Raporttikeskuksen esittely

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Yrityksen liiketoimintaprosessit saattavat edellyttää, että raportit pidetään esillä ja ajan tasalla yrityksen intranet-sivustossa. Raporttikeskus on kätevä tapa laatia, näyttää, hallita ja etsiä raportteja. Tässä artikkelissa kuvataan raporttikeskuksen pääosat.

Tämän artikkelin aiheet

Raporttikeskuksen ominaisuudet

Raporttinäkymät-ikkunan sivun ominaisuudet

Raporttikeskuksen aloitussivu yleiskatsaus

Raporttikeskuksen sivuston osat yleiskatsaus

Mikä on raporttikeskus?

Raporttikeskuksen on sivustomalli, joka on optimoitu hallinta ja näyttämisen raportteja, raporttinäkymien sivuja ja suorituskykyilmaisimia (KPI). Se voi toimia paikka, ryhmän, osaston tai organisaation tallentamiseen, hakeminen ja muokata jakamiasi raportteja. Sinulla on riittävät käyttöoikeudet kuka tahansa voi luoda Raporttikeskus-sivuston missä tahansa sivustokokoelman.

Raporttikeskussivustomallin valitseminen

Oletusarvon mukaan raporttikeskus luodaan kunkin sivustokokoelman ylimmän tason sivustoon, ja se tulee näkyviin ylimpään linkkipalkkiin Raportit-nimisenä välilehtenä.

Ylimmän linkkipalkin Raportit-välilehti

Raporttikeskus sisältää asiakirjakirjaston Office Excel 2007työkirjojen, SQL-raportointipalveluiden raporttien, dashboard-sivujen ja muiden raporttien selaamista varten. Raporttikeskuksen avulla voit määrittää mukautettuja raportteja ja dashboard-sivuja, selata raportteja luokan mukaan sekä tarkastella tulevien raporttien kalenteria ja tilata itsellesi tarvitsemasi raportit.

Voit tietonäkymää vaihtamalla määrittää, mitä tietoja kenelläkin on oikeus tarkastella, kun yhdistät erilaisia suodatuksen WWW-osia dashboard-sivulla jo oleviin WWW-osiin. Esimerkiksi kahden eri alueen myyntijohtajille voidaan kullekin esittää oman alueensa myyntiluvut.

Sivun alkuun

Mikä on dashboard-sivu?

Dashboard-sivu on olennainen osa raporttikeskusta. Dashboard-sivut ovat työkaluja, joita käytetään tilan ilmaisemiseen ja toimien ohjaamiseen. Office SharePoint Server 2007:n dashboard-sivu on Web-sivumalli, jonka avulla voit koota ja esittää tietoja eri lähteistä, kuten raporteista, kaavioista, tilastoista ja suorituskykyilmaisimista. Voit luoda oman dashboard-sivun erilaisia WWW-osia hyödyntäen tai lisätä WWW-osia sivuihin, jotka ovat valmiiksi sivustossa. Seuraavassa esimerkissä näet, kuinka joitakin WWW-osia käytetään.

Raporttinäkymän malli

1. Sisältöeditori-WWW-osa – käytetään muotoiltuun tekstiin, taulukoihin ja kuviin

2. Yhteystiedot-WWW-osa – käytetään sivun tai sivuston yhteyshenkilön tietojen näyttämiseen

3. Suorituskykyilmaisimet-WWW-osa – näyttää luettelon tilailmaisimista, jotka edustavat edistymistä kohti päämäärää

4. Excel Web Access -WWW-osat – Nämä kolme osa-aluetta hyödyntävät Excel Web Accessia Excel-työkirjan käsittelyssä ja työkirjan tietojen näyttämisessä sivulla.

Sivun alkuun

Yleistietoja raporttikeskuksen aloitussivusta

Raporttikeskuksen pääosa on aloitussivu, joka tulee näkyviin, kun valitset Raportit-välilehden. Tämän sivun avulla voit käyttää erilaisia liiketoimintatietojen tiivistelmiä ja yhteenvetoja. Tällä sivulla näytettävät tiedot voidaan päivittää useista eri lähteistä, ja kuten kaikissa muissakin SharePoint-sivustoissa, tiedot esitetään erilaisten WWW-osien avulla. Jos sinulla on suunnittelijan käyttöoikeudet, voit tuoda näyttöön ja käyttää tarvitsemiasi liiketoimintatietoja nopeasti lisäämällä, poistamalla, muokkaamalla ja järjestämällä uudelleen näitä WWW-osia.

Vihje: Kun avaat raporttikeskuksen aloitussivun, huomaat, että Office SharePoint Server 2007 sisältää linkkejä dashboard-malleihin ja mallitietoihin sekä suorituskykyilmaisinesimerkkejä ja tietoyhteyskirjastoa koskevia tietoja. Suosittelemme, että tutustut tämän sivun tietoihin, ennen kuin mukautat oman aloitussivusi. Lisäksi Katso myös -osa sisältää linkin WWW-osien käyttämistä koskeviin lisätietoihin.

Seuraavassa kuvassa on raporttikeskuksen aloitussivun pääosat.

Raporttikeskuksen aloitussivu

1. Aloitussivulla on erityisesti uusille käyttäjille tarkoitettuja tärkeitä tietoja, esimerkiksi dashboard-mallien ja mallitietojen linkkejä sekä suorituskykyesimerkkejä ja tietoyhteyskirjastoja koskevia tietoja.

2. Voit lisätä raporttikeskuksen käyttäjille tarkoitettuja tärkeitä ilmoituksia.

3. Voit lisätä tai muokata yhteystietoja.

4. Suorituskykyilmaisinesimerkit näkyvät raporttikeskuksen aloitussivulla oletusarvoisesti.

5. Yhteenvetolinkki-WWW-osan avulla voit lisätä tärkeitä asiakirjoja tai tietoja.

6. Luettelonäkymä-WWW-osan avulla voit lisätä aloitussivulle tapahtumalinkkejä.

Sivun alkuun

Yleistietoja raporttikeskussivuston osista

Raporttikeskuksen pikakäynnistyspalkissa on useita luetteloita ja kirjastoja, joiden avulla voit hallita raportteja ja tietoyhteyksien lähteitä. Kun tallennat resurssit erillisiin kirjastoihin, voit määrittää kunkin resurssin versiotiedot, työnkulut ja käyttöoikeudet erikseen. Voit esimerkiksi määrittää, että käyttöoikeudet sallivat vain IT-osaston jäsenten muokata ja ladata tietoyhteyksiä. Vastaavasti voit määrittää, että Office SharePoint Server 2007 -ohjelman työnkulut edellyttävät uusien raporttien hyväksyntää. Seuraavassa on tietoja näistä luetteloista ja kirjastoista.

Raporttikirjasto

Raporttikirjasto raporttien ja dashboard-sivujen keskitetty tallennuspaikka. Raportit ovat Office Excel 2007 -työkirjoja, jotka sisältävät dashboard-sivuilla näytettäviä lähdetietoja. Dashboard-sivuja voidaan luoda yhdestä tai useasta Office Excel 2007 -työkirjasta, ja ne voivat sisältää esimerkiksi suorituskykyilmaisimia ja pivot-kaavioita.

Raporttikirjasto käsittelemisestä on samanlainen kuin muiden kirjastojen käsitteleminen. Voit ladata aiemmin luotuja tiedostoja, luoda uusia, muokata asiakirjoja, sarakkeiden ja näkymien muokkaaminen ja käyttöoikeudet. Raporttien käyttöoikeudet on määritetty samalla tavalla kuin minkä tahansa tiedoston tai muun kohteen. Voit määrittää käyttöoikeudet kirjastojen, kansiot ja yksittäiset tiedostot. Raporttikirjasto eroaa muita kirjastoja, se on parannettu tuki tallentamisesta ja ylläpito Excel Services-raportteja ja yksinkertaistaa raporttinäkymät-sivut, jotka voivat näyttää tietoja KPI: T tai Office Excel 2007 työkirjoista luomista. Tämä kirjasto on tallennettu Raporttinäkymät-ikkunan sivuilla, jotka luot. Lisätietoja Excel Services on seuraavissa artikkeleissa: Excel Services-palveluissa ja Excel Web Accessin käytön aloittaminen.

Kun raportit on luotu ja otettu käyttöön Office SharePoint Server 2007 -sivustossa, käyttäjät voivat siirtyä muokkaamaan raporttikirjaston sisältämää raporttia helposti napsauttamalla raportin tiedostonimeä. Myös raporttien ylläpito on helppoa; siirryt vain oikeaan raporttiin raporttikirjastossa ja napsautat alaspäin osoittavaa nuolta.

Tietoyhteyskirjasto

Keskeinen osa raporttikeskusta on tietoyhteyskirjasto, joka on muiden asiakirjakirjastojen tapaan jaettu säilö. Tähän kirjastoon tallennetaan kahdenlaisia tietoyhteystiedostoja:

  • Officen tietoyhteystiedostot (ODC-tiedostot) sisältävät joukon ominaisuuksia, jotka määrittävät, kuinka asiakassovellus tai portaalipalvelu voi muodostaa yhteyden tietolähteeseen. Nämä tietoyhteystiedostot määrittävät myös, kuinka suojauskäytäntöä tulee käyttää käytettäessä tietolähdettä käyttäjän puolesta.

  • UDC (Universal Data Connection) -tiedostot noutavat tietoyhteystiedot Microsoft Office InfoPath 2007 -lomakemallista. Nämä tiedostot käyttävät monikerroksisten arkkitehtuurien todentamiseen kertakirjausta (SSO) ja InfoPath Forms Services -ohjelmassa käytettävissä olevaa WWW-palvelun välityspalvelinta. Toisin kuin muiden Microsoft Office -sovellusten käyttämä ODC-muoto, joka tallentaa tietoja tietokantayhteyksistä, UDC-tiedostot tallentavat tietoja useista erityyppisistä tietoyhteyksistä ja lisäksi niitä voidaan laajentaa niin, että ne voivat tallentaa tietoja myös satunnaisesti valikoiduista tyypeistä.

Tietoyhteyskirjasto

Yksi tietoyhteyskirjaston merkittävimmistä eduista on kyky käyttää uudelleen tietoyhteyksiä, joita käyttäjät todennäköisimmin tarvitsevat. Esimerkiksi luodessasi suorituskykyilmaisimien näyttämistä varten ulkoista yhteyttä voit selata tietoyhteyskirjastoa ja valita haluamasi käytettävissä olevista tietoyhteystiedostoista. Jos johonkin yhteyksistä vaikuttavassa verkossa tapahtuu muutos, muokkaukset voidaan tehdä kyseiseen palvelimessa olevaan tietoyhteystiedostoon kerran. Kaikki käyttäjien yhteydet päivitetään automaattisesti seuraavan kerran, kun yhteys ulkoisiin tietoihin päivitetään. Office SharePoint Server 2007 tukee yhteyden muodostamista seuraaviin ulkoisiin tietolähteisiin:

  • Office Excel 2007 -työkirja

  • Office Access 2007 -tietokanta

  • Muu OLEDB- tai ODBC-tietolähde

  • Microsoft SQL Server -tietokanta

Tietoyhteyskirjastossa oletusarvoisesti käytössä oleva Sisällön hyväksyntä -toiminto takaa erinomaisen suojauksen ja tehokkaat hallintaominaisuudet. Sivuston jäsenet, joilla on Osallistuja-käyttöoikeudet, voivat tallentaa tiedostoja kirjastoon, mutta vain tiedoston omistaja voi käyttää tiedostoaan (esimerkiksi Office InfoPath 2007 -ohjelman avulla), ellei sisällön hyväksyjä ole hyväksynyt tiedostoa. Oletusarvon mukaan kaikilla Suunnittelija-oikeuksin varustetuilla jäsenillä on kohteiden hyväksymisoikeudet. Voit siis määrittää sivustokokoelman siten, että vain ne henkilöt voivat hyväksyä UDC-tiedostoja, joille myönnät siihen oikeudet.

Huomautus: Vain järjestelmänvalvojan tai muusta syystä hyvin tietolähteet ja verkon infrastruktuurin tuntevan henkilön tulisi määrittää tietoyhteyksiä.

Raporttikalenteri

Raporttikalenteri on kalenteri-luettelosta, joka voi olla mikä tahansa päivämäärän liittyviä tietoja raportissa tai raporttiaikataulun. Voit esimerkiksi osoittavat, mitä päivämäärät raportin tietoja päivitetään tai ladata ja muistutuksen lisääminen käyttämällä ilmoituksen Me ominaisuus Raporttikalenteri. Voit hallita ja analysoida kalenteritietoja Office Excel 2007 tai Office Access 2007. Voit myös yhdistää ja synkronoida raportin kalenterin Office Outlook 2007 kalenteri ja muut Raporttikeskus luettelot, jossa voit muokata näkymiä, luetteloasetusten hallinta ja niin edelleen. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Office Outlook 2007SharePoint-kalentereita, on artikkelissa tarkastella ja päivittää SharePoint-kalenterinOffice Outlook 2007 -Ohje.

Viittauskirjasto

Viittauskirjasto on asiakirjakirjasto sellaisia asiakirjoja varten, jotka sisältävät tietoja ja ohjeita raporttikeskuksen käyttämisestä ja siinä siirtymisestä. Tämän kirjaston asiakirjojen tulee sisältää kaikki tarvittavat mukauttamasi raporttikeskuksen käyttämiseen liittyvät tiedot.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×