Power View'n uudet ominaisuudet Excel 2013:ssa ja SharePoint Serverissä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tärkeää: Powerview- ja Power Pivot ovat käytettävissä Office Professional Plus- ja Office 365 Professional Plus-versioissa ja Excel 2013: n erillisversio. Lue Power Pivot sisältävät Excel 2010: n työkirjat eivät toimi joissain Excel 2013-versioissa. Haluatko nähdä käytössäsi olevan Office-version?

Excel 2013:n ja SharePoint Serverin Power View on vuorovaikutteinen, tietojen visualisointiin ja esittämiseen tarkoitettu työkalu kaiken tasoisille käyttäjille. Voit yhdistää tietoja taulukoihin, matriiseihin, karttoihin ja erilaisiin kaavioihin vuorovaikutteisessa ja visuaalisesti näyttävässä näkymässä. Monet Excel 2013:n Power View -ominaisuuksista ovat tuttuja SharePoint 2010:n Power View -raporteista, mutta molempiin käyttöympäristöihin on lisätty uusia ominaisuuksia.

Voit luoda Power View SQL Server Analysis Servicesin monidimensioisiin malleihin perustuvia SharePoint Serverin raporteissa.

Voit myös julkaista Excel-työkirjojen Power View-taulukoita PowerBI. Power BI tallentaa työkirjan Power View-taulukoita Power BI-raportti. Käytä vielä Power BI? Tilaa maksuton Power BI-tili.

Lue lisätietoja Power View'n monipuolisista mahdollisuuksista.

Tämän artikkelin sisältö

Excel 2013:n Power View'n uudet ominaisuudet

Työkirjan Power View -taulukoiden yhdistäminen eri tietolähteisiin

Sisäisen tietomallin muokkaaminen Power View -taulukosta

Power View Excel Servicesissä, Excel Web Appissa ja Office 365:ssä

Excel 2013:n ja SharePoint Serverin Power View'n uudet ominaisuudet

Ympyräkaaviot

Kartat

Suorituskykyilmaisimet (KPI:t)

Hierarkiat

Siirtyminen alirakenteeseen ja ylärakenteeseen

Raporttien muotoileminen tyylien, teemojen ja tekstikoon avulla

Taustat ja taustakuvat

Hyperlinkit

Tulostaminen

Oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tuki

Power View'n kokonaislukujen käsittelyn muutokset

Power View'n yhteensopivuus aiempien ja tulevien versioiden kanssa

Power View ja tietomallit

Power View ja Excel Services

Power View -toiminto SharePoint Serverissä

Moniulotteisiin malleihin perustuvat Power View -raportit

Excel 2013:n Power View'n uudet ominaisuudet

Powerview Excel 2013: ssa on uusia ominaisuuksia seuraavan osion Excel 2013: n ja SharePoint Serverin Power View: uusista ominaisuuksista. Siinä on myös seuraavia ominaisuuksia, jotka SharePointin Power View ei ole.

Työkirjan Power View -taulukoiden yhdistäminen eri tietolähteisiin

Excel 2013:ssa työkirjat voivat sisältää sisäisen Tietomalli, jota voi muokata Excelissä, Power Pivotissa tai jopa Excelin Power View -taulukossa. Työkirjassa voi olla vain yksi sisäinen tietomalli. Voit luoda Power View -taulukon työkirjan sisäisen tietomallin tai ulkoisen tietolähteen perusteella. Yhdessä Excel-työkirjassa voi olla useita Power View -taulukoita, ja kukin taulukko voi perustua eri tietomalliin.

Kussakin Power View -taulukossa on omat kaaviot, taulukot ja muut visualisoinnit. Voit kopioida ja liittää kaavion tai muun visualisoinnin taulukosta toiseen, mutta vain jos molemmat taulukot käyttävät samaa tietomallia.

Lisätietoja ulkoiseen tietomalliin yhdistetyn Power View -taulukon luomisesta Excelissä.

Sisäisen tietomallin muokkaaminen Power View -taulukosta

Excel 2013 -työkirjassa voi nyt luoda Power View -taulukoita ja sisäisen tietomallin. Jos perustat Power View -taulukon työkirjan sisäiseen tietomalliin, voit tehdä joitakin muutoksia tietomalliin suoraan Power View -taulukon kautta. Esimerkki:

  • Voit luoda yhteyksiä työkirjan taulukoiden välille Excelin Power View -taulukon kenttäluettelon avulla.

  • Jos Excelin tietomallissa on laskettuja kenttiä, voit luoda näihin kenttiin perustuvia suorituskykyilmaisimia ja lisätä ne Power View -raporttiin.

Power View Excel Servicesissä, Excel Onlineissa ja Office 365:ssä

Kun luot Power View -taulukoita Excelissä, voit tarkastella ja käsitellä niitä Office 365:ssä tai paikallisesti Excel Services -palvelussa. Power View -taulukoita voi muokata ainoastaan asiakastietokoneeseen asennetussa Excel 2013:ssa.

Office 365:ssä Power View -taulukoita voidaan tarkastella SharePoint Onlineen kuuluvassa Excel Online Data Centerissä Excel Servicesin sijaan.

Lisätietoja Power View'sta Excelissä ja SharePoint Serverissä sekä Office 365:n SharePoint Onlinessa.

Huomautukset: 

  • Power View -taulukoita ei voi tarkastella OneDrivessa.

  • Jos tallennat Power View -taulukoita sisältävän Excel-työkirjan Power Pivot -valikoimaan, työkirjan Power View -taulukoita ei näytetä valikoimassa, mutta ne säilyvät tiedostossa. Näet taulukot, kun avaat työkirjan.

  • Lue lisätietoja ohjelmistovaatimuksista (SharePoint 2013) Yritystiedot.

  • Kun julkaiset Excel-työkirjojen Power View-taulukoita PowerBI. Power BI tallentaa työkirjan Power View-taulukoita Power BI-raportti. Tilaa maksuton Power BI-tili.

Excel 2013:n ja SharePoint Serverin Power View'n uudet ominaisuudet

Ympyräkaaviot

Power View'n ympyräkaaviot ovat helppokäyttöisiä, mutta sisältävät kehittyneitä ominaisuuksia. Voit luoda ympyräkaavion, joka näyttää alirakenteen, kun kaksoisnapsautat sen sektoria, tai ympyräkaavion, jossa värillisten pääsektorien sisällä näkyy alisektorit. Voit suodattaa ympyräkaavion toisen kaavion avulla. Napsauta esimerkiksi palkkikaavion palkkia. Kyseistä palkkia vastaava ympyräkaavion osa korostuu ja ympyrän muut osat näkyvät himmeinä.

Power View -ympyräkaavio, jossa on valittuna manterekohtaisen myynnin tiedot vuodelta 2007

Lisätietoja Power View'n ympyräkaavioista.

Kartat

Power View -raporttien kartat hyödyntävät Bing-karttaruutuja, joten voit zoomata ja panoroida niitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta Bing-karttaa. Sijainnit ja kentät näkyvät pisteinä kartalla: mitä suurempi arvo, sitä suurempi piste. Kun lisäät moniarvoisen sarjan, voit tarkastella ympyräkaavioita kartalla.

Power View -kartta Yhdysvalloista ympyräkaavioilla

Lisätietoja Power View'n kartoista.

Suorituskykyilmaisimet (KPI)

Voit lisätä suorituskykyilmaisimia (KPI) Power View -raporttiin ja esittää tavoitteiden edistymisen, jos Power View -raportti perustuu suorituskykyilmaisimia sisältävään tietomalliin.

Power View -taulukko, jossa on lentojen myöhästymistä ilmaisevia suorituskykyilmaisimia

Lisätietoja suorituskykyilmaisimia (KPI) Power pivotissa.

Hierarkiat

Jos tietomalli sisältää hierarkian, voit käyttää hierarkiaa Power View -raportissa. Tietomallissa voi esimerkiksi olla hierarkia nimeltä Sijainti, jossa on kentät Maanosa > Maa/alue > Osavaltio/provinssi > Kaupunki. Power View'ssa voit lisätä kunkin kentän yksi kerrallaan suunnittelualueelle tai voit lisätä Sijainti-kentän, jolloin kaikki hierarkian kentät noudetaan samalla kertaa.

Vaikka tietomallissa ei olisi hierarkiaa, voit luoda sellaisen Power View -taulukossa. Voit sijoittaa kenttiä mihin tahansa hierarkkiseen järjestykseen.

Lisäksi voit käyttää SQL Server Analysis Services -palvelun taulukkomallien sisältämiä hierarkioita.

Lisätietoja Power View'n hierarkioista.

Siirtyminen alirakenteeseen ja ylärakenteeseen

Voit lisätä ylä- ja alirakenteita Power View -raportin kaavioon tai matriisiin, jolloin se näyttää vain yhden tason kerrallaan. Raportin lukijat voivat siirtyä alirakenteeseen tarkastelemaan yksityiskohtaisia tietoja tai ylärakenteeseen tarkastelemaan tietojen yhteenvetoa.

Kun matriisin riveillä ja sarakkeissa on useita kenttiä, voit määrittää sen näyttämään tasoja, jolloin matriisi supistuu ja näyttää vain ylimmän eli uloimman tason. Kun kaksoisnapsautat jotakin arvoa näkyvissä olevalla tasolla, matriisi laajenee ja näyttää hierarkian alemmalla tasolla olevat arvot. Voit siirtyä takaisin ylärakenteeseen valitsemalla ylänuolen.

Palkki-, pylväs- ja ympyräkaaviot toimivat samalla tavalla. Jos kaavion Akseli-ruudussa on useita kenttiä, voit määrittää sen näyttämään tasoja, jolloin näet vain yhden tason kerrallaan ylimmästä tasosta alkaen. Kulmassa näkyvä ylänuoli palauttaa näkyviin edellisen tason.

Power View -pylväskaavio, jossa on porauduttu Euroopan maiden ja alueiden tasolle

Huomautus: Siirtyminen alirakenteeseen kaaviossa tai matriisissa vastaa objektin suodattamista. Suodatusruudussa voit seurata, miten objektin arvot suodatetaan, kun siirryt alirakenteeseen, ja miten suodatin poistetaan, kun palaat ylärakenteeseen.

Lisätietoja Power View -kaavion tai -matriisin eri tietotasoille siirtymisestä.

Raporttien muotoileminen tyylien, teemojen ja tekstikoon avulla

Power View'ssa on uusia raportin teemoja. Kun vaihdat teemaa, uutta teemaa käytetään kaikissa raportin Power View -näkymissä ja työkirjan Power View -taulukoissa.

SharePoint Server 2010:n Power View -raporttityökalu sisälsi kahdeksan peruskorostusteemaa kaavion värien määrittämistä varten.

Excel 2013:n ja SharePoint Serverin Power View'ssa on 39 uutta teemaa, kattava kaavioiden värivalikoima sekä useita fontti- ja taustavärivaihtoehtoja.

Voit muuttaa myös raportin osissa näkyvän tekstin kokoa.

Lisätietoja Power View -raporttien muotoilemisesta.

Taustat ja taustakuvat

Voit määrittää kunkin näkymän taustan valkoisen ja mustan väliltä ja käyttää useita liukuvärivaihtoehtoja. Jos valitset tumman taustan, tekstin väri muuttuu mustasta valkoiseksi, jotta se on helpommin luettavissa.

Voit myös lisätä taustakuvan kuhunkin taulukkoon tai näkymään. Etsi kuvatiedosto paikallisesta tietokoneesta tai muusta sijainnista ja lisää se sitten taustakuvaksi taulukkoon tai näkymään. Tämän jälkeen voit sovittaa, venyttää, asetella tai keskittää kuvan taustalle ja määrittää kuvan läpinäkyvyyden 0 % (näkymätön) - 100 % (ei läpinäkyvyyttä). Kuvan kopio tallennetaan työkirjaan tai raporttiin.

Voit luoda eri tehosteita yhdistämällä taustan ja kuvan.

Katso lisätietoja Kuvien käyttämisestä Power View'ssa.

Hyperlinkit

Voit lisätä hyperlinkin taulukossa tai näkymässä olevaan tekstiruutuun. Jos tietomallin kentässä on hyperlinkki, voit lisätä kentän taulukkoon tai näkymään. Kentästä voi linkin mihin tahansa Internet- tai sähköpostiosoitteeseen.

Voit seurata linkkiä Excelin Power View -taulukossa ja SharePointin Power View -raportin muokkaustilassa pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna, kun napsautat linkkiä.

Excel Servicesissä tai Office 365:ssä voit napsauttaa Excel-työkirjassa olevaa linkkiä, kun työkirja on luku- ja koko näytön tilassa.

Tulostaminen

Voit tulostaa Power View -taulukoita Excelissä ja Power View -näkymiä SharePointissa. Molemmissa tapauksissa taulukossa tai näkymässä näkyvät tiedot lähetetään tulostimeen ja näkyvät tulosteessa. Jos taulukko tai näkymä sisältää alueen, jossa on vierityspalkki, tulostettava sivu sisältää vain näytössä näkyvän osan tästä alueesta. Jos taulukossa tai näkymässä näkyvässä alueessa on ruutuja, vain näytössä valittu ruutu tulostetaan.

Oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tuki

Power View tukee oikealta vasemmalle kirjoitettavia kieliä sekä Excelissä että SharePointissa.

Power View SharePointissa    on Määritä uudet näkymät oletussuunta ja suunnan aiemmin näkymän asetukset. Jos et muuta sitä, suunta on sama kuin SharePoint suunnan.

Excelin Power View    käyttää Excelin oletussuunta-asetusta. Voit muuttaa tätä asetusta. Valitse Excelissä Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset ja etsi Oletussuunta -asetus. Samassa valintaikkunassa voit myös muuttaa tietyn taulukon suunta-asetusta muuttamatta oletussuuntaa.

Lisätietoja Excelin ja Office 2013:n oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tuesta.

Power View'n kokonaislukujen käsittelyn muutokset

Vähintään yksi tietosarake on koostettava Power View'ssa, jotta taulukko voidaan muuntaa kaavioksi.

SharePoint 2010:n Power View -raporttityökalu koosti oletusarvoisesti vain desimaaliluvut ja käsitteli kokonaislukuja luokkina, joita ei koostettu. Kokonaislukujen käsittelyn oletusasetusta pystyi muuttamaan Power Pivotissa tai SQL Server Data Tools -työkalujen tietomallin suunnittelusovelluksessa, mutta edellä kuvattu oli oletustoiminta.

Excel 2013:n ja SharePoint Serverin Power View -työkalussa, Power View koostaa oletusarvoisesti sekä desimaali- että kokonaisluvut. Oletustoimintaa voi edelleen muuttaa tietomallin suunnittelusovelluksessa, mutta edellä kuvattu toiminta on oletusasetus.

Lisätietoja Power View'n numeerisista ja ei-numeerisista kentistä.

Power View'n yhteensopivuus aiempien ja tulevien versioiden kanssa

SharePointin RDLX-muotoiset Power View -tiedostot ovat yhteensopivia aiempien versioiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että jos tallennat Power View -tiedoston SQL Server 2012 Reporting Services -apuohjelmaa käyttävässä SharePointissa, voit avata ja tallentaa sen SharePoint 2010- tai SharePoint 2013 -sivustossa, joka käyttää SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services -apuohjelmaa. Yhteensopivuus ei toimi käänteisesti: Et voi avata RDLX-muotoista Power View -tiedostoa SQL Server Reporting Services -apuohjelman aiempaa versiota käyttävässä SharePoint-sivustossa.

Power View ja tietomallit

Power View ja SQL Server Analysis Services -tietomallit ovat yhteensopivia toistensa aiempien ja tulevien versioiden kanssa:

Voit käyttää Excel 2013 -tietomallia tai SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services -taulukkomallia Power View -tiedostossa, joka sijaitsee SQL Server 2012 Reporting Services -apuohjelmaa käyttävässä SharePoint 2010 -sivustossa tai päinvastoin. Jotkin ominaisuudet ovat kuitenkin käytettävissä SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services -apuohjelmaa käyttävässä SharePoint Serverissä vain silloin, kun Power View -raportti perustuu Excel 2013 -tietomalliin tai SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services -taulukkomalliin. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi suorituskykyilmaisimet ja hierarkiat.

Power View ja Excel Services

Power View ja Excel Services ovat yhteensopivia toistensa aiempien versioiden kanssa, mutta eivät uusien versioiden kanssa:

  • SharePoint 2013 on yhteensopiva Excel 2010:n Power Pivot -työkirjojen kanssa. Jos lataat Excel 2010:n Power Pivot -työkirjan SharePoint 2013:een, voit avata sen Excel Services -palvelussa ja luoda Power View -raportin sen perusteella.

  • SharePoint 2010 ei ole yhteensopiva uusien Excel 2013-työkirjojen tietomallien kanssa. Jos lataat tietomallin sisältävän Excel 2013 -työkirjan SharePoint 2010:een, työkirja ei välttämättä toimi oikein Excel Services -palvelussa etkä voi luoda Power View -raportteja sen perusteella.

Lisätietoja Power Pivot -tietomallien päivittämisestä aiemmasta versiosta uuteen.

Power View -toiminto SharePoint Serverissä

Moniulotteisiin malleihin perustuvat Power View -raportit

SharePoint Serverin Power View avulla voit tutkia tietoja vuorovaikutteisesti ja luoda dynaamisia visualisointeja Analysis Servicesin moniulotteisista malleista.

Tietoja Power View'n moniulotteisen mallin objekteista

Adventure Worksin moniulotteisen mallin tutkiminen Power View'n avulla

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×