Project Web Accessia koskevan resurssin hallintaa koskevan roolin opas

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Resurssi päälliköt vastaavat resurssien ja niihin liittyvien taitojen ja ominaisuuksien Hallin nasta. Resurssienhallinnat tekevät tiivistä yhteistyötä projekti päälliköiden kanssa varmistaakseen, että projektien henkilöstö resurssit ovat oikeat ja että resursseilla on tarvittavat taidot tehtävien onnistuneeseen suorittamiseen. Lisäksi resurssi päällikkö voi tehdä tiivistä yhteistyötä henkilöstö osaston kanssa ja varmistaa, että uudet työn tekijät vastaavat resurssi vaatimuksiin niiden tukemille projekteille.

Tässä artikkelissa kuvataan toiminnot, jotka ovat käytettävissä resurssi päällikkönä projektissa, kun käytät Microsoft Office Project Web Access-ohjelmaa. Se esittelee kattavan yleiskatsauksen Project Web Accessista Resurssienhallinnasta.

Sen mukaan, mitä käyttö oikeuksia järjestelmänvalvoja on myöntänyt sinulle resurssi päälliköksi, voit käsitellä Project Web Accessia käyttämällä Project Web Accessia, Microsoft Office Project Professional 2007 tai molempia.

Mitä voit tehdä resurssienhallintaoikeuksilla?

Project Web Accessissa-aloitus sivun käyttäminen

Tehtävien ja työaika raporttien käsitteleminen

Resurssien käsitteleminen

Projekti keskuksen käyttäminen

Tietojen analysoiminen ja raporttien luominen

Yhteistyö organisaation muiden käyttäjien kanssa

Project Professionalin käyttäminen

Käyttöönoton neuvojen, blogien ja muiden tietojen hankkiminen verkossa

Project Web Accessissa-aloitus sivun käyttäminen

Project Web Accessissa-aloitus sivu on niiden käyttäjien tärkein aloitus kohta, jotka käyttävät Microsoft Office Project Server 2007-tieto kantaan tallennettuja tietoja. Kun kirja udut Project Web Accessiin, odottavat kohteet, jotka voivat edellyttää toimenpiteitä (kuten hyväksytyt tehtävä päivitykset), ja kohteet, jotka ovat muuttuneet sen jälkeen, kun olet kirjautunut sisään edellisen kerran. Aloitus sivulla voit käyttää Project Web Accessiin liittyviä toimintoja, kuten tehtäviä, projekti keskusta, resurssi keskusta, päivityksiä, tila raportteja, asia kirjoja, seuranta kohteita ja riskejä.

Huomautus:  Project Web Accessiin aloitus sivulla näkyvä sisältö määräytyy palvelimessa käytettävissä olevien ominaisuuksien, käyttäjän roolin, käyttäjälle määritettyjen käyttö oikeuksien, käyttö oikeus luokkien, joihin käyttäjä kuuluu (mukaan lukien projektit ja tälle käyttö oikeus luokalle määritetyt näkymät) ja kaikki aloitus sivulle määritetyt mukautukset.

Project Web Accessissa aloitus sivun aktiviteetit

Sivun alkuun

Tehtävien ja työaika raporttien käsitteleminen

Tehtävien hallinta

Tehtävien päivitysten hallinta

Työaika raporttien hallinta

Integrointi Outlookin kanssa

Ennen kuin työryhmän jäsenet voivat tallentaa työaikaraportti tuntia tai hänen tehtävä-tilattaan, hallinnoijan on määritettävä tunti lomakkeet, tehtävän tila tai molemmat. Työaika raportit tallentavat tehtävien, projektien ja muiden kohteiden todelliset työtunnit ja ovat tärkeitä, jos seuraat käyttö astetta, laskutettavaa aikaa ja muita aikapohjaisia mittareita. Työryhmän jäsenet voivat määrittää tehtävän tilan omien tehtävien sivut-sivulla, jolloin järjestelmänvalvoja voi seurata tarkemmin projektien tehtävien valmistumista tai edistymistä.

Jos organisaatiosi seuraa Office Project Professional 2007-ohjelmassa luotujen projektien edistymistä, sinun on seurattava tehtävän tilaa.

Sivun alkuun

Tehtävien hallinta

Työryhmän jäsenet voivat käyttää Project Web Accessissa omat tehtävät-sivua, jos haluat tarkastella, muokata, delegoida ja päivittää heille määritettyjä tehtäviä ja työaikaa tai projekti päälliköksi Project Professional 2007-palvelua käyttävien projekti tiimien resursseja. Jos haluat käyttää omat tehtävät-sivua, valitse pikakäynnistyksestä omat tehtävät .

Tehtävien hallinta toiminnot

Sivun alkuun

Tehtävien päivitysten hallinta

Project Web Accessissa tehtävä päivitykset-sivulla voit tarkastella muutoksia tehtäviin ja työaikoihin, jotka työryhmän jäsenet lähettävät omat tehtävät-sivulta. Tehtävien päivitykset-sivulla voit myös päivittää projekteja uusimpien tietojen avulla.

Voit päivittää projekteja, joiden tiedot ovat tehtävä päivitykset-sivulla kahdella tavalla:

 • Manuaalisesti     Voit hyväksyä kunkin tehtävän muutoksen valitsemalla tehtävän päivitykset-sivulla Hyväksy . Jos vastaat tehtävän muutos pyyntöön ennen sen hyväksymistä, muutos pyyntö poistetaan tehtävä päivitykset-sivun luettelosta, kunnes ryhmän jäsen vastaa siihen. Voit päivittää ja vastata uusiin tehtävän ja tehtävän delegoinnin pyyn töihin yhtä aikaa.

 • Automaattisesti (sääntöjen avulla)     Voit luoda ja suorittaa sääntöjä, joilla päivitetään automaattisesti projektit, joiden muutoksia ei tarvitse tarkistaa ennen hyväksyntää. Voit luoda sääntöjä, jotka suoritetaan tietyille projekteille, kaikille projekteille, tietyille resurssit-säännöille tai resurssi ryhmille tietyssä SIJAINNISSA organisaation RBS (Resource Breakdown Structure)-rakenteessa.

Tehtävien päivitysten hallinta toiminnot

Sivun alkuun

Työaika raporttien hallinta

Työaika raportit tallentavat tehtävien, projektien ja muiden kohteiden todelliset työtunnit ja ovat tärkeitä, jos seuraat käyttö astetta, laskutettavaa aikaa ja muita aikapohjaisia mittareita.

Luo työaika raportti, jos:

 • Organisaatiosi haluaa ottaa laskutettavat ja ei-laskutettavat tunnit seurantaan.

 • Sinun on integrottava Kirjanpito järjestelmään palkan laskentaa tai laskutusta varten.

 • Johto haluaa nähdä lisä tietoja siitä, kuinka monta tuntia resurssit kuluttavat ja miten niitä käytetään (ylityökorvaukset laskutettavat ja laskutettavat vakio-ja muut kuin laskutettavat).

Työaika raportin hallinta toiminnot

Sivun alkuun

Integrointi Outlookin kanssa

Project Web Accessissa integroituu Microsoft Outlook avulla työryhmän jäsenet voivat päivittää tehtäviään käyttämällä Office Outlook 2007, 2003 tai XP. Jotta voit käyttää Outlookin integrointi ominaisuuksia, tiimin jäsenten tulee:

 • Sinulla on oltava kelvollinen käyttäjä tili Project Web Accessiin, jotta voit käyttää sivua, josta Outlookin integrointi ominaisuudet on määritetty.

 • Käytä Office Outlook 2007, 2003 tai XP.

Outlook-aktiviteetit

Sivun alkuun

Resurssien käsitteleminen

Resurssi tietojen hallinta

Henkilöstö projektit

Osaamis alueiden aikataulutus

Loma-ja vapaa-ajan käsitteleminen (hallinnointi aika)

Projekti päälliköt ja resurssi päälliköt käyttävät Project Web Accessissa resurssi keskusta, jonka avulla voit tarkastella, muokata ja analysoida yhden tai useamman resurssit-henkilön tietoja, jotka on määritetty Project Server-tieto kantaan julkaistujen projektien tehtäviin. Resurssi keskus näyttää luettelon yrityksen resurssivaranto resursseista. Project Serverin valvoja myöntää oikeudet resurssi keskuksen kohteiden tarkastelemiseen.

Sivun alkuun

Resurssi tietojen hallinta

Resurssi keskuksessa voit muokata resursseja koskevia tietoja, kuten sähkö posti osoitteita, tili tietoja ja ryhmiä, joihin ne kuuluvat. Voit tarkastella myös niiden varaus-ja käytettävyystietoja.

Huomautus: Joitain resurssi määritteitä, kuten niiden kalenteri asetuksia, voi muuttaa vain Project Professional 2007-ohjelmalla.

Resurssien tietojen hallinta toiminnot

Sivun alkuun

Henkilöstö projektit

Projekti päälliköt ja vähäisemmässä määrin resurssi päälliköt voivat luoda tiimejä projekteihin, jotka perustuvat moniin eri parametreihin, mukaan lukien resurssi taidot ja resurssien käytettävyys. Voit luoda projekti tiimin Project Web Accessissa muodosta tiimi-toiminnon avulla.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät muodosta tiimi-ominaisuutta:

 • Esimiehet eivät välttämättä näe kaikkia resursseja tai ne eivät välttämättä pysty määrittämään kaikkia projekteja.

 • Jotta voit etsiä resursseja, joilla on tarvittavat osaamis alueet, organisaation on otettava käyttöön RBS (Resource Breakdown Structure)-rakenne ja muu yrityksen resurssi jäsennyskoodi, joita käytetään erilaisten osaamis-ja resurssi suhteiden määrittämiseen organisaatiossa. .

 • Voit määrittää tehtäviä resurssi ryhmälle. yksittäiset tiimin jäsenet voivat sitten valita tehtävät, jotka hän haluaa määrittää itselleen.

 • Esimiehet voivat käyttää resursseja sekä ehdotettuja että sidottuja varaus tyyppejä. Esimiehet voivat seuranta projektien mahdollisia resurssi Varauksia määrittämällä projekteille resursseja sitoutumatta niihin. Palvelu organisaatiot käyttävät esimerkiksi usein ehdotettua varausta, jotta he voivat vertailla erilaisia tehtävä skenaarioita ja hallita sekä ehdotettuja että hyväksyttyjä tehtäviä. Resurssi päälliköt organisaatioissa, jotka käyttävät keskitettyä resurssivaranto-ja projekti päälliköitä, jotka käyttävät omaa henkilöstöään ehdotetun vara uksen mukaisesti henkilöstö pyyntöjen seuraamiseen ja hallintaan.

Huomautus: Jotkin resurssi määritteet ja-asetukset, kuten kalenteri asetukset ja korvatut resurssit, voidaan muuttaa vain Project Professional 2007-ohjelmalla.

Projektin henkilöstö aktiviteetit

Sivun alkuun

Osaamis alueiden aikataulutus

Jos haluat löytää työn parhaat resurssit, käytä Project Web Accessissa ja Project Professional 2007-ratkaisussa käytettävissä olevia osaamis alueiden ajoitus ominaisuuksia organisaation yritys projektien hallinnan (EPM) ratkaisun osana. Käytä Project Professional 2007-ohjelmassa ohjattua resurssien korvaamista ja korvaa yleiset resurssit todellisilla resursseilla. Project Web Accessissa muodosta tiimi-ominaisuuden avulla voit etsiä resursseja, joilla on työn oikeat taidot.

Huomautus: Joitakin resurssi määritteitä, kuten kalenteri asetuksia ja ohjattua resurssien korvaamista, voi muuttaa vain Project Professional 2007-ohjelmalla.

Taitojen ajoitus aktiviteetit

Sivun alkuun

Loma-ja vapaa-ajan käsitteleminen (hallinnointi aika)

Project Web Accessissa voit käyttää vapaa-aikaa (Hallin nollista aikaa), kuten lomia, ryhmä kokouksia, koulutusta, sisäisiä projekteja ja muuta ei-projekti aikaa. Tiimin jäsenet määrittävät hallinta aikaa omat työaika raportit-sivuillaan.

Organisaation on seurattava Hallin nollista aikaa, jos:

 • Olet Integroimaton Kirjanpito järjestelmään, joka edellyttää poikkeuksia koskevia tietoja.

 • Johto ryhmä haluaa nähdä poikkeuksia koskevia raportteja.

 • Projekti päälliköt tai resurssienhallinnat haluavat, että työryhmän jäsenet voivat antaa poissaoloaikaa, jotta projekti varausten aika näkyy poissa käytöstä.

Hallin nollista ajan hallintaa koskevat toimet

Sivun alkuun

Projekti keskuksen käyttäminen

Projekti keskus tarjoaa kätevän tavan projekti päälliköille, resurssi päälliköille, työryhmän jäsenille ja muille projektin sidos ryhmille, jotka voivat tarkastella yksittäisten projektien ja projekti ehdotusten yksityiskohtaisia tietoja sekä tarkastella projektien Yhteenveto tietoja. koko organisaatiossa. Kaikilla käyttäjillä, joilla on projekti keskuksen käyttö oikeus Project Web Accessissa tai Project Professional 2007-sovelluksessa, voi käyttää Project Center-sivustoa projekti keskuksen kanssa sen mukaan, mihin projektiin ne on määritetty. Vain Project Server 2007-tieto kantaan julkaistut projektit ovat käytettävissä projekti keskuksessa.

Projekti keskuksen aktiviteetit

Sivun alkuun

Tietojen analysoiminen ja raporttien luominen

Tila raporttien hallinta

OLAP-raporttien käyttäminen

Project Web Accessissa on useita raportti vaihtoehtoja, jotka auttavat tiimiä tekemään yhteistyötä tehokkaimmalla tavalla. Resurssit voivat luoda tila raportteja, jotka ilmoittavat, miten heidän tehtävänsä etenevät. Lisäksi projekti päälliköksi voi luoda yksityiskohtaisia online analyysi Processing (OLAP)-raportteja.

Huomautus: Muista, että jotkin tehtävät voidaan suorittaa vain, jos käyttäjä kuuluu Project Web Accessiin Järjestelmänvalvojat-ryhmään. Jos et näe palvelin asetukset-linkkiä Project Web Accessissa, sinun ei tarvitse käyttää järjestelmänvalvojat-ryhmää etkä voi suorittaa toimintoja, kuten mukauttaa näkymiä, määrittää raportteja, määrittää työaika raportteja tai poistaa projekteja.

Sivun alkuun

Tila raporttien hallinta

Tila raportit kuvaavat varattujen tehtävien edistymistä. Esimiehet voivat automatisoida tila tietojen pyytämistä ja vastaanottamista. he voivat lähettää tiimin jäsenten tila raportti pyyntöjä, ja ryhmän jäsenet voivat vastata niihin antamalla pyydetyt tiedot. Tiimin jäsenet voivat myös aloittaa tila raporttien lähettämisen. Esimiehet voivat määrittää tila raportteja niin, että he saavat yksittäiset lähetykset ja vasta uksia yhdistämän yhdistetyn raportin.

Tila raportin hallinta toiminnot

Sivun alkuun

OLAP-raporttien käyttäminen

Eri tasojen valvojat voivat käyttää erilaisia raportteja projektien ja resurssien suoritus kyvyn analysointiin projektissa tai useissa projekteissa. Voit käyttää pivot-taulukkoa ja Pivot-kaavio-näkymiä, jos haluat käsitellä raportteja vuorovaikutteisesti ja muuttaa joitain kenttien rakennetta. Kaikki nämä raportit auttavat ymmärtämään organisaatiosi kuntoa projektien ja resurssien tehokkuuden kannalta.

Huomautus: Jotkin raportit, kuten visuaaliset raportit, voidaan luoda ja tarkastella vain Project Professional 2007-ohjelmalla.

OLAP-raporttien hallinta toiminnot

Sivun alkuun

Yhteistyö organisaation muiden käyttäjien kanssa

Project Web Accessissa on monia ominaisuuksia, jotka auttavat organisaation resursseja tekemään yhteistyötä projektin tehtäviin, ongelmiin, riskeihin ja muille alueille, jotka vaikuttavat projektin onnistumiseen.

Yhteistyötoiminnot

Sivun alkuun

Project Professionalin käyttäminen

Project Professional 2007: n avulla voit suorittaa useita projektin hallinta tehtäviä osana organisaatiosi Enterprise Project Management (EPM)-ratkaisua.

Huomautus: Project Server 2007-käyttö oikeudet ovat pakollisia, jotta voit suorittaa erilaisia yrityksen projektin hallinta tehtäviä Project Professionalia käyttämällä. +

Project Professional-aktiviteetit

Sivun alkuun

Käyttöönoton neuvojen, blogien ja muiden tietojen hankkiminen verkossa

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×