuvaus

AVG

Palauttaa ryhmän arvojen keskiarvon. Toteuttaa SQL-kielisen AVG-koostefunktion.

Määrä

Palauttaa ryhmän kohteiden määrän. Toteuttaa SQL-kielisen COUNT-koostefunktion.

Count Big

Palauttaa ryhmän kohteiden määrän. Vastaa SQL-kielen COUNT_BIG-koostefunktiota. COUNT- ja COUNT_BIG-koostefunktioiden eroavat siten, että COUNT_BIG palauttaa aina bigint -tietotyypin mukaisen arvon.

Min

Palauttaa ryhmän vähimmäisarvon. Toteuttaa SQL-kielisen MIN-koostefunktion.

MAKS

Palauttaa ryhmän enimmäisarvon. Toteuttaa SQL-kielisen MAX-koostefunktion.

KESKIHAJONTA

Palauttaa ryhmän arvojen tilastollisen keskihajonnan. Toteuttaa SQL-kielisen STDEV-koostefunktion.

KESKIHAJONTAP

Palauttaa tilastollisen keskihajonnan kaikkien ryhmän määrittämän lausekkeen arvojen populaatiota varten. Toteuttaa SQL-kielisen STDEVP-koostefunktion.

Summa

Palauttaa ryhmän kaikkien arvojen summan. Toteuttaa SQL-kielisen SUM-koostefunktion.

Var

Palauttaa ryhmän kaikkien arvojen tilastollisen varianssin. Toteuttaa SQL-kielisen VAR-koostefunktion.

VARP

Palauttaa ryhmän kaikkien arvojen tilastollisen varianssin populaatiota varten. Toteuttaa SQL-kielisen VARP-koostefunktion.

Avg Distinct

Palauttaa yksilölliset keskiarvot. Toteuttaa AVG-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

Count Distinct

Palauttaa yksilölliset määrät. Toteuttaa COUNT-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

Count Big Distinct

Palauttaa ryhmän kohteiden yksilöllisen määrän. Toteuttaa COUNT_BIG-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

StDev Distinct

Palauttaa yksilölliset, tilastolliset keskihajonnat. Toteuttaa STDEV-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

StDevP Distinct

Palauttaa yksilölliset, tilastolliset keskihajonnat. Toteuttaa STDEVP-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

Sum Distinct

Palauttaa yksilölliset summat. Toteuttaa SUM-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

Var Distinct

Palauttaa yksilölliset, tilastolliset varianssit. Toteuttaa VAR-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

VarP Distinct

Palauttaa yksilölliset, tilastolliset varianssit. Toteuttaa VARP-koostefunktion ja DISTINCT-avainsanan yhdistelmän.

Funktion parametrit -ruutu

Tallennetun toimintosarjan tai taulukkoarvoisen funktion parametrit näkyvät Funktion parametrit -ruudussa. Seuraavat sarakkeet ovat näkyvissä:

 • Parametrin nimi   Näyttää tallennetun toimintosarjan tai taulukkoarvoisen funktion määrittämän parametrin nimen.

 • Arvo   Parametrissa käytettävä arvo, kun kysely suoritetaan sellaisten tietojen noutamiseksi, jotka näytetään suunnittelun aikana Kyselyn tulokset -ruudussa. Tätä arvoa ei käytetä suorituksen aikana.

Suhteet-ruutu

Suhteet-ruutu näyttää liitossuhteet. Suhteet voidaan tunnistaa automaattisesti tietokannan metatiedoista noudettavien viiteavainsuhteiden perusteella. Suhteet voidaan myös luoda manuaalisesti.

Seuraavat asetukset ovat näkyvissä:

 • Automaattinen tunnistus. Ottaa käyttöön taulukoiden välille automaattisesti suhteita luovan automaattisen tunnistusominaisuuden tai poistaa sen käytöstä. Jos automaattinen tunnistus on käytössä, kyselyjen suunnittelutyökalu luo suhteet taulukoiden viiteavainten perusteella. Muutoin suhteet on luotava manuaalisesti. Kun valitset taulukot Tietokantanäkymä-ruudussa, automaattinen tunnistus yrittää luoda suhteet automaattisesti. Jos otat automaattisen tunnistuksen käyttöön sen jälkeen, kun olet luodut liitokset manuaalisesti, liitokset hylätään.

  Tärkeää: Kun toimintoa käytetään SQL Server Parallel Data Warehouse -ratkaisussa, liitosten luonnissa tarvittavia metatietoja ei ole eikä suhteita voida tunnistaa automaattisesti. Jos kysely noutaa tiedot SQL Server Parallel Data Warehouse -tietovarastosta, kaikki taulukkoliitokset on luotava manuaalisesti.

 • Lisää suhde. Lisää suhteen Suhde-luetteloon.

  Jos automaattinen tunnistus on käytössä, taulukot, joiden sarakkeita käytetään kyselyssä, lisätään automaattisesti Suhde-luetteloon. Kun automaattinen tunnistus havaitsee, että kahden taulukon välillä on suhde, ensimmäinen taulukko lisätään Vasemmanpuoleinen taulukko -sarakkeeseen ja toinen taulukko lisätään Oikeanpuoleinen taulukko -sarakkeeseen. Taulukoiden välille luodaan sisäliitos. Kukin suhde aiheuttaa JOIN-lauseen luonnin kyselyyn. Jos taulukoiden välillä ei ole suhdetta, kaikki taulukot luetellaan Vasemmanpuoleinen taulukko -sarakkeessa ja Liitostyyppi-sarake ilmaisee, että taulukoiden välillä ei ole suhdetta. Kun automaattinen tunnistus on käytössä, sellaisten taulukoiden välille ei voi lisätä suhteita manuaalisesti, jotka automaattinen tunnistus määrittää toisiinsa liittymättömiksi.

  Jos automaattinen tunnistus on poistettu käytöstä, voit lisätä suhteita taulukoiden välille ja muuttaa taulukoiden välisiä suhteita. Määritä kahden taulukon liitoksessa käytettävät kentät valitsemalla Muokkaa kenttiä.

  Suhteiden järjestys Suhde-luettelossa on sama kuin liitosten toteutusjärjestys kyselyssä. Voit muuttaa suhteiden järjestystä siirtämällä niitä ylöspäin ja alaspäin luettelossa.

  Kun käytät kyselyssä useita suhteita, yhteen kunkin suhteet taulukoista (ei ensimmäiseen) on oltava viittaus seuraavissa suhteissa.

  Jos seuraavassa suhteessa viitataan molempiin edellisen suhteen taulukoihin, suhde ei luo erillistä liitoslausetta. Seuraavaa suhdetta varten luotuun liitoslauseeseen lisätään sen sijaan liitosehto. Liitostyyppi johdetaan sen edeltävän suhteen perusteella, joka viittasi samoihin taulukoihin.

 • Muokkaa kenttiä. Avaa Muokkaa liittyviä kenttiä -valintaikkunan, jossa voit lisätä ja muokata taulukoiden välisiä suhteita. Valitsit liitettävät kentät oikeanpuoleisesta ja vasemmanpuoleisesta taulukosta. Voit liittää useita kenttiä vasemmanpuoleisesta ja oikeanpuoleisesta taulukosta, jos haluat määrittää suhteelle useita liitosehtoja. Vasemmanpuoleisen ja oikeanpuoleisen taulukon liittävien kahden kentän ei tarvitse olla samannimisiä. Liitettyjen kenttien tietotyyppien on oltava yhteensopivia.

 • Poista suhde. Poistaa valitun suhteen.

 • Siirrä ylös - ja Siirrä alas. Siirtyy yhteydet, ylös tai alas tietosuojataso -luetteloa. Sarjan, jossa yhteydet sijoitetaan kyselyn saattaa olla vaikutusta kyselyn tuloksiin. Suhteet lisätään kyselyyn siinä järjestyksessä, ne näkyvät tietosuojataso -luetteloa.

Seuraavat sarakkeet ovat näkyvissä:

 • Taulukon vasemmalle   Näyttää nimen, joka on osa liitossuhteen ensimmäinen taulukko.

 • Liitoksen tyyppi   Näyttää automaattisesti muodostetun kyselyn tyyppi, jota käytetään SQL JOIN-lauseketta. Oletusarvoisesti, jos Viiteavaimen rajoitteen havaitaan, INNER JOIN käytetään. Muuntyyppisten liitokset voi olla LEFT JOIN tai RIGHT JOIN. Jos mikään liity tällaisia, Liitoksen tyyppi -sarakkeessa näkyy Unrelated. RISTILIITOS ei liitokset luodaan toisiinsa liittymättömiä taulukoiden; suhteet on sen sijaan luotava manuaalisesti vasemman ja oikean taulukoiden sarakkeita yhdistämällä.

 • Oikeanpuoleinen taulukko   Näyttää sen taulukon nimen, joka on liitossuhteen toinen taulukko.

 • Liitä kentät   Luettelee liitetyt kenttäparit, jos suhteessa on useita liitosehtoja. Liitetyt kenttäparit on eroteltu pilkuin (,).

Käytössä olevat suodattimet -ruutu

Käytössä olevat suodattimet -ruudussa näkyvät ehdot, joilla suorituksen aikana noudettavien tietorivien määrää rajoitetaan. Tässä ruudussa määritettäviä ehtoja käytetään SQL-kielisen WHERE-lauseen luomisessa. Kun valitset parametrin asetuksen, parametri luodaan automaattisesti.

Seuraavat sarakkeet ovat näkyvissä:

 • Kentän nimi   Näyttää sen kentän nimen, jossa ehtoja käytetään.

 • Operaattori   Näyttää toiminnon suodatin-lausekkeen avulla.

 • Arvo   Näyttää suodatinlausekkeessa käytettävän arvon.

 • Parametri   Näyttää valinnan, jolla kyselyparametri lisätään kyselyyn.

Kyselyn tulokset -ruutu

Kyselyn tulokset -ruudussa näkyvät muissa ruuduissa tehtyjen valintojen määrittämän, automaattisesti muodostettavan kyselyn tulokset. Tulosjoukon sarakkeina ovat kentät, jotka määrität Valitut kentät -ruudussa. Rivin tietoja rajoittavat suodattimet, jotka määrität Käytössä olevat suodattimet -ruudussa.

Nämä tiedot vastaavat tietolähteen arvoja kyselyn suorittamishetkellä.

Tulosjoukon lajittelujärjestys määräytyy sen mukaan, missä järjestyksessä tietoja noudetaan tietolähteestä. Lajittelujärjestystä voi muuttaa muokkaamalla suoraan kyselyn tekstiä.

Graafisen kyselyjen suunnittelutyökalun työkalurivi

Graafisen kyselyjen suunnittelutyökalun työkalurivillä ovat seuraavat kyselyn tulosten määrittämistä ja tarkastelemista helpottavat painikkeet.

Painike

Kuvaus

Muokkaa tekstinä

Napsauttamalla tätä voit siirtyä tekstipohjaiseen kyselyjen suunnittelutyökaluun tarkastelemaan automaattisesti muodostettua kyselyä tai muokkaamaan kyselyä.

Tuo

Tuo aiemmin muodostettu kysely tiedostosta tai raportista. Tiedostotyypit .sql ja .rdl ovat tuettuja.

Kyselyn suorittaminen

Suorita kysely. Tulosjoukko näkyy Kyselyn tulokset -ruudussa.

Sivun alkuun

Tietoja automaattisesti muodostettavista kyselyistä

Kun valitset taulukoita ja sarakkeita tai tallennettuja toimintosarjoja ja näkymiä Tietokantanäkymä-ruudussa, kyselyjen suunnittelutyökalu noutaa pohjana olevat perusavaimen ja viiteavaimen suhteet tietokannan rakenteesta. Analysoimalla näitä suhteita kyselyjen suunnittelutyökalu tunnistaa kahden taulukon väliset suhteet ja lisää liitokset kyselyyn. Voit sen jälkeen muokata kyselyä lisäämällä ryhmiä ja koostefunktioita, lisäämällä tai muuttamalla suhteita ja lisäämällä suodattimia. Voit tarkastella kyselytekstiä, jossa näkyvät sarakkeet, joista tiedot noudetaan, taulukoiden väliset liitokset ja ryhmät tai koostefunktiot, valitsemalla Muokkaa tekstinä.

Sivun alkuun

Tekstipohjainen kyselyjen suunnittelutyökalu

Tekstipohjaisen kyselyjen suunnittelutyökalun avulla voit määrittää kyselyn tietolähteen tukemalla kyselykielellä, suorittaa kyselyn ja tarkastella tuloksia suunnittelun aikana. Voit määrittää useita SQL-lauseita, kysely- tai komentosyntakseja mukautettuja tietojenkäsittelylaajennuksia varten ja kyselyjä, jotka on määritetty lausekkeina.

Koska tekstipohjainen kyselyjen suunnittelutyökalu ei esikäsittele kyselyä, se voi sisältää minkä tahansa kyselyn syntaksin. Se on monien tietolähdetyyppien kyselyjen oletussuunnittelutyökalu.

Tekstipohjainen kyselyjen suunnittelutyökalu tuo näkyviin työkalurivin ja seuraavat ruudut:

 • Kyselyn   Näyttää KyselyTeksti, taulukkonimi tai tallennetun toimintosarjan nimen kyselytyypin mukaan. Kaikki Kyselytyypit ovat käytettävissä kaikissa tietolähdetyypeille. Esimerkiksi taulukkonimi tuetaan vain OLE DB-tietolähteen tyyppi.

 • Tulos   Näyttää kyselyn suunnitteluaikaisen suorituksen tulokset.

Tekstipohjaisen kyselyjen suunnittelutyökalun työkalurivi

Tekstipohjaisessa kyselyjen suunnittelutyökalussa on yksi työkalurivi kaikkia komentotyyppejä varten. Seuraavassa taulukossa on lueteltu työkalurivin painikkeet ja niiden toiminnot.

Painike

Kuvaus

Muokkaa tekstinä

Voit vaihtaa tekstipohjaisesta kyselyjen suunnittelutyökalusta graafiseen kyselyjen suunnittelutyökaluun ja päinvastoin. Kaikki tietolähdetyypit eivät tue graafisia kyselyjen suunnittelutyökaluja.

Tuo

Tuo aiemmin muodostettu kysely tiedostosta tai raportista. Vain tiedostotyypit sql ja rdl ovat tuettuja.

Relaatiokyselyjen suunnittelutyökalun kuvake

Suorita kysely ja tuo tulosjoukko näkyviin tulosruutuun.

Komentotyyppi

Valitse Text, StoredProcedure tai TableDirect. Jos tallennetussa toimintosarjassa on parametreja, Määritä kyselyn parametrit -valintaikkuna tulee näkyviin, kun napsautat työkalurivin Suorita-painiketta, ja voit tarvittaessa täyttää arvot.

Huomautus: Jos tallennettu toimintosarja palauttaa useita tulosjoukkoja, vain ensimmäistä tulosjoukkoa käytetään tietojoukon täyttämiseen.

Huomautus: TableDirect on käytettävissä vain OLE DB -tietolähdetyypille.

Teksti-komentotyyppi

Kun luot SQL Server -tietojoukon, relaatiotietokantojen kyselyjen suunnittelutyökalu avautuu oletusarvoisesti. Voit siirtyä tekstipohjaiseen kyselyjen suunnittelutyökaluun napsauttamalla työkalurivin Muokkaa tekstinä  -vaihtopainiketta. Tekstipohjaisessa kyselyjen suunnittelutyökalussa on kaksi ruutua: kyselyruutu ja tulosruutu. Seuraava kuva sisältää kummankin ruudun.

Relaatiokyselyjen suunnittelutyökalu

Seuraavassa taulukossa kuvataan kunkin ruudun toiminnot.

Ruutu

Funktio

Kysely

Tuo näkyviin SQL-kyselytekstin. Tämän ruudun avulla voit kirjoittaa SQL-kyselyn tai muokata sitä.

Tulos

Tuo näkyviin kyselyn tulokset. Voit suorittaa kyselyn napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella missä tahansa ruudussa ja valitsemalla Suorita tai napsauttamalla työkalurivin Suorita-painiketta.

Esimerkki

Seuraava kysely palauttaa nimiluettelon taulukosta ContactType.

SELECT Nimi FROM ContactType

Kun napsautat työkalurivin Suorita-painiketta, järjestelmä suorittaa Kysely-ruudun komennon ja tulokset (nimiluettelo) tulevat näkyviin Tulos-ruutuun.

Komentotyyppi StoredProcedure

Kun valitset vaihtoehdon Komentotyyppi StoredProcedure, tekstipohjaisessa kyselyjen suunnittelutyökalussa näkyy kaksi ruutua: kyselyruutu ja tulosruutu. Kirjoita tallennetun toimintosarjan nimi kyselyruutuun ja napsauta työkalurivin Suorita-painiketta. Jos tallennettu toimintosarja käyttää parametreja, Määritä kyselyn parametrit -valintaikkuna avautuu. Kirjoita tallennetun toimintosarjan parametrien arvot.

Seuraavassa kuvassa näkyvät kysely- ja tulosruutu, kun suoritat tallennettua toimintosarjaa. Tässä esimerkissä syöteparametrit ovat vakioita.

Relaatiokyselyjen suunnittelutyökalu

Seuraavassa taulukossa kuvataan kunkin ruudun toiminnot.

Ruutu

Funktio

Kysely

Tuo näkyviin tallennetun toimintosarjan nimen ja syöteparametrit.

Tulos

Tuo näkyviin kyselyn tulokset. Voit suorittaa kyselyn napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella missä tahansa ruudussa ja valitsemalla Suorita tai napsauttamalla työkalurivin Suorita-painiketta.

Esimerkki

Seuraava kysely kutsuu tallennetun toimintosarjan uspGetWhereUsedProductID. Kun tallennetussa toimintosarjassa on syöteparametreja, sinun on annettava parametrin arvot kyselyä suoritettaessa.

uspGetWhereUsedProductID

Napsauta Suorita (!) -painiketta. Seuraavassa taulukossa on esimerkki uspGetWhereUsedProductID-parametreista, joille kirjoitat arvot Määritä kyselyn parametrit -valintaikkunassa.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Komentotyyppi TableDirect

Kun valitset vaihtoehdon Komentotyyppi TableDirect, tekstipohjaisessa kyselyjen suunnittelutyökalussa näkyy kaksi ruutua: kyselyruutu ja tulosruutu. Kun kirjoitat taulukon ja napsautat Suorita-painiketta, järjestelmä palauttaa kaikki taulukon sarakkeet.

Esimerkki

Kun tietolähdetyyppinä on OLE DB, seuraava tietojoukon kysely palauttaa tulosjoukon, joka sisältää ContactType-taulukon kaikki yhteyshenkilötyypit.

ContactType

Kun kirjoitat taulukon nimen ContactType, se on vastaa luomista SQL-lause SELECT * FROM ContactType.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×