Project 2013:n pikanäppäimet

Pikanäppäinten kuvaukset koskevat yhdysvaltalaista näppäimistöasettelua. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Sisältö

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Osien laajentaminen näppäimistön avulla

Tästä artikkelista etsiminen

Tämän artikkelin tulostaminen

Microsoft Officen perustoiminnot

Microsoft Projectin pikaopas

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Project 2013 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistöllä

 • Voit laajentaa artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

 • Voit laajentaa artikkelista vain yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki valitaan, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tästä artikkelista etsiminen

Tärkeää:  Ennen kuin aloitat haun, paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 1. Paina Ctrl+F.

  Esiin tulee hakuruutu, ja voit aloittaa kirjoittamisen osoittimen kohdalta.

 2. Kirjoita hakuteksti ruutuun.

 3. Paina sitten ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten Ctrl+P.

Sivun alkuun

Microsoft Officen perustoiminnot

Valintanauhan käyttäminen näppäimistöllä

 1. Paina Alt-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeessä sen toiminnon päällä, jota haluat käyttää.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näkyviin voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat W-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina Alt-näppäintä.

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Alt+Sarkain

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Alt+Vaihto+Sarkain

Sulkee aktiivisen ikkunan.

Ctrl+W tai Ctrl+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

Ctrl+F5

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtyy ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

Vaihto+F6

Siirtyy seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

Ctrl+F6

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Ctrl+Vaihto+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

Ctrl+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

Print Screen

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

Alt+Print Screen

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

Ylänuoli

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

Alanuoli

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+Oikea nuoli

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtyy tekstiruudun loppuun.

Ctrl+End

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

Ctrl+Home

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan soluun.

Sarkain

Siirtyy edelliseen soluun.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtyy edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

Ctrl+Sarkain

Aloittaa uuden kappaleen.

Enter

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Toimintojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Tuo näkyviin toiminnon valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtää seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

Alt+Vaihto+F10

Valitsee toimintovalikon seuraavan kohteen.

Alanuoli

Valitsee toimintovalikon edellisen kohteen.

Ylänuoli

Suorittaa toimintovalikon valitun kohteen toiminnon.

Enter

Sulkee toimintovalikon tai viestin.

Esc

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toiminnoista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office Sounds.

 • Voit ladata Microsoft Officen Soundsin Office.com -sivustosta.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

Sarkain

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Insert

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

Alt+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

Alt+Alanuoli

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

Esc

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

Enter

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

Home

Siirtyy merkinnän loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+Oikea nuoli

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

Vaihto+Home

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

Vaihto+End

Tiedostojen perushallinta

Toiminto

Näppäin

Avaa projektitiedoston (näyttää Avaa-valintaikkunan).

Ctrl+F12

Avaa projektitiedoston (näyttää Avaa-välilehden Backstage-näkymässä).

Ctrl+O

Tallentaa projektitiedoston.

Ctrl+S

Luo uuden projektin.

Ctrl+N

Tulostaa tiedoston (näyttää Tulosta-välilehden Backstage-näkymässä).

Ctrl+P

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

Ctrl+F12

Näyttää Avaa-välilehden Backstage-näkymässä.

Ctrl+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

Enter

Avaa yläkansion.

Askelpalautin

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

Del

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

Vaihto+F10

Siirtyy seuraavaan asetukseen.

Sarkain

Siirtyy edelliseen asetukseen.

Vaihto+Sarkain

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai Alt+1

Sivun alkuun

Microsoft Projectin pikaopas

Verkkokaavion käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy toiseen verkkokaavioruutuun.

Nuolinäppäimet

Lisää valintaan verkkokaavioruutuja.

Vaihto+nuolinäppäimet

Siirtyy verkkokaavioruutuun.

Huomautus: Sinun on ensin määritettävä manuaalinen sijoittaminen. Valitse siirrettävä ruutu. Valitse Muotoile ja valitse sitten Asettelu. Napsauta Salli ruutujen manuaalinen sijoittaminen.

Ctrl+nuolinäppäimet

Siirtyy ylimpään verkkokaavioruutuun projektissa tai näkymässä.

Ctrl+Home tai Vaihto+Ctrl+Home

Siirtyy alimpaan verkkokaavioruutuun projektissa.

Ctrl+End tai Vaihto+Ctrl+End

Siirtyy äärimmäisenä vasemmalla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

Home tai Vaihto+Home

Siirtyy äärimmäisenä oikealla olevaan verkkokaavioruutuun projektissa.

End tai Vaihto+End

Siirtyy yhden ikkunan korkeuden verran ylöspäin.

Page Up tai Vaihto+Page Up

Siirtyy yhden ikkunan korkeuden verran alaspäin.

Page Down tai Vaihto+Page Down

Siirtyy yhden ikkunan leveyden verran vasemmalle.

Ctrl+Page Up tai Vaihto+Ctrl+Page Up

Siirtyy yhden ikkunan leveyden verran oikealle.

Ctrl+Page Down tai Vaihto+Ctrl+Page Down

Valitsee verkkokaavioruudusta seuraavan kentän.

Enter tai sarkain

Valitsee verkkokaavioruudusta edellisen kentän.

Vaihto+Enter

OfficeArt-objektien käyttäminen

OfficeArt-muotojen siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää muotoa vähittäin ylös, alas, oikealle tai vasemmalle.

Nuolinäppäimet

Suurentaa muodon leveyttä 10 %.

Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää muodon leveyttä 10 %.

Vaihto+Vasen nuoli

Suurentaa muodon korkeutta 10 %.

Vaihto+Ylänuoli

Pienentää muodon korkeutta 10 %.

Vaihto+Alanuoli

Suurentaa muodon leveyttä 1 %.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää muodon leveyttä 1 %.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Suurentaa muodon korkeutta 1 %.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Pienentää muodon korkeutta 1 %.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Kiertää muotoa oikealle 15 astetta.

Alt+Oikea nuoli

Kiertää muotoa vasemmalle 15 astetta.

Alt+Vasen nuoli

.

OfficeArt-objektien ja -tekstin valitseminen ja kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee objektin (teksti valittuna objektin sisällä).

Esc

Valitsee objektin (objekti valittuna).

Sarkain tai Vaihto+Sarkain, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitsee objektin sisällä olevan tekstin (objekti valittuna).

Enter

Valitsee useita muotoja.

Pidä Ctrl-näppäintä alhaalla ja napsauta muotoja

Valitsee useita tekstiä sisältäviä muotoja.

Pidä Vaihtonäppäin painettuna ja napsauta muotoja

Leikkaa valitun objektin.

Ctrl+X

Kopioi valitun objektin.

Ctrl+C

Liittää leikatun tai kopioidun objektin.

Ctrl+V

Liittää määräten.

Ctrl+Alt+V

Kopioi vain muotoilun.

Ctrl+Vaihto+C

Liittää vain muotoilun.

Ctrl+Vaihto+V

Liittää määräten.

Ctrl+Alt+V

Ryhmittää muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja.

Ctrl+G kun olet valinnut ryhmään lisättävät kohteet

Poistaa muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmittelyn.

Ctrl+Vaihto+G kun olet valinnut purettavan ryhmän

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Lisää seuraavan objektin monivalintaan.

Ctrl+napsautus

Lisää seuraavan objektin monivalintaan: sallii tekstiruudun tekstin napsauttamisen tekstiruudun lisäämiseksi monivalintaan.

Vaihto+napsautus

OfficeArt-tekstin ja -tekstiruutujen muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Kutistaa valinnan.

Esc

Valitsee koko tekstin.

Ctrl+A

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Kumoa.

Ctrl+Z

Tee uudelleen.

Ctrl+Y

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+Oikea nuoli

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtyy objektin tekstin alkuun.

Ctrl+Home

Siirtyy objektin tekstin loppuun.

Ctrl+End

Näkymissä ja ikkunoissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Aktivoi syöttörivin kentän tekstin muokkausta varten.

F2

Aktivoi valikkorivin.

F10 tai ALT

Aktivoi projektin ohjausvalikon.

Alt+Yhdysmerkki tai Alt+Välinäppäin

Aktivoi jakopalkin.

Vaihto+F6

Sulkee ohjelmaikkunan.

Alt+F4

Näyttää kaikki suodatetut tehtävät tai kaikki suodatetut resurssit.

F3

Näyttää Kentän asetukset -valintaikkunan.

Alt+F3

Avaa uuden ikkunan.

Vaihto+F11

Pienentää valinnan yhteen kenttään.

Vaihto+Askelpalautin

Palauttaa lajittelujärjestyksen tunnusjärjestykseksi ja poistaa ryhmittelyn käytöstä.

Vaihto+F3

Valitsee piirrosobjektin.

F6

Näyttää tehtävän tiedot.

Vaihto+F2

Näyttää resurssin tiedot.

Vaihto+F2

Näyttää varauksen tiedot.

Vaihto+F2

Ottaa Lisää valintaan -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Vaihto+F8

Ottaa automaattisen laskennan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Ctrl+F9

Ottaa Laajenna valintaa -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F8

Siirtyy vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin tulostuksen esikatseluikkunan eri sivujen tarkastelemista varten.

Alt+nuolinäppäimet

Projektin jäsentäminen

Toiminto

Näppäin

Piilottaa alitehtävät.

Alt+Vaihto+Yhdysmerkki tai Alt+Vaihto+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Sisentää valitun tehtävän.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Näyttää alitehtävät.

Alt+Vaihto+= tai Alt+Vaihto+Plusmerkki (numeronäppäimistössä)

Näyttää kaikki tehtävät.

Alt+Vaihto+* (numeronäppäimistön tähti)

Ulontaa valitun tehtävän.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Valitseminen ja muokkaaminen valintaikkunassa

Toiminto

Näppäin

Siirtyy lomakkeen alaosassa olevissa kentissä kentästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirtyy lomakkeen alaosassa oleviin taulukoihin.

Alt+1 (vasen) tai Alt+2 (oikea)

Siirtyy seuraavaan tehtävään tai resurssiin.

Enter

Siirtyy edelliseen tehtävään tai resurssiin.

Vaihto+Enter

Valitseminen ja muokkaaminen taulukkonäkymässä

Näkymässä muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Peruuttaa merkinnän.

Esc

Tyhjentää tai nollaa valitun kentän.

Ctrl+Del

Kopioi valitut tiedot.

Ctrl+C

Leikkaa valitut tiedot.

Ctrl+X

Poistaa valitut tiedot.

Del

Poistaa rivin, jossa on valittu solu.

Ctrl+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Täyttää alaspäin.

Ctrl+D

Näyttää Etsi-valintaikkunan.

Ctrl+F tai Vaihto+F5

Jatkaa Etsi-valintaikkunassa hakutuloksissa seuraavana olevaan esiintymään.

Vaihto+F4

Käyttää Siirry-komentoa (Muokkaa-valikko).

F5

Linkittää tehtävät.

Ctrl+F2

Liittää kopioidut tai leikatut tiedot.

Ctrl+V

Pienentää valinnan yhdeksi kentäksi.

Vaihto+Askelpalautin

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Poistaa tehtävien linkityksen.

Ctrl+Vaihto+F2

Määrittää tehtävän manuaalisesti ajoitetuksi.

Ctrl+Vaihto+M

Määrittää tehtävän automaattisesti ajoitetuksi.

Ctrl+Vaihto+A

Näkymässä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy projektin alkuun (aikajana).

Alt+Home

Siirtyy projektin loppuun (aikajana).

Alt+End

Siirtää aikajanaa vasemmalle.

Alt+Vasen nuoli

Siirtää aikajanaa oikealle.

Alt+Oikea nuoli

Siirtyy rivin ensimmäiseen kenttään.

Home tai Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy ensimmäiselle riville.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

Ctrl+Home

Siirtyy rivin viimeiseen kenttään.

End tai Ctrl+Oikea nuoli

Siirtyy viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

Ctrl+End

Siirtyy viimeiselle riville.

Ctrl+Alanuoli

Reunaruudussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa kohdistusta reunaruudun ja oikealla olevan näkymän välillä.

Ctrl+Sarkain tai Ctrl+Vaihto+Sarkain

Valitsee reunaruudussa eri ohjausobjektit, jos kohdistus on reunaruudussa.

Sarkain

Valitsee valintaruudut ja painikkeet tai poistaa niiden valinnan, jos kohdistus on reunaruudussa.

Välinäppäin

Näkymässä valitseminen

Toiminto

Näppäin

Laajentaa valintaa yhden sivun verran alaspäin.

Vaihto+Page Down

Laajentaa valintaa yhden sivun verran ylöspäin.

Vaihto+Page Up

Laajentaa valintaa yhden rivin verran alaspäin.

Vaihto+Alanuoli

Laajenna valintaa yhden rivin verran ylöspäin.

Vaihto+Ylänuoli

Laajentaa valintaa rivin ensimmäiseen kenttään.

Vaihto+Home

Laajentaa valintaa rivin viimeiseen kenttään.

Vaihto+End

Laajentaa valintaa tietojen alkuun.

Ctrl+Vaihto+Home

Laajentaa valintaa tietojen loppuun.

Ctrl+Vaihto+End

Laajentaa valintaa ensimmäiseen riviin.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Laajentaa valintaa viimeiseen riviin.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Laajentaa valintaa ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

Ctrl+Vaihto+Home

Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

Ctrl+Vaihto+End

Valitsee kaikki rivit ja sarakkeet.

Ctrl+Vaihto+Välinäppäin

Valitsee sarakkeen.

Ctrl+Välinäppäin

Valitsee rivin.

Vaihto+Välinäppäin

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran alaspäin.

Enter

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran ylöspäin.

Vaihto+Enter

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran oikealle.

Sarkain

Siirtyy valinnan sisällä yhden kentän verran vasemmalle.

Vaihto+Sarkain

Valitseminen ja muokkaaminen syöttörivissä

Toiminto

Näppäin

Hyväksyy merkinnän.

Enter

Peruuttaa merkinnän.

Esc

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Del

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Laajentaa valinnan tekstin loppuun.

Vaihto+End

Laajentaa valinnan tekstin alkuun.

Vaihto+Home

Ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Insert

Aika-asteikon käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää aikajanan yhden sivun verran vasemmalle.

Alt+Page Up

Siirtää aikajanan yhden sivun verran oikealle.

Alt+Page Down

Siirtää aikajanan projektin alkuun.

Alt+Home

Siirtää aikajanan projektin loppuun.

Alt+End

Vierittää aikajanaa vasemmalle.

Alt+Vasen nuoli

Vierittää aikajanaa oikealle.

Alt+Oikea nuoli

Näyttää pienemmät aikayksiköt.

Ctrl+ / (numeronäppäimistön vinoviiva)

Näyttää suuremmat aikayksiköt.

Ctrl+* (numeronäppäimistön tähti)

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×