Projectin pikanäppäimet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tärkeää: Jotkin pikanäppäimet ovat vain Project Online -tilaajien käytettävissä. Uusia ominaisuuksia julkaistaan tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi.

Useiden käyttäjien etsiminen, että pikanäppäimet ulkoisen näppäimistön käyttäminen Windows Project auttaa heitä tehokas työskentely. Käyttäjät, joilla mobility tai vision käyttöä pikanäppäimet voi helpottaa kosketusnäyttö: n avulla ja on olennainen vaihtoehtona hiirtä. Tässä artikkelissa itemizes Project Windowsin pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Artikkelin sisältö

Microsoft Officen perustoiminnot

Microsoft Project -pikanäppäimet

Katso myös

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft Officen perustoiminnot

Valintanauhan ja Kerro-toiminnon käyttäminen näppäimistöllä

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeessä sen toiminnon päällä, jota haluat käyttää.

  Vihje: Painamalla Q-näppäintä voit etsiä komennon tai ohjeaiheen.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näkyviin voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat W-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

Alanuoli

Siirtää sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää tekstiruudun loppuun.

Ctrl+End

Siirtää tekstiruudun alkuun.

Ctrl+Home

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Toimintojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Tuo näkyviin toiminnon valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtää seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee toimintovalikon seuraavan kohteen.

ALANUOLI

Valitsee toimintovalikon edellisen kohteen.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintovalikon valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintovalikon tai viestin.

ESC

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Välilyöntinäppäin

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtää merkinnän alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtää yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Tiedostojen perushallinta

Toiminto

Näppäin

Avaa projektitiedoston (näyttää Avaa-valintaikkunan).

CTRL+F12

Avaa projektitiedoston (näyttää Avaa-välilehden Backstage-näkymässä).

CTRL+O

Tallentaa projektitiedoston.

CTRL+S

Luo uuden projektin.

CTRL+N

Tulostaa tiedoston (näyttää Tulosta-välilehden Backstage-näkymässä).

CTRL+P

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

CTRL+F12

Näyttää Avaa-välilehden Backstage-näkymässä.

CTRL+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

ENTER

Avaa yläkansion.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

DELETE

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtää seuraavaan asetukseen.

SARKAIN

Siirtää edelliseen asetukseen.

VAIHTO+SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+1

Microsoft Project -pikanäppäimet

Käytä pääikkunaa

Toiminto

Näppäin

Siirry aktiivisten valintaikkunoiden ja pääsovelluksen välillä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+F6

Avaa valitun kohteen pikavalikko (hiiren kakkospainikevalikko).

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vaihto+F10

Aktivoi valintanauha.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

F10

Aktivoi näkymän jakaja.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Vaito+F6

Näytä valitun sarakkeen pikasuodatuksen avattava valikko.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt + Vaihto + F3

Ota nykyinen suodatin uudelleen käyttöön.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+F3

Avaa valitun solun objektivalikko.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Vaihto+F10

Verkkokaavion käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää johonkin toiseen verkkokaavioruutuun.

Nuolinäppäimet

Lisää valintaan verkkokaavioruutuja.

VAIHTO+nuolinäppäimet

Siirtää verkkokaavioruutuun.

Huomautus: Sinun on ensin määritettävä manuaalinen sijoittaminen. Valitse siirrettävä ruutu. Valitse Muotoile ja valitse sitten Asettelu. Napsauta Salli ruutujen manuaalinen sijoittaminen.

CTRL+nuolinäppäimet

Siirtää ylimpään verkkokaavioruutuun projektissa tai näkymässä.

CTRL+HOME tai VAIHTO+CTRL+HOME

Siirtää alimpaan verkkokaavioruutuun projektissa.

CTRL+END tai NÄPPÄIN+CTRL+END

Siirtää äärimmäisenä vasemmalla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

HOME tai VAIHTO+HOME

Siirtää äärimmäisenä oikealla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

END tai VAIHTO+END

Siirtää yhden ikkunan korkeuden verran ylöspäin.

PAGE UP tai VAIHTO+PAGE UP

Siirtää yhden ikkunan korkeuden verran alaspäin.

PAGE DOWN tai VAIHTO+PAGE DOWN

Siirtää yhden ikkunan leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE UP tai VAIHTO+CTRL+PAGE UP

Siirtää yhden ikkunan leveyden verran oikealle.

CTRL+PAGE DOWN tai VAIHTO+CTRL+PAGE DOWN

Valitsee verkkokaavioruudusta seuraavan kentän.

ENTER tai SARKAIN

Valitsee verkkokaavioruudusta edellisen kentän.

VAIHTO+ENTER

OfficeArt-objektien käyttäminen.

OfficeArt-muotojen siirtäminen.

Toiminto

Näppäin

Siirtää vähittäin muotoa ylös, alas, oikealle tai vasemmalle.

Nuolinäppäimet

Suurentaa muodon leveyttä 10 %.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää muodon leveyttä 10 %.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurentaa muodon korkeutta 10 %.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Pienentää muodon korkeutta 10 %.

VAIHTO+ALANUOLI

Suurentaa muodon leveyttä 1 %.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää muodon leveyttä 1 %.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurentaa muodon korkeutta 1 %.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Pienentää muodon korkeutta 1 %.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Kiertää muotoa oikealle 15 astetta.

ALT+OIKEA NUOLI

Kiertää muotoa vasemmalle 15 astetta.

ALT+VASEN NUOLI

OfficeArt-objektien ja -tekstin valitseminen ja kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee objektin (teksti valittuna objektin sisällä).

Esc

Valitsee objektin (objekti valittuna).

Sarkain tai Vaihto+Sarkain, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitsee objektin sisällä olevan tekstin (objekti valittuna).

Enter

Useiden muotojen valitseminen

Pidä CTRL-näppäintä alhaalla, kun valitset muotoja

Valitse useita muotoja, joissa on tekstiä

Pidä Vaihtonäppäin painettuna samalla kun valitset muotoja

Leikkaa valitun objektin.

Ctrl+X

Kopioi valitun objektin.

Ctrl+C

Liittää leikatun tai kopioidun objektin.

Ctrl+V

Liittää määräten.

Ctrl+Alt+V

Kopioi vain muotoilun.

Ctrl+Vaihto+C

Liittää vain muotoilun.

Ctrl+Vaihto+V

Liittää määräten.

Ctrl+Alt+V

Ryhmittää muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja.

Ctrl+G kun olet valinnut ryhmään lisättävät kohteet

Poistaa muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmittelyn.

Ctrl+Vaihto+G kun olet valinnut purettavan ryhmän

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Lisää seuraavan objektin monivalintaan.

CTRL+napsautus

Lisää seuraavan objektin monivalintaan: sallii tekstiruudun tekstin napsauttamisen tekstiruudun lisäämiseksi monivalintaan.

VAIHTO+napsautus

OfficeArtin-tekstin ja tekstiruutujen muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Kutistaa valinnan.

ESC

Valitsee koko tekstin.

CTRL+A

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Kumoaa.

CTRL+Z

Tekee uudelleen.

CTRL+Y

Siirtää sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää objektin tekstin alkuun.

CTRL+HOME

Siirtää objektin tekstin loppuun.

CTRL+END

Näkymissä ja ikkunoissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Aktivoi syöttörivin kentän tekstin muokkausta varten.

F2

Aktivoi valikkorivin.

F10 tai ALT

Aktivoi projektin ohjausvalikon.

ALT+Tavuviiva tai Alt+Välinäppäin

Aktivoi jakopalkin.

VAIHTO+F6

Sulkee ohjelmaikkunan.

ALT+F4

Näyttää kaikki suodatetut tehtävät tai kaikki suodatetut resurssit.

F3

Näyttää Kentän asetukset -valintaikkunan.

ALT+F3

Avaa uuden ikkunan.

VAIHTO+F11

Pienentää valinnan yhteen kenttään.

VAIHTO+ASKELPALAUTIN

Palauttaa lajittelujärjestyksen tunnusjärjestykseksi ja poistaa ryhmittelyn käytöstä.

VAIHTO+F3

Valitsee piirrosobjektin.

F6

Näyttää tehtävän tiedot.

VAIHTO+F2

Näyttää resurssin tiedot.

VAIHTO+F2

Näyttää varauksen tiedot.

VAIHTO+F2

Ottaa käyttöön Lisää valintaan -tila tai poistaa sen käytöstä.

VAIHTO+F8

Ottaa käyttöön automaattisen laskennan tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+F9

Ottaa käyttöön Laajenna valintaa -tilan tai poistaa sen käytöstä.

F8

Siirtyy vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin tulostuksen esikatseluikkunan eri sivujen tarkastelemista varten.

ALT+nuolinäppäimet

Projektin jäsentely

Toiminto

Näppäin

Piilottaa alitehtävät.

ALT+VAIHTO+TAVUVIIVA tai ALT+VAIHTO+MIINUS (numeronäppäimistön miinusmerkki)

Sisentää valitun tehtävän.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Näyttää alitehtävät.

ALT+VAIHTO+ = tai ALT+VAIHTO+PLUS (numeronäppäimistön plusmerkki)

Näyttää kaikki tehtävät.

ALT+VAIHTO+* (numeronäppäimistön tähti)

Ulontaa valitun tehtävän.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valintaikkunassa valitseminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää lomakkeen alaosassa olevissa kentissä kentästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirtää lomakkeen alaosassa oleviin taulukoihin.

ALT+1 (vasen) tai ALT+2 (oikea)

Siirtää seuraavaan tehtävään tai resurssiin.

ENTER

Siirtää edelliseen tehtävään tai resurssiin.

VAIHTO+ENTER

Taulukkonäkymässä valitseminen ja muokkaaminen

Näkymässä muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Lisää uusi tehtävä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Lisää

Peruuttaa merkinnän.

ESC

Tyhjentää tai nollaa valitun kentän.

CTRL+DELETE

Kopioi valitut tiedot.

CTRL+C

Leikkaa valitut tiedot.

CTRL+X

Poistaa valitut tiedot.

DELETE

Poistaa rivin, jossa on valittu solu.

CTRL+MIINUS (numeronäppäimistön -)

Täyttää alaspäin.

CTRL+D

Näyttää Etsi-valintaikkunan.

CTRL+F tai VAIHTO+F5

Jatkaa Etsi-valintaikkunassa hakutuloksissa seuraavana olevaan esiintymään.

VAIHTO+F4

Käyttää Siirry-komentoa (Muokkaa-valikko).

F5

Linkittää tehtävät.

CTRL+F2

Liittää kopioidut tai leikatut tiedot.

CTRL+V

Pienentää valinnan yhdeksi kentäksi.

VAIHTO+ASKELPALAUTIN

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Poistaa tehtävien linkityksen.

CTRL+VAIHTO+F2

Määrittää tehtävän manuaalisesti ajoitetuksi

CTRL+VAIHTO+M

Määrittää tehtävän automaattisesti ajoitetuksi

CTRL+VAIHTO+A

Näkymässä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää projektin alkuun (aikajana).

ALT+HOME

Siirtää projektin loppuun (aikajana).

ALT+END

Siirtää aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtää aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin ensimmäiseen kenttään.

HOME tai CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy ensimmäiselle riville.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+HOME

Siirtyy rivin viimeiseen kenttään.

END tai CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+END

Siirtyy viimeiselle riville.

CTRL+ALANUOLI

Reunaruudussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistusta reunaruudun ja oikealla olevan näkymän välillä.

F6

Valitsee reunaruudussa eri ohjausobjektit, jos kohdistus on reunaruudussa.

SARKAIN

Valitsee valintaruudut ja painikkeet tai poistaa niiden valinnan, jos kohdistus on reunaruudussa.

VÄLINÄPPÄIN

Näkymässä valitseminen

Toiminto

Näppäin

Laajentaa valintaa yhden sivun verran alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden sivun verran ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa yhden rivin verran alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa yhden rivin verran ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa rivin ensimmäiseen kenttään.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa rivin viimeiseen kenttään.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa tietojen alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa tietojen loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajentaa valintaa ensimmäiseen riviin.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa viimeiseen riviin.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valinta ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+END

Valitsee kaikki rivit ja sarakkeet.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Valitsee sarakkeen.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Valitsee rivin.

VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Siirtää valinnan sisällä yhden kentän verran alaspäin.

ENTER

Siirtää valinnan sisällä yhden kentän verran ylöspäin.

VAIHTO+ENTER

Siirtää valinnan sisällä yhden kentän verran oikealle.

SARKAIN

Siirtää valinnan sisällä yhden kentän verran vasemmalle.

VAIHTO+SARKAIN

Syöttörivissä valitseminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Hyväksyy merkinnän.

ENTER

Peruuttaa merkinnän.

ESC

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Laajentaa valinnan tekstin loppuun.

VAIHTO+END

Laajentaa valinnan tekstin alkuun.

VAIHTO+HOME

Ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Lisääminen

Aikajanan käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää aikajanan yhden sivun verran vasemmalle.

ALT+PAGE UP

Siirtää aikajanan yhden sivun verran oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää aikajanan projektin alkuun.

ALT+HOME

Siirtää aikajanan projektin loppuun.

ALT+END

Vierittää aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Vierittää aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Näyttää pienemmät aikayksiköt.

CTRL+ / (numeronäppäimistön vinoviiva)

Näyttää suuremmat aikayksiköt.

CTRL+* (numeronäppäimistön tähti)

Työryhmän työsuunnitteluapuohjelman käyttö

Toiminto

Näppäin

Laajenna tai kutista resurssi- tai ryhmittelyriviä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt + Vaihto + + tai - -

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

ALT+VASEN NUOLI

Vierittää aikajanaa oikealle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Oikea nuoli

Ajoita uudelleen ajoitettu tehtävä.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+nuolinäppäimet

Avaa tehtävän tiedot -valintaikkuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Valitse tehtävä ja paina Enter-näppäintä

Määritä tehtävä uudelleen.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+ylänuoli tai alanuoli

Aikajananäkymän käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Selaa elementtityyppejä – tehtäväpalkki, välitavoite, kuvaselite ja aikajanapalkki – kun yksi elementti on jo valittuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Sarkain tai alanuoli

Selaa elementtityyppejä vastakkaisessa järjestyksessä – aikajanapalkki, kuvaselite, välitavoite, tehtäväpalkki – kun yksi elementti on jo valittuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vaihto+Sarkain tai vasen nuoli

Siirry edelliseen tai seuraavaan samantyyppiseen kohteeseen, esimerkiksi seuraavaan välitavoitteeseen.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

ALT+VASEN NUOLI

Vierittää aikajanaa oikealle.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Alt+Oikea nuoli

Siirrä kohdetta ylös tai alas seuraavaan kanavaan tai aikajanapalkkiin.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Ctrl+ylänuoli tai alanuoli

Avaa tehtävän tiedot -valintaikkuna.

Vain Project Online -tilaajien käytettävissä.

Vaihto+F2

Katso myös

Projectin helppokäyttötoiminnot

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×