Power Queryn pikavalikkojen opas

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Huomautus: Power Query tunnetaan haku- ja muuntotoimintoina Excel 2016:ssa. Tässä annetut tiedot koskevat molempia. Lisätietoja on artikkelissa Excel 2016:n haku- ja muuntotoiminnot.

Konteksti valikot ovat ominaisia osalle, kuten taulukon solulle, editori-ruudussa. Konteksti valikko määrittää toiminnot, jotka on tarkoitus ottaa valittuun elementtiin tai elementteihin.

Tämän artikkelin sisältö

Solun pikavalikko

Luku-tai päivä määrä-ja aika tyyppi

Luku-tai päivä määrä-ja aika-arvojen korvaaminen

Teksti tyyppi

Teksti arvojen korvaaminen

Looginen tyyppi

Totuus arvojen korvaaminen

Taulukko tai linkki tyyppi

Sarakkeen pikavalikko

Yhden sarakkeen valinta

Tyypin vaihtaminen kulttuuriin

Usean sarakkeen valinta

Taulukon pikavalikko

Kysely vaiheen pikavalikko

Online-haku

Solun pikavalikko

Jos haluat käyttää jotakin toimintoa solussa, napsauta mitä tahansa solua hiiren kakkos painikkeella. Kullakin solu tyypillä on pikavalikko.

Luku-tai päivä määrä-ja aika tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Numero-suodatin

Suodattaa taulukon operaattorin mukaan:

 • On

 • Ei ole yhtä suuri kuin

 • Suurempi kuin

 • Suurempi tai yhtä suuri kuin

 • Pienempi kuin

 • Pienempi tai yhtä suuri kuin

Arvojen korvaaminen

Korvaa yhden arvon toisella arvolla valituissa sarakkeissa. Jos haluat vaihtaa luku-tai päivä määrä-ja aika-arvoja, Katso kohta luku-tai päivä määrä-ja kellon aika

Alirakenteeseen siirtyminen

Siirry solun sisältöön. Tämä lisää nykyiseen kyselyyn uuden vaiheen navigoinnin suorittamista varten. se voidaan kumota poistamalla tämä vaihe vaiheet -ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo kysely arvoiksi uusi kysely, joka sisältää tämän solun sisällön. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarake otsikko.

Luku-tai päivä määrä-ja aika-arvojen korvaaminen

 1. Napsauta luku-tai päivä määrä ja aika-solua hiiren kakkos painikkeella.

 2. Valitse Vaihda arvot.

 3. Kirjoita korvaavat arvot -valinta ikkunaan etsittävä ja Korvaavaarvo .

 4. Napsauta OK.

Sivun alkuun

Teksti tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Teksti suodatin

Suodattaa taulukon operaattorin mukaan:

 • On

 • Ei ole yhtä suuri kuin

 • Alkaa

 • Päättyy

 • Sisältää

 • Ei sisällä

Arvojen korvaaminen

Korvaa yhden arvon toisella arvolla valituissa sarakkeissa. Lisä tietoja teksti arvojen korvaamisesta on kohdassa teksti arvojen korvaaminen.

Alirakenteeseen siirtyminen

Siirry solun sisältöön. Tämä lisää nykyiseen kyselyyn uuden vaiheen navigoinnin suorittamista varten. se voidaan kumota poistamalla tämä vaihe vaiheet -ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo kysely arvoiksi uusi kysely, joka sisältää tämän solun sisällön. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarake otsikko.

Teksti arvojen korvaaminen

 1. Napsauta teksti solua hiiren kakkos painikkeella.

 2. Valitse Vaihda arvot.

 3. Kirjoita korvaavat arvot -valinta ikkunaan etsittävä ja Korvaavaarvo .

 4. Valitse koko solun sisältö -vaihto ehto, jos haluat vaihtaa solujen koko sisällöstä. muussa tapa uksessa Korvaa arvot korvaavat kunkin arvon, jotta löydät vastineen.

 5. Napsauta OK.

Sivun alkuun

Looginen tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Arvojen korvaaminen

Korvaa yhden arvon toisella arvolla valituissa sarakkeissa. Lisä tietoja totuus arvojen korvaamisesta on kohdassa totuus arvojen korvaaminen.

Alirakenteeseen siirtyminen

Siirry solun sisältöön. Tämä lisää nykyiseen kyselyyn uuden vaiheen navigoinnin suorittamista varten. se voidaan kumota poistamalla tämä vaihe vaiheet -ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo kysely arvoiksi uusi kysely, joka sisältää tämän solun sisällön. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarake otsikko.

Totuus arvojen korvaaminen

 1. Napsauta loogista solua hiiren kakkos painikkeella.

 2. Valitse Vaihda arvot.

 3. Kirjoita korvaavat arvot -valinta ikkunaan etsittävä ja Korvaavaarvo .

 4. Napsauta OK.

Sivun alkuun

Taulukko tai linkki tyyppi

Toiminto

Kuvaus

Alirakenteeseen siirtyminen

Siirry solun sisältöön. Tämä lisää nykyiseen kyselyyn uuden vaiheen navigoinnin suorittamista varten. se voidaan kumota poistamalla tämä vaihe vaiheet -ruudussa.

Lisää uutena kyselynä

Luo kysely arvoiksi uusi kysely, joka sisältää tämän solun sisällön. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun solun sarake otsikko.

Sarakkeen pikavalikko

Napsauta hiiren kakkos painikkeella valittuja sarake otsikoita, jos haluat käyttää toimintoa kaikissa sarakkeen soluissa. Kussakin sarake tyypissä on pikavalikko.

Yhden sarakkeen valinta

Toiminto

Koskee tyyppiä

Kuvaus

Poista

Kaikki tyypit

Poistaa valitun sarakkeen näkymästä ja muusta käytöstä.

Muiden sarakkeiden poistaminen

Kaikki tyypit

Poistaa kaikki ei-valitut sarakkeet näkymästä ja käytöstä.

Käytä ensimmäistä riviä otsikoina

Kaikki tyypit

Kaikki taulukon otsikot korvataan taulukon ensimmäisen rivin solujen arvoilla.

Tee sarakkeesta kaksoiskappale

Kaikki tyypit

Luo kaksoiskappaleen valitusta sarakkeesta taulukon oikeaan reunaan. Uuden sarakkeen nimi on Kopio <sarakkeen nimi>.

Jaa sarake osiin

(Käytettävissä kysely editorissa r ibbon)

Teksti tyyppi

Tekstisarake voidaan jakaa useisiin sarakkeisiin kahdella tavalla:

 • erottimen perusteella;

 • merkkien määrän perusteella.

Lisätietoja tekstisarakkeen jakamisesta on artikkelissa Tekstisarakkeen jakaminen.

Kaksoiskappaleiden poistaminen

(Käytettävissä kysely editorissa r ibbon )

Teksti, luku, päivä määrä/kellon aika,

Loogiset tyypit

Poista kaikki rivit taulukosta, jossa valittujen sarakkeiden arvot ovat aiempien arvojen kaksoiskappaleita. Arvojoukon ensimmäisen esiintymän sisältävää riviä ei poisteta. Lisä tietoja kaksoiskappaleiden poistamisesta on kohdassa kaksoiskappaleiden poistaminen.

Arvojen korvaaminen

(Käytettävissä kysely editorissa r ibbon )

Teksti, luku, päivä määrä/kellon aika,

Loogiset tyypit

Vaihda sarakkeessa oleva kohde toisella arvolla. Lisä tietoja arvojen korvaamisesta on kohdassa solun pikavalikko.

Tyypin muuttaminen

(Käytettävissä kysely editorissa r ibbon )

Teksti, luku, päivä määrä/kellon aika,

Loogiset tyypit

Poistettu käytöstä taulukko-, linkki-ja merkintä tyypeissä

Muuta valitun sarakkeen tyypiksi uusi tyyppi:

 • Loogiset

 • Numero

 • Päivämäärä

 • Päivämäärä/kellonaika

 • Päivä määrä/aika/vyöhyke

 • Aika

 • Kesto

 • Binaarinen

 • Teksti

 • Kirjoita kulttuuriin. Lisä tietoja tyypin muuttamisesta alku perä kulttuurissa on kohdassa tyypin vaihtaminen kulttuuriin.

Muunna

Teksti-ja päivä määrä-ja aika tyypit

Ei käytössä kaikissa muissa tyypeissä

Jos kyseessä on tekstiarvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Pienet kirjaimet

 • ISOT KIRJAIMET

 • Kukin sana isoilla kirjaimilla

 • Rajaa

 • Tyhjennä

 • JSON

 • XML

Jos kyseessä on Päivämäärä ja aika -arvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Päivämäärä

 • Aika

 • Päivä

 • Kuukausi

 • Vuosi

 • Viikonpäivä

Lisää sarake

Kaikki tyypit

Lisää uuden sarakkeen taulukon viimeisen sarakkeen perään. Uuden sarakkeen arvot määritetään valitsemalla lisättävän sarakkeen tyyppi:

 • Mukautettu (voit määrittää kaavan, joka laskee uudet arvot)

 • Indeksi

Lisätietoja sarakkeen lisäämisestä on artikkelissa Mukautetun sarakkeen lisääminen taulukkoon.

Ryhmittelyperuste

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon )

Teksti, luku, päivä määrä/kellon aika,

Loogiset tyypit

Tekee yhteenvedon tiedoista riviarvojen perusteella. Jos taulukossa on esimerkiksi sarakkeet Alue, Kaupunki ja Väkiluku:

 • Voit ryhmitellä tiedot Alue-sarakkeen mukaan ja laskea joko kaupunkien määrän kullakin alueella tai laskea kunkin alueen väkiluvun laskemalla yhteen kaupunkien väkiluvut.

 • Voit ryhmitellä tiedot Kaupunki-sarakkeen mukaan ja laskea kaupunkien nimien esiintymät.

Lisätietoja rivien ryhmittämisestä on artikkelissa Taulukon rivien ryhmittäminen.

Pivot-sarakkeiden poistaminen

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon )

Kaikki tyypit

Muuntaa valitut sarakkeet attribuutti–arvo-pareiksi. Lisätietoja sarakkeiden pivot-asetuksen poistamisesta on artikkelissa Sarakkeiden pivot-asetuksen poistaminen.

Siirtäminen

Kaikki tyypit

Siirtää valitun sarakkeen toiseen kohtaan taulukossa. Siirrä valittua saraketta:

 • Vasen

 • Oikea

 • Alkuun

 • Jos haluat lopettaa

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa sitten Vedä ja pudotat sarakkeita valitun sarakkeen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Nimeä uudelleen

Kaikki tyypit

Nimeä valittu sarake uudelleen.

Alirakenteeseen siirtyminen

Kaikki tyypit

Siirry sarakkeen sisältöön. Tämä lisää nykyiseen kyselyyn uuden vaiheen, joka suorittaa tämän siirtymisen. se voidaan kumota poistamalla tämä vaihe vaiheet-ruudussa.

Uuden kyselyn lisääminen

Kaikki tyypit

Luo uusi kysely, jonka sisältö on tämän sarakkeen kysely arvoina. Tämä tapahtuu viittaamalla alkuperäiseen kyselyyn uudessa kyselyssä. Uuden kyselyn nimi on sama kuin valitun sarakkeen sarake otsikko.

Tyypin vaihtaminen kulttuuriin

 1. Napsauta valittua saraketta hiiren kakkos painikkeella.

 2. Valitse muuta tyyppiä > Kirjoita kulttuuriin.

 3. Valitse Vaihda tyyppi ja kulttuuri -valinta ikkunassa tieto tyyppi , jonka haluat muuttaa, ja valitse sitten kulttuuri.

 4. Napsauta OK.

Sivun alkuun

Usean sarakkeen valinta

Valitse vähintään kaksi saraketta (CTRL + napsautus tai vaihto + napsautus) ja napsauta sitten hiiren kakkos painikkeella mitä tahansa valittua saraketta, jos haluat käyttää monipalstaisen pikavalikon valittua saraketta.

Huomautus:  Joissakin usean sarakkeen valinnoissa jotkin pikavalikon kohteet poistetaan käytöstä.

Toiminto

Kuvaus

Poista sarakkeet

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon )

Poista valitut sarakkeet näkymästä ja muusta käytöstä.

Muiden sarakkeiden poistaminen

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Poistaa kaikki ei-valitut sarakkeet näkymästä ja käytöstä.

Kaksoiskappaleiden poistaminen

Poista kaikki rivit taulukosta, jossa valittujen sarakkeiden arvot ovat aiempien arvojen kaksoiskappaleita. Arvojoukon ensimmäisen esiintymän sisältävää riviä ei poisteta. Lisä tietoja kaksoiskappaleiden poistamisesta on kohdassa kaksoiskappaleiden poistaminen.

Arvojen korvaaminen

Vaihda sarakkeessa oleva kohde toisella arvolla. Lisä tietoja arvojen korvaamisesta on kohdassa solun pikavalikko.

Tyypin muuttaminen

Muuta valitun sarakkeen tyypiksi uusi tyyppi:

 • Loogiset

 • Numero

 • Päivämäärä

 • Päivämäärä/kellonaika

 • Päivä määrä/aika/vyöhyke

 • Aika

 • Kesto

 • Binaarinen

 • Teksti

 • Kirjoita kulttuuriin. Lisä tietoja tyypin muuttamisesta alku perä kulttuurissa on kohdassa tyypin vaihtaminen kulttuuriin.

Muunna

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Jos kyseessä on tekstiarvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Pienet kirjaimet

 • ISOT KIRJAIMET

 • Kukin sana isoilla kirjaimilla

 • Rajaa

 • Tyhjennä

 • JSON

 • XML

Jos kyseessä on Päivämäärä ja aika -arvo, voit muuttaa tapaa, jolla arvot hahmonnetaan sarakkeessa:

 • Päivämäärä

 • Aika

 • Päivä

 • Kuukausi

 • Vuosi

 • Viikonpäivä

Yhdistä-sarake

Ryhmittelyperuste

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Tekee yhteenvedon tiedoista riviarvojen perusteella. Jos taulukossa on esimerkiksi sarakkeet Alue, Kaupunki ja Väkiluku:

 • Voit ryhmitellä tiedot Alue-sarakkeen mukaan ja laskea joko kaupunkien määrän kullakin alueella tai laskea kunkin alueen väkiluvun laskemalla yhteen kaupunkien väkiluvut.

 • Voit ryhmitellä tiedot Kaupunki-sarakkeen mukaan ja laskea kaupunkien nimien esiintymät.

Lisätietoja rivien ryhmittämisestä on artikkelissa Taulukon rivien ryhmittäminen.

Pivot-sarakkeiden poistaminen

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Muuntaa valitut sarakkeet määrite-arvo-pareiksi. Lisä tietoja pivot-sarakkeiden poistamisesta on kohdassa pivot- Sarakkeiden poistaminen.

Siirtäminen

Siirtää valitun sarakkeen toiseen kohtaan taulukossa. Siirrä valittua saraketta:

 • Vasen

 • Oikea

 • Alkuun

 • Jos haluat lopettaa

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa sitten Vedä ja pudotat sarakkeita valitun sarakkeen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Sivun alkuun

Taulukon pikavalikko

Taulukko-kuvakkeen ( Taulukon kuvake ) edustama taulukon konteksti valikko suorittaa koko taulukon laajuisia toimintoja.

Toiminto

Kuvaus

Käytä ensimmäistä riviä otsikoina

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Siirrä taulukon ensimmäisen rivin arvot sarake otsikoihin.

Kaksoiskappaleiden poistaminen

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Poistaa kaikki rivit Power Query-taulukosta, jossa valittujen sarakkeiden arvot ovat aiempien arvojen kaksoiskappaleita. Arvojoukon ensimmäisen esiintymän sisältävää riviä ei poisteta.

Poista virheet

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Poista rivit, jotka sisältävät virheitä valittuina olevissa sarakkeissa.

Lisää sarake

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Lisää uuden sarakkeen taulukon viimeisen sarakkeen perään. Uuden sarakkeen arvot määritetään valitsemalla lisättävän sarakkeen tyyppi:

 • Mukautettu (voit määrittää kaavan, joka laskee uudet arvot)

 • Indeksi

Lisätietoja sarakkeen lisäämisestä on artikkelissa Mukautetun sarakkeen lisääminen taulukkoon.

Säilytä ylimmät rivit

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Määritä taulukkoon säilytettävien rivien ylin luku määrä.

Säilytä ylimmät 100-rivit

Säilytä taulukon ylimmät 100-rivit.

Säilytä rivi väli

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Voit määrittää rivi välin, joka alkaa, kun ensimmäinen rivi on voimassa taulukossa säilytettävien rivien määrä .

Poista ylimmät rivit

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Poista ylimmät n riviä taulukosta.

Poista vaihtoehtoiset rivit

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Poistaa taulukosta vaihtoehtoiset rivit Ensimmäinen poistettava rivi-, Poistettavien rivien määrä- ja Säilytettävien rivien määrä -arvojen avulla.

Yhdistä

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Luo esikatseluruudukossa uusi kysely kahdesta aiemmin luodusta kyselystä. Yksi kyselytulos sisältää kaikki ensisijaisen taulukon sarakkeet ja yksi sarake toimii yksittäisenä sarakkeena, joka sisältää linkin tähän liittyvään taulukkoon. Lisä tietoja kyselyjen yhdistämisestä on kohdassa kyselyjen yhdistäminen.

Liitä loppuun

(Käytettävissä i n kysely editori r ibbon)

Luo esikatseluruudukossa uusi kysely, joka sisältää kaikki ensimmäisen kyselyn rivit ja sen jälkeen kaikki rivit toisesta kyselystä. Lisä tietoja kyselyjen liittämis toiminnoista on Ohje aiheessa liittämis kyselyt.

Sivun alkuun

Kysely vaiheen pikavalikko

Voit muokata kysely vaihetta ja muuttaa kysely vaiheen sijaintia napsauttamalla kysely vaihetta hiiren kakkos painikkeella.

Toiminto

Kuvaus

Muokkaa asetuksia

Muokkaa sen funktion arvoja, joka määrittää valitun vaiheen.

Nimeä uudelleen

Anna tämän vaiheen nimeksi uusi nimi. Tästä on hyötyä, jos haluat, että vaiheissa on merkityksellisiä nimiä tai että samasta toiminnosta on useita esiintymiä – esimerkiksi lisätään sarake.

Del

Poista tämä vaihe Streamista. Huomautus: Tämä voi aiheuttaa virheitä seuraavissa vaiheissa, jos seuraavat vaiheet ovat riippuvaisia tästä vaiheesta.

Poista loppuun saakka

Poista tämä ja kaikki seuraavat vaiheet tässä streamissä.

Siirrä ylös

Siirtää valittua vaihetta yhtä sijaintia lähemmäksi suora toiston alkua.

Siirrä alas

Siirtää valittua vaihetta yhden kohdan kauemmaksi Streamista.

Sivun alkuun

Online-haku

Napsauta online-haku -ruudussa hiiren kakkos painikkeella tieto lähteen Yhteenveto kohdetta.

Toiminto

Kuvaus

Siirry lähteeseen

Siirtyy valitun tieto lähde kohteen lähde-verkko sivulle.

Käyttö ehdot

Siirry valitun tieto lähde kohteen käyttö ehdot-sivulle.

Sivun alkuun

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×