Project Onlinen työnkulkujen vianmääritys

Project Web App -järjestelmänvalvojana voit usein joutua suorittamaan vianmääritystä Project-työnkuluille. Riippuen siitä, miten työnkulkuprosessi on määritetty organisaatiossa, joissakin tapauksissa vaaditaan järjestelmänvalvojan toimia, jotta työnkulun esiintymä etenee. On olemassa kenttiä, jotka käyttäjä voi lisätä Projektikeskukseen, kyselyn OData-tietoihin tai Project Onlinen Rest-päätepisteeseen, jotta hän saa paremman käsityksen kunkin Project-työnkulun tilasta. Näissä kentissä annettujen tietojen avulla Project Web App -järjestelmänvalvoja voi suorittaa asianmukaiset korjaustoimet, joilla poistetaan Project-työnkulun etenemisen esteet.

Project Onlinen työnkulkujen vianmäärityksessä on kolme vaihetta:

 1. Näkymien ja raporttien määrittäminen virheiden näyttämistä varten

 2. Virheiden tarkistaminen

 3. Virheiden käsitteleminen ja lisävaiheiden suorittaminen

Näkymien ja raporttien määrittäminen virheiden näyttämistä varten

Järjestelmänvalvojalla on kaksi keinoa nähdä Project-työnkulun virheet:

 • projektikeskus-näkymän luominen työnkulun tilan tarkastelemista varten

 • kyselyn suorittaminen Projectin OData-palvelusta tai Projectin REST-ohjelmointirajapinnasta.

Projektikeskus-näkymän luominen työnkulun tilan tarkastelemista varten

Suosittelemme luomaan uuden Projektikeskus-näkymän Project-työnkulkujen vianmääritystä varten. Jotta käyttäjä voi luoda Projektikeskus-näkymän tai muokata näkymää, hänellä on oltava yleinen käyttöoikeus hallita Project Web App -näkymiä.

Huomautus: Jos haluat lisätietoja suojauksen hallinnasta, katso Videosarja: Suojausoikeuksien toiminta Project Serverissä (englanniksi).

Näkymän luominen

 1. Valitse Project Web Appissa rataskuvake ja sitten Project Web App -asetukset.

 2. Valitse asetussivulla Hallitse näkymiä. Näkyviin tulee näkymäluettelo.

 3. Valitse Uusi näkymä.

 4. Valitse Nimi ja tyyppi -osan Näkymän laji -luettelosta Projektikeskus.

 5. Kirjoita Nimi-ruutuun uuden näkymän nimi. Esimerkki: ”Project-työnkulut”.

 6. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden näkymän kuvaus.

 7. Poista Taulukko ja kentät -osan Näytettävät kentät -luettelosta oletusarvoiset Alku ja loppu -kentät. Lisää seuraavat kentät Käytettävissä olevat kentät -luettelosta:

  • Työnkulun virhekoodi

  • Työnkulun virhe

  • Työnkulku luotu

  • Työnkulun tunnus

  • Työnkulku suoritettu viimeksi

  • Työnkulun omistaja

  • Työnkulun jakson nimi

  • Työnkulun vaiheen nimi

  • Työnkulun tila

  • Kuitattu ulos

  • Kuitannut ulos

 8. Siirry vierittämällä sivun alareunaan ja napsauta Suodata.

 9. Lisää suodatin kentän ”Työnkulun virhekoodion suurempi kuin 1” avulla ja napsauta OK.

 10. Napsauta Tallenna.

  Huomautus: Kun olet napsauttanut Tallenna, näyttöön tulee seuraava viesti: ”Et ole määrittänyt suojausluokkaa tälle näkymälle. Jos et tee sitä, yksikään käyttäjä ei voi nähdä näkymää avattavassa valikossa tai käyttää sitä. Haluatko silti tallentaa? ”. Napsauta OK, koska vain PWA-järjestelmänvalvojaryhmän jäsen voivat tarkastella Projectin työnkulkuja Projektikeskus-näkymässä.

Kyselyn suorittaminen Projectin OData-palvelusta tai Projectin REST-ohjelmointirajapinnasta

Käyttäjät voivat hakea näitä tietoja myös Projectin OData-palvelusta tai ohjelmallisesti Projectin REST-ohjelmointirajapinnan kautta.

Projectin OData-palvelu

Projektikeskuksen kenttä

Kohde

Ominaisuus

Työnkulun virhekoodi

Projects

WorkflowErrorResponseCode

Työnkulun virhe

Projects

WorkflowError

Työnkulku luotu

Projects

WorkflowCreatedDate

Työnkulun tunnus

Projects

WorkflowInstanceId

Työnkulku suoritettu viimeksi

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Työnkulun omistaja

Projects

WorkflowOwnerName

Työnkulun jakson nimi

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Työnkulun vaiheen nimi

ProjectWorkflowStageData

StageName

Työnkulun tila

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Huomautus: Lisätietoja OData-palvelusta on artikkelissa ProjectData - Projectin OData-palvelun viitetiedot (englanniksi).

Projectin REST-ohjelmointirajapinta

Projektikeskuksen kenttä

Kohde

Ominaisuus

Työnkulun virhekoodi

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Työnkulun virhe

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Työnkulku luotu

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Työnkulun tunnus

ProjectWorkflowInstance

Id

Työnkulku suoritettu viimeksi

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Työnkulun omistaja

Projects

ProjectOwnerName

Työnkulun jakson nimi

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Työnkulun vaiheen nimi

ProjectWorkflowStageData

StageName

Työnkulun tila

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Koodiesimerkkejä

Lue suodatettu projektijoukko ja hae projektin työnkulun esiintymät. Jos pyyntö sisältää enemmän kuin 20 projektia, sinun on lisättävä suodatusta, tai pyyntö epäonnistuu:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Lue kaikki työnkulut, joiden virheiden vastauskoodi on suurempi tai yhtä suuri kuin 400, mukaan lukien omistaja ja projektin perustiedot:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Huomautus: Lisätietoja Project Onlinen kehitysmahdollisuuksista on Projectin kehityskeskuksessa.

Virheiden tarkistaminen

Jos järjestelmänvalvoja on luonut Projektikeskus-näkymän yllä olevien ohjeiden mukaisesti, näkymää voi käyttää seuraavasti:

 1. Siirry Project Web Appissa Projektikeskukseen valitsemalla pikakäynnistyksestä Projektit.

 2. Valitse valintanauhasta Projektit.

 3. Valitse edellä olevien ohjeiden mukaisesti luotu näkymä avattavasta Näytä:-valikosta.

  Tämä näyttää käyttäjälle luettelon kaikista projekteista ja kunkin projektin työnkulun nykyisen tilan, mukaan lukien virheet.

Käyttäjä voi tarkistaa virheet myös mukautetun raportin avulla tai ohjelmallisesti, kuten yllä on kuvattu.

Huomautus: Työnkulku luotu- ja Työnkulku suoritettu viimeksi -kohdissa näytetään päivämäärä ja kellonaika UTC-muodossa.

Huomautus: Kun virheet on käsitelty, kestää enintään 24 tuntia, että tila päivittyy Projektikeskukseen, Projectin OData-palveluun ja Projectin REST-ohjelmointirajapinnan kautta.

Virheiden käsitteleminen ja lisävaiheiden suorittaminen

Project-työnkulussa voi ilmetä seuraavia virheitä:

Virhe

Toimi

Projektin PROJECT_GUID tilaa ei voitu päivittää

Yleensä tämä ongelma ratkeaa, jos mitään toimia ei suoriteta vähään aikaan. Jos virhe on ratkaistava heti, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua.

Projektin PROJECT_GUID vaiheen STAGE_GUID tilaa ei voitu päivittää

Yleensä tämä ongelma ratkeaa, jos mitään toimia ei suoriteta vähään aikaan. Jos virhe on ratkaistava heti, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua.

Vaihe STAGE_GUID ei ole projektin PROJECT_GUID nykyinen vaihe

Tämä virhe ilmenee silloin, kun yritetään määrittää työnkulun vaiheelle työnkulun vaiheen tila, joka ei ole kelvollinen. Tässä tapauksessa sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Mukautetulle kentälle CUSTOM_FIELD_GUID ei ole määritetty arvoa projektia PROJECT_GUID varten

Mukautettua kenttää ei ole määritetty oikein eikä työnkulku voi edetä ennen kuin mukautetun kentän arvo on päivitetty. Voit selvittää päivitettävän mukautetun kentän nimen katsomalla kohtaa Mukautetun kentän hakeminen mukautetun kentän GUID-tunnuksesta. Kun mukautettu kenttä on päivitetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua.

Huomautus: Parhaana käytäntönä on suositeltavaa, että työnkulussa mukana oleville mukautetuille tosi/epätosi-kentille käytetään hakutaulukkoa eikä mukautettua merkintäkenttää, jotta vältetään tämä ongelma tämäntyyppisissä mukautetuissa kentissä.

Mukautettua kenttää CUSTOM_FIELD_GUID ei ole.

Näin tapahtuu, kun työnkulku yrittää lukea tai kirjoittaa sellaisen mukautetun kentän arvoa, joka on poistettu PWA:sta. Sinun on muokattava työnkulkua ja varmistettava, että työnkulkuun liittyy oikea mukautettu kenttä.

Projektin PROJECT_GUID sisäänkuittaustyön lähettäminen epäonnistui

Yleensä tämä ongelma ratkeaa, jos mitään toimia ei suoriteta vähään aikaan. Jos virhe on ratkaistava heti, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Projektin PROJECT_GUID julkaisutyön lähettäminen epäonnistui

Yleensä tämä ongelma ratkeaa, jos mitään toimia ei suoriteta vähään aikaan. Jos virhe on ratkaistava heti, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Projektin PROJECT_GUID julkaisun yhteenvetotyön lähettäminen epäonnistui

Yleensä tämä ongelma ratkeaa, jos mitään toimia ei suoriteta vähään aikaan. Jos virhe on ratkaistava heti, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Projektin luominen luettelokohteesta epäonnistui

Tämä on virhe, joka vaikuttaa CreateProjectFromListItem-toimintoon. Kokeile ensin SharePoint-työnkulun jatkamista. Jos ongelma jatkuu, tarkista PWA:n jonosta, onko siinä epäonnistunut jonotyö projektin luonnille.

Luettelokohdetta ei löytynyt projektin luomiselle verkon WEB_ID luettelon LIST_ID kohteelle LIST_ITEM_ID

Luettelokohdetta ei ole enää olemassa. Tarkista roskakorista, voitko palauttaa luettelokohteen.

PROJECT_GUID-tunnukseen liittyvää ideaa ei löytynyt, kun yritettiin päivittää tilaa

Näin tapahtuu, kun idea, jota käytettiin alussa projektin luontiin, on poistettu. Tarkista roskakorista, voitko palauttaa luettelokohteen.

Työn tunnus JOB_GUID on virheellinen

Ota yhteyttä Microsoft-tukeen, jos saat tämän virhesanoman.

Työnkulun omistajalla ei ole oikeutta kuitata sisään projektia PROJECT_GUID

Järjestelmänvalvojan on myönnettävä työnkulun omistajalle sisäänkuittauksen käyttöoikeudet. Kun käyttöoikeudet on myönnetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Työnkulun omistajalla ei ole luokan Muokkaa projektin yhteenvetokenttiä-, Tallenna projekti Project Serveriin- tai Julkaise projekti -käyttöoikeutta projektissa PROJECT_GUID

Järjestelmänvalvojan on myönnettävä työnkulun omistajalle asianmukainen käyttöoikeus. Kun käyttöoikeudet on myönnetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Työnkulun omistajalla ei ole yleistä Uusi projekti -käyttöoikeutta

Näin tapahtuu, kun yritetään luoda projekti SharePoint-luettelokohteesta, ja käyttäjä, joka käynnistää työnkulun esiintymän, ei voi luoda uusia projekteja PWA:ssa.

Järjestelmänvalvojan on myönnettävä käyttäjälle asianmukainen käyttöoikeus. Kun käyttöoikeudet on myönnetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Työnkulun omistajalla ei ole luokan Avaa- ja Tallenna projekti Project Serveriin -käyttöoikeuksia projektissa PROJECT_GUID

Järjestelmänvalvojan on myönnettävä käyttäjälle asianmukainen käyttöoikeus. Kun käyttöoikeudet on myönnetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Työnkulun omistajalla ei ole luokan Avaa projekti -käyttöoikeutta projektissa PROJECT_GUID

Järjestelmänvalvojan on myönnettävä käyttäjälle asianmukainen käyttöoikeus. Kun käyttöoikeudet on myönnetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Työnkulun omistajalla ei ole luokan Julkaise projekti -käyttöoikeutta projektissa PROJECT_GUID

Järjestelmänvalvojan on myönnettävä käyttäjälle asianmukainen käyttöoikeus. Kun käyttöoikeudet on myönnetty, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Projektin työnkululla ei voi olla useita vaiheita käynnissä

Tämä virhe tulee näkyviin, jos työnkulun esiintymä yrittää siirtyä vaiheeseen sulkematta edellistä vaihetta. Saat virheeseen liittyviä ohjeita ottamalla yhteyttä Microsoft-tukeen.

Projektin työnkululla on oltava yksi vaihe käynnissä

Tämä virhe tulee näkyviin, jos työnkulun esiintymä yrittää poistua vaiheesta käynnistämättä seuraavaa vaihetta. Saat virheeseen liittyviä ohjeita ottamalla yhteyttä Microsoft-tukeen.

Projektilla PROJECT_GUID ei voi olla työnkulkua

Tämä virhe ilmenee, kun työnkulun esiintymää yritetään käynnistää projektityypissä, jota ei tueta. Saat virheeseen liittyviä ohjeita ottamalla yhteyttä Microsoft-tukeen.

Projektin PROJECT_GUID sisäänkuittaus epäonnistui

PWA:n jonotyö on epäonnistunut ja estänyt työnkulkua etenemästä. Tarkista epäonnistunut jonotyö PWA:n Hallitse jonossa olevia töitä -sivulta.

Projektin {0} sisäänkuittaus epäonnistui sen jälkeen kun mukautetun kentän {1} arvoa oli päivitetty

PWA:n jonotyö on epäonnistunut ja estänyt työnkulkua etenemästä. Tarkista epäonnistunut jonotyö PWA:n Hallitse jonossa olevia töitä -sivulta.

Projektin PROJECT_GUID sisäänkuittaus epäonnistui sen jälkeen kun ominaisuuden PROPERTY arvoa oli päivitetty

PWA:n jonotyö on epäonnistunut ja estänyt työnkulkua etenemästä. Tarkista epäonnistunut jonotyö PWA:n Hallitse jonossa olevia töitä -sivulta.

Projekti PROJECT_GUID on kuitattu ulos toisessa istunnossa

Järjestelmänvalvojan on joko pakotettava projektin sisäänkuittaus tai pyydettävä käyttäjää kuittaamaan projekti sisään. Kun projekti on kuitattu sisään, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Projekti PROJECT_GUID on kuitattu ulos toiselle käyttäjälle

Järjestelmänvalvojan on joko pakotettava projektin sisäänkuittaus tai pyydettävä käyttäjää kuittaamaan projekti sisään. Kun projekti on kuitattu sisään, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua. Jos ongelma jatkuu, sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Projektilla PROJECT_GUID ei ole työnkulkua

Ota yhteyttä Microsoft-tukeen, jos saat tämän virhesanoman.

Projektia PROJECT_GUID ei ole kuitattu ulos

Järjestelmänvalvojan on tarkistettava työnkulun määritelmä ja varmistettava, että mitään projektin päivityksiä ei yritetä ennen kuin projekti on kuitattu ulos.

Projektia PROJECT_GUID ei ole olemassa

Ota yhteyttä Microsoft-tukeen, jos saat tämän virhesanoman.

Projektia PROJECT_GUID ei voi julkaista, koska PROJ_PWA_SHORT_NAME on vain luku -tilassa

Yleensä tämä ongelma ratkeaa, jos mitään toimia ei suoriteta vähään aikaan. Jos virhe on ratkaistava heti, varmista, että PWA-sivusto ei ole vain luku -tilassa siirtymällä sivustoon ja katsomalla, onko sivun yläreunassa ilmoitus. Jos ilmoitusta ei ole, kokeile jatkaa SharePoint-työnkulkua.

Projektin PROJECT_GUID päivitys epäonnistui

PWA:n jonotyö on epäonnistunut ja estänyt työnkulkua etenemästä. Tarkista epäonnistunut jonotyö PWA:n Hallitse jonossa olevia töitä -sivulta.

Ominaisuudelle PROPERTY ei ole määritetty arvoa projektia PROJECT_GUID varten

Järjestelmänvalvojan on tarkistettava työnkulun määritelmä ja varmistettava, että ominaisuudet on määritetty oikein.

Ominaisuutta PROPRERTY ei ole olemassa

Ota yhteyttä Microsoft-tukeen, jos saat tämän virhesanoman.

Projektin PROJECT_GUID julkaisutoiminnon suorittaminen epäonnistui

PWA:n jonotyö on epäonnistunut ja estänyt työnkulkua etenemästä. Tarkista epäonnistunut jonotyö PWA:n Hallitse jonossa olevia töitä -sivulta.

Projektin PROJECT_GUID julkaisun yhteenvetotoiminnon suorittaminen epäonnistui

PWA:n jonotyö on epäonnistunut ja estänyt työnkulkua etenemästä. Tarkista epäonnistunut jonotyö PWA:n Hallitse jonossa olevia töitä -sivulta.

401 Käyttäjää ei löydy/Käyttäjä on passiivinen

Sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

System.InvalidOperationException: Havaittiin puutteellinen sulkeminen, kun ladattiin alirutiineja työnkululle WORKFLOW_GUID.

Sinun on käynnistettävä Project-työnkulku uudelleen.

Jos virhettä ei ole luettelossa tai haluat lisätietoja saamastasi virheestä, katso kohta SharePoint-työnkulun tarkan virhesanoman hakeminen.

Jos näet muita virheitä, joita ei ole lueteltu yllä, ota meihin yhteyttä. Voit ottaa yhteyttä kahdella tavalla: joko User Voice -keskustelupalstalla tai ottamalla yhteyttä Microsoft-tukeen. Anna meille seuraavat tiedot.

 • Projektin nimi

 • Työnkulun virhekoodi

 • Työnkulun virhe

 • Työnkulku luotu

 • Työnkulun tunnus

 • Työnkulku suoritettu viimeksi

 • Työnkulun omistaja

 • Epäonnistuneen jonon viesti ja aikaleima tarvittaessa

SharePoint-työnkulun jatkaminen

Joissakin tapauksissa työnkulkua on jatkettava, jotta voidaan yrittää työnkulun nykyistä vaihetta uudelleen.

SharePoint-työnkulun jatkaminen

 1. Siirry Project Web Appissa Projektikeskukseen valitsemalla pikakäynnistyksestä Projektit.

 2. Napsauta projektin nimeä.

 3. Napsauta pikakäynnistyksessä projektin nimeä.

 4. Laajenna Kaikki työnkulun vaiheet -osa.

 5. Napsauta Työnkulun lisätiedot -linkkiä.

 6. Napsauta Sisäinen tila -kohdan vieressä olevaa ”i”-kuvaketta.

 7. Napsauta Jatka tätä työnkulkua -linkkiä.

Project-työnkulun käynnistäminen uudelleen

Kun Project-työnkulku käynnistetään uudelleen, se palaa takaisin työnkulun alkuun. Käyttäjien on siirrettävä työnkulku takaisin sen nykyiseen vaiheeseen. Ennen kuin käynnistät Project-työnkulun uudelleen, kannattaa ehkä ensin kokeilla työnkulun jatkamista, jotta nykyisten vaiheiden suorittamista kokeillaan uudelleen. Katso ohjeet työnkulun jatkamiseen kohdasta SharePoint-työnkulun jatkaminen.

Project-työnkulun käynnistäminen uudelleen

 1. Siirry Project Web Appissa Projektikeskukseen valitsemalla pikakäynnistyksestä Projektit.

 2. Napsauta projektin nimeä.

 3. Valitse Projekti-välilehdestä Asetukset ja Aloita työnkulku alusta.

  Huomautus: Projekti on kuitattava sisään ennen kuin työnkulun voi käynnistää uudelleen. Lisätietoja projektin sisäänkuittaamisesta on artikkelissa Toisen käyttäjän uloskuittaamien projektien ja resurssien kuittaaminen sisään manuaalisesti.

 4. Valitse OK.

Projektin työnkulkujen käynnistäminen uudelleen projektijoukolle

 1. Valitse Project Web Appissa rataskuvake ja sitten Project Web App -asetukset.

 2. Valitse Muuta tai käynnistä uudelleen työnkulkuja.

 3. Valitse projektien luettelosta Yrityksen projektityyppi.

 4. Valitse projektijoukko, jonka työnkulut on käynnistettävä uudelleen.

  Huomautus: Projektit on kuitattava sisään, jotta ne näkyvät luettelossa. Lisätietoja projektin sisäänkuittaamisesta on artikkelissa Toisen käyttäjän uloskuittaamien projektien ja resurssien kuittaaminen sisään manuaalisesti.

 5. Valitse valituille projekteille Käynnistä nykyinen työnkulku uudelleen.

 6. Valitse OK.

Project-työnkulut voi käynnistää uudelleen myös ohjelmallisesti. ProjectWorkflowInstance-kohteessa on kaksi menetelmää Project-työnkulkujen uudelleenkäynnistämiseen:

 • RestartWorkflow()

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Huomautus: Project-työnkulkujen käynnistäminen uudelleen joukkona voi rajoittaa toimintaa. Lisätietoja on artikkelissa SharePoint 2013:n työnkulkujen rajoittaminen ja suorituskyky SharePoint Onlinessa ja Project Onlinessa.

SharePoint-työnkulun tarkan virhesanoman hakeminen

Jos Projektikeskuksen virhesanomassa ei ole riittävästi tietoja ongelman vianmääritystä varten, haluat ehkä tarkastella SharePoint-työnkulun tarkkaa virhesanomaa.

SharePoint-työnkulun tarkan virhesanoman hakeminen

 1. Siirry Project Web Appissa Projektikeskukseen valitsemalla pikakäynnistyksestä Projektit.

 2. Napsauta projektin nimeä.

 3. Napsauta pikakäynnistyksessä projektin nimeä.

 4. Laajenna Kaikki työnkulun vaiheet -osa.

 5. Napsauta Työnkulun lisätiedot -linkkiä.

 6. Napsauta Sisäinen tila -kohdan vieressä olevaa ”i”-kuvaketta, jotta näet tarkan virhesanoman.

Mukautetun kentän hakeminen mukautetun kentän GUID-tunnuksesta

 1. Valitse Project Web Appissa rataskuvake ja sitten Project Web App -asetukset.

 2. Valitse Yrityksen mukautetut kentät ja hakutaulukot.

 3. Napsauta mukautettua kenttää.

 4. Vieritä sivun loppuun.

 5. Laajenna Järjestelmän tunnistetiedot -osa, jotta näet mukautetun kentän GUID-tunnuksen.

PWA:n jonotöiden tarkistaminen

Joissakin tapauksissa virhe voi aiheutua epäonnistuneesta PWA:n jonotyöstä. PWA näyttää tarkat virheviestit epäonnistuneille jonotöille.

PWA:n jonotöiden tarkistaminen

 1. Valitse Project Web Appissa rataskuvake ja sitten Project Web App -asetukset.

 2. Valitse Hallitse jonossa olevia töitä.

 3. Etsi epäonnistunut jonotyö, joka liittyy työnkulun virheeseen, ja katso lisätietoja napsauttamalla virhettä.

Huomautus: Sinun on muutettava Työhistoria-kohtaa, jos työnkulun virhe on yli viikon vanha, jotta se näkyy luettelossa.  

Lisävaiheet

Aktiivisen projektin Työnkulku suoritettu viimeksi -päivämäärä on kaukana menneisyydessä

Projekti voi olla kuitattu ulos toisessa istunnossa eikä työnkulku voi edetä ennen kuin projekti kuitataan sisään. Järjestelmänvalvojan voi olla tarpeen pakottaa projektin sisäänkuittaaminen, jotta työnkulku voi edetä. Lisätietoja projektin sisäänkuittaamisesta on artikkelissa Toisen käyttäjän uloskuittaamien projektien ja resurssien kuittaaminen sisään manuaalisesti.

Huomautus: Työnkulku suoritettu viimeksi -päivämäärää kutsutaan Viimeksi lähetetty -päivämääräksi Projectin OData-palvelussa ja Projectin REST-ohjelmointirajapinnassa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×