Raportin muotoileminen, muokkaaminen ja muuttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä ohjeaiheessa kuvataan tapoja, joilla voit muokata aiemmin luodun raportin. Microsoft Office Access 2007 sisältää kaksi näkymää, joiden avulla voit tehdä muutoksia raportin: asettelunäkymä ja rakennenäkymä. Valintasi näkymä, joka käyttää riippuu siitä, mitä tiettyyn tehtävään, jota yrität suorittaa. Saattaa lopettaa muutokset sekä näkymien avulla.

Sisältö

Tietoja asettelunäkymästä perusteet

Tietoja rakennenäkymästä

Siirtyminen näkymästä toiseen

Raportin muokkaaminen asettelunäkymässä

Raportin muokkaaminen rakennenäkymässä

Tietoja asettelunäkymästä

Asettelunäkymä on intuitiivisin raportin muokkaamisessa käytettävä näkymä, ja sitä voidaan käyttää Office Access 2007 -ohjelmassa lähes kaikkia raporttiin tehtäviä muutoksia varten. Asettelunäkymässä raportti on käynnissä, joten tiedot ovat näkyvissä jotakuinkin siinä muodossa kuin ne näkyvät tulostettuina. Tässä näkymässä raportin rakenteeseen voidaan kuitenkin myös tehdä muutoksia. Koska tiedot ovat näkyvissä raporttia muokattaessa, näkymä on erittäin hyödyllinen määritettäessä sarakeleveyksiä, lisättäessä ryhmittelytasoja tai suoritettaessa lähes mitä tahansa raportin ulkoasuun ja luettavuuteen vaikuttavia toimia. Seuraavassa kuvassa näkyy Asiakaspuhelinluettelo-raportti asettelunäkymässä.

Raportti asettelunäkymässä

Raportti ei näytä asettelunäkymässä aivan samalta kuin tulostettuna. Asettelunäkymässä ei esimerkiksi ole sivunvaihtoja. Lisäksi jos sarakkeita sisältävää raporttia on muotoiltu käyttämällä sivun asettelua, sarakkeet eivät näy asettelunäkymässä. Asettelunäkymä antaa kuitenkin hyvän kuvan tulostetun raportin ulkoasusta. Jos haluat nähdä, miltä raportti näyttää tulostettuna, käytä esikatselua.

Kaikkia toimia ei voi suorittaa asettelunäkymässä, ja toisinaan onkin tarpeen siirtyä rakennenäkymään. Tietyissä tilanteissa ja tiettyjä muutoksia tehtäessä Access kehottaakin käyttäjää siirtymään rakennenäkymään.

Sivun alkuun

Tietoja rakennenäkymästä

Rakennenäkymässä raportin rakenne näkyy yksityiskohtaisemmin. Raportin, sivun ja ryhmien ylä- ja alatunnisteet ovat näkyvissä. Raportti ei varsinaisesti ole käynnissä rakennenäkymässä, joten pohjana olevat tiedot eivät näy raporttia käsiteltäessä. Tietyt toimet on kuitenkin helpompi tehdä rakennenäkymässä kuin asettelunäkymässä. Voit

 • lisätä raporttiin laajemman valikoiman ohjausobjekteja, kuten selitteitä, kuvia, viivoja ja suorakulmioita

 • muokata muokkausruutuohjausobjektien lähteitä suoraan muokkausruuduissa käyttämättä ominaisuusikkunaa

 • muuttaa tiettyä ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä asettelunäkymässä.

Seuraavassa kuvassa näkyy Asiakaspuhelinluettelo-raportti rakennenäkymässä.

Raportti rakennenäkymässä

Sivun alkuun

Siirtyminen näkymästä toiseen

Accessissa on erilaisia tapoja siirtyä näkymästä toiseen. Jos raportti on jo avoinna, voit siirtyä toiseen näkymään tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi näkymä.

 • Napsauta raportin tiedostovälilehteä tai otsikkoriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi näkymä.

 • Valitse Aloitus -välilehden Näytä -ryhmästä näkymä -painiketta voit vaihtaa käytettävissä olevat näkymät. Voit vaihtoehtoisesti näkymä-kohdassa olevaa nuolta ja valitse sitten jokin käytettävissä olevat näkymät-valikosta. Esikatselu ei ole käytettävissä tässä valikossa.

  Accessin valintanauhan kuva

 • Napsauta raportin tyhjää aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten haluamasi näkymä. Jos raportti on avoinna rakennenäkymässä, napsauta hiiren kakkospainikkeella rakenneruudukon ulkopuolella.

 • Napsauta jotakin Accessin tilarivin pienistä näkymäkuvakkeista.

Jos raportti ei ole avoinna, avaa se raporttinäkymään kaksoisnapsauttamalla sitä siirtymisruudussa. Jos haluat avata raportin johonkin muuhun näkymään, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta haluamasi näkymä.

Huomautus: Jos muokkaat raporttia (esimerkiksi osoitetarraraporttia), johon olet luonut useita sarakkeita käyttämällä sivun asetuksia, voit tarkastella sarakkeita vain esikatselunäkymässä. Kun tarkastelet raporttia raportti- tai asettelunäkymässä, tiedot näkyvät yhdessä sarakkeessa.

Sivun alkuun

Raportin muokkaaminen asettelunäkymässä

Tässä osassa kerrotaan tavallisista muotoilutoimista, joita raportille voi tehdä asettelunäkymässä.

Sarakkeen tai kentän leveyden muuttaminen

Rivin tai kentän korkeuden muuttaminen

Kentän lisääminen

Tietoja ohjausobjektien asetteluista

Kentän tai sarakkeen poistaminen

Sivun asetusten muuttaminen

Kentän muotoilun muuttaminen

Muokkausruudun sitominen muuhun kenttään (ohjausobjektin lähteen muuttaminen)

Raportin tietuelähteen muuttaminen

Tekstin rivittäminen kentässä

Ruudukon lisääminen

Logon tai muun kuvan lisääminen tai muuttaminen

Raportin otsikon lisääminen tai muokkaaminen

Sivunumeroiden, kuluvan päivän päivämäärän tai ajan lisääminen

Sarakkeen tai kentän leveyden muuttaminen

 1. Napsauta kohdetta sarakkeessa, jota haluat muuttaa.

  Ohjelma piirtää kohteen ympärille reunuksen sen merkiksi, että kenttä on valittuna.

 2. Määritä sarake haluamasi levyiseksi vetämällä reunuksen oikeaa tai vasenta reunaa.

Sivun alkuun

Rivin tai kentän korkeuden muuttaminen

 1. Napsauta kohdetta rivillä, jota haluat muuttaa.

  Ohjelma piirtää kohteen ympärille reunuksen sen merkiksi, että kenttä on valittuna.

 2. Määritä rivi haluamasi korkuiseksi vetämällä reunuksen ylä- tai alareunaa.

Sivun alkuun

Kentän lisääminen

 • Valitse Muotoile -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät. Painikkeen kuva

  Käytettävissä olevien kenttien luettelo tulee näkyviin. Jos muissa taulukoissa on käytettävissä kenttiä, ne näkyvät kohdassa Muiden taulukoiden käytettävissä olevat kentät:.

 • Vedä kenttä Kenttäluettelo-ruudusta raporttiin. Kun siirrät kentän, korostettu alue osoittaa, mihin kenttä sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

  Huomautus: Jos haluat lisätä useita kenttiä kerralla, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta jokaista haluamaasi kenttää Kenttäluettelo-ruudussa. Vapauta sitten CTRL-näppäin ja vedä kentät raporttiin. Kaikki kentät sijoitetaan tällöin toistensa viereen.

Sivun alkuun

Tietoja ohjausobjektien asetteluista

Ohjausobjektien asettelut tasaavat ohjausobjektit vaakasuunnassa ja pystysuunnassa siten, että raportti näyttää yhtenäiseltä. Voit ajatella ohjausobjektien asettelun olevan taulukko, jossa jokainen solu sisältää ohjausobjektin. Seuraavassa kerrotaan, kuinka ohjausobjektien asetteluihin lisätään ohjausobjekteja, kuinka ohjausobjektien asetteluista poistetaan ohjausobjekteja ja kuinka ohjausobjektit järjestetään uudelleen.

Ohjausobjektien asetteluja on kahdenlaisia: taulukkomuotoisia ja pinottuja asetteluja.

 • Taulukkomuotoisissa ohjausobjektien asetteluissa ohjausobjektit on järjestetty riveille ja sarakkeisiin samoin kuin laskentataulukossa, ja yläreunassa on selitteitä. Taulukkomuotoiset asettelut kattavat aina kaksi osaa raportista; kummassa tahansa osassa ohjausobjektit ovatkin, selitteet ovat niiden yläpuolella olevassa osassa. Seuraavassa kuvassa on ohjausobjektien taulukkomuotoinen perusasettelu.

  Ohjausobjektien taulukkomuotoinen perusasettelu

 • Pinotuissa asetteluissa ohjausobjektit on järjestetty pystysuunnassa samoin kuin esimerkiksi paperilomakkeessa voisi olla, ja jokaisen ohjausobjektin vasemmalla puolella on selite. Pinotut asettelut sisältyvät aina yhteen raportin osaan. Seuraavassa kuvassa on ohjausobjektien pinottu perusasettelu.

  Ohjausobjektien pinottu perusasettelu

Raportissa voi olla useita kumpaa tahansa tyyppiä olevia ohjausobjektien asetteluja. Jokaista tietuetta varten voi olla esimerkiksi taulukkomuotoinen asettelu rivin luontia varten ja sen alapuolella yksi tai useita pinottuja asetteluja, jotka sisältävät lisää tietoja samaa tietuetta varten.

Uuden ohjausobjektien asettelun luominen

Access luo automaattisesti sarakemuotoisia ohjausobjektien asetteluja seuraavissa tilanteissa:

 • Uusi raportti luodaan valitsemalla Luo-välilehden Raportit-ryhmässä Raportti Painikkeen kuva .

 • Uusi raportti luodaan valitsemalla Luo-välilehden Raportit-ryhmässä Tyhjä raportti Painikkeen kuva ja vetämällä sen jälkeen kenttä Kenttäluettelo-ruudusta raporttiin.

Voit luoda aiemmin luotuun raporttiin uuden ohjausobjektien asettelun tekemällä seuraavat toimet:

 1. Valitse ohjausobjekti, jonka haluat lisätä asetteluun.

 2. Jos haluat lisätä samaan asetteluun muita ohjausobjekteja, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja valitse kyseiset ohjausobjektit.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Järjestä-välilehden Ohjausobjektien asettelu -ryhmässä Taulukko Painikkeen kuva tai Pinottu Painikkeen kuva .

  • Napsauta valittua ohjausobjektia tai valittuja ohjausobjekteja hiiren kakkospainikkeella, valitse Asettelu ja valitse sitten Taulukko Painikkeen kuva tai Pinottu Painikkeen kuva .

Access luo ohjausobjektien asettelun ja lisää siihen valitut ohjausobjektit.

Taulukkomuotoisen ohjausobjektien asettelun vaihtaminen pinotuksi asetteluksi tai pinotun asettelun vaihtaminen taulukkomuotoiseksi asetteluksi

Koko asettelun vaihtaminen tyypistä toiseksi:

 • Valitse ohjausobjektien asettelu napsauttamalla asettelun vasemmassa yläkulmassa olevaa oranssia asettelunvalitsinta.

  Asettelun kaikki solut tulevat valituiksi.

 • Tee jompikumpi seuraavista:

  • Napsauta Järjestä-välilehden Ohjausobjektien asettelu -ryhmässä haluamaasi asettelutyyppiä (Taulukko Painikkeen kuva tai Pinottu Painikkeen kuva ).

  • Napsauta ohjausobjektien asettelua hiiren kakkospainikkeella, valitse Asettelu ja valitse sitten haluamasi asettelutyyppi.

Access järjestää ohjausobjektit uudelleen valitsemasi asettelutyypin mukaan.

Yhden ohjausobjektien asettelun jakaminen kahdeksi asetteluksi

Voit jakaa ohjausobjektien asettelun kahdeksi asetteluksi tekemällä seuraavat toimet:

 1. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta niitä ohjausobjekteja, jotka haluat siirtää uuteen ohjausobjektien asetteluun.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Napsauta Järjestä-välilehden Ohjausobjektien asettelu -ryhmässä uudelle asettelulle haluamaasi asettelutyyppiä (Taulukko Painikkeen kuva tai Pinottu Painikkeen kuva ).

  • Napsauta valittuja ohjausobjekteja hiiren kakkospainikkeella, valitse Asettelu ja valitse sitten uudelle asettelulle haluamasi asettelutyyppi.

Access luo uuden ohjausobjektien asettelun ja lisää siihen valitut ohjausobjektit.

Ohjausobjektien asettelussa olevien ohjausobjektien järjestäminen uudelleen

 • Voit siirtää ohjausobjektien asettelussa olevan ohjausobjektin vetämällä sen haluamaasi paikkaan. Kun vedät kenttää, vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kenttä sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

 • Ohjausobjekti voidaan siirtää yhdestä asettelusta toiseen samantyyppiseen asetteluun. Ohjausobjekti voidaan vetää esimerkiksi pinotusta asettelusta toiseen pinottuun asetteluun mutta ei taulukkomuotoiseen asetteluun.

Ohjausobjektien lisääminen ohjausobjektien asetteluun

Uuden kentän lisääminen Kenttäluettelo-ruudusta olemassa olevaan ohjausobjektien asetteluun   

 • Sinun tarvitsee vain vetää kenttä Kenttäluettelo-ruudusta asetteluun. Vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kenttä sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

Olemassa olevien ohjausobjektien lisääminen olemassa olevaan ohjausobjektien asetteluun   

 1. Valitse ensimmäinen ohjausobjekti, jonka haluat lisätä ohjausobjektien asetteluun.

 2. Jos haluat lisätä samaan asetteluun muita ohjausobjekteja, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja valitse kyseiset ohjausobjektit. Voit valita muissa ohjausobjektien asetteluissa olevia ohjausobjekteja.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos raportti on avoinna rakennenäkymässä, vedä valitut kentät asetteluun. Vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kentät sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

  • Jos raportti on avoinna asettelunäkymässä, tee seuraavat toimet:

   1. Valitse Järjestä-välilehden Ohjausobjektien asettelu -ryhmästä sen asettelun tyyppi, johon lisäät ohjausobjekteja. Jos lisäät ohjausobjekteja taulukkomuotoiseen asetteluun, valitse Taulukko. Jos lisäät ohjausobjekteja pinottuun asetteluun, valitse Pinottu.

    Access luo uuden asettelun ja lisää siihen valitut ohjausobjektit.

   2. Vedä uusi asettelu olemassa olevaan asetteluun. Vaaka- tai pystysuora palkki osoittaa, mihin kentät sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

Ohjausobjektien poistaminen ohjausobjektien asettelusta

Kun poistat ohjausobjektin ohjausobjektien asettelusta, voit sijoittaa sen mihin tahansa kohtaan raportissa vaikuttamatta muiden ohjausobjektien sijoitukseen.

 • Valitse ohjausobjekti, jonka haluat poistaa asettelusta Jos haluat valita useita ohjausobjekteja, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja napsauta ohjausobjekteja, jotka haluat poistaa. Voit valita asettelun kaikki ohjausobjektit napsauttamalla asettelun vasemmassa yläkulmassa olevaa asettelunvalitsinruutua.

 • Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Järjestä-välilehden Ohjausobjektien asettelu -ryhmässä Poista Painikkeen kuva .

  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin valituista ohjausobjekteista, valitse Asettelu ja valitse sitten Poista .

   Access poistaa valitut ohjausobjektit asettelusta.

Vihje: Jos haluat estää ohjausobjekti on lisätty ohjausobjektin asettelun, kun siirrät sitä, painamalla ja pidä CTRL-näppäintä ja haluamaasi kohtaan vetämällä ohjausobjektin.

Sivun alkuun

Kentän tai sarakkeen poistaminen

 1. Napsauta poistettavaa kenttää tai saraketta tai napsauta sen selitettä tai sarakeotsikkoa.

  Access piirtää kohteen ympärille reunuksen sen merkiksi, että kohde on valittuna.

 2. Paina DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Sivun asetusten muuttaminen

Muuta kokoa, suuntaa, reunuksia ja niin edelleen käyttämällä Sivun asetukset -välilehden Sivun asettelu -ryhmää.

 1. Valitse Sivun asetukset -välilehti.

 2. Valitse eri paperikoko valitsemalla Sivun asettelu -ryhmässä Koko Painikkeen kuva .

 3. Muuta paperin suuntaa valitsemalla Pysty Painikkeen kuva tai Vaaka Painikkeen kuva .

 4. Muuta raportin reunuksia valitsemalla Reunukset Painikkeen kuva .

Sivun alkuun

Kentän muotoilun muuttaminen

 1. Valitse muotoiltava kenttä.

 2. Muotoile -välilehden työkaluilla Fontti -ryhmässä haluamasi muotoilun.

  Accessin valintanauhan kuva

Sivun alkuun

Muokkausruudun sitominen muuhun kenttään (ohjausobjektin lähteen muuttaminen)

 1. Napsauta sen sarakkeen tai kentän sisäpuolella, jota varten haluat muuttaa ohjausobjektin lähdettä.

  Ohjelma piirtää kohteen ympärille reunuksen sen merkiksi, että kenttä on valittuna.

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole näytössä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Määritä ominaisuusikkunan Tiedot-välilehdessä OhjausobjektinLähde-ominaisuuden arvoksi uusi kenttä. Voit joko valita kentän avattavasta luettelosta tai voit kirjoittaa ruutuun lausekkeen. Lausekkeista on lisätietoja tämän artikkelin Katso myös -kohdan linkeissä.

Sivun alkuun

Raportin tietuelähteen muuttaminen

 1. Jos ominaisuusikkuna ei ole näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 2. Valitse ominaisuusikkunan yläreunassa olevasta avattavasta luettelosta Raportti.

 3. Valitse ominaisuusikkunan Tiedot-välilehti.

 4. Valitse avattavasta Tietuelähde-luettelosta taulukko tai kysely, jota haluat käyttää tietuelähdettä varten tai tuo kyselyn muodostin näyttöön valitsemalla Muodostin-painike .

  Huomautus: Jos raportti perustuu taulukkoon, Access kysyy, haluatko luoda kyselyn taulukon perusteella. Jos haluat tuoda näyttöön kyselyn muodostimen ja luoda kyselyn, valitse Kyllä. Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse Ei. Jos päätät luoda kyselyn, uudesta kyselystä tulee raportin tietuelähde. Kysely luodaan "upotettuna" kyselynä eli kyselynä, joka tallennetaan raportin Tietuelähde-ominaisuuteen sen sijaan, että se tallennettaisiin erillisenä kyselyobjektina.

Sivun alkuun

Tekstin rivittäminen kentässä

 1. Jos ominaisuusikkuna ei ole näkyvissä, napsauta hiiren kakkospainikkeella kenttää, jonka tekstin haluat rivittää, ja valitse Ominaisuudet. Jos ominaisuusikkuna on näkyvissä, valitse kenttä napsauttamalla sitä.

 2. Määritä ominaisuusikkunan Muoto-välilehdessä VoiLaajentua-ominaisuuden asetukseksi Kyllä.

Sivun alkuun

Ruudukon lisääminen

Jos ohjausobjektit sisältyvät ohjausobjektien asetteluun, voit lisätä ruudukon, joka erottelee ohjausobjektit visuaalisesti toisistaan. Lisätietoja ohjausobjektien asetteluista on kohdassa Ohjausobjektien asettelujen käsitteleminen.

 1. Napsauta mitä tahansa ohjausobjektien asettelun kenttää.

  Ohjelma piirtää kentän ympärille reunuksen sen merkiksi, että kenttä on valittuna.

 2. Valitse Muotoile -välilehden Ruudukko -ryhmästä Ruudukko.

  Accessin valintanauhan kuva

 3. Valitse haluamasi ruudukkotyyli.

Huomautus: Voit lisätä ruudukon myös napsauttamalla ohjausobjektien asettelun kenttää hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Asettelu, valitsemalla Ruudukko ja valitsemalla haluamasi ruudukkotyypin.

Sivun alkuun

Logon tai muun kuvan lisääminen tai muuttaminen

Seuraavassa näytetään, kuinka raporttiin lisätään logo käyttämällä Logo-työkalua ja kuinka kuvaohjausobjektin tai kuvaohjausobjektin sisällä olevan kuvan kokoa muutetaan.

Logon lisääminen

 • Valitse Muotoile -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Logo. Painikkeen kuva

  Näyttöön tulee Lisää kuva -valintaikkuna.

 • Selaa esiin kansio, johon logotiedosto on tallennettu, ja kaksoisnapsauta tiedostoa.

  Access lisää logon raportin vasempaan yläkulmaan.

Logon tai muun kuvan sisältävän ohjausobjektin koon muuttaminen

 1. Napsauta kuvan sisältävää ohjausobjektia.

  Ohjelma piirtää ohjausobjektin ympärille reunuksen sen merkiksi, että ohjausobjekti on valittuna.

 2. Siirrä osoitin reunukseen. Kun osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, voit suurentaa ja pienentää kuvaohjausobjektia vetämällä osoitinta nuolten osoittamiin suuntiin.

Huomaa, että kuvan Objektin koko -ominaisuuden oletusarvo on Leikkaus, joka tarkoittaa, että kuva pysyy samankokoisena huolimatta siitä, kuinka suuri tai pieni kuvaohjausobjektista tehdään. Jos haluat kuvan suurenevan tai pienenevän muuttaessasi ohjausobjektin kokoa, tee seuraavat toimet:

Ohjausobjektin sisällä olevan logon tai kuvan koon muuttaminen

 1. Valitse kuva.

 2. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Määritä ominaisuusikkunan Muoto-välilehden Objektin koko -ominaisuuden asetus haluamallasi tavalla:

Asetus:

Kuvaus:

Leikkaus

Kuva pysyy saman kokoisena huolimatta siitä, kuinka pieneksi tai suureksi kuvan ohjausobjekti muutetaan. Jos ohjausobjekti muutetaan kuvaa pienemmäksi, yli jäänyt kuvan osa leikataan pois.

Venytys

Kuvaa venytetään sekä pysty- että vaakasuunnassa kuvan ohjausobjektin mukana. Kuvan alkuperäinen mittasuhde ei säily, joten kuva vääristyy, jos kuvan ohjausobjektin leveyttä ja korkeutta ei muuteta tarkasti samassa suhteessa.

Zoomaus

Kuvan koko suurenee ohjausobjektin mukana siinä määrin kuin se on mahdollista kuvan alkuperäisiä mittasuhteita muuttamatta.

Sivun alkuun

Raportin otsikon lisääminen tai muokkaaminen

Seuraavassa näytetään, kuinka raportin otsikon sisältävä selite lisätään ja kuinka sitä muokataan.

Otsikon lisääminen raporttiin

 • Valitse Muotoile -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä otsikko. Painikkeen kuva

  Raportin ylätunnisteeseen lisätään uusi selite, ja raportin nimi lisätään raportin otsikoksi.

 • Kun selite luodaan, sen teksti näkyy valmiiksi valittuna. Jos haluat muuttaa tekstiä, voit kirjoittaa haluamasi otsikon suoraan.

 • Kun olet valmis, paina ENTER-näppäintä.

Raportin otsikon muokkaaminen

 1. Sijoita kohdistin selitteeseen kaksoisnapsauttamalla selitettä, jossa raportin otsikko sijaitsee.

 2. Kirjoita teksti, jota haluat käyttää raportin otsikkona, ja paina ENTER-näppäintä, kun olet valmis.

Sivun alkuun

Sivunumeroiden, kuluvan päivän päivämäärän tai ajan lisääminen

Seuraavassa näytetään, kuinka raporttiin lisätään sivunumeroita ja kuinka kuluvan päivän päivämäärä tai aika lisätään.

Sivunumeroiden lisääminen

 • Valitse Muotoile -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Sivunumerot. Painikkeen kuva

  Sivunumerot-valintaikkuna tulee näkyviin.

 • Valitse sivunumeroiden muoto, sijainti ja tasaus.

 • Poista Näytä sivunumero ensimmäisellä sivulla -valintaruudun valinta, jos et halua sivunumeroa ensimmäiselle sivulle.

 • Valitse OK.

  Ohjelma lisää raporttiin sivunumerot. Jos haluat nähdä, miltä numerot näyttävät tulostetussa raportissa, siirry esikatselunäkymään.

Päivämäärän tai ajan lisääminen

 • Valitse Muotoile -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä päivämäärä ja kellonaika. Painikkeen kuva

  Päivämäärä ja kellonaika -valintaikkuna tulee näkyviin.

 • Jos et halua päivämäärää näkyviin, poista Lisää päivämäärä -valintaruudun valinta.

 • Jos haluat sisällyttää raporttiin päivämäärän, valitse haluamasi päivämäärämuoto.

 • Jos et halua kellonaikaa näkyviin, poista Lisää kellonaika -valintaruudun valinta.

 • Jos haluat sisällyttää raporttiin ajan, valitse haluamasi ajan muoto.

  Päivämäärä ja kellonaika näkyvät valintaikkunan Malli-alueessa valitsemissasi muodoissa.

 • Valitse OK.

Sivun alkuun

Raportin muokkaaminen rakennenäkymässä

Kaikkia raportin muotoiluja ei tietyissä tilanteissa voi suorittaa asettelunäkymässä. Tällöin tarvitaan rakennenäkymää.

Rivinumeroiden lisääminen

 1. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Muokkausruutu Painikkeen kuva .

 2. Napsauta tyhjää kohtaa, johon haluat näkyvän rivinumerot osan. Useimmissa tapauksissa on tieto-osa. Voit siirtää tekstiruudun lopullinen paikkaan myöhemmin.

  Kun napsautat raportin, Access luo uuden ei-sidotun tekstiruudun.

 3. Napsauta selitettä (joka on uuden muokkausruudun vasemmalla puolella) ja paina DEL-näppäintä.

 4. Valitse uusi muokkausruutu napsauttamalla sitä ja siirrä sitten kohdistin muokkausruutuun napsauttamalla sitä uudelleen.

 5. Kirjoita = 1 ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 6. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 7. Valitse ominaisuusikkunan Tiedot-välilehti ja määritä Kertymä-ominaisuuden asetukseksi Kaikista.

  Huomautus: Jos kyseessä on ryhmitelty raportti ja haluat aloittaa numeroinnin jokaisessa ryhmässä luvusta 1, määritä ominaisuuden asetukseksi Ryhmästä.

 8. Kavenna muokkausruutua viemällä osoitin koonmuuttokahvan kohdalle muokkausruudun oikeaan reunaan ja vetämällä osoitinta vasemmalle. Jätä riittävästi tilaa, jotta raportin suurinkin odotettavissa oleva rivinumero mahtuu näkymään.

 9. Tee tarvittaessa muokkausruudulle tilaa Tiedot-osan vasempaan reunaan vetämällä osassa olevia ohjausobjekteja oikealle tai muuttamalla kyseisen osan vasemmanpuoleisimman ohjausobjektin kokoa.

 10. Vedä uusi tekstiruutu haluamaasi kohtaan, jonka raportissa.

 11. Siirry tarkastelemaan rivinumeroita raporttinäkymään, esikatseluun tai asettelunäkymään.

Ryhmän ylätunnisteen määrittäminen näkymään kunkin sivun yläosassa

Jos ryhmä ulottuu useille sivuille, on hyödyllistä, jos ryhmän ylätunniste näkyy kunkin sivun yläreunassa, jolloin on helppo nähdä, missä ryhmässä tiedot ovat. Voit valita ryhmän ylätunnisteen asettelunäkymässä, mutta se on helpompi tehdä rakennenäkymässä.

 1. Kaksoisnapsauta ryhmän ylätunnisteosan valitsinta (ryhmän ylätunnisteosan yläpuolella olevaa vaakasuoraa palkkia).

 2. Määritä ominaisuusikkunan Muoto-välilehden Osan toistaminen -ominaisuuden asetukseksi Kyllä.

Aliraportin avaaminen omaan rakennenäkymäikkunaansa

Kun raportti avataan rakennenäkymään, kaikki raportin sisältämät aliraportit avautuvat myös rakennenäkymään. Jokainen aliraportti näkyy kuitenkin sen aliraporttiohjausobjektin sisällä, ei erillisessä ikkunassa. Koska aliraporttiohjausobjekti on usein niin pieni, että sitä ei ole helppo käsitellä, on yleensä kätevämpää avata aliraportti omaan ikkunaansa ja muokata sitä sen jälkeen. Voit avata aliraportin uuteen ikkunaan tekemällä jommankumman seuraavista toimista:

 • Valitse aliraportti ja valitse sitten Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmässä Aliraportti uudessa ikkunassa Painikkeen kuva .

 • Varmista, että aliraporttiohjausobjekti ei ole valittuna, napsauttamalla kerran sen ulkopuolella, napsauta sitten aliraporttiohjausobjektin sisäpuolta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Aliraportti uudessa ikkunassa.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×