Power View -suunnitteluvinkkejä

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Seuraavassa on joitakin vinkkejä Power View'n käyttämiseen Excelissä ja SharePointissa, jotta voit luoda vuorovaikutteisia näkymiä tieto malleista Excel-työkirjoissa tai taulukko malleissa, jotka on otettu käyttöön SQL Server 2012 Service Pack 1: n (SP1) Analysis Services (SSAS)-ilmentymissä.

Tämän artikkelin sisältö

Power View -raportin luominen

Excelin Power View

Power View SharePointissa

Power View-raportin sovittaminen ikkunaan

Miksi kaavio kuvakkeet näkyvät harmaina?

Mitä kenttä luettelon kuvakkeet tarkoittavat?

Kentät-osan kentät

Taulu koiden nimet

Rivi otsikko kentät

Asettelu-osa

Power View-raportin tarkasteleminen SharePointissa luku-ja koko näytön tilassa

Kohteiden limittäiset ja upotettavat kohteet toistensa päälle

Visualisoinnin laajentaminen

Visualisoinnin koon muuttaminen

Kumoa

"Tietoja ei voi näyttää, koska läheisesti liittyvät kentät ovat eri akselilla"

Ratkaisu 1: Poista kenttä

Ratkaisu 2: Luo tieto malliin kopio kenttä

Katso myös

Power View -raportin luominen

Excelin Power View

Power View'n käynnistäminen on helppoa Microsoft Excel 2013-sovelluksessa.

Valitse Excelin Lisää-väli lehdessä > Power View.

Lue lisää Power View'n käynnistämisestä Excel 2013-ohjelmassa.

Power View SharePointissa

Power View'n käynnistäminen tieto mallista Excel (XLSX)-, Shared Data Source (RSDS)-tai BISM-yhteys tiedostona (BISM) SharePoint Server 2013-sovelluksessa.

Mallit voivat olla SharePoint Server 2013-tiedosto kirjastossa tai PowerPivotin valikoimassa. Power View-suunnittelu ympäristö avautuu, ja näet näkymän, johon visualisoinnit sijoitetaan.

Lisä tietoja on artikkelissa Power View-raporttien luominen, tallentaminen, vieminen ja tulostaminen.

Sivun alkuun

Power View-raportin sovittaminen ikkunaan

Power View-raportti taulukko Microsoft Excelissä (tai SharePoint-näkymässä) on vakio koko, joka vastaa Microsoft Office PowerPoint-diaa, toisin kuin muut Excel-laskenta taulukkoja.

Power View'n koon muuttaminen

Taulukko mahtuu oletusarvoisesti ikkunaan ja sen kokoa muutetaan, kun avaat lisää ruutuja. Jos esimerkiksi näytät suodatin alueen, taulukon kutistuu niin, että se vastaa jäljellä olevaa ikkunaa. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.

Jos haluat, että laskenta taulukon kokoa ei voi muuttaa ikkunan kokoiseksi, poista valinta ikkuna -painike.

Nyt voit tarkastella taulukon eri osia vierittämällä.

Sivun alkuun

Miksi kaavio kuvakkeet näkyvät harmaina?

Kun valinta nauhan kohde on poistettu käytöstä (se näkyy harmaana), se tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä riippumatta siitä, mitä olet valinnut laskenta taulukossa tai näkymässä. Jos taulukossa ei esimerkiksi ole yhdistettyjä lukuja, kuten summia tai Keski arvoja, et voi muuntaa sitä kaavioksi, joten kaikki kaavion kuvakkeet poistetaan käytöstä rakenne -väli lehdessä.

Lisää taulukkoon numeerinen kenttä.

Lisä tietoja Summa-funktion vaihdosta Keski arvoon tai muuhun kooste näkymään Power View'ssa.

Sivun alkuun

Mitä kenttä luettelon kuvakkeet tarkoittavat?

Näkymän oikealla puolella oleva ruutu on kenttä luettelo.

Yläpuoliskossa olevat kentät-osassa näkyvät tieto mallin taulut ja kentät, joihin Power View-raportti perustuu. Nämä ovat kenttiä, joita voit käyttää raporttiisi.

Alapuoli on asettelu-osa. Se näyttää näkymässä valitsemasi visualisoinnin kenttä asettelu asetukset.

Kentät-osan kentät

Napsauta kenttää, jolloin se lisätään näkymään. Jos visualisointi on valittuna näkymässä, uusi kenttä lisätään kyseiseen visualisointiin. Jos näin ei ole, uusi kenttä aloittaa uuden visualisoinnin näkymässä.

Tai vedä kenttä näkymään. Voit aloittaa uuden taulukon tai lisätä sen aiemmin luotuun taulukkoon.

Taulu koiden nimet

Laajenna taulukon nimi kentät-osassa, jotta näet taulukon kentät.

Valitse itse taulukon nimi, Power View Lisää taulukon oletus kentät näkymään. Oletus kentät määritetään tieto mallissa, johon raportti perustuu.

Rivi otsikko kentät

Taulukon ∑-koosteet ovat Sigma ∑-symbolilla merkittyjä kenttiä. Kooste on numeerinen arvo, joka ilmaisee jonkin tietyn arvon suuruuden, määrän, laajuuden, tärkeyden tai laajuuden. Koosteet määritetään mallissa, johon raportti perustuu. Kaavion visualisoinnin luomiseen tarvitaan vähintään yksi kooste.

Lisä tietoja on Ohje aiheessa taulukon toimintojen ominaisuuksien määrittäminen Power View-raportteja varten.

Voit käyttää kooste kenttänä myös muita kuin kooste kenttiä. Jos sinulla on esimerkiksi tuotteen nimi-kenttä, voit lisätä sen taulukkoon ja asettaa sen sitten laskemaan. Lisä tietoja on kohdassa summan muuttaminen Keski arvon tai muun koosteen mukaan Power View'ssa.

Power View'n laskinkuvake lasketut kentät taulukossa on merkitty laskimen Power View'n laskinkuvake symbolilla. Näitä kutsutaan joskus laskettuina toimenpiteinä. Kullakin lasketulla kentällä on oma kaava, joka on laadittu DAX-kieltä käyttäen. Et voi muuttaa kooste, jos esimerkiksi summa, se voi olla vain summa.

Lue lisää visualisointien luomisesta Power View'ssa.

Sivun alkuun

Asettelu-osa

Asettelu osan elementeissä voi vaihdella sen mukaan, millaista visualisointia olet valinnut näkymässä. Jos olet valinnut esimerkiksi kaavion, näet kentät arvo-, akseli-ja sarjat-ruudussa. Seuraavassa on joitakin toimintoja, jotka voit tehdä asettelu-osiossa:

Vedä kentät kenttä luettelon kentät-osasta asettelu-osan kohtiin. Tämä lisää ne näkymän valittuun visualisointiin.

Poista kenttiä asettelu-osasta; Tämä ei poista niitä mallista.

Muuta kooste asettelua-osiossa. Useimmat koosteet ovat oletusarvoisesti summia. Voit muuttaa oletus koosteen pysyvästi Power Pivotin avulla. Voit myös muuttaa koosteen käytön perusteella napsauttamalla kentän nimen vieressä olevaa nuolta arvot-ruudussa ja valitsemalla sitten Keski arvo, minimi, maksimi tai määrä.

Muuta kenttää, joka ei ole kooste kooste. Lisä tietoja on kohdassa summan muuttaminen Keski arvon tai muun koosteen mukaan Power View'ssa.

Luo ruutu säilö. Jos olet esimerkiksi valinnut kaavion, voit luoda ruutuja vetämällä kentän ruutu kerrallaan-ruutuun. Lisä tietoja on kohdassa ruudut Power View'ssa.

Luo kerran naiset vetämällä kenttä joko pysty-tai vaakasuuntaisten kerran naiset-kohtiin asettelu-osassa. 

Sivun alkuun

Power View-raportin tarkasteleminen SharePointissa luku-ja koko näytön tilassa

Luku tilassa raportti siirtyy koko selaimeen. Koko näytön tilassa raportti siirtyy koko näytön kokoisena, kuten nimi ehdottaa, PowerPoint-diaesityksen tapaan. Tämä on tila, jota käytetään Power View'n kanssa esitellessään.

Aloitus -väli lehden > luku tila tai koko näyttö.

Molemmissa tiloissa valinta nauha ja kenttä luettelot piilotetaan, joten näkymän visualisoinneissa on paljon enemmän tilaa. Suodatus alue säilyttää suunnittelu tilassa sen tilan, jossa se näkyy suunnittelu tilassa, ja se näkyy myös luku-tai koko näytön tilassa.

Siirry luku-ja koko näytön tilassa raportin näkymien välillä nuoli näppäimillä tai napsauta moninäkymäkuvaketta vasemmassa alakulmassa. Voit käyttää raportin visualisointeja yhtä helposti kuin suunnittelu tilassa.

Et voi kuitenkaan muokata raporttia luku-ja koko näytön tilassa – et esimerkiksi voi siirtää, muuttaa tai poistaa visualisointeja tai kopioida, järjestää tai poistaa näkymiä.

Poistu koko näytön tilasta painamalla ESC-näppäintä ja palaa tilaan, jossa viimeksi olit, olipa kyseessä suunnittelu-tai luku tila.

Sivun alkuun

Kohteiden limittäiset ja upotettavat kohteet toistensa päälle

Näkymän kohteet voivat olla päällekkäin tai peittävät toisensa kokonaan. Voit esimerkiksi suurentaa pienemmän kaavion suuremmaksi. Jos haluat parantaa suunnittelu kokemusta, voit tuoda objekteja eteen tai taakse eteen-tai taaksepäin.

Visualisoinnin järjestyksen määrittäminen Power View'ssä

Valitse visualisointi suunnittelu pinnalla.

Rakenne -väli lehden >

Siirrä eteenpäin

Tuo eteen

Siirrä taaksepäin

Vie taakse

Vihje: Jos jokin visualisointi on toisen visualisoinnin oikeassa yläkulmassa, voi olla vaikea valita sen visualisoinnin suodatin-tai ponnahdus ikkuna-kuvaketta. Tuo visualisointi eteen, jos haluat suodattaa ja lähettää sen sitten takaisin.

Jos lisäät uuden visualisoinnin, kun näkymä on jo täynnä, Power View sijoittaa sen näkymän olemassa olevien kohteiden päälle.

Sivun alkuun

Visualisoinnin laajentaminen

Kaikissa visualisoinneissa on ponnahdus ikkuna-painike Power View'n ponnahdusikkuna oikeassa yläkulmassa. Kun napsautat sitä, visualisointia laajennetaan niin, että se täyttää koko Power View-näkymän, tai jos olet luku-tai koko näytön tilassa, koko tila täyttyy. Tämä on vain väliaikainen. Muu raportti on edelleen alapuolella, ja kun napsautat ponnahdus ikkuna-kuvaketta uudelleen, visualisointi palautuu raportin kohtaan raportissa.

Huomautus: Ruuduilla ei ole ponnahdus painiketta.

Visualisoinnin koon muuttaminen

Visualisointien koko muuttuu automaattisesti, kun lisäät uusia kenttiä visualisointiin. Voit myös muuttaa niiden kokoa manuaalisesti.

  1. Valitse visualisointi.

  2. Vie hiiren osoitin visualisoinnin koon muutto kahvan päälle (koon muutto kahva tulee näkyviin, kun pidät osoitinta jonkin visualisoinnin ympärillä olevan harmaan viivan keskellä). Hiiren osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi Kaksipäinen nuoli -koonmuunto-osoitin Power View'ssa .

  3. Vedä kaksipäinen nuoli haluamasi visualisoinnin kokoon.

Huomautus: Kun visualisoinnin kokoa on manuaalisesti, se ei enää muutu automaattisesti uusiin kenttiin mukautuviksi. Sen sijaan näkyviin tulee vieritys palkit, joiden avulla voit vierittää visualisoinnin sisältöä. Palaa Automaattinen koko-tilaan kaksoisnapsauttamalla koon muutto kahvoja.

Kumoa

Yksi Power View'n suunnittelemisesta on se, että voit kumota melkein mitä tahansa. Tämä vapauttaa sinut kokeilemaan ja oppi maan, koska voit aina vain kumota sen. Voit kumota useita vaiheita siinä järjestyksessä, jossa teit ne.

Power View Kumoa Tee uudelleen

Huomautus: Excelissä Power View-taulu koissa on omat Kumoa -ja Tee uudelleen -painikkeet. Ne ovat Power View -väli lehden suuret eteen-ja taaksepäin-nuolet.

"Tietoja ei voi näyttää, koska läheisesti liittyvät kentät ovat eri akselilla"

Näet tämän viestin Power View'ssa, jos visualisoinnissa on sama kenttä useammassa kuin yhdessä alueessa, esimerkiksi sekä akseli-että selite-alueilla.

Jos luot Power View-raportteja SharePointissa (RDLX-tiedostot) SQL Server Analysis Servicesin moniulotteisen mallin avulla, saatat nähdä tämän viestin myös eri kentissä, jos ne liittyvät läheisesti toisiinsa (jos ne jakavat joitain avain kenttiä). Tämä rajoitus johtuu moniulotteisten mallien tuen lisäämisestä.

Ratkaisu 1: Poista kenttä

Poistaa kentän kaikilta alue ilta. Jos sinulla on esimerkiksi pylväs kaavio, jossa on sama kenttä molemmissa akselilla ja selitteessä, poista se selitteestä ja jätä se vain akselille.

Ratkaisu 2: Luo tieto malliin kopio kenttä

Jos sinulla on Power View-raportin tieto mallin käyttö oikeus, luo tästä kentästä kopio. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on pylväs kaavio, jossa on maa-kenttä sekä akselilla että selitteessä. Luo tieto mallissa laskettu sarake , jossa on kaava "= [maa]", ja anna sille nimeksi "Country2". Vedä sitten Power View'ssa maa akseliin ja Country2.

Katso myös

Power View- ja Power Pivot -videot

Opetus ohjelma: tietojen tuominen Exceliin ja tieto mallin luominen

Power View: Tietojen tarkasteleminen, visualisointi ja esittäminen

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×