Project 2010:n pikanäppäimet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Pikanäppäinkuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäinyhdistelmissä tulee painaa useaa näppäintä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä (+) Microsoft Project -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Näppäimistöä käyttämällä voit valita komentoja valintanauhasta ja siirtyä ohjeikkunassa. Painamalla ALT-näppäintä näet näppäinvihjeet, jotka ilmoittavat, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä. Seuraava esimerkki on Microsoft Office Word -ohjelmasta.

Huomautus: Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä

Paina:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja käynnissä olevan ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Ohjelman Aloitukseen.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajenna tai kutista Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: Ohjelman nimi -osasta valittu kohde.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vieritä ohjeaihetta enemmän ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Sen muuttaminen, näkyykö ohjeikkuna yhdistettynä (vierekkäin) aktiiviseen ohjelmaan tai erillään (ei vierekkäin) aktiivisesta ohjelmasta

ALT+U

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivitä ikkuna (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6 ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilan.

F6, ALANUOLI

Kirjoittaa tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6, ALANUOLI

Siirry Ohje-ikkunan osasta toiseen, esimerkiksi työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Laajenna tai kutista valittu kohde sisällysluettelon puunäkymässä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Officen sujuva valintanauhan käyttäminen näppäimistöllä

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeessä sen toiminnon päällä, jota haluat käyttää.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näkyviin voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat W-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat haluamasi komennon tai ohjausobjektin kirjainta. Jossain tapauksissa on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Kun haluat peruuttaa toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

  Vihje: Jos kohdistus ei siirry seurantaikkunaan, kun valitset sen näppäinvihjeitä käyttämällä, paina ALT-näppäintä ja sitten CTRL+SARKAIN.

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruudusta toiseen (myötäpäivään). Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useammin kuin kerran.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näkyviin haluamaasi tehtäväruutua, yritä siirtää ALT-näppäintä painamalla kohdistus valikkoriville tai valintanauhaan, joka on osa Office Fluent -valintanauhaa, siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun asiakirjaikkuna ei ole suurennettuna, valitse Siirrä-komento (ikkunan ohjausvalikosta). Siirrä ikkunaa painamalla nuolinäppäimiä. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun asiakirjaikkuna ei ole suurennettuna, valitse Muuta kokoa -komento (ikkunan ohjausvalikosta). Muuta ikkunan kokoa painamalla nuolinäppäimiä. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Tehtävä

Paina

Vaihda fontti.

CTRL+VAIHTO+F

Muuta fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Paina:

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehden soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Toimintojen käyttäminen

Tehtävä

Paina:

Tuo näkyviin toiminnon valikko tai viesti. Jos esillä on useita toimintoja, siirry seuraavaan toimintoon ja tuo näkyviin sen valikko tai viesti.

ALT+VAIHTO+F10

Valitse toimintovalikon seuraava kohde.

ALANUOLI

Valitse toimintovalikon edellinen kohde.

YLÄNUOLI

Suorita toimintovalikon valitun kohteen valikon toiminto.

ENTER

Sulje toimintovalikko valikko tai viesti

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toiminto tulee näkyviin. Äänivihjeet edellyttävät sitä, että tietokoneessa on äänikortti ja Microsoft Officen ääniapuohjelma asennettuna.

 • Jos käytössäsi on World Wide Web, voit ladata Microsoft Officen Soundsin Microsoft Office.com -sivustosta.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Näppäimet:

Siirtyy edelliseen kansioon.

ALT+1

Avaa yläkansio.

ALT+2

Sulje valintaikkuna ja avaa käyttäjän oma Internet-hakusivu.

ALT+3

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uusi kansio.

ALT+4

Siirry käytettävissä olevasta kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Näytä Työkalut-valikko.

ALT+L

Avaa valittuun kohteeseen, kuten kansioon tai tiedostoon, liittyvä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirtää valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen.

SARKAIN

Avaa luettelo.

F4 tai ALT+I

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Microsoft Project 2010

Verkkokaavio-näkymän käyttäminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirry johonkin toiseen verkkokaavioruutuun.

Nuolinäppäimet

Lisää valintaan verkkokaavioruutuja.

VAIHTONÄPPÄIN+nuolinäppäimet

Siirrä verkkokaavioruutua.

Huomautus: Manuaalisen sijoittelun on oltava määritettynä. Valitse siirrettävä ruutu. Napsauta Muoto-välilehden Muotoile-ryhmästä Asettelu. Napsauta Salli ruutujen manuaalinen sijoittaminen.

CTRL+nuolinäppäimet

Siirry projektin tai näkymän ylimpään verkkokaavioruutuun.

CTRL+HOME tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+HOME

Siirry alimpaan verkkokaavioruutuun projektissa.

CTRL+END tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+END

Siirry projektissa äärimmäisenä vasemmalla olevaan verkkokaavioruutuun.

HOME tai VAIHTONÄPPÄIN+HOME

Siirry projektissa äärimmäisenä oikealla olevaan verkkokaavioruutuun.

END tai VAIHTONÄPPÄIN+END

Siirry yhden ikkunan korkeuden verran ylöspäin.

PAGE UP tai VAIHTONÄPPÄIN+PAGE UP

Siirry yhden ikkunan korkeuden verran alaspäin.

PAGE DOWN tai VAIHTONÄPPÄIN+PAGE DOWN

Siirry yhden ikkunan leveyden verran vasemmalle.

CTRL+PAGE UP tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+PAGE UP

Siirry yhden ikkunan leveyden verran oikealle.

CTRL+PAGE DOWN tai VAIHTONÄPPÄIN+CTRL+PAGE DOWN

Valitse verkkokaavioruudusta seuraava kenttä.

ENTER tai SARKAIN

Valitse verkkokaavioruudusta edellinen kenttä.

VAIHTO+ENTER

Näkymissä ja ikkunoissa siirtyminen

Tehtävä

Näppäimet:

Aktivoi Ohjaus-valikko.

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Aktivoi syöttörivi kentän tekstin muokkausta varten.

F2

Aktivoi valikkorivi.

F10 tai ALT

Aktivoi projektin ohjausvalikko.

ALT+YHDYSVIIVA

Aktivoi jakopalkki.

VAIHTONÄPPÄIN+F6

Sulje ohjelmaikkuna.

ALT+F4

Näytä kaikki suodatetut tehtävät tai kaikki suodatetut resurssit.

F3

Näytä Kentän asetukset -valintaikkuna.

ALT+F3

Avaa uusi ikkuna.

VAIHTONÄPPÄIN+F11

Pienennä valinta yhteen kenttään.

VAIHTONÄPPÄIN+ASKELPALAUTIN

Palauta lajittelujärjestys tunnusjärjestykseksi ja poista ryhmittely käytöstä.

VAIHTONÄPPÄIN+F3

Valitse piirrosobjekti.

F6

Näytä tehtävän tiedot.

VAIHTONÄPPÄIN+F2

Näytä resurssin tiedot.

VAIHTONÄPPÄIN+F2

Näytä varaustiedot.

VAIHTONÄPPÄIN+F2

Ota käyttöön Lisää valintaan -tila tai poista se käytöstä.

VAIHTONÄPPÄIN+F8

Ota käyttöön automaattinen laskenta tai poista se käytöstä.

CTRL+F9

Ota käyttöön Laajenna valintaa -tila tai poista se käytöstä.

F8

Siirry vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin tulostuksen esikatseluikkunan eri sivujen tarkastelemista varten.

ALT+nuolinäppäimet

Projektin jäsentäminen

Tehtävä

Näppäimet:

Piilota alitehtävät.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+YHDYSMERKKI tai ALT+VAIHTONÄPPÄIN+MIINUS (numeronäppäimistön miinusmerkki)

Sisennä valittu tehtävä.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+OIKEA NUOLI

Näytä alitehtävät.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+ = tai ALT+VAIHTONÄPPÄIN+PLUS (numeronäppäimistön plusmerkki)

Näytä kaikki tehtävät.

ALT+VAIHTONÄPPÄIN+* (numeronäppäimistön tähti)

Ulonna valittu tehtävä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitseminen ja muokkaaminen valintaikkunassa

Tehtävä

Näppäimet:

Siirry lomakkeen alaosassa olevissa kentissä kentästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirry lomakkeen alaosassa oleviin taulukoihin.

ALT+1 (vasen) tai ALT+2 (oikea)

Siirry seuraavaan tehtävään tai resurssiin.

ENTER

Siirry edelliseen tehtävään tai resurssiin.

VAIHTO+ENTER

Valitseminen ja muokkaaminen taulukkonäkymässä

Näkymässä muokkaaminen

Tehtävä

Näppäimet:

Peruuta merkintä.

ESC

Tyhjennä tai nollaa valittu kenttä.

CTRL+DELETE

Kopioi valitut tiedot.

CTRL+C

Leikkaa valitut tiedot.

CTRL+X

Poista valitut tiedot.

DEL

Poista rivi, jossa on valittu solu.

CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistössä)

Täytä alaspäin.

CTRL+D

Näytä Etsi-valintaikkuna.

CTRL+F tai VAIHTONÄPPÄIN+F5

Jatka Etsi-valintaikkunassa hakutuloksissa seuraavana olevaan esiintymään.

VAIHTONÄPPÄIN+F4

Käytä Siirry-komentoa (Muokkaa-valikko).

F5

Linkitä tehtävät.

CTRL+F2

Liitä kopioidut tai leikatut tiedot.

CTRL+V

Pienennä valinta yhdeksi kentäksi.

VAIHTONÄPPÄIN+ASKELPALAUTIN

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Poista tehtävien linkitys.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+F2

Määritä tehtävä manuaalisesti ajoitetuksi

CTRL+VAIHTO+M

Määritä tehtävä automaattisesti ajoitetuksi

CTRL+VAIHTO+A

Näkymässä siirtyminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirry projektin alkuun (aikajana).

ALT+HOME

Siirry projektin loppuun (aikajana).

ALT+END

Siirrä aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirrä aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirry rivin ensimmäiseen kenttään.

HOME tai CTRL+VASEN NUOLI

Siirry ensimmäiselle riville.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirry ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+HOME

Siirry rivin viimeiseen kenttään.

END tai CTRL+OIKEA NUOLI

Siirry viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+END

Siirry viimeiselle riville.

CTRL+ALANUOLI

Reunaruudussa siirtyminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirrä kohdistusta reunaruudun ja oikealla olevan näkymän välillä.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+SARKAIN

Valitse reunaruudussa eri ohjausobjektit, jos kohdistus on reunaruudussa.

SARKAIN

Valitse valintaruudut ja painikkeet tai poista niiden valinta, jos kohdistus on reunaruudussa.

VÄLINÄPPÄIN

Näkymässä valitseminen

Tehtävä

Näppäimet:

Laajentaa valintaa yhden sivun alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden sivun ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajenna valintaa yksi rivi alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa yksi rivi ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajenna valinta rivin ensimmäiseen kenttään.

VAIHTO+HOME

Laajenna valinta rivin viimeiseen kenttään.

VAIHTO+END

Laajenna valinta tietojen alkuun.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+HOME

Laajenna valinta tietojen loppuun.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+END

Laajenna valinta ensimmäiseen riviin.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+YLÄNUOLI

Laajenna valinta viimeiseen riviin.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+ALANUOLI

Laajenna valinta ensimmäisen rivin ensimmäiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajenna valinta viimeisen rivin viimeiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+END

Valitse kaikki rivit ja sarakkeet.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+VÄLINÄPPÄIN

Valitse sarake.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Valitse rivi.

VAIHTONÄPPÄIN+VÄLINÄPPÄIN

Siirry valinnan sisällä yksi kenttä alaspäin.

ENTER

Siirry valinnan sisällä yksi kenttä ylöspäin.

VAIHTONÄPPÄIN+ENTER

Siirry valinnan sisällä yhden kentän verran oikealle.

SARKAIN

Siirry valinnan sisällä yhden kentän verran vasemmalle.

VAIHTO+SARKAIN

Valitseminen ja muokkaaminen syöttörivissä

Tehtävä

Näppäimet:

Hyväksy merkintä.

ENTER

Peruuta merkintä.

ESC

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DELETE

Laajenna valinta tekstin loppuun.

VAIHTONÄPPÄIN+END

Laajenna valinta tekstin alkuun.

VAIHTONÄPPÄIN+HOME

Ota korvaustila käyttöön tai poista se käytöstä.

INSERT

Aika-asteikon käyttäminen

Tehtävä

Näppäimet:

Siirrä aikajanaa yksi sivu vasemmalle.

ALT+PAGE UP

Siirrä aikajanaa yksi sivu oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirrä aikajana projektin alkuun.

ALT+HOME

Siirrä aikajana projektin loppuun.

ALT+END

Vieritä aikajanaa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Vieritä aikajanaa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Näytä pienemmät aikayksiköt.

CTRL+ / (numeronäppäimistön vinoviiva)

Näytä suuremmat aikayksiköt.

CTRL+* (numeronäppäimistön tähti)

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×