Power View -raporttien taulukoiden toiminnan määrittäminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Jos käytät Power View'ta, voit määrittää taulukon toimintojen ominaisuudet, jotka muuttavat tieto rivien ryhmittely tapaa ja paran tavan tunniste tietojen (kuten nimien, valo kuva tunnusten tai logon kuvien) oletus sijoittamista ruutu säilöissä, korteissa ja kaavioissa.

Huomautus:  Sinun on määritettävä rivi tunnus, ennen kuin voit asettaa muita ominaisuuksia.

 1. Avaa Power Pivot. Lisä tietoja on kohdassa Power Pivotin käynnistäminen Microsoft Excel 2013-apuohjelmassa .

 2. Napsauta ikkunan alaosassa olevaa taulukko-väli lehteä ja valitse taulukko, jonka ominaisuuksia haluat määrittää.

 3. Valitse lisä asetukset _GT_ taulukon käyttäytyminen.

 4. Valitse rivi tunnus-kohdassa taulukosta sarake, jossa on vain yksilöllisiä arvoja eikä tyhjiä arvoja. Rivi tunnisteen määrittäminen on ensimmäinen vaihe, jossa määritetään muita ominaisuuksia.

 5. Valitse Säilytä yksilöivät rivit-kohdassa sarakkeet, joita on käsiteltävä yksilöinä, vaikka ne olisivat kaksoiskappaleita (esimerkiksi työn tekijän etunimi ja suku nimi, tapa uksissa, joissa vähintään kahdella työn tekijällä on sama nimi).

 6. Oletus otsikko -sarakkeessa on näyttö nimi, jonka avulla voit kuvata rivi tietoja (esimerkiksi työntekijä tietueessa työn tekijän nimi).

  Joissakin Power View'n visualisoinneissa, kuten korteissa, oletusarvoinen tarra näkyy suuremmassa fontissa. Jos olet myös määrittänyt oletusarvoisen kuvan, oletus selite tulee näkyviin ruutu säilön väli lehtien oletus kuvaan.

 7. Valitse oletus kuvassasarake, jossa on kuva, joka esittää rivi tietoja (esimerkiksi työntekijä tietueessa oleva kuvallinen henkilö todistus).

Artikkelin sisältö

Miksi taulukon toiminta-ominaisuudet on määritettävä?

Oletus kentät

Rivin tunniste-ominaisuus

Säilytä yksilölliset rivit-ominaisuus

Oletus Tunnisteet

Oletus kuvat

Tiettyjen asettelujen optimoiminen

Kuvat puuttuvat

Jos haluat määrittää, että sarake sisältää kuvan URL-osoitteita

Sarakkeen sisältävän binaarisen kuvan osoittaminen

Taulukosta puuttuu vähintään yksi rivi

Matriisi asettelu on liian täynnä

Kaaviossa näkyy liian monta kohdetta ja tasoa akselilla

Seuraavat vaiheet

Katso myös

Miksi taulukon toiminta-ominaisuudet on määritettävä?

Power View ryhmittelee kohteet automaattisesti käytössä olevien kenttien ja esitys muodon perusteella. Useimmissa tapa uksissa oletusarvoinen ryhmittely tuottaa optimaalisen tuloksen. Joissakin taulukoissa, jotka sisältävät lähinnä yksityiskohtaisia tietoja, ryhmittelee toisinaan rivit, joita ei pidä ryhmitellä (esimerkiksi työn tekijät tai asiakas tietueet, jotka on lueteltava yksitellen, etenkin silloin, kun vähintään kaksi henkilöä Jaa sama etu-ja suku nimi). Tällaisissa taulukoissa voit määrittää ominaisuuksia, jotka aiheuttavat sen, että rivit luetellaan yksitellen eikä ryhmiteltyinä.

Huomautus: Älä muuta oletus toimintaa taulu koissa, jotka toimivat haku taulukkona (kuten päivämäärä taulukko, tuote luokka-taulukko tai osasto taulukko, jossa taulukossa on suhteellisen pieni määrä rivejä ja sarakkeita) tai yhteenveto taulukoita, jotka sisältävät vain rivejä. mielenkiintoinen, kun yhteenveto (esimerkiksi väestön laskennan tiedot, jotka vierii suku puolen, iän tai maantieteellisen sijainnin mukaan). Haku-ja yhteenveto taulukoita käytettäessä oletusarvoinen ryhmittely toiminto tuottaa parhaan tuloksen.

Sivun alkuun

Oletus kentät

Voit valita, mitkä kentät lisätään Power View'n automaattisesti, jos joku napsauttaa taulukon nimeä Power View-kenttä luettelossa. Taulukossa voi olla paljon kenttiä, mutta osa niistä on todennäköisesti käytetty useammin kuin toiset.

 1. Kirjoita Power Pivot Window _Gt_ Advanced Tab _Gt_ oletus kenttä joukkoon.

 2. Valitse kenttä taulukon kentissä ja valitse Lisää.

 3. Se siirretään oletus kenttiin järjestyksessä.

 4. Kun olet määrittänyt kaikki haluamasi kentät, voit muuttaa niiden järjestystä. Valitse kenttä ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Rivin tunniste-ominaisuus

Taulukon rivi tunniste määrittää yksittäisen sarakkeen, jossa on vain yksilöllisiä arvoja eikä tyhjiä arvoja. Rivi tunnus-ominaisuuden avulla muutetaan ryhmittelyä niin, että ryhmä ei perustu rivin kenttien koostumukseen, vaan kiinteään sarakkeeseen, jota käytetään aina rivin yksilöimiseen, riippumatta siitä, mitä kenttiä käytetään tietyssä raportin asettelussa.

Tämän ominaisuuden määrittäminen muuttaa oletus ryhmittely tapaa dynaamiselta ryhmittelyllä näkymässä olevien sarakkeiden perusteella siten, että se on vakio ryhmittely toiminto, joka on yhteenveto rivi tunnisteen perusteella. Oletusarvoisten ryhmittely toimintojen määrittäminen on merkityksellistä raportin asetteluissa, kuten matriisissa, jotka muuten ryhmittelisivät (tai Näytä väli summat) rivin jokaiselle sarakkeelle.

Rivi tunnisteen määrittäminen ottaa käyttöön seuraavat lisä ominaisuudet: Säilytä yksilölliset rivit -ominaisuus, oletus otsikko -ominaisuus ja oletus kuva -ominaisuus, jotka vaikuttavat kentän toimintaan Power View'ssa.

Voit käyttää myös itse rivi tunnusta erillisenä ominaisuutena, jos haluat ottaa käyttöön seuraavat ominaisuudet:

 • Käytä binaarimuotoisia kuvia raportissa. Power View voi määrittää, miten tietyn rivin oletus kuvat ja oletus Tunnisteet määritetään, poistamalla moniselitteisyyden rivien yksilöllisyyden ympärillä.

 • Poista tarpeettomat väli summat matriisi raportista. Oletus ryhmittely kenttä tasolla luo kullekin kentälle väli summan. Jos haluat vain yhden väli summan, joka lasketaan rivi tasolla, rivi tunnisteen määrittäminen tuottaa tämän tuloksen.

Et voi valita päivämäärä tauluiksi merkittyjen taulujen rivi tunnusta. Päivämäärä taulukoissa rivi tunnus määritetään, kun merkitset taulukon. Lisä tietoja on kohdassa Merkitse päivämäärä taulukoksi-valinta ikkuna.

Sivun alkuun

Säilytä yksilölliset rivit-ominaisuus

Tämän ominaisuuden avulla voit määrittää, mitkä sarakkeet välittävät tunniste tietoja (kuten työn tekijän nimen tai tuote koodin) siten, että ne erottavat yhden rivin toisesta. Tapa uksissa, joissa rivit näyttävät olevan identtiset (esimerkiksi kaksi samannäköistä asiakasta), tälle ominaisuudelle määrittämäsi sarakkeet toistuvat raportti taulukossa.

Sen mukaan, mitkä sarakkeet lisäät raporttiin, saatat löytää rivejä, joita kohdellaan identtisinä riveinä, koska kunkin rivin arvot näyttävät samalta (esimerkiksi kaksi asiakasta nimeltä Jon Yang). Tämä voi johtua siitä, että muut eriyttämisen sisältävät sarakkeet (kuten toinen nimi, osoite tai syntymä päivä) eivät ole raportti näkymässä. Tällaisessa tapa uksessa oletus toiminta on kutistaa identtiset rivit yhdeksi riviksi ja yhteenvedon kaikista lasketuista arvoista yhdeksi suuremmaksi tulokseksi yhdistetyistä riveistä.

Määrittämällä Säilytä yksilölliset rivit -ominaisuuden voit määrittää yhden tai useamman sarakkeen, joka on aina toistettava, vaikka siinä olisi päällekkäisiä esiintymiä, kun lisäät sarakkeen raportti näkymään. Riville määritetyt lasketut arvot kohdistetaan nyt kunkin yksittäisen rivin perusteella, eikä niitä ole koottu yhteen riviin.

Huomautus:  Koska peruskäyttäjän valitsemat sarakkeet voivat vaikuttaa ryhmittelyyn, joka muuttaa lausekkeen lasku toimitusten suodatus kontekstia, malli suunnittelijoiden on huolehdittava siitä, että luodaan toimenpiteitä, jotka palauttavat oikeat tulokset.

Sivun alkuun

Oletus Tunnisteet

Tämä ominaisuus määrittää selitteen, joka näkyy näkyvästi kortissa tai kaaviossa, tai yhdessä oletus kuvan kanssa ruutu raportin siirtymis ruudussa. Kun käytetään oletus kuvan kanssa, oletus selite tulee näkyviin kuvan alapuolelle. Kun valitset Oletus tarraa, valitse sarake, joka välittää eniten tietoja rivistä (esimerkiksi nimi).

Jos olet ruutu säilön väli lehden asettelu-kohdassa, jonka yläosassa on siirtymis palkki, oletus selite näkyy kuvan alapuolella otsikko alueella, joka on määritetty oletusarvoisessa kuva-ominaisuudessa. Jos sinulla on esimerkiksi työntekijä luettelo, voit valita työn tekijöiden tiedot, joiden kuva tunnus on oletusarvoinen kuva ja työn tekijän nimi oletus otsikoksi. Oletus otsikko-sarake tulee aina näkyviin ruutu säilön väli lehti rivin siirtymis ruudussa olevan kuvan alapuolelle, vaikka sitä ei olisikaan nimenomaisesti valittuna raportti kenttä luettelossa.

Ruutu säilön kannen kulku-asettelussa oletus kuva näkyy ilman oletus otsikkoa, kun siirtymis ruudun alareunassa on siirtyminen.

Kortin asettelussa oletus selite näkyy suurempi fontti kunkin kortin yläreunassa otsikko alueella. Jos sinulla on esimerkiksi työntekijä luettelo, voit määrittää työn tekijän tiedot ja käyttää heidän kuva tunnusta oletusarvoisessa kuva-ja työntekijä nimenä oletus tarrassa.

Sivun alkuun

Oletus kuvat

Tämä ominaisuus määrittää kuvan, joka näkyy oletusarvoisesti ruutu raportin väli lehden siirtymis näkymässä tai näkyvästi kortin vasemmalla puolella olevassa oletus tarrassa. Oletus kuvan pitäisi olla visuaalinen sisältö. Esimerkkejä ovat työn tekijät-taulukon kuvallinen henkilöllisyys todistus, Asiakas-taulukon asiakkaan logo tai maan tiede-taulukon maa-muoto.

Huomautus:  Kuvat voivat olla perä isin URL-osoitteista, jotka ovat verkko palvelimessa olevaan kuva tiedostoon tai työkirjaan upotettuja binaaritietoja. Jos kuva perustuu URL-osoitteeseen, muista myös määrittää sarake kuva tyypiksi, jotta Power View hakee kuvan sen sijaan, että se näyttäisi URL-osoitteen raportin teksti tiedoina.

Sivun alkuun

Tiettyjen asettelujen optimoiminen

Tässä osassa kuvataan, miten taulukon käyttäytymis ominaisuudet määritetään tietyn esitys muodon ja tietojen ominaisuuksien perusteella. Jos haluat esimerkiksi hienosäätää matriisi raportin asettelua, voit käyttää näitä tietoja, jotta ymmärrät, miten voit parantaa matriisi esityksen mallia taulukon toiminta-ominaisuuksien avulla.

Kuvat puuttuvat

Mallissa määritetyt ominaisuudet määrittävät, näytetäänkö kuvat raportissa vai esitetäänkö ne teksti arvoina raportissa. Seuraavassa esimerkissä kuvia puuttuu raportista. Kuva tiedoston URL-sijainti tulee näkyviin, kun kuvan pitäisi näkyä. Tämä ongelma johtuu siitä, että mallin teksti tulkitaan raportissa tekstiksi. Voit muuttaa tätä toimintoa määrittämällä ominaisuudet, jotka sisältävät kuvan URL-osoitteen sisältävän sarakkeen. Ominaisuus määrittää Power View'n käyttämään sarake arvoa URL-osoitteena sen sijaan, että se näkyy tekstinä.

Raportin ominaisuus

Jos haluat määrittää, että sarake sisältää kuvan URL-osoitteita

 • Valitse PowerPivot -ikkunassa _Gt_ Advanced tab _Gt_ Reporting Properties ( lisä asetukset )-kohdassa, että tieto luokalle on valittu kuvan URL-osoite (ehdotus).

 • Jos näin ei ole, Napsauta avattavan luettelo ruudun nuolta tieto luokka _t_ Lisää kategorioita_NG_-kuvan URL-osoite.

Sarakkeen sisältävän binaarisen kuvan osoittaminen

 • PowerPivot -ikkunan _T_- lisä asetukset -väli lehden _Gt_- raportin ominaisuudet section>- taulukon toiminto.

 • Valitse rivi tunnisteellesarake, joka sisältää yksilölliset arvot.

Taulukosta puuttuu vähintään yksi rivi

Joskus oletusarvoinen ryhmittely toiminto aiheuttaa tuloksen, joka on päinvastainen kuin mitä olet suunnitellut. tarkemmin sanottuna mallissa olevat yksityiskohta rivit eivät näy raportissa. Oletusarvoisesti näkymään lisättävien sarakkeiden Power View-ryhmät. Jos lisäät raporttiin maan nimen , kukin maa tulee näkyviin kerran näkymässä, vaikka pohjana oleva taulukko voi sisältää tuhansia rivejä, jotka sisältävät useita esiintymiä kustakin maan nimestä. Tässä tapa uksessa oletusarvoinen ryhmittely toiminto tuottaa oikean tuloksen.

Harkitse kuitenkin toisenlaista esimerkkiä, jossa saatat haluta, että rivin useita esiintymiä tulee näkyviin, koska pohjana olevat rivit sisältävät tietoja eri entiteeteistä. Tässä esimerkissä oletetaan, että sinulla on kaksi asiakasta nimeltä Jon Yang. Oletusarvoisessa ryhmittely toiminnassa vain yksi Jon Yang -esiintymä näkyy raportissa. Lisäksi koska luettelossa näkyy vain yksi esiintymä, mitta yksikön vuosi tulo on kummankin asiakkaan arvon summa. Tässä tilanteessa, jossa samaa nimeä käyttävät asiakkaat ovat itse asiassa eri henkilöitä, oletusarvoinen ryhmittely toiminto tuottaa virheellisen tuloksen.

Esimerkki raportista, jossa näkyvät yksilölliset arvot

Jos haluat muuttaa ryhmittelyn oletus asetuksia, Määritä rivi tunnus ja Säilytä yksilölliset rivit -ominaisuudet. Valitse Säilytä yksilölliset rivit-kohdassa suku nimi-sarake, jotta tämä arvo toistuu rivillä, vaikka se olisi jo näkyvissä eri rivillä. Kun olet muuttanut ominaisuuksia ja julkaiset työkirjan uudelleen, voit luoda saman raportin, ja tällä kertaa näet molemmat asiakkaat nimeltä Jon Yang, ja niiden vuosittaiset tulot jaetaan oikein.

Esimerkki raportista, jossa näkyvät yhdistetyt arvot

Matriisi asettelu on liian täynnä

Kun tieto taulukko esitetään matriisissa, oletusarvoinen ryhmittely määrittää kunkin sarakkeen Yhteenveto arvon. Tavoitteiden mukaan tämä voi olla enemmän yhteenvetoa kuin haluat. Jos haluat muuttaa tätä toimintoa, voit määrittää rivi tunnisteen. Muita ominaisuuksia ei tarvitse määrittää. vain rivi tunnisteen määrittäminen riittää muuttamaan ryhmittelyä niin, että kunkin rivin summarizations lasketaan sen yksilöllisen rivi tunnisteen perusteella.

Vertaa seuraavia ennen ja jälkeen-kuvia, jotka näyttävät tämän ominaisuuden määrittämisen vaikutus matriisin asetteluun.

Ennen: oletus ryhmittely matriisin kenttien perusteella

Raportin ominaisuus

Raportin ominaisuus

Kaaviossa näkyy liian monta kohdetta ja tasoa akselilla

Kaavio raporteissa, jotka näyttävät yksityiskohtaisia tietoja, pitäisi käyttää rivi tunnusta akselina. Jos rivi tunnusta ei ole, akseli on määrittämätön ja sen ulkoasu ei ehkä ole järkevä. Jos haluat muuttaa tätä toimintoa, voit määrittää rivi tunnisteen. Muita ominaisuuksia ei tarvitse määrittää. vain rivi tunnisteen määrittäminen riittää muuttamaan ryhmittelyä niin, että kunkin rivin summarizations lasketaan sen yksilöllisen rivi tunnisteen perusteella.

Vertaa seuraavia ennen ja jälkeen-kuvia, jotka näyttävät tämän ominaisuuden määrittämisen vaikutuksen kaavion asetteluun. Se on sama raportti, jossa on samat kentät ja esitykset. Ainoa ero on Alemmassa kuvassa on raportti, jonka jälkeen rivi tunnus on valittu kohteet-taulukossa.

Raportin ominaisuus

Raportin ominaisuus

Sivun alkuun

Seuraavat vaiheet

Kun olet määrittänyt mallin taulukot ja määrittänyt taulukon toimintojen ominaisuudet niille, jotka sisältävät yksityiskohtaisia rivejä, jotka näkyvät aina yksittäisinä kohteina, voit optimoida mallin lisä ominaisuuksien tai-asetusten avulla. Lisä tietoja Power View'sta on kohdassa opetus ohjelma: tieto mallin optimointi Power View-raportointia varten.

Huomautukset:  Videon tekijänoikeudet:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Lippukuvat: CIA Factbook (cia.gov)

 • Väestö tiedot (data.un.org) Microsoft Azure Marketplacesta

 • Olympialaisten urheilulajien kuvat: Thadius856 ja Parutakupiu, jaettu Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0/) -lisenssin mukaisesti

Sivun alkuun

Katso myös

Power View'n PowerPivot-raportti ominaisuudet

PowerPivot: tehokas tietojen analysointi ja tietojen mallinnus Excelissä

Opetusohjelma: Pivot-taulukon tietojen analysointi Excel 2013:n tietomallin avulla

Power View-ja PowerPivot-videot

Power View: Tietojen tarkasteleminen, visualisointi ja esittäminen

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×