PowerPoint Onlinen pikanäppäimet

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä PowerPoint Online:n pikanäppäimiä Windowsissa. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan PowerPoint Online:n pikanäppäimet Windowsissa.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on lueteltu pikanäppäimiä, joita käytät todennäköisesti usein PowerPoint Onlinessa.

Toiminto

Paina

Lisää uusi dia.

Kun kohdistus on pikkukuvaruudussa, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+M.

Poista valittu teksti, objekti tai dia.

Delete-näppäin

Siirrä muotoa.

Nuolinäppäimet

Siirtää seuraavaan diaan.

Page Down -näppäin

Siirry edelliseen diaan.

Page Up -näppäin

Lopeta diaesitys.

Esc

Aloittaminen

Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

PowerPoint Online toimii selaimessa, joten siinä ei käytetä pikanäppäimiä kuten PowerPointin työpöytäversiossa. Esimerkiksi Alt-näppäimen painaminen siirtää kohdistuksen selaimen valikkoriville, ja tutut pikanäppäimet, kuten Ctrl+P (Tulosta) ja F1 (Ohje), suorittavat selaimen komentoja PowerPoint Onlinen komentojen sijasta.

Jos haluat siirtää kohdistuksen PowerPoint Onlinen käyttöliittymän eri osiin (esimerkiksi valintanauhasta pikkukuvaruutuun) ja siirtyä dian sisältöön tai pois siitä, siirry eteenpäin painamalla Ctrl+F6 tai siirry taaksepäin painamalla Ctrl+Vaihto+F6. Voit selata komentoja PowerPoint Onlinessa siirtymällä eteenpäin sarkaimella tai taaksepäin näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain. Valitse komento painamalla Enter-näppäintä.

Vihje: Jos haluat antaa komennon nopeasti muokkausnäkymässä, siirrä kohdistus Kerro-ruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Q. Kirjoita sitten haluamasi komento. Valitse komento ylä- tai alanuolinäppäimellä ja paina sitten Enter-näppäintä.

Siirtyminen vain näppäimistön avulla

Lukunäkymässä vaakasuuntainen komentoluettelo on näytön yläreunassa asiakirjan yläpuolella. Paina sarkainta, kunnes kohdistus on komentorivillä. Siirry sitten komennosta toiseen painamalla sarkainta. Valitse komento painamalla Enter-näppäintä.

Jos haluat siirtyä muokkausnäkymään, siirry Muokkaa esitystä -komentoon, paina Enter-näppäintä ja valitse sitten Muokkaa PowerPoint Onlinessa.

Muokkausnäkymässä valintanauha on PowerPoint Online -ikkunan yläreunassa oleva nauha. Valintanauha on järjestetty välilehtien mukaan. Kussakin välilehdessä on eri työkaluja ja toimintoja ryhmiin järjestettyinä, ja kukin ryhmä sisältää yhden tai useamman komennon. Saat valintanauhan käyttöön painamalla toistuvasti näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes kohdistus on valintanauhassa.

Muut valintanauhan käytön pikanäppäimet ovat seuraavat:

 • Siirry välilehdestä toiseen painamalla Sarkain tai Vaihto+Sarkain.

 • Käytä valitun välilehden valintanauhaa painamalla Enter-näppäintä.

 • Siirry valintanauhan komennosta toiseen painamalla Sarkain tai Vaihto+Sarkain.

Ohjausobjektit aktivoidaan eri tavoin ohjausobjektin tyypin mukaan:

 • Jos valittu komento on painike tai jaettu painike, voit aktivoida sen painamalla välinäppäintä.

 • Jos valittu komento on luettelo (kuten fonttiluettelo), voit avata luettelon painamalla alanuolinäppäintä. Voit sitten siirtyä kohteiden välillä painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Kun haluamasi kohde on valittuna, paina Enter-näppäintä.

 • Jos valittu komento on valikoima, siirry sarkaimella valikoiman Lisää-komentoon ja avaa sitten valikoima painamalla Enter-näppäintä. Siirry komennosta toiseen sarkaimella ja valitse haluamasi komento painamalla Enter-näppäintä.

Lukunäkymässä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan diaan.

N

Siirry edelliseen diaan.

P

Siirry tiettyyn diaan.

G, kirjoita dian numero, paina sarkainta ja paina sitten Enter-näppäintä

Diaesitysnäkymässä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan diaan.

N

Siirry edelliseen diaan.

P

Siirry tiettyyn diaan.

G, kirjoita dian numero, paina sarkainta ja paina sitten Enter-näppäintä

Lopeta diaesitys.

Esc

Muokkausnäkymässä siirtyminen

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Voit siirtyä PowerPoint Onlinen näppäinkomentoalueilla painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6. Diapaneelissa, tehtäväruuduissa ja palkeissa siirrytään seuraavassa järjestyksessä:

 1. Diapaneeli

 2. Kommenttiruutu (jos avoinna)

 3. Muistiinpanoruutu (jos avoinna)

 4. Tilarivi

 5. Yläpalkki

 6. Valintanauha

 7. Pikkukuvaruutu

  Ctrl+F6 - toisto

Toiminto

Näppäin

Siirry kohteesta toiseen. Selausjärjestys on diaruutu, kommenttiruutu, muistiinpanoruutu, tilarivi, otsikkorivi, valintanauha ja pikkukuvaruutu.

Ctrl+F6

Siirry käänteisessä järjestyksessä kohteesta toiseen. Selausjärjestys on diaruutu, pikkukuvaruutu, valintanauha, otsikkorivi, tilarivi, muistiinpanoruutu ja kommenttiruutu.

Vaihto+Ctrl+F6

Siirry toiseen valintanauhan välilehteen.

Sarkain-näppäin, Enter

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Siirry valintanauhan komennosta toiseen.

Sarkain-näppäin

Siirry valintanauhan toimintoryhmästä toiseen.

Ctrl+Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Diojen muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Luo uusi dia valittuna olevan pikkukuvan jälkeen.

Ctrl+M

Siirry dian paikkamerkistä toiseen vasemmalta oikealle.

Sarkain-näppäin

Valitse tai muokkaa nykyistä paikkamerkkiä.

Enter tai F2

Lopeta paikkamerkin tekstin muokkaaminen.

F2

Valitse useita yksittäisiä objekteja.

Ctrl+napsautus tai Vaihto+napsautus

Valitse useita objekteja.

Napsatus+vedä, Vaihto+vedä tai Ctrl+vedä

Valitse kaikki sivun objektit.

Ctrl+A

Valitse koko aktiivisen tekstiruudun teksti.

Ctrl+A

Kopioi dia

Ctrl+C

Liitä dia

Ctrl+V

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Muuta pikkukuvien järjestystä, kun pikkukuvaruutu on valittuna:

 • Siirrä diaa yksi paikka ylöspäin

 • Siirrä diaa yksi paikka alaspäin

 • Siirrä dia ensimmäiseksi

 • Siirrä dia viimeiseksi

Ctrl+Ylänuoli

Ctrl+Alanuoli

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Pienennä fonttikokoa

Ctrl+[

Suurenna fonttikokoa

Ctrl+]

Lisäyskohdan siirtäminen paikkamerkeissä ja muistiinpanoissa

Toiminto

Näppäin

Siirry yksi merkki oikealle.

Oikea nuoli

Siirry yksi merkki vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirry yksi sana oikealle.

Ctrl+oikea nuoli

Siirry yksi sana vasemmalle.

Ctrl+vasen nuoli

Siirry edelliselle riville.

Ylänuoli

Siirry seuraavalle riville.

Alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+ylänuoli

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+alanuoli

Siirtyy rivin alkuun.

Home-näppäin

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirry paikkamerkin tai muistiinpanojen alkuun.

Ctrl+Home-näppäin

Siirry paikkamerkin tai muistiinpanojen loppuun.

Ctrl+End

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää yhden merkin oikealle.

Vaihto+oikea nuoli

Valitse yksi merkki vasemmalle.

Vaihto+vasen nuoli

Valitse sana kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitse sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitse yksi rivi ylöspäin.

Vaihto+Ylänuoli

Valitse yksi rivi alaspäin.

Vaihto+Alanuoli

Valitse yksi kappale ylöspäin.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Valitse yksi kappale alaspäin.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Valitse kappaleen alkuun.

Vaihto+Home-näppäin

Valitse kappaleen loppuun.

Vaihto+End

Valitse paikkamerkin tai muistiinpanojen alkuun.

Vaihto+Ctrl+Home-näppäin

Valitse paikkamerkin tai muistiinpanojen loppuun.

Vaihto+Ctrl+End

Valitse kaikki paikkamerkissä tai muistiinpanoissa.

Ctrl+A

Tekstin muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Tallentaa muutokset.

PowerPoint Online tallentaa muutokset automaattisesti.

Leikkaa valittu teksti.

Ctrl+X

Kopioi valittu teksti.

Ctrl+C

Liitä leikattu tai kopioitu teksti.

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki

Ctrl+K

Peruuta viimeisin muutos.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen.

Ctrl+Y

Tasaa valittu kappale vasemmalle (tasaus vasemmalle).

Ctrl+J

Valitun muodon siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Siirrä muotoa vähittäin oikealle.

Oikea nuoli

Siirrä muotoa vähittäin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirrä muotoa vähittäin ylös.

Ylänuoli

Siirrä muotoa vähittäin alas.

Alanuoli

Valitun muodon järjestäminen

Siirrä muoto taakse.

Ctrl+Vaihto+Vasen hakasulje ( [ )

Siirrä muotoa taaksepäin.

Ctrl+Vasen hakasulje ( [ )

Siirrä muoto eteen.

Ctrl+Vaihto+Oikea hakasulje ( ] )

Siirrä muotoa eteenpäin.

Ctrl+Oikea hakasulje ( ] )

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Lihavoi valittu teksti.

Ctrl+B

Kursivoi valittu teksti.

Ctrl+I

Alleviivaa valittu teksti.

Ctrl+U

Tasaa valittu teksti vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa valittu teksti oikealle.

Ctrl+R

Keskitä valittu teksti.

Ctrl+E

Kommenttien käsitteleminen

Kommenttien pikanäppäimet toimivat vain silloin, kun kommenttiruutu on käytössä ja valittuna.

Toiminto

Näppäin

Lisää uusi kommentti.

Alt+N

Siirry seuraavaan kommenttiketjuun (asiakirja, taulukko, dia) 

Alanuoli

Siirry edelliseen kommenttiketjuun (asiakirja, taulukko, dia) 

Ylänuoli

Laajenna kohdistettu kommenttiketju 

Oikea nuoli

Kutista kommenttiketju 

Vasen nuoli

Siirry kommenttiketjun seuraavaan vastaukseen 

Alanuoli

Siirry kommenttiketjun tai päätason kommentin edelliseen vastaukseen 

Ylänuoli

Sulje ruutu  

Sarkain

Vastauskenttä 

Sarkain

Muokkaa päätason kommenttia/vastausta

Sarkain, kun kohdistus on päätason kommentissa/vastauksessa

Lähetä kommentti/vastaus tai tallenna muokkaus 

Ctrl+Enter

Hylkää kommentin/vastauksen luonnos tai muokkaus 

Esc

Laajenna kommenttiketju painamalla ketjun ”Näytä lisää vastauksia” -painiketta 

Sarkain

Katso myös

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×