Power View -raporttien taulukoiden toiminnan määrittäminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Jos käytät Power View'ta, määrittämällä taulukon toiminnan ominaisuudet voit muuttaa yksityiskohtarivien ryhmittymiskäyttäytymisen ja parantaa tunnistetietojen (kuten nimet, valokuvatunnukset tai logokuvat) oletusarvoista sijoittelua ruudukkosäilöissä, korteissa ja kaavioissa.

Huomautus: Sinun on määritettävä Rivin tunnus, ennen kuin voit määrittää muita ominaisuuksia.

 1. Avaa Power Pivot. Lisätietoja on kohdassa Käynnistä Power Pivot in Microsoft Excel 2013 -apuohjelma.

 2. Valitse taulukko, jonka ominaisuudet haluat määrittää, napsauttamalla ikkunan alareunassa olevaa taulukkovälilehteä.

 3. Valitse Lisäasetukset > Taulukon toiminta.

 4. Valitse Rivin tunnuksessa sarake taulukossa, joka sisältää vain yksilöiviä arvoja eikä ole tyhjiä. Rivin tunnuksen asettaminen on ensimmäinen askel muiden ominaisuuksien määrittämisessä.

 5. Valitse kohdassa Säilytä yksilöivät rivit -kohdassa sarakkeet, jotka sisältävät yksilöllisinä käsiteltäviä arvoja, vaikka ne olisivatkin kaksoiskappaleita (esimerkiksi työntekijän etunimi ja sukunimi silloin, kun vähintään kahdella työntekijällä on sama nimi).

 6. Oletusotsikko-kohdan palsta tarjoaa näyttönimen edustamaan rivitietoja (esimerkiksi työntekijän nimi työntekijän tietueessa).

  Joissakin Power View'n visualisoinneissa, kuten korteissa, oletusotsikko näkyy suuremmalla fontilla. Jos olet määrittänyt lisäksi oletuskuvan, oletusotsikko näkyy oletuskuvan alapuolella ruutusäilön välilehdissä.

 7. Oletuskuva-kohdassa sarake tarjoaa kuvan, joka edustaa rivitietoja (esimerkiksi työntekijätietueen valokuvatunnuksen).

Artikkelin sisältö

Miksi taulukon toiminnan ominaisuudet kannattaa määrittää?

Oletuskentät

Rivin tunnus -omaisuus

Säilytä yksilöivät rivit -ominaisuus

Oletusotsikot

Oletuskuvat

Tiettyjen asettelujen optimoiminen

Kuvat puuttuvat

Osoittamassa, että sarake sisältää kuvan URL-osoitteita

Osoittamassa, että sarake sisältää binaarikuvia

Taulukoista puuttuu rivejä

Matriisiasettelu on liian tiivis

Kaavion akselilla näkyy liian monta kohdetta ja tasoa

Seuraavat vaiheet

Katso myös

Miksi taulukon toiminnan ominaisuudet kannattaa määrittää?

Power View ryhmittää kohteet käytettyjen kenttien ja esitysmuodon perusteella. Useimmiten oletusryhmittely tuottaa optimaalisen tuloksen. Tosin joidenkin taulukoiden kohdalla, ensisijaisesti niissä, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja, oletusryhmittelyn käyttäytyminen joskus ryhmittää rivejä, joita ei pitäisi ryhmittää (esimerkiksi työntekijän tai asiakkaan tietueet, jotka pitäisi luetella yksitellen, erityisesti silloin, kun kahdella tai useammalla ihmisellä on sama etu- ja sukunimi). Sellaisten taulukoiden kohdalla voi määrittää ominaisuuksia, joiden johdosta rivit luetellaan yksitellen eikä ryhmitellä yhteen.

Huomautus: Oletustoimintaa ei kannata muuttaa taulukoissa, jotka toimivat hakutaulukoina (kuten päivämäärätaulukkona, tuoteluokkataulukkona tai osastotaulukkona, joissa on suhteellisen vähän rivejä ja sarakkeita) tai yhteenvetotaulukoina, joiden rivit ovat hyödyllisiä vain, kun niiden tiedoista tehdään yhteenveto (kuten sukupuolen, iän tai maantieteen mukaan kootut väestönlaskentatiedot). Kun kyseessä on haku- tai yhteenvetotaulukko, ryhmittelyn oletustoiminta tuottaa parhaan tuloksen.

Sivun alkuun

Oletuskentät

Voit määrittää mitkä kentät lisätään Power View'hun automaattisesti, jos joku napsauttaa taulukon nimeä Power Viewn kenttäluettelossa. Taulukossa voi olla paljon kenttiä, mutta osaa niistä käytetään todennäköisesti useammin kuin toisia.

 1. Power Pivot -ikkunassa > Lisäasetukset-välilehti > Oletuskenttäjoukko.

 2. Valitse kenttä kohdassa Taulukon kentät ja valitse Lisää.

 3. Se siirretään kohtaan Oletuskentät, järjestyksessä.

 4. Kun sinulla on kaikki haluamasi kentät, voit muuttaa niiden järjestystä. Valitse kenttä ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Rivin tunnus -omaisuus

Rivin tunnus määrittää taulukossa yhden sarakkeen, joka sisältää vain yksilöllisiä arvoja eikä tyhjiä arvoja. Rivin tunnus -ominaisuuden avulla voi muuttaa ryhmittelyä niin, ettei ryhmä perustu rivin kenttärakenteeseen vaan kiinteään sarakkeeseen, jota käytetään aina rivin yksilölliseen tunnistamiseen riippumatta tietyssä raportin asettelussa käytetyistä kentistä.

Tämän omaisuuden määrittäminen muuttaa oletuksenmukaista ryhmittelykäyttäytymistä näkymässä esillä oleviin sarakkeisiin perustuvasta dynaamisesta ryhmittelystä kiinteään ryhmittelykäyttäytymiseen, joka tekee rivitunnukseen perustuvan yhteenvedon. Oletuksenmukaisella ryhmittelykäyttäytymisellä on merkitystä raportin asettelujen kannalta. Esim. matriisi ryhmittäisi (tai näyttäisi välisummia) muutoin kunkin rivin sarakkeen kohdalla.

Rivin tunnuksen määrittäminen mahdollistaa seuraavien lisäominaisuuksien määrittämisen: Säilytä yksilöivät rivit -ominaisuus, Oletusotsikko-ominaisuus ja Oletuskuva-ominaisuus, jotka kaikki vaikuttavat kentän toimintaan Power View'ssa.

Voit myös käyttää Rivin tunnus -ominaisuutta yksittäisenä ominaisuutena, kun haluat tehdä seuraavat toimet:

 • Binaarikuvien käyttö raportissa. Poistamalla rivin yksilöllisyyden moniselitteisyyden, Power View voi määrittää, miten tietylle riville määritetään oletuskuvia ja oletusotsikoita.

 • Ei-toivottujen välisummien poistaminen matriisiraportista. Oletusryhmittely kenttätasolla luo välisumman kullekin kentälle. Määrittämällä Rivitunnuksen saat vain yhden rivitasolla lasketun välisumman.

Päivämäärätaulukoiksi merkityissä taulukoissa ei voi määrittää Rivin tunnusta. Päivämäärätaulukoissa rivin tunnus määritetään, kun taulukko merkitään. Lisätietoja on kohdassa Merkitse päivämäärätaulukoksi -valintaikkuna.

Sivun alkuun

Säilytä yksilöivät rivit -ominaisuus

Tällä ominaisuudella voi määrittää, mitkä kentät välittävät tunnistetietoja (kuten työntekijän nimen tai tuotekoodin) tavalla, joka erottaa yhden rivin toisesta. Tapauksissa, joissa rivit näkyvät samanlaisina (kuten kaksi asiakasta, joilla on sama nimi), sarakkeet, joihin tämä ominaisuus määrätään, toistuvat raporttitaulukossa.

Raporttiin lisättävien sarakkeiden mukaan saatat löytää rivejä, joita käsitellään identtisinä riveinä, koska kunkin rivin arvot ovat samat (kahden asiakkaan nimi on esimerkiksi Jon Yang). Näin voi tapahtua, koska muut erottumisen mahdollistavat rivit (kuten toinen nimi, osoite tai syntymäaika) eivät ole raporttinäkymässä. Tällaisessa skenaariossa identtiset rivit kutistetaan oletustoiminnan mukaan yhdeksi riviksi ja kaikista lasketuista arvoista tehdään yhteenveto. Tuloksena on yksi suurempi tulos, joka on peräisin yhdistetyiltä riveiltä.

Määrittämällä Säilytä yksilöivät rivit -ominaisuuden voit määrittää yhden tai useita sarakkeita, jotka toistetaan aina kaksoisesiintymistä huolimatta joka kerta, kun lisäät kyseisen sarakkeen raporttinäkymään. Riviin liittyvät lasketut arvot määritetään kunkin yksittäisen rivin perusteella sen sijaan, että ne kootaan yhdelle riville.

Huomautus: Koska loppukäyttäjän valitsemat sarakkeet voivat vaikuttaa ryhmittelyyn, joka muuttaa lausekkeen laskutoimitusten suodatinkontekstia, mallin suunnittelijoiden on luotava oikeat tulokset palauttavia mittayksiköitä.

Sivun alkuun

Oletusotsikot

Tämä ominaisuus määrittää otsikon, joka näkyy selvästi kortissa tai kaaviossa tai yhdessä oletuskuvan kanssa ruudukkoraportin navigointirivillä. Kun oletusnimeä käytetään yhdessä oletuskuvan kanssa, se näkyy kuvan alapuolella. Kun oletusnimi valitaan, valitse sarake, jossa näkyy eniten tietoja rivistä (esimerkiksi nimi).

Ruudukkosäiliön navigointinauhan välilehtirivin asettelussa, jossa navigointirivi on yläreunassa, oletusotsikko näkyy kuvan alla olevalla otsikkoalueella siten kuin määritelty Oletuskuva-omaisuudella. Jos sinulla on esimerkiksi työntekijäluettelo, saatat tulostaa työntekijätietoja osissa käyttäen heidän valokuvatunnustaan oletuskuvana ja Työntekijän nimeä oletusotsikkona. Sarakkeen oletusotsikko tulee aina kuvan alle ruudukkosäiliön välilehtirivin navigointiin, vaikka sitä ei erikseen valita raporttikentän luettelossa.

Ruudukkosäilön kansilehden vaihtuvamuotoisessa asettelussa, jossa navigointi on ruudukkojen alareunassa, oletuskuva näkyy ilman oletusnimeä.

Kortin asettelussa oletusotsikko näkyy isommalla fontilla otsikkoalueella jokaisen kortin yläosassa. Jos sinulla on esimerkiksi työntekijäluettelo, saatat tehdä työntekijätietokortteja käyttäen heidän valokuvatunnustaan oletuskuvana ja Työntekijän nimeä oletusotsikkona.

Sivun alkuun

Oletuskuvat

Tämä ominaisuus määrittää kuvan, joka näytetään oletusarvon mukaan ruudukkoraportin välilehtirivin navigoinnissa tai selvästi kortin vasemmassa reunassa olevan oletusnimen alapuolella. Oletuskuvan on sisällettävä visuaalista sisältöä. Esimerkkinä voidaan mainita työntekijätaulukon valokuvatunnus, asiakastaulukon asiakaslogo tai maantiedetaulukon maan muoto.

Huomautus: Kuvat voivat olla peräisin esimerkiksi URL-osoitteista, jotka viittaavat verkkopalvelimessa olevaan kuvatiedostoon, tai työkirjaan upotetuista binaaritiedoista. Jos kuva perustuu URL-osoitteeseen, muista määrittää myös sarakkeen tyypiksi kuva, jotta Power View noutaa kuvan sen sijaan, että näyttäisi URL-osoitteen tekstitietoina raportissa.

Sivun alkuun

Tiettyjen asettelujen optimoiminen

Tässä osassa kuvataan, miten taulukon toiminnan ominaisuuksien määrittäminen vaikuttaa tiettyyn esitysmuotoon ja tietojen ominaisuuksiin. Jos esimerkiksi haluat säätää matriisiraportin asettelua, voit näiden tietojen avulla parantaa matriisin esitysmuotoa käyttämällä taulukon toiminnan ominaisuuksia mallissa.

Kuvat puuttuvat

Mallissa määritetyt ominaisuudet määräävät, visualisoidaanko kuvat raportissa vai edustavatko niitä raportissa tekstiarvot. Seuraavassa esimerkissä raportista puuttuu kuvia. Kuvan tilalla näkyy kuvatiedoston URL-sijainti. Näin tapahtuu, koska mallin teksti tulkitaan raportin tekstiksi. Voit muuttaa tämän toiminnan määrittämällä kuvan URL-osoitteen sisältävän sarakkeen ominaisuudet. Ominaisuus ohjaa Power Viewta käyttämään sarakkeen arvoa URL-osoitteena sen sijaan, että näyttäisi sen tekstinä.

Raportin ominaisuus

Osoittamassa, että sarake sisältää kuvan URL-osoitteita

 • Varmista PowerPivot-ikkunassa > Lisäasetukset-välilehden > Raportointiominaisuudet-osiossa, että Tietoluokka-asetuksena on Kuvan URL-osoite (suositeltava).

 • Jos näin ei ole, napsauta avattavan valikon Tietoluokka-nuolta > Lisää luokkia > Kuvan URL-osoite.

Osoittamassa, että sarake sisältää binaarikuvia

 • PowerPivot-ikkunassa > Lisäasetukset-välilehti > Raportointiominaisuudet-osa > Taulukon toiminta.

 • Valitse Rivin tunnus kohdalla sarake, jossa on yksilöiviä arvoja.

Taulukoista puuttuu rivejä

Joskus ryhmittelyn oletustoiminnan tulos on päinvastainen kuin odotettu, varsinkin, jos mallissa olevat tietorivit eivät näy raportissa. Oletusarvon mukaan Power View ryhmittelee sarakkeet, jotka lisätään näkymään. Jos raporttiin lisätään Maan nimi -kenttä, kukin maa näkyy kerran näkymässä, vaikka pohjana oleva taulukko saattaa sisältää tuhansia rivejä, jotka sisältävät kunkin maan nimestä useita esiintymiä. Tällöin ryhmittelyn oletustoiminta tuottaa oikean tuloksen.

Harkitse kuitenkin eri esimerkki, jossa saatat haluta useita kertoja tulevat näkyviin, kun haluat koska itse asiassa pohjana rivit sisältävät tietoja eri kohteiden. Oletetaan esimerkiksi, sinulla on kaksi asiakkaille sekä nimetty Jon Varvikko. Käyttämällä oletusarvoista ryhmittely tapahtuu, vain yhden esiintymän Jon Varvikko näkyvät raportissa. Lisäksi vain yksi näkyy luettelossa, koska mitataan Vuosittaisen tulot saadaan laskemalla yhteen sekä asiakkaiden arvon. Tässä tilanteessa, jossa asiakkaat, joilla on sama nimi on todella eri henkilöt, ryhmittely tapahtuu oletusarvo tuottaa virheellisen tuloksen.

Esimerkki raportista, jossa näkyvät yksilölliset arvot

Voit muuttaa ryhmittely toiminta- Rivin tunnus - ja Säilytä yksilöivät rivit -ominaisuuksien määrittäminen. Säilytä yksilöivät rivitValitse Sukunimi-sarakkeen jotta arvoksi toistetaan-riville, vaikka se näkyy jo eri riviin. Kun muutat ominaisuudet ja julkaista työkirjan, voit luoda saman raportin vain tällä kertaa, näet sekä asiakkaat nimeltä Jon Varvikko, Vuosittaisen tulot oikein kohdistettu kullekin kanssa.

Esimerkki raportista, jossa näkyvät yhdistetyt arvot

Matriisiasettelu on liian tiivis

Kun esität tietotaulukon matriisissa, oletusryhmittely tuottaa kunkin sarakkeen yhteenvetoarvon. Tuloksena voi olla liian monta yhteenvetoa sen mukaan, mitkä tavoitteesi ovat. Voit muuttaa tämän toiminnan määrittämällä Rivin tunnus -ominaisuuden. Mitään lisäominaisuuksia ei tarvitse määrittää. Pelkkä rivin tunnuksen määrittäminen riittää ryhmittelyn muuttamiseksi niin, että yhteenvedot lasketaan kullekin riville sen yksilöllisen rivin tunnuksen perusteella.

Vertaa ennen- ja jälkeen-kuvia, joissa näkyy, miten tämän ominaisuuden määrittäminen vaikuttaa matriisiasetteluun.

Ennen: Oletusryhmittely matriisin kenttien perusteella

Raportin ominaisuus
Jälkeen: Ryhmittely rivin tunnisteen mukaan

Raportin ominaisuus

Kaavion akselilla näkyy liian monta kohdetta ja tasoa

Yksityiskohtia näyttävien kaavioraporttien on käytettävä rivin tunnistetta akselina. Ilman rivin tunnistetta akseli on epämääräinen ja tuloksena on parhaan arvauksen perusteella luotu asettelu, jossa ei välttämättä ole järkeä. Voit muuttaa tämän toiminnan määrittämällä Rivin tunnus -ominaisuuden. Mitään lisäominaisuuksia ei tarvitse määrittää. Pelkkä rivin tunnuksen määrittäminen riittää ryhmittelyn muuttamiseksi niin, että yhteenvedot lasketaan kullekin riville sen yksilöllisen rivin tunnuksen perusteella.

Vertaa ennen- ja jälkeen-kuvia, joissa näkyy, miten tämän ominaisuuden määrittäminen vaikuttaa kaavioasetteluun. Kyseessä on sama raportti, jossa on samat kentät ja ulkoasu. Ainoa ero on, että alimmaisessa kuvassa näkyy raportti sen jälkeen, kun Rivin tunnus on määritetty Kohteet-taulukossa.

Raportin ominaisuus
Ennen: Oletusryhmittely kaavion kenttien perusteella

Raportin ominaisuus

Jälkeen: Ryhmittely rivin tunnuksen mukaan (rivin tunnuksesta tulee akseli)

Sivun alkuun

Seuraavat vaiheet

Kun olet arvioinut mallin taulukot ja määrittänyt taulukon toiminnan ominaisuudet sellaisia tietorivejä sisältävissä taulukoissa, joiden on oltava aina näkyvissä yksittäisinä kohteina, voit optimoida mallia lisää lisäominaisuuksien tai -asetusten avulla. Lisätietoja Power View'sta on kohdassa Opetusohjelma: Tietomallin optimoiminen Power View -raportointia varten.

Huomautukset: Videon tekijänoikeudet:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Lippukuvat: CIA Factbook (cia.gov)

 • Väestötiedot: UNData (data.un.org) Microsoft Azure Marketplacesta

 • Olympialaisten urheilulajien kuvat: Thadius856 ja Parutakupiu, jaettu Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0/) -lisenssin mukaisesti

Sivun alkuun

Katso myös

Power View'n PowerPivot-raportointiominaisuudet

PowerPivot: Tehokas tietojen analysointi ja tietomallien luominen Excelissä

Opetusohjelma: Pivot-taulukon tietojen analysointi Excel 2013:n tietomallin avulla

Power View - ja PowerPivot-videot

Power View: Tietojen tarkasteleminen, visualisointi ja esittäminen

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×