PowerPoint for Macin näppäinoikotiet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä Macin PowerPointissa pikanäppäimiä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä, ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan Macin PowerPointin pikanäppäimet.

Huomautukset: 

  • Tässä kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut ja kannettavien tietokoneiden pikanäppäimet saattavat toimia eri tavalla.

  • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

  • Joidenkin Macintosh-käyttöjärjestelmien asetukset tai jotkin apuohjelmat saattavat olla ristiriidassa Officen pikanäppäinten ja toimintonäppäinten kanssa. Lisätietoja pikanäppäinten näppäinmääritysten muuttamisesta on Macintosh-käyttöjärjestelmän tai apuohjelman Mac-ohjeessa.

  • Ellet näe tarpeitasi vastaavaa pikanäppäintä, voit luoda mukautetun pikanäppäimen.

Sisältö

Tekstin ja objektien muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin vasemmalta.

DELETE

Poistaa merkin oikealta.

FUNKTIO + DEL

Leikkaa valitun tekstin tai objekti

KOMENTO + X

Kopioi valitun tekstin tai objektin

KOMENTO + C

Liittää leikatun tai kopioidun objektin

KOMENTO + V

Sijoittaa määräten

KOMENTO + CONTROL + V

Suurentaa fonttikokoa

KOMENTO + VAIHTO + >

Pienentää fonttikokoa

KOMENTO + VAIHTO + <

Käyttää lihavointia

KOMENTO + B

Alleviivaa

KOMENTO + U

Käyttää kursivointia

KOMENTO + I

Keskittää kappaleen

KOMENTO + E

Tasaa kappaleen molemmat reunat

KOMENTO + J

Tasaa kappaleen vasemmalle

KOMENTO + L

Tasaa kappaleen oikealle

KOMENTO + R

Tekee uudelleen viimeisimmän toiminnon

KOMENTO + Y

Kumoaa edellisen toiminnon.

KOMENTO + Z

Avaa Muotoile tekstiä -valintaikkunan, Fontti-asetukset

KOMENTO + T

Avaa Muotoile tekstiä -valintaikkunan, Kappale-asetukset

KOMENTO + OPTIO + M

Sivun alkuun

Tekstissä siirtyminen

Siirry:

Näppäin

Sanan alkuun tai yksi sana vasemmalle

OPTIO + VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

OPTIO + OIKEA NUOLI

Rivin loppuun

KOMENTO + OIKEA NUOLI

Rivin alkuun

KOMENTO + VASEN NUOLI

Kappaleen alkuun tai yksi kappale ylöspäin

OPTIO + YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

OPTIO + ALANUOLI

Muokattavan objektin koko tekstin alkuun tai loppuun

KOMENTO + YLÄ-/ALANUOLI

Sivun alkuun

Objektien käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Seuraavan objektin valitseminen

SARKAIN

Edellisen objektin valitseminen

VAIHTO + SARKAIN

Valitsee kaikki objektit ja kaiken tekstin

KOMENTO + A

Siirtää valitun objektin nuolen osoittamaan suuntaan

Nuolinäppäimet tai KOMENTO + nuolinäppäin

Valittujen objektien ryhmittäminen

KOMENTO + OPTIO + G

Valittujen objektien ryhmityksen purkaminen

KOMENTO + OPTIO + VAIHTO + G

Valittujen objektien ryhmittäminen uudelleen

KOMENTO + OPTIO + J

Valitun objektin kiertäminen myötäpäivään

OPTIO + OIKEA NUOLI

Valitun objektin kiertäminen vastapäivään

OPTIO + VASEN NUOLI

Valitun objektin muotoileminen

KOMENTO + VAIHTO + 1

Valittujen objektien monistaminen

KOMENTO + D

CONTROL + vetämällä

Valittujen objektien koon muuttaminen

VAIHTO + nuolinäppäimet

Sivun alkuun

Esitykset

Toiminto

Näppäin

Uuden esityksen luominen

KOMENTO + N

Uuden esityksen luominen PowerPoint Presentation -valikoiman mallia käyttämällä

KOMENTO + VAIHTO + P

Uuden dian lisääminen

KOMENTO + VAIHTO + N

Loitontaminen

KOMENTO + MIINUSMERKKI

Lähentäminen

KOMENTO + PLUSMERKKI

Valitun dian kopioiminen

KOMENTO + VAIHTO + D

Esityksen avaaminen

KOMENTO + O

Esityksen sulkeminen

KOMENTO + W

Esityksen tulostaminen

KOMENTO + P

Esityksen tallentaminen

KOMENTO + S

Tiedoston tallentaminen eri nimellä, eri sijaintiin tai eri tiedostomuodossa.

KOMENTO +VAIHTO + S

PowerPointin sulkeminen

KOMENTO + Q

Tekstin tai muotoilun etsiminen

KOMENTO + F

Hyperlinkin lisääminen valittuun tekstiin, kuvaan tai objektiin

KOMENTO + K

Komennon peruuttaminen, kuten Tallenna nimellä

ESC

Toiminnon kumoaminen

KOMENTO + Z

Toiminnon tekeminen uudelleen tai toistaminen

KOMENTO + Y

Useissa avoimissa esityksissä siirtyminen.

KOMENTO + ~

Viimeisimmän tiedoston avaaminen

KOMENTO + VAIHTO + O

Sivun alkuun

Näkymien vaihtaminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyminen normaalinäkymään

KOMENTO + 1

Siirtyminen dialajittelunäkymään

KOMENTO + 2

Siirtyminen muistiinpanosivunäkymään

KOMENTO + 3

Siirtyminen jäsennysnäkymään

KOMENTO + 4

Siirtyminen diaesitykseen

KOMENTO + VAIHTO + RETURN

Siirtyminen koko näytön esitykseen (piilota valikot)

KOMENTO CONTROL + F

Siirtyminen esittäjänäkymään

OPTIO + PALUU

Apuviivojen näyttäminen tai piilottaminen

KOMENTO + OPTIO + CONTROL + G

Siirtyminen tiivistelmän perustyylinäkymään

KOMENTO + OPTIO + 2 tai VAIHTO + valitse Dialajittelunäkymä Dialajittelunäkymä-painike

Siirtyminen dian perustyylinäkymään

KOMENTO + OPTIO + 1 tai VAIHTO + valitse Normaalinäkymä Normaalinäkymä-painike

Siirtyminen muistiinpanot-perustyylinäkymään

KOMENTO + OPTIO + 3

Sivun alkuun

Tekstin valitseminen

Valittava kohde

Näppäin

Yksi merkki oikealle

VAIHTO + OIKEA NUOLI

Yksi merkki vasemmalle

VAIHTO + VASEN NUOLI

Lisäyskohdasta samaan kohtaan yhtä riviä ylemmäs

VAIHTO + YLÄNUOLI

Lisäyskohdasta samaan kohtaan yhtä riviä alemmas

VAIHTO + ALANUOLI

Kaikki teksti rivin alkuun

KOMENTO + VAIHTO + VASEN NUOLI

Kaikki teksti rivin loppuun

KOMENTO + VAIHTO + OIKEA NUOLI

Lisäyskohdasta kappaleen loppuun

VAIHTO + OPTIO + ALANUOLI

Lisäyskohdasta kappaleen alkuun

VAIHTO + OPTIO + YLÄNUOLI

Sivun alkuun

Diaesitykset

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä koko näytössä esitettävän diaesityksen ohjaamiseen esittäjänäkymän avulla tai ilman sitä.

Vihje: Painamalla /-näppäintä diaesityksen aikana saat näkyviin pikanäppäimien luettelon.

Toiminto

Näppäin

Suorittaa seuraavan animaation tai siirtyy seuraavaan diaan

N, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLINÄPPÄIN (tai napsauta hiiren painiketta)

Palaa edelliseen animaatioon tai palaa edelliseen diaan

P, PAGE UP, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai DELETE

Siirtyy dianumeroon

Tarkasteltavan dian numero ja sitten RETURN-näppäin

Näyttää mustan ruudun tai palaa diaesitykseen mustasta ruudusta

B

PISTE

VAIHTO + B

Näyttää valkoisen ruudun tai palaa diaesitykseen valkoisesta ruudusta

W

PILKKU

VAIHTO + W

Toistaa diaesityksen ensimmäisestä diasta alkaen

KOMENTO + VAIHTO + RETURN

Toistaa diaesityksen nykyisestä diasta alkaen

KOMENTO + RIVINVAIHTONÄPPÄIN

Lopettaa diaesityksen

ESC , KOMENTO + PISTE tai YHDYSMERKKI

Poistaa huomautukset näytöstä

E

VAIHTO + E

Siirtää seuraavaan piilotettuun diaan, jos seuraava dia on piilotettu

H

Piilota hiiriosoitin

KOMENTO + I

Tuo piilotetun hiiriosoittimen automaattisesti näkyviin, kun hiirtä kosketetaan

KOMENTO + U

Näyttää piilotetun osoittimen uudelleen ja/tai muuttaa osoittimen kynäksi

KOMENTO + P

Näyttää piilotetun osoittimen uudelleen ja/tai muuttaa osoittimen nuoleksi

KOMENTO + A

Nuolen piilottaminen hiirtä liikutettaessa

CONTROL + H

Näyttää pikavalikon

Pidä CONTROL-näppäintä painettuna ja napsauta hiiren painiketta

Valitun sanan Thesaurus-merkinnän näyttäminen

KOMENTO + OPTIO + CONTROL + R

Valitun sanan tai virkkeen Smart Lookup -merkinnän näyttäminen

KOMENTO + OPTIO + CONTROL + L

Siirtyminen esittäjänäkymään

OPTIO + PALUU

Sivun alkuun

Taulukoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO + SARKAIN

Siirtää seuraavalle viivalle tai riville

ALANUOLI

Siirtää edelliselle viivalle tai riville

YLÄNUOLI

Aloittaa uuden kappaleen solussa

PALAUTUS

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Sivun alkuun

Ikkunat ja valintaikkunat

Toiminto

Paina

Sulje aktiivinen ikkuna

KOMENTO + W

Suorittaa valintataulun oletuspainikkeen toiminnon

PALAUTUS

Peruuttaa komennon ja sulkee valintataulun

ESC

Piilottaa nykyisen ikkunan

KOMENTO +H

Pienentää nykyisen ikkunan

KOMENTO + M

Sivun alkuun

Piirustus

Toiminto

Paina

Ota piirtotila käyttöön

KOMENTO + CONTROL + Z

Sivun alkuun

Katso myös

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×